/[gentoo-x86]/sci-mathematics/octave/Manifest
Gentoo

Diff of /sci-mathematics/octave/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.153 Revision 1.154
4AUX octave-3.4.3-help.patch 579 SHA256 786d6a265d9efa5c606ad84b8d957cf6d0143dae1667d5848ac323e2746d7c77 SHA512 322f8513f71a2769510d759865f1476a3263f11f81885c2e6da75fbb157f87e9fe4c0a0e23032521b082fc70cc0d4b86e52855b6e19d077de266da59d295299a WHIRLPOOL e5ad17c2337c307bbb06f76b71448fd383bbfd5538f3f4d79a5cf2ee0ed80d522b5d933cf523e31560f2d6765e5ebf53b8a1eca9932f53f279f87c42eaf85cc8 4AUX octave-3.4.3-help.patch 579 SHA256 786d6a265d9efa5c606ad84b8d957cf6d0143dae1667d5848ac323e2746d7c77 SHA512 322f8513f71a2769510d759865f1476a3263f11f81885c2e6da75fbb157f87e9fe4c0a0e23032521b082fc70cc0d4b86e52855b6e19d077de266da59d295299a WHIRLPOOL e5ad17c2337c307bbb06f76b71448fd383bbfd5538f3f4d79a5cf2ee0ed80d522b5d933cf523e31560f2d6765e5ebf53b8a1eca9932f53f279f87c42eaf85cc8
5AUX octave-3.4.3-pkgbuilddir.patch 1532 SHA256 5f771b92de6994e267d5f8b1abe7733cb75e9c0cb936728fc31fac3369b78093 SHA512 a6612c26d20c82181e7e1530a4d0cf342ee9f127711c37e44b7a48bfb90eb5d8347cbf424edb951c24ad81645d492814e772aea6bdb027f4eac12fbb4c4bd26f WHIRLPOOL 9863475237b1d8ed2a381ed5ea87f4831b53425f824b489adf83c4db256f608a40fc44f5c111139789a43c3dfa2df6266ab6ac856f12e324392230d580cbd4f2 5AUX octave-3.4.3-pkgbuilddir.patch 1532 SHA256 5f771b92de6994e267d5f8b1abe7733cb75e9c0cb936728fc31fac3369b78093 SHA512 a6612c26d20c82181e7e1530a4d0cf342ee9f127711c37e44b7a48bfb90eb5d8347cbf424edb951c24ad81645d492814e772aea6bdb027f4eac12fbb4c4bd26f WHIRLPOOL 9863475237b1d8ed2a381ed5ea87f4831b53425f824b489adf83c4db256f608a40fc44f5c111139789a43c3dfa2df6266ab6ac856f12e324392230d580cbd4f2
6AUX octave-3.4.3-texi.patch 375 SHA256 91fb6bfb0825e8159fa38c1f2113a1fc831c3156f0674f49145e6f0f83ff43e7 SHA512 d6d917f421c5c51dd02d01599d312d03d3f1dbec029862fcab5268527f95d8ffe18db86dbc56827b6a8741fb08856ab66a68e6fa965a90397d3a22a14e87b5b8 WHIRLPOOL 0ef4ccd18689190240064cc8fac7df52b7ffb3993b5a8ffb8591e922b935387864723d4cb58d6e0f9be72c1912cca7e49322c5f6098912868c7ae2f6b2ae826b 6AUX octave-3.4.3-texi.patch 375 SHA256 91fb6bfb0825e8159fa38c1f2113a1fc831c3156f0674f49145e6f0f83ff43e7 SHA512 d6d917f421c5c51dd02d01599d312d03d3f1dbec029862fcab5268527f95d8ffe18db86dbc56827b6a8741fb08856ab66a68e6fa965a90397d3a22a14e87b5b8 WHIRLPOOL 0ef4ccd18689190240064cc8fac7df52b7ffb3993b5a8ffb8591e922b935387864723d4cb58d6e0f9be72c1912cca7e49322c5f6098912868c7ae2f6b2ae826b
7AUX octave-3.6.3-legendtext.patch 406 SHA256 86e7bde6f8e4452d706257ce6af69463a056495af4e011575918f4a756bdc99d SHA512 d0607740e0152cc745a11e34ff7ccaf5054e1ef242e74145524b1743617cf5176006a849b7f283ac6c5818f0c86798f9b94c709f1289afc01cc260aaa04ee2ea WHIRLPOOL 72ebcb5d9fcadc681d7949626747981415e820b55e90c66716c51d625df1f3dbc0aefe9fcb8cf90db22b23664657eee617c1a8bcd840badf105452158c5d224d 7AUX octave-3.6.3-legendtext.patch 406 SHA256 86e7bde6f8e4452d706257ce6af69463a056495af4e011575918f4a756bdc99d SHA512 d0607740e0152cc745a11e34ff7ccaf5054e1ef242e74145524b1743617cf5176006a849b7f283ac6c5818f0c86798f9b94c709f1289afc01cc260aaa04ee2ea WHIRLPOOL 72ebcb5d9fcadc681d7949626747981415e820b55e90c66716c51d625df1f3dbc0aefe9fcb8cf90db22b23664657eee617c1a8bcd840badf105452158c5d224d
8AUX octave-3.6.3-rcond.patch 6632 SHA256 7149a7f49915ec72d39222c0247a63cce41e1305ad718114a375c2736911e055 SHA512 62c3bd854cd8cefede58b6d7feaf94fc78544f89ba9f2d7323cc58abdcbb7001e3bb5862a33d5387f270054e7a6a3385befaff48daa523506ff43099b590526c WHIRLPOOL 2d1ac8e82f695423d5268368ab383f0824d099d27c0d20c9f6e9198ed4f048ce7318d5364ca34546893dbde7b89931b1dbbedc6d24ccc60bb06a7692f6d3cf99 8AUX octave-3.6.3-rcond.patch 6632 SHA256 7149a7f49915ec72d39222c0247a63cce41e1305ad718114a375c2736911e055 SHA512 62c3bd854cd8cefede58b6d7feaf94fc78544f89ba9f2d7323cc58abdcbb7001e3bb5862a33d5387f270054e7a6a3385befaff48daa523506ff43099b590526c WHIRLPOOL 2d1ac8e82f695423d5268368ab383f0824d099d27c0d20c9f6e9198ed4f048ce7318d5364ca34546893dbde7b89931b1dbbedc6d24ccc60bb06a7692f6d3cf99
9AUX octave-3.6.4-texinfo.patch 14381 SHA256 dfd1c298dddaa4770e97d15f88d1d5a37a02602c96f13f4b51f6237af9909fa9 SHA512 a9007b252d2b64fd1630d12f91a3e6ce2ec7c43a08755cf75d7a1481bff514e9cd702ebf510f1705f7a2abb43a5a920ad3b24227ddda53a4e55c20022fb687f8 WHIRLPOOL d524ff153f690a0ba6862b8494fc436b0055a3a539f0f11bad897e11d3b93b734783098449be42720eae76562b4e4cbded5738c875024f8e16a609487fa3fb98
9DIST octave-3.4.3.tar.bz2 15085117 SHA256 94d119cc93a38465e9c00dd36b9cc063abbda7ae8cb39407cf88a2bddc9dc148 SHA512 11cb6d9ba32b468ee8fbf86b9e1de642eb22e0864b1eee68883e3e2336b109f1a8b1bb5d81a10961a5a64e467b7112247ac28f5b951f84c5eaa5a2beff31dfe2 WHIRLPOOL d61c344e834165ba4f0ac41ef9a4f218fd558ab564c4446ae5fcfa8d185b9f0c882cf08ac924a83309d70a1b175d9284c0d56b7d98b526e9c1a30ef5d4f24fca 10DIST octave-3.4.3.tar.bz2 15085117 SHA256 94d119cc93a38465e9c00dd36b9cc063abbda7ae8cb39407cf88a2bddc9dc148 SHA512 11cb6d9ba32b468ee8fbf86b9e1de642eb22e0864b1eee68883e3e2336b109f1a8b1bb5d81a10961a5a64e467b7112247ac28f5b951f84c5eaa5a2beff31dfe2 WHIRLPOOL d61c344e834165ba4f0ac41ef9a4f218fd558ab564c4446ae5fcfa8d185b9f0c882cf08ac924a83309d70a1b175d9284c0d56b7d98b526e9c1a30ef5d4f24fca
10DIST octave-3.6.3.tar.bz2 15602522 SHA256 e37d09550f1cb406745619a5602aa3e8a97d2fe056b5c770db9984e2fc162886 SHA512 27caf2061e32e3a50478441f7795953fbfa4d876277fa91f657d61811389c1ca96a1b956852c1957724dbc0f8a187189a537b4254f9b3b6ac8d3a4f897435de4 WHIRLPOOL a2433d957e7a97f9627f4a472f9c3ce59ba09ca1aac3d58db30e0e10bcfd3da1e123174943a7c4fb3594b843eed8d3b0c7ff33301a05a11561e4611a9295a4f3 11DIST octave-3.6.3.tar.bz2 15602522 SHA256 e37d09550f1cb406745619a5602aa3e8a97d2fe056b5c770db9984e2fc162886 SHA512 27caf2061e32e3a50478441f7795953fbfa4d876277fa91f657d61811389c1ca96a1b956852c1957724dbc0f8a187189a537b4254f9b3b6ac8d3a4f897435de4 WHIRLPOOL a2433d957e7a97f9627f4a472f9c3ce59ba09ca1aac3d58db30e0e10bcfd3da1e123174943a7c4fb3594b843eed8d3b0c7ff33301a05a11561e4611a9295a4f3
11DIST octave-3.6.4.tar.bz2 15627315 SHA256 fa185df9591f5d740f4d37ff6eaf06db576fdd3e0ddd9d0737365799e5d1c962 SHA512 a49ef50161272618c9543057be5903e1e50b7f4ecb929777f6715d4b3a07a92c36a5b13958c52d8b942b6c7e7e3f7844409d0062eb02bdb3972d7194312b7a81 WHIRLPOOL f51c764ce1ed911661bb3dd1d31a2321f09c0d887ead7bbe8c1f4ad1ebe05137223afb5ff18fc57b83d631936975964a85e4fed9a087760935acb5a35050cda0 12DIST octave-3.6.4.tar.bz2 15627315 SHA256 fa185df9591f5d740f4d37ff6eaf06db576fdd3e0ddd9d0737365799e5d1c962 SHA512 a49ef50161272618c9543057be5903e1e50b7f4ecb929777f6715d4b3a07a92c36a5b13958c52d8b942b6c7e7e3f7844409d0062eb02bdb3972d7194312b7a81 WHIRLPOOL f51c764ce1ed911661bb3dd1d31a2321f09c0d887ead7bbe8c1f4ad1ebe05137223afb5ff18fc57b83d631936975964a85e4fed9a087760935acb5a35050cda0
12EBUILD octave-3.4.3-r1.ebuild 2766 SHA256 90b6ff79229c7dbe36dcb37e4828f04bce615c67ddf580287fd90196a77c0f17 SHA512 82dc40f651313f4e55033a57d86174d2b881221707b77da3496a1805ce6b2283a4b1d7442360e38831b01e1bc9c68c093245b1e857869a7edefe24dc0609f0b8 WHIRLPOOL 5024f9d725eac14dc049c1e24fad953064a2cd03b297ae443db9e834a20d207374b84859f7a0359d52b7fd2724605e8b22d8af59f7393ef5258f8893b40374f5 13EBUILD octave-3.4.3-r1.ebuild 2766 SHA256 90b6ff79229c7dbe36dcb37e4828f04bce615c67ddf580287fd90196a77c0f17 SHA512 82dc40f651313f4e55033a57d86174d2b881221707b77da3496a1805ce6b2283a4b1d7442360e38831b01e1bc9c68c093245b1e857869a7edefe24dc0609f0b8 WHIRLPOOL 5024f9d725eac14dc049c1e24fad953064a2cd03b297ae443db9e834a20d207374b84859f7a0359d52b7fd2724605e8b22d8af59f7393ef5258f8893b40374f5
13EBUILD octave-3.6.3.ebuild 3415 SHA256 4ebf488ccdf64c3a0afbc21b4e5ae8e20271ec9cd5d8a69aa86e6d12a5f3f053 SHA512 88cbd4a2ddeb9d31f14ac8e07afb0d0a64eb42a469e63944f90db81205f61b2998e2b187cb3401bd51de872a2ecc5cb75ae318065a044280ade8dfd69aa4cc25 WHIRLPOOL 8c6271c08501ea7a5389918a5f0c54cc6c15e5746693a4b1885f484fdeb5dd3586a229e1321030230f468cf1070b24fe069ccce3d7d20b1660f2e410309b5eae 14EBUILD octave-3.6.3.ebuild 3415 SHA256 4ebf488ccdf64c3a0afbc21b4e5ae8e20271ec9cd5d8a69aa86e6d12a5f3f053 SHA512 88cbd4a2ddeb9d31f14ac8e07afb0d0a64eb42a469e63944f90db81205f61b2998e2b187cb3401bd51de872a2ecc5cb75ae318065a044280ade8dfd69aa4cc25 WHIRLPOOL 8c6271c08501ea7a5389918a5f0c54cc6c15e5746693a4b1885f484fdeb5dd3586a229e1321030230f468cf1070b24fe069ccce3d7d20b1660f2e410309b5eae
14EBUILD octave-3.6.4.ebuild 3402 SHA256 c6d29e09bb1d79f8bd06246c2439e5631888d94cc4277982af6a3bf322ad5565 SHA512 c99eb0d3f018e0c0e379bb64a805f234c0e2132413a4709111f7e8396df73aee7816508d17955c6591ff8f2745acc9528f95a91d7b6c7a66a82086d4347e0b04 WHIRLPOOL 72e40cd17f95fcd19db97fb2e092abdca92b1ff4b383b180c77841b016c8ee5dbe1ae1b84ae072fd99c94f90c835ce62b1fc754536455046576f96daf7079595 15EBUILD octave-3.6.4.ebuild 3449 SHA256 f44e17df2c98702e5fe2c5dfc9b2802f00813e5bced10b102e1beac675d52a99 SHA512 0fb4a817c85d51fbab2eb2cf4e6e1996305e234072f8768a89fa66f978da5920941b36ed5c78360033a1dd5163ccb9075457771346a91f91c1aef7c04cca17b6 WHIRLPOOL 5d92beb35f405cefe38b8d45e3eda753135ab7d39879c64478db2ede3b3b7a4def437e2a44124f536c450a3fa1c148ef23cc069002e6e05f29516a14824aca60
15MISC ChangeLog 32588 SHA256 3db2462552900aff2f683519922684561bcadff905b331d07ebe45985aaef126 SHA512 4e7d1dfb466a765f350f4b83f205cd42003d4ae86015738947317225779915b99186953cb1fd870b0397ab891017c9de77750f62eccd67d88ed8eda4dec06c4a WHIRLPOOL 946e89051d00e712fdfdfc383b6a98328ac76bddb0606377a253fb20bbc8d4eaae35f85350e8144ed9aa20859ca1d610835700f7d5f2a45325e0743d0862fac8 16MISC ChangeLog 32759 SHA256 af376df4f9371d153a5c9dd8457e7644e6bfb05645d116d081f3c4e6aa1fa1d0 SHA512 aa7f22dc23db372cdc0571dd9378f0012bdd04845d24f63001a37420380599700292ecc51dffd4142bd5c6fc3b5586d7c86b204be927fc25fd951bf8696f0be4 WHIRLPOOL 6596adff53526fae4a70abc59ce794e4620c5a90d99f1be96a3f3a0269fd4a041b74b6112b7ed84ec1d2be3ee0ec9a8422eb39a0ec6da165dd48592b449c09dd
16MISC metadata.xml 959 SHA256 54af60069164b7969cce2ab5e613874f6cb222021c06a449401529c3258923c6 SHA512 2314a5ae45baaf959fbe19f54476c77b048a419bb838d0295b2e9e52dfde2f2255737f6de213a0a94927e125d0df2c114d7a5c1198063b4bd809f1a74e82aa6d WHIRLPOOL 4f18232a77db14b72ff00eb0fc2306cd00e914d16652610646b9d1a5f8d505a28174e615da42ab4a70467bbdf17b4db4d0e140215bba7ef243817f7787adcc32 17MISC metadata.xml 959 SHA256 54af60069164b7969cce2ab5e613874f6cb222021c06a449401529c3258923c6 SHA512 2314a5ae45baaf959fbe19f54476c77b048a419bb838d0295b2e9e52dfde2f2255737f6de213a0a94927e125d0df2c114d7a5c1198063b4bd809f1a74e82aa6d WHIRLPOOL 4f18232a77db14b72ff00eb0fc2306cd00e914d16652610646b9d1a5f8d505a28174e615da42ab4a70467bbdf17b4db4d0e140215bba7ef243817f7787adcc32
17-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 18-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
18Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux) 19Version: GnuPG v2.0.20 (GNU/Linux)
19 20
20iEYEAREIAAYFAlEq6fAACgkQ1ycZbhPLE2DoRwCeN0bueB5Cz1JKhdcWytz9EoIz 21iEYEAREIAAYFAlGcTeAACgkQ1ycZbhPLE2AhYACfTrxvxNRq+PRm5dqw+71MlF3Y
21+QgAniUIGDWVmtGVDnjGQP78CInaMzgF 22ZTgAnR326+3/WirkBgIi8PIe5IvRQoY9
22=pdYl 23=vZBY
23-----END PGP SIGNATURE----- 24-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.153  
changed lines
  Added in v.1.154

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20