/[gentoo-x86]/net-misc/curl/Manifest
Gentoo

Diff of /net-misc/curl/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.332 Revision 1.333
6AUX curl-7.20.0-strip-ldflags.patch 419 SHA256 eabd5d5ed0c154b834376a76334581c5ef0ef6a51ea7229c79e4cfc02bd446c6 SHA512 5246f307fc56169c3c34361052ce16aceb6fcb3647fe7c231b6c0d3396f8c55ea2b86eafc24395ae6e629a6ecc989e05c8b28d76263527438e43079dd3d77275 WHIRLPOOL 453a840568f63bcc67091f0e4d8e76b81607f20a6b02696f22c89eab8977925138fe3e96e75d100b9c085554299339016cfefa8a039c8609ef51684dffd4c16b 6AUX curl-7.20.0-strip-ldflags.patch 419 SHA256 eabd5d5ed0c154b834376a76334581c5ef0ef6a51ea7229c79e4cfc02bd446c6 SHA512 5246f307fc56169c3c34361052ce16aceb6fcb3647fe7c231b6c0d3396f8c55ea2b86eafc24395ae6e629a6ecc989e05c8b28d76263527438e43079dd3d77275 WHIRLPOOL 453a840568f63bcc67091f0e4d8e76b81607f20a6b02696f22c89eab8977925138fe3e96e75d100b9c085554299339016cfefa8a039c8609ef51684dffd4c16b
7AUX curl-7.27.0-curl-config.patch 579 SHA256 68c06920cf8d2ab4e0e3b539fde2eda9f2f402919a2e03a11f878d76f367b6b8 SHA512 828fb9b7c020a1ab407169907475e19093e35d32f9d5d98dd4b26c52c200758b15290fefde10b96d280570fe07febdbdc91137161b7e53aa53db282be972281a WHIRLPOOL 562b0f567cc627c3633c613186d2bb54bde26bee3ae945087257152199b0cfd8086054df5b4d0682028aee474a93a84e9b0c37fb6c9e40ad571dae2e9c80ff9a 7AUX curl-7.27.0-curl-config.patch 579 SHA256 68c06920cf8d2ab4e0e3b539fde2eda9f2f402919a2e03a11f878d76f367b6b8 SHA512 828fb9b7c020a1ab407169907475e19093e35d32f9d5d98dd4b26c52c200758b15290fefde10b96d280570fe07febdbdc91137161b7e53aa53db282be972281a WHIRLPOOL 562b0f567cc627c3633c613186d2bb54bde26bee3ae945087257152199b0cfd8086054df5b4d0682028aee474a93a84e9b0c37fb6c9e40ad571dae2e9c80ff9a
8AUX curl-7.27.0-fix-metalink-gnutls.patch 3949 SHA256 1de86351216a0d6ac31fbf6b2e2b012d01e39437ee434d9113d241da972deee0 SHA512 bcc7a6f6fca0554d6d5b37a0a67e20fdce5acc520d41c82d564986f12d3a7e4ee188d90129ecf4fce88571cc5b33dd871ee3ff2ee2c789c86b5567a23fe6a825 WHIRLPOOL c23cff02e7985ecbff4e77c9aed1fa238c8d729ebda1771922430c0a9e18450fa1b69c415ff7d43df66f8c4fd74f5464f64eb816071d1113d89efb8c606fb406 8AUX curl-7.27.0-fix-metalink-gnutls.patch 3949 SHA256 1de86351216a0d6ac31fbf6b2e2b012d01e39437ee434d9113d241da972deee0 SHA512 bcc7a6f6fca0554d6d5b37a0a67e20fdce5acc520d41c82d564986f12d3a7e4ee188d90129ecf4fce88571cc5b33dd871ee3ff2ee2c789c86b5567a23fe6a825 WHIRLPOOL c23cff02e7985ecbff4e77c9aed1fa238c8d729ebda1771922430c0a9e18450fa1b69c415ff7d43df66f8c4fd74f5464f64eb816071d1113d89efb8c606fb406
9AUX curl-7.27.0-fix-nettle-include.patch 718 SHA256 7630b255984142caf26985a4272697cf72530d083574a9087663ba1f19db3f10 SHA512 a2adb6f02aa041ee4a0b1fe627a0e8b38cd89c75f2845f821bab612af8365dcd2ddb3238d5dd98f5e8a3faeba58c809cb31011fdc3cb103c6b7daf28bd871571 WHIRLPOOL 28fce1acbcdaecf8338186817d1586580d626fd18c5cde0d352e6a668fe5e51d44b834322d9cd1f5ee5a649342ea7d417aa47d667877ebde10273d1a0f02f07b 9AUX curl-7.27.0-fix-nettle-include.patch 718 SHA256 7630b255984142caf26985a4272697cf72530d083574a9087663ba1f19db3f10 SHA512 a2adb6f02aa041ee4a0b1fe627a0e8b38cd89c75f2845f821bab612af8365dcd2ddb3238d5dd98f5e8a3faeba58c809cb31011fdc3cb103c6b7daf28bd871571 WHIRLPOOL 28fce1acbcdaecf8338186817d1586580d626fd18c5cde0d352e6a668fe5e51d44b834322d9cd1f5ee5a649342ea7d417aa47d667877ebde10273d1a0f02f07b
10AUX curl-7.27.0-prefix.patch 842 SHA256 c0ba42416ac1f75bd63c180494c0510dc4ab47d8501fcbd77e75ebe6b136bd19 SHA512 60fef029c8ae9a9458bfee6b19ae7d9dae6317f26e0f1df78e9be83a78e9a81175db77efd1c22f5c09fa5b7b581a76b74457b1e3176f9d42d111f7cd00146244 WHIRLPOOL 5de6922f59e6c16c0abc7d66f361b9c344261172a0388fc6a3090bbb7caa11b8cfdcfe23c83bf6b17d7836dd516c59401302caf504fb3fa4beaa72fb62eed373 10AUX curl-7.27.0-prefix.patch 842 SHA256 c0ba42416ac1f75bd63c180494c0510dc4ab47d8501fcbd77e75ebe6b136bd19 SHA512 60fef029c8ae9a9458bfee6b19ae7d9dae6317f26e0f1df78e9be83a78e9a81175db77efd1c22f5c09fa5b7b581a76b74457b1e3176f9d42d111f7cd00146244 WHIRLPOOL 5de6922f59e6c16c0abc7d66f361b9c344261172a0388fc6a3090bbb7caa11b8cfdcfe23c83bf6b17d7836dd516c59401302caf504fb3fa4beaa72fb62eed373
11AUX curl-7.28.0-prefix.patch 845 SHA256 eaff1dd29bb735b1f18362db055be73789d9ad972316f4c21a2949f2ef02a6b3 SHA512 b2e6d87a18866544d4e94bc9f646f59bd36d549b686614c31c6021dac3f987ec804908055d5664011bf379b64fd47c9e780b8b27046f27ae5839ec4a6f180430 WHIRLPOOL c3c2ed9d958c05359c7632aa8db4d5452ab830fa0b634c169ad2c54be04cc171f318ac3986496b474988c2c87166da40c8627086e13affc4b7fd4780aeb3ee0c
11AUX curl-fix-gnutls-nettle.patch 1186 SHA256 d7a0f1ae6dcd50adddc9d7cd6dfcdb6b5ba648c8b7f9f067a8bf56f4136f3679 SHA512 b88d4d71a1d55626aedea620e94a5b6064141c6ff0d8a64c784705d44d4a00dc789dd0a55a56320ca4c9f2b9914e72285447c9310bb4563b45d7f3430b18a0fa WHIRLPOOL 0206a8daf30f4c112c394555e455796cde7e71f632cc2b7f2612ef2cffb900d03001e5845d3683c34c6ae3aef1c1d8c4f5af30eac45d0ab621c9c0adb19397da 12AUX curl-fix-gnutls-nettle.patch 1186 SHA256 d7a0f1ae6dcd50adddc9d7cd6dfcdb6b5ba648c8b7f9f067a8bf56f4136f3679 SHA512 b88d4d71a1d55626aedea620e94a5b6064141c6ff0d8a64c784705d44d4a00dc789dd0a55a56320ca4c9f2b9914e72285447c9310bb4563b45d7f3430b18a0fa WHIRLPOOL 0206a8daf30f4c112c394555e455796cde7e71f632cc2b7f2612ef2cffb900d03001e5845d3683c34c6ae3aef1c1d8c4f5af30eac45d0ab621c9c0adb19397da
12AUX curl-respect-cflags-3.patch 406 SHA256 b87bf2c491b057bc5af5258fffcf72d7c5e86b03218f497f097eeca845c0bc0d SHA512 3219e4e67d534e35012909243fc8d69d58989462db44dd507c502e7aaa299f1d9a01392e2c83797cc2bdb53d503470c5d6e7bf94572a6ccc6e5eafcc0466bc54 WHIRLPOOL 5d61ec7f36376bd9712e0fc7984006462ab27a7e2003dd92a8d9e78e97a2e620a5cbf6a62855ebff45b2fbf9f0bca821ffdf6ce8ff81cf2a047af9e168fb61bd 13AUX curl-respect-cflags-3.patch 406 SHA256 b87bf2c491b057bc5af5258fffcf72d7c5e86b03218f497f097eeca845c0bc0d SHA512 3219e4e67d534e35012909243fc8d69d58989462db44dd507c502e7aaa299f1d9a01392e2c83797cc2bdb53d503470c5d6e7bf94572a6ccc6e5eafcc0466bc54 WHIRLPOOL 5d61ec7f36376bd9712e0fc7984006462ab27a7e2003dd92a8d9e78e97a2e620a5cbf6a62855ebff45b2fbf9f0bca821ffdf6ce8ff81cf2a047af9e168fb61bd
13AUX curl-respect-cflags.patch 8180 SHA256 fc9ac005a904efe408901cf2ee29359056bb1e49fe51a771377bedbae19bc665 SHA512 d7af93548e06b71af1295b44b0f32f510ab0833a38276f070da8a1a39f9aca6b8ef755faf62c90303a7680203f0cbc9b1796461b498202eeb2e2912110dc7b71 WHIRLPOOL c1d40e8252c6935ce5872981e987fd8953b71d631f2f6865748ab4a0a456014a9e4e9d29bad942753810d82211e886d1232f12f3e88b7478a602dfe5404eff41 14AUX curl-respect-cflags.patch 8180 SHA256 fc9ac005a904efe408901cf2ee29359056bb1e49fe51a771377bedbae19bc665 SHA512 d7af93548e06b71af1295b44b0f32f510ab0833a38276f070da8a1a39f9aca6b8ef755faf62c90303a7680203f0cbc9b1796461b498202eeb2e2912110dc7b71 WHIRLPOOL c1d40e8252c6935ce5872981e987fd8953b71d631f2f6865748ab4a0a456014a9e4e9d29bad942753810d82211e886d1232f12f3e88b7478a602dfe5404eff41
14DIST curl-7.21.4.tar.bz2 2256354 SHA256 d5337445462cbb4810ff73f14de4b259f825b218654f890dc6451a51aa694de1 SHA512 2fb6437b31ed52ee80f183585c3539a470d934f9e9f6d08b24f2b870276411512688d7f34979a2e1852bbd97d7df935c6cb1fef756d7b966189aab267041ec6a WHIRLPOOL 12aafcf67db4d9adf2c258a136dad92a1dd47d6c2e581deae62c9c2f64728f67f1cd426d72cb8f13fc19d415688bc3314dce27e3d343dc1e62673fecd776751a 15DIST curl-7.21.4.tar.bz2 2256354 SHA256 d5337445462cbb4810ff73f14de4b259f825b218654f890dc6451a51aa694de1 SHA512 2fb6437b31ed52ee80f183585c3539a470d934f9e9f6d08b24f2b870276411512688d7f34979a2e1852bbd97d7df935c6cb1fef756d7b966189aab267041ec6a WHIRLPOOL 12aafcf67db4d9adf2c258a136dad92a1dd47d6c2e581deae62c9c2f64728f67f1cd426d72cb8f13fc19d415688bc3314dce27e3d343dc1e62673fecd776751a
15DIST curl-7.25.0.tar.bz2 2418060 SHA256 cfb29139dfeb2449bf8a89963c3aed7d87f034013f05564cc0330b435c90b491 SHA512 8053d942f145933a5a293ddc4d3fd7651ccacb57138d9fa23ecb623fd73bbc4d31027a1d3c664be639859f37e54461ace36c29a5063aed1e1fcf7aa0442afecf WHIRLPOOL a4310af47ab46dba203f89ae211509d117fcbb86d64e9f304eac9818f283775452c6f8f30715943336644d84e8149ed8da551bc876626c9f0f63fda4c5be7c33 16DIST curl-7.25.0.tar.bz2 2418060 SHA256 cfb29139dfeb2449bf8a89963c3aed7d87f034013f05564cc0330b435c90b491 SHA512 8053d942f145933a5a293ddc4d3fd7651ccacb57138d9fa23ecb623fd73bbc4d31027a1d3c664be639859f37e54461ace36c29a5063aed1e1fcf7aa0442afecf WHIRLPOOL a4310af47ab46dba203f89ae211509d117fcbb86d64e9f304eac9818f283775452c6f8f30715943336644d84e8149ed8da551bc876626c9f0f63fda4c5be7c33
16DIST curl-7.26.0.tar.bz2 2422651 SHA256 fced262f16eb6bfcdcea15e04a7905ffcb5ff04b14a19ca35b9df86d6720d26a SHA512 da67063bc9907088ef8ecd6039b7a6c8c104060bc060561f2f3a8c23bf2f0dcc06e2d240275d08bcfb72e7ac8b0c22c3e191125dab4cfaa757ee2a892cb49159 WHIRLPOOL 61f0611b42bb6a61758cec1647335071bf0503681de2bbf38f33b4b70d1beb2df546e61efabcab642b29b57c1c1ca9275470a35b47f21b77752bf7ba276fb6d0 17DIST curl-7.26.0.tar.bz2 2422651 SHA256 fced262f16eb6bfcdcea15e04a7905ffcb5ff04b14a19ca35b9df86d6720d26a SHA512 da67063bc9907088ef8ecd6039b7a6c8c104060bc060561f2f3a8c23bf2f0dcc06e2d240275d08bcfb72e7ac8b0c22c3e191125dab4cfaa757ee2a892cb49159 WHIRLPOOL 61f0611b42bb6a61758cec1647335071bf0503681de2bbf38f33b4b70d1beb2df546e61efabcab642b29b57c1c1ca9275470a35b47f21b77752bf7ba276fb6d0
17DIST curl-7.27.0.tar.bz2 2476068 SHA256 aba5582135c28470b46084da9747470c1c680485fc91f9f0d3f7928df8169398 SHA512 2a9abffedbf9dc29cd80e192758de9e6e9fd32f14fd3e4f3d0e97d5ab39d950692a8497d06508a5e59f579bf8468bf2648e878bdf96b43e3ef3ab59988a6dd3e WHIRLPOOL 4a1121f1c762e02c2215e7ce5b1cd67601d791643ca0b863b89d4de02005f2b041b8bc2e27320c3fe106ed8f09df3a537283b192fa4bd2ef3bde6432ba8d0197 18DIST curl-7.27.0.tar.bz2 2476068 SHA256 aba5582135c28470b46084da9747470c1c680485fc91f9f0d3f7928df8169398 SHA512 2a9abffedbf9dc29cd80e192758de9e6e9fd32f14fd3e4f3d0e97d5ab39d950692a8497d06508a5e59f579bf8468bf2648e878bdf96b43e3ef3ab59988a6dd3e WHIRLPOOL 4a1121f1c762e02c2215e7ce5b1cd67601d791643ca0b863b89d4de02005f2b041b8bc2e27320c3fe106ed8f09df3a537283b192fa4bd2ef3bde6432ba8d0197
19DIST curl-7.28.0.tar.bz2 2507197 SHA256 b7f510db60f520ba0bc8a39cccee7e913362205b4a7709e16af2cba14093099b SHA512 87ffa0b50d25e4ab05a8e05e046de5d7c4a4db78676840e5d068af3d08d4a4dcba260111eefa99053d67c5f544e7be0a0a77d3b3746c3f6479b23cf98de96af8 WHIRLPOOL 12a2d20a01fb2c5e3cfaa1e16bd9aabb6259c950016b5e1af0312df39260c198e3d886fb20baa67fa8c967f6843017d9108059e745551236613b98f42c371190
18EBUILD curl-7.21.4.ebuild 3514 SHA256 90020645c61c93a010fc61c020179e42ebcea70ee191fc8d18ac45916d99a328 SHA512 c5b55fdd2ec42e113eb190e3eb5895bc14c6abc97768d3d616360628a7be9a84703b690a860f5037c76dd1bbe858ec04035d69213284756840ef597a1d4f9882 WHIRLPOOL 07bbe20b8deecca17161311b8ccda88c6593b9aa73a29257bdde53ef720733ef9f2c10ae748e3e7c81bced17f372068e5b57e8fd07e027d528f5905825fc2434 20EBUILD curl-7.21.4.ebuild 3514 SHA256 90020645c61c93a010fc61c020179e42ebcea70ee191fc8d18ac45916d99a328 SHA512 c5b55fdd2ec42e113eb190e3eb5895bc14c6abc97768d3d616360628a7be9a84703b690a860f5037c76dd1bbe858ec04035d69213284756840ef597a1d4f9882 WHIRLPOOL 07bbe20b8deecca17161311b8ccda88c6593b9aa73a29257bdde53ef720733ef9f2c10ae748e3e7c81bced17f372068e5b57e8fd07e027d528f5905825fc2434
19EBUILD curl-7.25.0-r1.ebuild 5834 SHA256 c14d3185b39d5ef166215b13d4e353f24945d2c8888ce99da8845e5ddfaad48d SHA512 868b5b3dcc038d124aa6a1dca8ff8957d9c76c5ec37ea2ea647c6ed15272066de53d439db99208ee20d146a5c505eb3b1044660e9e75c285ebc9c8353a3a6b11 WHIRLPOOL a35bd0a5d79f149ff9046c6ffb47a526e8569d06b72601fcf627df5805173ca2a27f4223ea9a78e181588383d2789a1ded8e37b9c20cb34561d7927930f4946b 21EBUILD curl-7.25.0-r1.ebuild 5834 SHA256 c14d3185b39d5ef166215b13d4e353f24945d2c8888ce99da8845e5ddfaad48d SHA512 868b5b3dcc038d124aa6a1dca8ff8957d9c76c5ec37ea2ea647c6ed15272066de53d439db99208ee20d146a5c505eb3b1044660e9e75c285ebc9c8353a3a6b11 WHIRLPOOL a35bd0a5d79f149ff9046c6ffb47a526e8569d06b72601fcf627df5805173ca2a27f4223ea9a78e181588383d2789a1ded8e37b9c20cb34561d7927930f4946b
20EBUILD curl-7.26.0.ebuild 6086 SHA256 785de5565ed98c5e46bb1d526936047c6b44fe087a3269c3932037b32b6597f9 SHA512 b6007e66f7ecf15f7ac152c4d4f747376476e710ab47fec1c9c58bc05cc4a4d0e4e8095f0e35348896267b3ef792e9299ce48ba36da5aac112ddc75c47f38b67 WHIRLPOOL 3cfc5497af90423b2bd20cf77ae9c94d8f4d8f82cc74e6d93eccb503c19fb930a9e121e748c0e19cb6ffd876bab7b50830405069a40e2ed24651fc51a624c246 22EBUILD curl-7.26.0.ebuild 6086 SHA256 785de5565ed98c5e46bb1d526936047c6b44fe087a3269c3932037b32b6597f9 SHA512 b6007e66f7ecf15f7ac152c4d4f747376476e710ab47fec1c9c58bc05cc4a4d0e4e8095f0e35348896267b3ef792e9299ce48ba36da5aac112ddc75c47f38b67 WHIRLPOOL 3cfc5497af90423b2bd20cf77ae9c94d8f4d8f82cc74e6d93eccb503c19fb930a9e121e748c0e19cb6ffd876bab7b50830405069a40e2ed24651fc51a624c246
21EBUILD curl-7.27.0-r3.ebuild 6607 SHA256 0d61b7ebc03b7f277c3daab597a89636f834062f85bd953b0eb676edd3a23c0f SHA512 8663c8b8f1661f6756914bacb7e386cced56b46c95af12790a7692811a84e154d7a1283a25cd16aa5de28b73e5539ffe140eecb547b06c70ba55df343db191a8 WHIRLPOOL d982dbed88c8602f89ba4a4f74c75ae7e6d8f7ce3f1fdb0b81dbab60507105cce93889aed8ed27ee282bfcc62abec68f62cb62fec87bef1d8fe1c13790d98d8e 23EBUILD curl-7.27.0-r3.ebuild 6607 SHA256 0d61b7ebc03b7f277c3daab597a89636f834062f85bd953b0eb676edd3a23c0f SHA512 8663c8b8f1661f6756914bacb7e386cced56b46c95af12790a7692811a84e154d7a1283a25cd16aa5de28b73e5539ffe140eecb547b06c70ba55df343db191a8 WHIRLPOOL d982dbed88c8602f89ba4a4f74c75ae7e6d8f7ce3f1fdb0b81dbab60507105cce93889aed8ed27ee282bfcc62abec68f62cb62fec87bef1d8fe1c13790d98d8e
22MISC ChangeLog 40313 SHA256 f0908bfdf064728cd2942a68a1b1d300828564ca0f445c3cefc760517c1afbaa SHA512 f249626a17e8fea451e157e24f97942d499b8cc872c51eeacaffb0c4928d04144fe0874159dee47a6518c820c4371ce74f405aa8efbe1ebd12cc024c1207d6c2 WHIRLPOOL db277e3fc73248d3e1d44b5c452a295386b233fd48d1ccb4d2412fb42d97abc737918a94d252472bb7b310f8a62d834421090f37ae0172a66bf6142aa1f167f9 24EBUILD curl-7.28.0.ebuild 6460 SHA256 ff0fbecd2ca41f1f5a13fdecbfd5a193f7d5ffa8a9d2e205564dffd86c9b20c2 SHA512 ab2823282e2fca68356411eec33cdf5e0dd98e2241ed2585180d1ab3b6842d97421522d4c59a966f6ab1c9cc23c3607dd275f72b8faa0e3c6b358ae44555b3f2 WHIRLPOOL b29fa251bd91ee1f65d173cb0487f016ea8507f4ed00f6f3c2202d0c28a508ddc39dad5c71f4de52d34f88cb9fb807639d0cbad1937fcc2aa2df7d6696a90a4d
23MISC metadata.xml 847 SHA256 94b3fe2abeff0838aa4374c296d9a896563957a33ba84c1c194fac0455664f8b SHA512 52e3118cb86825cf0d7bb63c6aeec5a37eb9939c5def57f05e6b9d54187687bf60634da01b347e46de04da8ceeac084ce83c9b69ea7a2f2a45981371b3b68987 WHIRLPOOL 49f0c28c28e13b006238e4200acf2613c7ca6011b83ee6145c2ef6bf00ec496125c44d0cd714284e8e1e70b17b20fd675d2f933f7972bc4cf397cc17ff52745d 25MISC ChangeLog 40505 SHA256 7c65cf32a48b088f490359a312aa209b2bc9d189ec8d321bdb1aec239aa8bf11 SHA512 4a9d2cf4e444fa340e4c17829b5f95eb0e0fed365aa4798640d3ed8c9529cb3b1d2d92199f4fbc74b8d8ddf046a887ecbc138571183166edcb9d5475086cbfce WHIRLPOOL db1c1c11ccb4d74a94363ceb0d34875932a04d3795809345ec5ab7573d026110f306aca23ff9cbf34321755d1dc6f51619c60f4b39967bf8c4b58040116d15c3
26MISC metadata.xml 914 SHA256 13ac18f7d86c7483b6285d5cf7f7499cf3278ba4f8f59c099c91cbf26be4e68b SHA512 14c49154ebbe9ab08fb862f07df98324125cfbfa6e720d3ad9905d9f72191aa410e2416d99afae4162281f581b7b3a4bf3b0723ad930c354d0905ae421f88f1f WHIRLPOOL 3323348bd12573e49d4f4602564c82ef57769ae141d5cd193fd85b815c9621418a04808f8abe3aa73f9d97cc0c1d7e67b63c4eedf9fbd7b12dfe3be40ac91690
24-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 27-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
25Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux) 28Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux)
26 29
27iEYEAREIAAYFAlBIesQACgkQl5yvQNBFVTVKqQCgnPP9YWwbM8R67sxelJKWbBCh 30iEYEAREIAAYFAlB53u8ACgkQl5yvQNBFVTWbpwCeNH56Q2nyz/h5t1okW7Yw5kbe
28t2gAn3DWD+ZxlljQXdQxjpq/yTYoXP89 31BZMAmwSOf5BPm2T8r/dURBYIo2FqekUB
29=n9oW 32=ZOtj
30-----END PGP SIGNATURE----- 33-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.332  
changed lines
  Added in v.1.333

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20