/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.659 Revision 1.1250
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.659 2012/08/16 03:45:58 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1250 2015/04/21 02:08:02 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012) 5*hardened-sources-3.14.39 (21 Apr 2015)
6 6
7 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 7 21 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild: 8 +hardened-sources-3.14.39.ebuild:
9 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 9 vanilla-3.14.39 + genpatches-3.14-44 + grsecurity-3.1-3.14.39-201504190814
10 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
11 10
12*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012)
13
14 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 11 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
12 -hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild,
13 -hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.37.ebuild,
14 -hardened-sources-3.19.1.ebuild, -hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild,
15 -hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.19.3.ebuild,
16 -hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild,
17 -hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
18 Remove older unstable versions.
19
20*hardened-sources-3.19.4 (15 Apr 2015)
21
22 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
23 +hardened-sources-3.19.4.ebuild:
24 vanilla-3.19.4 + genpatches-3.19-4 + grsecurity-3.1-3.19.4-201504142300
25
26*hardened-sources-3.14.38 (15 Apr 2015)
27
28 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
29 +hardened-sources-3.14.38.ebuild:
30 vanilla-3.14.38 + genpatches-3.14-42 + grsecurity-3.1-3.14.38-201504142259
31
32*hardened-sources-3.2.68-r5 (15 Apr 2015)
33
34 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
35 +hardened-sources-3.2.68-r5.ebuild:
36 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504142258
37
38*hardened-sources-3.19.3-r1 (07 Apr 2015)
39
40 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
15 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild: 41 +hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild:
16 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021 42 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201504021826
17 43
18*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012) 44*hardened-sources-3.14.37-r1 (07 Apr 2015)
19 45
20 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 46 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
47 +hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild:
48 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201504051405
49
50*hardened-sources-3.2.68-r4 (07 Apr 2015)
51
52 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
53 +hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
54 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504021823
55
56*hardened-sources-3.19.3 (28 Mar 2015)
57
58 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
59 +hardened-sources-3.19.3.ebuild:
60 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201503270049
61
62*hardened-sources-3.14.37 (28 Mar 2015)
63
64 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
65 +hardened-sources-3.14.37.ebuild:
66 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201503270048
67
68 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
69 -hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
70 -hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.35.ebuild,
71 hardened-sources-3.18.9.ebuild, hardened-sources-3.2.68.ebuild:
72 Stable on amd64 and x86. Remove oldest stables.
73
74 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
75 -hardened-sources-3.14.36.ebuild, -hardened-sources-3.19.2.ebuild,
76 -hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
77 Remove older buggy versions.
78
79*hardened-sources-3.19.2-r1 (26 Mar 2015)
80
81 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
82 +hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild:
83 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503251807
84
85*hardened-sources-3.14.36-r1 (26 Mar 2015)
86
87 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
88 +hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild:
89 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503251807
90
91*hardened-sources-3.2.68-r3 (26 Mar 2015)
92
93 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild,
95 -hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.33.ebuild,
96 -hardened-sources-3.14.34.ebuild, -hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild,
97 -hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.7.ebuild,
98 -hardened-sources-3.18.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild,
99 -hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild,
100 -hardened-sources-3.2.67.ebuild:
101 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503251805
102
103*hardened-sources-3.19.2 (21 Mar 2015)
104
105 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.19.2.ebuild:
107 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503201903
108
109*hardened-sources-3.14.36 (21 Mar 2015)
110
111 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
112 +hardened-sources-3.14.36.ebuild:
113 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503182218
114
115*hardened-sources-3.2.68-r2 (21 Mar 2015)
116
117 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
119 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503182213
120
121*hardened-sources-3.14.35-r1 (15 Mar 2015)
122
123 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild:
125 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503092203
126
127*hardened-sources-3.2.68-r1 (15 Mar 2015)
128
129 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
130 +hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild:
131 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503092202
132
133*hardened-sources-3.18.9 (11 Mar 2015)
134
135 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
136 +hardened-sources-3.18.9.ebuild:
137 vanilla-3.18.9 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.9-201503071142
138
139*hardened-sources-3.14.35 (11 Mar 2015)
140
141 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
142 +hardened-sources-3.14.35.ebuild:
143 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503071140
144
145*hardened-sources-3.2.68 (11 Mar 2015)
146
147 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
148 +hardened-sources-3.2.68.ebuild:
149 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503071137
150
151*hardened-sources-3.18.8 (01 Mar 2015)
152
153 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
154 +hardened-sources-3.18.8.ebuild:
155 vanilla-3.18.8 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.8-201502271843
156
157*hardened-sources-3.14.34 (01 Mar 2015)
158
159 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
160 +hardened-sources-3.14.34.ebuild:
161 vanilla-3.14.34 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.34-201502271838
162
163*hardened-sources-3.2.67-r2 (01 Mar 2015)
164
165 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
166 +hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild:
167 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502271837
168
169*hardened-sources-3.18.7-r1 (24 Feb 2015)
170
171 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
172 +hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild:
173 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.1-3.18.7-201502222138
174
175*hardened-sources-3.14.33-r1 (24 Feb 2015)
176
177 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
178 +hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild:
179 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.1-3.14.33-201502222137
180
181*hardened-sources-3.2.67-r1 (24 Feb 2015)
182
183 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild:
185 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502222131
186
187*hardened-sources-3.18.7 (21 Feb 2015)
188
189 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-3.18.7.ebuild:
191 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.0-3.18.7-201502200813
192
193*hardened-sources-3.14.33 (21 Feb 2015)
194
195 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
196 +hardened-sources-3.14.33.ebuild:
197 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.0-3.14.33-201502200812
198
199*hardened-sources-3.2.67 (21 Feb 2015)
200
201 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
21 +hardened-sources-3.2.27.ebuild: 202 +hardened-sources-3.2.67.ebuild:
22 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907 203 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.67-201502200807
23 204
24*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
25
26 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
27 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
28 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
29 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
30
31*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
32
33 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 205 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
206 -hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.29.ebuild,
207 -hardened-sources-3.14.30.ebuild, -hardened-sources-3.14.31.ebuild,
208 -hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.3.ebuild,
209 -hardened-sources-3.18.4.ebuild, -hardened-sources-3.18.5.ebuild,
210 -hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild,
211 -hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
212 Remove older unstables
213
214*hardened-sources-3.18.5-r1 (07 Feb 2015)
215
216 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
217 +hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild:
218 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.5-201502052352
219
220*hardened-sources-3.14.31-r1 (07 Feb 2015)
221
222 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
223 +hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild:
224 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201502052352
225
226*hardened-sources-3.2.66-r5 (07 Feb 2015)
227
228 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
229 +hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild:
230 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201502052350
231
232*hardened-sources-3.18.5 (02 Feb 2015)
233
234 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
235 +hardened-sources-3.18.5.ebuild:
236 vanilla-3.18.5 + genpatches-3.18-7 + grsecurity-3.0-3.18.5-201501310706
237
238*hardened-sources-3.14.31 (02 Feb 2015)
239
240 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
34 +hardened-sources-3.5.1.ebuild: 241 +hardened-sources-3.14.31.ebuild:
35 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728 242 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201501310705
36 243
244*hardened-sources-3.18.4 (29 Jan 2015)
245
37 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 246 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
38 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild, 247 +hardened-sources-3.18.4.ebuild:
39 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild, 248 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.4-201501272307
249
250*hardened-sources-3.14.30 (29 Jan 2015)
251
252 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
253 +hardened-sources-3.14.30.ebuild:
254 vanilla-3.14.30 + genpatches-3.14-35 + grsecurity-3.0-3.14.30-201501272307
255
256*hardened-sources-3.2.66-r4 (29 Jan 2015)
257
258 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
259 +hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
260 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501272306
261
262*hardened-sources-3.18.3 (24 Jan 2015)
263
264 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
265 +hardened-sources-3.18.3.ebuild:
266 vanilla-3.18.3 + genpatches-3.18-5 + grsecurity-3.0-3.18.3-201501211944
267
268*hardened-sources-3.14.29 (24 Jan 2015)
269
270 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
271 +hardened-sources-3.14.29.ebuild:
272 vanilla-3.14.29 + genpatches-3.14-34 + grsecurity-3.0-3.14.29-201501211943
273
274*hardened-sources-3.2.66-r3 (23 Jan 2015)
275
276 23 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
277 +hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild:
278 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501211939
279
280 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
40 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 281 -hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.28.ebuild,
282 -hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.2.ebuild,
283 -hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild:
41 Remove older unstable versions 284 Remove older unstable versions
42 285
43 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
44 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
45 Punt: panic during initrd load on amd64.
46
47*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
48
49 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
50 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
51 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
52
53 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
54 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
55 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
56 Stable on amd64 x86
57
58*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012)
59
60 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
61 +hardened-sources-3.5.0.ebuild:
62 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916
63
64*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012)
65
66 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
67 +hardened-sources-3.2.26.ebuild:
68 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017
69
70*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012)
71
72 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
73 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
74 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
75 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
76
77*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
78
79 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
80 +hardened-sources-3.4.7.ebuild:
81 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850
82
83*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012)
84
85 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
86 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
87 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
88
89*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
90
91 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
92 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
93 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
94 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
95
96*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012) 286*hardened-sources-3.18.2-r1 (16 Jan 2015)
97 287
98 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 288 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
99 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild:
100 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237
101
102*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
103
104 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
105 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild:
106 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236
107
108*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
109
110 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
111 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
112 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
113 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
114
115*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
116
117 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
119 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
120
121*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
122
123 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
125 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
126
127*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
128
129 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
130 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
131 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
132 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
133
134 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
136 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
137 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
138 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
139 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
140 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
141 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
142 Remove older unstable and buggy versions
143
144*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
145
146 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
147 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
148 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
149
150*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
151
152 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
153 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild: 289 +hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild:
154 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624 290 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501142325
155 291
156*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
157
158 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
159 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
160 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
161 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
162
163 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
164 Fix failed signiture on manifest
165
166*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012) 292*hardened-sources-3.14.28-r1 (16 Jan 2015)
167 293
168 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 294 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
169 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
170 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
171
172*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
173
174 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
175 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
176 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
177
178*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
179
180 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
181 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
182 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
183 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
184
185*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
186
187 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
188 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
189 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
190
191*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
192
193 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
194 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
195 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
196
197*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
198
199 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
200 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
201 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
202 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
203
204 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
205 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
206 Clean out older stable versions
207
208 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
209 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
210 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
211 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
212 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
213 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
214 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
215 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
216 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
217 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
218 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
219
220 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
221 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
222 Stable amd64
223
224*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
225
226 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
227 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild: 295 +hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild:
228 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression 296 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501142323
229 297
230*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012) 298*hardened-sources-3.2.66-r2 (16 Jan 2015)
231 299
232 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 300 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
233 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild: 301 +hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild:
234 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800 302 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501142321
235 303
236*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012) 304*hardened-sources-3.18.2 (13 Jan 2015)
237 305
238 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 306 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
307 +hardened-sources-3.18.2.ebuild:
308 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501120821
309
310*hardened-sources-3.14.28 (13 Jan 2015)
311
312 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
313 +hardened-sources-3.14.28.ebuild:
314 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501120819
315
316*hardened-sources-3.2.66-r1 (13 Jan 2015)
317
318 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
319 +hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.66.ebuild:
320 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501111416
321
322*hardened-sources-3.18.1-r1 (07 Jan 2015)
323
324 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
325 +hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild:
326 vanilla-3.18.1 + genpatches-3.18-2 + grsecurity-3.0-3.18.1-201501042021
327
328*hardened-sources-3.14.27-r3 (07 Jan 2015)
329
330 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
331 +hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild:
332 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201501042018
333
334*hardened-sources-3.2.66 (07 Jan 2015)
335
336 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
337 +hardened-sources-3.2.66.ebuild:
338 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501051839
339
340 30 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
341 -hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.15.ebuild,
342 -hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.26.ebuild,
343 -hardened-sources-3.14.27.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
344 -hardened-sources-3.15.8.ebuild, -hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild,
345 -hardened-sources-3.17.6.ebuild, -hardened-sources-3.17.7.ebuild,
346 -hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild,
347 -hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild,
348 -hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild,
349 hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
350 Stable on amd64 and x86. Remove older stable versions.
351
352*hardened-sources-3.17.7-r1 (23 Dec 2014)
353
354 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
355 +hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild:
356 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412211910
357
358*hardened-sources-3.14.27-r1 (23 Dec 2014)
359
360 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
239 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild: 361 +hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild:
240 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759 362 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412211908
241 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
242 363
364*hardened-sources-3.2.65-r2 (23 Dec 2014)
365
366 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
367 +hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
368 vanilla-3.2.65 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412211905
369
370*hardened-sources-3.17.7 (18 Dec 2014)
371
372 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
373 +hardened-sources-3.17.7.ebuild:
374 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412170700
375
376*hardened-sources-3.14.27 (18 Dec 2014)
377
378 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
379 +hardened-sources-3.14.27.ebuild:
380 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412170659
381
382*hardened-sources-3.2.65-r1 (18 Dec 2014)
383
384 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
385 +hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild:
386 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412170654
387
388*hardened-sources-3.17.6 (09 Dec 2014)
389
243 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 390 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
244 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 391 +hardened-sources-3.17.6.ebuild:
392 vanilla-3.17.6 + genpatches-3.17-8 + grsecurity-3.0-3.17.6-201412071639
393
394*hardened-sources-3.14.26 (09 Dec 2014)
395
396 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 +hardened-sources-3.14.26.ebuild:
398 vanilla-3.14.26 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.26-201412071005
399
400*hardened-sources-3.2.64-r4 (09 Dec 2014)
401
402 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
403 +hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild:
404 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201412040015
405
406 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
245 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 407 -hardened-sources-3.14.19.ebuild, -hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild,
408 -hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.23.ebuild,
246 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 409 -hardened-sources-3.14.24.ebuild, -hardened-sources-3.14.25.ebuild,
410 -hardened-sources-3.16.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild,
411 -hardened-sources-3.17.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.17.2.ebuild,
412 -hardened-sources-3.17.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.4.ebuild,
413 -hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild,
414 -hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild,
415 -hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild,
416 -hardened-sources-3.2.64.ebuild:
247 Remove older unstable versions 417 Remove older unstable versions
248 418
419*hardened-sources-3.17.4-r1 (27 Nov 2014)
420
249 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 421 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
250 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild, 422 +hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild:
423 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411260107
424
425*hardened-sources-3.14.25-r1 (27 Nov 2014)
426
427 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
428 +hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild:
429 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411260106
430
431*hardened-sources-3.2.64-r3 (27 Nov 2014)
432
433 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
434 +hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild:
435 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411260105
436
437*hardened-sources-3.17.4 (23 Nov 2014)
438
439 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
440 +hardened-sources-3.17.4.ebuild:
441 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411220955
442
443*hardened-sources-3.14.25 (23 Nov 2014)
444
445 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
251 hardened-sources-3.4.2.ebuild: 446 +hardened-sources-3.14.25.ebuild:
252 Stable on x86 and amd64 447 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411220954
253 448
449*hardened-sources-3.2.64-r2 (23 Nov 2014)
450
451 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 +hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild:
453 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411220952
454
254*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012) 455*hardened-sources-3.17.3 (15 Nov 2014)
255 456
256 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 457 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
458 +hardened-sources-3.17.3.ebuild:
459 vanilla-3.17.3 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.3-201411150027
460
461*hardened-sources-3.14.24 (15 Nov 2014)
462
463 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
257 +hardened-sources-3.4.4.ebuild: 464 +hardened-sources-3.14.24.ebuild:
258 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147 465 vanilla-3.14.24 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.24-201411150026
259 466
260*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012) 467*hardened-sources-3.2.64-r1 (15 Nov 2014)
261 468
262 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 469 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
263 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild: 470 +hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild:
264 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855 471 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411150025
265 472
266*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012) 473*hardened-sources-3.14.23-r1 (09 Nov 2014)
267 474
268 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 475 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
269 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
270 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
271 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
272
273*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
274
275 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
276 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild: 476 +hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild:
277 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813 477 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.23-201411062033
278 478
279*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012) 479*hardened-sources-3.2.64 (09 Nov 2014)
280 480
281 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 481 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
282 +hardened-sources-3.2.21.ebuild: 482 +hardened-sources-3.2.64.ebuild:
283 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812 483 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411062032
284 484
285*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012) 485*hardened-sources-3.2.63-r9 (04 Nov 2014)
286 486
287 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 487 04 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
288 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild: 488 +hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild:
289 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 489 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201411020808
290 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
291 490
292*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012) 491*hardened-sources-3.17.2 (02 Nov 2014)
293 492
294 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 493 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
494 +hardened-sources-3.17.2.ebuild:
495 vanilla-3.17.2 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.2-201410312213
496
497*hardened-sources-3.14.23 (02 Nov 2014)
498
499 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.4.3.ebuild: 500 +hardened-sources-3.14.23.ebuild:
296 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836 501 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.23-201410312212
297 Adds x32 support
298 502
503*hardened-sources-3.2.63-r8 (02 Nov 2014)
504
505 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
506 +hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild:
507 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410312211
508
509 01 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
510 -hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild,
511 -hardened-sources-3.14.21.ebuild, -hardened-sources-3.14.22.ebuild,
512 -hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild,
513 -hardened-sources-3.16.5.ebuild, -hardened-sources-3.17.1.ebuild,
514 -hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild,
515 -hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild:
516 Remove older unstable versions
517
518*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
519
520 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
521 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
522 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
523
524*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
525
526 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
527 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
528 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
529
530*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
531
532 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
534 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
535
536*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
537
538 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
540 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
541
542*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
543
544 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
546 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
547
548*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
549
550 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
552 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
553
554*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
555
556 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
558 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
559
560*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
561
562 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
563 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
564 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
565
566*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
567
568 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
569 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
570 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
571
572*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
573
574 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
575 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
576 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
577
578 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
579 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
580 Remove older unstable
581
582*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
583
584 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
585 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
586 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
587
588*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
589
590 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
591 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
592 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
593
594*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
595
596 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
598 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
599
600*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
601
602 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
604 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
605
606*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
607
608 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
610 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
611
612*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
613
614 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
616 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
617
618*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
619
620 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
622 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
623
624*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
625
626 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
628 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
629
630 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
631 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
632 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
633 Stable on amd64 and x86
634
635 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
636 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
637 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
638 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
639 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
640 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
641 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
642 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
643 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
644 Remove many unstable versions, see bug #522524
645
646*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
647
648 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
649 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
650 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
651
652*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
653
654 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
655 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
656 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
657
299*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012) 658*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
300 659
660 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
661 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
662 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
663
664*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
665
666 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
667 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
668 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
669
670*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
671
672 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
674 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
675
676*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
677
678 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
679 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
680 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
681
682*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
683
684 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
685 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
686 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
687
688*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
689
690 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
691 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
692 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
693
694*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
695
696 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
698 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
699
700*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
701
702 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
703 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
704 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
705
706*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
707
708 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
709 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
710 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
711
712*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
713
714 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
715 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
716 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
717
718*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
719
720 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
721 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
722 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
723
724*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
725
726 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
727 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
728 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
729
730*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
731
732 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
733 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
734 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
735
736 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
737 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
738 Remove older unstable
739
740*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
741
742 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
743 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
744 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
745
746*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
747
748 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
749 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
750 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
751
752*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
753
754 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
755 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
756 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
757
758*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
759
760 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
761 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
762 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
763
764*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
765
766 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
767 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
768 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
769
770 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
771 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
772 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
773 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
774 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
775 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
776 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
777 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
778 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
779 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
780
301 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 781 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
782 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
783 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
784 Remove version with md/raid10 memory leak
785
786*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
787
788 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
789 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
790 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
791
792*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
793
794 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
795 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
796 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
797
798*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
799
800 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
302 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild: 801 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
303 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957 802 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
304 803
804*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
805
806 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
807 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
808 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
809
810*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
811
812 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
814 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
815
816*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
817
818 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
820 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
821
822*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
823
824 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
825 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
826 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
827
828*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
829
830 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
831 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
832 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
833
834 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
835 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
836 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
837 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
838
839*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
840
841 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
842 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
843 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
844
845*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
846
847 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
848 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
849 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
850
851*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
852
853 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
854 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
855 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
856
857*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
858
859 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
860 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
861 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
862
863*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
864
865 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
866 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
867 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
868
305*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012) 869*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
306 870
871 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
872 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
873 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
874
875 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
876 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
877 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
878 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
879
880*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
881
882 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
883 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
884 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
885
886*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
887
888 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
889 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
890 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
891
892*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
893
894 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
895 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
896 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
897
898*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
899
900 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
902 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
903
904*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
905
906 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
908 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
909
910*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
911
912 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
913 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
914 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
915
307 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 916 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
308 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild: 917 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
309 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 918 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
310 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956 919 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
920 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
921 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
922 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
311 923
924*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
925
312 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 926 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
313 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
314 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
315 -hardened-sources-3.1.5.ebuild: 927 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
316 Drop all but last two stable releases in each branch 928 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
317 929
930*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
931
932 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
933 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
934 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
935
936 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
937 Resign manifest
938
939*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
940
318 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 941 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
942 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
943 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
944
945*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
946
947 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
948 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
949 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
950
951*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
952
953 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
954 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
955 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
956
957*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
958
959 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
960 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
961 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
962
963 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
964 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
319 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild, 965 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
966 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
967 Remove older buggy versions
968
969*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
970
971 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
973 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
974
975*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
976
977 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
978 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
979 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
980
981*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
982
983 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
984 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
985 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
986
987*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
988
989 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
991 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
992
993*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
994
995 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
996 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
997 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
998
999*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
1000
1001 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1002 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
1003 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
1004
1005*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
1006
1007 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1008 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
1009 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
1010
1011 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1012 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
1013 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
1014 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
320 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild: 1015 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
321 Remove older versions 1016 Remove older versions
322 1017
1018*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
1019
1020 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1021 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
1022 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
1023
1024*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
1025
1026 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1027 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
1028 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
1029
1030*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
1031
1032 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1033 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
1034 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
1035
323*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012) 1036*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
324 1037
325 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1038 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1039 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
1040 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
1041
1042*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
1043
1044 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
1046 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
1047
1048*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
1049
1050 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
1052 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
1053
1054 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1055 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
1056 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
1057 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
1058 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1059 Remove older testing versions
1060
1061*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
1062
1063 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1064 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
1065 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
1066
1067*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
1068
1069 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1070 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
1071 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
1072
1073*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
1074
1075 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1076 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
1077 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
1078
1079*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
1080
1081 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1082 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
1083 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
1084
1085*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
1086
1087 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1088 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
1089 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
1090
1091*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
1092
1093 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1094 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
1095 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
1096
1097*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
1098
1099 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1100 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
1101 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
1102
1103*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
1104
1105 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1106 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
1107 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
1108
1109*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
1110
1111 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1112 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1113 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
1114
1115 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1116 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
1117 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1118 Remove old stables
1119
1120 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1121 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
1122 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
1123
1124*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
1125
1126 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1127 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
1128 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
1129 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1130 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
1131
1132*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
1133
1134 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1135 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
1136 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
1137 bug #512526, CVE-2014-3153
1138
1139*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
1140
1141 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1142 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
1143 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
1144 bug #512526, CVE-2014-3153
1145
1146 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1147 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
1148 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1149 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
1150 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1151 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1152 Revert previous additions which duplicate rev bumps
1153
1154*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
1155*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
1156*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
1157
1158 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1159 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
1160 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
1161 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
1162
1163*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
1164*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
1165*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
1166*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
1167*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
1168*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
1169
1170 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1171 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1172 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1173 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1174 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
1175
1176*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
1177
1178 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1179 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
1180 fixes for CVE-2014-3153
1181
1182*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
1183
1184 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1185 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
1186 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
1187
1188*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
1189
1190 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1191 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
1192 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
1193
1194 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1195 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
1196 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1197 Remove older unstables
1198
1199*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
1200
1201 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1202 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
1203 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
1204
1205*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
1206
1207 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1208 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1209 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
1210
1211*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
1212
1213 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1214 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1215 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1216
1217 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1218 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1219 Remove older unstables
1220
1221*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
1222
1223 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1224 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1225 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1226
1227*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
1228
1229 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1230 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
1231 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
1232
1233*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
1234
1235 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1236 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1237 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
1238
1239 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1240 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1241 Stable on amd64 and x86
1242
1243 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1244 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
1245 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1246 Remove older unstables
1247
1248*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
1249
1250 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1251 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
1252 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
1253
1254*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
1255
1256 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1257 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1258 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
1259
1260*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
1261
1262 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1263 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
1264 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
1265
1266*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
1267
1268 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1269 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
1270 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
1271
1272*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
1273
1274 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1275 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1276 Restore 3.13.10 for Nikoli
1277
1278 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1279 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
1280 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
1281 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
1282 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
1283 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
1284 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1285 Remove older unstables
1286
1287*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
1288
1289 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1290 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
1291 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
1292
1293*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
1294
1295 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1296 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1297 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
1298
1299*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
1300
1301 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
326 +hardened-sources-3.4.2.ebuild: 1302 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
327 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838 1303 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
328 1304
329*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012) 1305*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
330 1306
331 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1307 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
332 +hardened-sources-3.2.20.ebuild: 1308 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
333 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836 1309 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
334 1310
335*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012) 1311*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
336 1312
337 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1313 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
338 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild: 1314 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
339 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1315 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
340 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
341 1316
1317*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
1318
342 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1319 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
343 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
344 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
345 Fix pkg_postinst() message
346
347*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
348
349 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
350 +hardened-sources-3.4.1.ebuild: 1320 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
351 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540 1321 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
352 1322
353*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012) 1323*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
354 1324
355 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1325 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1326 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1327 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
1328
1329*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
1330
1331 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
356 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild: 1332 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
357 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539 1333 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
358 1334
359*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012) 1335*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
360 1336
361 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1337 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
362 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild: 1338 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
363 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1339 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
364 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
365 1340
1341*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
1342
1343 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1344 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1345 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
1346
366 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1347 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
367 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild, 1348 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1349 Remove older unstable versions
1350
1351*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
1352
1353 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
368 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild: 1354 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
369 Remove buggy versions, bug #420005 1355 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
370 1356
1357*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
1358
371 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1359 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1360 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
1361 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
1362
1363 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
372 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild, 1364 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
373 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild, 1365 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1366 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
1367
1368 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
374 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1369 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
375 Remove older unstable, bug #417385 1370 Remove older unstables
376 1371
377*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012) 1372*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
378 1373
379 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1374 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1375 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
1376 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
1377
1378*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
1379
1380 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1381 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
1382 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
1383
1384*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
1385
1386 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
380 +hardened-sources-3.3.8.ebuild: 1387 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
381 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136 1388 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
382 1389
383*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012) 1390*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
384 1391
385 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1392 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
386 +hardened-sources-3.2.19.ebuild: 1393 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
387 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135 1394 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
388 1395
389*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
390
391 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
392 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
393 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
394 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
395
396 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
398 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
399 Remove broken versions, bug #418979
400
401*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
402
403 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
404 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
405 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
406
407*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
408
409 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
410 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
411 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
412
413*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
414
415 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
416 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
417 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
418 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
419
420*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 1396*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
421 1397
422 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1398 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
423 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 1399 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
424 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 1400 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
425 1401
426*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 1402*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
427 1403
1404 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1405 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1406 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
1407
428 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1408 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1409 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
429 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 1410 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
430 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 1411 Remove older unstables
431 1412
432*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012)
433
434 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1413 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
435 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild: 1414 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
436 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1415 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
437 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
438 1416
439*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012) 1417*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
440 1418
441 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1419 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1420 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
1421 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
1422
1423*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
1424
1425 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1426 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1427 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
1428
1429 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1430 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
1431 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1432 Remove older unstable versions
1433
1434*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
1435
1436 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1437 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
1438 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
1439
1440*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
1441
1442 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1443 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
1444 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
1445
1446*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
1447
1448 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1449 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
443 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 1450 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
444 1451
445*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 1452*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
446 1453
447 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
448 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
449 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
450
451*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
452
453 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
454 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
455 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
456 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
457
458 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1454 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
459 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
460 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
461 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1455 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
462 Remove older unstable version 1456 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
463 1457
464 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1458 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
465 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
466 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
467 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
468 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 1459 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
469 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 1460 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
470 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 1461 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
471 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 1462 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
472 1463 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
473*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
474
475 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
477 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
478
479*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
480
481 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
482 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
483 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
484
485*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
486
487 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
489 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
490 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
491
492*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
493
494 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
496 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
497
498*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
499
500 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
501 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
502 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
503
504*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
505
506 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
507 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
508 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
509 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
510
511*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
512
513 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
514 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
515 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
516
517*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
518
519 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
520 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
521 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
522
523*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
524
525 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
526 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
527 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
528 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
529
530*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
531
532 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
534 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
535
536*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
537
538 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
540 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
541
542*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
543
544 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
546 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
547 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
548
549 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
550 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1464 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
551 Remove older unstable version 1465 Remove some unstables versions
552 1466
553 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1467 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
554 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 1468 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
555 Stable on x86 and amd64 1469 Stable on amd64 and x86
556 1470
557*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 1471*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
558 1472
559 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1473 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
560 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 1474 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
561 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 1475 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
562 1476
1477*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
1478
1479 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1480 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
1481 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
1482
1483*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
1484
1485 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1486 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
1487 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
1488
1489*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
1490
1491 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1492 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
1493 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
1494
1495*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
1496
1497 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1498 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
1499 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
1500
1501*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
1502
1503 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1504 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
1505 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
1506
1507*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
1508
1509 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1510 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
1511 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
1512
1513*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1514
1515 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1516 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1517 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1518
563*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 1519*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
564 1520
565 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1521 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1522 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1523 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1524
1525*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1526
1527 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1528 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1529 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1530
1531*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1532
1533 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
566 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 1534 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
567 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 1535 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
568 1536
569*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 1537*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
570 1538
571 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1539 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
572 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 1540 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
573 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1541 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
574 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
575 1542
1543*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1544
576 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1545 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
577 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 1546 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
578 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 1547 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1548
1549 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
579 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 1550 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
580 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 1551 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1552 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
581 Remove older buggy unstable versions 1553 Remove older unstables
582 1554
1555*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1556
1557 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1558 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1559 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1560
1561*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1562
1563 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1564 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1565 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1566
583 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1567 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
584 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 1568 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
585 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1569 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1570 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
586 Remove buggy older unstable versions 1571 Remove older stable and unstable versions
587 1572
588*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
589
590 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1573 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1574 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1575 Stable on amd64 and x86
1576
1577*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1578
1579 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1580 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1581 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1582
1583*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1584
1585 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1586 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1587 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1588
1589*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1590
1591 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
591 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1592 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
592 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 1593 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
593 1594
594*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 1595*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
595 1596
596 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1597 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 1598 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
598 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 1599 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
599 1600
600*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 1601*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
601 1602
602 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1603 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
604 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
605 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
606
607 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
608 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
609 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
610 Remove older buggy unstable versions
611
612*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
613
614 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1604 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
616 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 1605 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
617 1606
618*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
619
620 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
622 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
623
624*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
625
626 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
628 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
629 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
630
631*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
632
633 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
634 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
635 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
636
637*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
638
639 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
640 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
641 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
642
643*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
644
645 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
646 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
647 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
648 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
649
650*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
651
652 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
653 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
654 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
655
656*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
657
658 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
659 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
660 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
661 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
662
663 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
664 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
665 Remove older unstable version
666
667*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
668
669 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
670 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
671 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
672
673*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
674
675 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
676 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
677 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
678 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
679
680 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
681 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
682 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
683 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
684 Remove old stable in favor of new stable
685
686*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
687
688 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
689 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
690 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
691
692*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
693
694 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
695 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
696 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
697 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
698
699*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
700
701 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
702 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
703 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
704
705*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
706
707 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
708 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
709 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
710 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
711
712 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
713 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
714 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
715
716*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 1607*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
717 1608
718 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
719 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
720 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
721
722*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
723
724 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
725 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
726 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
727 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
728
729 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1609 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
730 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
731 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
732
733 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
734 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
735 Remove another older ~arch 3.x kernel
736
737 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
738 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
739 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
740 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
741 Remove older ~arch 3.x kernels
742
743 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
744 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
745 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
746 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
747 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
748 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
749
750*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
751
752 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
753 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
754 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
755
756*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
757
758 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
759 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
760 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
761 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
762
763*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
764
765 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1610 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
767 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 1611 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
768 1612
769*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 1613*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
770 1614
771 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
772 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
773 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
774 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
775
776 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1615 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
777 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 1616 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
778 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 1617 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
779 1618
1619*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1620
780 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1621 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
781 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1622 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
782 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 1623 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
783 1624
784*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 1625*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
785 1626
786 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1627 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
787 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1628 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
788 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 1629 Restored by request
789 1630
790*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
791
792 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
793 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
794 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
795 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
796
797*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
798
799 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
800 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
801 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
802
803*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
804
805 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
806 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
807 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
808 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
809
810*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
811
812 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
814 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
815
816*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
817
818 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
820 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
821 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
822
823*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
824
825 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1631 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1632 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
826 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 1633 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
827 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 1634 Remove older stables
828 1635
829*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
830
831 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1636 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
832 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 1637 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
833 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 1638 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
834 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 1639 Remove older unstables
835 1640
836*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 1641*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
837 1642
838 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1643 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
839 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 1644 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
840 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 1645 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
841 1646
842*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 1647*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
843 1648
844 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1649 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
845 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 1650 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
846 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 1651 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
847 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
848 1652
849*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 1653*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
850 1654
851 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1655 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
852 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 1656 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
853 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 1657 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
854 1658
855*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1659*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
856 1660
857 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1661 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
858 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
859 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
860 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
861
862 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
863 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
864 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
865 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1662 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
866 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1663 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
867 Removed deprecated version 1664 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
868 1665
869 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
870 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
871 Stable amd64, x86
872
873 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1666 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
874 Split ChangeLog. 1667 Rotate ChangeLog
875 1668
876 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1669 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.659  
changed lines
  Added in v.1.1250

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20