/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.113 Revision 1.126
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.113 2005/10/02 15:24:33 neysx Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.126 2005/12/22 22:24:10 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.42</version> 6<version>1.55</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
12 <member>cam</member> 12 <member>cam</member>
13 <member>vanquirius</member> 13 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 14 <member>alin</member>
15 <member>dertobi123</member>
16 </members> 15 </members>
17 <categories> 16 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
21 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
23 <cat id="articles">Published Articles</cat> 23 <cat id="articles">Published Articles</cat>
24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
88 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file> 88 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file>
89 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file> 89 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file>
90 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file> 90 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file>
91 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file> 91 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file>
92 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file> 92 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file>
93 <file id="samba-p1">/doc/en/articles/samba-p1.xml</file>
94 <file id="samba-p2">/doc/en/articles/samba-p2.xml</file>
95 <file id="samba-p3">/doc/en/articles/samba-p3.xml</file>
96 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
97 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
98 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
99 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
100 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
93 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 101 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
94 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file> 102 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
95 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 103 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
96 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 104 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
97 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 105 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
173 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 181 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
174 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 182 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
175 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 183 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
176 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 184 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
177 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 185 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
178 <file id="2004.3-handbook-x86">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-x86.xml</file>
179 <file id="2004.3-hb-install-about">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-about.xml</file>
180 <file id="2004.3-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-medium.xml</file>
181 <file id="2004.3-hb-install-network">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-network.xml</file>
182 <file id="2004.3-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-stage.xml</file>
183 <file id="2004.3-hb-install-system">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-system.xml</file>
184 <file id="2004.3-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-kernel.xml</file>
185 <file id="2004.3-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-tools.xml</file>
186 <file id="2004.3-handbook-index">/doc/en/handbook/2004.3/index.xml</file>
187 <file id="2004.3-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-sparc.xml</file>
188 <file id="2004.3-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-amd64.xml</file>
189 <file id="2004.3-hb-install-next">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-next.xml</file>
190 <file id="2004.3-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
191 <file id="2004.3-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-disk.xml</file>
192 <file id="2004.3-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
193 <file id="2004.3-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-medium.xml</file>
194 <file id="2004.3-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
195 <file id="2004.3-hb-install-config">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-config.xml</file>
196 <file id="2004.3-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-finalise.xml</file>
197 <file id="2004.3-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-disk.xml</file>
198 <file id="2004.3-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
199 <file id="2004.3-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-medium.xml</file>
200 <file id="2004.3-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-hppa.xml</file>
201 <file id="2004.3-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-ppc.xml</file>
202 <file id="2004.3-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
203 <file id="2004.3-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-disk.xml</file>
204 <file id="2004.3-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
205 <file id="2004.3-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-medium.xml</file>
206 <file id="2004.3-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
207 <file id="2004.3-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-disk.xml</file>
208 <file id="2004.3-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
209 <file id="2004.3-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-medium.xml</file>
210 <file id="2004.3-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
211 <file id="2004.3-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-disk.xml</file>
212 <file id="2005.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-x86.xml</file>
213 <file id="2005.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-about.xml</file>
214 <file id="2005.0-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-medium.xml</file>
215 <file id="2005.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-network.xml</file>
216 <file id="2005.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-stage.xml</file>
217 <file id="2005.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-system.xml</file>
218 <file id="2005.0-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-kernel.xml</file>
219 <file id="2005.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-tools.xml</file>
220 <file id="2005.0-handbook-index">/doc/en/handbook/2005.0/index.xml</file>
221 <file id="2005.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-sparc.xml</file>
222 <file id="2005.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-amd64.xml</file>
223 <file id="2005.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-next.xml</file>
224 <file id="2005.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
225 <file id="2005.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
226 <file id="2005.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
227 <file id="2005.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
228 <file id="2005.0-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-config.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-finalise.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-disk.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
233 <file id="2005.0-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-medium.xml</file>
234 <file id="2005.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-hppa.xml</file>
235 <file id="2005.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-ppc.xml</file>
236 <file id="2005.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
237 <file id="2005.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
238 <file id="2005.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
239 <file id="2005.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
240 <file id="2005.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
241 <file id="2005.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
242 <file id="2005.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
243 <file id="2005.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
244 <file id="2005.0-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
245 <file id="2005.0-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-disk.xml</file>
246 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
247 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
248 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
249 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
250 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
251 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file> 186 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
252 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file> 187 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
253 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file> 188 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
254 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file> 189 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
255 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file> 190 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
307 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 242 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
308 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 243 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
309 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 244 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
310 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 245 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
311 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 246 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
312 <file id="management-structure">/doc/en/management-structure.xml</file>
313 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 247 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
314 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 248 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
315 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 249 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
316 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file> 250 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
317 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 251 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
338 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 272 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
339 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 273 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
340 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file> 274 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
341 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 275 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
342 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 276 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
277 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.12-upgrade.xml</file>
343 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 278 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
344 <file id="macos-guide">/doc/en/macos-guide.xml</file>
345 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file> 279 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
346 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 280 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
347 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 281 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
348 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 282 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
349 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 283 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
350 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file>
351 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 284 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
352 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 285 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
353 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file> 286 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
354 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file> 287 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
355 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 288 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
375 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 308 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
376 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 309 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
377 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 310 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
378 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 311 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
379 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 312 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
380 <file id="hardened-grsec2">/proj/en/hardened/grsecurity2.xml</file>
381 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 313 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
382 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 314 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file>
383 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file> 315 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
384 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file> 316 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
385 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file> 317 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
439 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file> 371 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
440 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 372 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
441 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file> 373 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
442 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 374 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
443 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 375 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
376 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
444 </files> 377 </files>
445 <docs> 378 <docs>
446 <doc id="name-logo"> 379 <doc id="name-logo">
447 <memberof>other</memberof> 380 <memberof>other</memberof>
448 <fileid>name-logo</fileid> 381 <fileid>name-logo</fileid>
525 </doc> 458 </doc>
526 <doc id="afig-ct-ext3-intro"> 459 <doc id="afig-ct-ext3-intro">
527 <memberof>articles_commth</memberof> 460 <memberof>articles_commth</memberof>
528 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid> 461 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
529 </doc> 462 </doc>
463 <doc id="samba-p1">
464 <memberof>articles_commth</memberof>
465 <fileid>samba-p1</fileid>
466 </doc>
467 <doc id="samba-p2">
468 <memberof>articles_commth</memberof>
469 <fileid>samba-p2</fileid>
470 </doc>
471 <doc id="samba-p3">
472 <memberof>articles_commth</memberof>
473 <fileid>samba-p3</fileid>
474 </doc>
475 <doc id="l-redesign-1">
476 <memberof>articles_commth</memberof>
477 <fileid>l-redesign-1</fileid>
478 </doc>
479 <doc id="l-redesign-2">
480 <memberof>articles_commth</memberof>
481 <fileid>l-redesign-2</fileid>
482 </doc>
483 <doc id="l-redesign-3">
484 <memberof>articles_commth</memberof>
485 <fileid>l-redesign-3</fileid>
486 </doc>
487 <doc id="l-redesign-4">
488 <memberof>articles_commth</memberof>
489 <fileid>l-redesign-4</fileid>
490 </doc>
491 <doc id="autotools-practices">
492 <memberof>articles_others</memberof>
493 <fileid>autotools-practices</fileid>
494 </doc>
530 <doc id="hardware-stability-p1"> 495 <doc id="hardware-stability-p1">
531 <memberof>articles_others</memberof> 496 <memberof>articles_others</memberof>
532 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 497 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
533 </doc> 498 </doc>
534 <doc id="hardware-stability-p2"> 499 <doc id="hardware-stability-p2">
625 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 590 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
626 <bugs> 591 <bugs>
627 <bug>91769</bug> 592 <bug>91769</bug>
628 </bugs> 593 </bugs>
629 </doc> 594 </doc>
630 <doc id="amd64-technotes">
631 <memberof>install_guides</memberof>
632 <memberof>project_base</memberof>
633 <fileid>amd64-technotes</fileid>
634 </doc>
635 <doc id="amd64-howtos"> 595 <doc id="amd64-howtos">
636 <memberof>project_base</memberof> 596 <memberof>project_base</memberof>
637 <fileid>amd64-howtos</fileid> 597 <fileid>amd64-howtos</fileid>
638 </doc> 598 </doc>
639 <doc id="faq"> 599 <doc id="faq">
664 <memberof>install_other</memberof> 624 <memberof>install_other</memberof>
665 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid> 625 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
666 </doc> 626 </doc>
667 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 627 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
668 <memberof>install_other</memberof> 628 <memberof>install_other</memberof>
629 <memberof>upgrade</memberof>
669 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid> 630 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
670 </doc> 631 </doc>
671 <doc id="gentoo-upgrading"> 632 <doc id="gentoo-upgrading">
672 <memberof>install_other</memberof> 633 <memberof>install_other</memberof>
634 <memberof>upgrade</memberof>
673 <fileid>gentoo-upgrading</fileid> 635 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
674 </doc> 636 </doc>
675 <doc id="2.6-migration"> 637 <doc id="2.6-migration">
676 <memberof>install_other</memberof> 638 <memberof>install_other</memberof>
639 <memberof>upgrade</memberof>
677 <fileid>2.6-migration</fileid> 640 <fileid>2.6-migration</fileid>
678 </doc> 641 </doc>
679 <doc id="genkernel"> 642 <doc id="genkernel">
680 <memberof>install_other</memberof> 643 <memberof>install_other</memberof>
681 <fileid>genkernel</fileid> 644 <fileid>genkernel</fileid>
701 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid> 664 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid>
702 </doc> 665 </doc>
703 <doc id="gentoolkit"> 666 <doc id="gentoolkit">
704 <memberof>gentoo_portage</memberof> 667 <memberof>gentoo_portage</memberof>
705 <fileid>gentoolkit</fileid> 668 <fileid>gentoolkit</fileid>
706 </doc>
707 <doc id="macos-guide">
708 <memberof>gentoo_portage</memberof>
709 <fileid>macos-guide</fileid>
710 </doc> 669 </doc>
711 <doc id="environment-variables"> 670 <doc id="environment-variables">
712 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 671 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
713 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 672 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
714 </doc> 673 </doc>
973 <memberof>sysadmin_general</memberof> 932 <memberof>sysadmin_general</memberof>
974 <fileid>cron-guide</fileid> 933 <fileid>cron-guide</fileid>
975 </doc> 934 </doc>
976 <doc id="kernel-upgrade"> 935 <doc id="kernel-upgrade">
977 <memberof>sysadmin_general</memberof> 936 <memberof>sysadmin_general</memberof>
937 <memberof>upgrade</memberof>
978 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 938 <fileid>kernel-upgrade</fileid>
979 </doc> 939 </doc>
980 <doc id="ldap-howto"> 940 <doc id="ldap-howto">
981 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 941 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
982 <fileid>ldap-howto</fileid> 942 <fileid>ldap-howto</fileid>
943 <bugs>
944 <bug>102481</bug>
945 <bug stopper="yes">115130</bug>
946 </bugs>
983 </doc> 947 </doc>
984 <doc id="research_manifest"> 948 <doc id="research_manifest">
985 <memberof>desktop_project</memberof> 949 <memberof>desktop_project</memberof>
986 <fileid>research_manifest</fileid> 950 <fileid>research_manifest</fileid>
987 </doc> 951 </doc>
1016 </doc> 980 </doc>
1017 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 981 <doc id="hardened-pax-quickstart">
1018 <memberof>project_hardened</memberof> 982 <memberof>project_hardened</memberof>
1019 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 983 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
1020 </doc> 984 </doc>
1021 <doc id="hardened-grsec2">
1022 <memberof>project_hardened</memberof>
1023 <fileid>hardened-grsec2</fileid>
1024 </doc>
1025 <doc id="hardened-capabilities"> 985 <doc id="hardened-capabilities">
1026 <memberof>project_hardened</memberof> 986 <memberof>project_hardened</memberof>
1027 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 987 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
1028 </doc> 988 </doc>
1029 <doc id="hardened-x86-selinux"> 989 <doc id="hardened-x86-selinux">
1181 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1141 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1182 <fileid>apache-troubleshooting</fileid> 1142 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1183 </doc> 1143 </doc>
1184 <doc id="apache-upgrading"> 1144 <doc id="apache-upgrading">
1185 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1145 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1146 <memberof>upgrade</memberof>
1186 <fileid>apache-upgrading</fileid> 1147 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1187 </doc> 1148 </doc>
1188 <doc id="apache-developer"> 1149 <doc id="apache-developer">
1189 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1150 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1190 <fileid>apache-developer</fileid> 1151 <fileid>apache-developer</fileid>
1202 <memberof>faq</memberof> 1163 <memberof>faq</memberof>
1203 <fileid>mips-faq</fileid> 1164 <fileid>mips-faq</fileid>
1204 </doc> 1165 </doc>
1205 <doc id="mysql-upgrading"> 1166 <doc id="mysql-upgrading">
1206 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1167 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1168 <memberof>upgrade</memberof>
1207 <fileid>mysql-upgrading</fileid> 1169 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1170 </doc>
1171 <doc id="gcc-upgrading">
1172 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1173 <memberof>upgrade</memberof>
1174 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1175 </doc>
1176 <doc id="gnome-upgrade">
1177 <memberof>desktop_install</memberof>
1178 <memberof>upgrade</memberof>
1179 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1208 </doc> 1180 </doc>
1209 </docs> 1181 </docs>
1210</metadoc> 1182</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.113  
changed lines
  Added in v.1.126

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20