/[gentoo-x86]/gnome-extra/gnome-utils/Manifest
Gentoo

Diff of /gnome-extra/gnome-utils/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.178 Revision 1.179
7SHA256 cf131c9da908ab049423975cff37dc0a3bdfda7183dccbaf5f76d35738a122c7 files/gnome-utils-2.16.2-cannot_save_screenshots.diff 1227 7SHA256 cf131c9da908ab049423975cff37dc0a3bdfda7183dccbaf5f76d35738a122c7 files/gnome-utils-2.16.2-cannot_save_screenshots.diff 1227
8DIST gnome-utils-2.14.0.tar.bz2 1881962 RMD160 799c47e836ed478734e3c42359b0c97fa3e3f319 SHA1 96dc3d95ab6ea0057a081403146209f4b7657034 SHA256 44586246763c9bfb2b67baedff8c800abde0898012e646ee580ce7a4c2d57e7e 8DIST gnome-utils-2.14.0.tar.bz2 1881962 RMD160 799c47e836ed478734e3c42359b0c97fa3e3f319 SHA1 96dc3d95ab6ea0057a081403146209f4b7657034 SHA256 44586246763c9bfb2b67baedff8c800abde0898012e646ee580ce7a4c2d57e7e
9DIST gnome-utils-2.16.1.tar.bz2 3170280 RMD160 b8fb41d2d7758d53a7047c7d4981a75f687736e4 SHA1 13490482305cd1e5945ef3d897604cbdff225eb8 SHA256 7981ed72f2ddc9bfb9cc38cd6038da41b95a100d4451c9794561e9eea4cc42cd 9DIST gnome-utils-2.16.1.tar.bz2 3170280 RMD160 b8fb41d2d7758d53a7047c7d4981a75f687736e4 SHA1 13490482305cd1e5945ef3d897604cbdff225eb8 SHA256 7981ed72f2ddc9bfb9cc38cd6038da41b95a100d4451c9794561e9eea4cc42cd
10DIST gnome-utils-2.16.2.tar.bz2 3369888 RMD160 1be3877435cb228470252a25e65a5b85532906e2 SHA1 216cd579ad369d1dd3b77eed798419bfb7f86836 SHA256 40cf468e6393bc0840e1a38380742d9f91ad236440a4b240318c35f979809425 10DIST gnome-utils-2.16.2.tar.bz2 3369888 RMD160 1be3877435cb228470252a25e65a5b85532906e2 SHA1 216cd579ad369d1dd3b77eed798419bfb7f86836 SHA256 40cf468e6393bc0840e1a38380742d9f91ad236440a4b240318c35f979809425
11DIST gnome-utils-2.18.0.tar.bz2 4077531 RMD160 5cff0b58ec07b626c1331dc319cc699d064ee033 SHA1 a12952b0f1229608aadd62de67bc3718104f6daa SHA256 de0d7d54d0c55f1712c7851fbaa9fb38af513ef0752c02532151e2a7b90480c8 11DIST gnome-utils-2.18.0.tar.bz2 4077531 RMD160 5cff0b58ec07b626c1331dc319cc699d064ee033 SHA1 a12952b0f1229608aadd62de67bc3718104f6daa SHA256 de0d7d54d0c55f1712c7851fbaa9fb38af513ef0752c02532151e2a7b90480c8
12DIST gnome-utils-2.18.1.tar.bz2 4094695 RMD160 a404f1318de35d5bc3bb00209afbc8311d9f0a02 SHA1 e7e9f82a40b41336c8c081e621f1ef5864c6ba36 SHA256 6ceb22d73d47a819ad08aaed7597d2158168e8af9eba41b93ff6d10d85a250e7
12EBUILD gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 SHA1 023caa9eab080f7489e437aeb812faac0edf8746 SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0 13EBUILD gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 SHA1 023caa9eab080f7489e437aeb812faac0edf8746 SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0
13MD5 37ba9330b44cd50c35aaea346276ec81 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 14MD5 37ba9330b44cd50c35aaea346276ec81 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
14RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 15RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
15SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 16SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
16EBUILD gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114 RMD160 735d182f4af4accbc0d1b441bd838f5b1fa0dc6a SHA1 2d8c8daa7e11c7d766b495c6ab9befeabfb701b2 SHA256 e343aeca0ae01cd30fac470b9a54fca19c4ee2f0280abf927071a5860fc489f0 17EBUILD gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114 RMD160 735d182f4af4accbc0d1b441bd838f5b1fa0dc6a SHA1 2d8c8daa7e11c7d766b495c6ab9befeabfb701b2 SHA256 e343aeca0ae01cd30fac470b9a54fca19c4ee2f0280abf927071a5860fc489f0
27SHA256 78139c6f4294518a0a267f624f45c29eb0afaf2253416ef718555a83c1ae0242 gnome-utils-2.16.2.ebuild 1112 28SHA256 78139c6f4294518a0a267f624f45c29eb0afaf2253416ef718555a83c1ae0242 gnome-utils-2.16.2.ebuild 1112
28EBUILD gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114 RMD160 3c63c0ff294b25de135fe163d529cfeda0759c14 SHA1 d34f3560aeb8eef008127bd89a12cabb27c0724e SHA256 fa8469c57c6cb9eb101ed09a3f319681e8dd93a6c1524f896973109f33f26655 29EBUILD gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114 RMD160 3c63c0ff294b25de135fe163d529cfeda0759c14 SHA1 d34f3560aeb8eef008127bd89a12cabb27c0724e SHA256 fa8469c57c6cb9eb101ed09a3f319681e8dd93a6c1524f896973109f33f26655
29MD5 8d7f488dc010a3edcb641b5d35e739df gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114 30MD5 8d7f488dc010a3edcb641b5d35e739df gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114
30RMD160 3c63c0ff294b25de135fe163d529cfeda0759c14 gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114 31RMD160 3c63c0ff294b25de135fe163d529cfeda0759c14 gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114
31SHA256 fa8469c57c6cb9eb101ed09a3f319681e8dd93a6c1524f896973109f33f26655 gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114 32SHA256 fa8469c57c6cb9eb101ed09a3f319681e8dd93a6c1524f896973109f33f26655 gnome-utils-2.18.0.ebuild 1114
32MISC ChangeLog 18042 RMD160 573ffa915624c33f7500418a43691716714e7f68 SHA1 bb55427c3762740c4b9cad7dd53556a32026d6f9 SHA256 b8e841eed4c0f2e4ebc4f1424730e28d65e2614c83fd383ba176a0ba582609bc 33EBUILD gnome-utils-2.18.1.ebuild 1115 RMD160 181d0970f618367c8c350a50b9a4e133d3a4fb50 SHA1 35749ae7fc3a74608ccd915f3bd4d447d96d70b7 SHA256 79af75ca5ffdc29103b5b7b31894e72791110bfe4e2b1b49bcb3347060f5b220
33MD5 d4e8690d9f8619ee5c631bd8a4ef68df ChangeLog 18042 34MD5 b84c1f15f3a05ae27882705833bda295 gnome-utils-2.18.1.ebuild 1115
34RMD160 573ffa915624c33f7500418a43691716714e7f68 ChangeLog 18042 35RMD160 181d0970f618367c8c350a50b9a4e133d3a4fb50 gnome-utils-2.18.1.ebuild 1115
35SHA256 b8e841eed4c0f2e4ebc4f1424730e28d65e2614c83fd383ba176a0ba582609bc ChangeLog 18042 36SHA256 79af75ca5ffdc29103b5b7b31894e72791110bfe4e2b1b49bcb3347060f5b220 gnome-utils-2.18.1.ebuild 1115
37MISC ChangeLog 18176 RMD160 017fa0057446a4ae5fd101de316e884f9d80bc43 SHA1 e2704748222da5182a7d23e1a810e5fcf44729d5 SHA256 b7943b2d2b7b7e0bd9c32aeb599e38034e0c7825ce0408f249219ff7ec607054
38MD5 985c8fe891251b05391eeb6157e123d2 ChangeLog 18176
39RMD160 017fa0057446a4ae5fd101de316e884f9d80bc43 ChangeLog 18176
40SHA256 b7943b2d2b7b7e0bd9c32aeb599e38034e0c7825ce0408f249219ff7ec607054 ChangeLog 18176
36MISC metadata.xml 158 RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e SHA1 38f78e9790bcd4382b4a49aa226aa6dda1d3a3d7 SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 41MISC metadata.xml 158 RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e SHA1 38f78e9790bcd4382b4a49aa226aa6dda1d3a3d7 SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1
37MD5 03ad2e6c4ab41244af1015a8bbb0b39f metadata.xml 158 42MD5 03ad2e6c4ab41244af1015a8bbb0b39f metadata.xml 158
38RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e metadata.xml 158 43RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e metadata.xml 158
39SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 metadata.xml 158 44SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 metadata.xml 158
40MD5 d89da0043c6be44a948c6a55beb9d969 files/digest-gnome-utils-2.14.0 262 45MD5 d89da0043c6be44a948c6a55beb9d969 files/digest-gnome-utils-2.14.0 262
50RMD160 4e3e423e0d6f654c120163db8a63f3904c52a2de files/digest-gnome-utils-2.16.2-r2 262 55RMD160 4e3e423e0d6f654c120163db8a63f3904c52a2de files/digest-gnome-utils-2.16.2-r2 262
51SHA256 9aa96116accb3b330eb66069d5accbdd47de9df181b7f17dd4bfeb1e758231a0 files/digest-gnome-utils-2.16.2-r2 262 56SHA256 9aa96116accb3b330eb66069d5accbdd47de9df181b7f17dd4bfeb1e758231a0 files/digest-gnome-utils-2.16.2-r2 262
52MD5 dd3fef44d5ac3fb6243115e37c10d911 files/digest-gnome-utils-2.18.0 262 57MD5 dd3fef44d5ac3fb6243115e37c10d911 files/digest-gnome-utils-2.18.0 262
53RMD160 ee5bbd0eef4183b9d981ec2a77e45ab1140ba87d files/digest-gnome-utils-2.18.0 262 58RMD160 ee5bbd0eef4183b9d981ec2a77e45ab1140ba87d files/digest-gnome-utils-2.18.0 262
54SHA256 0205f2f89c1e4b9b546b14d9943dfee6b5a02fd2bb688d91e7be84cec916cca4 files/digest-gnome-utils-2.18.0 262 59SHA256 0205f2f89c1e4b9b546b14d9943dfee6b5a02fd2bb688d91e7be84cec916cca4 files/digest-gnome-utils-2.18.0 262
60MD5 e4d5f34ed3ce281b2c1e33568babd6e8 files/digest-gnome-utils-2.18.1 262
61RMD160 7414944d38075418b497bb3bf7cc6bafbfd4f5f6 files/digest-gnome-utils-2.18.1 262
62SHA256 60cd995bb62d6a68034cbb5366d63b33ed349e0e8f769a82f50b548c0a702413 files/digest-gnome-utils-2.18.1 262
55-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 63-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
56Version: GnuPG v2.0.3 (GNU/Linux) 64Version: GnuPG v2.0.3 (GNU/Linux)
57 65
58iD8DBQFGCZAnomPajV0RnrERAlmyAJ9vpXfu84EgYP453fz9e5DIxGb5QACdHfut 66iD8DBQFGLrGQomPajV0RnrERAiLqAJ9LXnB18BGhqVUHQ+qn6rWi/mo9VgCePCmv
596e1AMnOwdLvd6dfYQibyucI= 67tPoEa+4KCufVN207yAeHLpg=
60=DHLD 68=Vydr
61-----END PGP SIGNATURE----- 69-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.178  
changed lines
  Added in v.1.179

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20