/[gentoo-x86]/net-misc/curl/Manifest
Gentoo

Diff of /net-misc/curl/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.138 Revision 1.174
1AUX curl-7.15-libtftp.patch 651 RMD160 1138e01e5c898d669a11192845c1330d99eb5bc2 SHA1 faefd6e0e7283c9ad57ff6d079d0891a29222930 SHA256 93a7f7ed54d04af4958cbc86b6c4845a667b3aaf90b455c6de8d5614a0781d79 size 651 1AUX curl-7.15-strip-ldflags.patch 636 RMD160 da2a9e8137eb71f0d077d66b9e1580235027f537 SHA1 b8ab23f437d09be49a8f368be8b1822432ab2a93 SHA256 b86804e3a9e3ba9d841e85b2832dc1323dd52895e1b533d0a5782ab668a9609f
2MD5 9359740309a1cbbeb6a7a5e065586ffd files/curl-7.15-libtftp.patch 651 2MD5 2ad44b988a7d9da3ea4b3a9926716eaa files/curl-7.15-strip-ldflags.patch 636
3RMD160 1138e01e5c898d669a11192845c1330d99eb5bc2 files/curl-7.15-libtftp.patch 651 3RMD160 da2a9e8137eb71f0d077d66b9e1580235027f537 files/curl-7.15-strip-ldflags.patch 636
4SHA256 93a7f7ed54d04af4958cbc86b6c4845a667b3aaf90b455c6de8d5614a0781d79 files/curl-7.15-libtftp.patch 651 4SHA256 b86804e3a9e3ba9d841e85b2832dc1323dd52895e1b533d0a5782ab668a9609f files/curl-7.15-strip-ldflags.patch 636
5AUX curl-7.15.0-versionnumber.patch 550 RMD160 72bea54e0a93d459fe51c810b4e9e4d005dbb7f1 SHA1 c7619ff544cbef324e6f15a2a72fb26b79a3ffb1 SHA256 f1eb3bafe294f7eba9882befdf7a4b16bb157b5b6d4c83be80995ec271ba0514 size 550 5AUX curl-7.15.1-test62.patch 673 RMD160 4f9bd6355cc2289755892ae4142f9853b870a50a SHA1 4c2a0312d9f07ef42493a7138954cab53e8a7d9d SHA256 907e23481083da32f2f85d586067d1f51e3eddc1dd11157c70a2573bea66eec1
6MD5 3f45a8aa13637f8147adfe79b8cd522b files/curl-7.15.0-versionnumber.patch 550 6MD5 413a2f8480b1a8a0912ccb1cb7e154f7 files/curl-7.15.1-test62.patch 673
7RMD160 72bea54e0a93d459fe51c810b4e9e4d005dbb7f1 files/curl-7.15.0-versionnumber.patch 550 7RMD160 4f9bd6355cc2289755892ae4142f9853b870a50a files/curl-7.15.1-test62.patch 673
8SHA256 f1eb3bafe294f7eba9882befdf7a4b16bb157b5b6d4c83be80995ec271ba0514 files/curl-7.15.0-versionnumber.patch 550 8SHA256 907e23481083da32f2f85d586067d1f51e3eddc1dd11157c70a2573bea66eec1 files/curl-7.15.1-test62.patch 673
9DIST curl-7.15.1.tar.bz2 1437950 RMD160 c733937754b579d45de8c26cf4dfa6c5cec82fae SHA256 8b1ea75a91ef7d1e00086865eba9a4cf8baefcb212ce451a61348e00b8756324 size 1437950 9AUX curl-7.16.2-strip-ldflags.patch 844 RMD160 2a4efcf28a438fb8a397f40ff75a49e78f77b4e8 SHA1 abb778120ef4f928f6a0bf4616f7e489768f044c SHA256 f1ae7d976648287b6b083c76b1fa87eb43850396831f43ac33c3e60c3e729ed6
10DIST curl-7.15.3.tar.bz2 1467043 RMD160 35172fe66d5e6cc1df05e6160ffdf086448730f3 SHA256 77771db616dee02f21b94c409ed423a72fa7f2b2d65c27395137b0f920388440 size 1467043 10MD5 66dbd4c7235e28e9247140bb42e82d94 files/curl-7.16.2-strip-ldflags.patch 844
11EBUILD curl-7.15.1-r1.ebuild 2352 RMD160 22457fd4ff89471a36dbaceb4cb46f62651a409e SHA1 1cb46f4a8eda0bd05dcf4af3f6447a9104d4d8ff SHA256 52e873d668bac1201fd9a72fb7d6b905ae78212cbc5cad7c4adab4a20e35eaed size 2352 11RMD160 2a4efcf28a438fb8a397f40ff75a49e78f77b4e8 files/curl-7.16.2-strip-ldflags.patch 844
12MD5 abecde365c43be6eb418eb24c8320b47 curl-7.15.1-r1.ebuild 2352 12SHA256 f1ae7d976648287b6b083c76b1fa87eb43850396831f43ac33c3e60c3e729ed6 files/curl-7.16.2-strip-ldflags.patch 844
13RMD160 22457fd4ff89471a36dbaceb4cb46f62651a409e curl-7.15.1-r1.ebuild 2352 13AUX libcurl-gnutlscert.patch 1498 RMD160 286859e0870c6e5aa21047b28b2c256f7b7bfffe SHA1 6ef8e0887431e62328cc020cad5fb10673336ad3 SHA256 4b0a9db99ddc698c39484a95cba1f52c0dc17ed34f2d7e1dd780f925bf21761b
14SHA256 52e873d668bac1201fd9a72fb7d6b905ae78212cbc5cad7c4adab4a20e35eaed curl-7.15.1-r1.ebuild 2352 14MD5 c92c1997f7cf421df077b1e176708f8c files/libcurl-gnutlscert.patch 1498
15EBUILD curl-7.15.1.ebuild 2233 RMD160 4fab67185cf4c6152e83d881d95aadc2dcb23a3a SHA1 80ef6c201197f8b4c520139d55aecf88f5cd36fc SHA256 b7b81e392e66dca350100141825950cd0840d653d79e7c6a92ac8fbb7b55dad8 size 2233 15RMD160 286859e0870c6e5aa21047b28b2c256f7b7bfffe files/libcurl-gnutlscert.patch 1498
16MD5 80aa54c72163c50a9fbfa6799ef19940 curl-7.15.1.ebuild 2233 16SHA256 4b0a9db99ddc698c39484a95cba1f52c0dc17ed34f2d7e1dd780f925bf21761b files/libcurl-gnutlscert.patch 1498
17RMD160 4fab67185cf4c6152e83d881d95aadc2dcb23a3a curl-7.15.1.ebuild 2233 17DIST curl-7.15.5.tar.bz2 1543007 RMD160 4494cffb382c81b7211830c7e6e40ef9ed8f4ef0 SHA1 b79ee06d1da58c12c23a1b8aeccdb2b74a692cc7 SHA256 2980815e53f4caeafc5e35d183d9379bcaaec49f759be1a4ac628cfb6c392fe0
18SHA256 b7b81e392e66dca350100141825950cd0840d653d79e7c6a92ac8fbb7b55dad8 curl-7.15.1.ebuild 2233 18DIST curl-7.16.4.tar.bz2 1668101 RMD160 ee59976f7ce9161be3d5ebdb44903dee597fbd68 SHA1 a26a8796f5fc851b23423bc419c80e27d3e09483 SHA256 45c69529126b6ff50e7ebe2c2b8157a4ecb405174a1349234903021e9ac5c87b
19EBUILD curl-7.15.3.ebuild 2209 RMD160 4eabf9594d17ad6c8ba9182c096de7bd2f0d453c SHA1 186ec4d81237981adf96298ad2fbfeb93e2610d3 SHA256 92b8cebf3e239b636d3e83cdf0074142d396b2c1d5797b1c8ba20ee04268ff40 size 2209 19DIST curl-7.17.0-20070828.tar.bz2 1761100 RMD160 6f1ae3eef10a3674957a9bce8f3ea59d493b4baa SHA1 788e234dc574923e5b1198f775c7efcd2816afe6 SHA256 9ed64d8d0f06b5ff2695168924ac2f8f342092f0af290da7dacfe29e4190276e
20MD5 71f283398da11430bbf943a5931f01a6 curl-7.15.3.ebuild 2209 20EBUILD curl-7.15.5-r1.ebuild 2236 RMD160 e52ae4d3420183ff90088e8f9391f4706982876b SHA1 610f71dff18426d9efac0cd7075acc5bc42b3730 SHA256 3f257480df0b9fe040d374740a9654688b484065c0cdd284787a0a6d314da04d
21RMD160 4eabf9594d17ad6c8ba9182c096de7bd2f0d453c curl-7.15.3.ebuild 2209 21MD5 8bd220034f660234d6a179ba4e7f896d curl-7.15.5-r1.ebuild 2236
22SHA256 92b8cebf3e239b636d3e83cdf0074142d396b2c1d5797b1c8ba20ee04268ff40 curl-7.15.3.ebuild 2209 22RMD160 e52ae4d3420183ff90088e8f9391f4706982876b curl-7.15.5-r1.ebuild 2236
23MISC ChangeLog 13388 RMD160 0f6d6fbac981984eef96335fadf4719a42a05f2b SHA1 d0a291b340710c836cccb94d5076dd3ff2b26c48 SHA256 7d1edc6a1bb6c2b7821a66543c66cd3929c35b94bf150bec15ccfdeb46ec8fbe size 13388 23SHA256 3f257480df0b9fe040d374740a9654688b484065c0cdd284787a0a6d314da04d curl-7.15.5-r1.ebuild 2236
24MD5 bfb9a76d67c2d3d23e0487066f5f33d5 ChangeLog 13388 24EBUILD curl-7.16.4.ebuild 3125 RMD160 416421c8ca021c69680d964757bd004e4edcb907 SHA1 f2f7ec17203e78d2750650c6cba8847acca8f22b SHA256 f7474a2750e0817ba5681fd1d3f1ad6f39d69ab3ee1afbe50fcfaba51cf92c1f
25RMD160 0f6d6fbac981984eef96335fadf4719a42a05f2b ChangeLog 13388 25MD5 412f82d27a6043de8ac655383d27a106 curl-7.16.4.ebuild 3125
26SHA256 7d1edc6a1bb6c2b7821a66543c66cd3929c35b94bf150bec15ccfdeb46ec8fbe ChangeLog 13388 26RMD160 416421c8ca021c69680d964757bd004e4edcb907 curl-7.16.4.ebuild 3125
27MISC metadata.xml 219 RMD160 fd2bbaf1c19b4ad2d876f02846608907516e2403 SHA1 aad05fa7d0ab2c9304502d4843d10f775afad2a8 SHA256 f39a99f0777bf9eac2d5a444a392d3b93da834a6de01613747bad25c84637138 size 219 27SHA256 f7474a2750e0817ba5681fd1d3f1ad6f39d69ab3ee1afbe50fcfaba51cf92c1f curl-7.16.4.ebuild 3125
28MD5 8f906ffe0aa837e5e26fe03af3043461 metadata.xml 219 28EBUILD curl-7.17.0_pre20070828.ebuild 3159 RMD160 2997fa76f39f8e5d6b153b56ae7c660a9f8f3fdc SHA1 fd460e4951bcd47dc9bc7347fc9bf73eee7cd72f SHA256 e8fbdb7ad9bedbb087ca308a9239a6402378bf83751b63c0d81ad0fad919e916
29RMD160 fd2bbaf1c19b4ad2d876f02846608907516e2403 metadata.xml 219 29MD5 ff072fbf988aa83bd2a0e11a794b76be curl-7.17.0_pre20070828.ebuild 3159
30SHA256 f39a99f0777bf9eac2d5a444a392d3b93da834a6de01613747bad25c84637138 metadata.xml 219 30RMD160 2997fa76f39f8e5d6b153b56ae7c660a9f8f3fdc curl-7.17.0_pre20070828.ebuild 3159
31MD5 5da73178c73613470017f6ffe034605e files/digest-curl-7.15.1 241 31SHA256 e8fbdb7ad9bedbb087ca308a9239a6402378bf83751b63c0d81ad0fad919e916 curl-7.17.0_pre20070828.ebuild 3159
32RMD160 c18045697e94d5bbff88bdab7149ed6655666748 files/digest-curl-7.15.1 241 32MISC ChangeLog 18709 RMD160 6a54f7adde679a402342f81f7e9afaf2e26d2a1a SHA1 137f6099cc43ce7e75db7bf97abb9c6d400ef462 SHA256 502882be19c071b2a55a862b9a31122a5677ab0da7b39044c41f458e7e715bd7
33SHA256 0a9301fda2b9152303983b152f3e53f4c9900f6bc0fce5af99f472529c566994 files/digest-curl-7.15.1 241 33MD5 c6d08dc790c39870b7ce7ea7d8f00e04 ChangeLog 18709
34size 241 files/digest-curl-7.15.1 241 34RMD160 6a54f7adde679a402342f81f7e9afaf2e26d2a1a ChangeLog 18709
35MD5 5da73178c73613470017f6ffe034605e files/digest-curl-7.15.1-r1 241 35SHA256 502882be19c071b2a55a862b9a31122a5677ab0da7b39044c41f458e7e715bd7 ChangeLog 18709
36RMD160 c18045697e94d5bbff88bdab7149ed6655666748 files/digest-curl-7.15.1-r1 241 36MISC metadata.xml 223 RMD160 cff01eb73aa788a3f9b500b8e062baff25f98969 SHA1 620bcbfe3e4f48937207c8c4d03a1c5ae594632c SHA256 a7a47d67e632d5aa22da27dd605894f524342fe0475ddae5113d037f81a6c180
37SHA256 0a9301fda2b9152303983b152f3e53f4c9900f6bc0fce5af99f472529c566994 files/digest-curl-7.15.1-r1 241 37MD5 2fca58a7644b7fd5e240d2054ab94fbe metadata.xml 223
38size 241 files/digest-curl-7.15.1-r1 241 38RMD160 cff01eb73aa788a3f9b500b8e062baff25f98969 metadata.xml 223
39MD5 868d53492ffadba614d01f9185b1d399 files/digest-curl-7.15.3 241 39SHA256 a7a47d67e632d5aa22da27dd605894f524342fe0475ddae5113d037f81a6c180 metadata.xml 223
40RMD160 4445d656f0911de97e3e4b7935e13325542881f2 files/digest-curl-7.15.3 241 40MD5 923fb85d0dc3de18b01240d300aabb21 files/digest-curl-7.15.5-r1 241
41SHA256 ab906ddff402d28446f56eac44e39a688e01aaa4a2249b570658c1065a15cd71 files/digest-curl-7.15.3 241 41RMD160 9d700b90adbaf4ff83433206c6e63e5ba86c5637 files/digest-curl-7.15.5-r1 241
42size 241 files/digest-curl-7.15.3 241 42SHA256 7421859a42befe5d3c3777b0e96e5fb1f3d55fc0f9616b039237eb9ecac5e1e0 files/digest-curl-7.15.5-r1 241
43MD5 06621c3d6c9655dd837b65cb9f745461 files/digest-curl-7.16.4 241
44RMD160 96b1e64f153d42cb172c731f826a0b6a4073828f files/digest-curl-7.16.4 241
45SHA256 2b765d39cc17a0f808332063befb10677953b486ab76e28df8f4057871d7701e files/digest-curl-7.16.4 241
46MD5 4b9d77279d9929c86a07f69cec0553f6 files/digest-curl-7.17.0_pre20070828 268
47RMD160 c811378fd1f7ae5247acebb0de4b540008bcd91e files/digest-curl-7.17.0_pre20070828 268
48SHA256 447039fbe72b284585667d9ccd681c5eb2f8fc7025ea145997e209281594fe40 files/digest-curl-7.17.0_pre20070828 268

Legend:
Removed from v.1.138  
changed lines
  Added in v.1.174

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20