/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.678 Revision 1.1252
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.678 2012/09/01 04:14:43 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1252 2015/04/29 18:55:10 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-3.5.3-r1 (01 Sep 2012) 5*hardened-sources-3.2.68-r6 (29 Apr 2015)
6 6
7 29 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.2.68-r6.ebuild:
9 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504270825
10
11*hardened-sources-3.19.5 (21 Apr 2015)
12
7 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 13 21 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.19.5.ebuild:
15 vanilla-3.19.5 + genpatches-3.19-6 + grgrsecurity-3.1-3.19.5-201504190814
16
17*hardened-sources-3.14.39 (21 Apr 2015)
18
19 21 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
20 +hardened-sources-3.14.39.ebuild:
21 vanilla-3.14.39 + genpatches-3.14-44 + grsecurity-3.1-3.14.39-201504190814
22
23 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
24 -hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild,
25 -hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.37.ebuild,
26 -hardened-sources-3.19.1.ebuild, -hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild,
27 -hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.19.3.ebuild,
28 -hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild,
29 -hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
30 Remove older unstable versions.
31
32*hardened-sources-3.19.4 (15 Apr 2015)
33
34 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
35 +hardened-sources-3.19.4.ebuild:
36 vanilla-3.19.4 + genpatches-3.19-4 + grsecurity-3.1-3.19.4-201504142300
37
38*hardened-sources-3.14.38 (15 Apr 2015)
39
40 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
41 +hardened-sources-3.14.38.ebuild:
42 vanilla-3.14.38 + genpatches-3.14-42 + grsecurity-3.1-3.14.38-201504142259
43
44*hardened-sources-3.2.68-r5 (15 Apr 2015)
45
46 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
47 +hardened-sources-3.2.68-r5.ebuild:
48 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504142258
49
50*hardened-sources-3.19.3-r1 (07 Apr 2015)
51
52 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild: 53 +hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild:
9 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208302015 54 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201504021826
10 55
11*hardened-sources-3.2.28-r3 (01 Sep 2012) 56*hardened-sources-3.14.37-r1 (07 Apr 2015)
12 57
13 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 58 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
59 +hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild:
60 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201504051405
61
62*hardened-sources-3.2.68-r4 (07 Apr 2015)
63
64 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild: 65 +hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
15 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208302014 66 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504021823
16 67
17*hardened-sources-2.6.32-r126 (01 Sep 2012)
18
19 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
20 +hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild:
21 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
22 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208302014
23
24*hardened-sources-3.5.3 (29 Aug 2012) 68*hardened-sources-3.19.3 (28 Mar 2015)
25 69
26 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 70 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
27 +hardened-sources-3.5.3.ebuild: 71 +hardened-sources-3.19.3.ebuild:
28 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208271906 72 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201503270049
29 73
30*hardened-sources-3.2.28-r2 (29 Aug 2012) 74*hardened-sources-3.14.37 (28 Mar 2015)
31 75
32 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 76 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
77 +hardened-sources-3.14.37.ebuild:
78 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201503270048
79
80 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
81 -hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
82 -hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.35.ebuild,
83 hardened-sources-3.18.9.ebuild, hardened-sources-3.2.68.ebuild:
84 Stable on amd64 and x86. Remove oldest stables.
85
86 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
87 -hardened-sources-3.14.36.ebuild, -hardened-sources-3.19.2.ebuild,
88 -hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
89 Remove older buggy versions.
90
91*hardened-sources-3.19.2-r1 (26 Mar 2015)
92
93 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild:
95 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503251807
96
97*hardened-sources-3.14.36-r1 (26 Mar 2015)
98
99 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild:
101 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503251807
102
103*hardened-sources-3.2.68-r3 (26 Mar 2015)
104
105 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild,
107 -hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.33.ebuild,
108 -hardened-sources-3.14.34.ebuild, -hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild,
109 -hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.7.ebuild,
110 -hardened-sources-3.18.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild,
111 -hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild,
112 -hardened-sources-3.2.67.ebuild:
113 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503251805
114
115*hardened-sources-3.19.2 (21 Mar 2015)
116
117 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.19.2.ebuild:
119 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503201903
120
121*hardened-sources-3.14.36 (21 Mar 2015)
122
123 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.14.36.ebuild:
125 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503182218
126
127*hardened-sources-3.2.68-r2 (21 Mar 2015)
128
129 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
33 +hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild: 130 +hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
34 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208271905 131 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503182213
35 132
36*hardened-sources-2.6.32-r125 (29 Aug 2012) 133*hardened-sources-3.14.35-r1 (15 Mar 2015)
37 134
38 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 135 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
39 +hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild:
40 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
41 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208271903
42
43 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
44 -hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, -hardened-sources-3.2.11.ebuild:
45 Remove older stables, bug #433092
46
47 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
48 -hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild,
49 -hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild,
50 -hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.24.ebuild,
51 -hardened-sources-3.2.26.ebuild, -hardened-sources-3.2.27.ebuild,
52 -hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild,
53 -hardened-sources-3.4.7.ebuild, -hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild,
54 -hardened-sources-3.5.1.ebuild, -hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild,
55 -hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
56 Remove older unstable and buggy versions
57
58*hardened-sources-3.5.2-r4 (26 Aug 2012)
59
60 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
61 +hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild: 136 +hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild:
62 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208241943 137 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503092203
63 138
64*hardened-sources-3.2.28-r1 (26 Aug 2012) 139*hardened-sources-3.2.68-r1 (15 Mar 2015)
65 140
66 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 141 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
67 +hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild: 142 +hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild:
68 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208232048 143 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503092202
69 144
70*hardened-sources-2.6.32-r124 (26 Aug 2012) 145*hardened-sources-3.18.9 (11 Mar 2015)
71 146
72 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 147 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
73 +hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild:
74 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
75 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208232048
76
77*hardened-sources-3.5.2-r3 (23 Aug 2012)
78
79 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
80 +hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild: 148 +hardened-sources-3.18.9.ebuild:
81 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208222031 149 vanilla-3.18.9 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.9-201503071142
82 150
83*hardened-sources-3.2.28 (23 Aug 2012) 151*hardened-sources-3.14.35 (11 Mar 2015)
84 152
85 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 153 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
154 +hardened-sources-3.14.35.ebuild:
155 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503071140
156
157*hardened-sources-3.2.68 (11 Mar 2015)
158
159 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
86 +hardened-sources-3.2.28.ebuild: 160 +hardened-sources-3.2.68.ebuild:
87 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208222030 161 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503071137
88 162
89 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
90 hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
91 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
92 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208222030
93
94*hardened-sources-3.5.2 (19 Aug 2012) 163*hardened-sources-3.18.8 (01 Mar 2015)
95 164
96 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 165 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
97 +hardened-sources-3.5.2.ebuild: 166 +hardened-sources-3.18.8.ebuild:
98 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208151951 167 vanilla-3.18.8 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.8-201502271843
99 168
100*hardened-sources-3.2.27-r2 (19 Aug 2012) 169*hardened-sources-3.14.34 (01 Mar 2015)
101 170
102 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 171 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
172 +hardened-sources-3.14.34.ebuild:
173 vanilla-3.14.34 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.34-201502271838
174
175*hardened-sources-3.2.67-r2 (01 Mar 2015)
176
177 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
103 +hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild: 178 +hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild:
104 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208151951 179 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502271837
105 180
106*hardened-sources-2.6.32-r123 (19 Aug 2012) 181*hardened-sources-3.18.7-r1 (24 Feb 2015)
107 182
108 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 183 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
109 +hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
110 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
111 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208151950
112
113*hardened-sources-3.5.1-r2 (16 Aug 2012)
114
115 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
116 +hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild: 184 +hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild:
117 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-2 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208132030 185 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.1-3.18.7-201502222138
118 186
119*hardened-sources-3.2.27-r1 (16 Aug 2012) 187*hardened-sources-3.14.33-r1 (24 Feb 2015)
120 188
121 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 189 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
190 +hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild:
191 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.1-3.14.33-201502222137
192
193*hardened-sources-3.2.67-r1 (24 Feb 2015)
194
195 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
122 +hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild: 196 +hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild:
123 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208132029 197 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502222131
124 198
125*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012) 199*hardened-sources-3.18.7 (21 Feb 2015)
126 200
127 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 201 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
128 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild: 202 +hardened-sources-3.18.7.ebuild:
129 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 203 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.0-3.18.7-201502200813
130 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
131 204
132*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012) 205*hardened-sources-3.14.33 (21 Feb 2015)
133 206
134 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 207 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
135 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild: 208 +hardened-sources-3.14.33.ebuild:
136 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021 209 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.0-3.14.33-201502200812
137 210
138*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012) 211*hardened-sources-3.2.67 (21 Feb 2015)
139 212
140 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 213 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
141 +hardened-sources-3.2.27.ebuild: 214 +hardened-sources-3.2.67.ebuild:
142 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907 215 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.67-201502200807
143 216
144*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
145
146 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
147 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
148 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
149 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
150
151*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
152
153 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 217 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
218 -hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.29.ebuild,
219 -hardened-sources-3.14.30.ebuild, -hardened-sources-3.14.31.ebuild,
220 -hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.3.ebuild,
221 -hardened-sources-3.18.4.ebuild, -hardened-sources-3.18.5.ebuild,
222 -hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild,
223 -hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
224 Remove older unstables
225
226*hardened-sources-3.18.5-r1 (07 Feb 2015)
227
228 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
229 +hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild:
230 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.5-201502052352
231
232*hardened-sources-3.14.31-r1 (07 Feb 2015)
233
234 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
235 +hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild:
236 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201502052352
237
238*hardened-sources-3.2.66-r5 (07 Feb 2015)
239
240 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
241 +hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild:
242 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201502052350
243
244*hardened-sources-3.18.5 (02 Feb 2015)
245
246 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
247 +hardened-sources-3.18.5.ebuild:
248 vanilla-3.18.5 + genpatches-3.18-7 + grsecurity-3.0-3.18.5-201501310706
249
250*hardened-sources-3.14.31 (02 Feb 2015)
251
252 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
154 +hardened-sources-3.5.1.ebuild: 253 +hardened-sources-3.14.31.ebuild:
155 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728 254 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201501310705
156 255
256*hardened-sources-3.18.4 (29 Jan 2015)
257
157 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 258 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
158 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild, 259 +hardened-sources-3.18.4.ebuild:
159 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild, 260 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.4-201501272307
261
262*hardened-sources-3.14.30 (29 Jan 2015)
263
264 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
265 +hardened-sources-3.14.30.ebuild:
266 vanilla-3.14.30 + genpatches-3.14-35 + grsecurity-3.0-3.14.30-201501272307
267
268*hardened-sources-3.2.66-r4 (29 Jan 2015)
269
270 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
271 +hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
272 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501272306
273
274*hardened-sources-3.18.3 (24 Jan 2015)
275
276 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
277 +hardened-sources-3.18.3.ebuild:
278 vanilla-3.18.3 + genpatches-3.18-5 + grsecurity-3.0-3.18.3-201501211944
279
280*hardened-sources-3.14.29 (24 Jan 2015)
281
282 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
283 +hardened-sources-3.14.29.ebuild:
284 vanilla-3.14.29 + genpatches-3.14-34 + grsecurity-3.0-3.14.29-201501211943
285
286*hardened-sources-3.2.66-r3 (23 Jan 2015)
287
288 23 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
289 +hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild:
290 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501211939
291
292 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
160 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 293 -hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.28.ebuild,
294 -hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.2.ebuild,
295 -hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild:
161 Remove older unstable versions 296 Remove older unstable versions
162 297
163 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
164 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
165 Punt: panic during initrd load on amd64.
166
167*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
168
169 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
170 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
171 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
172
173 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
174 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
175 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
176 Stable on amd64 x86
177
178*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012)
179
180 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
181 +hardened-sources-3.5.0.ebuild:
182 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916
183
184*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012)
185
186 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
187 +hardened-sources-3.2.26.ebuild:
188 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017
189
190*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012)
191
192 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
193 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
194 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
195 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
196
197*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
198
199 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
200 +hardened-sources-3.4.7.ebuild:
201 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850
202
203*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012)
204
205 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
206 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
207 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
208
209*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
210
211 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
212 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
213 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
214 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
215
216*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012) 298*hardened-sources-3.18.2-r1 (16 Jan 2015)
217 299
218 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 300 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
219 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild:
220 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237
221
222*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
223
224 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
225 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild:
226 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236
227
228*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
229
230 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
231 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
232 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
233 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
234
235*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
236
237 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
238 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
239 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
240
241*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
242
243 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
244 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
245 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
246
247*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
248
249 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
250 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
251 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
252 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
253
254 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
255 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
256 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
257 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
258 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
259 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
260 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
261 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
262 Remove older unstable and buggy versions
263
264*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
265
266 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
267 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
268 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
269
270*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
271
272 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
273 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild: 301 +hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild:
274 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624 302 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501142325
275 303
276*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
277
278 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
279 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
280 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
281 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
282
283 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
284 Fix failed signiture on manifest
285
286*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012) 304*hardened-sources-3.14.28-r1 (16 Jan 2015)
287 305
288 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 306 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
289 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
290 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
291
292*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
293
294 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
296 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
297
298*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
299
300 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
301 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
302 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
303 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
304
305*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
306
307 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
308 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
309 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
310
311*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
312
313 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
314 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
315 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
316
317*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
318
319 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
320 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
321 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
322 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
323
324 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
325 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
326 Clean out older stable versions
327
328 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
329 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
330 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
331 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
332 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
333 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
334 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
335 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
336 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
337 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
338 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
339
340 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
341 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
342 Stable amd64
343
344*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
345
346 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
347 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild: 307 +hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild:
348 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression 308 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501142323
349 309
350*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012) 310*hardened-sources-3.2.66-r2 (16 Jan 2015)
351 311
352 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 312 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
353 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild: 313 +hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild:
354 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800 314 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501142321
355 315
356*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012) 316*hardened-sources-3.18.2 (13 Jan 2015)
357 317
358 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 318 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
319 +hardened-sources-3.18.2.ebuild:
320 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501120821
321
322*hardened-sources-3.14.28 (13 Jan 2015)
323
324 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
325 +hardened-sources-3.14.28.ebuild:
326 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501120819
327
328*hardened-sources-3.2.66-r1 (13 Jan 2015)
329
330 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
331 +hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.66.ebuild:
332 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501111416
333
334*hardened-sources-3.18.1-r1 (07 Jan 2015)
335
336 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
337 +hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild:
338 vanilla-3.18.1 + genpatches-3.18-2 + grsecurity-3.0-3.18.1-201501042021
339
340*hardened-sources-3.14.27-r3 (07 Jan 2015)
341
342 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
343 +hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild:
344 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201501042018
345
346*hardened-sources-3.2.66 (07 Jan 2015)
347
348 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
349 +hardened-sources-3.2.66.ebuild:
350 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501051839
351
352 30 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
353 -hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.15.ebuild,
354 -hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.26.ebuild,
355 -hardened-sources-3.14.27.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
356 -hardened-sources-3.15.8.ebuild, -hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild,
357 -hardened-sources-3.17.6.ebuild, -hardened-sources-3.17.7.ebuild,
358 -hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild,
359 -hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild,
360 -hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild,
361 hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
362 Stable on amd64 and x86. Remove older stable versions.
363
364*hardened-sources-3.17.7-r1 (23 Dec 2014)
365
366 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
367 +hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild:
368 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412211910
369
370*hardened-sources-3.14.27-r1 (23 Dec 2014)
371
372 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
359 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild: 373 +hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild:
360 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759 374 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412211908
361 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
362 375
376*hardened-sources-3.2.65-r2 (23 Dec 2014)
377
378 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
379 +hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
380 vanilla-3.2.65 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412211905
381
382*hardened-sources-3.17.7 (18 Dec 2014)
383
384 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
385 +hardened-sources-3.17.7.ebuild:
386 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412170700
387
388*hardened-sources-3.14.27 (18 Dec 2014)
389
390 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
391 +hardened-sources-3.14.27.ebuild:
392 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412170659
393
394*hardened-sources-3.2.65-r1 (18 Dec 2014)
395
396 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 +hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild:
398 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412170654
399
400*hardened-sources-3.17.6 (09 Dec 2014)
401
363 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 402 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
364 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 403 +hardened-sources-3.17.6.ebuild:
404 vanilla-3.17.6 + genpatches-3.17-8 + grsecurity-3.0-3.17.6-201412071639
405
406*hardened-sources-3.14.26 (09 Dec 2014)
407
408 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
409 +hardened-sources-3.14.26.ebuild:
410 vanilla-3.14.26 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.26-201412071005
411
412*hardened-sources-3.2.64-r4 (09 Dec 2014)
413
414 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
415 +hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild:
416 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201412040015
417
418 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
365 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 419 -hardened-sources-3.14.19.ebuild, -hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild,
420 -hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.23.ebuild,
366 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 421 -hardened-sources-3.14.24.ebuild, -hardened-sources-3.14.25.ebuild,
422 -hardened-sources-3.16.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild,
423 -hardened-sources-3.17.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.17.2.ebuild,
424 -hardened-sources-3.17.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.4.ebuild,
425 -hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild,
426 -hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild,
427 -hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild,
428 -hardened-sources-3.2.64.ebuild:
367 Remove older unstable versions 429 Remove older unstable versions
368 430
431*hardened-sources-3.17.4-r1 (27 Nov 2014)
432
369 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 433 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
370 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild, 434 +hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild:
435 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411260107
436
437*hardened-sources-3.14.25-r1 (27 Nov 2014)
438
439 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
440 +hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild:
441 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411260106
442
443*hardened-sources-3.2.64-r3 (27 Nov 2014)
444
445 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
446 +hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild:
447 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411260105
448
449*hardened-sources-3.17.4 (23 Nov 2014)
450
451 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 +hardened-sources-3.17.4.ebuild:
453 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411220955
454
455*hardened-sources-3.14.25 (23 Nov 2014)
456
457 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
371 hardened-sources-3.4.2.ebuild: 458 +hardened-sources-3.14.25.ebuild:
372 Stable on x86 and amd64 459 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411220954
373 460
461*hardened-sources-3.2.64-r2 (23 Nov 2014)
462
463 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
464 +hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild:
465 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411220952
466
374*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012) 467*hardened-sources-3.17.3 (15 Nov 2014)
375 468
376 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 469 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
470 +hardened-sources-3.17.3.ebuild:
471 vanilla-3.17.3 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.3-201411150027
472
473*hardened-sources-3.14.24 (15 Nov 2014)
474
475 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
377 +hardened-sources-3.4.4.ebuild: 476 +hardened-sources-3.14.24.ebuild:
378 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147 477 vanilla-3.14.24 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.24-201411150026
379 478
380*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012) 479*hardened-sources-3.2.64-r1 (15 Nov 2014)
381 480
382 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 481 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
383 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild: 482 +hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild:
384 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855 483 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411150025
385 484
386*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012) 485*hardened-sources-3.14.23-r1 (09 Nov 2014)
387 486
388 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 487 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
389 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
390 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
391 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
392
393*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
394
395 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
396 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild: 488 +hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild:
397 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813 489 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.23-201411062033
398 490
399*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012) 491*hardened-sources-3.2.64 (09 Nov 2014)
400 492
401 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 493 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
402 +hardened-sources-3.2.21.ebuild: 494 +hardened-sources-3.2.64.ebuild:
403 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812 495 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411062032
404 496
405*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012) 497*hardened-sources-3.2.63-r9 (04 Nov 2014)
406 498
407 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 499 04 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
408 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild: 500 +hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild:
409 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 501 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201411020808
410 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
411 502
412*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012) 503*hardened-sources-3.17.2 (02 Nov 2014)
413 504
414 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 505 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
506 +hardened-sources-3.17.2.ebuild:
507 vanilla-3.17.2 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.2-201410312213
508
509*hardened-sources-3.14.23 (02 Nov 2014)
510
511 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
415 +hardened-sources-3.4.3.ebuild: 512 +hardened-sources-3.14.23.ebuild:
416 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836 513 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.23-201410312212
417 Adds x32 support
418 514
515*hardened-sources-3.2.63-r8 (02 Nov 2014)
516
517 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
518 +hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild:
519 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410312211
520
521 01 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
522 -hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild,
523 -hardened-sources-3.14.21.ebuild, -hardened-sources-3.14.22.ebuild,
524 -hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild,
525 -hardened-sources-3.16.5.ebuild, -hardened-sources-3.17.1.ebuild,
526 -hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild,
527 -hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild:
528 Remove older unstable versions
529
530*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
531
532 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
534 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
535
536*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
537
538 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
540 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
541
542*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
543
544 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
546 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
547
548*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
549
550 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
552 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
553
554*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
555
556 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
558 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
559
560*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
561
562 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
563 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
564 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
565
566*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
567
568 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
569 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
570 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
571
572*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
573
574 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
575 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
576 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
577
578*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
579
580 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
581 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
582 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
583
584*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
585
586 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
587 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
588 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
589
590 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
591 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
592 Remove older unstable
593
594*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
595
596 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
598 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
599
600*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
601
602 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
604 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
605
606*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
607
608 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
610 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
611
612*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
613
614 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
616 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
617
618*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
619
620 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
622 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
623
624*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
625
626 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
628 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
629
630*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
631
632 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
633 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
634 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
635
636*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
637
638 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
639 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
640 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
641
642 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
643 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
644 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
645 Stable on amd64 and x86
646
647 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
648 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
649 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
650 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
651 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
652 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
653 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
654 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
655 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
656 Remove many unstable versions, see bug #522524
657
658*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
659
660 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
661 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
662 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
663
664*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
665
666 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
667 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
668 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
669
419*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012) 670*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
420 671
672 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
674 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
675
676*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
677
678 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
679 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
680 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
681
682*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
683
684 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
685 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
686 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
687
688*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
689
690 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
691 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
692 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
693
694*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
695
696 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
698 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
699
700*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
701
702 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
703 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
704 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
705
706*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
707
708 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
709 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
710 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
711
712*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
713
714 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
715 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
716 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
717
718*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
719
720 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
721 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
722 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
723
724*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
725
726 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
727 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
728 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
729
730*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
731
732 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
733 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
734 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
735
736*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
737
738 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
739 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
740 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
741
742*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
743
744 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
745 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
746 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
747
748 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
749 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
750 Remove older unstable
751
752*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
753
754 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
755 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
756 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
757
758*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
759
760 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
761 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
762 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
763
764*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
765
766 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
767 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
768 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
769
770*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
771
772 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
773 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
774 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
775
776*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
777
778 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
779 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
780 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
781
782 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
783 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
784 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
785 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
786 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
787 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
788 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
789 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
790 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
791 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
792
421 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 793 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
794 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
795 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
796 Remove version with md/raid10 memory leak
797
798*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
799
800 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
801 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
802 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
803
804*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
805
806 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
807 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
808 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
809
810*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
811
812 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
422 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild: 813 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
423 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957 814 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
424 815
816*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
817
818 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
820 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
821
822*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
823
824 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
825 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
826 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
827
828*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
829
830 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
831 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
832 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
833
834*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
835
836 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
837 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
838 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
839
840*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
841
842 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
843 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
844 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
845
846 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
847 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
848 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
849 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
850
851*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
852
853 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
854 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
855 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
856
857*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
858
859 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
860 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
861 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
862
863*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
864
865 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
866 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
867 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
868
869*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
870
871 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
872 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
873 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
874
875*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
876
877 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
878 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
879 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
880
425*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012) 881*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
426 882
883 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
884 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
885 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
886
887 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
888 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
889 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
890 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
891
892*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
893
894 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
895 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
896 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
897
898*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
899
900 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
902 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
903
904*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
905
906 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
908 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
909
910*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
911
912 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
913 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
914 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
915
916*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
917
918 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
919 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
920 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
921
922*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
923
924 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
925 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
926 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
927
427 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 928 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
428 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild: 929 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
429 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 930 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
430 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956 931 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
932 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
933 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
934 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
431 935
936*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
937
432 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 938 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
433 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
434 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
435 -hardened-sources-3.1.5.ebuild: 939 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
436 Drop all but last two stable releases in each branch 940 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
437 941
942*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
943
944 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
945 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
946 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
947
948 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
949 Resign manifest
950
951*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
952
438 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 953 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
954 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
955 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
956
957*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
958
959 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
960 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
961 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
962
963*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
964
965 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
966 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
967 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
968
969*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
970
971 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
973 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
974
975 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
976 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
439 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild, 977 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
978 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
979 Remove older buggy versions
980
981*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
982
983 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
984 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
985 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
986
987*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
988
989 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
991 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
992
993*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
994
995 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
996 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
997 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
998
999*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
1000
1001 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1002 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
1003 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
1004
1005*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
1006
1007 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1008 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
1009 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
1010
1011*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
1012
1013 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1014 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
1015 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
1016
1017*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
1018
1019 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1020 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
1021 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
1022
1023 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1024 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
1025 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
1026 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
440 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild: 1027 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
441 Remove older versions 1028 Remove older versions
442 1029
1030*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
1031
1032 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1033 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
1034 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
1035
1036*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
1037
1038 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1039 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
1040 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
1041
1042*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
1043
1044 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
1046 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
1047
443*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012) 1048*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
444 1049
445 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1050 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
1052 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
1053
1054*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
1055
1056 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1057 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
1058 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
1059
1060*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
1061
1062 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1063 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
1064 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
1065
1066 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1067 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
1068 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
1069 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
1070 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1071 Remove older testing versions
1072
1073*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
1074
1075 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1076 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
1077 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
1078
1079*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
1080
1081 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1082 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
1083 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
1084
1085*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
1086
1087 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1088 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
1089 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
1090
1091*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
1092
1093 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1094 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
1095 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
1096
1097*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
1098
1099 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1100 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
1101 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
1102
1103*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
1104
1105 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1106 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
1107 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
1108
1109*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
1110
1111 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1112 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
1113 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
1114
1115*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
1116
1117 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1118 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
1119 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
1120
1121*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
1122
1123 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1124 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1125 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
1126
1127 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1128 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
1129 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1130 Remove old stables
1131
1132 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1133 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
1134 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
1135
1136*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
1137
1138 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1139 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
1140 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
1141 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1142 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
1143
1144*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
1145
1146 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1147 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
1148 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
1149 bug #512526, CVE-2014-3153
1150
1151*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
1152
1153 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1154 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
1155 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
1156 bug #512526, CVE-2014-3153
1157
1158 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1159 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
1160 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1161 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
1162 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1163 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1164 Revert previous additions which duplicate rev bumps
1165
1166*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
1167*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
1168*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
1169
1170 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1171 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
1172 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
1173 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
1174
1175*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
1176*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
1177*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
1178*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
1179*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
1180*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
1181
1182 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1183 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1184 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1185 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1186 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
1187
1188*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
1189
1190 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1191 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
1192 fixes for CVE-2014-3153
1193
1194*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
1195
1196 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1197 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
1198 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
1199
1200*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
1201
1202 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1203 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
1204 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
1205
1206 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1207 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
1208 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1209 Remove older unstables
1210
1211*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
1212
1213 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1214 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
1215 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
1216
1217*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
1218
1219 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1220 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1221 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
1222
1223*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
1224
1225 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1226 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1227 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1228
1229 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1230 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1231 Remove older unstables
1232
1233*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
1234
1235 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1236 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1237 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1238
1239*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
1240
1241 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1242 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
1243 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
1244
1245*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
1246
1247 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1248 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1249 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
1250
1251 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1252 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1253 Stable on amd64 and x86
1254
1255 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1256 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
1257 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1258 Remove older unstables
1259
1260*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
1261
1262 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1263 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
1264 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
1265
1266*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
1267
1268 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1269 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1270 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
1271
1272*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
1273
1274 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1275 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
1276 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
1277
1278*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
1279
1280 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1281 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
1282 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
1283
1284*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
1285
1286 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1287 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1288 Restore 3.13.10 for Nikoli
1289
1290 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1291 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
1292 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
1293 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
1294 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
1295 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
1296 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1297 Remove older unstables
1298
1299*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
1300
1301 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1302 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
1303 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
1304
1305*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
1306
1307 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1308 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1309 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
1310
1311*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
1312
1313 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
446 +hardened-sources-3.4.2.ebuild: 1314 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
447 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838 1315 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
448 1316
449*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012) 1317*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
450 1318
451 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1319 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 +hardened-sources-3.2.20.ebuild: 1320 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
453 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836 1321 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
454 1322
455*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012) 1323*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
456 1324
457 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1325 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
458 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild: 1326 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
459 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1327 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
460 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
461 1328
1329*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
1330
462 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1331 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
463 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
464 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
465 Fix pkg_postinst() message
466
467*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
468
469 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
470 +hardened-sources-3.4.1.ebuild: 1332 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
471 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540 1333 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
472 1334
473*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012) 1335*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
474 1336
475 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1337 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1338 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1339 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
1340
1341*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
1342
1343 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild: 1344 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
477 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539 1345 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
478 1346
479*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012) 1347*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
480 1348
481 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1349 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
482 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild: 1350 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
483 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1351 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
484 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
485 1352
1353*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
1354
1355 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1356 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1357 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
1358
486 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1359 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
487 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild, 1360 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1361 Remove older unstable versions
1362
1363*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
1364
1365 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild: 1366 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
489 Remove buggy versions, bug #420005 1367 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
490 1368
1369*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
1370
491 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1371 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1372 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
1373 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
1374
1375 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
492 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild, 1376 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
493 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild, 1377 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1378 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
1379
1380 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
494 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1381 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
495 Remove older unstable, bug #417385 1382 Remove older unstables
496 1383
497*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012) 1384*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
498 1385
499 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1386 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1387 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
1388 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
1389
1390*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
1391
1392 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1393 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
1394 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
1395
1396*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
1397
1398 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
500 +hardened-sources-3.3.8.ebuild: 1399 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
501 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136 1400 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
502 1401
503*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012) 1402*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
504 1403
505 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1404 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
506 +hardened-sources-3.2.19.ebuild: 1405 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
507 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135 1406 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
508 1407
509*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
510
511 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
512 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
513 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
514 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
515
516 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
517 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
518 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
519 Remove broken versions, bug #418979
520
521*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
522
523 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
524 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
525 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
526
527*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
528
529 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
530 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
531 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
532
533*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
534
535 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
536 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
537 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
538 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
539
540*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 1408*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
541 1409
542 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1410 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
543 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 1411 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
544 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 1412 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
545 1413
546*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 1414*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
547 1415
1416 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1417 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1418 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
1419
548 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1420 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1421 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
549 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 1422 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
550 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 1423 Remove older unstables
551 1424
552*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012)
553
554 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1425 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
555 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild: 1426 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
556 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1427 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
557 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
558 1428
559*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012) 1429*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
560 1430
561 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1431 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1432 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
1433 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
1434
1435*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
1436
1437 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1438 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1439 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
1440
1441 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1442 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
1443 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1444 Remove older unstable versions
1445
1446*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
1447
1448 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1449 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
1450 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
1451
1452*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
1453
1454 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1455 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
1456 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
1457
1458*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
1459
1460 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
562 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1461 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
563 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 1462 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
564 1463
565*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 1464*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
566 1465
567 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
568 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
569 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
570
571*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
572
573 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
574 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
575 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
576 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
577
578 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1466 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
579 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
580 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
581 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1467 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
582 Remove older unstable version 1468 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
583 1469
584 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1470 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
585 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
586 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
587 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
588 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 1471 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
589 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 1472 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
590 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 1473 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
591 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 1474 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
592 1475 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
593*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
594
595 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
596 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
597 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
598
599*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
600
601 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
602 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
603 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
604
605*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
606
607 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
608 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
609 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
610 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
611
612*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
613
614 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
616 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
617
618*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
619
620 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
622 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
623
624*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
625
626 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
627 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
628 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
629 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
630
631*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
632
633 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
634 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
635 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
636
637*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
638
639 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
640 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
641 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
642
643*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
644
645 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
646 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
647 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
648 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
649
650*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
651
652 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
653 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
654 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
655
656*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
657
658 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
659 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
660 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
661
662*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
663
664 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
665 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
666 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
667 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
668
669 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
670 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1476 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
671 Remove older unstable version 1477 Remove some unstables versions
672 1478
673 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1479 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
674 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 1480 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
675 Stable on x86 and amd64 1481 Stable on amd64 and x86
676 1482
677*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 1483*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
678 1484
679 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1485 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
680 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 1486 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
681 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 1487 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
682 1488
1489*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
1490
1491 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1492 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
1493 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
1494
1495*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
1496
1497 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1498 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
1499 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
1500
1501*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
1502
1503 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1504 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
1505 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
1506
1507*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
1508
1509 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1510 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
1511 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
1512
1513*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
1514
1515 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1516 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
1517 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
1518
1519*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
1520
1521 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1522 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
1523 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
1524
1525*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1526
1527 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1528 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1529 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1530
683*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 1531*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
684 1532
685 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1533 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1534 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1535 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1536
1537*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1538
1539 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1540 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1541 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1542
1543*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1544
1545 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
686 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 1546 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
687 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 1547 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
688 1548
689*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 1549*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
690 1550
691 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1551 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
692 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 1552 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
693 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1553 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
694 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
695 1554
1555*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1556
696 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1557 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 1558 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
698 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 1559 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1560
1561 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
699 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 1562 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
700 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 1563 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1564 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
701 Remove older buggy unstable versions 1565 Remove older unstables
702 1566
1567*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1568
1569 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1570 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1571 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1572
1573*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1574
1575 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1576 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1577 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1578
703 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1579 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
704 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 1580 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
705 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1581 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1582 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
706 Remove buggy older unstable versions 1583 Remove older stable and unstable versions
707 1584
708*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
709
710 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1585 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1586 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1587 Stable on amd64 and x86
1588
1589*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1590
1591 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1592 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1593 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1594
1595*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1596
1597 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1598 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1599 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1600
1601*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1602
1603 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
711 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1604 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
712 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 1605 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
713 1606
714*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 1607*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
715 1608
716 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1609 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
717 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 1610 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
718 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 1611 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
719 1612
720*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 1613*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
721 1614
722 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1615 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
723 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
724 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
725 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
726
727 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
728 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
729 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
730 Remove older buggy unstable versions
731
732*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
733
734 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
735 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1616 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
736 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 1617 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
737 1618
738*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
739
740 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
741 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
742 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
743
744*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
745
746 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
747 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
748 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
749 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
750
751*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
752
753 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
754 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
755 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
756
757*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
758
759 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
760 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
761 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
762
763*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
764
765 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
767 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
768 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
769
770*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
771
772 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
773 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
774 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
775
776*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
777
778 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
779 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
780 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
781 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
782
783 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
784 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
785 Remove older unstable version
786
787*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
788
789 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
790 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
791 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
792
793*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
794
795 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
796 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
797 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
798 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
799
800 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
801 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
802 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
803 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
804 Remove old stable in favor of new stable
805
806*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
807
808 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
809 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
810 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
811
812*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
813
814 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
815 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
816 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
817 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
818
819*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
820
821 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
822 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
823 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
824
825*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
826
827 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
828 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
829 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
830 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
831
832 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
833 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
834 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
835
836*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 1619*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
837 1620
838 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
839 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
840 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
841
842*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
843
844 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
845 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
846 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
847 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
848
849 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1621 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
850 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
851 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
852
853 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
854 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
855 Remove another older ~arch 3.x kernel
856
857 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
858 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
859 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
860 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
861 Remove older ~arch 3.x kernels
862
863 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
864 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
865 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
866 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
867 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
868 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
869
870*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
871
872 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
873 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
874 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
875
876*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
877
878 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
879 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
880 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
881 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
882
883*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
884
885 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
886 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1622 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
887 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 1623 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
888 1624
889*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 1625*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
890 1626
891 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
892 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
893 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
894 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
895
896 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1627 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
897 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 1628 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
898 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 1629 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
899 1630
1631*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1632
900 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1633 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1634 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
902 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 1635 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
903 1636
904*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 1637*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
905 1638
906 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1639 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1640 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
908 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 1641 Restored by request
909 1642
910*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
911
912 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
913 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
914 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
915 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
916
917*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
918
919 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
920 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
921 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
922
923*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
924
925 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
926 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
927 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
928 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
929
930*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
931
932 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
933 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
934 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
935
936*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
937
938 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
939 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
940 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
941 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
942
943*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
944
945 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1643 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1644 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
946 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 1645 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
947 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 1646 Remove older stables
948 1647
949*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
950
951 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1648 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
952 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 1649 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
953 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 1650 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
954 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 1651 Remove older unstables
955 1652
956*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 1653*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
957 1654
958 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1655 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
959 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 1656 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
960 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 1657 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
961 1658
962*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 1659*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
963 1660
964 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1661 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
965 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 1662 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
966 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 1663 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
967 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
968 1664
969*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 1665*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
970 1666
971 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1667 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 1668 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
973 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 1669 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
974 1670
975*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1671*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
976 1672
977 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1673 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
978 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
979 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
980 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
981
982 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
983 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
984 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
985 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1674 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
986 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1675 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
987 Removed deprecated version 1676 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
988 1677
989 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
991 Stable amd64, x86
992
993 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1678 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
994 Split ChangeLog. 1679 Rotate ChangeLog
995 1680
996 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1681 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.678  
changed lines
  Added in v.1.1252

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20