/[gentoo-x86]/app-office/libreoffice-bin/Manifest
Gentoo

Diff of /app-office/libreoffice-bin/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.119 Revision 1.171
1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
2Hash: SHA256 2Hash: SHA256
3 3
4AUX 50-libreoffice-bin 158 SHA256 6c6cebcce51b639545a42c0b9cc6268f0ce1e8bb9d7d22bb11e5ebd1448638e9 SHA512 2d1158f48ac80f9212578d020e5659e777ff494adc3abc94438cec6890b88741f92ea2ed3bb4585ffdabe531d55c6938ca9408e9ece5a438e67d480eb406ed50 WHIRLPOOL 47d4187edca8b343378a2f58e63b0c10cc11f11b21702064fe102003e2bb6eaf3de660128442238e1c040b97ccaa1ee45d8089713c3a62a1dacfe5a72f1c6ee2 4AUX 50-libreoffice-bin 158 SHA256 6c6cebcce51b639545a42c0b9cc6268f0ce1e8bb9d7d22bb11e5ebd1448638e9 SHA512 2d1158f48ac80f9212578d020e5659e777ff494adc3abc94438cec6890b88741f92ea2ed3bb4585ffdabe531d55c6938ca9408e9ece5a438e67d480eb406ed50 WHIRLPOOL 47d4187edca8b343378a2f58e63b0c10cc11f11b21702064fe102003e2bb6eaf3de660128442238e1c040b97ccaa1ee45d8089713c3a62a1dacfe5a72f1c6ee2
5DIST amd64-bin-libreoffice-base-4.0.4.2.tar.xz 68176636 SHA256 53af3b3b7364e7af7cbb450624a39bec5135091634eb20d26cff11707bf16bb9 SHA512 ec6d5e3d3b52bd359f1f65c455a46948373699030b6368679145a5adf830c6fcce3fa7379780faeeee4c943738e43d1359940dfdee0753b3e5d6494de5c36c39 WHIRLPOOL f4208570557592d6d9add45297f0ab1a9c6907c2f57e767625c6d2ccc02687f2968259807fbcabd74eae36873c597eb086bc61474d27dea02ca682f84622d1ad 5DIST amd64-bin-libreoffice-4.2.6.3-r2.tar.xz 72093316 SHA256 f27113e60abfc57c4d41f2abced4cc4c4b6b3f78c0368092b3fab4c835d4a37f SHA512 32d3ac7da4b9abe54f5e62a37f71354aa5b042ab343531f27fb1251266f5f22eecce9f73a3f27a43c4bb1b2d4e28eb7827110b06723e0719303e4ddb25e26ae5 WHIRLPOOL aaa986c56c6ab687ba8bda40f1164a8d0a28cae2a97b037cfac8df8e03137e48fe585455424a3cadbd443659125917bcfe4d914902618e3e10cb7a96cb56617f
6DIST amd64-bin-libreoffice-base-4.1.2.3.tar.xz 83027128 SHA256 3943264b367a2bfc2cf13e9c591e63db8fe2ffe7642d6555d2e5ff56ddbdfa3d SHA512 18ce95d4abe481dfb117582f6530526c8e829d8265aff835881fc9d1adee7a79598947bab4a2e4dcf573fb7957a5621848f23e8835eaa126933931a5da63b678 WHIRLPOOL 9ce912b7c62fb04f5e49c1f547e15953cd41aa0311ca8ede55573ff3fa824955884b1754018a1570c05b3bf5e516020bad3c5348d73130320dc6b1de1b6ab719 6DIST amd64-bin-libreoffice-4.2.6.3.tar.xz 72188452 SHA256 c8ff1ec0c45a8d3782addb6ef53773666ccc24ece6bba2692740859efb2a06d5 SHA512 fdb52f640da0b6447e27b0e978a4370871c6534aa1c71048ca5a66a559c6e76e0ee4505ddce0efb319e0e2b6155f6ded7bde376091cc4e744d952f89d7818987 WHIRLPOOL 3fa280b470d97f733a461582ff9b431be6c392178260d3ba543c55d84f8931e0522d6a136169e26ddf83ea0dca6ba3e8515dd3b56e5bc237021b9a36613283ba
7DIST amd64-bin-libreoffice-base-java-4.0.4.2.tar.xz 71695008 SHA256 be9c2c19c0381a97b52ec1cfdd7677565996f0989b2e063b8f3cf60b9fcd897c SHA512 91a3625e5307a8958c9c25588300105aa43b69efbf3882f84ad6f1d99a867fb715df65657c2da657841dfbea81059fd1755dc39a604dc9a137fc3082800a48ca WHIRLPOOL 6efd4aab715389c9807027f9588ee702d326c3ebb3952402ed85515b0ccb56b3082c1c4536f18b9de982bb323a30023ae100f424b0aedb646f3a25bdb76f0a36 7DIST amd64-bin-libreoffice-4.2.8.2.tar.xz 72135480 SHA256 7a8562826016ee51979048835667a5cdad19467b49d3c159e39d6bdf3bb538bb SHA512 54386d8ed9895b4a779627e141c81c3961f461ed01b8dfdfe389a7fb8f840600cd7ab74a94ba8d85752f8146b6d067f2eb164bb11f7c8d2c68f2bd6ff30fd2ec WHIRLPOOL 5078eea8f13f2c2ee74737a88ab5034afb84802499fe39f595c5ca6c8eeb75cbbfeea411b5be4fefa38f499c216d978e70e4168865be655fa34ccd983c5dc08a
8DIST amd64-bin-libreoffice-base-java-4.1.2.3.tar.xz 86406900 SHA256 e7efa5a7459d88af0032d25f90b04bad4bf131307293777fd9d4df42bf387019 SHA512 fe0e32ca192959aa615ef1cfa1592ab09baf0347237fb37b4146e90366e7bf38327b0e47755e65090912a729b80d2333f44545713b779254522e7c2404ec7e05 WHIRLPOOL a7cc19baeeecc6eb241a882d390b466121eb7900d1c3c8311d26581c0c3e90e97a714637eeadb9be1a59a1423607cbc4ce272dde119c42640fd00547f33dfcba 8DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-4.2.6.3-r2.xd3 1529119 SHA256 eaca0957641f81f7ba1fd9c89442ad6cc9cf618c67c6a474e0e3aee19f506085 SHA512 b0d3804b2933ebfa60d16de9c6e179ceca01b97e391522e0e9559b043fa66d2bc26e4f0758e7a1cabb8580a932dd19d86561251465bf19eee80547dc9cb8a104 WHIRLPOOL b4f5024f9999a4342f7e4b8abdc6b33f160687b3903317c557d15f06f2b29d81e3841f7d428a5994f40a1b8bf3ee16d5518761dd136e7cad090d370b73f44e2b
9DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-4.0.4.2.tar.xz 68305864 SHA256 e2242b660701cb9de3fd663f154ae705f3cecc70b0a785dccbc0482652b2c861 SHA512 106a447b5caafca6f76e3c30f282a95a51d98b8cfa57591c684f0d76a4c3eae96630845117d80195eec97815aec24dc35464454050ee83c5af5034871446566f WHIRLPOOL f13a8c6ccc84e15485f6b061dfca3b88e0ed293c514da0600a415b0f70fd9e76a99a9a8f57c68b04831579585e4fe034618c0282e2d2079d0ae8a2f22c3c0a02 9DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-4.2.6.3.xd3 1434657 SHA256 e87b223bf8680e9d01d7c96a89a6fca1ce19f50ee7984c0e8ecf1309744d6a32 SHA512 1eee91c46195d207d589b0606c70b1393a54d97882f2194292d0ab10d2e49f9611d7398ee39b790d98d7c3cfab82079bfa171906ab74b1ed4062790fceb2ebe2 WHIRLPOOL e95349b4f189b7ae35e56d85f0ad7e06fe7a7763604c1fde961afa3f2fa4ae07258156aabf925d4d2a9c155b01e480cac56e48ae06849f15413abdaf54087b98
10DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-4.1.2.3.tar.xz 83154304 SHA256 91213169a64ce9947aaad4e728d522c07ec559c931a705b76803119e93d9c115 SHA512 8d8dc0bdca3caedab2ac2ca4c8019d86f4bd3e9db122968981181cca63ed508ab902c9abf2fc42a6d7229902a878c4a99b36f11a1d73c7e831845ee034b3d89a WHIRLPOOL 389fa3aeb9c3690a8e08b9d75736eff123fef2eaf79cca2cc5719ed706003307421b30a9dc39fd61fc245e82fea030485e5fd9f095278d85f79ce5722e0d7ba2 10DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-4.2.8.2.xd3 1515690 SHA256 25ee0cc1a2b8160a44b11501b8cb988c5f3be7e0aa051f145b8821c5e94b9cca SHA512 a5d723d99ddcae522e12f724d7ca7298754e40eb8489fc17a6a9c8e2fb8a7eaabb77cd66e183f1520320aca631cc60252b8d3bcc1cc2ac1f55917c295736c3be WHIRLPOOL 6a71f36298d9c1968bfa06485e5ef1e21ad4df342b3fed4f437609943fd77485470eeda3a266cd17e58900c64408dade8557acfe865ab3d28f91f9e65af1b5e0
11DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-4.0.4.2.tar.xz 71818144 SHA256 a2243af72e3538ea68ca57a192f35509098dde9c11af4baaf5a1380012c3c584 SHA512 0d8839b5342e58f20d58adf992da2e6d6ab59ecfb4d21f352d943b4fd2a66e6e92a556067192a6f4cb63508e598d51eeb84edd98c775abfa1a06d137a81e5062 WHIRLPOOL ddaf069b52e59150ab85c02d3b7736ae710f08bd37efb90bd327e6b85e22184594713448bb2e89f04b422700f97d4c036c0dd57d45bb50946f4228ff89a0277d 11DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.6.3-r2.xd3 23600342 SHA256 1bb8c7f2ec8c405115af4c95a678fb1d2fbe447ffd71e83024d651306acef413 SHA512 3c0f27a37ab5d6d1456481f863f2b19619081185507900b6ddd3f4328f2415f7c70d80a4d229884041f3007ad0be9d612172683d848bcd1b849850595bd57f47 WHIRLPOOL b4f404afc4c2f083ada4ea1eee94b538f75b2057f2d89989a648577d9a64e7f9d5332901d679a59f047edbb828c55aed61dda82122a6b451c7ffdf118ae41a5a
12DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-4.1.2.3.tar.xz 86514236 SHA256 08beb3d2bcbfbe2ac10968d435f71f2bcd6b1be5b6de646d6db2999866164704 SHA512 194bc52dcfbb18c48deebb22d187b4eebe5349152a40914ecb280b97c0a4e77dbfc313c9dfd40c9cd3e05d3ccc0afeb09dcaaf1f487ffb9f0c034554cefa76af WHIRLPOOL 034cc1c2ee0b04b7b1657ae52a05f960ff15d4d34270a3287faee502d677d9ab5a0e0a1ab8e3b3c6974b77d3fc474817a0fe29feccccceff144f964fcb7334ba 12DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.6.3.xd3 23909386 SHA256 f354f79798dead4d46a6e7c727f05f879db4c81238a28b822a078f6531d49116 SHA512 a9f853bd2be62c7d593201030cfe96cecdfabef83e46ed367c0e07783f938f73ff1d1c25da95226794fa09a5ecc0757fdc5ef4d34169520c22d90ad68f0be70c WHIRLPOOL 551cad0b465c12ab0cf6b6f2493068cb97331c7fc953c1c8a62a831e2ae00299de9454c2014f7f760da2cafdfd7ba94cd580482908c0f5c6959f617f014507c6
13DIST amd64-bin-libreoffice-kde-4.0.4.2.tar.xz 68206468 SHA256 e0878607cf36e8cdbd070a6755b84ba01c27a9f7ba66b2a2c379c3c1af524721 SHA512 4d2f3f029ec87276a2489e9e00a06d9c7dfca4f8b6333319aca663e6545fc962ddde5eb9b753a9a7dcd413790df064c552bec14af268f34d59e275a5b1f8e274 WHIRLPOOL ca052159d24c4aafcd87fe347e0dcc93d34e813e45a5ded0eb2d8b4eab781106b4ffb2ab6428ed5c50db71fe1e1852bc605fc32f2201fcf1e878dd142f87976d 13DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.8.2.xd3 23615431 SHA256 d0051b6fd0be7fb7901437b50cdfadf3b8756e8e12b6fd84803a1556e327f858 SHA512 44afd870e2862e2f983c80c84406f4d6bc9d485850808589759344d2b18960aae95a4c19967ffde94e1cfc161184d50bc2d2856e5357de4bf6ab26e4ec0f0141 WHIRLPOOL 26b3915e1eb9fbe6b650476d2970626082a47f666ddce269b61293306fc59adc9c531c660d8230000649d84260dffb331bf51157500bc3bf44bd5ea1c4e16efa
14DIST amd64-bin-libreoffice-kde-4.1.2.3.tar.xz 83073396 SHA256 a32e52bfc59c1f8fcf27431eff629b081bf90f16ae218e7cc31aa78a6fc4396d SHA512 aba8bc03bf1e15c6b41b51eafa1073dae42e7add5178182397c323f61caaa56484933c8698451386e1d1ad9cfe148485314654c6dcd71f30e0e266ff1985938a WHIRLPOOL 97fdd74be5a84a27a50700045aca1d0347ef0f10c01efb355e2ad38ed07231c9431fe123d123e7267c652269e90cb2ab7860392ec9fa7ddde89bd140393d7921 14DIST amd64-bin-libreoffice-java-4.2.6.3-r2.xd3 23263662 SHA256 60b3e9ed16246f2250c5150594e9bb725c984dd934b80239186757448c3ec368 SHA512 4ac4e7ff77dfe13d8ffb4af237352e83d7911b32a43ecfe6119dc2990986b0e7cdeb65c86117b25f0751010901cee8a7f90d11c061b7acc86770850bf106218d WHIRLPOOL f8b223c4fb4e93cd3721e8ab128fcd374d6b6910715f9eba92f9ddad71473fc55fc211dd937cba992b480aa47b8c980ba280806ef5881c568a90168242c5b3e0
15DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-4.0.4.2.tar.xz 71725180 SHA256 7759254be790135dc8d6cbb03296ace9e208c969004d5bb6ce3069842f7e7d3a SHA512 e8015b988fc21c82264175f2d8e09eda351e8f750b2ca60731114fbf15d83dd6cdbafda1169a0ba59d153927d496c1b6051085e5dd3f995c6a291ea2eaae686f WHIRLPOOL 2a00ba0e93bc700c1cac1660840dcc836e7135c6d120a0861ee223bc353634bf56c7f51a832ff4f6b86138e2e9ed85acaed6074bc4c87c2257d2f2d2e3e8026f 15DIST amd64-bin-libreoffice-java-4.2.6.3.xd3 23364027 SHA256 eacd3153618b3a14b91b06a9d84fec990c9905d38ad38ea2c616288b069d3b45 SHA512 597c96427ed8bf6a896f33ca36d6e9a7e08a8070357bbde0f14ddc99cbeb979c031edf6f60d0a0ee140837bb4a2d4277c331b5319e3675f92055c320a2a7a26c WHIRLPOOL 4e081c6380d567368e4ce6a2a512d7ff2995e110960c34595db85d8e82d2097d3b518ce9a310146f19f9d475bd8b6565d43e0d2bc05e76b1990da0a37a758546
16DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-4.1.2.3.tar.xz 86429448 SHA256 62997b4f95fd99f5e045334d59da5edf46174c2c82353bfb055931ef67150989 SHA512 686f93ac5865565cf3b89b226e615c358e96bc1aff66fa8143ba08651a21c67ede8ad7acd0a8be517112a843f4527ed8a38144f2effca8eeacf5108ba86bb210 WHIRLPOOL cdfcf20621a61a821b8c9aaaab4eb81c20a21463f5bf12f88b8d4bf8acbc21f666a3102ed03f11e34f994fbdd2dd4beeb238dee3a3ec4a0cb119e7a7d7697335 16DIST amd64-bin-libreoffice-java-4.2.8.2.xd3 22992619 SHA256 3f13a8b98b4ab625cce30600d14d374b4bfd39dc9be34cdc80ab5da4123a0403 SHA512 73a765fc36c161d219bc7cd76d8b03c207d701b835b4f339e7657070395c64dea5dc346fb484249ccf81d3379c6d86666d8d3cc8acb75f511ea02468749f3626 WHIRLPOOL dcb254061d6c8a3534d230b1c1b61f723916b5a9c472b275cd66dae241f6fdaafcbadba6fc2724df5afb1af5c0dd1fb61fef3177060611220ce79847ba04643f
17DIST x86-bin-libreoffice-base-4.0.4.2.tar.xz 67099064 SHA256 e11495a6588c3ba8f25c89a4d6dce79e5a230a617a22d60e4fc549266315be3d SHA512 f587fd02c6c9733379c7b2e48a3704426eb4bb44b321ca866c74835f3d7f4132e4361a89c793321ccd00bbc8f9323817ebf05603c0111ff1c958d3ba8775fffc WHIRLPOOL 371de209e765841a24189a494a33b698c2fc5c37fe7a1aaaa9dcc3d89182e74548cc87838bd72142dd824dd15275c2d58c9e425b3287f19d0c3f9088f76e76d9 17DIST amd64-bin-libreoffice-kde-4.2.6.3-r2.xd3 7894544 SHA256 9d70b98f5992ee4bfcc13499d277d26e678e250d4bae45db2a3ba112d2be5fa0 SHA512 8c25e00232b6b2afe66f4f843a95fc7f992f1ef9cf5657fc7ede7f3ac629c9e446b99bdf4f427d6813d8aeeedb05f184e7ecce58f3e1c3af9d9285f6beebff16 WHIRLPOOL e8692bed0e809dba42ceb4665b88696876c452ad56e3be8508cbfd8f77e65e56a7e6844c52fc4637a59ed50158590be4ee6dad1f7ca4d9ed8d0e34fb9dc87bbc
18DIST x86-bin-libreoffice-base-4.1.2.3.tar.xz 82506664 SHA256 278d1bcc60c47e93c25dd2a729473501c72e203d937e5def1321f94222c2e9fa SHA512 07a9eb0b1b95b187e57c9286df0c11e57ca0749f7e235a8ff63e84cb351f64e40885c085b96c0d92a713b6279626643420120d3d525e302798702a7780da96bb WHIRLPOOL 8826b952ed6bfecf45590bb3d855f40d548148ef37d338cbd740690d9a419b15249074bc6b7cf6305b5f71332930177f8e5e6dc828a95d3b8f411fe71096e65b 18DIST amd64-bin-libreoffice-kde-4.2.6.3.xd3 8195421 SHA256 7bf461d883c2d72a6160c7f86edb5ec560b79f648d0efbb129ac2fb239b6be1c SHA512 0434d22f08a34a0143800e4673b281a76273212d7ee3e5a0d8b53712bd447975a397fca0bd656c28ed0b44d0a4d7ea8a0f2cc4246f6ac6ec025dfd5324684136 WHIRLPOOL c83e26fa93507f188d692d0a78c8378960ce1b4316ab53260dd193a92ea6c60f4ab058ccf6bff1a0a3717eb59fbab02ee329e3cde99695d2562043e864f9bc1c
19DIST x86-bin-libreoffice-base-java-4.0.4.2.tar.xz 70622860 SHA256 feba2e04f80eeb842262bb4a72a2dc4425c0ffbebdd8230fa3986235780f41af SHA512 7df9b4aa64b040dbc54c9763720240b188aede8aba57eca767f96d8b280ea2c496293c9a9271beed3d22b8dfeab138e36eb6fd417abf4621d99ac4ee23263cb1 WHIRLPOOL 383c3cb46f915b1f7f86685e555a730a2f9c5337d6f849e79b7154769186aaa32ebb09ce1ca0a5231a07071b03defc9dd232f3f3e70bdec223e0ee6c568c0163 19DIST amd64-bin-libreoffice-kde-4.2.8.2.xd3 8024393 SHA256 2a5f08a6b65de4290d969f0703a861d240c548bb41e420225b5ac446a8ab5f84 SHA512 903c8b703abeecbf64f7fd653ae9f972aa0ee11038a88ed9edfe6fdde417a9542903340652fe37e9dfd738da2aaae8113ef6d79d0ccbb6e354e0d6f3ffeb73eb WHIRLPOOL 38720d9d32647d3dc74e5fde1139f2beccb452c5e842dc2378cc7b7074ed55bb42f67d75fb6ff5eb6259ba322c5f4be2502f9f20884e84d4310583784257e703
20DIST x86-bin-libreoffice-base-java-4.1.2.3.tar.xz 85867312 SHA256 b0e45380ce6b90334c388e850acf20454088c3ed7412a3b747f2a95724db1b34 SHA512 01bee2328dd79055984c0c12b4e65f42c0c27de01c1a13b7b593838bfa2b609269d07b2ffeb1dc475a240b7ecaa8eadb0fdc80b6e183659cc09f80efc490f44b WHIRLPOOL c428c1f4efbf67ef9a9fa2defe86e1c7449b5755f8ad8e9115f133d630f6bc8d8a1229ed1f0e3a2a8124be24c7a984480dc07c8f89004a81305fbcd925efdb30 20DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-4.2.6.3-r2.xd3 23260794 SHA256 24259e005877f7cc15d4db761e9d971ba12ff5749a68625975e69a5313759e6b SHA512 d7ff8e6e38f5f120cebc5dbf45a3c5233dd775ec87028b30a903b84129e757a603ffea46926b4d6d4d824cf6dbffb6595dc229e6fb8f4570bcd15b646d727d1e WHIRLPOOL 687ea5df82c7d35f124dcab45da86a81cb78cea00f077a8fa722897a3d9a560b6ec41ad497a2c970e6293fe55f73d1744051265daabcd7f63e3e0a1827cf8d16
21DIST x86-bin-libreoffice-gnome-4.0.4.2.tar.xz 67230928 SHA256 f97a56782cd9602df863fd2eebd06eaf13b79a05e6c6b155571cc191d7f324d8 SHA512 1df5cebde905f60a6fc9b0d78d314325d6e3b7990f36861a74fbb531d261fd922006e8d04e2e247419df21a81c536eb40cd92d04028c967de4923c3ce52e6e3d WHIRLPOOL 701dcf7e4ed43f922986b569855cb3085eaba501fbbdb94d9bd4d6eef694d3c034d111f046d733f1bd1fc5b4f25405b1146aabd90bc3b77d9b20553b391eb904 21DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-4.2.6.3.xd3 23640280 SHA256 190e0660fe0498c35e545eb8c2a4338aac36ffba302baa72d12d2e314f1e7b1d SHA512 ef07d201c7db417bbcd81c47c1cfa59e9ebe01a29cdf254a0a319fa5507145423c97d4b7a52528bd3377d63cc21809f1ec9105b5f61b2b4743c3325f4d5301f0 WHIRLPOOL f8963c095a940ffe91637beb0a9f9c9ed4a364e2c9cdc922a3c8af51418a66613b5bcbb1ea684041fdca549b1f316f05a459cc6c93b4ab58e46889bba0ea44c9
22DIST x86-bin-libreoffice-gnome-4.1.2.3.tar.xz 82627804 SHA256 c57d3f6c4b05219fc5d0593c36bc51beb9c1584caeac2bad6f71e69eacebfaa7 SHA512 0be3a3c31bbb2edb9419fec4a74dedbf4693994553bf8f53915d6c1af80351c229b8dc754b5fb503c071383bd348f8436a3eafaf55d069692c0fc54be0cfb266 WHIRLPOOL 3db22ed9243ba1657457b64112818d1ec32ab3dbacb3f43c3f644a59aa6e6d15cb20b328011a41032b3b7e4ca95edfe97f174fe25773d8ba47d971900ea696b5 22DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-4.2.8.2.xd3 23328971 SHA256 f7e3859da902117ecc95ec3da7d8df214abab5c380c4ff6a30f434e9484a5fa3 SHA512 6dba0001c5929b93fe2e7958ee701ad23d42af1dccd00aa51252ab8d97c49dc71a8862b001bd9c14b9f363316de455361cb14de332a267dc1187b8e7a4651420 WHIRLPOOL bf08d402178e38b955e7c195220d99d7108988be9e4f4bc817ea44dcfba36b63f53247b35495e56f6d149e8b54210712f363e014162cbcc7827cd8830a8b0472
23DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-4.0.4.2.tar.xz 70740904 SHA256 0bab833b7698c531901dff382a997ca50a9239418bf02822e21f9239acd6e304 SHA512 71453440b9852175964ebcc9f14e00bc2c31771bdac8471967d4d412b118db4cf1eddb68997bfee4356fc5319e06b66f08f7a804a25701e69c57f3dc8ccd4b2d WHIRLPOOL 11d4328c4ded4ccc72650bbd67461f42a920a86abb06ae3eed55a0f7a0da20053ae6673bfa698be286c5cb7cadb0bbb5b76b16d3128ec53512b6a9979893281c 23DIST x86-bin-libreoffice-4.2.6.3-r2.tar.xz 70440480 SHA256 af3f521a9f2ee749306363e2412a2d626102e90e5b6bd4b6eeba5cbabdc55088 SHA512 18b1a6125a056217ad54b1d84e25f8491cf0fa551efe8faf2c879064b5678a4f3720f285201d5a2c637eeab11d421574bd80d0cd0fe409fd831cd1815d8ac383 WHIRLPOOL bfda5774c600d02cbdf70519b060072a5c1d63d271188af1f450bb590f5f04a397b5a448df9366541c56526898bc0d226cf76bb89de38feb8198c35a0e920604
24DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-4.1.2.3.tar.xz 85971340 SHA256 4a5ec50578f8eca9a7af72c4cd0f762fb881a72c8c9cdf9a7a2edfb5fe8ce50d SHA512 dc18ed6f9698b3a545eb7d3dee3cd22a51276ad2348564dda55c8957f2ef760b51ee1ffc4c3cbf3bf52651531efd0cd658a5424c224411c90f86a1e47cb625ec WHIRLPOOL 4996a2dd01ab7fa10b4f72b46d65f7b59463ec9a208929a86d109c3247cf1e780ebd63d77dfe7cb66ccd937f6720c462fcb7ef01d42e1d656b7665024758cb43 24DIST x86-bin-libreoffice-4.2.6.3.tar.xz 71563148 SHA256 105c5a8750ea183ec37f5909e92840bb4ab04dc2d02b7c1b2e63b44a1f9aac21 SHA512 d4fafd8d57255e0b61775b5ffe83b6345c9b88c11098285f55acd363dc08dcb6bf44ac16b49bde0d4bf477c3e60f87410d676049ef3453fffd0f600d01f74241 WHIRLPOOL 68eee8fb0003677379260359e5f5e8d9f073576c922696c9d56ed091bca7fdc8a9834a18f330779422aa39762af0d00c557593e9723d639c96c434e71f91fe10
25DIST x86-bin-libreoffice-kde-4.0.4.2.tar.xz 67144016 SHA256 9869dd633778218445a11efbdcd94aa28e8d0aff923370352d720f942ece929d SHA512 4ebef16308bfe505a1f986947adaf7dd6ad026bd52078e2ec02b79ab00ebb5fd7f521c39cd8d06b9f6a28f6745490d951567f7f9409b76e30b4df5bf181e9fa6 WHIRLPOOL 0ea9c634246aa0439ab18b55f922d78b80866d1d8db36ff4d66acdb48109c7a76c818b624958409462bdfbe0277c081eac50385c7783ba54c873d502be29a787 25DIST x86-bin-libreoffice-4.2.8.2.tar.xz 70465924 SHA256 1a44211f4577156c19c364ceeebca5fe5f20256a5bfa6c282c3133c0d2cc7f22 SHA512 8e0b4cc1c2847b864d3a4e4a9e4c0a1ff5716c77703779134ab9d85341e7b4634674b7ce42f0f63b32102a69bac338d930cf5a42c710c172f0d7455156287360 WHIRLPOOL e223d00fda6cf2d72269e83dfd35e0c0d30e88dc46540f8c995ef97f4ce3fe3984698548ea0db10a56d21b8751d18d57102ee354206ed84c31c330b7bda3ccb5
26DIST x86-bin-libreoffice-kde-4.1.2.3.tar.xz 82550148 SHA256 e51947b649c01b91515b9a0048c77c1233e0c0d03b8d84f13147833224a49577 SHA512 367a808d6b40b15f5b88a25ad4a416e3b28b3e34b1e98626191683e1a855012f7f26e668c4aaa976af7cb1d0f01a1e7f5951382b62f892ba3be52f86cd2269f3 WHIRLPOOL 6d6c5aff100bb5dc42216d31b4f9f66b0403560c3d48fec19974a1bcdfcf675f1a899be7189a3e4b573df269a7340a3e0b6a7c79f2c9bbd233ca075c1e31e77c 26DIST x86-bin-libreoffice-gnome-4.2.6.3-r2.xd3 1452786 SHA256 c8cb264d097fed66305e1f42890355222b374e421a8019e8353085524cf0f70f SHA512 4f9ac55e2cde23c7972a71ea7d958a74880f663e723683cad7822a6c3ee96b4c7e1f9b6282ced7eca50befec35cfbf9eec522c13404d76c2454e41f40c214c46 WHIRLPOOL c89cb0e3589579dfeb5f87ec6b794129b7c18a6a8d64a7f910d637c87e9da0818f4d7802fe1e2eff8a9e87ebab5cf9f9dc5afc5fbfc7a41f64630c26aa8247a0
27DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-4.0.4.2.tar.xz 70649076 SHA256 393483f5867935edcf3d12e5505d22a7a199cc8c103908ba61a4babd45a5e7af SHA512 298f6265089be935b66d688a22e158efa9b9731a7304e547f3f353347379fbf4ed3459c337fc8573726a721e9b11556fc3a9fc25e667e91e6fa26defed61fb4e WHIRLPOOL b0a5ebcc084f234256481c89ebb6b9b655f1ad707c97e3f709adfacac8024a2654e74e764d2a34fb2db21a67f0d044db101977cac7de45e4425b906f7119e5c8 27DIST x86-bin-libreoffice-gnome-4.2.6.3.xd3 396292 SHA256 598ca8fc9aa3e7d32d409627828162e437ce9bbeedef33e7cf6b2f96414fbe06 SHA512 17192c5b0b1d9ab75690ed8dcbc9a45a5fb6a8a962e87ceecd65ba26708906fa1b4ecc97b858968aa547bb8c50115d320c7855d48602aed9740e90febe7e77b6 WHIRLPOOL 687d102039e4ccf8f1b2315e3ea208aa1d0d68f51782ce90e50dc0f9bf09bb6e3dd1a4b161d41724a2e4c09fc446097ff63ec473d5bc7199b5bc11796999cfd1
28DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-4.1.2.3.tar.xz 85905960 SHA256 2e440db2c2de72cf4c56a36baea2b72399c94da13715fb08f2c6cca4ecb9931b SHA512 37612aa3c0d84c24728263d328e2d336deaee50e4f083c03ef737a9be8044e7c86e79d00537c12872cd0f65179199a241975e72f6b380e6f1c8a3e295da24c56 WHIRLPOOL b7094a5deea9c918fe888994427a5d23b9a71309a5714c9d2698a8d356665160019da6ebe0102f2f152e74213cde824f90b652f038bc4e2bfc77e7089c9b7fba 28DIST x86-bin-libreoffice-gnome-4.2.8.2.xd3 1423663 SHA256 362837384a1f6e596862a66848ff44066fd6160c1e051f0ba0914d7b0cfab649 SHA512 03f486753847510cc493d2cbec89233ffadab5c3a9692e5eedaa759f5527da4bb3ef9f59eab32bef2704a276ef1406792dfc21fdfbcb6f6abb6c196752aebbc1 WHIRLPOOL 67f66711c847f970ee0277c5590e5c8afece52dd167b39238a3c41e9b9b92dbe4b25099294e30b75448fa4da1df0a4e106091af9a4c3bd70a834eea05d79aa56
29EBUILD libreoffice-bin-4.0.4.2.ebuild 4918 SHA256 22d7d6168cc0c578145ca004266505faf54331c16132b572514cf10e356c3a92 SHA512 f99d92776307084c93bc01496b3760b298352d34f2d8cd9af052d9a7643e691aa7c62c8e8f79b8b4a8d8ffb773503d22990998f2e058a710ac0b4299fb5a37e3 WHIRLPOOL 385b4f90dfc0344e339fa1dfd7abbd0f21a65174ac4e9e51ff72bd6df3ad12288c1c2e230ce0440ccac9fc4415e0df1521f807780aedaddfa970071b1807c414 29DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.6.3-r2.xd3 21063134 SHA256 6fe70e56e3ea990bdec352cf752b3035134f7378fcf22bfa1599f9b5bd13682c SHA512 962b307b62d7fa893e7ecc7370bf02c9752c0ac2c106fad22fedec0ae3fd82d2f2d46e1228abdd11a3bf2ac785dc022d50760d4fcad942d322bfa64779d5526c WHIRLPOOL 1f9630d36e2ac3d164afed07322db348be6a4e0809d173299207da10f0473a69e6992cbbba612c5be5acd82b19b400a5ca2f187cb1cf7ef938d48c44de1de37a
30EBUILD libreoffice-bin-4.1.2.3.ebuild 5040 SHA256 fc84e49d59ca9e43287a8f0b4a9fa51743ad7c92eef082477419ac9b4b4bd1d3 SHA512 9254a9413f04e1557743722e83ae682f0a33bf74bf988518fdefe659a93137cdf9c6a35a4efdbadb1bc7c56577f123c229a05a3800717d572befc5b627f3a0f4 WHIRLPOOL 9fb7b914bb6942f36c9f175df92112e7b8a9bf9f4ec605e1f28c4552f134232000bb3645935156e828e6a18bbca45520425341f009df2662a9c530390a8cc603 30DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.6.3.xd3 21473701 SHA256 87cff8db68468001c6324612acb4761cf94cab612ab681c7441767308dbfb80a SHA512 3a72064ec45439ee8744f0ca4e8830bbe691e00cf750bc70d258efc14bf98239ed307f596ba6d24b1068bb7bc9f5176eb48b5650b35aa914875fc9069fbf61c2 WHIRLPOOL e061b030fa765aaad115115b239f79bfb35c608afaec25e5e14df477f63e74e3ca0795f28baf8a459c5c9f0a44b33daa8c5b25900752b10d161a7bdbcea0960c
31MISC ChangeLog 17700 SHA256 df010fbf5c489efd2e901f53aa8324da1f4c95b24c0ea49565fa645a9ceca56f SHA512 57947713c909cc9e779d2f463f1cf155ad8e45c86549adc33da31e841b2346dab70ff3e11f5d4c7d3cc517bafc44b7355279a5b76fda6a5978a70abe0e7f572a WHIRLPOOL c1947e0218a2ca9bfbec3f401b57ca5cc1c0994341feff0d2a65ab2c5be228372550571bde67534c52df121c72c4e259cb9db2529abea2e927774771cdadf7b0 31DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-4.2.8.2.xd3 21534593 SHA256 da401066c18fe9d1c7cbbe25e9cad29bd5ef15e4d4834939439196c08dccd6f6 SHA512 0983d04e4a418dc35a1d54cf838b43187f23992656457dfe941cd30499db2c9088aec7a74c307041926de43860ac199bae3b7ccb9003d3ebb92a7856984ea5f2 WHIRLPOOL ef92ac714a417d2c63dd2def3cdb0659d7a61ad5d31b20758b626eb866f7ed2927f5bd42fbe0c148fb0efb717ed1db916095a1654bf3e96debcff2af3a233171
32DIST x86-bin-libreoffice-java-4.2.6.3-r2.xd3 20987822 SHA256 2a33874dd3efadcc5b0e40f7678b026b8ab840b25d21396bcec1687f9f589b77 SHA512 7a7c3aba45eea3246fcd821a4cc31f531aba02709bac76352c812b17122a75708e558eff1b603b4a3a6d8c42b8f7718baa9fcc6c7ec36ae3d03127734bf2b82e WHIRLPOOL cf1e4e4fc54a9ea5c0b5086835a25e682b2490e9437f8e9f977729392684c06db1ac7bf166c7fb52695dd9dd20aae9127bfce01c18365e163040038ca0c274bd
33DIST x86-bin-libreoffice-java-4.2.6.3.xd3 20205750 SHA256 4959c7e1d1fafb034d467fd1fb6638e86e89044b00d09e68c96ffc276cb1e1b7 SHA512 e751ff77ac8e93c5b0df754a5bb1edc5288400afee60e3fdc46d9ba981ecbd2091f7a5d3cea6c1047bf27c2c5761c0b7c6c184a53d42f54de1d6a627dfd87e75 WHIRLPOOL 81d685afb6ad670bf1c3ea337f79ebe1cb4b8ed753ad9d89731bb7378b028ed5451a8bd750f241026782793f739a9978b106a1046e586a734fdadd3b51a4c098
34DIST x86-bin-libreoffice-java-4.2.8.2.xd3 21167673 SHA256 d4ed517e92fc853ea873ac8592ba3c7289ba0967e7368545c490f9c35562469f SHA512 80fb77b81fe97ed4f527f9650f62fd567479b826ced7b5d49a09078f651a01d531ef0d33e9d9415807675838eb2642b30a96099ad9fa0a58d1e84a0fe6efbfbc WHIRLPOOL 574d958bab16d57e0c17dc5916476bf0d87b1b5090c13956764ee87bf705e3e5d44d01d576d6160db38658cea6b03910460fc93e2b76ff03283c398878dffaff
35DIST x86-bin-libreoffice-kde-4.2.6.3-r2.xd3 7117480 SHA256 4aa076bc9c6645e704caa196b86ad706b7c6380def6081996872b16916e1791f SHA512 560f576652c71412ae4d73e9b746185b89dd2740604c556237844429bfffca3067d263487e5c55cde92db1340f705aaf935bd6bbb104845183fa7f4400e1a140 WHIRLPOOL 1bdf7ad6ed1befc2e056c3d779319162327845ebd82707d6f5fb5b4e78151b7cfa212cbb18e884737aada2f60809a5a2f9f53603441ccd504add19b83b989207
36DIST x86-bin-libreoffice-kde-4.2.6.3.xd3 5255447 SHA256 12ae94fb64cc9ad8ce38a4004cbb04a8c61ba966a27b27ce725bad5342567608 SHA512 747be29f176a7c452121267cd2f68981ba5101e83018b1a3d739b4ad8d9e94e852d4ffdd77f5ec58fe220f580c9bc2b77aa0e33f7727a95755ab764352704d63 WHIRLPOOL 8b0714e2be8ad30b0ecc813f557c4f1d285db9a4f10f8286d9431e63f0d60263278b0dd1826bb2fe291c8181307c740bfbed508607560f9a1d7d59d2848c57af
37DIST x86-bin-libreoffice-kde-4.2.8.2.xd3 7543976 SHA256 5bc7d72f77e01fa98d1cb8f126240c13c32e7eba0d8088c946d6c6cb8698b686 SHA512 8f948506876e2c79858e733c47c3cd5c28e4662d434048418ea3e2f1158fc13b22b5dab0efc6f71d2e9d4e05fe42b0aea138747c239c82d07f145c01f8e0bd40 WHIRLPOOL c1f679bfbbc14297313e25ae5c8a5e6891f3ed44420304a9d8301221c054cb630e6b10430164a8dc085929cc675b99ecc702c30548d109f6088d4eefcfb48688
38DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-4.2.6.3-r2.xd3 20595641 SHA256 bd28cf0c7e439384e7def046646cff3d3da5ea43a0903c826a447b3dc2b4125d SHA512 632cb2dc8a54873bc723df1e592b4271ef6b3b2fa083d2ee32652a1a656194b05bd1f4277219d05eeceb6c00d45b83d4fa5ae771174cfcd35880d2dcbad6dfcd WHIRLPOOL ab7951d5766deb7f6a4b13dc22576a8e23ced963423551576a2e5ddbdb3b5bece8e3e3d393ae0ff4b2428de488ea313ee436357346ce6159074ed17fadb23059
39DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-4.2.6.3.xd3 20297950 SHA256 602def99da43ea3f2fe6514bf611ece13df605f3c7a6cb1bbeede0f5981f2e73 SHA512 9d8aef3dc1c71ca28ddee428b09324f1ca49a8d5afb650b834b552c4d56581b917b98bb705dcb67d48edb955892804ea48a70517031aa87e4e661aed5d5374bd WHIRLPOOL 00befca3b01a741a99383aa2181e87e8471fa9a538eb2d66ed124ac36b87661860bacfa5b7daafb293a9194bc7105da1f3c7f63725a407b3257735c426e33af9
40DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-4.2.8.2.xd3 20929642 SHA256 c85590e553fe2f1b6950363948f11a5cc71f7c357d48181c1ceb2dbbd4919874 SHA512 d8bdb743dd46017ff6492e567f98e70bd271e1823b90c8c152acb586e0be32724b0d0fb64ff8b6cf57d553624f39391c350f7ec0c8dd4bcd70dfcfe9e7db6129 WHIRLPOOL e6e58afd819c09c8b0054d91404993c486fea41023ffd0018c51898cd85a78aea5e09a3e342ea4a1db6aca7c52424eff19348ab1a042a34ed5690fe87a8f1c37
41EBUILD libreoffice-bin-4.2.6.3-r2.ebuild 6283 SHA256 854dab15aad85e472061082c7d9d8b116e346d19822227d371c3ec7aa39dd90e SHA512 e4ae75ad0cac360f3a12adab0da7b748ea637077535dc8da6f428b0ba6ae75810d82cc7e00d42f2434ec8791de1dc174e678c8e31a0accd56e340976ee29028e WHIRLPOOL 9bae12a1757d76b6de93a253e927fe962067eeb86df1ed1e571425132db70118311e43b2752017b789d0eee7ac6e4776f105893dadcff08d04633dc0ea1dee56
42EBUILD libreoffice-bin-4.2.6.3.ebuild 6273 SHA256 98d50811f2f3fa075cc43aefc079a47cda319339bc7cf46147e958de38e7e720 SHA512 8605c08d139cb9013fef775e8334e153deeb618284854b0ecc775df53d3d4bf68012321a2dace2b82ff5b39c6acd6b2d071bffb054ed91e65ee2ad7408cead77 WHIRLPOOL 1ea296a79cfbed5e3ad8002225679080334d1c7694f53c8feb8840187e3dd25bfa3847c826e5ed51c7cb6796b6b871c3ed1f699d942ec7fc6e5a2f1d885d1c8a
43EBUILD libreoffice-bin-4.2.8.2.ebuild 6274 SHA256 72729acee73717e0227114cd665631c4883f702bad29e98f3e1f3aad057cae62 SHA512 fe4b97b07167dc974ae874ab040e9205b59ce61dda08f80e26ee2008a54ec6dc73787d25316d9682f5013e152510e3fdd9dab9256aa3122ef1d8ba20c9202fa0 WHIRLPOOL 543b0c69ffa89158e746f5e151e1cefcb2f1dccb656b89b7b7c141852586209a6d3c383a69fe57be2218c74eb73994f3a09c617504ada8e7c23c2050f60a4160
44MISC ChangeLog 25284 SHA256 5b12cc2903b09ab14b0ddec4b9181df8d775bc081dbc242b215c0c07a08dfcfb SHA512 df71e91f329e96c3d1365a48a9f2dbaae68679f7622dc83d3ecbbe209341edeaa8e62721db9dd8bed067abbc53352edf4d34279852437ce8f012ae388fde3538 WHIRLPOOL 975fbc4eecf3b814e2b4c3536230adde470ddbe1e515914fa9a958418e32bc7cf3e3b0c6dd5befacc84309963c96c4a0a718a7e46fb53e6eae39c162ad161ce4
32MISC metadata.xml 409 SHA256 92a42f3ef25ede1bee68ec939cd4e0d88bbada54d90dab225f06bfc02b8bd498 SHA512 5a383da805155e80920620854f04e1bb9fcfe0764d0258ec95267c3229dae50cdb5f2cd83fbdc4cb7a856e079c696bb6f73d9aefec2fabef9317e391fd5db9ab WHIRLPOOL 158b0614005477cb448240a8f36e35fc8768c9ba0b83e71b1502dd1725fabafd4031d7c40a33030c683a14a38dad318f47db90712aab6d7ed4150fd26000193b 45MISC metadata.xml 409 SHA256 92a42f3ef25ede1bee68ec939cd4e0d88bbada54d90dab225f06bfc02b8bd498 SHA512 5a383da805155e80920620854f04e1bb9fcfe0764d0258ec95267c3229dae50cdb5f2cd83fbdc4cb7a856e079c696bb6f73d9aefec2fabef9317e391fd5db9ab WHIRLPOOL 158b0614005477cb448240a8f36e35fc8768c9ba0b83e71b1502dd1725fabafd4031d7c40a33030c683a14a38dad318f47db90712aab6d7ed4150fd26000193b
33-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 46-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
34Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux) 47Version: GnuPG v2
35 48
36iQJ8BAEBCABmBQJSbRSOXxSAAAAAAC4AKGlzc3Vlci1mcHJAbm90YXRpb25zLm9w 49iQIcBAEBCAAGBQJUpqGcAAoJELp701BxlEWf5jAP/jFyj69UMFjPh53WqVkPkDow
37ZW5wZ3AuZmlmdGhob3JzZW1hbi5uZXQwNzlCRDk4QzA4RENBRkYzQUEwRjQzMDlF 50DV2183/pelcBMf1XyARcCPHJbA2tyjIWsgFELdf75ihhIqZu6jF5KgNQNgccu/Yk
38QkU2QTMzNkJFMTkwMzlDAAoJEOvmoza+GQOcYz8QAJwHf95lw4F7OIOkFqqYsHa0 51DfLmklbV+14jGtcY3fvabXfzXa1LAdHg40G55V8d4WD8qpK5dh6SF3T/XjqrBDF3
39gKmTQMcBuNPLsGE3I57nsQt3j0ftNFJptWmqV07vmzTJhCMFA5CNDh45/+HzmVwV 52heOhtWrl/lmOeMqmwlb7Orf6h7PmHuCiWKmVn4aGsHSxWMJ3njwwe5d4FCnYrirN
40VGG8TWrS1MKGYC4cm7xVAP2e9D0AHdxIskx0kepoj9o3eR8I5BeORy2y7NAlJZQt 53BIdxcR2Q4onJQwwpIauYg7VsE85lIwpQeivncdf56F+yYv6h38aDssnB5py61psS
41uVSQ4XwQ2T8ppXVPBtIW8767S301OmLW4Zt/WRvRnSuMTvRB3tk7eOXo6/Jfpg4A 54/5Il0bxn5Xs2JwcY5gF8DGKKrYIkyi7QnU+u015SA2mG4bpT9oq/5T4T9H9gnmMz
42NOiAngpgnz6dADblclSNuvXXC1ArVM79bhghqjmQynWGAKP0l5agAVu62mcUGZ+t 55qbigLc7/kzTG4pVqDh6Sd6r+H4nNsT2D06ysErxnP7lZV1DkYHtA3gIbw01AXm6v
432bogYKPv+nF/aPLr6kVRfTqDF1c/JUMVw8VpZmWuVxeC8dXQ4HCLAOLsn/NK+ndS 56XhK6UdNAlbJZWcTe02ULMZI0Jd31sk2OoP7lRU3HkqPqM01R85vPcdK9nHFWIgIv
44vRMUnjlPXGnji96gtDLAVdqP8H05Qf+bnO10AqeuUc5u0t2hFklCBfLOleUacx+T 57m54nYtRC8dYx28vOWSm1SsiGVHcNkk+lrUWfPKk6SFdvGWIxxHhNh5CQqqJAtVKK
45vMx+FMCie66xlIrBFbpCn8XVb2eZiQfvmTKM9PbvC9/WS/SoGlItEp1OOeDqVeFZ 58D8zLw8aBSwWRVYIAvUrdvyHQYMtriVz8hAwmdU2l09v3jHJPUAYPybQm6rYtVPXQ
46dYfKb26XFJMmj9d5LgIKbrsZi0Oo7RQsoXlSeYKaFSiJAAtPIpRERhevT/k4inkf 59lu+1y9G5gzsSDO3zAZoAOO8ipVrB8r8NomXHk8QAs5p7TCAD6gnXPhDtYXtCnQIq
47wihK58ixxEhnBN1a4LkCAqzczjZUSExrerFv6Ukvyq+xlUpCfxEnJUpIN9sLBhmJ 60F4OxZ+XfRe7oV+edU4DP
48aPPwH2hu+fCs/MgysobBB2S5yyDpzyyEp3juLbtnfyg8EPbRkx9+YIKLgi5bcl0X 61=2AjU
49ssh4N3AxW00om2gAj87v
50=bbqs
51-----END PGP SIGNATURE----- 62-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.119  
changed lines
  Added in v.1.171

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20