/[gentoo-x86]/kde-base/kdepim-l10n/files/kde-l10n-da-4.8.5.patch
Gentoo

Contents of /kde-base/kdepim-l10n/files/kde-l10n-da-4.8.5.patch

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download)
Fri Aug 17 15:18:55 2012 UTC (5 years, 10 months ago) by johu
Branch: MAIN
Fix build of messed up upstream for danish locale.

(Portage version: 2.2.0_alpha121/cvs/Linux x86_64)

1 johu 1.1 diff -urN kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook
2     --- kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook 1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
3     +++ kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook 2012-08-17 17:10:27.213469844 +0200
4     @@ -0,0 +1,384 @@
5     +<chapter id="outlook-to-vcalendar-ws">
6     +
7     +<chapterinfo>
8     +<authorgroup>
9     +
10     +<author
11     +><firstname
12     +>Randy</firstname
13     +> <surname
14     +>Pearson</surname
15     +> <affiliation
16     +><address
17     +><email
18     +>blueboy@bamafolks.com</email
19     +></address
20     +></affiliation>
21     +<contrib
22     +>Oprindelig forfatter</contrib>
23     +</author>
24     +
25     +<author
26     +><firstname
27     +>Klaus</firstname
28     +> <surname
29     +>St&auml;rk</surname
30     +> <affiliation
31     +><address
32     +><email
33     +>staerk@kde.org</email
34     +></address
35     +></affiliation>
36     +<contrib
37     +>Yderligere tekster</contrib>
38     +</author>
39     +
40     +<othercredit role="reviewer"
41     +><firstname
42     +>Eric</firstname
43     +> <surname
44     +>Bischoff</surname
45     +> <affiliation
46     +><address
47     +><email
48     +>e.bischoff@noos.fr</email
49     +></address
50     +></affiliation>
51     +<contrib
52     +>Editor</contrib>
53     +</othercredit>
54     +
55     +
56     +</authorgroup>
57     +
58     +<abstract>
59     +<para
60     +>Denne udgave af &korganizer; workshop <quote
61     +>Outlook til vCalendar</quote
62     +> blev udgivet 17. oktober 2002. Se <filename
63     +>ChangeLog</filename
64     +> for detaljer.</para>
65     +<para
66     +>Bemærk at beskrivelserne og skærmaftrykkene svarer til version 3.1 af &korganizer;.</para>
67     +</abstract>
68     +
69     +<keywordset>
70     +<keyword
71     +>kdepim</keyword>
72     +<keyword
73     +>KOrganizer</keyword>
74     +<keyword
75     +>KOrganizer workshop</keyword>
76     +<keyword
77     +>Outlook</keyword>
78     +<keyword
79     +>vCalendar</keyword>
80     +<keyword
81     +>Outlook2VCal</keyword>
82     +</keywordset>
83     +<date
84     +>2002-10-17</date
85     +> <releaseinfo
86     +>3.1</releaseinfo
87     +> </chapterinfo>
88     +
89     +<title
90     +>KOrganizer workshop: Outlook til vCalendar</title>
91     +
92     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-overview">
93     +<title
94     +>Overblik</title>
95     +
96     +<para
97     +>Når du går væk fra &Microsoft; Outlook&reg; og begynder at bruge &kde;'s &korganizer; til at håndtere skemaer og aftaler, vil du formodentlig ønske at eksportere dine skemalægningsdata fra Outlook&reg; og importere dem til &korganizer;. &Microsoft;'s Outlook&reg; program har ganske vist et eksport-valg der kan gemme en aftale i industristandardens vCalendar-format. </para>
98     +
99     +<para
100     +>Uheldigvis vil Outlook&reg; kun eksportere aftalen du har valgt, en af gangen. Dette er helt fint hvis du kun ønsker at overføre nogle få aftaler, men overførsel af de 200-300 aftaler du måske har i din Outlook&reg; mappe ville ikke være særlig morsomt. Derfor lavede <ulink url="mailto:blueboy@bamafolks.com"
101     +>Randy Pearson</ulink
102     +> et lille program der hedder <application
103     +>Outlook2VCal</application
104     +> der kan skanne og eksportere alle aftalerne til en vCalendar-fil på én gang. </para>
105     +
106     +</sect1>
107     +
108     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-installation">
109     +<title
110     +>Installation</title>
111     +
112     +<para
113     +><application
114     +>Outlook2VCal 2.0</application
115     +>-programmet bliver <ulink url="http://korganizer.kde.org/importdata.html"
116     +>leveret som en komprimeret ZIP-fil</ulink
117     +>, der indeholder et <application
118     +>SETUP.EXE</application
119     +>-program. Træk simpelthen filerne ud ved brug af dit foretrukne redskab såsom <ulink url="http://www.winzip.com"
120     +>WinZip</ulink
121     +> og kør <application
122     +>SETUP.EXE</application
123     +>-programmet for at installere programmet på din Windows computer. Dette skal være den computer hvor du normalt kører &Microsoft; Outlook 97&reg;, 2000&reg; eller 2002&reg;. </para>
124     +
125     +<para
126     +>Afhængig af hvor opdateret dit system er, vil du måske, måske ikke blive bedt om at reboote under installationen. </para>
127     +
128     +</sect1>
129     +
130     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-export">
131     +<title
132     +>Brug af eksport</title>
133     +
134     +<para
135     +>Efter programmet er installeret, kan du køre ved at gå til <menuchoice
136     +><guimenu
137     +>Start</guimenu
138     +> <guisubmenu
139     +>Programmer</guisubmenu
140     +> <guisubmenu
141     +>Outlook2vCal</guisubmenu
142     +> <guimenuitem
143     +>Outlook2vCal</guimenuitem
144     +></menuchoice
145     +>. Du skulle så se denne skærm: </para>
146     +
147     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-main">
148     +<screeninfo
149     +>Outlook2VCal hovedvindue</screeninfo>
150     +<mediaobject>
151     +<imageobject
152     +><imagedata fileref="o2v_main.png" format="PNG"/></imageobject>
153     +<textobject
154     +><phrase
155     +>Outlook2VCal hovedvindue</phrase
156     +></textobject>
157     +<caption
158     +><para
159     +>Outlook2VCal hovedvindue</para
160     +></caption>
161     +</mediaobject>
162     +</screenshot>
163     +
164     +
165     +<para
166     +>Programmet forsøger automatisk at kommunikere med Outlook&reg; ved brug af OLE-Automation. Hvis en fejl rapporteres, betyder dette sandsynligvis at du ikke har Outlook&reg; installeret. </para>
167     +
168     +<para
169     +>Du skal først beslutte om du ønsker at inkludere information om helligdage i den eksporterede fil eller ej. Normalt vil du nok ikke ønske at gøre dette, så <guilabel
170     +>Skip helligdage</guilabel
171     +>-feltet er som standard afkrydset. Dernæst klikkes på <guibutton
172     +>Export</guibutton
173     +>-knappen, hvilket vil vise en standard <guilabel
174     +>Gem fil</guilabel
175     +> dialog. Gå til det ønskede katalog og indtast filnavnet hvor du ønsker at lave den nye vCalendar datafil. </para>
176     +
177     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-save">
178     +<screeninfo
179     +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</screeninfo>
180     +<mediaobject>
181     +<imageobject
182     +><imagedata fileref="o2v_save.png" format="PNG"/></imageobject>
183     +<textobject
184     +><phrase
185     +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</phrase
186     +></textobject>
187     +<caption
188     +><para
189     +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</para
190     +></caption>
191     +</mediaobject>
192     +</screenshot>
193     +
194     +<para
195     +>Afhængig af sikkerhedsindstillingerne i Outlook&reg;, vil du måske se denne skærm derefter. Hvis du gør, så sørg for at tillade adgang et minut eller to. </para>
196     +
197     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-warning">
198     +<screeninfo
199     +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</screeninfo>
200     +<mediaobject>
201     +<imageobject
202     +><imagedata fileref="o2v_warning.png" format="PNG"/></imageobject>
203     +<textobject
204     +><phrase
205     +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</phrase
206     +></textobject>
207     +<caption
208     +><para
209     +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</para
210     +></caption>
211     +</mediaobject>
212     +</screenshot>
213     +
214     +<para
215     +>Programmet vil vise fremgangsbeskeder i sit hovedvindue mens det indlæser, konverterer og gemmer dine aftaler. Her er et endeligt billede af hvordan en succesrig kørsel ser ud: </para>
216     +
217     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-progress">
218     +<screeninfo
219     +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</screeninfo>
220     +<mediaobject>
221     +<imageobject
222     +><imagedata fileref="o2v_progress.png" format="PNG"/></imageobject>
223     +<textobject
224     +><phrase
225     +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</phrase
226     +></textobject>
227     +<caption
228     +><para
229     +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</para
230     +></caption>
231     +</mediaobject>
232     +</screenshot>
233     +
234     +</sect1>
235     +
236     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-import">
237     +<title
238     +>Brug af import</title>
239     +
240     +<para
241     +>Nu da du har eksporteret Outlook's&reg; aftaler, er det sidste skridt at indlæse aftalerne i &korganizer;. Overfør filen til computeren der kører &korganizer; (via netværk, floppy disk, hvad som helst). Kør nu &korganizer;. Om ønsket kan du lave en ny kalender, eller åbne en eksisterende. </para>
242     +
243     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing1">
244     +<screeninfo
245     +>Outlook2VCal import af data nummer 1</screeninfo>
246     +<mediaobject>
247     +<imageobject
248     +><imagedata fileref="o2v_importing1.png" format="PNG"/></imageobject>
249     +<textobject
250     +><phrase
251     +>Outlook2VCal import af data nummer 1</phrase
252     +></textobject>
253     +<caption
254     +><para
255     +>Outlook2VCal import af data nummer 1</para
256     +></caption>
257     +</mediaobject>
258     +</screenshot>
259     +
260     +
261     +<para
262     +>Vælg nu menupunktet <menuchoice
263     +><guimenu
264     +>Fil</guimenu
265     +> <guisubmenu
266     +>Importér</guisubmenu
267     +> <guimenuitem
268     +>Importér kalender</guimenuitem
269     +></menuchoice
270     +>. Gå til eller indskriv navnet på vCalender-filen som du netop overførte over til maskinen. </para>
271     +
272     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing2">
273     +<screeninfo
274     +>Outlook2VCal import af data nummer 2</screeninfo>
275     +<mediaobject>
276     +<imageobject
277     +><imagedata fileref="o2v_importing2.png" format="PNG"/></imageobject>
278     +<textobject
279     +><phrase
280     +>Outlook2VCal import af data nummer 2</phrase
281     +></textobject>
282     +<caption
283     +><para
284     +>Outlook2VCal import af data nummer 2</para
285     +></caption>
286     +</mediaobject>
287     +</screenshot>
288     +
289     +<para
290     +>&korganizer; spørger om du vil <guilabel
291     +>tilføje som ny kalender</guilabel
292     +>, hvilket tilføjer kalenderfilen som en ny lokal filressource, <guilabel
293     +>sammenflette med eksisterende kalender</guilabel
294     +>, hvilket sammenfletter kalenderindgangene med en eksisterende ressource eller <guilabel
295     +>åbne i separat vindue</guilabel
296     +>, hvilket lader dig vise og redigere kalenderen, men ikke tilføjer den i standardvisningen. For at tilføje kalenderindgangene, vælges en af de to første valgmuligheder, og der klikkes på <guibutton
297     +>O.k</guibutton
298     +>.</para>
299     +
300     +<para
301     +>Efter du har valgt <guibutton
302     +>O.k.</guibutton
303     +>-knappen, vil &korganizer; indlæse aftalerne fra filen og opdatere sin kalender. </para>
304     +
305     +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing3">
306     +<screeninfo
307     +>Outlook2VCal import af data nummer 3</screeninfo>
308     +<mediaobject>
309     +<imageobject
310     +><imagedata fileref="o2v_importing3.png" format="PNG"/></imageobject>
311     +<textobject
312     +><phrase
313     +>Outlook2VCal import af data nummer 3</phrase
314     +></textobject>
315     +<caption
316     +><para
317     +>Outlook2VCal import af data nummer 3</para
318     +></caption>
319     +</mediaobject>
320     +</screenshot>
321     +<para
322     +>Gem din ændrede kalender og nyd at bruge &korganizer;! </para>
323     +
324     +</sect1>
325     +
326     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-limitations">
327     +<title
328     +>Begrænsninger</title>
329     +
330     +<para
331     +>Den første udgave af dette program blev testet på &Microsoft; Windows 2000 Server&reg; og Professional&reg; kørende &Microsoft; Outlook 2000&reg;. Når det forsøgtes at bruge &Microsoft; Outlook 97&reg;, mislykkedes programmet fuldstændigt. </para>
332     +
333     +<para
334     +>Den anden version (2.0) rapporteres som (i det mindste) at virke med &Microsoft; Outlook 97&reg;, 2000&reg;, og 2002&reg;. </para>
335     +
336     +<para
337     +>Hvis nogen kender en måde at omgå dette problem, så send venligst en note til Randy Pearson (<email
338     +>blueboy@bamafolks.com</email
339     +>). </para>
340     +
341     +</sect1>
342     +
343     +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-credits">
344     +<title
345     +>Medvirkende og licens</title>
346     +
347     +<para
348     +>Bidragydere:</para>
349     +
350     +<variablelist>
351     +<varlistentry>
352     +<term
353     +>Oprindelig forfatter</term>
354     +<listitem
355     +><para
356     +>Randy Pearson <email
357     +>blueboy@bamafolks.com</email
358     +></para
359     +></listitem>
360     +</varlistentry>
361     +
362     +<varlistentry>
363     +<term
364     +>Yderligere tekster</term>
365     +<listitem
366     +><para
367     +>Klaus St&auml;rk <email
368     +>staerk@kde.org</email
369     +></para
370     +></listitem>
371     +</varlistentry>
372     +
373     +<varlistentry>
374     +<term
375     +>Konversion til DocBook</term>
376     +<listitem
377     +><para
378     +>Eric Bischoff <email
379     +>e.bischoff@noos.fr</email
380     +></para
381     +></listitem>
382     +</varlistentry>
383     +</variablelist>
384     +
385     +
386     +</sect1>
387     +
388     +</chapter>
389     diff -urN kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook
390     --- kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook 1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
391     +++ kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook 2012-08-17 17:10:20.829470030 +0200
392     @@ -0,0 +1,53 @@
393     +<chapter id="plugins-chapter">
394     +
395     +<title
396     +>Plugin</title>
397     +
398     +<para
399     +>&korganizer; giver mulighed for at udvide programmet med plugin. </para>
400     +
401     +<para
402     +>Plugin kan indstilles i &korganizer;s hovedindstillingsdialog. Vælg <menuchoice
403     +><guimenu
404     +>Opsætning</guimenu
405     +> <guimenuitem
406     +>Indstil &korganizer;</guimenuitem
407     +></menuchoice
408     +> eller <menuchoice
409     +><guimenu
410     +>Opsætning</guimenu
411     +> <guimenuitem
412     +>Indstil kalender</guimenuitem
413     +></menuchoice
414     +> inde i &kontact;, og klik på ikonen <guilabel
415     +>Plugin</guilabel
416     +> i ikonlisten i dialogens sidebjælke. </para>
417     +
418     +<sect1 id="plugins-chapter-availableplugins">
419     +<title
420     +>Tilgængelige plugin</title>
421     +
422     +<sect2 id="date-numbers-plugin">
423     +<title
424     +>Plugin for datonumre i kalendere</title>
425     +<para
426     +>Dette plugin tilføjer dagens nummer til dagen i året i agendavisningen. Første februar er for eksempel dag nummer 32. </para>
427     +</sect2>
428     +
429     +<sect2 id="jewish-calendar-plugin">
430     +<title
431     +>Plugin for jødisk kalender</title>
432     +<para
433     +>Pluginnet sørger for den jødiske kalenderdato udover den Gregorianska kalenderdato. Du kan vælge om du vil vise israelske helligdage, ugens parsha, Omers dag og/eller Chol HaMoed, i pluginnets indstillingsdialog. </para>
434     +</sect2>
435     +
436     +<sect2 id="journal-print-plugin">
437     +<title
438     +>Journal-udskriftsstil</title>
439     +<para
440     +>Dette plugin gør at du kan udskrive journal-indgange (dagbogsnoter). </para>
441     +</sect2>
442     +
443     +</sect1>
444     +
445     +</chapter>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20