/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.827 Revision 1.1189
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2013 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.827 2013/05/21 14:15:01 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1189 2014/12/18 18:14:05 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-3.2.45 (21 May 2013) 5*hardened-sources-3.14.27 (18 Dec 2014)
6 6
7 21 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 7 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.14.27.ebuild:
9 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412170659
10
11*hardened-sources-3.2.65-r1 (18 Dec 2014)
12
13 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild:
15 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412170654
16
17*hardened-sources-3.17.6 (09 Dec 2014)
18
19 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
20 +hardened-sources-3.17.6.ebuild:
21 vanilla-3.17.6 + genpatches-3.17-8 + grsecurity-3.0-3.17.6-201412071639
22
23*hardened-sources-3.14.26 (09 Dec 2014)
24
25 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
26 +hardened-sources-3.14.26.ebuild:
27 vanilla-3.14.26 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.26-201412071005
28
29*hardened-sources-3.2.64-r4 (09 Dec 2014)
30
31 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
32 +hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild:
33 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201412040015
34
35 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
36 -hardened-sources-3.14.19.ebuild, -hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild,
37 -hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.23.ebuild,
38 -hardened-sources-3.14.24.ebuild, -hardened-sources-3.14.25.ebuild,
39 -hardened-sources-3.16.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild,
40 -hardened-sources-3.17.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.17.2.ebuild,
41 -hardened-sources-3.17.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.4.ebuild,
42 -hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild,
43 -hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild,
44 -hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild,
8 +hardened-sources-3.2.45.ebuild: 45 -hardened-sources-3.2.64.ebuild:
9 vanilla-3.2.44 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.45-201305162326 46 Remove older unstable versions
10 47
11*hardened-sources-2.6.32-r166 (21 May 2013) 48*hardened-sources-3.17.4-r1 (27 Nov 2014)
12 49
13 21 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 50 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-2.6.32-r166.ebuild: 51 +hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild:
15 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 52 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411260107
16 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201305162326
17 53
18*hardened-sources-3.8.12 (10 May 2013) 54*hardened-sources-3.14.25-r1 (27 Nov 2014)
19 55
20 10 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 56 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
57 +hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild:
58 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411260106
59
60*hardened-sources-3.2.64-r3 (27 Nov 2014)
61
62 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
63 +hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild:
64 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411260105
65
66*hardened-sources-3.17.4 (23 Nov 2014)
67
68 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
69 +hardened-sources-3.17.4.ebuild:
70 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411220955
71
72*hardened-sources-3.14.25 (23 Nov 2014)
73
74 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
21 +hardened-sources-3.8.12.ebuild: 75 +hardened-sources-3.14.25.ebuild:
22 vanilla-3.8.12 + genpatches-3.8-13 + grsecurity-2.9.1-3.8.12-201305082215 76 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411220954
23 77
24*hardened-sources-3.2.44-r2 (10 May 2013) 78*hardened-sources-3.2.64-r2 (23 Nov 2014)
25 79
26 10 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 80 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
27 +hardened-sources-3.2.44-r2.ebuild: 81 +hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild:
28 vanilla-3.2.44 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.44-201305082214 82 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411220952
29 83
30*hardened-sources-2.6.32-r165 (10 May 2013)
31
32 10 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
33 +hardened-sources-2.6.32-r165.ebuild:
34 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
35 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201305082213
36
37*hardened-sources-3.8.11 (05 May 2013) 84*hardened-sources-3.17.3 (15 Nov 2014)
38 85
39 05 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 86 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
40 +hardened-sources-3.8.11.ebuild: 87 +hardened-sources-3.17.3.ebuild:
41 vanilla-3.8.11 + genpatches-3.8-13 + grsecurity-2.9.1-3.8.11-201305011917 88 vanilla-3.17.3 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.3-201411150027
42 89
43*hardened-sources-3.2.44-r1 (05 May 2013) 90*hardened-sources-3.14.24 (15 Nov 2014)
44 91
45 05 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 92 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
93 +hardened-sources-3.14.24.ebuild:
94 vanilla-3.14.24 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.24-201411150026
95
96*hardened-sources-3.2.64-r1 (15 Nov 2014)
97
98 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
46 +hardened-sources-3.2.44-r1.ebuild: 99 +hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild:
47 vanilla-3.2.44 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.44-201304292055 100 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411150025
48 101
49*hardened-sources-2.6.32-r164 (05 May 2013) 102*hardened-sources-3.14.23-r1 (09 Nov 2014)
50 103
51 05 May 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
52 +hardened-sources-2.6.32-r164.ebuild:
53 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
54 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201304292054
55
56 29 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 104 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
57 hardened-sources-2.6.32-r160.ebuild, hardened-sources-3.2.42-r1.ebuild,
58 hardened-sources-3.8.6.ebuild:
59 Stable amd64 x86
60
61*hardened-sources-3.8.10 (28 Apr 2013)
62
63 28 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
64 +hardened-sources-3.8.10.ebuild: 105 +hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild:
65 vanilla-3.8.10 + genpatches-3.8-11 + grsecurity-2.9.1-3.8.10-201304262208 106 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.23-201411062033
66 107
67*hardened-sources-3.2.44 (28 Apr 2013) 108*hardened-sources-3.2.64 (09 Nov 2014)
68 109
69 28 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 110 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
70 +hardened-sources-3.2.44.ebuild: 111 +hardened-sources-3.2.64.ebuild:
71 vanilla-3.2.44 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.44-201304271916 112 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411062032
72 113
73*hardened-sources-2.6.32-r163 (28 Apr 2013) 114*hardened-sources-3.2.63-r9 (04 Nov 2014)
74 115
75 28 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 116 04 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
76 +hardened-sources-2.6.32-r163.ebuild:
77 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
78 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201304262205
79
80 21 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
81 Fix gpg signing of Manifest
82
83*hardened-sources-3.8.8 (21 Apr 2013)
84
85 21 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
86 +hardened-sources-3.8.8.ebuild:
87 vanilla-3.8.8 + genpatches-3.8-9 + grsecurity-2.9.1-3.8.8-201304181923
88
89*hardened-sources-3.2.43-r1 (21 Apr 2013)
90
91 21 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
92 +hardened-sources-3.2.43-r1.ebuild: 117 +hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild:
93 vanilla-3.2.43 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.43-201304181907 118 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201411020808
94 119
95*hardened-sources-2.6.32-r162 (21 Apr 2013) 120*hardened-sources-3.17.2 (02 Nov 2014)
96 121
122 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
123 +hardened-sources-3.17.2.ebuild:
124 vanilla-3.17.2 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.2-201410312213
125
126*hardened-sources-3.14.23 (02 Nov 2014)
127
128 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
129 +hardened-sources-3.14.23.ebuild:
130 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.23-201410312212
131
132*hardened-sources-3.2.63-r8 (02 Nov 2014)
133
134 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 +hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild:
136 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410312211
137
97 21 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 138 01 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
98 +hardened-sources-2.6.32-r162.ebuild: 139 -hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild,
99 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 140 -hardened-sources-3.14.21.ebuild, -hardened-sources-3.14.22.ebuild,
100 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201304181846
101
102 13 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
103 -hardened-sources-2.6.32-r153.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r154.ebuild, 141 -hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild,
104 -hardened-sources-2.6.32-r155.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r157.ebuild, 142 -hardened-sources-3.16.5.ebuild, -hardened-sources-3.17.1.ebuild,
105 -hardened-sources-2.6.32-r158.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r159.ebuild,
106 -hardened-sources-3.2.39-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.39-r2.ebuild, 143 -hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild,
107 -hardened-sources-3.2.40-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.40.ebuild,
108 -hardened-sources-3.2.41.ebuild, -hardened-sources-3.2.42.ebuild, 144 -hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild:
109 -hardened-sources-3.8.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.8.4.ebuild, 145 Remove older unstable versions
146
147*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
148
149 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
150 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
151 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
152
153*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
154
155 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
156 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
157 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
158
159*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
160
161 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
162 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
163 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
164
165*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
166
167 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
168 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
169 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
170
171*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
172
173 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
174 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
175 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
176
177*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
178
179 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
180 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
181 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
182
183*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
184
185 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
186 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
187 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
188
189*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
190
191 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
110 -hardened-sources-3.8.5.ebuild: 192 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
193 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
194
195*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
196
197 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
198 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
199 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
200
201*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
202
203 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
204 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
205 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
206
207 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
208 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
111 Remove older unstable 209 Remove older unstable
112 210
113 13 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 211*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
114 hardened-sources-2.6.32-r156.ebuild, hardened-sources-3.2.40-r1.ebuild,
115 hardened-sources-3.8.3.ebuild:
116 Stable amd64 x86
117 212
118*hardened-sources-3.8.7 (13 Apr 2013)
119
120 13 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
121 +hardened-sources-3.8.7.ebuild:
122 vanilla-3.8.7 + genpatches-3.8-9 + grsecurity-2.9.1-3.8.7-201304122027
123
124*hardened-sources-3.2.43 (13 Apr 2013)
125
126 13 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
127 +hardened-sources-3.2.43.ebuild:
128 vanilla-3.2.43 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.43-201304122026
129
130*hardened-sources-2.6.32-r161 (13 Apr 2013)
131
132 13 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
133 +hardened-sources-2.6.32-r161.ebuild:
134 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
135 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201304122025
136
137*hardened-sources-3.8.6 (07 Apr 2013)
138
139 07 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 213 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
140 +hardened-sources-3.8.6.ebuild:
141 vanilla-3.8.6 + genpatches-3.8-7 + grsecurity-2.9.1-3.8.6-201304052305
142
143*hardened-sources-3.2.42-r1 (07 Apr 2013)
144
145 07 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
146 +hardened-sources-3.2.42-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.37-r2.ebuild:
147 vanilla-3.2.42 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.42-201304052303
148
149*hardened-sources-2.6.32-r160 (07 Apr 2013)
150
151 07 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
152 +hardened-sources-2.6.32-r160.ebuild:
153 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
154 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201304052259
155
156*hardened-sources-3.8.5 (02 Apr 2013)
157
158 02 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
159 +hardened-sources-3.8.5.ebuild:
160 vanilla-3.8.5 + genpatches-3.8-7 + grsecurity-2.9.1-3.8.5-201303292018
161
162*hardened-sources-3.2.42 (02 Apr 2013)
163
164 02 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
165 +hardened-sources-3.2.42.ebuild:
166 vanilla-3.2.42 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.42-201303292017
167
168*hardened-sources-2.6.32-r159 (02 Apr 2013)
169
170 02 Apr 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
171 +hardened-sources-2.6.32-r159.ebuild:
172 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
173 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303292014
174
175*hardened-sources-3.8.4-r1 (27 Mar 2013)
176
177 27 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
178 +hardened-sources-3.8.4-r1.ebuild: 214 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
179 vanilla-3.8.4 + genpatches-3.8-5 + grsecurity-2.9.1-3.8.4-201303252035 215 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
180 216
217*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
218
219 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
220 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
221 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
222
181*hardened-sources-3.2.41 (27 Mar 2013) 223*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
182 224
183 27 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 225 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.2.41.ebuild:
185 vanilla-3.2.41 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.41-201303252031
186
187*hardened-sources-2.6.32-r158 (27 Mar 2013)
188
189 27 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-2.6.32-r158.ebuild:
191 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
192 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303252031
193
194*hardened-sources-3.8.4 (23 Mar 2013)
195
196 23 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
197 +hardened-sources-3.8.4.ebuild: 226 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
198 vanilla-3.8.4 + genpatches-3.8-5 + grsecurity-2.9.1-3.8.4-201303221826
199
200*hardened-sources-3.2.40-r2 (23 Mar 2013)
201
202 23 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
203 +hardened-sources-3.2.40-r2.ebuild:
204 vanilla-3.2.40 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.40-201303221825 227 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
205 228
206*hardened-sources-2.6.32-r157 (23 Mar 2013)
207
208 23 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
209 +hardened-sources-2.6.32-r157.ebuild:
210 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
211 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303221823
212
213 18 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
214 -hardened-sources-3.8.0-r1.ebuild, -hardened-sources-3.8.2-r1.ebuild,
215 -hardened-sources-3.8.2.ebuild:
216 Remove <3.8.3 for bug #462172
217
218*hardened-sources-3.8.3 (17 Mar 2013) 229*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
219 230
220 17 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 231 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
221 +hardened-sources-3.8.3.ebuild:
222 vanilla-3.8.2 + genpatches-3.8-3 + grsecurity-2.9.1-3.8.3-201303142235
223
224*hardened-sources-3.2.40-r1 (17 Mar 2013)
225
226 17 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
227 +hardened-sources-3.2.40-r1.ebuild:
228 vanilla-3.2.40 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.40-201303142234
229
230*hardened-sources-2.6.32-r156 (17 Mar 2013)
231
232 17 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
233 +hardened-sources-2.6.32-r156.ebuild:
234 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
235 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303142231
236
237*hardened-sources-3.8.2-r1 (10 Mar 2013)
238
239 10 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
240 +hardened-sources-3.8.2-r1.ebuild:
241 vanilla-3.8.2 + genpatches-3.8-3 + grsecurity-2.9.1-3.8.2-201303082215
242
243*hardened-sources-3.2.40 (10 Mar 2013)
244
245 10 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
246 +hardened-sources-3.2.40.ebuild:
247 vanilla-3.2.40 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.40-201303082037
248
249*hardened-sources-2.6.32-r155 (10 Mar 2013)
250
251 10 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
252 +hardened-sources-2.6.32-r155.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r151.ebuild,
253 -hardened-sources-2.6.32-r152.ebuild, -hardened-sources-3.2.38-r2.ebuild,
254 -hardened-sources-3.2.39.ebuild, -hardened-sources-3.7.9.ebuild,
255 -hardened-sources-3.8.0.ebuild:
256 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
257 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303082034
258
259 10 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
260 hardened-sources-2.6.32-r143.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r148.ebuild,
261 hardened-sources-2.6.32-r151.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r152.ebuild,
262 hardened-sources-2.6.32-r153.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r154.ebuild,
263 hardened-sources-3.2.35.ebuild, hardened-sources-3.2.37-r2.ebuild,
264 hardened-sources-3.2.38-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.39-r1.ebuild,
265 hardened-sources-3.2.39-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.39.ebuild,
266 hardened-sources-3.7.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.7.9.ebuild,
267 hardened-sources-3.8.0-r1.ebuild, hardened-sources-3.8.0.ebuild,
268 hardened-sources-3.8.2.ebuild:
269 Remove message about old predefined grsecurity level
270
271 09 Mar 2013; Tom Wijsman <TomWij@gentoo.org>
272 hardened-sources-2.6.32-r143.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r148.ebuild,
273 hardened-sources-2.6.32-r151.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r152.ebuild,
274 hardened-sources-2.6.32-r153.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r154.ebuild,
275 hardened-sources-3.2.35.ebuild, hardened-sources-3.2.37-r2.ebuild,
276 hardened-sources-3.2.38-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.39-r1.ebuild,
277 hardened-sources-3.2.39-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.39.ebuild,
278 hardened-sources-3.7.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.7.9.ebuild,
279 hardened-sources-3.8.0-r1.ebuild, hardened-sources-3.8.0.ebuild,
280 hardened-sources-3.8.2.ebuild:
281 EAPI 5. Kernel sources and (gen)patches now use xz instead of bz2. Bug
282 #421721.
283
284*hardened-sources-3.8.2 (06 Mar 2013)
285
286 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
287 +hardened-sources-3.8.2.ebuild: 232 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
288 vanilla-3.8.2 + genpatches-3.8-3 + grsecurity-2.9.1-3.8.2-201303041742 233 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
289 234
290*hardened-sources-3.2.39-r2 (06 Mar 2013) 235*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
291 236
292 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 237 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
238 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
239 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
240
241*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
242
243 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
244 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
245 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
246
247*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
248
249 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
250 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
251 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
252
253*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
254
255 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
293 +hardened-sources-3.2.39-r2.ebuild: 256 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
294 vanilla-3.2.39 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.39-201303012254 257 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
295 258
296*hardened-sources-2.6.32-r154 (06 Mar 2013)
297
298 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 259 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
260 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
299 +hardened-sources-2.6.32-r154.ebuild: 261 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
300 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 262 Stable on amd64 and x86
301 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201303012253
302 263
303 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 264 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
304 -hardened-sources-2.6.32-r149.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r150.ebuild, 265 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
305 -hardened-sources-3.2.38-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.38.ebuild, 266 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
306 -hardened-sources-3.7.6.ebuild, -hardened-sources-3.7.8.ebuild:
307 Remove older unstable kernels
308
309 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
310 -hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild,
311 -hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.30.ebuild:
312 Remove older stable kernels
313
314 06 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
315 -hardened-sources-3.4.5.ebuild, -hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild, 267 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
268 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
269 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
270 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
271 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
316 -hardened-sources-3.7.5.ebuild: 272 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
317 Remove kernel susceptible to sock_diag out-of-bounds, bug #459124 273 Remove many unstable versions, see bug #522524
318 274
319*hardened-sources-3.8.0-r1 (02 Mar 2013) 275*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
320 276
321 02 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 277 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
278 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
279 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
280
281*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
282
283 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
322 +hardened-sources-3.8.0-r1.ebuild: 284 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
323 vanilla-3.8.0 + genpatches-3.8-1 + grsecurity-2.9.1-3.8.0-201302271810 285 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
324 286
325*hardened-sources-3.2.39-r1 (02 Mar 2013) 287*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
326 288
327 02 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 289 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
328 +hardened-sources-3.2.39-r1.ebuild: 290 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
329 vanilla-3.2.39 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.39-201302271819 291 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
330 292
331*hardened-sources-2.6.32-r153 (02 Mar 2013) 293*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
332 294
333 02 Mar 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
334 +hardened-sources-2.6.32-r153.ebuild:
335 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
336 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201302271816
337
338 26 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 295 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
339 hardened-sources-3.7.5-r1.ebuild:
340 Rapid stabilization, bug #459124
341
342*hardened-sources-3.7.5-r1 (26 Feb 2013)
343
344 26 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
345 +hardened-sources-3.7.5-r1.ebuild: 296 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
346 Fix out-of-bounds access error in net/core/sock_diag.c: 297 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
347 http://lwn.net/Articles/539885
348 298
349*hardened-sources-3.8.0 (24 Feb 2013) 299*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
350 300
351 24 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 301 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
352 +hardened-sources-3.8.0.ebuild: 302 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
353 vanilla-3.8.0 + genpatches-3.8-1 + grsecurity-2.9.1-3.8.0-201302231124 303 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
354 304
355*hardened-sources-3.2.39 (24 Feb 2013) 305*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
356 306
357 24 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 307 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
358 +hardened-sources-3.2.39.ebuild: 308 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
359 vanilla-3.2.39 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.39-201302222046 309 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
360 310
361*hardened-sources-2.6.32-r152 (24 Feb 2013) 311*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
362 312
363 24 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 313 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
364 +hardened-sources-2.6.32-r152.ebuild: 314 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
365 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 315 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
366 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201302222044
367 316
317*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
318
319 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
320 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
321 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
322
323*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
324
325 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
326 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
327 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
328
368*hardened-sources-3.7.9 (20 Feb 2013) 329*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
369 330
370 20 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 331 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
332 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
333 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
334
335*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
336
337 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
338 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
339 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
340
341*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
342
343 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
344 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
345 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
346
347*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
348
349 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
350 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
351 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
352
353*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
354
355 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
356 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
357 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
358
359*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
360
361 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
362 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
363 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
364
365 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
366 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
367 Remove older unstable
368
369*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
370
371 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
372 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
373 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
374
375*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
376
377 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
378 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
379 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
380
381*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
382
383 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
384 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
385 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
386
387*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
388
389 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
390 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
391 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
392
393*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
394
395 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
396 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
397 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
398
399 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
400 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
401 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
402 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
403 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
404 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
405 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
406 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
407 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
408 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
409
410 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
411 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
412 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
413 Remove version with md/raid10 memory leak
414
415*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
416
417 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
418 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
419 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
420
421*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
422
423 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
424 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
425 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
426
427*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
428
429 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
430 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
431 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
432
433*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
434
435 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
436 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
437 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
438
439*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
440
441 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
443 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
444
445*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
446
447 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
371 +hardened-sources-3.7.9.ebuild: 448 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
372 vanilla-3.7.9 + genpatches-3.7-11 + grsecurity-2.9.1-3.7.9-201302171808 449 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
373 450
374*hardened-sources-3.2.38-r2 (20 Feb 2013)
375
376 20 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
377 +hardened-sources-3.2.38-r2.ebuild:
378 vanilla-3.2.38 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.38-201302171808
379
380*hardened-sources-2.6.32-r151 (20 Feb 2013)
381
382 20 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
383 +hardened-sources-2.6.32-r151.ebuild:
384 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
385 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201302181144
386
387 18 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
388 -hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild:
389 Sorry ppc64, no recent stables, dropping to ~ppc64 only
390
391 18 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
392 -hardened-sources-3.2.35-r1.ebuild:
393 Remove another older unstable 3.2.x
394
395 18 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
396 -hardened-sources-2.6.32-r144.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r145.ebuild,
397 -hardened-sources-2.6.32-r146.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r147.ebuild,
398 -hardened-sources-3.2.36.ebuild, -hardened-sources-3.2.37-r1.ebuild,
399 -hardened-sources-3.2.37.ebuild:
400 Remove older unstable 3.2.x and 2.6.32-rX
401
402 18 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
403 -hardened-sources-3.7.0.ebuild, -hardened-sources-3.7.1-r1.ebuild,
404 -hardened-sources-3.7.1-r2.ebuild, -hardened-sources-3.7.1.ebuild,
405 -hardened-sources-3.7.3.ebuild, -hardened-sources-3.7.4-r1.ebuild,
406 -hardened-sources-3.7.4.ebuild:
407 Remove older 3.7.x, bug #454206
408
409*hardened-sources-3.7.8 (17 Feb 2013) 451*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
410 452
411 17 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
412 +hardened-sources-3.7.8.ebuild:
413 vanilla-3.7.8 + genpatches-3.7-10 + grsecurity-2.9.1-3.7.8-201302161158
414
415*hardened-sources-3.2.38-r1 (17 Feb 2013)
416
417 17 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
418 +hardened-sources-3.2.38-r1.ebuild:
419 vanilla-3.2.38 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.38-201302151927
420
421*hardened-sources-2.6.32-r150 (17 Feb 2013)
422
423 17 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
424 +hardened-sources-2.6.32-r150.ebuild:
425 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
426 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201302161146
427
428 12 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 453 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
429 hardened-sources-2.6.32-r148.ebuild, hardened-sources-3.2.37-r2.ebuild,
430 hardened-sources-3.7.5.ebuild:
431 Stable amd64 x86
432
433*hardened-sources-3.7.6 (12 Feb 2013)
434
435 12 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
436 +hardened-sources-3.7.6.ebuild: 454 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
437 vanilla-3.7.6 + genpatches-3.7-8 + grsecurity-2.9.1-3.7.6-201302092141 455 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
438 456
439*hardened-sources-3.2.38 (12 Feb 2013) 457*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
440 458
441 12 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 459 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 +hardened-sources-3.2.38.ebuild:
443 vanilla-3.2.38 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.38-201302092140
444
445*hardened-sources-2.6.32-r149 (12 Feb 2013)
446
447 12 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
448 +hardened-sources-2.6.32-r149.ebuild:
449 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
450 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201302092140
451
452*hardened-sources-3.7.5 (02 Feb 2013)
453
454 02 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
455 +hardened-sources-3.7.5.ebuild:
456 vanilla-3.7.5 + genpatches-3.7-7 + grsecurity-2.9.1-3.7.5-201301311811
457
458*hardened-sources-3.2.37-r2 (02 Feb 2013)
459
460 02 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
461 +hardened-sources-3.2.37-r2.ebuild:
462 vanilla-3.2.37 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.37-201301311810
463
464*hardened-sources-2.6.32-r148 (02 Feb 2013)
465
466 02 Feb 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
467 +hardened-sources-2.6.32-r148.ebuild:
468 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
469 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201301311809
470
471*hardened-sources-3.7.4-r1 (28 Jan 2013)
472
473 28 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
474 +hardened-sources-3.7.4-r1.ebuild:
475 vanilla-3.7.3 + genpatches-3.7-6 + grsecurity-2.9.1-3.7.4-201301252226
476
477*hardened-sources-3.7.4 (25 Jan 2013)
478
479 25 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
480 +hardened-sources-3.7.4.ebuild:
481 vanilla-3.7.3 + genpatches-3.7-5 + grsecurity-2.9.1-3.7.4-201301230048
482
483*hardened-sources-3.2.37-r1 (25 Jan 2013)
484
485 25 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
486 +hardened-sources-3.2.37-r1.ebuild:
487 vanilla-3.2.37 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.37-201301230047
488
489*hardened-sources-2.6.32-r147 (25 Jan 2013)
490
491 25 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
492 +hardened-sources-2.6.32-r147.ebuild:
493 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
494 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201301230046
495
496*hardened-sources-3.7.3 (20 Jan 2013)
497
498 20 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
499 +hardened-sources-3.7.3.ebuild:
500 vanilla-3.7.3 + genpatches-3.7-5 + grsecurity-2.9.1-3.7.3-201301181518
501
502*hardened-sources-3.2.37 (20 Jan 2013)
503
504 20 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
505 +hardened-sources-3.2.37.ebuild:
506 vanilla-3.2.37 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.37-201301181518
507
508*hardened-sources-2.6.32-r146 (20 Jan 2013)
509
510 20 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
511 +hardened-sources-2.6.32-r146.ebuild:
512 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
513 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201301181517
514
515*hardened-sources-3.7.1-r2 (07 Jan 2013)
516
517 07 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
518 +hardened-sources-3.7.1-r2.ebuild:
519 vanilla-3.7.1 + genpatches-3.7-3 + grsecurity-2.9.1-3.7.1-201301041854
520
521*hardened-sources-3.2.36 (07 Jan 2013)
522
523 07 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
524 +hardened-sources-3.2.36.ebuild: 460 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
525 vanilla-3.2.36 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.36-201301032034 461 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
526 462
463 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
464 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
465 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
466 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
467
468*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
469
470 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
471 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
472 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
473
474*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
475
476 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
477 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
478 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
479
527*hardened-sources-2.6.32-r145 (07 Jan 2013) 480*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
528 481
482 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
483 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
484 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
485
486*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
487
529 07 Jan 2013; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 488 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
489 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
490 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
491
492*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
493
494 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
496 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
497
498*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
499
500 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
530 +hardened-sources-2.6.32-r145.ebuild: 501 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
531 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 502 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
532 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201301032033
533 503
534*hardened-sources-3.7.1-r1 (29 Dec 2012) 504 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
505 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
506 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
507 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
535 508
509*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
510
536 29 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 511 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
512 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
513 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
514
515*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
516
517 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
518 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
519 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
520
521*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
522
523 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
524 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
525 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
526
527*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
528
529 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
530 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
531 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
532
533*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
534
535 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
536 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
537 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
538
539*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
540
541 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
542 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
543 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
544
545 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
546 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
547 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
548 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
549 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
550 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
551 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
552
553*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
554
555 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
556 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
557 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
558
559*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
560
561 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
537 +hardened-sources-3.7.1-r1.ebuild: 562 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
538 vanilla-3.7.1 + genpatches-3.7-2 + grsecurity-2.9.1-3.7.1-201212271953 563 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
539 564
540*hardened-sources-3.2.35-r1 (29 Dec 2012) 565 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
566 Resign manifest
541 567
568*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
569
542 29 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 570 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
543 +hardened-sources-3.2.35-r1.ebuild:
544 vanilla-3.2.35 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.35-201212271951
545
546*hardened-sources-2.6.32-r144 (29 Dec 2012)
547
548 29 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
549 +hardened-sources-2.6.32-r144.ebuild:
550 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
551 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201212271948
552
553*hardened-sources-3.7.1 (28 Dec 2012)
554
555 28 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
556 +hardened-sources-3.7.1.ebuild: 571 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
557 vanilla-3.7.1 + genpatches-3.7-2 + grsecurity-2.9.1-3.7.1-201212171734 572 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
558 573
574*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
575
559 26 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 576 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
560 hardened-sources-2.6.32-r143.ebuild, hardened-sources-3.2.35.ebuild,
561 hardened-sources-3.7.0.ebuild: 577 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
562 Stable amd64 x86 578 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
563 579
580*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
581
564 17 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 582 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
565 -hardened-sources-2.6.32-r138.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r139.ebuild, 583 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
566 -hardened-sources-2.6.32-r140.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r141.ebuild, 584 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
567 -hardened-sources-2.6.32-r142.ebuild, -hardened-sources-3.2.33-r1.ebuild, 585
586*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
587
588 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
589 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
590 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
591
592 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
568 -hardened-sources-3.2.33-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.34-r1.ebuild, 593 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
569 -hardened-sources-3.2.34-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.34.ebuild, 594 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
570 -hardened-sources-3.6.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.6.6.ebuild, 595 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
571 -hardened-sources-3.6.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.6.7.ebuild,
572 -hardened-sources-3.6.8.ebuild:
573 Remove older unstable and buggy versions 596 Remove older buggy versions
574 597
575*hardened-sources-3.7.0 (17 Dec 2012)
576
577 17 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
578 +hardened-sources-3.7.0.ebuild:
579 vanilla-3.7.0 + genpatches-3.7-1 + grsecurity-2.9.1-3.7.0-201212151422
580
581*hardened-sources-3.2.35 (17 Dec 2012)
582
583 17 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
584 +hardened-sources-3.2.35.ebuild:
585 vanilla-3.2.35 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.35-201212151420
586
587*hardened-sources-2.6.32-r143 (17 Dec 2012)
588
589 17 Dec 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
590 +hardened-sources-2.6.32-r143.ebuild:
591 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
592 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201212151417
593
594*hardened-sources-3.6.8 (29 Nov 2012) 598*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
595 599
596 29 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 600 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.6.8.ebuild:
598 vanilla-3.6.8 + genpatches-3.6-9 + grsecurity-2.9.1-3.6.8-201211261714
599
600*hardened-sources-3.2.34-r2 (29 Nov 2012)
601
602 29 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-3.2.34-r2.ebuild:
604 vanilla-3.2.34 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.34-201211251859
605
606*hardened-sources-2.6.32-r142 (29 Nov 2012)
607
608 29 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-2.6.32-r142.ebuild:
610 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
611 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201211261713
612
613*hardened-sources-3.6.7-r1 (27 Nov 2012)
614
615 27 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
616 +hardened-sources-3.6.7-r1.ebuild:
617 vanilla-3.6.7 + genpatches-3.6-8 + grsecurity-2.9.1-3.6.7-201211221000
618
619*hardened-sources-3.2.34-r1 (27 Nov 2012)
620
621 27 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
622 +hardened-sources-3.2.34-r1.ebuild: 601 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
623 vanilla-3.2.34 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.34-201211221000 602 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
624 603
625*hardened-sources-2.6.32-r141 (27 Nov 2012) 604*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
626 605
627 27 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 606 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
607 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
608 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
609
610*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
611
612 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
613 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
614 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
615
616*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
617
618 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
619 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
620 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
621
622*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
623
624 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
628 +hardened-sources-2.6.32-r141.ebuild: 625 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
629 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 626 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
630 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201211221000
631 627
632*hardened-sources-3.6.7 (20 Nov 2012) 628*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
633 629
634 20 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 630 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
635 +hardened-sources-3.6.7.ebuild: 631 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
636 vanilla-3.6.7 + genpatches-3.6-8 + grsecurity-2.9.1-3.6.7-201211181105 632 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
637 633
638*hardened-sources-3.2.34 (20 Nov 2012) 634*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
639 635
640 20 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 636 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
637 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
638 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
639
640 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
641 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
642 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
643 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
644 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
645 Remove older versions
646
647*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
648
649 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
641 +hardened-sources-3.2.34.ebuild: 650 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
642 vanilla-3.2.34 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.34-201211181104 651 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
643 652
644*hardened-sources-2.6.32-r140 (20 Nov 2012) 653*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
645 654
646 20 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 655 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
647 +hardened-sources-2.6.32-r140.ebuild: 656 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
648 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 657 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
649 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201211181103
650 658
659*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
660
651 14 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 661 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
652 -hardened-sources-2.6.32-r137.ebuild, -hardened-sources-3.6.5.ebuild:
653 Drop older unstables. Next stabilization candidates: 2.6.32-r138, 3.2.33-r1,
654 3.6.6
655
656*hardened-sources-3.6.6-r1 (14 Nov 2012)
657
658 14 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
659 +hardened-sources-3.6.6-r1.ebuild: 662 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
660 vanilla-3.6.6 + genpatches-3.6-8 + grsecurity-2.9.1-3.6.6-201211122213, adds 663 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
661 user namespace xttars on tmpfs, bug #432434
662 664
663*hardened-sources-3.2.33-r2 (14 Nov 2012) 665*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
664 666
665 14 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 667 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
668 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
669 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
670
671*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
672
673 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
674 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
675 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
676
677*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
678
679 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
666 +hardened-sources-3.2.33-r2.ebuild: 680 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
667 vanilla-3.2.33 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.33-201211122213, 681 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
668 adds user namespace xttars on tmpfs, bug #432434
669 682
670*hardened-sources-2.6.32-r139 (14 Nov 2012)
671
672 14 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 683 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-2.6.32-r139.ebuild:
674 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
675 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201211122212
676
677 08 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
678 -hardened-sources-2.6.32-r131.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r132.ebuild, 684 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
679 -hardened-sources-2.6.32-r133.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r134.ebuild, 685 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
680 -hardened-sources-2.6.32-r135.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r136.ebuild,
681 -hardened-sources-3.2.30-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.30-r2.ebuild, 686 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
687 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
688 Remove older testing versions
689
690*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
691
692 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
693 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
694 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
695
696*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
697
698 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
699 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
700 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
701
702*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
703
704 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
705 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
706 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
707
708*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
709
710 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
711 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
712 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
713
714*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
715
716 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
717 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
718 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
719
720*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
721
722 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
723 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
724 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
725
726*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
727
728 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
729 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
730 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
731
732*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
733
734 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
735 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
736 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
737
738*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
739
740 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
741 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
742 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
743
744 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
745 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
746 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
747 Remove old stables
748
749 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
750 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
751 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
752
753*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
754
755 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
756 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
757 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
758 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
759 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
760
761*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
762
763 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
764 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
765 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
766 bug #512526, CVE-2014-3153
767
768*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
769
770 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
771 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
772 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
773 bug #512526, CVE-2014-3153
774
775 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
776 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
777 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
778 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
682 -hardened-sources-3.2.30-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.31-r1.ebuild, 779 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
780 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
781 Revert previous additions which duplicate rev bumps
782
783*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
784*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
785*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
786
787 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
788 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
789 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
790 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
791
792*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
793*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
794*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
795*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
796*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
797*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
798
799 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
800 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
683 -hardened-sources-3.2.31.ebuild, -hardened-sources-3.2.32-r1.ebuild, 801 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
684 -hardened-sources-3.2.32.ebuild, -hardened-sources-3.2.33.ebuild, 802 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
803 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
804
805*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
806
807 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
808 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
809 fixes for CVE-2014-3153
810
811*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
812
813 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
814 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
815 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
816
817*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
818
819 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
820 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
821 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
822
823 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
685 -hardened-sources-3.5.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.5.5.ebuild, 824 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
686 -hardened-sources-3.5.6.ebuild, -hardened-sources-3.6.1.ebuild, 825 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
687 -hardened-sources-3.6.3.ebuild, -hardened-sources-3.6.4.ebuild:
688 Remove older unstables 826 Remove older unstables
689 827
690*hardened-sources-3.6.6 (08 Nov 2012)
691
692 08 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
693 +hardened-sources-3.6.6.ebuild:
694 vanilla-3.6.6 + genpatches-3.6-8 + grsecurity-2.9.1-3.6.6-201211072001
695
696*hardened-sources-3.2.33-r1 (08 Nov 2012)
697
698 08 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
699 +hardened-sources-3.2.33-r1.ebuild:
700 vanilla-3.2.33 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.33-201211072000
701
702*hardened-sources-2.6.32-r138 (08 Nov 2012)
703
704 08 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
705 +hardened-sources-2.6.32-r138.ebuild:
706 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
707 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201211071959
708
709*hardened-sources-3.6.5 (02 Nov 2012)
710
711 02 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
712 +hardened-sources-3.6.5.ebuild:
713 vanilla-3.6.5 + genpatches-3.6-4 + grsecurity-2.9.1-3.6.5-201210312121
714
715*hardened-sources-3.2.33 (02 Nov 2012)
716
717 02 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
718 +hardened-sources-3.2.33.ebuild:
719 vanilla-3.2.33 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.33-201210310843
720
721*hardened-sources-2.6.32-r137 (02 Nov 2012)
722
723 02 Nov 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
724 +hardened-sources-2.6.32-r137.ebuild:
725 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
726 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210310820
727
728*hardened-sources-3.2.32-r1 (31 Oct 2012)
729
730 31 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
731 +hardened-sources-3.2.32-r1.ebuild:
732 vanilla-3.2.32 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.32-201210291445
733
734*hardened-sources-2.6.32-r136 (31 Oct 2012)
735
736 31 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
737 +hardened-sources-2.6.32-r136.ebuild:
738 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
739 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210291444
740
741*hardened-sources-3.6.3 (26 Oct 2012) 828*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
742 829
743 26 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 830 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
744 +hardened-sources-3.6.3.ebuild:
745 vanilla-3.6.3 + genpatches-3.6-4 + grsecurity-2.9.1-3.6.3-201210231942
746
747*hardened-sources-3.2.32 (26 Oct 2012)
748
749 26 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
750 +hardened-sources-3.2.32.ebuild:
751 vanilla-3.2.32 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.32-201210231935
752
753 24 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
754 -hardened-sources-3.6.2.ebuild:
755 Removed because of bug #439502
756
757*hardened-sources-3.6.2 (17 Oct 2012)
758
759 17 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
760 +hardened-sources-3.6.2.ebuild:
761 vanilla-3.6.2 + genpatches-3.6-4 + grsecurity-2.9.1-3.6.2-201210151829
762
763*hardened-sources-3.2.31-r1 (17 Oct 2012)
764
765 17 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 +hardened-sources-3.2.31-r1.ebuild:
767 vanilla-3.2.31 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.31-201210121914
768
769*hardened-sources-2.6.32-r135 (17 Oct 2012)
770
771 17 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
772 +hardened-sources-2.6.32-r135.ebuild:
773 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
774 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210121913
775
776*hardened-sources-3.6.1 (13 Oct 2012)
777
778 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
779 +hardened-sources-3.6.1.ebuild:
780 vanilla-3.6.1 + genpatches-3.6-3 + grsecurity-2.9.1-3.6.1-201210111929
781
782*hardened-sources-3.2.31 (13 Oct 2012)
783
784 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
785 +hardened-sources-3.2.31.ebuild:
786 vanilla-3.2.31 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.31-201210111928
787
788*hardened-sources-2.6.32-r134 (13 Oct 2012)
789
790 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
791 +hardened-sources-2.6.32-r134.ebuild:
792 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
793 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210111928
794
795*hardened-sources-3.5.6 (10 Oct 2012)
796
797 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
798 +hardened-sources-3.5.6.ebuild:
799 vanilla-3.5.6 + genpatches-3.5-6 + grsecurity-2.9.1-3.5.6-201210071716
800
801*hardened-sources-3.2.30-r3 (10 Oct 2012)
802
803 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
804 +hardened-sources-3.2.30-r3.ebuild:
805 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201210071704
806
807*hardened-sources-2.6.32-r133 (10 Oct 2012)
808
809 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
810 +hardened-sources-2.6.32-r133.ebuild, metadata.xml:
811 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 +
812 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210091739
813
814*hardened-sources-3.5.5 (06 Oct 2012)
815
816 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
817 +hardened-sources-3.5.5.ebuild:
818 vanilla-3.5.5 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.5-201210022020
819
820*hardened-sources-3.2.30-r2 (06 Oct 2012)
821
822 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
823 +hardened-sources-3.2.30-r2.ebuild:
824 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201210022019
825
826*hardened-sources-2.6.32-r132 (06 Oct 2012)
827
828 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
829 +hardened-sources-2.6.32-r132.ebuild:
830 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
831 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201210022016
832
833 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
834 -hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, -hardened-sources-3.2.20.ebuild,
835 -hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.2.ebuild:
836 remove oldest stables
837
838 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
839 -hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild,
840 -hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.29.ebuild,
841 -hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild, -hardened-sources-3.5.4.ebuild:
842 remove older unstable
843
844 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
845 hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild, hardened-sources-3.2.30.ebuild,
846 hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild:
847 stable amd64 x86
848
849*hardened-sources-3.5.4-r2 (25 Sep 2012)
850
851 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
852 +hardened-sources-3.5.4-r2.ebuild:
853 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209241829
854
855*hardened-sources-3.2.30-r1 (25 Sep 2012)
856
857 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
858 +hardened-sources-3.2.30-r1.ebuild:
859 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209241828
860
861*hardened-sources-2.6.32-r131 (25 Sep 2012)
862
863 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
864 +hardened-sources-2.6.32-r131.ebuild:
865 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
866 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209241828
867
868*hardened-sources-3.5.4-r1 (21 Sep 2012)
869
870 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
871 +hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild: 831 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
872 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209192118 832 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
873 833
874*hardened-sources-3.2.30 (21 Sep 2012) 834*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
875 835
876 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 836 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
877 +hardened-sources-3.2.30.ebuild:
878 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209192117
879
880*hardened-sources-2.6.32-r130 (21 Sep 2012)
881
882 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
883 +hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild:
884 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
885 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209192117
886
887 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
888 -hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild,
889 -hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild,
890 -hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild,
891 -hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.28.ebuild,
892 -hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild,
893 -hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild,
894 -hardened-sources-3.5.2.ebuild, -hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild,
895 -hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.5.3.ebuild,
896 -hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild:
897 Remove older unstable buggy versions, bug #430906, kvm slowdown
898
899*hardened-sources-3.5.4 (18 Sep 2012)
900
901 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
902 +hardened-sources-3.5.4.ebuild:
903 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209171824
904
905*hardened-sources-3.2.29 (18 Sep 2012)
906
907 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
908 +hardened-sources-3.2.29.ebuild: 837 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
909 vanilla-3.2.29 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209171824 838 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
910 839
911*hardened-sources-2.6.32-r129 (18 Sep 2012) 840*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
912 841
913 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 842 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
914 +hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild: 843 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
915 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 844 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
916 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209171823
917 845
918*hardened-sources-3.5.3-r3 (15 Sep 2012)
919
920 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 846 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
847 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
848 Remove older unstables
849
850*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
851
852 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
921 +hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild: 853 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
922 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209131726 854 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
923 855
924*hardened-sources-3.2.28-r5 (15 Sep 2012)
925
926 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
927 +hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild:
928 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209122157
929
930*hardened-sources-2.6.32-r128 (15 Sep 2012)
931
932 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
933 +hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild:
934 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
935 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209131725
936
937*hardened-sources-3.5.3-r2 (12 Sep 2012) 856*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
938 857
939 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 858 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
940 +hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild: 859 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
941 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209101830 860 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
942 861
943*hardened-sources-3.2.28-r4 (12 Sep 2012) 862*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
944 863
945 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 864 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
946 +hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild:
947 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201209101830
948
949*hardened-sources-2.6.32-r127 (12 Sep 2012)
950
951 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
952 +hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild:
953 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
954 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209101829
955
956*hardened-sources-3.5.3-r1 (01 Sep 2012)
957
958 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
959 +hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild:
960 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208302015
961
962*hardened-sources-3.2.28-r3 (01 Sep 2012)
963
964 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
965 +hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild: 865 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
966 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208302014 866 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
967 867
968*hardened-sources-2.6.32-r126 (01 Sep 2012)
969
970 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 868 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
971 +hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild: 869 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
972 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 870 Stable on amd64 and x86
973 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208302014
974 871
975*hardened-sources-3.5.3 (29 Aug 2012)
976
977 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 872 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
873 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
874 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
875 Remove older unstables
876
877*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
878
879 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
978 +hardened-sources-3.5.3.ebuild: 880 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
979 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208271906 881 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
980 882
981*hardened-sources-3.2.28-r2 (29 Aug 2012) 883*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
982 884
983 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 885 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
984 +hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild: 886 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
985 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208271905 887 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
986 888
987*hardened-sources-2.6.32-r125 (29 Aug 2012) 889*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
988 890
989 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 891 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 +hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild:
991 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
992 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208271903
993
994 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
995 -hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, -hardened-sources-3.2.11.ebuild:
996 Remove older stables, bug #433092
997
998 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
999 -hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild,
1000 -hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild,
1001 -hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.24.ebuild,
1002 -hardened-sources-3.2.26.ebuild, -hardened-sources-3.2.27.ebuild,
1003 -hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild,
1004 -hardened-sources-3.4.7.ebuild, -hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild,
1005 -hardened-sources-3.5.1.ebuild, -hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild,
1006 -hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
1007 Remove older unstable and buggy versions
1008
1009*hardened-sources-3.5.2-r4 (26 Aug 2012)
1010
1011 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1012 +hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild: 892 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
1013 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208241943 893 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
1014 894
1015*hardened-sources-3.2.28-r1 (26 Aug 2012) 895*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
1016 896
1017 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 897 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1018 +hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild: 898 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
1019 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208232048 899 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
1020 900
1021*hardened-sources-2.6.32-r124 (26 Aug 2012) 901*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
1022 902
1023 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 903 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1024 +hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild: 904 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1025 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 905 Restore 3.13.10 for Nikoli
1026 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208232048
1027 906
1028*hardened-sources-3.5.2-r3 (23 Aug 2012)
1029
1030 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 907 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
908 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
909 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
910 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
911 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
912 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
913 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
914 Remove older unstables
915
916*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
917
918 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1031 +hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild: 919 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
1032 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208222031 920 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
1033 921
1034*hardened-sources-3.2.28 (23 Aug 2012) 922*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
1035 923
1036 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 924 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1037 +hardened-sources-3.2.28.ebuild: 925 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1038 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208222030 926 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
1039 927
928*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
929
1040 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 930 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1041 hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
1042 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1043 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208222030
1044
1045*hardened-sources-3.5.2 (19 Aug 2012)
1046
1047 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1048 +hardened-sources-3.5.2.ebuild: 931 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
1049 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208151951 932 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
1050 933
1051*hardened-sources-3.2.27-r2 (19 Aug 2012) 934*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
1052 935
1053 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 936 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1054 +hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild: 937 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
1055 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208151951 938 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
1056 939
940*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
941
942 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
943 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
944 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
945
946*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
947
948 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
949 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
950 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
951
1057*hardened-sources-2.6.32-r123 (19 Aug 2012) 952*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
1058 953
1059 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 954 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1060 +hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild: 955 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1061 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 956 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
1062 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208151950
1063 957
1064*hardened-sources-3.5.1-r2 (16 Aug 2012) 958*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
1065 959
1066 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 960 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1067 +hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
1068 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-2 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208132030
1069
1070*hardened-sources-3.2.27-r1 (16 Aug 2012)
1071
1072 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1073 +hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild: 961 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
1074 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208132029 962 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
1075 963
1076*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012) 964*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
1077 965
1078 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 966 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1079 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild: 967 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
1080 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 968 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
1081 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
1082 969
1083*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012) 970*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
1084 971
1085 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 972 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1086 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild:
1087 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021
1088
1089*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012)
1090
1091 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1092 +hardened-sources-3.2.27.ebuild: 973 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1093 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907 974 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
1094 975
1095*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
1096
1097 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1098 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
1099 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1100 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
1101
1102*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
1103
1104 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 976 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1105 +hardened-sources-3.5.1.ebuild:
1106 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728
1107
1108 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1109 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild,
1110 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild,
1111 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 977 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1112 Remove older unstable versions 978 Remove older unstable versions
1113 979
1114 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1115 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
1116 Punt: panic during initrd load on amd64.
1117
1118*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
1119
1120 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1121 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
1122 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
1123
1124 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1125 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
1126 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
1127 Stable on amd64 x86
1128
1129*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012) 980*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
1130 981
1131 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 982 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1132 +hardened-sources-3.5.0.ebuild: 983 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
1133 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916 984 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
1134 985
1135*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012) 986*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
1136 987
1137 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 988 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
989 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
990 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
991
992 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
993 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
994 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
995 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
996
997 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
998 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
999 Remove older unstables
1000
1001*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
1002
1003 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1004 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
1005 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
1006
1007*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
1008
1009 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1010 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
1011 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
1012
1013*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
1014
1015 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1016 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
1017 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
1018
1019*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
1020
1021 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1138 +hardened-sources-3.2.26.ebuild: 1022 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
1139 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017 1023 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
1140 1024
1141*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012) 1025*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
1142 1026
1143 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1027 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1144 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
1145 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1146 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
1147
1148*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
1149
1150 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1151 +hardened-sources-3.4.7.ebuild: 1028 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
1152 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850 1029 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
1153 1030
1154*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012) 1031*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
1155 1032
1156 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1033 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1157 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
1158 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
1159
1160*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
1161
1162 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1163 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
1164 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1165 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
1166
1167*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012)
1168
1169 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1170 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild: 1034 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1171 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237 1035 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
1172 1036
1173*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
1174
1175 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1037 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1038 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
1176 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild: 1039 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
1177 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236 1040 Remove older unstables
1178 1041
1179*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
1180
1181 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1042 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1182 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
1183 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1184 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
1185
1186*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
1187
1188 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1189 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
1190 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
1191
1192*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
1193
1194 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1195 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
1196 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
1197
1198*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
1199
1200 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1201 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
1202 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1203 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
1204
1205 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1206 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
1207 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
1208 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
1209 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
1210 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
1211 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
1212 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
1213 Remove older unstable and buggy versions
1214
1215*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
1216
1217 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1218 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
1219 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
1220
1221*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
1222
1223 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1224 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild:
1225 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624
1226
1227*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
1228
1229 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1230 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
1231 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1232 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
1233
1234 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
1235 Fix failed signiture on manifest
1236
1237*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012)
1238
1239 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1240 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
1241 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
1242
1243*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
1244
1245 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1246 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
1247 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
1248
1249*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
1250
1251 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1252 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
1253 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1254 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
1255
1256*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
1257
1258 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1259 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
1260 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
1261
1262*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
1263
1264 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1265 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
1266 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
1267
1268*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
1269
1270 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1271 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
1272 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1273 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
1274
1275 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1276 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
1277 Clean out older stable versions
1278
1279 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1280 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
1281 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
1282 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
1283 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
1284 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
1285 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
1286 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
1287 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
1288 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
1289 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
1290
1291 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1292 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
1293 Stable amd64
1294
1295*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
1296
1297 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1298 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
1299 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression
1300
1301*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012)
1302
1303 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1304 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild:
1305 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800
1306
1307*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012)
1308
1309 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1310 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
1311 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759
1312 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
1313
1314 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1315 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 1043 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
1316 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 1044 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
1045
1046*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
1047
1048 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1049 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
1050 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
1051
1052*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
1053
1054 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1055 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1056 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
1057
1058 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1317 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 1059 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
1060 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1318 Remove older unstable versions 1061 Remove older unstable versions
1319 1062
1320 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1321 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild,
1322 hardened-sources-3.4.2.ebuild:
1323 Stable on x86 and amd64
1324
1325*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012)
1326
1327 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1328 +hardened-sources-3.4.4.ebuild:
1329 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147
1330
1331*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012)
1332
1333 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1334 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild:
1335 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855
1336
1337*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012)
1338
1339 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1340 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
1341 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1342 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
1343
1344*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
1345
1346 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1347 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild:
1348 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813
1349
1350*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012)
1351
1352 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1353 +hardened-sources-3.2.21.ebuild:
1354 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812
1355
1356*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012)
1357
1358 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1359 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild:
1360 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1361 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
1362
1363*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012)
1364
1365 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1366 +hardened-sources-3.4.3.ebuild:
1367 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836
1368 Adds x32 support
1369
1370*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012)
1371
1372 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1373 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild:
1374 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957
1375
1376*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012)
1377
1378 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1379 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild:
1380 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1381 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956
1382
1383 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1384 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
1385 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
1386 -hardened-sources-3.1.5.ebuild:
1387 Drop all but last two stable releases in each branch
1388
1389 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1390 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild,
1391 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild:
1392 Remove older versions
1393
1394*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012)
1395
1396 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1397 +hardened-sources-3.4.2.ebuild:
1398 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838
1399
1400*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012)
1401
1402 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1403 +hardened-sources-3.2.20.ebuild:
1404 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836
1405
1406*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012)
1407
1408 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1409 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild:
1410 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1411 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
1412
1413 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1414 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
1415 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
1416 Fix pkg_postinst() message
1417
1418*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
1419
1420 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1421 +hardened-sources-3.4.1.ebuild:
1422 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540
1423
1424*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012)
1425
1426 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1427 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild:
1428 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539
1429
1430*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012)
1431
1432 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1433 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild:
1434 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1435 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
1436
1437 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1438 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild,
1439 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
1440 Remove buggy versions, bug #420005
1441
1442 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1443 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild,
1444 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild,
1445 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild:
1446 Remove older unstable, bug #417385
1447
1448*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012)
1449
1450 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1451 +hardened-sources-3.3.8.ebuild:
1452 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136
1453
1454*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012)
1455
1456 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1457 +hardened-sources-3.2.19.ebuild:
1458 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135
1459
1460*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
1461
1462 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1463 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
1464 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1465 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
1466
1467 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1468 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
1469 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
1470 Remove broken versions, bug #418979
1471
1472*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
1473
1474 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1475 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
1476 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
1477
1478*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
1479
1480 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1481 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
1482 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
1483
1484*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
1485
1486 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1487 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
1488 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1489 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
1490
1491*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 1063*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
1492 1064
1493 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1065 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1494 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 1066 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
1495 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 1067 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
1496 1068
1497*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 1069*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
1498 1070
1499 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1071 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1500 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 1072 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
1501 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 1073 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
1502 1074
1503*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012) 1075*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
1504 1076
1505 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1077 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1506 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild:
1507 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1508 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
1509
1510*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012)
1511
1512 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1513 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1078 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
1514 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 1079 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
1515 1080
1516*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 1081*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
1517 1082
1518 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1519 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
1520 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
1521
1522*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
1523
1524 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1525 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
1526 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1527 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
1528
1529 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1083 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1530 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
1531 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
1532 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1084 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1533 Remove older unstable version 1085 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
1534 1086
1535 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1087 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1536 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
1537 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
1538 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
1539 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 1088 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
1540 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 1089 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
1541 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 1090 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
1542 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 1091 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
1543 1092 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
1544*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
1545
1546 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1547 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
1548 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
1549
1550*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
1551
1552 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1553 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
1554 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
1555
1556*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
1557
1558 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1559 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
1560 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1561 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
1562
1563*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
1564
1565 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1566 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
1567 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
1568
1569*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
1570
1571 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1572 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
1573 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
1574
1575*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
1576
1577 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1578 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
1579 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1580 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
1581
1582*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
1583
1584 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1585 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
1586 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
1587
1588*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
1589
1590 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1591 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
1592 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
1593
1594*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
1595
1596 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1597 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
1598 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1599 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
1600
1601*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
1602
1603 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1604 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
1605 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
1606
1607*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
1608
1609 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1610 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
1611 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
1612
1613*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
1614
1615 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1616 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
1617 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1618 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
1619
1620 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1621 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1093 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
1622 Remove older unstable version 1094 Remove some unstables versions
1623 1095
1624 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1096 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1625 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 1097 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
1626 Stable on x86 and amd64 1098 Stable on amd64 and x86
1627 1099
1628*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 1100*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
1629 1101
1630 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1102 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1631 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 1103 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
1632 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 1104 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
1633 1105
1106*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
1107
1108 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1109 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
1110 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
1111
1112*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
1113
1114 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1115 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
1116 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
1117
1118*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
1119
1120 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1121 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
1122 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
1123
1124*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
1125
1126 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1127 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
1128 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
1129
1130*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
1131
1132 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1133 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
1134 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
1135
1136*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
1137
1138 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1139 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
1140 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
1141
1142*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1143
1144 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1145 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1146 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1147
1634*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 1148*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
1635 1149
1636 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1150 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1151 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1152 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1153
1154*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1155
1156 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1157 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1158 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1159
1160*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1161
1162 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1637 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 1163 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
1638 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 1164 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
1639 1165
1640*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 1166*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
1641 1167
1642 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1168 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1643 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 1169 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
1644 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1170 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
1645 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
1646 1171
1172*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1173
1647 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1174 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1648 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 1175 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
1649 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 1176 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1177
1178 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1650 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 1179 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
1651 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 1180 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1181 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1652 Remove older buggy unstable versions 1182 Remove older unstables
1653 1183
1184*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1185
1186 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1187 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1188 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1189
1190*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1191
1192 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1193 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1194 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1195
1654 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1196 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1655 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 1197 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
1656 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1198 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1199 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
1657 Remove buggy older unstable versions 1200 Remove older stable and unstable versions
1658 1201
1659*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
1660
1661 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1202 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1203 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1204 Stable on amd64 and x86
1205
1206*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1207
1208 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1209 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1210 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1211
1212*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1213
1214 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1215 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1216 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1217
1218*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1219
1220 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1662 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1221 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
1663 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 1222 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
1664 1223
1665*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 1224*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
1666 1225
1667 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1226 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1668 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 1227 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
1669 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 1228 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
1670 1229
1671*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 1230*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
1672 1231
1673 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1232 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1674 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
1675 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1676 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
1677
1678 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1679 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
1680 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
1681 Remove older buggy unstable versions
1682
1683*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
1684
1685 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1686 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1233 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
1687 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 1234 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
1688 1235
1689*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
1690
1691 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1692 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
1693 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
1694
1695*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
1696
1697 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1698 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
1699 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1700 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
1701
1702*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
1703
1704 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1705 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
1706 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
1707
1708*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
1709
1710 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1711 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
1712 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
1713
1714*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
1715
1716 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1717 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
1718 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1719 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
1720
1721*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
1722
1723 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1724 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
1725 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
1726
1727*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
1728
1729 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1730 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
1731 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
1732 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
1733
1734 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1735 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
1736 Remove older unstable version
1737
1738*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
1739
1740 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1741 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
1742 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
1743
1744*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
1745
1746 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1747 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
1748 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
1749 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
1750
1751 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1752 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
1753 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
1754 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
1755 Remove old stable in favor of new stable
1756
1757*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
1758
1759 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1760 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
1761 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
1762
1763*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
1764
1765 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1766 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
1767 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
1768 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
1769
1770*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
1771
1772 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1773 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
1774 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
1775
1776*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
1777
1778 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1779 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
1780 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1781 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
1782
1783 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1784 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
1785 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
1786
1787*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 1236*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
1788 1237
1789 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1790 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
1791 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
1792
1793*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
1794
1795 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1796 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
1797 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1798 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
1799
1800 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1238 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1801 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
1802 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
1803
1804 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1805 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
1806 Remove another older ~arch 3.x kernel
1807
1808 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1809 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
1810 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
1811 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
1812 Remove older ~arch 3.x kernels
1813
1814 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1815 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
1816 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
1817 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
1818 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
1819 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
1820
1821*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
1822
1823 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1824 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
1825 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
1826
1827*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
1828
1829 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1830 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
1831 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1832 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
1833
1834*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
1835
1836 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1837 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1239 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
1838 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 1240 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
1839 1241
1840*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 1242*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
1841 1243
1842 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1843 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
1844 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
1845 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
1846
1847 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1244 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1848 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 1245 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1849 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 1246 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
1850 1247
1248*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1249
1851 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1250 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1852 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1251 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
1853 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 1252 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
1854 1253
1855*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 1254*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
1856 1255
1857 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1256 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1858 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1257 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
1859 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 1258 Restored by request
1860 1259
1861*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
1862
1863 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1864 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
1865 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1866 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
1867
1868*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
1869
1870 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1871 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
1872 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
1873
1874*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
1875
1876 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1877 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
1878 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1879 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
1880
1881*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
1882
1883 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1884 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
1885 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
1886
1887*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
1888
1889 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1890 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
1891 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
1892 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
1893
1894*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
1895
1896 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1260 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1261 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
1897 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 1262 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
1898 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 1263 Remove older stables
1899 1264
1900*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
1901
1902 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1265 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1903 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 1266 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
1904 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 1267 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1905 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 1268 Remove older unstables
1906 1269
1907*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 1270*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
1908 1271
1909 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1272 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1910 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 1273 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
1911 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 1274 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
1912 1275
1913*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 1276*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
1914 1277
1915 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1278 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1916 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 1279 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
1917 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 1280 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
1918 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
1919 1281
1920*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 1282*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
1921 1283
1922 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1284 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1923 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 1285 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1924 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 1286 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
1925 1287
1926*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1288*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
1927 1289
1928 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1290 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1929 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
1930 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
1931 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
1932
1933 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1934 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
1935 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
1936 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1291 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
1937 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1292 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
1938 Removed deprecated version 1293 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
1939 1294
1940 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1941 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
1942 Stable amd64, x86
1943
1944 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1295 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
1945 Split ChangeLog. 1296 Rotate ChangeLog
1946 1297
1947 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1298 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.827  
changed lines
  Added in v.1.1189

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20