/[gentoo-x86]/net-misc/curl/Manifest
Gentoo

Diff of /net-misc/curl/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.265 Revision 1.266
1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
2Hash: SHA1 2Hash: SHA256
3 3
4AUX curl-7.18.2-prefix.patch 662 RMD160 a5cf90f3b93acd610adf116d00383ec8f792105e SHA1 5424f70aaf0ed9843bb84bc5e3e9e3654aca66a9 SHA256 ba5530d4ce9175eb54944716768ce33278e5de236cbeeb2a80caefff709ff0f8 4AUX curl-7.18.2-prefix.patch 662 RMD160 a5cf90f3b93acd610adf116d00383ec8f792105e SHA1 5424f70aaf0ed9843bb84bc5e3e9e3654aca66a9 SHA256 ba5530d4ce9175eb54944716768ce33278e5de236cbeeb2a80caefff709ff0f8
5AUX curl-7.19.7-test241.patch 483 RMD160 3b9262cbde57b12ca89dcc358fa1be2a1cc6c477 SHA1 63739ae2625d1d858676fc7638322d3c677be2b8 SHA256 e06c33750b5337b2700445a073b96d0ab817584fffbf24ac386668cd5e98d450 5AUX curl-7.19.7-test241.patch 483 RMD160 3b9262cbde57b12ca89dcc358fa1be2a1cc6c477 SHA1 63739ae2625d1d858676fc7638322d3c677be2b8 SHA256 e06c33750b5337b2700445a073b96d0ab817584fffbf24ac386668cd5e98d450
6AUX curl-7.20.0-strip-ldflags.patch 419 RMD160 9373e95129812c9da74e1dafed33adcfeea84d3d SHA1 11f5466959fe0b93e2e2e47121a44093ac79c0b2 SHA256 eabd5d5ed0c154b834376a76334581c5ef0ef6a51ea7229c79e4cfc02bd446c6 6AUX curl-7.20.0-strip-ldflags.patch 419 RMD160 9373e95129812c9da74e1dafed33adcfeea84d3d SHA1 11f5466959fe0b93e2e2e47121a44093ac79c0b2 SHA256 eabd5d5ed0c154b834376a76334581c5ef0ef6a51ea7229c79e4cfc02bd446c6
7AUX curl-respect-cflags-2.patch 1174 RMD160 8d613e222baae7dee7207931025f5389c529eec1 SHA1 0bcdaf3c5081e7b3196fae9dbd123ed5e09b8439 SHA256 a580b492e40bc01dcdf5527f7b69b06ef3a06a329314f48991de0ab9871e5cfe
7AUX curl-respect-cflags.patch 8180 RMD160 027b43d8fe11b5635af8473a4236cd483f6dadee SHA1 72d4829a2eac9b7f33343140ae0104fa3c796496 SHA256 fc9ac005a904efe408901cf2ee29359056bb1e49fe51a771377bedbae19bc665 8AUX curl-respect-cflags.patch 8180 RMD160 027b43d8fe11b5635af8473a4236cd483f6dadee SHA1 72d4829a2eac9b7f33343140ae0104fa3c796496 SHA256 fc9ac005a904efe408901cf2ee29359056bb1e49fe51a771377bedbae19bc665
8DIST curl-7.21.4.tar.bz2 2256354 RMD160 c18710206d30a0f1078b2156df25ded30443f7cf SHA1 9cc59be07932b63e1f7d714c56ffaaa92af55373 SHA256 d5337445462cbb4810ff73f14de4b259f825b218654f890dc6451a51aa694de1 9DIST curl-7.21.4.tar.bz2 2256354 RMD160 c18710206d30a0f1078b2156df25ded30443f7cf SHA1 9cc59be07932b63e1f7d714c56ffaaa92af55373 SHA256 d5337445462cbb4810ff73f14de4b259f825b218654f890dc6451a51aa694de1
9DIST curl-7.21.6.tar.bz2 2311355 RMD160 25741abc0ec79d6f0da249aa50d310397bb92d17 SHA1 049a3aff13d283f6e4ea1f9aa3aa6abc067fd42e SHA256 d9a3d3593796147ad9ca994c9e6834a42b49756420a10e996dbf849495d3d955 10DIST curl-7.21.6.tar.bz2 2311355 RMD160 25741abc0ec79d6f0da249aa50d310397bb92d17 SHA1 049a3aff13d283f6e4ea1f9aa3aa6abc067fd42e SHA256 d9a3d3593796147ad9ca994c9e6834a42b49756420a10e996dbf849495d3d955
11DIST curl-7.21.7.tar.bz2 2319682 RMD160 c4c8afe66fb30be9eec8233c22db6d5beed00e39 SHA1 88aab0188ac86c3d13118bb5b6ee49a83e53b0ce SHA256 1a50dd17400c042090203eef347e946f29c342c32b6c4843c740c80975e8215a
10EBUILD curl-7.21.4.ebuild 3500 RMD160 da59518fe336b44075f2b93524fa48e57db94401 SHA1 3d318ddd125f1c6f723a9f96af895e74202808ce SHA256 a3c54ce1f7690fa7396236be7d2b247d4cd0ec9fe3b0ee8dc7b9c52261080de6 12EBUILD curl-7.21.4.ebuild 3500 RMD160 da59518fe336b44075f2b93524fa48e57db94401 SHA1 3d318ddd125f1c6f723a9f96af895e74202808ce SHA256 a3c54ce1f7690fa7396236be7d2b247d4cd0ec9fe3b0ee8dc7b9c52261080de6
11EBUILD curl-7.21.6.ebuild 3491 RMD160 ff149e8b7243622e68984589b289914cce039ee3 SHA1 37e45a232c442d363460d6bcf06a50734a6f645e SHA256 2fe3323f68bd5e3a37bb06ab8d0a650ce467556e06233a776712a3e115f17c6d 13EBUILD curl-7.21.6.ebuild 3491 RMD160 ff149e8b7243622e68984589b289914cce039ee3 SHA1 37e45a232c442d363460d6bcf06a50734a6f645e SHA256 2fe3323f68bd5e3a37bb06ab8d0a650ce467556e06233a776712a3e115f17c6d
12MISC ChangeLog 30861 RMD160 0b08cf29a4f15cc83f6f0b98f4a67533afab5874 SHA1 64effe19cdb47b5ea31b23bd77602c8ff3eb1b69 SHA256 4ef1854a90448b088416fbdad11de31941c494105ba5e99cf0ea68f339af9b55 14EBUILD curl-7.21.7.ebuild 3491 RMD160 1052560a8bb2da902a912126f8ea22b66c3094dd SHA1 94476f4a9a710a785ed47531f91e68eb3620c925 SHA256 d606494222e00a2a8aeddf8e6169fb89bec1b06754940dbe552137d38c9094f2
13MISC metadata.xml 638 RMD160 d985fb306a587e448df3400762d3dd2fd0e08ca2 SHA1 30e95a1220ca29d99183ed62f833e22eaf12e138 SHA256 a71e0c400e1b799d2985f3375f8a7df87e29e7dc6144a12ae839bd8c68d9f0b7 15MISC ChangeLog 31061 RMD160 a4823e5f9fc53eb86269236c11d694f3cac847a4 SHA1 5de0ed4edafdd0ec83ebc0d492431aaad9beee0a SHA256 0064951154435983410cc8c8a3b630f5865ce14551e2ee5c5242e4fcc7864748
16MISC metadata.xml 661 RMD160 01583b468ecdaef206cc2ed15da0a481e2f3b9c8 SHA1 2a3b2ebdc360ba87a1926b18f1ff3be5257565db SHA256 17dc3be94df3140e158ce615047e02a8604286c74bf33f62fe1aabd33c4a1890
14-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 17-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
15Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux) 18Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
16 19
17iEYEARECAAYFAk4m67QACgkQCaWpQKGI+9SZQgCeNpCCCVJaJ3DpI8gim/JwQ70T 20iF4EAREIAAYFAk4m/vkACgkQmWq1bYTyC0PP7AD/RrYZ7g/6ErQbxTV2kBZz1Fn5
18CH8An1erJR/7CpnKi2aT95NVdZv8g31S 21k7vQG8BQ2zIkWdLGPeIA/AqqQS4tFo78vBQKmyaDbAVQ3WrprRsnkSb7VPqon5LQ
19=VuMz 22=sKhX
20-----END PGP SIGNATURE----- 23-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.265  
changed lines
  Added in v.1.266

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20