/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.696 Revision 1.1249
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2015 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.696 2012/09/30 16:36:19 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1249 2015/04/15 18:55:37 blueness Exp $
4 4
5 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
6 -hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild,
7 -hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.29.ebuild,
8 -hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild, -hardened-sources-3.5.4.ebuild:
9 remove older unstable
10
11 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
12 hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild, hardened-sources-3.2.30.ebuild,
13 hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild:
14 stable amd64 x86
15
16*hardened-sources-3.5.4-r2 (25 Sep 2012)
17
18 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 5 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
19 +hardened-sources-3.5.4-r2.ebuild:
20 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209241829
21
22*hardened-sources-3.2.30-r1 (25 Sep 2012)
23
24 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
25 +hardened-sources-3.2.30-r1.ebuild:
26 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209241828
27
28*hardened-sources-2.6.32-r131 (25 Sep 2012)
29
30 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
31 +hardened-sources-2.6.32-r131.ebuild:
32 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
33 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209241828
34
35*hardened-sources-3.5.4-r1 (21 Sep 2012)
36
37 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
38 +hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild:
39 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209192118
40
41*hardened-sources-3.2.30 (21 Sep 2012)
42
43 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
44 +hardened-sources-3.2.30.ebuild:
45 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209192117
46
47*hardened-sources-2.6.32-r130 (21 Sep 2012)
48
49 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
50 +hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild:
51 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
52 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209192117
53
54 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
55 -hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild, 6 -hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild,
56 -hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild,
57 -hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild,
58 -hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.28.ebuild, 7 -hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.37.ebuild,
8 -hardened-sources-3.19.1.ebuild, -hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild,
9 -hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.19.3.ebuild,
59 -hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild, 10 -hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild,
60 -hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild, 11 -hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
61 -hardened-sources-3.5.2.ebuild, -hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild, 12 Remove older unstable versions.
62 -hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.5.3.ebuild,
63 -hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild:
64 Remove older unstable buggy versions, bug #430906, kvm slowdown
65 13
66*hardened-sources-3.5.4 (18 Sep 2012) 14*hardened-sources-3.19.4 (15 Apr 2015)
67 15
68 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 16 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
69 +hardened-sources-3.5.4.ebuild: 17 +hardened-sources-3.19.4.ebuild:
70 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209171824 18 vanilla-3.19.4 + genpatches-3.19-4 + grsecurity-3.1-3.19.4-201504142300
71 19
72*hardened-sources-3.2.29 (18 Sep 2012)
73
74 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
75 +hardened-sources-3.2.29.ebuild:
76 vanilla-3.2.29 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209171824
77
78*hardened-sources-2.6.32-r129 (18 Sep 2012)
79
80 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
81 +hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild:
82 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
83 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209171823
84
85*hardened-sources-3.5.3-r3 (15 Sep 2012) 20*hardened-sources-3.14.38 (15 Apr 2015)
86 21
87 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 22 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
88 +hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild: 23 +hardened-sources-3.14.38.ebuild:
89 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209131726 24 vanilla-3.14.38 + genpatches-3.14-42 + grsecurity-3.1-3.14.38-201504142259
90 25
91*hardened-sources-3.2.28-r5 (15 Sep 2012) 26*hardened-sources-3.2.68-r5 (15 Apr 2015)
92 27
93 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 28 15 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild: 29 +hardened-sources-3.2.68-r5.ebuild:
95 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209122157 30 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504142258
96 31
97*hardened-sources-2.6.32-r128 (15 Sep 2012) 32*hardened-sources-3.19.3-r1 (07 Apr 2015)
98 33
99 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 34 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild:
101 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
102 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209131725
103
104*hardened-sources-3.5.3-r2 (12 Sep 2012)
105
106 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
107 +hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild: 35 +hardened-sources-3.19.3-r1.ebuild:
108 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209101830 36 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201504021826
109 37
110*hardened-sources-3.2.28-r4 (12 Sep 2012) 38*hardened-sources-3.14.37-r1 (07 Apr 2015)
111 39
112 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 40 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
41 +hardened-sources-3.14.37-r1.ebuild:
42 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201504051405
43
44*hardened-sources-3.2.68-r4 (07 Apr 2015)
45
46 07 Apr 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
113 +hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild: 47 +hardened-sources-3.2.68-r4.ebuild:
114 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201209101830 48 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201504021823
115 49
116*hardened-sources-2.6.32-r127 (12 Sep 2012) 50*hardened-sources-3.19.3 (28 Mar 2015)
117 51
118 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 52 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
119 +hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild:
120 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
121 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209101829
122
123*hardened-sources-3.5.3-r1 (01 Sep 2012)
124
125 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
126 +hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild:
127 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208302015
128
129*hardened-sources-3.2.28-r3 (01 Sep 2012)
130
131 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
132 +hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild:
133 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208302014
134
135*hardened-sources-2.6.32-r126 (01 Sep 2012)
136
137 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
138 +hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild:
139 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
140 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208302014
141
142*hardened-sources-3.5.3 (29 Aug 2012)
143
144 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
145 +hardened-sources-3.5.3.ebuild: 53 +hardened-sources-3.19.3.ebuild:
146 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208271906 54 vanilla-3.19.3 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.3-201503270049
147 55
148*hardened-sources-3.2.28-r2 (29 Aug 2012) 56*hardened-sources-3.14.37 (28 Mar 2015)
149 57
150 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 58 28 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
59 +hardened-sources-3.14.37.ebuild:
60 vanilla-3.14.37 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.37-201503270048
61
62 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
63 -hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
64 -hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.35.ebuild,
65 hardened-sources-3.18.9.ebuild, hardened-sources-3.2.68.ebuild:
66 Stable on amd64 and x86. Remove oldest stables.
67
68 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
69 -hardened-sources-3.14.36.ebuild, -hardened-sources-3.19.2.ebuild,
70 -hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
71 Remove older buggy versions.
72
73*hardened-sources-3.19.2-r1 (26 Mar 2015)
74
75 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
76 +hardened-sources-3.19.2-r1.ebuild:
77 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503251807
78
79*hardened-sources-3.14.36-r1 (26 Mar 2015)
80
81 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
82 +hardened-sources-3.14.36-r1.ebuild:
83 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503251807
84
85*hardened-sources-3.2.68-r3 (26 Mar 2015)
86
87 26 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
88 +hardened-sources-3.2.68-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild,
89 -hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.33.ebuild,
90 -hardened-sources-3.14.34.ebuild, -hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild,
91 -hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.7.ebuild,
92 -hardened-sources-3.18.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild,
93 -hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild,
94 -hardened-sources-3.2.67.ebuild:
95 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503251805
96
97*hardened-sources-3.19.2 (21 Mar 2015)
98
99 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-3.19.2.ebuild:
101 vanilla-3.19.2 + genpatches-3.19-3 + grsecurity-3.1-3.19.2-201503201903
102
103*hardened-sources-3.14.36 (21 Mar 2015)
104
105 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.14.36.ebuild:
107 vanilla-3.14.36 + genpatches-3.14-41 + grsecurity-3.1-3.14.36-201503182218
108
109*hardened-sources-3.2.68-r2 (21 Mar 2015)
110
111 21 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
151 +hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild: 112 +hardened-sources-3.2.68-r2.ebuild:
152 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208271905 113 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503182213
153 114
154*hardened-sources-2.6.32-r125 (29 Aug 2012) 115*hardened-sources-3.14.35-r1 (15 Mar 2015)
155 116
156 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 117 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
157 +hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild:
158 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
159 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208271903
160
161 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
162 -hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, -hardened-sources-3.2.11.ebuild:
163 Remove older stables, bug #433092
164
165 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
166 -hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild,
167 -hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild,
168 -hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.24.ebuild,
169 -hardened-sources-3.2.26.ebuild, -hardened-sources-3.2.27.ebuild,
170 -hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild,
171 -hardened-sources-3.4.7.ebuild, -hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild,
172 -hardened-sources-3.5.1.ebuild, -hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild,
173 -hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
174 Remove older unstable and buggy versions
175
176*hardened-sources-3.5.2-r4 (26 Aug 2012)
177
178 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
179 +hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild: 118 +hardened-sources-3.14.35-r1.ebuild:
180 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208241943 119 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503092203
181 120
182*hardened-sources-3.2.28-r1 (26 Aug 2012) 121*hardened-sources-3.2.68-r1 (15 Mar 2015)
183 122
184 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 123 15 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
185 +hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild: 124 +hardened-sources-3.2.68-r1.ebuild:
186 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208232048 125 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503092202
187 126
188*hardened-sources-2.6.32-r124 (26 Aug 2012) 127*hardened-sources-3.18.9 (11 Mar 2015)
189 128
190 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 129 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
191 +hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild:
192 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
193 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208232048
194
195*hardened-sources-3.5.2-r3 (23 Aug 2012)
196
197 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
198 +hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild: 130 +hardened-sources-3.18.9.ebuild:
199 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208222031 131 vanilla-3.18.9 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.9-201503071142
200 132
201*hardened-sources-3.2.28 (23 Aug 2012) 133*hardened-sources-3.14.35 (11 Mar 2015)
202 134
203 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 135 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
136 +hardened-sources-3.14.35.ebuild:
137 vanilla-3.14.35 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.35-201503071140
138
139*hardened-sources-3.2.68 (11 Mar 2015)
140
141 11 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
204 +hardened-sources-3.2.28.ebuild: 142 +hardened-sources-3.2.68.ebuild:
205 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208222030 143 vanilla-3.2.68 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.68-201503071137
206 144
207 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
208 hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
209 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
210 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208222030
211
212*hardened-sources-3.5.2 (19 Aug 2012) 145*hardened-sources-3.18.8 (01 Mar 2015)
213 146
214 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 147 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
215 +hardened-sources-3.5.2.ebuild: 148 +hardened-sources-3.18.8.ebuild:
216 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208151951 149 vanilla-3.18.8 + genpatches-3.18-10 + grsecurity-3.1-3.18.8-201502271843
217 150
218*hardened-sources-3.2.27-r2 (19 Aug 2012) 151*hardened-sources-3.14.34 (01 Mar 2015)
219 152
220 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 153 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
154 +hardened-sources-3.14.34.ebuild:
155 vanilla-3.14.34 + genpatches-3.14-39 + grsecurity-3.1-3.14.34-201502271838
156
157*hardened-sources-3.2.67-r2 (01 Mar 2015)
158
159 01 Mar 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
221 +hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild: 160 +hardened-sources-3.2.67-r2.ebuild:
222 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208151951 161 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502271837
223 162
224*hardened-sources-2.6.32-r123 (19 Aug 2012) 163*hardened-sources-3.18.7-r1 (24 Feb 2015)
225 164
226 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 165 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
227 +hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
228 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
229 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208151950
230
231*hardened-sources-3.5.1-r2 (16 Aug 2012)
232
233 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
234 +hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild: 166 +hardened-sources-3.18.7-r1.ebuild:
235 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-2 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208132030 167 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.1-3.18.7-201502222138
236 168
237*hardened-sources-3.2.27-r1 (16 Aug 2012) 169*hardened-sources-3.14.33-r1 (24 Feb 2015)
238 170
239 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 171 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
172 +hardened-sources-3.14.33-r1.ebuild:
173 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.1-3.14.33-201502222137
174
175*hardened-sources-3.2.67-r1 (24 Feb 2015)
176
177 24 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
240 +hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild: 178 +hardened-sources-3.2.67-r1.ebuild:
241 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208132029 179 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.1-3.2.67-201502222131
242 180
243*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012) 181*hardened-sources-3.18.7 (21 Feb 2015)
244 182
245 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 183 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
246 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild: 184 +hardened-sources-3.18.7.ebuild:
247 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 185 vanilla-3.18.7 + genpatches-3.18-9 + grsecurity-3.0-3.18.7-201502200813
248 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
249 186
250*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012) 187*hardened-sources-3.14.33 (21 Feb 2015)
251 188
252 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 189 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
253 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild: 190 +hardened-sources-3.14.33.ebuild:
254 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021 191 vanilla-3.14.33 + genpatches-3.14-38 + grsecurity-3.0-3.14.33-201502200812
255 192
256*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012) 193*hardened-sources-3.2.67 (21 Feb 2015)
257 194
258 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 195 21 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
259 +hardened-sources-3.2.27.ebuild: 196 +hardened-sources-3.2.67.ebuild:
260 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907 197 vanilla-3.2.67 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.67-201502200807
261 198
262*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
263
264 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
265 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
266 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
267 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
268
269*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
270
271 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 199 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
200 -hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.29.ebuild,
201 -hardened-sources-3.14.30.ebuild, -hardened-sources-3.14.31.ebuild,
202 -hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.3.ebuild,
203 -hardened-sources-3.18.4.ebuild, -hardened-sources-3.18.5.ebuild,
204 -hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild,
205 -hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
206 Remove older unstables
207
208*hardened-sources-3.18.5-r1 (07 Feb 2015)
209
210 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
211 +hardened-sources-3.18.5-r1.ebuild:
212 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.5-201502052352
213
214*hardened-sources-3.14.31-r1 (07 Feb 2015)
215
216 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
217 +hardened-sources-3.14.31-r1.ebuild:
218 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201502052352
219
220*hardened-sources-3.2.66-r5 (07 Feb 2015)
221
222 07 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
223 +hardened-sources-3.2.66-r5.ebuild:
224 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201502052350
225
226*hardened-sources-3.18.5 (02 Feb 2015)
227
228 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
229 +hardened-sources-3.18.5.ebuild:
230 vanilla-3.18.5 + genpatches-3.18-7 + grsecurity-3.0-3.18.5-201501310706
231
232*hardened-sources-3.14.31 (02 Feb 2015)
233
234 02 Feb 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
272 +hardened-sources-3.5.1.ebuild: 235 +hardened-sources-3.14.31.ebuild:
273 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728 236 vanilla-3.14.31 + genpatches-3.14-36 + grsecurity-3.0-3.14.31-201501310705
274 237
238*hardened-sources-3.18.4 (29 Jan 2015)
239
275 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 240 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
276 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild, 241 +hardened-sources-3.18.4.ebuild:
277 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild, 242 vanilla-3.18.4 + genpatches-3.18-6 + grsecurity-3.0-3.18.4-201501272307
243
244*hardened-sources-3.14.30 (29 Jan 2015)
245
246 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
247 +hardened-sources-3.14.30.ebuild:
248 vanilla-3.14.30 + genpatches-3.14-35 + grsecurity-3.0-3.14.30-201501272307
249
250*hardened-sources-3.2.66-r4 (29 Jan 2015)
251
252 29 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
253 +hardened-sources-3.2.66-r4.ebuild:
254 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501272306
255
256*hardened-sources-3.18.3 (24 Jan 2015)
257
258 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
259 +hardened-sources-3.18.3.ebuild:
260 vanilla-3.18.3 + genpatches-3.18-5 + grsecurity-3.0-3.18.3-201501211944
261
262*hardened-sources-3.14.29 (24 Jan 2015)
263
264 24 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
265 +hardened-sources-3.14.29.ebuild:
266 vanilla-3.14.29 + genpatches-3.14-34 + grsecurity-3.0-3.14.29-201501211943
267
268*hardened-sources-3.2.66-r3 (23 Jan 2015)
269
270 23 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
271 +hardened-sources-3.2.66-r3.ebuild:
272 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501211939
273
274 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
278 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 275 -hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.28.ebuild,
276 -hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.18.2.ebuild,
277 -hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild:
279 Remove older unstable versions 278 Remove older unstable versions
280 279
281 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
282 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
283 Punt: panic during initrd load on amd64.
284
285*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
286
287 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
288 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
289 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
290
291 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
292 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
293 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
294 Stable on amd64 x86
295
296*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012)
297
298 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
299 +hardened-sources-3.5.0.ebuild:
300 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916
301
302*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012)
303
304 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
305 +hardened-sources-3.2.26.ebuild:
306 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017
307
308*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012)
309
310 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
311 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
312 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
313 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
314
315*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
316
317 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
318 +hardened-sources-3.4.7.ebuild:
319 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850
320
321*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012)
322
323 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
324 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
325 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
326
327*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
328
329 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
330 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
331 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
332 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
333
334*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012) 280*hardened-sources-3.18.2-r1 (16 Jan 2015)
335 281
336 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 282 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
337 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild:
338 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237
339
340*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
341
342 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
343 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild:
344 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236
345
346*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
347
348 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
349 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
350 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
351 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
352
353*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
354
355 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
356 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
357 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
358
359*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
360
361 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
362 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
363 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
364
365*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
366
367 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
368 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
369 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
370 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
371
372 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
373 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
374 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
375 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
376 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
377 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
378 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
379 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
380 Remove older unstable and buggy versions
381
382*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
383
384 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
385 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
386 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
387
388*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
389
390 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
391 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild: 283 +hardened-sources-3.18.2-r1.ebuild:
392 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624 284 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501142325
393 285
394*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
395
396 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
398 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
399 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
400
401 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
402 Fix failed signiture on manifest
403
404*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012) 286*hardened-sources-3.14.28-r1 (16 Jan 2015)
405 287
406 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 288 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
407 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
408 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
409
410*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
411
412 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
413 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
414 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
415
416*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
417
418 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
419 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
420 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
421 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
422
423*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
424
425 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
426 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
427 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
428
429*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
430
431 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
432 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
433 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
434
435*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
436
437 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
438 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
439 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
440 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
441
442 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
443 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
444 Clean out older stable versions
445
446 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
447 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
448 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
449 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
450 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
451 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
452 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
453 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
454 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
455 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
456 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
457
458 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
459 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
460 Stable amd64
461
462*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
463
464 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
465 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild: 289 +hardened-sources-3.14.28-r1.ebuild:
466 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression 290 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501142323
467 291
468*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012) 292*hardened-sources-3.2.66-r2 (16 Jan 2015)
469 293
470 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 294 16 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
471 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild: 295 +hardened-sources-3.2.66-r2.ebuild:
472 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800 296 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501142321
473 297
474*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012) 298*hardened-sources-3.18.2 (13 Jan 2015)
475 299
476 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 300 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
301 +hardened-sources-3.18.2.ebuild:
302 vanilla-3.18.2 + genpatches-3.18-4 + grsecurity-3.0-3.18.2-201501120821
303
304*hardened-sources-3.14.28 (13 Jan 2015)
305
306 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
307 +hardened-sources-3.14.28.ebuild:
308 vanilla-3.14.28 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.28-201501120819
309
310*hardened-sources-3.2.66-r1 (13 Jan 2015)
311
312 13 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
313 +hardened-sources-3.2.66-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.66.ebuild:
314 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501111416
315
316*hardened-sources-3.18.1-r1 (07 Jan 2015)
317
318 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
319 +hardened-sources-3.18.1-r1.ebuild:
320 vanilla-3.18.1 + genpatches-3.18-2 + grsecurity-3.0-3.18.1-201501042021
321
322*hardened-sources-3.14.27-r3 (07 Jan 2015)
323
324 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
325 +hardened-sources-3.14.27-r3.ebuild:
326 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201501042018
327
328*hardened-sources-3.2.66 (07 Jan 2015)
329
330 07 Jan 2015; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
331 +hardened-sources-3.2.66.ebuild:
332 vanilla-3.2.66 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.66-201501051839
333
334 30 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
335 -hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.15.ebuild,
336 -hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.26.ebuild,
337 -hardened-sources-3.14.27.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
338 -hardened-sources-3.15.8.ebuild, -hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild,
339 -hardened-sources-3.17.6.ebuild, -hardened-sources-3.17.7.ebuild,
340 -hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild,
341 -hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild,
342 -hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild, hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild,
343 hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
344 Stable on amd64 and x86. Remove older stable versions.
345
346*hardened-sources-3.17.7-r1 (23 Dec 2014)
347
348 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
349 +hardened-sources-3.17.7-r1.ebuild:
350 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412211910
351
352*hardened-sources-3.14.27-r1 (23 Dec 2014)
353
354 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
477 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild: 355 +hardened-sources-3.14.27-r1.ebuild:
478 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759 356 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412211908
479 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
480 357
358*hardened-sources-3.2.65-r2 (23 Dec 2014)
359
360 23 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
361 +hardened-sources-3.2.65-r2.ebuild:
362 vanilla-3.2.65 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412211905
363
364*hardened-sources-3.17.7 (18 Dec 2014)
365
366 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
367 +hardened-sources-3.17.7.ebuild:
368 vanilla-3.17.7 + genpatches-3.17-10 + grsecurity-3.0-3.17.7-201412170700
369
370*hardened-sources-3.14.27 (18 Dec 2014)
371
372 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
373 +hardened-sources-3.14.27.ebuild:
374 vanilla-3.14.27 + genpatches-3.14-32 + grsecurity-3.0-3.14.27-201412170659
375
376*hardened-sources-3.2.65-r1 (18 Dec 2014)
377
378 18 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
379 +hardened-sources-3.2.65-r1.ebuild:
380 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.65-201412170654
381
382*hardened-sources-3.17.6 (09 Dec 2014)
383
481 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 384 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
482 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 385 +hardened-sources-3.17.6.ebuild:
386 vanilla-3.17.6 + genpatches-3.17-8 + grsecurity-3.0-3.17.6-201412071639
387
388*hardened-sources-3.14.26 (09 Dec 2014)
389
390 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
391 +hardened-sources-3.14.26.ebuild:
392 vanilla-3.14.26 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.26-201412071005
393
394*hardened-sources-3.2.64-r4 (09 Dec 2014)
395
396 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
397 +hardened-sources-3.2.64-r4.ebuild:
398 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201412040015
399
400 09 Dec 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
483 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 401 -hardened-sources-3.14.19.ebuild, -hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild,
402 -hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.23.ebuild,
484 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 403 -hardened-sources-3.14.24.ebuild, -hardened-sources-3.14.25.ebuild,
404 -hardened-sources-3.16.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild,
405 -hardened-sources-3.17.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.17.2.ebuild,
406 -hardened-sources-3.17.3.ebuild, -hardened-sources-3.17.4.ebuild,
407 -hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild,
408 -hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild,
409 -hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild,
410 -hardened-sources-3.2.64.ebuild:
485 Remove older unstable versions 411 Remove older unstable versions
486 412
413*hardened-sources-3.17.4-r1 (27 Nov 2014)
414
487 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 415 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild, 416 +hardened-sources-3.17.4-r1.ebuild:
417 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411260107
418
419*hardened-sources-3.14.25-r1 (27 Nov 2014)
420
421 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
422 +hardened-sources-3.14.25-r1.ebuild:
423 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411260106
424
425*hardened-sources-3.2.64-r3 (27 Nov 2014)
426
427 27 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
428 +hardened-sources-3.2.64-r3.ebuild:
429 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411260105
430
431*hardened-sources-3.17.4 (23 Nov 2014)
432
433 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
434 +hardened-sources-3.17.4.ebuild:
435 vanilla-3.17.4 + genpatches-3.17-7 + grsecurity-3.0-3.17.4-201411220955
436
437*hardened-sources-3.14.25 (23 Nov 2014)
438
439 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
489 hardened-sources-3.4.2.ebuild: 440 +hardened-sources-3.14.25.ebuild:
490 Stable on x86 and amd64 441 vanilla-3.14.25 + genpatches-3.14-29 + grsecurity-3.0-3.14.25-201411220954
491 442
443*hardened-sources-3.2.64-r2 (23 Nov 2014)
444
445 23 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
446 +hardened-sources-3.2.64-r2.ebuild:
447 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411220952
448
492*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012) 449*hardened-sources-3.17.3 (15 Nov 2014)
493 450
494 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 451 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 +hardened-sources-3.17.3.ebuild:
453 vanilla-3.17.3 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.3-201411150027
454
455*hardened-sources-3.14.24 (15 Nov 2014)
456
457 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.4.4.ebuild: 458 +hardened-sources-3.14.24.ebuild:
496 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147 459 vanilla-3.14.24 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.24-201411150026
497 460
498*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012) 461*hardened-sources-3.2.64-r1 (15 Nov 2014)
499 462
500 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 463 15 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
501 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild: 464 +hardened-sources-3.2.64-r1.ebuild:
502 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855 465 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411150025
503 466
504*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012) 467*hardened-sources-3.14.23-r1 (09 Nov 2014)
505 468
506 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 469 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
507 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
508 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
509 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
510
511*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
512
513 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
514 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild: 470 +hardened-sources-3.14.23-r1.ebuild:
515 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813 471 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-28 + grsecurity-3.0-3.14.23-201411062033
516 472
517*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012) 473*hardened-sources-3.2.64 (09 Nov 2014)
518 474
519 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 475 09 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
520 +hardened-sources-3.2.21.ebuild: 476 +hardened-sources-3.2.64.ebuild:
521 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812 477 vanilla-3.2.64 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.64-201411062032
522 478
523*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012) 479*hardened-sources-3.2.63-r9 (04 Nov 2014)
524 480
525 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 481 04 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
526 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild: 482 +hardened-sources-3.2.63-r9.ebuild:
527 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 483 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201411020808
528 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
529 484
530*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012) 485*hardened-sources-3.17.2 (02 Nov 2014)
531 486
532 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 487 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 +hardened-sources-3.17.2.ebuild:
489 vanilla-3.17.2 + genpatches-3.17.4 + grsecurity-3.0-3.17.2-201410312213
490
491*hardened-sources-3.14.23 (02 Nov 2014)
492
493 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.4.3.ebuild: 494 +hardened-sources-3.14.23.ebuild:
534 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836 495 vanilla-3.14.23 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.23-201410312212
535 Adds x32 support
536 496
497*hardened-sources-3.2.63-r8 (02 Nov 2014)
498
499 02 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
500 +hardened-sources-3.2.63-r8.ebuild:
501 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410312211
502
503 01 Nov 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
504 -hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild,
505 -hardened-sources-3.14.21.ebuild, -hardened-sources-3.14.22.ebuild,
506 -hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild,
507 -hardened-sources-3.16.5.ebuild, -hardened-sources-3.17.1.ebuild,
508 -hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild,
509 -hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild:
510 Remove older unstable versions
511
512*hardened-sources-3.17.1-r1 (27 Oct 2014)
513
514 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
515 +hardened-sources-3.17.1-r1.ebuild:
516 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410250027
517
518*hardened-sources-3.14.22-r1 (27 Oct 2014)
519
520 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
521 +hardened-sources-3.14.22-r1.ebuild:
522 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410250026
523
524*hardened-sources-3.2.63-r7 (27 Oct 2014)
525
526 27 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
527 +hardened-sources-3.2.63-r7.ebuild:
528 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410250023
529
530*hardened-sources-3.2.63-r6 (24 Oct 2014)
531
532 24 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
533 +hardened-sources-3.2.63-r6.ebuild, -hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
534 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410201736
535
536*hardened-sources-3.17.1 (20 Oct 2014)
537
538 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
539 +hardened-sources-3.17.1.ebuild:
540 vanilla-3.17.1 + genpatches-3.17.3 + grsecurity-3.0-3.17.1-201410192051
541
542*hardened-sources-3.14.22 (20 Oct 2014)
543
544 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 +hardened-sources-3.14.22.ebuild:
546 vanilla-3.14.22 + genpatches-3.14-26 + grsecurity-3.0-3.14.22-201410192047
547
548*hardened-sources-3.2.63-r5 (20 Oct 2014)
549
550 20 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 +hardened-sources-3.2.63-r5.ebuild:
552 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410192044
553
554*hardened-sources-3.16.5 (16 Oct 2014)
555
556 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 +hardened-sources-3.16.5.ebuild:
558 vanilla-3.16.5 + genpatches-3.16.7 + grsecurity-3.0-3.16.5-201410132000
559
560*hardened-sources-3.14.21 (16 Oct 2014)
561
562 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
563 +hardened-sources-3.14.21.ebuild:
564 vanilla-3.14.21 + genpatches-3.14-25 + grsecurity-3.0-3.14.21-201410131959
565
566*hardened-sources-3.2.63-r4 (16 Oct 2014)
567
568 16 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
569 +hardened-sources-3.2.63-r4.ebuild:
570 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410131955
571
572 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
573 -hardened-sources-3.14.20.ebuild, -hardened-sources-3.16.4.ebuild:
574 Remove older unstable
575
576*hardened-sources-3.16.4-r1 (09 Oct 2014)
577
578 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
579 +hardened-sources-3.16.4-r1.ebuild:
580 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410081932
581
582*hardened-sources-3.14.20-r1 (09 Oct 2014)
583
584 09 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
585 +hardened-sources-3.14.20-r1.ebuild:
586 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410081929
587
588*hardened-sources-3.16.4 (07 Oct 2014)
589
590 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
591 +hardened-sources-3.16.4.ebuild:
592 vanilla-3.16.4 + genpatches-3.16.6 + grsecurity-3.0-3.16.4-201410062041
593
594*hardened-sources-3.14.20 (07 Oct 2014)
595
596 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
597 +hardened-sources-3.14.20.ebuild:
598 vanilla-3.14.20 + genpatches-3.14-24 + grsecurity-3.0-3.14.20-201410062037
599
600*hardened-sources-3.2.63-r3 (07 Oct 2014)
601
602 07 Oct 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
603 +hardened-sources-3.2.63-r3.ebuild:
604 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201410062032
605
606*hardened-sources-3.16.3-r1 (29 Sep 2014)
607
608 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-3.16.3-r1.ebuild:
610 vanilla-3.16.3 + genpatches-3.16.3 + grsecurity-3.0-3.16.3-20149282025
611
612*hardened-sources-3.14.19-r1 (29 Sep 2014)
613
614 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-3.14.19-r1.ebuild:
616 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409282024
617
618*hardened-sources-3.2.63-r2 (29 Sep 2014)
619
620 29 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
621 +hardened-sources-3.2.63-r2.ebuild:
622 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409282020
623
624 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
625 hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild, hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild,
626 hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
627 Stable on amd64 and x86
628
629 22 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
630 -hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild,
631 -hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild,
632 -hardened-sources-3.14.18.ebuild, -hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild,
633 -hardened-sources-3.16.1.ebuild, -hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild,
634 -hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild, -hardened-sources-3.16.2.ebuild,
635 -hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild,
636 -hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild,
637 -hardened-sources-3.2.63.ebuild:
638 Remove many unstable versions, see bug #522524
639
640*hardened-sources-3.16.3 (21 Sep 2014)
641
642 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
643 +hardened-sources-3.16.3.ebuild:
644 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
645
646*hardened-sources-3.14.19 (21 Sep 2014)
647
648 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
649 +hardened-sources-3.14.19.ebuild:
650 vanilla-3.14.19 + genpatches-3.14-23 + grsecurity-3.0-3.14.19-201409180900
651
537*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012) 652*hardened-sources-3.2.63-r1 (21 Sep 2014)
538 653
654 21 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
655 +hardened-sources-3.2.63-r1.ebuild:
656 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409180857
657
658*hardened-sources-3.16.2-r2 (17 Sep 2014)
659
660 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
661 +hardened-sources-3.16.2-r2.ebuild:
662 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409141907
663
664*hardened-sources-3.14.18-r2 (17 Sep 2014)
665
666 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
667 +hardened-sources-3.14.18-r2.ebuild:
668 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409141906
669
670*hardened-sources-3.2.63 (17 Sep 2014)
671
672 17 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-3.2.63.ebuild:
674 vanilla-3.2.63 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.63-201409150854
675
676*hardened-sources-3.16.2-r1 (14 Sep 2014)
677
678 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
679 +hardened-sources-3.16.2-r1.ebuild:
680 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409112237
681
682*hardened-sources-3.14.18-r1 (14 Sep 2014)
683
684 14 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
685 +hardened-sources-3.14.18-r1.ebuild:
686 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409112236
687
688*hardened-sources-3.2.62-r6 (13 Sep 2014)
689
690 13 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
691 +hardened-sources-3.2.62-r6.ebuild:
692 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409112233
693
694*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
695
696 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
698 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
699
700*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
701
702 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
703 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
704 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
705
706*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
707
708 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
709 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
710 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
711
712*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
713
714 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
715 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
716 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
717
718*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
719
720 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
721 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
722 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
723
724*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
725
726 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
727 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
728 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
729
730 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
731 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
732 Remove older unstable
733
734*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
735
736 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
737 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
738 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
739
740*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
741
742 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
743 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
744 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
745
746*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
747
748 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
749 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
750 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
751
752*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
753
754 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
755 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
756 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
757
758*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
759
760 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
761 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
762 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
763
764 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
765 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
766 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
767 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
768 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
769 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
770 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
771 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
772 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
773 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
774
539 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 775 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
776 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
777 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
778 Remove version with md/raid10 memory leak
779
780*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
781
782 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
783 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
784 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
785
786*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
787
788 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
789 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
790 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
791
792*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
793
794 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
540 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild: 795 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
541 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957 796 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
542 797
798*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
799
800 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
801 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
802 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
803
804*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
805
806 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
807 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
808 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
809
810*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
811
812 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
813 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
814 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
815
816*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
817
818 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
819 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
820 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
821
822*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
823
824 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
825 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
826 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
827
828 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
829 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
830 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
831 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
832
833*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
834
835 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
836 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
837 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
838
839*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
840
841 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
842 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
843 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
844
845*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
846
847 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
848 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
849 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
850
851*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
852
853 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
854 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
855 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
856
857*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
858
859 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
860 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
861 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
862
543*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012) 863*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
544 864
865 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
866 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
867 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
868
869 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
870 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
871 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
872 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
873
874*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
875
876 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
877 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
878 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
879
880*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
881
882 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
883 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
884 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
885
886*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
887
888 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
889 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
890 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
891
892*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
893
894 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
895 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
896 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
897
898*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
899
900 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
901 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
902 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
903
904*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
905
906 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
907 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
908 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
909
545 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 910 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
546 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild: 911 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
547 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 912 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
548 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956 913 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
914 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
915 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
916 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
549 917
918*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
919
550 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 920 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
552 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
553 -hardened-sources-3.1.5.ebuild: 921 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
554 Drop all but last two stable releases in each branch 922 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
555 923
924*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
925
926 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
927 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
928 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
929
930 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
931 Resign manifest
932
933*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
934
556 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 935 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
936 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
937 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
938
939*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
940
941 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
942 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
943 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
944
945*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
946
947 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
948 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
949 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
950
951*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
952
953 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
954 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
955 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
956
957 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
958 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
557 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild, 959 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
960 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
961 Remove older buggy versions
962
963*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
964
965 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
966 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
967 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
968
969*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
970
971 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
973 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
974
975*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
976
977 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
978 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
979 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
980
981*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
982
983 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
984 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
985 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
986
987*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
988
989 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
990 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
991 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
992
993*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
994
995 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
996 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
997 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
998
999*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
1000
1001 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1002 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
1003 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
1004
1005 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1006 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
1007 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
1008 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
558 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild: 1009 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
559 Remove older versions 1010 Remove older versions
560 1011
1012*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
1013
1014 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1015 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
1016 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
1017
1018*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
1019
1020 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1021 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
1022 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
1023
1024*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
1025
1026 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1027 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
1028 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
1029
561*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012) 1030*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
562 1031
563 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1032 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1033 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
1034 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
1035
1036*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
1037
1038 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1039 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
1040 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
1041
1042*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
1043
1044 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
1046 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
1047
1048 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1049 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
1050 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
1051 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
1052 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1053 Remove older testing versions
1054
1055*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
1056
1057 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1058 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
1059 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
1060
1061*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
1062
1063 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1064 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
1065 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
1066
1067*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
1068
1069 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1070 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
1071 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
1072
1073*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
1074
1075 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1076 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
1077 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
1078
1079*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
1080
1081 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1082 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
1083 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
1084
1085*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
1086
1087 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1088 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
1089 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
1090
1091*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
1092
1093 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1094 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
1095 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
1096
1097*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
1098
1099 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1100 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
1101 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
1102
1103*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
1104
1105 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1106 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
1107 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
1108
1109 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1110 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
1111 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1112 Remove old stables
1113
1114 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1115 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
1116 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
1117
1118*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
1119
1120 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1121 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
1122 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
1123 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1124 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
1125
1126*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
1127
1128 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1129 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
1130 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
1131 bug #512526, CVE-2014-3153
1132
1133*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
1134
1135 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1136 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
1137 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
1138 bug #512526, CVE-2014-3153
1139
1140 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1141 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
1142 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1143 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
1144 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1145 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1146 Revert previous additions which duplicate rev bumps
1147
1148*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
1149*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
1150*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
1151
1152 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1153 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
1154 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
1155 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
1156
1157*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
1158*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
1159*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
1160*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
1161*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
1162*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
1163
1164 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1165 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
1166 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
1167 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
1168 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
1169
1170*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
1171
1172 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
1173 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
1174 fixes for CVE-2014-3153
1175
1176*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
1177
1178 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1179 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
1180 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
1181
1182*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
1183
1184 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1185 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
1186 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
1187
1188 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1189 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
1190 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1191 Remove older unstables
1192
1193*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
1194
1195 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1196 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
1197 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
1198
1199*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
1200
1201 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1202 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
1203 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
1204
1205*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
1206
1207 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1208 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1209 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1210
1211 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1212 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1213 Remove older unstables
1214
1215*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
1216
1217 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1218 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
1219 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
1220
1221*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
1222
1223 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1224 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
1225 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
1226
1227*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
1228
1229 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1230 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
1231 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
1232
1233 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1234 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1235 Stable on amd64 and x86
1236
1237 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1238 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
1239 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1240 Remove older unstables
1241
1242*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
1243
1244 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1245 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
1246 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
1247
1248*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
1249
1250 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1251 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
1252 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
1253
1254*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
1255
1256 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1257 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
1258 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
1259
1260*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
1261
1262 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1263 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
1264 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
1265
1266*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
1267
1268 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1269 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1270 Restore 3.13.10 for Nikoli
1271
1272 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1273 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
1274 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
1275 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
1276 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
1277 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
1278 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1279 Remove older unstables
1280
1281*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
1282
1283 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1284 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
1285 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
1286
1287*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
1288
1289 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1290 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
1291 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
1292
1293*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
1294
1295 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
564 +hardened-sources-3.4.2.ebuild: 1296 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
565 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838 1297 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
566 1298
567*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012) 1299*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
568 1300
569 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1301 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
570 +hardened-sources-3.2.20.ebuild: 1302 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
571 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836 1303 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
572 1304
573*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012) 1305*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
574 1306
575 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1307 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
576 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild: 1308 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
577 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1309 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
578 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
579 1310
1311*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
1312
580 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1313 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
581 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
582 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
583 Fix pkg_postinst() message
584
585*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
586
587 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
588 +hardened-sources-3.4.1.ebuild: 1314 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
589 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540 1315 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
590 1316
591*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012) 1317*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
592 1318
593 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1319 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1320 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
1321 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
1322
1323*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
1324
1325 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
594 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild: 1326 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
595 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539 1327 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
596 1328
597*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012) 1329*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
598 1330
599 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1331 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
600 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild: 1332 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
601 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1333 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
602 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
603 1334
1335*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
1336
1337 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1338 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
1339 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
1340
604 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1341 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
605 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild, 1342 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1343 Remove older unstable versions
1344
1345*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
1346
1347 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
606 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild: 1348 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
607 Remove buggy versions, bug #420005 1349 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
608 1350
1351*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
1352
609 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1353 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1354 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
1355 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
1356
1357 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
610 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild, 1358 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
611 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild, 1359 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1360 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
1361
1362 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
612 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1363 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
613 Remove older unstable, bug #417385 1364 Remove older unstables
614 1365
615*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012) 1366*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
616 1367
617 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1368 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1369 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
1370 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
1371
1372*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
1373
1374 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1375 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
1376 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
1377
1378*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
1379
1380 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
618 +hardened-sources-3.3.8.ebuild: 1381 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
619 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136 1382 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
620 1383
621*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012) 1384*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
622 1385
623 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1386 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
624 +hardened-sources-3.2.19.ebuild: 1387 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
625 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135 1388 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
626 1389
627*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
628
629 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
630 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
631 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
632 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
633
634 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
635 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
636 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
637 Remove broken versions, bug #418979
638
639*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
640
641 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
642 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
643 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
644
645*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
646
647 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
648 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
649 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
650
651*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
652
653 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
654 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
655 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
656 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
657
658*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 1390*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
659 1391
660 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1392 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
661 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 1393 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
662 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 1394 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
663 1395
664*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 1396*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
665 1397
1398 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1399 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
1400 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
1401
666 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1402 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1403 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
667 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 1404 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
668 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 1405 Remove older unstables
669 1406
670*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012)
671
672 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1407 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
673 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild: 1408 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
674 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1409 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
675 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
676 1410
677*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012) 1411*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
678 1412
679 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1413 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1414 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
1415 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
1416
1417*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
1418
1419 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1420 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
1421 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
1422
1423 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1424 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
1425 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
1426 Remove older unstable versions
1427
1428*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
1429
1430 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1431 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
1432 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
1433
1434*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
1435
1436 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1437 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
1438 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
1439
1440*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
1441
1442 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
680 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 1443 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
681 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 1444 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
682 1445
683*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 1446*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
684 1447
685 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
686 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
687 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
688
689*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
690
691 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
692 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
693 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
694 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
695
696 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1448 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
697 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
698 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
699 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1449 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
700 Remove older unstable version 1450 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
701 1451
702 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1452 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
703 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
704 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
705 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
706 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 1453 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
707 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 1454 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
708 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 1455 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
709 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 1456 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
710 1457 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
711*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
712
713 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
714 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
715 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
716
717*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
718
719 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
720 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
721 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
722
723*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
724
725 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
726 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
727 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
728 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
729
730*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
731
732 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
733 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
734 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
735
736*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
737
738 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
739 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
740 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
741
742*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
743
744 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
745 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
746 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
747 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
748
749*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
750
751 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
752 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
753 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
754
755*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
756
757 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
758 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
759 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
760
761*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
762
763 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
764 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
765 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
766 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
767
768*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
769
770 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
771 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
772 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
773
774*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
775
776 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
777 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
778 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
779
780*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
781
782 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
783 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
784 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
785 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
786
787 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
788 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1458 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
789 Remove older unstable version 1459 Remove some unstables versions
790 1460
791 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1461 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
792 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 1462 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
793 Stable on x86 and amd64 1463 Stable on amd64 and x86
794 1464
795*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 1465*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
796 1466
797 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1467 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
798 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 1468 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
799 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 1469 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
800 1470
1471*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
1472
1473 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1474 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
1475 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
1476
1477*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
1478
1479 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1480 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
1481 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
1482
1483*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
1484
1485 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1486 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
1487 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
1488
1489*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
1490
1491 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1492 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
1493 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
1494
1495*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
1496
1497 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1498 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
1499 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
1500
1501*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
1502
1503 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1504 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
1505 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
1506
1507*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
1508
1509 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1510 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
1511 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
1512
801*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 1513*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
802 1514
803 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1515 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1516 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1517 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
1518
1519*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
1520
1521 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1522 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
1523 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
1524
1525*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
1526
1527 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
804 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 1528 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
805 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 1529 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
806 1530
807*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 1531*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
808 1532
809 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1533 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
810 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 1534 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
811 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 1535 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
812 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
813 1536
1537*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
1538
814 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1539 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
815 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 1540 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
816 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 1541 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
1542
1543 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
817 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 1544 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
818 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 1545 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
1546 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
819 Remove older buggy unstable versions 1547 Remove older unstables
820 1548
1549*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
1550
1551 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1552 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
1553 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
1554
1555*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
1556
1557 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1558 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
1559 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
1560
821 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1561 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
822 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 1562 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
823 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1563 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
1564 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
824 Remove buggy older unstable versions 1565 Remove older stable and unstable versions
825 1566
826*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
827
828 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1567 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1568 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
1569 Stable on amd64 and x86
1570
1571*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
1572
1573 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1574 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
1575 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
1576
1577*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
1578
1579 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1580 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
1581 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
1582
1583*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
1584
1585 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
829 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 1586 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
830 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 1587 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
831 1588
832*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 1589*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
833 1590
834 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1591 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
835 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 1592 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
836 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 1593 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
837 1594
838*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 1595*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
839 1596
840 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1597 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
841 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
842 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
843 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
844
845 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
846 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
847 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
848 Remove older buggy unstable versions
849
850*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
851
852 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
853 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 1598 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
854 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 1599 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
855 1600
856*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
857
858 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
859 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
860 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
861
862*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
863
864 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
865 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
866 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
867 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
868
869*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
870
871 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
872 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
873 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
874
875*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
876
877 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
878 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
879 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
880
881*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
882
883 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
884 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
885 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
886 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
887
888*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
889
890 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
891 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
892 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
893
894*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
895
896 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
897 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
898 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
899 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
900
901 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
902 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
903 Remove older unstable version
904
905*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
906
907 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
908 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
909 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
910
911*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
912
913 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
914 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
915 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
916 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
917
918 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
919 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
920 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
921 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
922 Remove old stable in favor of new stable
923
924*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
925
926 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
927 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
928 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
929
930*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
931
932 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
933 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
934 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
935 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
936
937*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
938
939 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
940 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
941 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
942
943*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
944
945 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
946 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
947 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
948 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
949
950 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
951 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
952 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
953
954*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 1601*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
955 1602
956 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
957 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
958 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
959
960*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
961
962 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
963 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
964 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
965 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
966
967 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1603 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
968 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
969 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
970
971 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
972 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
973 Remove another older ~arch 3.x kernel
974
975 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
976 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
977 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
978 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
979 Remove older ~arch 3.x kernels
980
981 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
982 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
983 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
984 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
985 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
986 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
987
988*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
989
990 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
991 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
992 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
993
994*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
995
996 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
997 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
998 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
999 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
1000
1001*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
1002
1003 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1004 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 1604 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
1005 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 1605 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
1006 1606
1007*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 1607*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
1008 1608
1009 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1010 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
1011 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
1012 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
1013
1014 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1609 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1015 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 1610 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1016 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 1611 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
1017 1612
1613*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
1614
1018 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1615 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1019 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1616 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
1020 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 1617 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
1021 1618
1022*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 1619*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
1023 1620
1024 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1621 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1025 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 1622 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
1026 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 1623 Restored by request
1027 1624
1028*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
1029
1030 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1031 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
1032 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1033 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
1034
1035*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
1036
1037 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1038 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
1039 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
1040
1041*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
1042
1043 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1044 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
1045 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1046 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
1047
1048*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
1049
1050 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
1052 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
1053
1054*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
1055
1056 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1057 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
1058 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
1059 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
1060
1061*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
1062
1063 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1625 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1626 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
1064 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 1627 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
1065 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 1628 Remove older stables
1066 1629
1067*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
1068
1069 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1630 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1070 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 1631 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
1071 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 1632 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1072 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 1633 Remove older unstables
1073 1634
1074*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 1635*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
1075 1636
1076 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1637 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1077 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 1638 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
1078 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 1639 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
1079 1640
1080*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 1641*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
1081 1642
1082 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1643 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1083 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 1644 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
1084 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 1645 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
1085 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
1086 1646
1087*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 1647*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
1088 1648
1089 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1649 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1090 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 1650 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1091 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 1651 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
1092 1652
1093*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 1653*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
1094 1654
1095 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 1655 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1096 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
1097 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
1098 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
1099
1100 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1101 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
1102 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
1103 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 1656 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
1104 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 1657 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
1105 Removed deprecated version 1658 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
1106 1659
1107 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1108 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
1109 Stable amd64, x86
1110
1111 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 1660 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
1112 Split ChangeLog. 1661 Rotate ChangeLog
1113 1662
1114 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 1663 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.696  
changed lines
  Added in v.1.1249

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20