/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.606 Revision 1.1166
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.606 2012/06/12 17:36:08 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1166 2014/10/27 03:27:03 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012) 5*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
6 6
7 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 7 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
9 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
10
11*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
12
13 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
15 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
16
17*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
18
19 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild: 20 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
9 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 21 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
10 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
11 22
23*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
24
12 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 25 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
13 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 26 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
27 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
28
29*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
30
31 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 hardened-sources-3.4.1.ebuild: 32 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
15 Fix pkg_postinst() message 33 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
16 34
35*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
36
37 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
38 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
39 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
40
41*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
42
43 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
44 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
45 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
46
17*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012) 47*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
18 48
19 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 49 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
50 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
51 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
52
53*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
54
55 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
20 +hardened-sources-3.4.1.ebuild: 56 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
21 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540 57 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
22 58
23*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012) 59*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
24 60
25 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 61 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
62 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
63 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
64
65 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
66 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
67 Remove older unstable
68
69*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
70
71 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
72 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
73 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
74
75*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
76
77 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
78 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
79 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
80
81*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
82
83 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
84 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
85 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
86
87*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
88
89 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
90 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
91 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
92
93*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
94
95 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
96 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
97 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
98
99*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
100
101 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
102 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
103 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
104
105*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
106
107 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
26 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild: 108 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
27 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539 109 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
28 110
29*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012) 111*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
30 112
31 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
32 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild:
33 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
34 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
35
36 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 113 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
37 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild,
38 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
39 Remove buggy versions, bug #420005
40
41 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
42 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild,
43 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild,
44 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild:
45 Remove older unstable, bug #417385
46
47*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012)
48
49 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
50 +hardened-sources-3.3.8.ebuild:
51 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136
52
53*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012)
54
55 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
56 +hardened-sources-3.2.19.ebuild:
57 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135
58
59*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
60
61 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
62 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
63 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
64 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
65
66 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
67 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
68 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
69 Remove broken versions, bug #418979
70
71*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
72
73 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
74 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
75 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
76
77*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
78
79 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
80 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
81 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
82
83*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
84
85 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
86 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
87 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
88 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
89
90*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012)
91
92 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
93 +hardened-sources-3.3.7.ebuild:
94 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953
95
96*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012)
97
98 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
99 +hardened-sources-3.2.18.ebuild:
100 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952
101
102*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012)
103
104 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
105 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild:
106 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
107 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
108
109*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012)
110
111 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
112 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild:
113 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125
114
115*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012)
116
117 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
119 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
120
121*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
122
123 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
125 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
126 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
127
128 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
129 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
130 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
131 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild:
132 Remove older unstable version
133
134 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
136 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
137 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
138 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild,
139 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild,
140 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild:
141 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies
142
143*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
144
145 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
146 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
147 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
148
149*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
150
151 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
152 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
153 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
154
155*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
156
157 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
158 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
159 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
160 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
161
162*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
163
164 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
165 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
166 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
167
168*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
169
170 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
171 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild: 114 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
172 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838 115 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
173 116
174*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
175
176 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 117 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
177 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild: 119 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
178 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 120 Stable on amd64 and x86
179 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
180 121
181*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
182
183 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 122 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
123 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
124 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
125 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
126 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
127 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
128 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
129 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
130 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
131 Remove many unstable versions, see bug #522524
132
133*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
134
135 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.3.4.ebuild: 136 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
185 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006 137 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
186 138
187*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012) 139*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
188 140
189 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 141 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
142 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
143 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
144
145*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
146
147 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild: 148 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
191 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005 149 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
192 150
193*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
194
195 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
196 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
197 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
198 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
199
200*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
201
202 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
203 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
204 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
205
206*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012) 151*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
207 152
208 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
209 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
210 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
211
212*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
213
214 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
215 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
216 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
217 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
218
219 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
220 -hardened-sources-3.2.5.ebuild:
221 Remove older unstable version
222
223 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 153 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
224 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild:
225 Stable on x86 and amd64
226
227*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012)
228
229 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
230 +hardened-sources-3.3.2.ebuild:
231 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715
232
233*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012)
234
235 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
236 +hardened-sources-3.2.15.ebuild:
237 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715
238
239*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012)
240
241 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
242 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild:
243 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
244 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
245
246 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
247 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild,
248 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild,
249 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild,
250 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
251 Remove older buggy unstable versions
252
253 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
254 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild,
255 -hardened-sources-3.3.1.ebuild:
256 Remove buggy older unstable versions
257
258*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
259
260 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
261 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild:
262 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021
263
264*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012)
265
266 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
267 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild:
268 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020
269
270*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012)
271
272 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
273 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
274 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
275 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
276
277 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
278 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
279 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
280 Remove older buggy unstable versions
281
282*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
283
284 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
285 +hardened-sources-3.3.1.ebuild:
286 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758
287
288*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
289
290 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
291 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
292 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
293
294*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
295
296 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
297 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
298 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
299 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
300
301*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
302
303 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
304 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
305 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
306
307*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
308
309 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
310 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
311 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
312
313*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
314
315 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
316 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
317 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
318 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
319
320*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
321
322 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
323 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
324 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
325
326*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
327
328 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
329 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
330 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
331 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
332
333 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
334 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
335 Remove older unstable version
336
337*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
338
339 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
340 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
341 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
342
343*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
344
345 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
346 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
347 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
348 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
349
350 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
351 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
352 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
353 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
354 Remove old stable in favor of new stable
355
356*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
357
358 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
359 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
360 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
361
362*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
363
364 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
365 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
366 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
367 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
368
369*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
370
371 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
372 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
373 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
374
375*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
376
377 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
378 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
379 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
380 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
381
382 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
383 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
384 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
385
386*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012)
387
388 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
389 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
390 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
391
392*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
393
394 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
395 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild: 154 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
396 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 + 155 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
397 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
398 156
157*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
158
399 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 159 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
400 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild: 160 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
401 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387 161 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
402 162
163*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
164
403 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 165 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
404 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
405 Remove another older ~arch 3.x kernel
406
407 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
408 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
409 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
410 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
411 Remove older ~arch 3.x kernels
412
413 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
414 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
415 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
416 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
417 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
418 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
419
420*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
421
422 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
423 +hardened-sources-3.2.6.ebuild: 166 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
424 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824 167 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
425 168
426*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012) 169*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
427 170
428 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 171 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
429 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild: 172 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
430 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 + 173 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
431 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
432 174
175*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
176
177 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
178 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
179 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
180
181*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
182
183 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
185 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
186
433*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012) 187*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
434 188
435 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 189 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
191 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
192
193*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
194
195 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
196 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
197 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
198
199*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
200
201 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
436 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 202 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
437 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 203 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
438 204
439*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 205*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
440 206
441 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 207 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
208 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
209 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
210
211*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
212
213 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
214 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
215 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
216
217*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
218
219 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild: 220 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
443 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 + 221 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
444 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
445 222
446 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 223 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
447 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 224 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
448 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 225 Remove older unstable
449 226
227*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
228
229 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
230 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
231 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
232
233*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
234
235 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
236 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
237 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
238
239*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
240
450 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 241 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
451 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 242 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
452 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 243 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
453 244
454*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 245*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
455 246
456 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 247 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
248 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
249 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
250
251*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
252
253 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
254 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
255 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
256
257 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
258 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
259 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
260 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
261 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
262 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
263 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
264 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
265 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
266 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
267
268 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
269 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
270 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
271 Remove version with md/raid10 memory leak
272
273*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
274
275 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
276 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
277 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
278
279*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
280
281 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
282 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
283 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
284
285*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
286
287 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
457 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 288 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
458 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 289 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
459 290
460*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
461
462 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
463 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
464 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
465 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
466
467*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
468
469 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
470 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
471 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
472
473*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
474
475 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
477 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
478 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
479
480*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
481
482 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
483 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
484 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
485
486*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
487
488 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
489 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
490 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
491 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
492
493*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012) 291*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
494 292
495 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 293 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
496 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 294 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
497 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 295 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
498 296
499*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012) 297*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
500 298
501 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 299 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
502 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 300 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
503 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 301 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
504 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821
505 302
506*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 303*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
507 304
508 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 305 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
306 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
307 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
308
309*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
310
311 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
312 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
313 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
314
315*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
316
317 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
318 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
319 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
320
321 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
322 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
323 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
324 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
325
326*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
327
328 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
509 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 329 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
510 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 330 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
511 331
512*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 332*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
513 333
334 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
335 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
336 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
337
338*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
339
340 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
341 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
342 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
343
344*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
345
514 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 346 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
515 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild:
516 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 +
517 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
518
519*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012)
520
521 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
522 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 347 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
348 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
349
350*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
351
352 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
353 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
354 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
355
356*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
357
358 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
359 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
360 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
361
362 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
363 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
364 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
365 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
366
367*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
368
369 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
370 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
371 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
372
373*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
374
375 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
376 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
377 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
378
379*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
380
381 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
382 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
383 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
384
385*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
386
387 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
388 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
389 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
390
391*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
392
393 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
394 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
395 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
396
397*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
398
399 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
400 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
401 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
402
403 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
404 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
405 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
406 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
407 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
408 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
409 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
410
411*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
412
413 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
414 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
415 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
416
417*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
418
419 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
420 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
421 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
422
423 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
424 Resign manifest
425
426*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
427
428 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
429 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
430 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
431
432*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
433
434 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
435 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
436 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
437
438*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
439
440 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
441 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
442 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
443
444*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
445
446 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
447 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
448 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
449
450 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
451 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
452 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
453 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
454 Remove older buggy versions
455
456*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
457
458 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
459 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
460 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
461
462*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
463
464 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
465 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
466 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
467
468*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
469
470 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
471 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
472 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
473
474*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
475
476 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
477 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
478 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
479
480*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
481
482 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
483 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
484 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
485
486*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
487
488 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
489 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
490 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
491
492*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
493
494 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
496 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
497
498 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
499 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
500 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
501 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
502 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
503 Remove older versions
504
505*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
506
507 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
508 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
509 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
510
511*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
512
513 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
514 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
515 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
516
517*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
518
519 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
520 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
521 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
522
523*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
524
525 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
526 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
527 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
528
529*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
530
531 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
532 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
533 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
534
535*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
536
537 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
538 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
539 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
540
541 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
542 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
543 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
544 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
545 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
546 Remove older testing versions
547
548*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
549
550 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
552 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
553
554*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
555
556 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
558 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
559
560*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
561
562 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
563 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
564 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
565
566*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
567
568 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
569 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
570 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
571
572*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
573
574 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
575 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
576 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
577
578*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
579
580 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
581 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
582 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
583
584*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
585
586 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
587 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
588 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
589
590*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
591
592 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
593 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
594 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
595
596*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
597
598 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
599 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
600 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
601
602 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
604 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
605 Remove old stables
606
607 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
608 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
609 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
610
611*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
612
613 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
614 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
615 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
616 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
617 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
618
619*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
620
621 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
622 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
623 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
624 bug #512526, CVE-2014-3153
625
626*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
627
628 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
629 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
630 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
631 bug #512526, CVE-2014-3153
632
633 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
634 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
635 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
636 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
637 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
638 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
639 Revert previous additions which duplicate rev bumps
640
641*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
642*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
643*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
644
645 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
646 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
647 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
648 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
649
650*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
651*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
652*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
653*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
654*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
655*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
656
657 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
658 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
659 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
660 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
661 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
662
663*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
664
665 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
666 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
667 fixes for CVE-2014-3153
668
669*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
670
671 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
672 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
673 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
674
675*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
676
677 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
678 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
679 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
680
681 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
682 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
683 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
684 Remove older unstables
685
686*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
687
688 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
689 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
690 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
691
692*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
693
694 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
695 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
696 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
697
698*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
699
700 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
701 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
702 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
703
704 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
705 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
706 Remove older unstables
707
708*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
709
710 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
711 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
712 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
713
714*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
715
716 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
717 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
718 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
719
720*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
721
722 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
723 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
724 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
725
726 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
727 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
728 Stable on amd64 and x86
729
730 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
731 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
732 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
733 Remove older unstables
734
735*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
736
737 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
738 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
739 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
740
741*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
742
743 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
744 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
745 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
746
747*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
748
749 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
750 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
751 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
752
753*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
754
755 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
756 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
757 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
758
759*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
760
761 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
762 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
763 Restore 3.13.10 for Nikoli
764
765 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
767 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
768 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
769 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
770 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
771 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
772 Remove older unstables
773
774*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
775
776 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
777 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
778 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
779
780*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
781
782 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
783 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
784 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
785
786*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
787
788 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
789 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
790 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
791
792*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
793
794 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
795 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
796 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
797
798*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
799
800 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
801 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
802 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
803
804*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
805
806 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
807 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
808 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
809
810*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
811
812 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
814 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
815
816*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
817
818 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
820 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
821
822*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
823
824 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
825 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
826 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
827
828*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
829
830 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
831 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
832 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
833
834 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
835 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
836 Remove older unstable versions
837
838*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
839
840 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
841 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
842 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
843
844*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
845
846 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
847 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
848 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
849
850 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
851 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
852 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
853 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
854
855 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
856 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
857 Remove older unstables
858
859*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
860
861 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
862 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
863 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
864
865*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
866
867 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
868 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
869 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
870
871*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
872
873 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
874 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
875 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
876
877*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
878
879 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
880 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
881 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
882
883*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
884
885 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
886 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
523 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 887 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
524 888
889*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
890
891 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
892 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
893 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
894
895 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
896 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
897 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
898 Remove older unstables
899
900 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
902 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
903
904*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
905
906 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
908 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
909
910*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
911
912 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
913 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
914 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
915
916 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
917 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
918 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
919 Remove older unstable versions
920
921*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
922
923 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
924 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
925 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
926
927*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
928
929 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
930 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
931 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
932
933*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
934
935 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
936 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
937 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
938
939*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
940
941 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
942 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
943 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
944
945 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
946 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
947 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
948 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
949 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
950 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
951 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
952 Remove some unstables versions
953
954 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
955 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
956 Stable on amd64 and x86
957
958*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
959
960 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
961 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
962 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
963
964*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
965
966 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
967 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
968 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
969
970*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
971
972 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
973 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
974 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
975
976*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
977
978 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
979 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
980 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
981
982*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
983
984 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
985 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
986 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
987
988*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
989
990 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
991 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
992 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
993
994*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
995
996 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
997 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
998 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
999
1000*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1001
1002 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1003 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1004 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1005
1006*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
1007
1008 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1009 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1010 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1011
1012*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1013
1014 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1015 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1016 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1017
1018*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1019
1020 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1021 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
1022 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
1023
1024*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
1025
1026 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1027 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
1028 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
1029
1030*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1031
1032 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1033 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
1034 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1035
1036 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1037 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
1038 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1039 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1040 Remove older unstables
1041
1042*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1043
1044 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1046 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1047
1048*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1049
1050 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1052 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1053
1054 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1055 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
1056 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1057 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
1058 Remove older stable and unstable versions
1059
1060 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1061 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1062 Stable on amd64 and x86
1063
1064*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1065
1066 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1067 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1068 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1069
1070*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1071
1072 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1073 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1074 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1075
1076*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1077
1078 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1079 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
1080 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
1081
1082*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
1083
1084 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1085 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
1086 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
1087
1088*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
1089
1090 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1091 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
1092 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
1093
1094*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
1095
1096 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1097 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
1098 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
1099
1100*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
1101
1102 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1103 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1104 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
1105
1106*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1107
1108 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1109 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
1110 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
1111
1112*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
1113
1114 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1115 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
1116 Restored by request
1117
1118 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1119 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
1120 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
1121 Remove older stables
1122
1123 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1124 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
1125 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1126 Remove older unstables
1127
1128*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
1129
1130 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1131 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
1132 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
1133
1134*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
1135
1136 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1137 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
1138 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
1139
525*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1140*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
526 1141
527 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1142 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
528 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild: 1143 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
529 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 + 1144 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
530 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
531 1145
1146*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
1147
532 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1148 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
534 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
535 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1149 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
536 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1150 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
537 Removed deprecated version 1151 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
538 1152
539 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
540 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
541 Stable amd64, x86
542
543 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1153 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
544 Split ChangeLog. 1154 Rotate ChangeLog
545 1155
546 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1156 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.606  
changed lines
  Added in v.1.1166

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20