/[gentoo-x86]/sci-astronomy/metadata.xml
Gentoo

Diff of /sci-astronomy/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.5 Revision 1.6
15 </longdescription> 15 </longdescription>
16 <longdescription lang="nl"> 16 <longdescription lang="nl">
17 De sci-astronomy categorie bevat software, die in astronomische 17 De sci-astronomy categorie bevat software, die in astronomische
18 en gerelateerde wetenschappelijke omgevingen wordt gebruikt. 18 en gerelateerde wetenschappelijke omgevingen wordt gebruikt.
19 </longdescription> 19 </longdescription>
20 <longdescription lang="vi">
21 Nhóm sci-astronomy chứa các phần mềm dùng trong thiên văn
22 và liên quan đến khoa học.
23 </longdescription>
20</catmetadata> 24</catmetadata>
21 25

Legend:
Removed from v.1.5  
changed lines
  Added in v.1.6

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20