/[gentoo-x86]/dev-games/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-games/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.10 Revision 1.11
29 Kategória dev-games obsahuje knižnice a utility pre programovanie hier. 29 Kategória dev-games obsahuje knižnice a utility pre programovanie hier.
30 </longdescription> 30 </longdescription>
31 <longdescription lang="it"> 31 <longdescription lang="it">
32 La categoria dev-games contiene librerie ed utilità per lo sviluppo di giochi. 32 La categoria dev-games contiene librerie ed utilità per lo sviluppo di giochi.
33 </longdescription> 33 </longdescription>
34 <longdescription lang="pt">
35 A categoria dev-games contém bibliotecas e utilitários
36 referentes a programação de jogos.
37 </longdescription>
34</catmetadata> 38</catmetadata>
35 39

Legend:
Removed from v.1.10  
changed lines
  Added in v.1.11

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20