/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.576 Revision 1.1084
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.576 2012/05/02 10:24:31 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1084 2014/07/06 16:09:05 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012) 5*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
6 6
7 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 7 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild: 8 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
9 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 9 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
10 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
11 10
12*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012) 11*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
13 12
14 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 13 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
15 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
16
17 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
18 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
19 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
20 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
21 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
22 Remove older versions
23
24*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
25
26 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
15 +hardened-sources-3.3.3.ebuild: 27 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
16 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833 28 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
17 29
30*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
31
32 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
33 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
34 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
35
36*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
37
38 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
39 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
40 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
41
18*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012) 42*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
19 43
20 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 44 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
45 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
46 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
47
48*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
49
50 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
51 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
52 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
53
54*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
55
56 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
57 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
58 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
59
60 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
61 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
62 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
63 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
64 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
65 Remove older testing versions
66
67*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
68
69 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
70 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
71 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
72
73*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
74
75 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
76 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
77 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
78
79*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
80
81 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
82 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
83 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
84
85*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
86
87 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
88 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
89 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
90
91*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
92
93 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
95 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
96
97*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
98
99 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
101 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
102
103*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
104
105 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
107 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
108
109*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
110
111 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
112 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
113 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
114
115*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
116
117 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
21 +hardened-sources-3.2.16.ebuild: 118 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
22 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833 119 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
23 120
24*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
25
26 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
27 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
28 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
29 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
30
31 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 121 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
122 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
123 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
124 Remove old stables
125
126 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
127 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
128 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
129
130*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
131
132 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
133 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
134 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
135 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
136 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
137
138*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
139
140 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
141 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
142 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
143 bug #512526, CVE-2014-3153
144
145*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
146
147 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
148 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
149 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
150 bug #512526, CVE-2014-3153
151
152 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
153 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
154 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
155 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
156 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
157 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
158 Revert previous additions which duplicate rev bumps
159
160*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
161*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
162*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
163
164 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
165 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
166 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
167 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
168
169*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
170*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
171*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
172*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
173*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
174*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
175
176 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
177 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
178 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
179 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
180 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
181
182*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
183
184 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
185 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
186 fixes for CVE-2014-3153
187
188*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
189
190 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
191 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
192 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
193
194*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
195
196 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
197 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
198 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
199
200 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
201 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
202 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
203 Remove older unstables
204
205*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
206
207 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
208 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
209 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
210
211*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
212
213 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
214 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
215 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
216
217*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
218
219 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
220 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
221 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
222
223 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
224 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
225 Remove older unstables
226
227*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
228
229 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
230 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
231 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
232
233*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
234
235 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
236 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
237 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
238
239*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
240
241 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
242 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
243 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
244
245 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
246 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
247 Stable on amd64 and x86
248
249 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
250 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
251 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
252 Remove older unstables
253
254*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
255
256 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
257 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
258 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
259
260*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
261
262 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
263 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
264 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
265
266*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
267
268 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
269 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
270 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
271
272*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
273
274 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
275 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
276 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
277
278*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
279
280 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
281 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
282 Restore 3.13.10 for Nikoli
283
284 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
285 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
286 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
287 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
288 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
289 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
32 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 290 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
291 Remove older unstables
292
293*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
294
295 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
296 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
297 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
298
299*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
300
301 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
302 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
303 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
304
305*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
306
307 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
308 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
309 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
310
311*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
312
313 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
314 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
315 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
316
317*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
318
319 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
320 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
321 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
322
323*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
324
325 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
326 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
327 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
328
329*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
330
331 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
332 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
333 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
334
335*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
336
337 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
338 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
339 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
340
341*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
342
343 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
344 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
345 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
346
347*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
348
349 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
350 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
351 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
352
353 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
354 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
33 Remove older unstable version 355 Remove older unstable versions
34 356
35 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
36 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild:
37 Stable on x86 and amd64
38
39*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 357*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
40 358
41 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 359 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
42 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 360 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
43 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 361 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
44 362
45*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 363*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
46 364
47 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 365 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
366 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
367 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
368
369 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
370 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
371 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
372 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
373
374 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
375 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
376 Remove older unstables
377
378*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
379
380 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
381 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
382 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
383
384*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
385
386 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
387 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
388 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
389
390*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
391
392 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
393 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
394 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
395
396*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
397
398 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
48 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 399 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
49 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 400 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
50 401
51*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 402*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
52 403
53 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 404 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
54 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 405 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
55 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 406 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
56 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
57 407
408*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
409
58 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 410 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
411 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
412 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
413
414 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
415 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
416 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
417 Remove older unstables
418
419 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
59 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 420 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
421 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
422
423*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
424
425 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
426 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
427 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
428
429*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
430
431 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
432 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
433 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
434
435 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
436 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
437 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
438 Remove older unstable versions
439
440*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
441
442 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
443 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
444 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
445
446*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
447
448 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
449 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
450 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
451
452*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
453
454 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
455 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
456 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
457
458*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
459
460 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
461 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
462 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
463
464 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
465 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
60 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 466 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
467 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
468 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
469 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
470 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
471 Remove some unstables versions
472
473 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
474 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
475 Stable on amd64 and x86
476
477*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
478
479 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
480 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
481 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
482
483*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
484
485 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
486 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
487 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
488
489*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
490
491 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
492 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
493 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
494
495*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
496
497 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
498 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
499 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
500
501*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
502
503 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
504 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
505 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
506
507*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
508
509 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
510 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
511 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
512
513*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
514
515 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
516 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
517 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
518
519*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
520
521 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
522 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
523 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
524
525*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
526
527 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
528 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
529 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
530
531*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
532
533 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
534 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
535 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
536
537*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
538
539 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
540 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
541 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
542
543*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
544
545 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
546 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
547 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
548
549*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
550
551 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
552 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
553 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
554
555 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
61 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 556 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
62 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 557 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
558 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
63 Remove older buggy unstable versions 559 Remove older unstables
64 560
561*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
562
563 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
564 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
565 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
566
567*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
568
569 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
570 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
571 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
572
65 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 573 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
66 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 574 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
67 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 575 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
576 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
68 Remove buggy older unstable versions 577 Remove older stable and unstable versions
69 578
70*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
71
72 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 579 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
580 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
581 Stable on amd64 and x86
582
583*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
584
585 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
586 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
587 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
588
589*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
590
591 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
592 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
593 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
594
595*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
596
597 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
73 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 598 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
74 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 599 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
75 600
76*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 601*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
77 602
78 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 603 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
79 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 604 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
80 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 605 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
81 606
82*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 607*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
83 608
84 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 609 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
85 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
86 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
87 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
88
89 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
90 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
91 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
92 Remove older buggy unstable versions
93
94*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
95
96 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
97 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 610 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
98 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 611 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
99 612
100*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
101
102 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
103 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
104 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
105
106*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
107
108 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
109 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
110 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
111 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
112
113*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
114
115 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
116 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
117 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
118
119*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
120
121 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
122 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
123 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
124
125*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
126
127 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
128 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
129 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
130 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
131
132*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
133
134 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
136 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
137
138*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
139
140 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
141 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
142 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
143 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
144
145 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
146 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
147 Remove older unstable version
148
149*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
150
151 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
152 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
153 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
154
155*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
156
157 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
158 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
159 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
160 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
161
162 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
163 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
164 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
165 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
166 Remove old stable in favor of new stable
167
168*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
169
170 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
171 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
172 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
173
174*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
175
176 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
177 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
178 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
179 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
180
181*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
182
183 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
185 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
186
187*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
188
189 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
191 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
192 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
193
194 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
195 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
196 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
197
198*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 613*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
199 614
200 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
201 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
202 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
203
204*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
205
206 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
207 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
208 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
209 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
210
211 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 615 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
212 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
213 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
214
215 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
216 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
217 Remove another older ~arch 3.x kernel
218
219 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
220 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
221 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
222 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
223 Remove older ~arch 3.x kernels
224
225 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
226 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
227 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
228 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
229 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
230 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
231
232*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
233
234 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
235 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
236 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
237
238*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
239
240 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
241 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
242 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
243 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
244
245*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
246
247 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
248 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 616 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
249 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 617 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
250 618
251*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 619*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
252 620
253 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
254 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
255 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
256 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
257
258 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 621 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
259 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 622 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
260 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 623 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
261 624
625*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
626
262 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 627 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
263 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 628 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
264 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 629 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
265 630
266*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 631*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
267 632
268 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 633 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
269 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 634 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
270 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 635 Restored by request
271 636
272*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
273
274 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
275 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
276 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
277 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
278
279*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
280
281 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
282 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
283 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
284
285*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
286
287 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
288 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
289 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
290 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
291
292*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
293
294 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
296 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
297
298*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
299
300 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
301 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
302 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
303 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
304
305*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
306
307 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 637 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
638 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
308 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 639 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
309 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 640 Remove older stables
310 641
311*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
312
313 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 642 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
314 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 643 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
315 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 644 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
316 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 645 Remove older unstables
317 646
318*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 647*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
319 648
320 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 649 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
321 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 650 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
322 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 651 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
323 652
324*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 653*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
325 654
326 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 655 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
327 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 656 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
328 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 657 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
329 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
330 658
331*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 659*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
332 660
333 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 661 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
334 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 662 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
335 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 663 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
336 664
337*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 665*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
338 666
339 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 667 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
340 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
341 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
342 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
343
344 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
345 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
346 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
347 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 668 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
348 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 669 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
349 Removed deprecated version 670 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
350 671
351 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
352 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
353 Stable amd64, x86
354
355 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 672 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
356 Split ChangeLog. 673 Rotate ChangeLog
357 674
358 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 675 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.576  
changed lines
  Added in v.1.1084

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20