/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.75 Revision 1.76
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.75 2005/07/13 08:00:31 fox2mike Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.76 2005/07/13 10:06:16 fox2mike Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.13</version> 6<version>1.14</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>bennyc</member> 10 <member>bennyc</member>
11 <member>dertobi123</member> 11 <member>dertobi123</member>
12 <member>cam</member> 12 <member>cam</member>
13 <member>plasmaroo</member> 13 <member>plasmaroo</member>
14 <member>fox2mike</member> 14 <member>fox2mike</member>
15 </members> 15 </members>
16 <categories> 16 <categories>
17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
22 <cat id="articles">Published Articles</cat> 22 <cat id="articles">Published Articles</cat>
23 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 23 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
24 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 24 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
25 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 25 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
26 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 26 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
27 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 27 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
28 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
28 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 29 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
29 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 30 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
30 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 31 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
31 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 32 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
32 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 33 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
33 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat>
34 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat> 35 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat>
35 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat> 36 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat>
36 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat> 37 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat>
37 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat> 38 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat>
38 <cat id="other">Other Documentation</cat> 39 <cat id="other">Other Documentation</cat>
39 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat> 40 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat>
40 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat> 41 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat>
41 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat> 42 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat>
42 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat> 43 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat>
44 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat> 45 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat>
45 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat> 46 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat>
46 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat> 47 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat>
47 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat> 48 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat>
48 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 49 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
49 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 50 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
50 </categories> 51 </categories>
51 <files> 52 <files>
52 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 53 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
53 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 54 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
54 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 55 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
55 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 56 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
56 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 57 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
57 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 58 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
58 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 59 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
60 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file>
59 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 61 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
60 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 62 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
61 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 63 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
62 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 64 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
63 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 65 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
64 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 66 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
65 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 67 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
66 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 68 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
67 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file> 69 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
68 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 70 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
69 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 71 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
70 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 72 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
71 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 73 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
72 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 74 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
73 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 75 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
356 <memberof>articles_gentoo</memberof> 358 <memberof>articles_gentoo</memberof>
357 <fileid>art-mk-distro-p2</fileid> 359 <fileid>art-mk-distro-p2</fileid>
358 </doc> 360 </doc>
359 <doc id="art-mk-distro-p3"> 361 <doc id="art-mk-distro-p3">
360 <memberof>articles_gentoo</memberof> 362 <memberof>articles_gentoo</memberof>
361 <fileid>art-mk-distro-p3</fileid> 363 <fileid>art-mk-distro-p3</fileid>
362 </doc> 364 </doc>
363 <doc id="art-lpi-101-fundamentals-p1"> 365 <doc id="art-lpi-101-fundamentals-p1">
364 <memberof>articles_linux</memberof> 366 <memberof>articles_linux</memberof>
365 <fileid>art-lpi-101-fundamentals-p1</fileid> 367 <fileid>art-lpi-101-fundamentals-p1</fileid>
366 </doc> 368 </doc>
367 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 369 <doc id="art-lpi-101-administration-p2">
368 <memberof>articles_linux</memberof> 370 <memberof>articles_linux</memberof>
369 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid> 371 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
370 </doc> 372 </doc>
373 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw">
374 <memberof>articles_commth</memberof>
375 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
376 </doc>
371 <doc id="bugzilla-howto"> 377 <doc id="bugzilla-howto">
372 <memberof>other</memberof> 378 <memberof>other</memberof>
373 <fileid>bugzie-howto</fileid> 379 <fileid>bugzie-howto</fileid>
374 </doc> 380 </doc>
375 <doc id="utf-8"> 381 <doc id="utf-8">
376 <memberof>sysadmin_general</memberof> 382 <memberof>sysadmin_general</memberof>
377 <memberof>desktop_config</memberof> 383 <memberof>desktop_config</memberof>
378 <fileid>utf-8</fileid> 384 <fileid>utf-8</fileid>
379 </doc> 385 </doc>
380 <doc id="handbook_index"> 386 <doc id="handbook_index">
381 <memberof>install_guides</memberof> 387 <memberof>install_guides</memberof>
382 <fileid>handbook_index</fileid> 388 <fileid>handbook_index</fileid>
383 </doc> 389 </doc>
384 <doc id="2005.0-handbook-index"> 390 <doc id="2005.0-handbook-index">
385 <memberof>install_guides</memberof> 391 <memberof>install_guides</memberof>

Legend:
Removed from v.1.75  
changed lines
  Added in v.1.76

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20