/[gentoo-x86]/kde-base/kdepim-l10n/files/kde-l10n-da-4.8.5.patch
Gentoo

Contents of /kde-base/kdepim-l10n/files/kde-l10n-da-4.8.5.patch

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download)
Tue Jan 8 12:11:21 2013 UTC (5 years, 5 months ago) by kensington
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +0 -0 lines
FILE REMOVED
Remove unused patches.

(Portage version: 2.1.11.38/cvs/Linux x86_64, signed Manifest commit with key 675D0D2C)

1 diff -urN kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook
2 --- kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook 1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
3 +++ kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/outlook-to-vcalendar.docbook 2012-08-17 17:10:27.213469844 +0200
4 @@ -0,0 +1,384 @@
5 +<chapter id="outlook-to-vcalendar-ws">
6 +
7 +<chapterinfo>
8 +<authorgroup>
9 +
10 +<author
11 +><firstname
12 +>Randy</firstname
13 +> <surname
14 +>Pearson</surname
15 +> <affiliation
16 +><address
17 +><email
18 +>blueboy@bamafolks.com</email
19 +></address
20 +></affiliation>
21 +<contrib
22 +>Oprindelig forfatter</contrib>
23 +</author>
24 +
25 +<author
26 +><firstname
27 +>Klaus</firstname
28 +> <surname
29 +>St&auml;rk</surname
30 +> <affiliation
31 +><address
32 +><email
33 +>staerk@kde.org</email
34 +></address
35 +></affiliation>
36 +<contrib
37 +>Yderligere tekster</contrib>
38 +</author>
39 +
40 +<othercredit role="reviewer"
41 +><firstname
42 +>Eric</firstname
43 +> <surname
44 +>Bischoff</surname
45 +> <affiliation
46 +><address
47 +><email
48 +>e.bischoff@noos.fr</email
49 +></address
50 +></affiliation>
51 +<contrib
52 +>Editor</contrib>
53 +</othercredit>
54 +
55 +
56 +</authorgroup>
57 +
58 +<abstract>
59 +<para
60 +>Denne udgave af &korganizer; workshop <quote
61 +>Outlook til vCalendar</quote
62 +> blev udgivet 17. oktober 2002. Se <filename
63 +>ChangeLog</filename
64 +> for detaljer.</para>
65 +<para
66 +>Bemærk at beskrivelserne og skærmaftrykkene svarer til version 3.1 af &korganizer;.</para>
67 +</abstract>
68 +
69 +<keywordset>
70 +<keyword
71 +>kdepim</keyword>
72 +<keyword
73 +>KOrganizer</keyword>
74 +<keyword
75 +>KOrganizer workshop</keyword>
76 +<keyword
77 +>Outlook</keyword>
78 +<keyword
79 +>vCalendar</keyword>
80 +<keyword
81 +>Outlook2VCal</keyword>
82 +</keywordset>
83 +<date
84 +>2002-10-17</date
85 +> <releaseinfo
86 +>3.1</releaseinfo
87 +> </chapterinfo>
88 +
89 +<title
90 +>KOrganizer workshop: Outlook til vCalendar</title>
91 +
92 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-overview">
93 +<title
94 +>Overblik</title>
95 +
96 +<para
97 +>Når du går væk fra &Microsoft; Outlook&reg; og begynder at bruge &kde;'s &korganizer; til at håndtere skemaer og aftaler, vil du formodentlig ønske at eksportere dine skemalægningsdata fra Outlook&reg; og importere dem til &korganizer;. &Microsoft;'s Outlook&reg; program har ganske vist et eksport-valg der kan gemme en aftale i industristandardens vCalendar-format. </para>
98 +
99 +<para
100 +>Uheldigvis vil Outlook&reg; kun eksportere aftalen du har valgt, en af gangen. Dette er helt fint hvis du kun ønsker at overføre nogle få aftaler, men overførsel af de 200-300 aftaler du måske har i din Outlook&reg; mappe ville ikke være særlig morsomt. Derfor lavede <ulink url="mailto:blueboy@bamafolks.com"
101 +>Randy Pearson</ulink
102 +> et lille program der hedder <application
103 +>Outlook2VCal</application
104 +> der kan skanne og eksportere alle aftalerne til en vCalendar-fil på én gang. </para>
105 +
106 +</sect1>
107 +
108 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-installation">
109 +<title
110 +>Installation</title>
111 +
112 +<para
113 +><application
114 +>Outlook2VCal 2.0</application
115 +>-programmet bliver <ulink url="http://korganizer.kde.org/importdata.html"
116 +>leveret som en komprimeret ZIP-fil</ulink
117 +>, der indeholder et <application
118 +>SETUP.EXE</application
119 +>-program. Træk simpelthen filerne ud ved brug af dit foretrukne redskab såsom <ulink url="http://www.winzip.com"
120 +>WinZip</ulink
121 +> og kør <application
122 +>SETUP.EXE</application
123 +>-programmet for at installere programmet på din Windows computer. Dette skal være den computer hvor du normalt kører &Microsoft; Outlook 97&reg;, 2000&reg; eller 2002&reg;. </para>
124 +
125 +<para
126 +>Afhængig af hvor opdateret dit system er, vil du måske, måske ikke blive bedt om at reboote under installationen. </para>
127 +
128 +</sect1>
129 +
130 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-export">
131 +<title
132 +>Brug af eksport</title>
133 +
134 +<para
135 +>Efter programmet er installeret, kan du køre ved at gå til <menuchoice
136 +><guimenu
137 +>Start</guimenu
138 +> <guisubmenu
139 +>Programmer</guisubmenu
140 +> <guisubmenu
141 +>Outlook2vCal</guisubmenu
142 +> <guimenuitem
143 +>Outlook2vCal</guimenuitem
144 +></menuchoice
145 +>. Du skulle så se denne skærm: </para>
146 +
147 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-main">
148 +<screeninfo
149 +>Outlook2VCal hovedvindue</screeninfo>
150 +<mediaobject>
151 +<imageobject
152 +><imagedata fileref="o2v_main.png" format="PNG"/></imageobject>
153 +<textobject
154 +><phrase
155 +>Outlook2VCal hovedvindue</phrase
156 +></textobject>
157 +<caption
158 +><para
159 +>Outlook2VCal hovedvindue</para
160 +></caption>
161 +</mediaobject>
162 +</screenshot>
163 +
164 +
165 +<para
166 +>Programmet forsøger automatisk at kommunikere med Outlook&reg; ved brug af OLE-Automation. Hvis en fejl rapporteres, betyder dette sandsynligvis at du ikke har Outlook&reg; installeret. </para>
167 +
168 +<para
169 +>Du skal først beslutte om du ønsker at inkludere information om helligdage i den eksporterede fil eller ej. Normalt vil du nok ikke ønske at gøre dette, så <guilabel
170 +>Skip helligdage</guilabel
171 +>-feltet er som standard afkrydset. Dernæst klikkes på <guibutton
172 +>Export</guibutton
173 +>-knappen, hvilket vil vise en standard <guilabel
174 +>Gem fil</guilabel
175 +> dialog. Gå til det ønskede katalog og indtast filnavnet hvor du ønsker at lave den nye vCalendar datafil. </para>
176 +
177 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-save">
178 +<screeninfo
179 +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</screeninfo>
180 +<mediaobject>
181 +<imageobject
182 +><imagedata fileref="o2v_save.png" format="PNG"/></imageobject>
183 +<textobject
184 +><phrase
185 +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</phrase
186 +></textobject>
187 +<caption
188 +><para
189 +>Outlook2VCal dialog til at gemme fil</para
190 +></caption>
191 +</mediaobject>
192 +</screenshot>
193 +
194 +<para
195 +>Afhængig af sikkerhedsindstillingerne i Outlook&reg;, vil du måske se denne skærm derefter. Hvis du gør, så sørg for at tillade adgang et minut eller to. </para>
196 +
197 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-warning">
198 +<screeninfo
199 +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</screeninfo>
200 +<mediaobject>
201 +<imageobject
202 +><imagedata fileref="o2v_warning.png" format="PNG"/></imageobject>
203 +<textobject
204 +><phrase
205 +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</phrase
206 +></textobject>
207 +<caption
208 +><para
209 +>Outlook2VCal advarselsmeddelelse</para
210 +></caption>
211 +</mediaobject>
212 +</screenshot>
213 +
214 +<para
215 +>Programmet vil vise fremgangsbeskeder i sit hovedvindue mens det indlæser, konverterer og gemmer dine aftaler. Her er et endeligt billede af hvordan en succesrig kørsel ser ud: </para>
216 +
217 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-progress">
218 +<screeninfo
219 +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</screeninfo>
220 +<mediaobject>
221 +<imageobject
222 +><imagedata fileref="o2v_progress.png" format="PNG"/></imageobject>
223 +<textobject
224 +><phrase
225 +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</phrase
226 +></textobject>
227 +<caption
228 +><para
229 +>Outlook2VCal fremgangsmeddelelse</para
230 +></caption>
231 +</mediaobject>
232 +</screenshot>
233 +
234 +</sect1>
235 +
236 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-import">
237 +<title
238 +>Brug af import</title>
239 +
240 +<para
241 +>Nu da du har eksporteret Outlook's&reg; aftaler, er det sidste skridt at indlæse aftalerne i &korganizer;. Overfør filen til computeren der kører &korganizer; (via netværk, floppy disk, hvad som helst). Kør nu &korganizer;. Om ønsket kan du lave en ny kalender, eller åbne en eksisterende. </para>
242 +
243 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing1">
244 +<screeninfo
245 +>Outlook2VCal import af data nummer 1</screeninfo>
246 +<mediaobject>
247 +<imageobject
248 +><imagedata fileref="o2v_importing1.png" format="PNG"/></imageobject>
249 +<textobject
250 +><phrase
251 +>Outlook2VCal import af data nummer 1</phrase
252 +></textobject>
253 +<caption
254 +><para
255 +>Outlook2VCal import af data nummer 1</para
256 +></caption>
257 +</mediaobject>
258 +</screenshot>
259 +
260 +
261 +<para
262 +>Vælg nu menupunktet <menuchoice
263 +><guimenu
264 +>Fil</guimenu
265 +> <guisubmenu
266 +>Importér</guisubmenu
267 +> <guimenuitem
268 +>Importér kalender</guimenuitem
269 +></menuchoice
270 +>. Gå til eller indskriv navnet på vCalender-filen som du netop overførte over til maskinen. </para>
271 +
272 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing2">
273 +<screeninfo
274 +>Outlook2VCal import af data nummer 2</screeninfo>
275 +<mediaobject>
276 +<imageobject
277 +><imagedata fileref="o2v_importing2.png" format="PNG"/></imageobject>
278 +<textobject
279 +><phrase
280 +>Outlook2VCal import af data nummer 2</phrase
281 +></textobject>
282 +<caption
283 +><para
284 +>Outlook2VCal import af data nummer 2</para
285 +></caption>
286 +</mediaobject>
287 +</screenshot>
288 +
289 +<para
290 +>&korganizer; spørger om du vil <guilabel
291 +>tilføje som ny kalender</guilabel
292 +>, hvilket tilføjer kalenderfilen som en ny lokal filressource, <guilabel
293 +>sammenflette med eksisterende kalender</guilabel
294 +>, hvilket sammenfletter kalenderindgangene med en eksisterende ressource eller <guilabel
295 +>åbne i separat vindue</guilabel
296 +>, hvilket lader dig vise og redigere kalenderen, men ikke tilføjer den i standardvisningen. For at tilføje kalenderindgangene, vælges en af de to første valgmuligheder, og der klikkes på <guibutton
297 +>O.k</guibutton
298 +>.</para>
299 +
300 +<para
301 +>Efter du har valgt <guibutton
302 +>O.k.</guibutton
303 +>-knappen, vil &korganizer; indlæse aftalerne fra filen og opdatere sin kalender. </para>
304 +
305 +<screenshot id="screenshot-outlook2vcal-importing3">
306 +<screeninfo
307 +>Outlook2VCal import af data nummer 3</screeninfo>
308 +<mediaobject>
309 +<imageobject
310 +><imagedata fileref="o2v_importing3.png" format="PNG"/></imageobject>
311 +<textobject
312 +><phrase
313 +>Outlook2VCal import af data nummer 3</phrase
314 +></textobject>
315 +<caption
316 +><para
317 +>Outlook2VCal import af data nummer 3</para
318 +></caption>
319 +</mediaobject>
320 +</screenshot>
321 +<para
322 +>Gem din ændrede kalender og nyd at bruge &korganizer;! </para>
323 +
324 +</sect1>
325 +
326 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-limitations">
327 +<title
328 +>Begrænsninger</title>
329 +
330 +<para
331 +>Den første udgave af dette program blev testet på &Microsoft; Windows 2000 Server&reg; og Professional&reg; kørende &Microsoft; Outlook 2000&reg;. Når det forsøgtes at bruge &Microsoft; Outlook 97&reg;, mislykkedes programmet fuldstændigt. </para>
332 +
333 +<para
334 +>Den anden version (2.0) rapporteres som (i det mindste) at virke med &Microsoft; Outlook 97&reg;, 2000&reg;, og 2002&reg;. </para>
335 +
336 +<para
337 +>Hvis nogen kender en måde at omgå dette problem, så send venligst en note til Randy Pearson (<email
338 +>blueboy@bamafolks.com</email
339 +>). </para>
340 +
341 +</sect1>
342 +
343 +<sect1 id="outlook-to-vcalendar-credits">
344 +<title
345 +>Medvirkende og licens</title>
346 +
347 +<para
348 +>Bidragydere:</para>
349 +
350 +<variablelist>
351 +<varlistentry>
352 +<term
353 +>Oprindelig forfatter</term>
354 +<listitem
355 +><para
356 +>Randy Pearson <email
357 +>blueboy@bamafolks.com</email
358 +></para
359 +></listitem>
360 +</varlistentry>
361 +
362 +<varlistentry>
363 +<term
364 +>Yderligere tekster</term>
365 +<listitem
366 +><para
367 +>Klaus St&auml;rk <email
368 +>staerk@kde.org</email
369 +></para
370 +></listitem>
371 +</varlistentry>
372 +
373 +<varlistentry>
374 +<term
375 +>Konversion til DocBook</term>
376 +<listitem
377 +><para
378 +>Eric Bischoff <email
379 +>e.bischoff@noos.fr</email
380 +></para
381 +></listitem>
382 +</varlistentry>
383 +</variablelist>
384 +
385 +
386 +</sect1>
387 +
388 +</chapter>
389 diff -urN kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook
390 --- kde-l10n-da-4.8.5.orig/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook 1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
391 +++ kde-l10n-da-4.8.5/docs/kdepim/korganizer/plugins-chapter.docbook 2012-08-17 17:10:20.829470030 +0200
392 @@ -0,0 +1,53 @@
393 +<chapter id="plugins-chapter">
394 +
395 +<title
396 +>Plugin</title>
397 +
398 +<para
399 +>&korganizer; giver mulighed for at udvide programmet med plugin. </para>
400 +
401 +<para
402 +>Plugin kan indstilles i &korganizer;s hovedindstillingsdialog. Vælg <menuchoice
403 +><guimenu
404 +>Opsætning</guimenu
405 +> <guimenuitem
406 +>Indstil &korganizer;</guimenuitem
407 +></menuchoice
408 +> eller <menuchoice
409 +><guimenu
410 +>Opsætning</guimenu
411 +> <guimenuitem
412 +>Indstil kalender</guimenuitem
413 +></menuchoice
414 +> inde i &kontact;, og klik på ikonen <guilabel
415 +>Plugin</guilabel
416 +> i ikonlisten i dialogens sidebjælke. </para>
417 +
418 +<sect1 id="plugins-chapter-availableplugins">
419 +<title
420 +>Tilgængelige plugin</title>
421 +
422 +<sect2 id="date-numbers-plugin">
423 +<title
424 +>Plugin for datonumre i kalendere</title>
425 +<para
426 +>Dette plugin tilføjer dagens nummer til dagen i året i agendavisningen. Første februar er for eksempel dag nummer 32. </para>
427 +</sect2>
428 +
429 +<sect2 id="jewish-calendar-plugin">
430 +<title
431 +>Plugin for jødisk kalender</title>
432 +<para
433 +>Pluginnet sørger for den jødiske kalenderdato udover den Gregorianska kalenderdato. Du kan vælge om du vil vise israelske helligdage, ugens parsha, Omers dag og/eller Chol HaMoed, i pluginnets indstillingsdialog. </para>
434 +</sect2>
435 +
436 +<sect2 id="journal-print-plugin">
437 +<title
438 +>Journal-udskriftsstil</title>
439 +<para
440 +>Dette plugin gør at du kan udskrive journal-indgange (dagbogsnoter). </para>
441 +</sect2>
442 +
443 +</sect1>
444 +
445 +</chapter>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20