/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.124 Revision 1.191
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.124 2005/12/16 15:27:15 rane Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.191 2007/08/16 02:16:18 nightmorph Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.53</version> 6<version>1.114</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 8 <lead>neysx</lead>
9 <member>cam</member>
10 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member> 11 <member>fox2mike</member>
12 <member>grahl</member>
13 <member>jkt</member>
14 <member>nightmorph</member>
15 <member>rane</member>
11 <member>smithj</member> 16 <member>swift</member>
12 <member>cam</member>
13 <member>vanquirius</member> 17 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 18 <member>yoswink</member>
15 <member>dertobi123</member>
16 </members> 19 </members>
17 <categories> 20 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 21 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 22 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 23 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
52 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 55 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
53 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 56 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
54 </categories> 57 </categories>
55 <files> 58 <files>
56 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 59 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
60 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file>
61 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file>
62 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file>
63 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file>
57 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 64 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
58 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file> 65 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
59 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 66 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
60 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 67 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
61 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 68 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
62 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 69 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
63 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 70 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
64 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 71 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
65 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 72 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
66 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 73 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
74 <file id="art-lpi-101-intermediate-p3">/doc/en/articles/lpi-101-intermediate-p3.xml</file>
75 <file id="art-lpi-101-advanced-p4">/doc/en/articles/lpi-101-advanced-p4.xml</file>
67 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file> 76 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file> 77 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 78 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 79 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
71 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 80 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
99 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 108 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
100 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 109 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
101 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 110 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
102 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 111 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
103 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file> 112 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
113 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
104 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 114 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
105 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 115 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
106 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 116 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
107 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 117 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
108 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 118 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 119 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 120 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 121 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
112 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file> 122 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
123 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
113 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 124 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
114 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 125 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
115 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 126 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
116 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 127 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
117 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 128 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
118 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 129 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
130 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
119 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 131 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
120 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 132 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
121 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 133 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
134 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
122 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 135 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
136 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
123 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 137 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
124 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 138 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
139 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file>
140 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
141 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
125 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 142 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
126 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
127 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 143 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
128 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 144 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
129 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 145 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
130 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 146 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
131 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file> 147 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file>
132 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file> 148 <file id="hb-install-arm-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-arm-bootloader.xml</file>
133 <file id="hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-disk.xml</file> 149 <file id="hb-install-arm-disk">/doc/en/handbook/hb-install-arm-disk.xml</file>
134 <file id="hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-kernel.xml</file> 150 <file id="hb-install-arm-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-arm-kernel.xml</file>
135 <file id="hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-medium.xml</file> 151 <file id="hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/hb-install-arm-medium.xml</file>
136 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file> 152 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file>
137 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file> 153 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file>
138 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 154 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
139 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file> 155 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file>
140 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file> 156 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
141 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file> 157 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file>
158 <file id="hb-install-ia64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-disk.xml</file>
159 <file id="hb-install-ia64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-kernel.xml</file>
160 <file id="hb-install-ia64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-medium.xml</file>
142 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 161 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
143 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 162 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
144 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 163 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
145 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 164 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
165 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
166 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
146 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 167 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
147 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 168 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
148 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 169 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
149 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 170 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
150 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 171 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
151 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file> 172 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file>
173 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
174 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
175 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
176 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
152 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 177 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
153 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file> 178 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file>
154 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 179 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
155 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file> 180 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file>
156 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file> 181 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file>
157 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
158 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file> 182 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file>
159 <file id="hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-bootloader.xml</file> 183 <file id="hb-install-x86+amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file>
160 <file id="hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86-disk.xml</file> 184 <file id="hb-install-x86+amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file>
161 <file id="hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86-kernel.xml</file> 185 <file id="hb-install-x86+amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file>
162 <file id="hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86-medium.xml</file> 186 <file id="hb-install-x86+amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file>
163 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file> 187 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file>
164 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file> 188 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file>
165 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 189 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
166 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 190 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
167 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 191 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
168 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 192 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
169 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
170 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
171 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
172 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
173 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
174 <file id="hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
175 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 193 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
176 <file id="hb-portage-ebuild">/doc/en/handbook/hb-portage-ebuild.xml</file>
177 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 194 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
178 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 195 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
179 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 196 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
180 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 197 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
181 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 198 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
182 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 199 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
183 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 200 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
184 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 201 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
185 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 202 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
186 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 203 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
187 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
188 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file> 204 <file id="2007.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-amd64.xml</file>
189 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file> 205 <file id="2007.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-hppa.xml</file>
190 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file> 206 <file id="2007.0-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc64.xml</file>
191 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file> 207 <file id="2007.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc.xml</file>
192 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file> 208 <file id="2007.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-sparc.xml</file>
193 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file> 209 <file id="2007.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml</file>
194 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file> 210 <file id="2007.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-about.xml</file>
195 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
196 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
197 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
198 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
199 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
200 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
201 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
202 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
203 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file> 211 <file id="2007.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-config.xml</file>
204 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file> 212 <file id="2007.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-finalise.xml</file>
205 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 213 <file id="2007.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
206 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file> 214 <file id="2007.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
207 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file> 215 <file id="2007.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
208 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file> 216 <file id="2007.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
209 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file> 217 <file id="2007.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-network.xml</file>
210 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file> 218 <file id="2007.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-next.xml</file>
211 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file> 219 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
212 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file> 220 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
213 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file> 221 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
214 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file> 222 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
215 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 223 <file id="2007.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
216 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file> 224 <file id="2007.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
217 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 225 <file id="2007.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
218 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file> 226 <file id="2007.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
219 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 227 <file id="2007.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
220 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file> 228 <file id="2007.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
221 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 229 <file id="2007.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
222 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file> 230 <file id="2007.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
223 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file> 231 <file id="2007.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-stage.xml</file>
224 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file> 232 <file id="2007.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-system.xml</file>
225 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file> 233 <file id="2007.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-tools.xml</file>
226 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
227 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file> 234 <file id="2007.0-hb-install-gli-dialog">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-dialog.xml</file>
228 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
229 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file> 235 <file id="2007.0-hb-install-gli-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-medium.xml</file>
236 <file id="2007.0-hb-install-gtkfe">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gtkfe.xml</file>
230 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file> 237 <file id="2007.0-index">/doc/en/handbook/2007.0/index.xml</file>
231 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 238 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
232 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 239 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
233 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 240 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
234 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 241 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
235 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 242 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
243 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 250 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
244 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 251 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
245 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 252 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
246 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 253 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
247 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 254 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
248 <file id="management-structure">/doc/en/management-structure.xml</file>
249 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 255 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
250 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 256 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
257 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
251 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 258 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
252 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
253 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 259 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
254 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file> 260 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
255 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 261 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
256 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 262 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
257 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 263 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
258 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 264 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
259 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file> 265 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file>
260 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 266 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
267 <file id="gentoo-x86-quickinstall+raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
261 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 268 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
262 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file> 269 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
263 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 270 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
264 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 271 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
265 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 272 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
266 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file> 273 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file>
267 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 274 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
268 <file id="nx-guide">/doc/en/nx-guide.xml</file>
269 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file> 275 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file>
270 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file> 276 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file>
271 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file> 277 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file>
272 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file> 278 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file>
273 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file> 279 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
274 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 280 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
275 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 281 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
276 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 282 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
278 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 283 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
279 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.12-upgrade.xml</file> 284 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.18-upgrade.xml</file>
280 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 285 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
281 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file> 286 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
282 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 287 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
283 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 288 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
284 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 289 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
285 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 290 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
291 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
286 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 292 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
287 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 293 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
288 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file> 294 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file>
289 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file> 295 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
290 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 296 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
291 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 297 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
292 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 298 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
293 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 299 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
294 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 300 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
295 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 301 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
302 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
296 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 303 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
297 <file id="irc-gentoo-policy">/main/en/irc-gentoo-policy.xml</file>
298 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file> 304 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
299 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file> 305 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
300 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file> 306 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
301 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file> 307 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
302 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file> 308 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
303 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 309 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
304 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 310 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
305 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 311 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
306 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 312 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
307 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 313 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
308 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 314 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file>
309 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 315 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
310 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 316 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
311 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 317 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
312 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 318 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
313 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 319 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
314 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 320 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
321 <file id="hardened-grsec">/proj/en/hardened/grsecurity.xml</file>
315 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 322 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
316 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 323 <file id="hardened-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-handbook.xml</file>
317 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
318 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
319 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
320 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file> 324 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file>
321 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file> 325 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file>
322 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 326 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
323 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 327 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
324 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 328 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
348 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 352 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
349 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 353 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
350 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file> 354 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
351 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 355 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
352 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 356 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
357 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
353 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 358 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
354 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file> 359 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
355 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 360 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
356 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 361 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
357 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 362 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
358 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 363 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
359 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file> 364 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file>
373 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file> 378 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
374 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 379 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
375 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file> 380 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
376 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 381 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
377 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 382 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
383 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
378 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 384 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
385 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
386 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
387 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
388 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
389 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
390 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
391 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
392 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
393 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
394 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
395 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
396 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
397 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
398 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
399 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
400 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
401 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
402 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
379 </files> 403 </files>
380 <docs> 404 <docs>
381 <doc id="name-logo"> 405 <doc id="name-logo">
382 <memberof>other</memberof> 406 <memberof>other</memberof>
383 <fileid>name-logo</fileid> 407 <fileid>name-logo</fileid>
412 </doc> 436 </doc>
413 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 437 <doc id="art-lpi-101-administration-p2">
414 <memberof>articles_linux</memberof> 438 <memberof>articles_linux</memberof>
415 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid> 439 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
416 </doc> 440 </doc>
441 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3">
442 <memberof>articles_linux</memberof>
443 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
444 </doc>
445 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4">
446 <memberof>articles_linux</memberof>
447 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
448 </doc>
417 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 449 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw">
418 <memberof>articles_commth</memberof> 450 <memberof>articles_commth</memberof>
419 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid> 451 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
420 </doc> 452 </doc>
421 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 453 <doc id="art-ct-l-sed-p1">
491 <fileid>l-redesign-4</fileid> 523 <fileid>l-redesign-4</fileid>
492 </doc> 524 </doc>
493 <doc id="autotools-practices"> 525 <doc id="autotools-practices">
494 <memberof>articles_others</memberof> 526 <memberof>articles_others</memberof>
495 <fileid>autotools-practices</fileid> 527 <fileid>autotools-practices</fileid>
496 </doc> 528 </doc>
497 <doc id="hardware-stability-p1"> 529 <doc id="hardware-stability-p1">
498 <memberof>articles_others</memberof> 530 <memberof>articles_others</memberof>
499 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 531 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
500 </doc> 532 </doc>
501 <doc id="hardware-stability-p2"> 533 <doc id="hardware-stability-p2">
564 </doc> 596 </doc>
565 <doc id="mysql-howto"> 597 <doc id="mysql-howto">
566 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 598 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
567 <fileid>mysql-howto</fileid> 599 <fileid>mysql-howto</fileid>
568 </doc> 600 </doc>
601 <doc id="postgres-howto">
602 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
603 <fileid>postgres-howto</fileid>
604 </doc>
569 <doc id="bluetooth-guide"> 605 <doc id="bluetooth-guide">
570 <memberof>install_other</memberof> 606 <memberof>desktop_config</memberof>
571 <fileid>bt-guide</fileid> 607 <fileid>bt-guide</fileid>
572 </doc> 608 </doc>
573 <doc id="utf-8"> 609 <doc id="utf-8">
574 <memberof>sysadmin_general</memberof> 610 <memberof>sysadmin_general</memberof>
575 <memberof>desktop_config</memberof> 611 <memberof>desktop_config</memberof>
577 </doc> 613 </doc>
578 <doc id="handbook_index"> 614 <doc id="handbook_index">
579 <memberof>install_guides</memberof> 615 <memberof>install_guides</memberof>
580 <fileid>handbook_index</fileid> 616 <fileid>handbook_index</fileid>
581 </doc> 617 </doc>
582 <doc id="2005.1-index"> 618 <doc id="2007.0-index">
583 <memberof>install_guides</memberof> 619 <memberof>install_guides</memberof>
584 <fileid>2005.1-index</fileid> 620 <fileid>2007.0-index</fileid>
585 </doc> 621 </doc>
586 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 622 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
587 <memberof>install_guides</memberof> 623 <memberof>install_guides</memberof>
588 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 624 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
589 </doc> 625 </doc>
626 <doc id="gentoo-x86-quickinstall+raid">
627 <memberof>install_guides</memberof>
628 <fileid>gentoo-x86-quickinstall+raid</fileid>
629 </doc>
590 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 630 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
591 <memberof>install_guides</memberof> 631 <memberof>install_guides</memberof>
592 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 632 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
593 <bugs>
594 <bug>91769</bug>
595 </bugs>
596 </doc> 633 </doc>
597 <doc id="amd64-howtos"> 634 <doc id="amd64-howtos">
598 <memberof>project_base</memberof> 635 <memberof>project_base</memberof>
599 <fileid>amd64-howtos</fileid> 636 <fileid>amd64-howtos</fileid>
600 </doc> 637 </doc>
601 <doc id="faq"> 638 <doc id="faq">
602 <memberof>faq</memberof> 639 <memberof>faq</memberof>
603 <fileid>faq</fileid> 640 <fileid>faq</fileid>
641 </doc>
642 <doc id="gentoo-alpha-faq">
643 <memberof>faq</memberof>
644 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
604 </doc> 645 </doc>
605 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 646 <doc id="gentoo-amd64-faq">
606 <memberof>faq</memberof> 647 <memberof>faq</memberof>
607 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid> 648 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
608 </doc> 649 </doc>
643 </doc> 684 </doc>
644 <doc id="genkernel"> 685 <doc id="genkernel">
645 <memberof>install_other</memberof> 686 <memberof>install_other</memberof>
646 <fileid>genkernel</fileid> 687 <fileid>genkernel</fileid>
647 </doc> 688 </doc>
648 <doc id="colinux-howto">
649 <memberof>install_other</memberof>
650 <fileid>colinux-howto</fileid>
651 </doc>
652 <doc id="portage-intro"> 689 <doc id="portage-intro">
653 <memberof>gentoo_portage</memberof> 690 <memberof>gentoo_portage</memberof>
654 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid> 691 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid>
655 </doc> 692 </doc>
656 <doc id="portage-features"> 693 <doc id="portage-features">
667 </doc> 704 </doc>
668 <doc id="gentoolkit"> 705 <doc id="gentoolkit">
669 <memberof>gentoo_portage</memberof> 706 <memberof>gentoo_portage</memberof>
670 <fileid>gentoolkit</fileid> 707 <fileid>gentoolkit</fileid>
671 </doc> 708 </doc>
709 <doc id="portage-utils">
710 <memberof>gentoo_portage</memberof>
711 <fileid>portage-utils</fileid>
712 </doc>
672 <doc id="environment-variables"> 713 <doc id="environment-variables">
673 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 714 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
674 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 715 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
675 </doc> 716 </doc>
676 <doc id="initscripts"> 717 <doc id="initscripts">
695 </doc> 736 </doc>
696 <doc id="uml"> 737 <doc id="uml">
697 <memberof>sysadmin_general</memberof> 738 <memberof>sysadmin_general</memberof>
698 <fileid>uml</fileid> 739 <fileid>uml</fileid>
699 </doc> 740 </doc>
700 <doc id="openmosix-howto">
701 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
702 <fileid>openmosix-howto</fileid>
703 </doc>
704 <doc id="diskless-howto"> 741 <doc id="diskless-howto">
705 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 742 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
706 <fileid>diskless-howto</fileid> 743 <fileid>diskless-howto</fileid>
707 </doc> 744 </doc>
708 <doc id="ltsp"> 745 <doc id="ltsp">
710 <fileid>ltsp</fileid> 747 <fileid>ltsp</fileid>
711 </doc> 748 </doc>
712 <doc id="distcc"> 749 <doc id="distcc">
713 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 750 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
714 <fileid>distcc</fileid> 751 <fileid>distcc</fileid>
752 </doc>
753 <doc id="cross-distcc">
754 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
755 <fileid>cross-distcc</fileid>
715 </doc> 756 </doc>
716 <doc id="devfs-guide"> 757 <doc id="devfs-guide">
717 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 758 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
718 <fileid>devfs-guide</fileid> 759 <fileid>devfs-guide</fileid>
719 </doc> 760 </doc>
758 </doc> 799 </doc>
759 <doc id="home-router-howto"> 800 <doc id="home-router-howto">
760 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 801 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
761 <fileid>home-router-howto</fileid> 802 <fileid>home-router-howto</fileid>
762 </doc> 803 </doc>
804 <doc id="gcc-optimization">
805 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
806 <fileid>gcc-optimization</fileid>
807 </doc>
763 <doc id="gentoo-dev-handbook"> 808 <doc id="gentoo-dev-handbook">
764 <memberof>gentoodev</memberof> 809 <memberof>gentoodev</memberof>
765 <memberof>project_devrel</memberof> 810 <memberof>project_devrel</memberof>
766 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid> 811 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid>
767 </doc> 812 </doc>
797 </doc> 842 </doc>
798 <doc id="contract"> 843 <doc id="contract">
799 <memberof>other</memberof> 844 <memberof>other</memberof>
800 <fileid>contract</fileid> 845 <fileid>contract</fileid>
801 </doc> 846 </doc>
847 <doc id="contact">
848 <memberof>other</memberof>
849 <fileid>contact</fileid>
850 </doc>
802 <doc id="gentoo-graphics"> 851 <doc id="gentoo-graphics">
803 <memberof>other</memberof> 852 <memberof>other</memberof>
804 <fileid>gentoo-graphics</fileid> 853 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
805 </doc>
806 <doc id="irc-gentoo-policy">
807 <memberof>other</memberof>
808 <fileid>irc-gentoo-policy</fileid>
809 </doc> 854 </doc>
810 <doc id="irc"> 855 <doc id="irc">
811 <memberof>other</memberof> 856 <memberof>other</memberof>
812 <fileid>irc</fileid> 857 <fileid>irc</fileid>
813 </doc> 858 </doc>
868 </doc> 913 </doc>
869 <doc id="fluxbox-config"> 914 <doc id="fluxbox-config">
870 <memberof>desktop_install</memberof> 915 <memberof>desktop_install</memberof>
871 <fileid>fluxbox-config</fileid> 916 <fileid>fluxbox-config</fileid>
872 </doc> 917 </doc>
918 <doc id="xfce-config">
919 <memberof>desktop_install</memberof>
920 <fileid>xfce-config</fileid>
921 </doc>
873 <doc id="vserver-howto"> 922 <doc id="vserver-howto">
874 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 923 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
875 <fileid>vserver-howto</fileid> 924 <fileid>vserver-howto</fileid>
876 </doc> 925 </doc>
877 <doc id="alsa-guide"> 926 <doc id="alsa-guide">
881 <bug>48733</bug> 930 <bug>48733</bug>
882 </bugs> 931 </bugs>
883 </doc> 932 </doc>
884 <doc id="java"> 933 <doc id="java">
885 <memberof>desktop_config</memberof> 934 <memberof>desktop_config</memberof>
935 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
886 <fileid>java</fileid> 936 <fileid>java</fileid>
887 </doc> 937 </doc>
888 <doc id="guide-localization"> 938 <doc id="guide-localization">
889 <memberof>desktop_config</memberof> 939 <memberof>desktop_config</memberof>
890 <memberof>sysadmin_general</memberof> 940 <memberof>sysadmin_general</memberof>
924 </doc> 974 </doc>
925 <doc id="shoutcast-config"> 975 <doc id="shoutcast-config">
926 <memberof>desktop_apps</memberof> 976 <memberof>desktop_apps</memberof>
927 <fileid>shoutcast-config</fileid> 977 <fileid>shoutcast-config</fileid>
928 </doc> 978 </doc>
929 <doc id="nx-guide"> 979 <doc id="vdr-guide">
930 <memberof>desktop_apps</memberof> 980 <memberof>desktop_apps</memberof>
931 <fileid>nx-guide</fileid> 981 <fileid>vdr-guide</fileid>
932 </doc> 982 </doc>
933 <doc id="cron-guide"> 983 <doc id="cron-guide">
934 <memberof>sysadmin_general</memberof> 984 <memberof>sysadmin_general</memberof>
935 <fileid>cron-guide</fileid> 985 <fileid>cron-guide</fileid>
936 </doc> 986 </doc>
942 <doc id="ldap-howto"> 992 <doc id="ldap-howto">
943 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 993 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
944 <fileid>ldap-howto</fileid> 994 <fileid>ldap-howto</fileid>
945 <bugs> 995 <bugs>
946 <bug>102481</bug> 996 <bug>102481</bug>
947 <bug>103163</bug>
948 <bug stopper="yes">115130</bug> 997 <bug stopper="yes">115130</bug>
949 </bugs> 998 </bugs>
950 </doc>
951 <doc id="research_manifest">
952 <memberof>desktop_project</memberof>
953 <fileid>research_manifest</fileid>
954 </doc>
955 <doc id="x_maintaining">
956 <memberof>desktop_project</memberof>
957 <fileid>x_maintaining</fileid>
958 </doc> 999 </doc>
959 <doc id="new-dev-training"> 1000 <doc id="new-dev-training">
960 <memberof>project_devrel</memberof> 1001 <memberof>project_devrel</memberof>
961 <fileid>new-dev-training</fileid> 1002 <fileid>new-dev-training</fileid>
962 </doc> 1003 </doc>
983 </doc> 1024 </doc>
984 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 1025 <doc id="hardened-pax-quickstart">
985 <memberof>project_hardened</memberof> 1026 <memberof>project_hardened</memberof>
986 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 1027 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
987 </doc> 1028 </doc>
1029 <doc id="hardened-grsec">
1030 <memberof>project_hardened</memberof>
1031 <fileid>hardened-grsec</fileid>
1032 </doc>
988 <doc id="hardened-capabilities"> 1033 <doc id="hardened-capabilities">
989 <memberof>project_hardened</memberof> 1034 <memberof>project_hardened</memberof>
990 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 1035 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
991 </doc> 1036 </doc>
992 <doc id="hardened-x86-selinux"> 1037 <doc id="hardened-selinux">
993 <memberof>project_hardened</memberof> 1038 <memberof>project_hardened</memberof>
994 <fileid>hardened-x86-selinux</fileid> 1039 <fileid>hardened-selinux</fileid>
995 </doc>
996 <doc id="hardened-ppc-selinux">
997 <memberof>project_hardened</memberof>
998 <fileid>hardened-ppc-selinux</fileid>
999 </doc>
1000 <doc id="hardened-sparc64-selinux">
1001 <memberof>project_hardened</memberof>
1002 <fileid>hardened-sparc64-selinux</fileid>
1003 </doc>
1004 <doc id="hardened-amd64-selinux">
1005 <memberof>project_hardened</memberof>
1006 <fileid>hardened-amd64-selinux</fileid>
1007 </doc> 1040 </doc>
1008 <doc id="hardened-rsbac-overview"> 1041 <doc id="hardened-rsbac-overview">
1009 <memberof>project_hardened</memberof> 1042 <memberof>project_hardened</memberof>
1010 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid> 1043 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid>
1011 </doc> 1044 </doc>
1138 </doc> 1171 </doc>
1139 <doc id="usb-guide"> 1172 <doc id="usb-guide">
1140 <memberof>install_other</memberof> 1173 <memberof>install_other</memberof>
1141 <fileid>usb-guide</fileid> 1174 <fileid>usb-guide</fileid>
1142 </doc> 1175 </doc>
1176 <doc id="liveusb">
1177 <memberof>install_other</memberof>
1178 <fileid>liveusb</fileid>
1179 </doc>
1143 <doc id="apache-troubleshooting"> 1180 <doc id="apache-troubleshooting">
1144 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1181 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1145 <fileid>apache-troubleshooting</fileid> 1182 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1146 </doc> 1183 </doc>
1147 <doc id="apache-upgrading"> 1184 <doc id="apache-upgrading">
1169 <doc id="mysql-upgrading"> 1206 <doc id="mysql-upgrading">
1170 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1207 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1171 <memberof>upgrade</memberof> 1208 <memberof>upgrade</memberof>
1172 <fileid>mysql-upgrading</fileid> 1209 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1173 </doc> 1210 </doc>
1211 <doc id="mysql-upgrade-slotted">
1212 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1213 <memberof>upgrade</memberof>
1214 <fileid>mysql-upgrade-slotted</fileid>
1215 </doc>
1174 <doc id="gcc-upgrading"> 1216 <doc id="gcc-upgrading">
1175 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1217 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1176 <memberof>upgrade</memberof> 1218 <memberof>upgrade</memberof>
1177 <fileid>gcc-upgrading</fileid> 1219 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1220 </doc>
1221 <doc id="change-chost">
1222 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1223 <memberof>upgrade</memberof>
1224 <fileid>change-chost</fileid>
1225 </doc>
1226 <doc id="x86-at-faq">
1227 <memberof>project_base</memberof>
1228 <fileid>x86-at-faq</fileid>
1178 </doc> 1229 </doc>
1179 <doc id="gnome-upgrade"> 1230 <doc id="gnome-upgrade">
1180 <memberof>desktop_install</memberof> 1231 <memberof>desktop_install</memberof>
1181 <memberof>upgrade</memberof> 1232 <memberof>upgrade</memberof>
1182 <fileid>gnome-upgrade</fileid> 1233 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1183 </doc> 1234 </doc>
1235 <doc id="modular-x-howto">
1236 <memberof>desktop</memberof>
1237 <memberof>upgrade</memberof>
1238 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1239 </doc>
1240 <doc id="porting-modular-x">
1241 <memberof>desktop</memberof>
1242 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1243 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1244 </doc>
1245 <doc id="php-upgrade">
1246 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1247 <memberof>upgrade</memberof>
1248 <fileid>php-upgrade</fileid>
1249 </doc>
1250 <doc id="jffnms">
1251 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1252 <fileid>jffnms</fileid>
1253 </doc>
1254 <doc id="vpnc-howto">
1255 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1256 <fileid>vpnc-howto</fileid>
1257 </doc>
1258 <doc id="conky">
1259 <memberof>desktop_config</memberof>
1260 <fileid>conky</fileid>
1261 </doc>
1262 <doc id="ldapdns">
1263 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1264 <fileid>ldapdns</fileid>
1265 </doc>
1266 <doc id="man-guide">
1267 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1268 <fileid>man-guide</fileid>
1269 </doc>
1270 <doc id="info-guide">
1271 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1272 <fileid>info-guide</fileid>
1273 </doc>
1274 <doc id="java-upgrade">
1275 <memberof>upgrade</memberof>
1276 <fileid>java-upgrade</fileid>
1277 </doc>
1278 <doc id="kernel-config">
1279 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1280 <fileid>kernel-config</fileid>
1281 </doc>
1282 <doc id="zsh">
1283 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1284 <fileid>zsh</fileid>
1285 </doc>
1286 <doc id="qa-autofailure">
1287 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1288 <fileid>qa-autofailure</fileid>
1289 </doc>
1290 <doc id="qa-automagic">
1291 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1292 <fileid>qa-automagic</fileid>
1293 </doc>
1294 <doc id="qa-backtraces">
1295 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1296 <fileid>qa-backtraces</fileid>
1297 </doc>
1298 <doc id="manually-fixing-portage">
1299 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1300 <fileid>manually-fixing-portage</fileid>
1301 </doc>
1184 </docs> 1302 </docs>
1185</metadoc> 1303</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.124  
changed lines
  Added in v.1.191

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20