/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.659 Revision 1.1253
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.659 2012/08/16 03:45:58 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1253 2015/04/29 19:00:30 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012) 5*hardened-sources-3.14.39-r1 (29 Apr 2015)
6 6
7 29 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.14.39-r1.ebuild:
9 vanilla-3.14.39 + genpatches-3.14-44 + grsecurity-3.1-3.14.39-201504270826
10
11*hardened-sources-3.2.68-r6 (29 Apr 2015)
12
13 29 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.2.68-r6.ebuild:
15 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504270825
16
17*hardened-sources-3.19.5 (21 Apr 2015)
18
7 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 19 21 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild: 20 +hardened-sources-3.19.5.ebuild:
9 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 21 vanilla-3.19.5 + genpatches-3.19-6 + grgrsecurity-3.1-3.19.5-201504190814
10 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
11 22
12*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012) 23*hardened-sources-3.14.39 (21 Apr 2015)
13 24
14 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 25 21 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
26 +hardened-sources-3.14.39.ebuild:
27 vanilla-3.14.39 + genpatches-3.14-44 + grsecurity-3.1-3.14.39-201504190814
28
29 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
30 -hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild,
31 -hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.37.ebuild,
32 -hardened-sources-3.19.1.ebuild, -hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild,
33 -hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.19.3.ebuild,
34 -hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild,
35 -hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
36 Remove older unstable versions.
37
38*hardened-sources-3.19.4 (15 Apr 2015)
39
40 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
41 +hardened-sources-3.19.4.ebuild:
42 vanilla-3.19.4 + genpatches-3.19-4 + grsecurity-3.1-3.19.4-201504142300
43
44*hardened-sources-3.14.38 (15 Apr 2015)
45
46 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
47 +hardened-sources-3.14.38.ebuild:
48 vanilla-3.14.38 + genpatches-3.14-42 + grsecurity-3.1-3.14.38-201504142259
49
50*hardened-sources-3.2.68-r5 (15 Apr 2015)
51
52 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
53 +hardened-sources-3.2.68-r5.ebuild:
54 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504142258
55
56*hardened-sources-3.19.3-r1 (07 Apr 2015)
57
58 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
15 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild: 59 +hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild:
16 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021 60 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201504021826
17 61
18*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012) 62*hardened-sources-3.14.37-r1 (07 Apr 2015)
19 63
20 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 64 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
65 +hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild:
66 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201504051405
67
68*hardened-sources-3.2.68-r4 (07 Apr 2015)
69
70 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
71 +hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
72 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504021823
73
74*hardened-sources-3.19.3 (28 Mar 2015)
75
76 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
77 +hardened-sources-3.19.3.ebuild:
78 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201503270049
79
80*hardened-sources-3.14.37 (28 Mar 2015)
81
82 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
83 +hardened-sources-3.14.37.ebuild:
84 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201503270048
85
86 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
87 -hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
88 -hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.35.ebuild,
89 hardened-sources-3.18.9.ebuild, hardened-sources-3.2.68.ebuild:
90 Stable on amd64 and x86. Remove oldest stables.
91
92 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
93 -hardened-sources-3.14.36.ebuild, -hardened-sources-3.19.2.ebuild,
94 -hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
95 Remove older buggy versions.
96
97*hardened-sources-3.19.2-r1 (26 Mar 2015)
98
99 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild:
101 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503251807
102
103*hardened-sources-3.14.36-r1 (26 Mar 2015)
104
105 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild:
107 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503251807
108
109*hardened-sources-3.2.68-r3 (26 Mar 2015)
110
111 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
112 +hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild,
113 -hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.33.ebuild,
114 -hardened-sources-3.14.34.ebuild, -hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild,
115 -hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.7.ebuild,
116 -hardened-sources-3.18.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild,
117 -hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild,
118 -hardened-sources-3.2.67.ebuild:
119 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503251805
120
121*hardened-sources-3.19.2 (21 Mar 2015)
122
123 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.19.2.ebuild:
125 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503201903
126
127*hardened-sources-3.14.36 (21 Mar 2015)
128
129 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
130 +hardened-sources-3.14.36.ebuild:
131 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503182218
132
133*hardened-sources-3.2.68-r2 (21 Mar 2015)
134
135 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
136 +hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
137 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503182213
138
139*hardened-sources-3.14.35-r1 (15 Mar 2015)
140
141 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
142 +hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild:
143 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503092203
144
145*hardened-sources-3.2.68-r1 (15 Mar 2015)
146
147 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
148 +hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild:
149 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503092202
150
151*hardened-sources-3.18.9 (11 Mar 2015)
152
153 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
154 +hardened-sources-3.18.9.ebuild:
155 vanilla-3.18.9 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.9-201503071142
156
157*hardened-sources-3.14.35 (11 Mar 2015)
158
159 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
160 +hardened-sources-3.14.35.ebuild:
161 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503071140
162
163*hardened-sources-3.2.68 (11 Mar 2015)
164
165 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
166 +hardened-sources-3.2.68.ebuild:
167 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503071137
168
169*hardened-sources-3.18.8 (01 Mar 2015)
170
171 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
172 +hardened-sources-3.18.8.ebuild:
173 vanilla-3.18.8 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.8-201502271843
174
175*hardened-sources-3.14.34 (01 Mar 2015)
176
177 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
178 +hardened-sources-3.14.34.ebuild:
179 vanilla-3.14.34 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.34-201502271838
180
181*hardened-sources-3.2.67-r2 (01 Mar 2015)
182
183 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
184 +hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild:
185 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502271837
186
187*hardened-sources-3.18.7-r1 (24 Feb 2015)
188
189 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild:
191 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.1-3.18.7-201502222138
192
193*hardened-sources-3.14.33-r1 (24 Feb 2015)
194
195 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
196 +hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild:
197 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.1-3.14.33-201502222137
198
199*hardened-sources-3.2.67-r1 (24 Feb 2015)
200
201 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
202 +hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild:
203 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502222131
204
205*hardened-sources-3.18.7 (21 Feb 2015)
206
207 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
208 +hardened-sources-3.18.7.ebuild:
209 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.0-3.18.7-201502200813
210
211*hardened-sources-3.14.33 (21 Feb 2015)
212
213 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
214 +hardened-sources-3.14.33.ebuild:
215 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.0-3.14.33-201502200812
216
217*hardened-sources-3.2.67 (21 Feb 2015)
218
219 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
21 +hardened-sources-3.2.27.ebuild: 220 +hardened-sources-3.2.67.ebuild:
22 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907 221 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.67-201502200807
23 222
24*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
25
26 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
27 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
28 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
29 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
30
31*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
32
33 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 223 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
224 -hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.29.ebuild,
225 -hardened-sources-3.14.30.ebuild, -hardened-sources-3.14.31.ebuild,
226 -hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.3.ebuild,
227 -hardened-sources-3.18.4.ebuild, -hardened-sources-3.18.5.ebuild,
228 -hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild,
229 -hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
230 Remove older unstables
231
232*hardened-sources-3.18.5-r1 (07 Feb 2015)
233
234 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
235 +hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild:
236 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.5-201502052352
237
238*hardened-sources-3.14.31-r1 (07 Feb 2015)
239
240 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
241 +hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild:
242 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201502052352
243
244*hardened-sources-3.2.66-r5 (07 Feb 2015)
245
246 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
247 +hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild:
248 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201502052350
249
250*hardened-sources-3.18.5 (02 Feb 2015)
251
252 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
253 +hardened-sources-3.18.5.ebuild:
254 vanilla-3.18.5 + genpatches-3.18-7 + grsecurity-3.0-3.18.5-201501310706
255
256*hardened-sources-3.14.31 (02 Feb 2015)
257
258 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
34 +hardened-sources-3.5.1.ebuild: 259 +hardened-sources-3.14.31.ebuild:
35 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728 260 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201501310705
36 261
262*hardened-sources-3.18.4 (29 Jan 2015)
263
37 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 264 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
38 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild, 265 +hardened-sources-3.18.4.ebuild:
39 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild, 266 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.4-201501272307
267
268*hardened-sources-3.14.30 (29 Jan 2015)
269
270 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
271 +hardened-sources-3.14.30.ebuild:
272 vanilla-3.14.30 + genpatches-3.14-35 + grsecurity-3.0-3.14.30-201501272307
273
274*hardened-sources-3.2.66-r4 (29 Jan 2015)
275
276 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
277 +hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
278 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501272306
279
280*hardened-sources-3.18.3 (24 Jan 2015)
281
282 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
283 +hardened-sources-3.18.3.ebuild:
284 vanilla-3.18.3 + genpatches-3.18-5 + grsecurity-3.0-3.18.3-201501211944
285
286*hardened-sources-3.14.29 (24 Jan 2015)
287
288 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
289 +hardened-sources-3.14.29.ebuild:
290 vanilla-3.14.29 + genpatches-3.14-34 + grsecurity-3.0-3.14.29-201501211943
291
292*hardened-sources-3.2.66-r3 (23 Jan 2015)
293
294 23 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild:
296 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501211939
297
298 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
40 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 299 -hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.28.ebuild,
300 -hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.2.ebuild,
301 -hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild:
41 Remove older unstable versions 302 Remove older unstable versions
42 303
43 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
44 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
45 Punt: panic during initrd load on amd64.
46
47*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
48
49 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
50 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
51 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
52
53 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
54 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
55 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
56 Stable on amd64 x86
57
58*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012)
59
60 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
61 +hardened-sources-3.5.0.ebuild:
62 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916
63
64*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012)
65
66 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
67 +hardened-sources-3.2.26.ebuild:
68 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017
69
70*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012)
71
72 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
73 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
74 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
75 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
76
77*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
78
79 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
80 +hardened-sources-3.4.7.ebuild:
81 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850
82
83*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012)
84
85 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
86 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
87 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
88
89*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
90
91 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
92 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
93 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
94 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
95
96*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012) 304*hardened-sources-3.18.2-r1 (16 Jan 2015)
97 305
98 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 306 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
99 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild:
100 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237
101
102*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
103
104 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
105 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild:
106 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236
107
108*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
109
110 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
111 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
112 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
113 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
114
115*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
116
117 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
119 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
120
121*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
122
123 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
125 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
126
127*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
128
129 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
130 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
131 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
132 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
133
134 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
136 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
137 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
138 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
139 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
140 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
141 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
142 Remove older unstable and buggy versions
143
144*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
145
146 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
147 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
148 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
149
150*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
151
152 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
153 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild: 307 +hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild:
154 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624 308 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501142325
155 309
156*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
157
158 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
159 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
160 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
161 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
162
163 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
164 Fix failed signiture on manifest
165
166*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012) 310*hardened-sources-3.14.28-r1 (16 Jan 2015)
167 311
168 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 312 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
169 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
170 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
171
172*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
173
174 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
175 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
176 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
177
178*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
179
180 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
181 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
182 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
183 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
184
185*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
186
187 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
188 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
189 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
190
191*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
192
193 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
194 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
195 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
196
197*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
198
199 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
200 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
201 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
202 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
203
204 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
205 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
206 Clean out older stable versions
207
208 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
209 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
210 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
211 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
212 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
213 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
214 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
215 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
216 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
217 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
218 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
219
220 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
221 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
222 Stable amd64
223
224*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
225
226 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
227 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild: 313 +hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild:
228 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression 314 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501142323
229 315
230*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012) 316*hardened-sources-3.2.66-r2 (16 Jan 2015)
231 317
232 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 318 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
233 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild: 319 +hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild:
234 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800 320 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501142321
235 321
236*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012) 322*hardened-sources-3.18.2 (13 Jan 2015)
237 323
238 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 324 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
325 +hardened-sources-3.18.2.ebuild:
326 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501120821
327
328*hardened-sources-3.14.28 (13 Jan 2015)
329
330 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
331 +hardened-sources-3.14.28.ebuild:
332 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501120819
333
334*hardened-sources-3.2.66-r1 (13 Jan 2015)
335
336 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
337 +hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.66.ebuild:
338 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501111416
339
340*hardened-sources-3.18.1-r1 (07 Jan 2015)
341
342 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
343 +hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild:
344 vanilla-3.18.1 + genpatches-3.18-2 + grsecurity-3.0-3.18.1-201501042021
345
346*hardened-sources-3.14.27-r3 (07 Jan 2015)
347
348 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
349 +hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild:
350 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201501042018
351
352*hardened-sources-3.2.66 (07 Jan 2015)
353
354 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
355 +hardened-sources-3.2.66.ebuild:
356 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501051839
357
358 30 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
359 -hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.15.ebuild,
360 -hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.26.ebuild,
361 -hardened-sources-3.14.27.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
362 -hardened-sources-3.15.8.ebuild, -hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild,
363 -hardened-sources-3.17.6.ebuild, -hardened-sources-3.17.7.ebuild,
364 -hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild,
365 -hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild,
366 -hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild,
367 hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
368 Stable on amd64 and x86. Remove older stable versions.
369
370*hardened-sources-3.17.7-r1 (23 Dec 2014)
371
372 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
373 +hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild:
374 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412211910
375
376*hardened-sources-3.14.27-r1 (23 Dec 2014)
377
378 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
239 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild: 379 +hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild:
240 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759 380 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412211908
241 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
242 381
382*hardened-sources-3.2.65-r2 (23 Dec 2014)
383
384 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
385 +hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
386 vanilla-3.2.65 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412211905
387
388*hardened-sources-3.17.7 (18 Dec 2014)
389
390 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
391 +hardened-sources-3.17.7.ebuild:
392 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412170700
393
394*hardened-sources-3.14.27 (18 Dec 2014)
395
396 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 +hardened-sources-3.14.27.ebuild:
398 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412170659
399
400*hardened-sources-3.2.65-r1 (18 Dec 2014)
401
402 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
403 +hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild:
404 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412170654
405
406*hardened-sources-3.17.6 (09 Dec 2014)
407
243 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 408 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
244 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 409 +hardened-sources-3.17.6.ebuild:
410 vanilla-3.17.6 + genpatches-3.17-8 + grsecurity-3.0-3.17.6-201412071639
411
412*hardened-sources-3.14.26 (09 Dec 2014)
413
414 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
415 +hardened-sources-3.14.26.ebuild:
416 vanilla-3.14.26 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.26-201412071005
417
418*hardened-sources-3.2.64-r4 (09 Dec 2014)
419
420 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
421 +hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild:
422 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201412040015
423
424 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
245 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 425 -hardened-sources-3.14.19.ebuild, -hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild,
426 -hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.23.ebuild,
246 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 427 -hardened-sources-3.14.24.ebuild, -hardened-sources-3.14.25.ebuild,
428 -hardened-sources-3.16.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild,
429 -hardened-sources-3.17.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.17.2.ebuild,
430 -hardened-sources-3.17.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.4.ebuild,
431 -hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild,
432 -hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild,
433 -hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild,
434 -hardened-sources-3.2.64.ebuild:
247 Remove older unstable versions 435 Remove older unstable versions
248 436
437*hardened-sources-3.17.4-r1 (27 Nov 2014)
438
249 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 439 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
250 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild, 440 +hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild:
441 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411260107
442
443*hardened-sources-3.14.25-r1 (27 Nov 2014)
444
445 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
446 +hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild:
447 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411260106
448
449*hardened-sources-3.2.64-r3 (27 Nov 2014)
450
451 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 +hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild:
453 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411260105
454
455*hardened-sources-3.17.4 (23 Nov 2014)
456
457 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
458 +hardened-sources-3.17.4.ebuild:
459 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411220955
460
461*hardened-sources-3.14.25 (23 Nov 2014)
462
463 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
251 hardened-sources-3.4.2.ebuild: 464 +hardened-sources-3.14.25.ebuild:
252 Stable on x86 and amd64 465 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411220954
253 466
467*hardened-sources-3.2.64-r2 (23 Nov 2014)
468
469 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
470 +hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild:
471 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411220952
472
254*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012) 473*hardened-sources-3.17.3 (15 Nov 2014)
255 474
256 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 475 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.17.3.ebuild:
477 vanilla-3.17.3 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.3-201411150027
478
479*hardened-sources-3.14.24 (15 Nov 2014)
480
481 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
257 +hardened-sources-3.4.4.ebuild: 482 +hardened-sources-3.14.24.ebuild:
258 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147 483 vanilla-3.14.24 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.24-201411150026
259 484
260*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012) 485*hardened-sources-3.2.64-r1 (15 Nov 2014)
261 486
262 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 487 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
263 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild: 488 +hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild:
264 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855 489 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411150025
265 490
266*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012) 491*hardened-sources-3.14.23-r1 (09 Nov 2014)
267 492
268 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 493 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
269 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
270 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
271 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
272
273*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
274
275 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
276 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild: 494 +hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild:
277 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813 495 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.23-201411062033
278 496
279*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012) 497*hardened-sources-3.2.64 (09 Nov 2014)
280 498
281 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 499 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
282 +hardened-sources-3.2.21.ebuild: 500 +hardened-sources-3.2.64.ebuild:
283 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812 501 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411062032
284 502
285*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012) 503*hardened-sources-3.2.63-r9 (04 Nov 2014)
286 504
287 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 505 04 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
288 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild: 506 +hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild:
289 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 507 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201411020808
290 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
291 508
292*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012) 509*hardened-sources-3.17.2 (02 Nov 2014)
293 510
294 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 511 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
512 +hardened-sources-3.17.2.ebuild:
513 vanilla-3.17.2 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.2-201410312213
514
515*hardened-sources-3.14.23 (02 Nov 2014)
516
517 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.4.3.ebuild: 518 +hardened-sources-3.14.23.ebuild:
296 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836 519 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.23-201410312212
297 Adds x32 support
298 520
521*hardened-sources-3.2.63-r8 (02 Nov 2014)
522
523 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
524 +hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild:
525 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410312211
526
527 01 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
528 -hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild,
529 -hardened-sources-3.14.21.ebuild, -hardened-sources-3.14.22.ebuild,
530 -hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild,
531 -hardened-sources-3.16.5.ebuild, -hardened-sources-3.17.1.ebuild,
532 -hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild,
533 -hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild:
534 Remove older unstable versions
535
536*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
537
538 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
540 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
541
542*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
543
544 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
546 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
547
548*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
549
550 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
552 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
553
554*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
555
556 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
558 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
559
560*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
561
562 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
563 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
564 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
565
566*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
567
568 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
569 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
570 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
571
572*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
573
574 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
575 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
576 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
577
578*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
579
580 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
581 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
582 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
583
584*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
585
586 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
587 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
588 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
589
590*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
591
592 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
593 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
594 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
595
596 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
598 Remove older unstable
599
600*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
601
602 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
604 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
605
606*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
607
608 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
610 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
611
612*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
613
614 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
616 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
617
618*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
619
620 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
622 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
623
624*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
625
626 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
628 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
629
630*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
631
632 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
633 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
634 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
635
636*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
637
638 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
639 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
640 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
641
642*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
643
644 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
645 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
646 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
647
648 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
649 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
650 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
651 Stable on amd64 and x86
652
653 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
654 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
655 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
656 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
657 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
658 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
659 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
660 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
661 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
662 Remove many unstable versions, see bug #522524
663
664*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
665
666 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
667 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
668 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
669
670*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
671
672 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
674 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
675
299*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012) 676*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
300 677
678 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
679 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
680 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
681
682*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
683
684 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
685 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
686 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
687
688*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
689
690 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
691 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
692 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
693
694*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
695
696 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
698 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
699
700*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
701
702 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
703 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
704 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
705
706*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
707
708 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
709 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
710 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
711
712*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
713
714 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
715 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
716 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
717
718*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
719
720 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
721 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
722 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
723
724*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
725
726 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
727 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
728 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
729
730*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
731
732 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
733 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
734 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
735
736*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
737
738 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
739 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
740 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
741
742*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
743
744 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
745 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
746 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
747
748*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
749
750 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
751 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
752 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
753
754 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
755 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
756 Remove older unstable
757
758*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
759
760 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
761 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
762 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
763
764*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
765
766 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
767 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
768 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
769
770*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
771
772 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
773 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
774 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
775
776*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
777
778 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
779 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
780 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
781
782*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
783
784 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
785 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
786 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
787
788 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
789 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
790 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
791 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
792 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
793 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
794 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
795 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
796 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
797 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
798
301 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 799 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
800 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
801 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
802 Remove version with md/raid10 memory leak
803
804*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
805
806 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
807 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
808 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
809
810*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
811
812 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
814 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
815
816*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
817
818 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
302 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild: 819 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
303 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957 820 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
304 821
822*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
823
824 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
825 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
826 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
827
828*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
829
830 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
831 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
832 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
833
834*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
835
836 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
837 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
838 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
839
840*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
841
842 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
843 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
844 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
845
846*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
847
848 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
849 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
850 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
851
852 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
853 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
854 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
855 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
856
857*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
858
859 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
860 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
861 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
862
863*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
864
865 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
866 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
867 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
868
869*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
870
871 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
872 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
873 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
874
875*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
876
877 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
878 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
879 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
880
881*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
882
883 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
884 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
885 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
886
305*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012) 887*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
306 888
889 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
890 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
891 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
892
893 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
894 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
895 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
896 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
897
898*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
899
900 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
902 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
903
904*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
905
906 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
908 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
909
910*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
911
912 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
913 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
914 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
915
916*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
917
918 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
919 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
920 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
921
922*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
923
924 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
925 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
926 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
927
928*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
929
930 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
931 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
932 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
933
307 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 934 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
308 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild: 935 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
309 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 936 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
310 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956 937 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
938 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
939 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
940 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
311 941
942*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
943
312 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 944 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
313 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
314 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
315 -hardened-sources-3.1.5.ebuild: 945 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
316 Drop all but last two stable releases in each branch 946 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
317 947
948*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
949
950 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
951 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
952 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
953
954 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
955 Resign manifest
956
957*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
958
318 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 959 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
960 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
961 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
962
963*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
964
965 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
966 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
967 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
968
969*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
970
971 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
973 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
974
975*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
976
977 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
978 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
979 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
980
981 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
982 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
319 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild, 983 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
984 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
985 Remove older buggy versions
986
987*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
988
989 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
991 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
992
993*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
994
995 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
996 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
997 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
998
999*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
1000
1001 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1002 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
1003 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
1004
1005*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
1006
1007 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1008 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
1009 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
1010
1011*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
1012
1013 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1014 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
1015 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
1016
1017*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
1018
1019 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1020 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
1021 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
1022
1023*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
1024
1025 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1026 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
1027 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
1028
1029 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1030 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
1031 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
1032 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
320 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild: 1033 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
321 Remove older versions 1034 Remove older versions
322 1035
1036*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
1037
1038 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1039 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
1040 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
1041
1042*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
1043
1044 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
1046 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
1047
1048*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
1049
1050 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
1052 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
1053
323*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012) 1054*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
324 1055
325 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1056 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1057 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
1058 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
1059
1060*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
1061
1062 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1063 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
1064 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
1065
1066*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
1067
1068 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1069 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
1070 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
1071
1072 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1073 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
1074 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
1075 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
1076 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1077 Remove older testing versions
1078
1079*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
1080
1081 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1082 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
1083 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
1084
1085*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
1086
1087 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1088 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
1089 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
1090
1091*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
1092
1093 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1094 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
1095 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
1096
1097*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
1098
1099 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1100 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
1101 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
1102
1103*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
1104
1105 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1106 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
1107 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
1108
1109*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
1110
1111 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1112 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
1113 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
1114
1115*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
1116
1117 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1118 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
1119 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
1120
1121*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
1122
1123 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1124 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
1125 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
1126
1127*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
1128
1129 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1130 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1131 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
1132
1133 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1134 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
1135 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1136 Remove old stables
1137
1138 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1139 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
1140 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
1141
1142*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
1143
1144 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1145 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
1146 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
1147 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1148 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
1149
1150*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
1151
1152 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1153 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
1154 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
1155 bug #512526, CVE-2014-3153
1156
1157*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
1158
1159 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1160 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
1161 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
1162 bug #512526, CVE-2014-3153
1163
1164 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1165 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
1166 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1167 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
1168 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1169 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1170 Revert previous additions which duplicate rev bumps
1171
1172*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
1173*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
1174*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
1175
1176 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1177 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
1178 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
1179 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
1180
1181*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
1182*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
1183*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
1184*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
1185*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
1186*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
1187
1188 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1189 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1190 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1191 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1192 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
1193
1194*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
1195
1196 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1197 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
1198 fixes for CVE-2014-3153
1199
1200*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
1201
1202 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1203 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
1204 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
1205
1206*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
1207
1208 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1209 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
1210 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
1211
1212 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1213 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
1214 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1215 Remove older unstables
1216
1217*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
1218
1219 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1220 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
1221 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
1222
1223*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
1224
1225 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1226 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1227 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
1228
1229*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
1230
1231 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1232 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1233 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1234
1235 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1236 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1237 Remove older unstables
1238
1239*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
1240
1241 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1242 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1243 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1244
1245*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
1246
1247 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1248 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
1249 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
1250
1251*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
1252
1253 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1254 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1255 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
1256
1257 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1258 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1259 Stable on amd64 and x86
1260
1261 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1262 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
1263 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1264 Remove older unstables
1265
1266*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
1267
1268 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1269 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
1270 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
1271
1272*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
1273
1274 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1275 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1276 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
1277
1278*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
1279
1280 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1281 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
1282 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
1283
1284*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
1285
1286 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1287 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
1288 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
1289
1290*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
1291
1292 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1293 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1294 Restore 3.13.10 for Nikoli
1295
1296 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1297 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
1298 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
1299 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
1300 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
1301 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
1302 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1303 Remove older unstables
1304
1305*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
1306
1307 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1308 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
1309 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
1310
1311*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
1312
1313 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1314 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1315 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
1316
1317*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
1318
1319 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
326 +hardened-sources-3.4.2.ebuild: 1320 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
327 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838 1321 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
328 1322
329*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012) 1323*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
330 1324
331 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1325 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
332 +hardened-sources-3.2.20.ebuild: 1326 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
333 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836 1327 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
334 1328
335*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012) 1329*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
336 1330
337 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1331 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
338 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild: 1332 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
339 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1333 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
340 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
341 1334
1335*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
1336
342 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1337 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
343 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
344 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
345 Fix pkg_postinst() message
346
347*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
348
349 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
350 +hardened-sources-3.4.1.ebuild: 1338 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
351 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540 1339 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
352 1340
353*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012) 1341*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
354 1342
355 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1343 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1344 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1345 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
1346
1347*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
1348
1349 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
356 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild: 1350 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
357 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539 1351 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
358 1352
359*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012) 1353*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
360 1354
361 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1355 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
362 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild: 1356 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
363 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1357 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
364 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
365 1358
1359*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
1360
1361 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1362 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1363 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
1364
366 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1365 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
367 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild, 1366 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1367 Remove older unstable versions
1368
1369*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
1370
1371 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
368 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild: 1372 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
369 Remove buggy versions, bug #420005 1373 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
370 1374
1375*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
1376
371 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1377 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1378 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
1379 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
1380
1381 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
372 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild, 1382 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
373 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild, 1383 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1384 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
1385
1386 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
374 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1387 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
375 Remove older unstable, bug #417385 1388 Remove older unstables
376 1389
377*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012) 1390*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
378 1391
379 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1392 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1393 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
1394 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
1395
1396*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
1397
1398 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1399 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
1400 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
1401
1402*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
1403
1404 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
380 +hardened-sources-3.3.8.ebuild: 1405 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
381 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136 1406 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
382 1407
383*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012) 1408*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
384 1409
385 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1410 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
386 +hardened-sources-3.2.19.ebuild: 1411 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
387 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135 1412 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
388 1413
389*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
390
391 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
392 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
393 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
394 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
395
396 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
398 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
399 Remove broken versions, bug #418979
400
401*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
402
403 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
404 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
405 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
406
407*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
408
409 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
410 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
411 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
412
413*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
414
415 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
416 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
417 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
418 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
419
420*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 1414*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
421 1415
422 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1416 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
423 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 1417 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
424 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 1418 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
425 1419
426*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 1420*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
427 1421
1422 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1423 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1424 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
1425
428 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1426 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1427 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
429 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 1428 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
430 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 1429 Remove older unstables
431 1430
432*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012)
433
434 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1431 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
435 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild: 1432 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
436 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1433 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
437 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
438 1434
439*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012) 1435*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
440 1436
441 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1437 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1438 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
1439 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
1440
1441*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
1442
1443 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1444 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1445 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
1446
1447 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1448 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
1449 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1450 Remove older unstable versions
1451
1452*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
1453
1454 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1455 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
1456 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
1457
1458*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
1459
1460 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1461 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
1462 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
1463
1464*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
1465
1466 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1467 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
443 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 1468 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
444 1469
445*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 1470*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
446 1471
447 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
448 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
449 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
450
451*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
452
453 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
454 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
455 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
456 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
457
458 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1472 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
459 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
460 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
461 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1473 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
462 Remove older unstable version 1474 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
463 1475
464 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1476 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
465 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
466 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
467 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
468 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 1477 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
469 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 1478 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
470 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 1479 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
471 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 1480 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
472 1481 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
473*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
474
475 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
477 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
478
479*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
480
481 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
482 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
483 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
484
485*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
486
487 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
489 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
490 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
491
492*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
493
494 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
496 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
497
498*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
499
500 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
501 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
502 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
503
504*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
505
506 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
507 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
508 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
509 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
510
511*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
512
513 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
514 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
515 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
516
517*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
518
519 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
520 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
521 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
522
523*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
524
525 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
526 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
527 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
528 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
529
530*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
531
532 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
534 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
535
536*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
537
538 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
540 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
541
542*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
543
544 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
546 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
547 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
548
549 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
550 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1482 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
551 Remove older unstable version 1483 Remove some unstables versions
552 1484
553 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1485 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
554 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 1486 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
555 Stable on x86 and amd64 1487 Stable on amd64 and x86
556 1488
557*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 1489*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
558 1490
559 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1491 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
560 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 1492 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
561 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 1493 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
562 1494
1495*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
1496
1497 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1498 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
1499 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
1500
1501*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
1502
1503 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1504 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
1505 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
1506
1507*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
1508
1509 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1510 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
1511 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
1512
1513*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
1514
1515 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1516 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
1517 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
1518
1519*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
1520
1521 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1522 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
1523 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
1524
1525*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
1526
1527 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1528 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
1529 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
1530
1531*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1532
1533 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1534 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1535 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1536
563*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 1537*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
564 1538
565 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1539 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1540 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1541 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1542
1543*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1544
1545 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1546 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1547 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1548
1549*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1550
1551 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
566 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 1552 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
567 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 1553 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
568 1554
569*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 1555*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
570 1556
571 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1557 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
572 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 1558 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
573 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1559 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
574 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
575 1560
1561*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1562
576 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1563 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
577 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 1564 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
578 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 1565 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1566
1567 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
579 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 1568 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
580 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 1569 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1570 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
581 Remove older buggy unstable versions 1571 Remove older unstables
582 1572
1573*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1574
1575 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1576 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1577 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1578
1579*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1580
1581 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1582 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1583 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1584
583 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1585 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
584 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 1586 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
585 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1587 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1588 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
586 Remove buggy older unstable versions 1589 Remove older stable and unstable versions
587 1590
588*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
589
590 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1591 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1592 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1593 Stable on amd64 and x86
1594
1595*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1596
1597 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1598 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1599 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1600
1601*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1602
1603 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1604 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1605 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1606
1607*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1608
1609 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
591 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1610 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
592 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 1611 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
593 1612
594*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 1613*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
595 1614
596 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1615 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 1616 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
598 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 1617 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
599 1618
600*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 1619*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
601 1620
602 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1621 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
604 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
605 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
606
607 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
608 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
609 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
610 Remove older buggy unstable versions
611
612*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
613
614 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1622 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
616 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 1623 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
617 1624
618*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
619
620 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
622 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
623
624*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
625
626 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
628 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
629 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
630
631*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
632
633 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
634 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
635 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
636
637*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
638
639 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
640 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
641 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
642
643*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
644
645 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
646 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
647 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
648 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
649
650*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
651
652 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
653 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
654 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
655
656*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
657
658 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
659 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
660 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
661 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
662
663 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
664 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
665 Remove older unstable version
666
667*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
668
669 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
670 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
671 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
672
673*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
674
675 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
676 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
677 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
678 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
679
680 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
681 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
682 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
683 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
684 Remove old stable in favor of new stable
685
686*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
687
688 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
689 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
690 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
691
692*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
693
694 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
695 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
696 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
697 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
698
699*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
700
701 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
702 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
703 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
704
705*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
706
707 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
708 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
709 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
710 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
711
712 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
713 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
714 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
715
716*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 1625*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
717 1626
718 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
719 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
720 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
721
722*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
723
724 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
725 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
726 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
727 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
728
729 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1627 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
730 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
731 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
732
733 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
734 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
735 Remove another older ~arch 3.x kernel
736
737 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
738 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
739 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
740 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
741 Remove older ~arch 3.x kernels
742
743 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
744 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
745 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
746 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
747 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
748 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
749
750*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
751
752 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
753 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
754 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
755
756*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
757
758 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
759 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
760 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
761 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
762
763*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
764
765 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1628 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
767 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 1629 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
768 1630
769*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 1631*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
770 1632
771 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
772 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
773 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
774 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
775
776 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1633 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
777 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 1634 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
778 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 1635 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
779 1636
1637*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1638
780 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1639 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
781 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1640 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
782 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 1641 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
783 1642
784*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 1643*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
785 1644
786 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1645 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
787 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1646 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
788 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 1647 Restored by request
789 1648
790*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
791
792 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
793 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
794 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
795 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
796
797*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
798
799 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
800 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
801 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
802
803*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
804
805 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
806 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
807 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
808 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
809
810*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
811
812 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
814 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
815
816*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
817
818 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
820 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
821 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
822
823*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
824
825 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1649 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1650 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
826 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 1651 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
827 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 1652 Remove older stables
828 1653
829*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
830
831 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1654 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
832 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 1655 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
833 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 1656 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
834 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 1657 Remove older unstables
835 1658
836*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 1659*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
837 1660
838 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1661 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
839 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 1662 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
840 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 1663 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
841 1664
842*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 1665*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
843 1666
844 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1667 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
845 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 1668 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
846 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 1669 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
847 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
848 1670
849*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 1671*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
850 1672
851 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1673 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
852 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 1674 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
853 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 1675 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
854 1676
855*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1677*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
856 1678
857 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1679 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
858 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
859 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
860 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
861
862 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
863 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
864 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
865 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1680 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
866 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1681 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
867 Removed deprecated version 1682 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
868 1683
869 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
870 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
871 Stable amd64, x86
872
873 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1684 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
874 Split ChangeLog. 1685 Rotate ChangeLog
875 1686
876 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1687 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.659  
changed lines
  Added in v.1.1253

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20