/[gentoo-x86]/kde-base/khangman/ChangeLog
Gentoo

Diff of /kde-base/khangman/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.248 Revision 1.329
1# ChangeLog for kde-base/khangman 1# ChangeLog for kde-base/khangman
2# Copyright 1999-2013 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.248 2013/04/02 20:51:34 ago Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.329 2015/02/16 08:31:42 ago Exp $
4
5 16 Feb 2015; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.14.3.ebuild:
6 Stable for ppc wrt bug #517344
7
8 14 Feb 2015; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.14.3.ebuild:
9 Stable for x86 wrt bug #517344
10
11 11 Dec 2014; Manuel Rüger <mrueg@gentoo.org> -khangman-4.14.2.ebuild:
12 Remove KDE SC 4.14.2
13
14 11 Dec 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.14.3.ebuild:
15 amd64 stable wrt bug #517344
16
17*khangman-4.14.3 (16 Nov 2014)
18
19 16 Nov 2014; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.14.3.ebuild:
20 Version bump KDE SC 4.14.3
21
22 14 Nov 2014; Manuel Rüger <mrueg@gentoo.org> -khangman-4.13.3.ebuild,
23 -khangman-4.14.1.ebuild:
24 Cleanup old.
25
26 25 Oct 2014; Manuel Rüger <mrueg@gentoo.org> -khangman-4.14.0.ebuild:
27 Cleanup KDE SC 4.14.0
28
29*khangman-4.14.2 (25 Oct 2014)
30
31 25 Oct 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org>
32 +khangman-4.14.2.ebuild:
33 Version bump KDE SC 4.14.2
34
35*khangman-4.14.1 (16 Sep 2014)
36
37 16 Sep 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.14.1.ebuild:
38 Version bump KDE SC 4.14.1
39
40*khangman-4.14.0 (20 Aug 2014)
41
42 20 Aug 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.14.0.ebuild:
43 Version bump KDE SC 4.14.0
44
45 23 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.13.2.ebuild:
46 Remove KDE SC 4.13.2
47
48*khangman-4.13.3 (16 Jul 2014)
49
50 16 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.3.ebuild:
51 Version bump KDE SC 4.13.3
52
53 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.1.ebuild:
54 Remove KDE SC 4.13.1
55
56 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.0.ebuild:
57 Remove KDE SC 4.13.0
58
59*khangman-4.13.2 (15 Jun 2014)
60
61 15 Jun 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> +khangman-4.13.2.ebuild:
62 Version bump KDE SC 4.13.2
63
64*khangman-4.13.1 (13 May 2014)
65
66 13 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.1.ebuild:
67 Version bump KDE SC 4.13.1
68
69 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.5.ebuild:
70 Remove old
71
72 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
73 Stable for ppc64, wrt bug #504210
74
75 07 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
76 Stable for ppc, wrt bug #504210
77
78 07 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.3.ebuild:
79 Remove KDE SC 4.12.3
80
81 07 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
82 x86 stable wrt bug #504210
83
84 06 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
85 amd64 stable wrt bug #504210
86
87 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.4.ebuild:
88 Remove KDE SC 4.12.4
89
90*khangman-4.12.5 (29 Apr 2014)
91
92 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.5.ebuild:
93 Version bump KDE SC 4.12.5
94
95 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.13.0.ebuild:
96 Restore KEYWORDS for KDE SC 4.13.0
97
98*khangman-4.13.0 (16 Apr 2014)
99
100 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.0.ebuild:
101 Version bump KDE SC 4.13.0
102
103*khangman-4.12.4 (01 Apr 2014)
104
105 01 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.4.ebuild:
106 Version bump KDE SC 4.12.4
107
108 11 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.2.ebuild:
109 Remove KDE SC 4.12.2
110
111*khangman-4.12.3 (04 Mar 2014)
112
113 04 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.3.ebuild:
114 Version bump KDE SC 4.12.3
115
116 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.2.ebuild:
117 Remove old
118
119 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
120 Stable for ppc64, wrt bug #493782
121
122 20 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
123 Stable for ppc, wrt bug #493782
124
125 16 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
126 Stable for x86, wrt bug #493782
127
128 14 Feb 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.1.ebuild:
129 Remove KDE SC 4.12.1
130
131 09 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
132 Stable for amd64, wrt bug #493782
133
134*khangman-4.12.2 (06 Feb 2014)
135
136 06 Feb 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
137 +khangman-4.12.2.ebuild:
138 Version bump KDE SC 4.12.2
139
140 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org>
141 -khangman-4.12.0.ebuild:
142 Remove KDE SC 4.12.0
143
144 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
145 Restore keywords that were accidentally omitted.
146
147*khangman-4.12.1 (18 Jan 2014)
148
149 18 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
150 +khangman-4.12.1.ebuild:
151 Version bump KDE SC 4.12.1
152
153 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.4.ebuild:
154 Remove KDE SC 4.11.4
155
156*khangman-4.11.5 (10 Jan 2014)
157
158 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.5.ebuild:
159 Bump KDE SC 4.11.5
160
161*khangman-4.12.0 (18 Dec 2013)
162
163 18 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.0.ebuild:
164 Version bump KDE SC 4.12.0
165
166 12 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.5.ebuild:
167 Remove old
168
169 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
170 Stable for ppc64, wrt bug #484884
171
172 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
173 Stable for ppc, wrt bug #484884
174
175 10 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
176 Stable for ppc, wrt bug #484884
177
178 09 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
179 Stable for x86, wrt bug #484884
180
181 08 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
182 Stable for amd64, wrt bug #484884
183
184 04 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.11.3.ebuild:
185 Remove KDE SC 4.11.3
186
187*khangman-4.11.4 (03 Dec 2013)
188
189 03 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.11.4.ebuild:
190 Version bump KDE SC 4.11.4
191
192*khangman-4.11.3 (05 Nov 2013)
193
194 05 Nov 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
195 +khangman-4.11.3.ebuild:
196 Version bump KDE SC 4.11.3
197
198 10 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.1.ebuild:
199 Drop KDE SC 4.11.1
200
201*khangman-4.11.2 (08 Oct 2013)
202
203 08 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.2.ebuild:
204 Version bump KDE SC 4.11.2
205
206 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.0.ebuild:
207 Drop KDE 4.11.0
208
209*khangman-4.11.1 (03 Sep 2013)
210
211 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.1.ebuild:
212 Bump KDE to 4.1.1
213
214*khangman-4.11.0 (14 Aug 2013)
215
216 14 Aug 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
217 +khangman-4.11.0.ebuild:
218 Version bump KDE SC 4.11.0
219
220 02 Aug 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.10.4.ebuild:
221 Remove KDE SC 4.10.4
222
223 02 Aug 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
224 Stable for ppc64, wrt to bug #477634
225
226 31 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild,
227 khangman-4.10.5.ebuild:
228 Update HOMEPAGE wrt bug #479004.
229
230 30 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
231 Stable for ppc, wrt to bug #477634
232
233 29 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
234 Stable for x86, wrt to bug #477634
235
236 27 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
237 Stable for amd64, wrt to bug #477634
238
239*khangman-4.10.5 (02 Jul 2013)
240
241 02 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.5.ebuild:
242 Version bump KDE SC 4.10.5
243
244 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.3.ebuild:
245 Remove old
246
247 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
248 Stable for ppc64, wrt to bug #473942
249
250 01 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
251 Stable for ppc, wrt to bug #473942
252
253 30 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
254 Stable for x86, wrt to bug #473942
255
256 29 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
257 Stable for amd64, wrt to bug #473942
258
259 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.2.ebuild:
260 Remove old
261
262 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
263 Stable for ppc64, wrt to bug #471392
264
265 06 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
266 Stable for ppc, wrt to bug #471392
267
268 05 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
269 Stable for x86, wrt to bug #471392
270
271*khangman-4.10.4 (04 Jun 2013)
272
273 04 Jun 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.4.ebuild:
274 Version bump KDE SC 4.10.4
275
276 04 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
277 Stable for amd64, wrt to bug #471392
278
279*khangman-4.10.3 (06 May 2013)
280
281 06 May 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.3.ebuild:
282 Version bump KDE SC 4.10.3
283
284 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.1.ebuild:
285 Remove old
286
287 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
288 Stable for ppc64, wrt to bug #466074
289
290 01 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
291 Stable for ppc, wrt to bug #466074
292
293 30 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
294 Stable for x86, wrt to bug #466074
295
296 29 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
297 Stable for amd64, wrt to bug #466074
298
299*khangman-4.10.2 (05 Apr 2013)
300
301 05 Apr 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
302 +khangman-4.10.2.ebuild:
303 Version bump KDE SC 4.10.2
4 304
5 02 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild: 305 02 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
6 Stable for ppc64, wrt to bug #462890 306 Stable for ppc64, wrt to bug #462890
7 307
8 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.0.ebuild, 308 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.0.ebuild,

Legend:
Removed from v.1.248  
changed lines
  Added in v.1.329

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20