/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.74 Revision 1.75
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.74 2005/07/12 08:19:27 neysx Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.75 2005/07/13 08:00:31 fox2mike Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.12</version> 6<version>1.13</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>bennyc</member> 10 <member>bennyc</member>
11 <member>dertobi123</member> 11 <member>dertobi123</member>
12 <member>cam</member> 12 <member>cam</member>
13 <member>plasmaroo</member> 13 <member>plasmaroo</member>
14 <member>fox2mike</member> 14 <member>fox2mike</member>
15 </members> 15 </members>
16 <categories> 16 <categories>
17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
34 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat> 34 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat>
35 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat> 35 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat>
36 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat> 36 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat>
37 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat> 37 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat>
38 <cat id="other">Other Documentation</cat> 38 <cat id="other">Other Documentation</cat>
39 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat> 39 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat>
40 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat> 40 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat>
41 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat> 41 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat>
42 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat> 42 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat>
43 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat> 43 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat>
44 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat> 44 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat>
45 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat> 45 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat>
46 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat> 46 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat>
47 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat> 47 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat>
48 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 48 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
49 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
49 </categories> 50 </categories>
50 <files> 51 <files>
51 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 52 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
52 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 53 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
53 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 54 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
54 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 55 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
55 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 56 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
56 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 57 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
57 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 58 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
58 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 59 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
59 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 60 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
60 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 61 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
61 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 62 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
62 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 63 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
63 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 64 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
298 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 299 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
299 <file id="infra-serverstandards">/proj/en/infrastructure/server-standards.xml</file> 300 <file id="infra-serverstandards">/proj/en/infrastructure/server-standards.xml</file>
300 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 301 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
301 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file> 302 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
302 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 303 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
303 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file> 304 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
304 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 305 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
305 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 306 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
306 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 307 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
307 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 308 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
308 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 309 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
309 <file id="catalyst-faq">/proj/en/releng/catalyst/faq.xml</file> 310 <file id="catalyst-faq">/proj/en/releng/catalyst/faq.xml</file>
310 <file id="installer-design">/proj/en/releng/installer/design.xml</file> 311 <file id="installer-design">/proj/en/releng/installer/design.xml</file>
311 <file id="releng-guidelines">/proj/en/releng/docs/release_guidelines.xml</file> 312 <file id="releng-guidelines">/proj/en/releng/docs/release_guidelines.xml</file>
312 <file id="profile-update">/proj/en/releng/release/2004.0/releng/profile-update.xml</file> 313 <file id="profile-update">/proj/en/releng/release/2004.0/releng/profile-update.xml</file>
314 <file id="forums-guide">/proj/en/forums/forum-guide.xml</file>
313 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 315 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
314 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 316 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
315 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 317 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
316 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 318 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
317 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 319 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
318 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file> 320 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
319 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 321 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
320 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 322 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
321 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 323 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
322 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file> 324 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
323 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 325 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
324 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 326 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
325 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 327 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
326 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file> 328 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file>
327 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 329 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
858 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 860 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
859 <fileid>security-policy</fileid> 861 <fileid>security-policy</fileid>
860 </doc> 862 </doc>
861 <doc id="security-coordination"> 863 <doc id="security-coordination">
862 <memberof>project_security</memberof> 864 <memberof>project_security</memberof>
863 <fileid>security-coordination</fileid> 865 <fileid>security-coordination</fileid>
864 </doc> 866 </doc>
865 <doc id="security-recruitment"> 867 <doc id="security-recruitment">
866 <memberof>project_security</memberof> 868 <memberof>project_security</memberof>
867 <fileid>security-recruitment</fileid> 869 <fileid>security-recruitment</fileid>
868 </doc> 870 </doc>
869 <doc id="security-bugs"> 871 <doc id="security-bugs">
870 <memberof>project_security</memberof> 872 <memberof>project_security</memberof>
871 <fileid>security-bugs</fileid> 873 <fileid>security-bugs</fileid>
872 </doc> 874 </doc>
875 <doc id="forums-mod-guide">
876 <memberof>project_forums</memberof>
877 <fileid>forums-guide</fileid>
878 </doc>
873 <doc id="keychain-guide"> 879 <doc id="keychain-guide">
874 <memberof>desktop_apps</memberof> 880 <memberof>desktop_apps</memberof>
875 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 881 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
876 <fileid>keychain-guide</fileid> 882 <fileid>keychain-guide</fileid>
877 </doc> 883 </doc>
878 <doc id="metadoc-guide"> 884 <doc id="metadoc-guide">
879 <memberof>project_gdp</memberof> 885 <memberof>project_gdp</memberof>
880 <fileid>metadoc-guide</fileid> 886 <fileid>metadoc-guide</fileid>
881 </doc> 887 </doc>
882 <doc id="hpc-howto"> 888 <doc id="hpc-howto">
883 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 889 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
884 <fileid>hpc-howto</fileid> 890 <fileid>hpc-howto</fileid>
885 </doc> 891 </doc>
886 <doc id="gnap-userguide"> 892 <doc id="gnap-userguide">
887 <memberof>project_base</memberof> 893 <memberof>project_base</memberof>

Legend:
Removed from v.1.74  
changed lines
  Added in v.1.75

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20