/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.219 Revision 1.256
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.219 2009/06/14 10:43:27 nightmorph Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.256 2013/07/24 20:40:40 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.141</version> 5 <version>1.177</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>cam</member>
9 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member>
11 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
12 <member>nightmorph</member>
13 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
14 <member>swift</member>
15 <member>vanquirius</member> 11 <member>vanquirius</member>
16 <member>yoswink</member> 12 <member>SwifT</member>
17 </members> 13 </members>
18 <categories> 14 <categories>
19 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 15 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
20 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 16 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
21 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 17 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
106 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
107 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
108 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
109 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
110 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
111 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
112 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file> 107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
113 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
114 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
115 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
116 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 110 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
117 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 111 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
118 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
119 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 112 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
120 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 113 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
121 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 114 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
122 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
123 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file> 115 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
124 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 116 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
125 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 117 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
126 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 118 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
127 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 119 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
161 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 153 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
162 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 154 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
163 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 155 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
164 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 156 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
165 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file> 157 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
166 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
167 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 158 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
168 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 159 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
169 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 160 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
170 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 161 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
171 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 162 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
194 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 185 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
195 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 186 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
196 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 187 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
197 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 188 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
198 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 189 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
190 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
199 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 191 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
200 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 192 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
201 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 193 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
202 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 194 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
203 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 195 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
204 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 196 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
205 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 197 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
206 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 198 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
207 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 199 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
208 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 200 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
209 <file id="handbook-amd64-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-amd64.xml</file>
210 <file id="handbook-hppa-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-hppa.xml</file>
211 <file id="handbook-ppc64-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-ppc64.xml</file>
212 <file id="handbook-ppc-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-ppc.xml</file>
213 <file id="handbook-sparc-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-sparc.xml</file>
214 <file id="handbook-x86-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/handbook-x86.xml</file>
215 <file id="hb-install-about-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-about.xml</file>
216 <file id="hb-install-config-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-config.xml</file>
217 <file id="hb-install-finalise-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-finalise.xml</file>
218 <file id="hb-install-hppa-bootloader-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
219 <file id="hb-install-hppa-disk-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
220 <file id="hb-install-hppa-kernel-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
221 <file id="hb-install-hppa-medium-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
222 <file id="hb-install-network-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-network.xml</file>
223 <file id="hb-install-next-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-next.xml</file>
224 <file id="hb-install-ppc64-bootloader-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
225 <file id="hb-install-ppc64-disk-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
226 <file id="hb-install-ppc64-kernel-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
227 <file id="hb-install-ppc64-medium-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
228 <file id="hb-install-ppc-bootloader-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
229 <file id="hb-install-ppc-disk-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
230 <file id="hb-install-ppc-kernel-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
231 <file id="hb-install-ppc-medium-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
232 <file id="hb-install-sparc-bootloader-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
233 <file id="hb-install-sparc-disk-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
234 <file id="hb-install-sparc-kernel-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
235 <file id="hb-install-sparc-medium-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
236 <file id="hb-install-stage-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-stage.xml</file>
237 <file id="hb-install-system-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-system.xml</file>
238 <file id="hb-install-tools-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-tools.xml</file>
239 <file id="hb-install-gli-dialog-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-gli-dialog.xml</file>
240 <file id="hb-install-gli-medium-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-gli-medium.xml</file>
241 <file id="hb-install-gtkfe-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/hb-install-gtkfe.xml</file>
242 <file id="index-2008.0">/doc/en/handbook/2008.0/index.xml</file>
243 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
244 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 201 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
245 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 202 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
246 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
247 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 203 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
248 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
249 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
250 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file> 204 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
251 <file id="gentoo-sparc-quickinstall">/doc/en/gentoo-sparc-quickinstall.xml</file>
252 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 205 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
253 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
254 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
255 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 206 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
256 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
257 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 207 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
258 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 208 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
259 <file id="kde-config">/proj/en/desktop/kde/kde-config.xml</file> 209 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
260 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 210 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
261 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 211 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
262 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 212 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
263 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 213 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
264 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 214 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
272 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file> 222 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
273 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file> 223 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
274 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file> 224 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
275 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 225 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
276 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 226 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
277 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
278 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 227 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
279 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 228 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
280 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 229 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
281 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 230 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
282 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
283 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 231 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
284 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 232 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
285 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 233 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
286 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 234 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
287 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.22-upgrade.xml</file> 235 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
288 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 236 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
289 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 237 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
290 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 238 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
291 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 239 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
292 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 240 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
293 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 241 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
294 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 242 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
295 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 243 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
296 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file> 244 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
297 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 245 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
298 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 246 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
299 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 247 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
300 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 248 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
301 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file> 249 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
250 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
302 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 251 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
303 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 252 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
304 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 253 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
305 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file> 254 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
306 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 255 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
313 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 262 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
314 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 263 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
315 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 264 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
316 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 265 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
317 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file> 266 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
267 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
268 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
269 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
270 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
271 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
272 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
318 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 273 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
319 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 274 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
320 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 275 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
321 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 276 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
322 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 277 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
329 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 284 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
330 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 285 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
331 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 286 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
332 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 287 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
333 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 288 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
334 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
335 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 289 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
336 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
337 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 290 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
338 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 291 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
339 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 292 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
340 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 293 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
341 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 294 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
351 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 304 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
352 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file> 305 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
353 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 306 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
354 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 307 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
355 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 308 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
356 <file id="kde-split-ebuilds">/proj/en/desktop/kde/kde-split-ebuilds.xml</file>
357 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 309 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
310 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
358 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 311 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
359 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file> 312 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
360 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 313 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
361 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 314 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
362 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 315 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
383 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 336 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
384 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 337 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
385 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file> 338 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
386 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 339 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
387 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 340 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
388 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
389 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 341 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
390 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file> 342 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
391 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
392 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file> 343 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
393 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file> 344 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
345 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
394 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 346 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
395 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 347 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
396 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
397 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 348 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
398 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 349 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
350 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
351 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
399 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file> 352 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
400 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 353 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
401 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 354 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
402 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 355 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
403 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 356 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
409 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 362 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
410 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 363 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
411 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 364 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
412 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 365 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
413 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file> 366 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
367 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
368 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
414 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 369 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
415 </files> 370 </files>
416 <docs> 371 <docs>
417 <doc fileid="devmanual"> 372 <doc fileid="devmanual">
418 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 373 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
556 <memberof>articles_linux</memberof> 511 <memberof>articles_linux</memberof>
557 </doc> 512 </doc>
558 <doc fileid="l-afig-p8"> 513 <doc fileid="l-afig-p8">
559 <memberof>articles_linux</memberof> 514 <memberof>articles_linux</memberof>
560 </doc> 515 </doc>
561 <doc fileid="bugzie-howto">
562 <memberof>other</memberof>
563 </doc>
564 <doc fileid="mysql-howto"> 516 <doc fileid="mysql-howto">
565 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 517 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
566 </doc> 518 </doc>
567 <doc fileid="postgres-howto"> 519 <doc fileid="postgres-howto">
568 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 520 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
569 </doc> 521 </doc>
570 <doc fileid="bt-guide"> 522 <doc fileid="bt-guide">
571 <memberof>desktop_config</memberof> 523 <memberof>desktop_config</memberof>
572 </doc> 524 </doc>
573 <doc fileid="utf-8">
574 <memberof>sysadmin_general</memberof>
575 <memberof>desktop_config</memberof>
576 </doc>
577 <doc fileid="handbook_index"> 525 <doc fileid="handbook_index">
578 <memberof>install_guides</memberof> 526 <memberof>install_guides</memberof>
579 </doc> 527 </doc>
580 <doc fileid="index-2008.0">
581 <memberof>install_guides</memberof>
582 </doc>
583 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall"> 528 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
584 <memberof>install_guides</memberof> 529 <memberof>install_guides</memberof>
585 </doc> 530 </doc>
586 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall_raid"> 531 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall_raid">
587 <memberof>install_guides</memberof> 532 <memberof>install_guides</memberof>
588 </doc> 533 </doc>
589 <doc fileid="gentoo-sparc-quickinstall">
590 <memberof>install_guides</memberof>
591 </doc>
592 <doc fileid="amd64-howtos"> 534 <doc fileid="amd64-howtos">
593 <memberof>project_base</memberof> 535 <memberof>project_base</memberof>
594 </doc> 536 </doc>
595 <doc fileid="faq"> 537 <doc fileid="faq">
596 <memberof>faq</memberof> 538 <memberof>faq</memberof>
606 </doc> 548 </doc>
607 <doc fileid="gentoo-sparc-faq"> 549 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
608 <memberof>faq</memberof> 550 <memberof>faq</memberof>
609 </doc> 551 </doc>
610 <doc fileid="altinstall"> 552 <doc fileid="altinstall">
611 <memberof>install_other</memberof>
612 </doc>
613 <doc fileid="lvm2">
614 <memberof>install_other</memberof> 553 <memberof>install_other</memberof>
615 </doc> 554 </doc>
616 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks"> 555 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
617 <memberof>install_other</memberof> 556 <memberof>install_other</memberof>
618 </doc> 557 </doc>
674 <memberof>sysadmin_general</memberof> 613 <memberof>sysadmin_general</memberof>
675 </doc> 614 </doc>
676 <doc fileid="prelink-howto"> 615 <doc fileid="prelink-howto">
677 <memberof>sysadmin_general</memberof> 616 <memberof>sysadmin_general</memberof>
678 </doc> 617 </doc>
679 <doc fileid="ipv6">
680 <memberof>sysadmin_general</memberof>
681 </doc>
682 <doc fileid="uml">
683 <memberof>sysadmin_general</memberof>
684 </doc>
685 <doc fileid="diskless-howto"> 618 <doc fileid="diskless-howto">
686 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 619 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
687 </doc> 620 </doc>
688 <doc fileid="ltsp">
689 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
690 </doc>
691 <doc fileid="distcc">
692 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
693 </doc>
694 <doc fileid="cross-distcc"> 621 <doc fileid="cross-distcc">
695 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 622 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
696 </doc> 623 </doc>
697 <doc fileid="devfs-guide"> 624 <doc fileid="devfs-guide">
698 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
699 </doc>
700 <doc fileid="udev-guide">
701 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 625 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
702 </doc> 626 </doc>
703 <doc fileid="printing-howto"> 627 <doc fileid="printing-howto">
704 <memberof>desktop_config</memberof> 628 <memberof>desktop_config</memberof>
705 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 629 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
708 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 632 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
709 <bugs> 633 <bugs>
710 <bug>68740</bug> 634 <bug>68740</bug>
711 </bugs> 635 </bugs>
712 </doc> 636 </doc>
713 <doc fileid="virt-mail-howto">
714 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
715 </doc>
716 <doc fileid="mailfilter-guide"> 637 <doc fileid="mailfilter-guide">
717 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 638 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
718 </doc> 639 </doc>
719 <doc fileid="qmail-howto"> 640 <doc fileid="qmail-howto">
720 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 641 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
721 </doc> 642 </doc>
722 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto"> 643 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
723 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 644 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
724 </doc> 645 </doc>
725 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference"> 646 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
726 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
727 </doc>
728 <doc fileid="quick-samba-howto">
729 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 647 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
730 </doc> 648 </doc>
731 <doc fileid="home-router-howto"> 649 <doc fileid="home-router-howto">
732 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 650 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
733 </doc> 651 </doc>
754 </doc> 672 </doc>
755 <doc fileid="handbook-release"> 673 <doc fileid="handbook-release">
756 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 674 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
757 <memberof>project_gdp</memberof> 675 <memberof>project_gdp</memberof>
758 </doc> 676 </doc>
677 <doc fileid="gorg">
678 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
679 <memberof>project_gdp</memberof>
680 </doc>
759 <doc fileid="cvs-tutorial"> 681 <doc fileid="cvs-tutorial">
760 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 682 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
761 </doc> 683 </doc>
762 <doc fileid="about"> 684 <doc fileid="about">
763 <memberof>other</memberof> 685 <memberof>other</memberof>
800 </doc> 722 </doc>
801 <doc fileid="source_mirrors"> 723 <doc fileid="source_mirrors">
802 <memberof>other</memberof> 724 <memberof>other</memberof>
803 </doc> 725 </doc>
804 <doc fileid="xorg-config"> 726 <doc fileid="xorg-config">
805 <memberof>desktop_install</memberof>
806 </doc>
807 <doc fileid="nvidia-guide">
808 <memberof>desktop_install</memberof> 727 <memberof>desktop_install</memberof>
809 </doc> 728 </doc>
810 <doc fileid="ati-faq"> 729 <doc fileid="ati-faq">
811 <memberof>desktop_install</memberof> 730 <memberof>desktop_install</memberof>
812 <bugs> 731 <bugs>
813 <bug>83806</bug> 732 <bug>83806</bug>
814 </bugs> 733 </bugs>
815 </doc> 734 </doc>
816 <doc fileid="kde-config"> 735 <doc fileid="kde4-guide">
817 <memberof>desktop_install</memberof> 736 <memberof>desktop_install</memberof>
818 </doc> 737 </doc>
819 <doc fileid="gnome-config"> 738 <doc fileid="gnome-config">
820 <memberof>desktop_install</memberof> 739 <memberof>desktop_install</memberof>
821 </doc> 740 </doc>
823 <memberof>desktop_install</memberof> 742 <memberof>desktop_install</memberof>
824 </doc> 743 </doc>
825 <doc fileid="xfce-config"> 744 <doc fileid="xfce-config">
826 <memberof>desktop_install</memberof> 745 <memberof>desktop_install</memberof>
827 </doc> 746 </doc>
747 <doc fileid="openbox">
748 <memberof>desktop_install</memberof>
749 </doc>
750 <doc fileid="lxde-howto">
751 <memberof>desktop_install</memberof>
752 </doc>
828 <doc fileid="vserver-howto"> 753 <doc fileid="vserver-howto">
829 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 754 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
830 </doc>
831 <doc fileid="alsa-guide">
832 <memberof>desktop_config</memberof>
833 <bugs>
834 <bug>48733</bug>
835 </bugs>
836 </doc> 755 </doc>
837 <doc fileid="java"> 756 <doc fileid="java">
838 <memberof>desktop_config</memberof> 757 <memberof>desktop_config</memberof>
839 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 758 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
840 </doc> 759 </doc>
841 <doc fileid="guide-localization">
842 <memberof>desktop_config</memberof>
843 <memberof>sysadmin_general</memberof>
844 </doc>
845 <doc fileid="dri-howto"> 760 <doc fileid="dri-howto">
846 <memberof>desktop_config</memberof> 761 <memberof>desktop_config</memberof>
847 </doc> 762 </doc>
848 <doc fileid="power-management-guide"> 763 <doc fileid="power-management-guide">
849 <memberof>desktop_config</memberof> 764 <memberof>desktop_config</memberof>
850 </doc> 765 </doc>
851 <doc fileid="gpm"> 766 <doc fileid="gpm">
852 <memberof>desktop_config</memberof> 767 <memberof>desktop_config</memberof>
853 </doc>
854 <doc fileid="kde-split-ebuilds">
855 <memberof>desktop_install</memberof>
856 </doc> 768 </doc>
857 <doc fileid="nano-basics-guide"> 769 <doc fileid="nano-basics-guide">
858 <memberof>desktop_apps</memberof> 770 <memberof>desktop_apps</memberof>
859 </doc> 771 </doc>
860 <doc fileid="vi-guide"> 772 <doc fileid="vi-guide">
891 <memberof>upgrade</memberof> 803 <memberof>upgrade</memberof>
892 </doc> 804 </doc>
893 <doc fileid="multipath"> 805 <doc fileid="multipath">
894 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 806 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
895 </doc> 807 </doc>
808 <doc fileid="bind-guide">
809 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
810 </doc>
896 <doc fileid="devrel-policy"> 811 <doc fileid="devrel-policy">
897 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 812 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
898 <memberof>project_devrel</memberof> 813 <memberof>project_devrel</memberof>
899 </doc> 814 </doc>
900 <doc fileid="translators-howto"> 815 <doc fileid="translators-howto">
1018 <memberof>install_other</memberof> 933 <memberof>install_other</memberof>
1019 </doc> 934 </doc>
1020 <doc fileid="grub-error-guide"> 935 <doc fileid="grub-error-guide">
1021 <memberof>install_other</memberof> 936 <memberof>install_other</memberof>
1022 </doc> 937 </doc>
938 <doc fileid="grub2-migration">
939 <memberof>upgrade</memberof>
940 </doc>
1023 <doc fileid="usb-guide"> 941 <doc fileid="usb-guide">
1024 <memberof>install_other</memberof> 942 <memberof>install_other</memberof>
1025 </doc> 943 </doc>
1026 <doc fileid="liveusb"> 944 <doc fileid="liveusb">
1027 <memberof>install_other</memberof> 945 <memberof>install_other</memberof>
1078 </doc> 996 </doc>
1079 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade"> 997 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
1080 <memberof>desktop_install</memberof> 998 <memberof>desktop_install</memberof>
1081 <memberof>upgrade</memberof> 999 <memberof>upgrade</memberof>
1082 </doc> 1000 </doc>
1001 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
1002 <memberof>desktop_install</memberof>
1003 <memberof>upgrade</memberof>
1004 </doc>
1005 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
1006 <memberof>desktop_install</memberof>
1007 <memberof>upgrade</memberof>
1008 </doc>
1009 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
1010 <memberof>desktop_install</memberof>
1011 <memberof>upgrade</memberof>
1012 </doc>
1013 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
1014 <memberof>desktop_install</memberof>
1015 <memberof>upgrade</memberof>
1016 </doc>
1083 <doc fileid="php-upgrade"> 1017 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
1018 <memberof>desktop_install</memberof>
1084 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1019 <memberof>upgrade</memberof>
1020 </doc>
1021 <doc fileid="ati-migration">
1022 <memberof>desktop_install</memberof>
1085 <memberof>upgrade</memberof> 1023 <memberof>upgrade</memberof>
1086 </doc> 1024 </doc>
1087 <doc fileid="jffnms"> 1025 <doc fileid="jffnms">
1088 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1026 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1089 </doc> 1027 </doc>
1091 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1029 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1092 </doc> 1030 </doc>
1093 <doc fileid="conky"> 1031 <doc fileid="conky">
1094 <memberof>desktop_config</memberof> 1032 <memberof>desktop_config</memberof>
1095 </doc> 1033 </doc>
1096 <doc fileid="ldapdns">
1097 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1098 </doc>
1099 <doc fileid="man-guide"> 1034 <doc fileid="man-guide">
1100 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1035 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1101 </doc> 1036 </doc>
1102 <doc fileid="info-guide"> 1037 <doc fileid="info-guide">
1103 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1038 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1104 </doc> 1039 </doc>
1040 <doc fileid="initramfs-guide">
1041 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1042 </doc>
1105 <doc fileid="java-upgrade"> 1043 <doc fileid="java-upgrade">
1106 <memberof>upgrade</memberof> 1044 <memberof>upgrade</memberof>
1107 </doc> 1045 </doc>
1108 <doc fileid="kernel-config"> 1046 <doc fileid="kernel-config">
1109 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1110 </doc>
1111 <doc fileid="zsh">
1112 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1047 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1113 </doc> 1048 </doc>
1114 <doc fileid="qa-autofailure"> 1049 <doc fileid="qa-autofailure">
1115 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1050 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1116 </doc> 1051 </doc>
1143 <memberof>upgrade</memberof> 1078 <memberof>upgrade</memberof>
1144 </doc> 1079 </doc>
1145 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 1080 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1146 <memberof>upgrade</memberof> 1081 <memberof>upgrade</memberof>
1147 </doc> 1082 </doc>
1083 <doc fileid="logcheck">
1084 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1085 </doc>
1148 </docs> 1086 </docs>
1149</metadoc> 1087</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.219  
changed lines
  Added in v.1.256

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20