/[gentoo-x86]/dev-cpp/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-cpp/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.5 Revision 1.6
16 <longdescription lang="nl"> 16 <longdescription lang="nl">
17 De dev-cpp categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het gebruik 17 De dev-cpp categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het gebruik
18 van de programmeertaal C++. 18 van de programmeertaal C++.
19 </longdescription> 19 </longdescription>
20 <longdescription lang="vi"> 20 <longdescription lang="vi">
21 Nhóm dev-ada chứa các thư viện và tiện ích liên quan 21 Nhóm dev-cpp chứa các thư viện và tiện ích liên quan
22 đến ngôn ngữ lập trình C++. 22 đến ngôn ngữ lập trình C++.
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24</catmetadata> 24</catmetadata>
25 25

Legend:
Removed from v.1.5  
changed lines
  Added in v.1.6

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20