/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.228 Revision 1.236
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.228 2009/12/26 14:18:28 nightmorph Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.236 2011/11/01 16:39:31 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.150</version> 5 <version>1.158</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>cam</member> 8 <member>cam</member>
9 <member>flammie</member> 9 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>jkt</member> 11 <member>jkt</member>
12 <member>nightmorph</member>
13 <member>rane</member> 12 <member>rane</member>
14 <member>swift</member>
15 <member>vanquirius</member> 13 <member>vanquirius</member>
16 <member>yoswink</member> 14 <member>SwifT</member>
17 </members> 15 </members>
18 <categories> 16 <categories>
19 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
20 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
21 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
262 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 260 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
263 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 261 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
264 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 262 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
265 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 263 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
266 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file> 264 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
265 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
267 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 266 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
268 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 267 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
269 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 268 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
270 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file> 269 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
271 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 270 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
277 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 276 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
278 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 277 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
279 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 278 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
280 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 279 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
281 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 280 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
281 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file> 282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
283 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
284 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
285 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
286 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
287 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
283 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 288 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
284 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 289 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
285 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 290 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
286 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 291 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
287 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 292 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
294 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 299 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
295 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 300 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
296 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 301 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
297 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 302 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
298 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 303 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
299 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
300 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 304 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
301 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
302 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 305 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
303 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 306 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
304 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 307 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
305 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 308 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
306 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 309 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
347 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 350 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
348 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 351 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
349 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file> 352 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
350 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 353 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
351 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 354 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
352 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
353 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 355 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
354 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file> 356 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
355 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file> 357 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
356 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file> 358 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
357 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 359 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
375 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 377 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
376 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 378 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
377 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 379 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
378 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file> 380 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
379 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file> 381 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
382 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
380 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 383 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
381 </files> 384 </files>
382 <docs> 385 <docs>
383 <doc fileid="devmanual"> 386 <doc fileid="devmanual">
384 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 387 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
714 </doc> 717 </doc>
715 <doc fileid="handbook-release"> 718 <doc fileid="handbook-release">
716 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 719 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
717 <memberof>project_gdp</memberof> 720 <memberof>project_gdp</memberof>
718 </doc> 721 </doc>
722 <doc fileid="gorg">
723 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
724 <memberof>project_gdp</memberof>
725 </doc>
719 <doc fileid="cvs-tutorial"> 726 <doc fileid="cvs-tutorial">
720 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 727 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
721 </doc> 728 </doc>
722 <doc fileid="about"> 729 <doc fileid="about">
723 <memberof>other</memberof> 730 <memberof>other</memberof>
1040 <memberof>upgrade</memberof> 1047 <memberof>upgrade</memberof>
1041 </doc> 1048 </doc>
1042 <doc fileid="porting-modular-x"> 1049 <doc fileid="porting-modular-x">
1043 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1050 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1044 </doc> 1051 </doc>
1052 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
1053 <memberof>desktop_install</memberof>
1054 <memberof>upgrade</memberof>
1055 </doc>
1045 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade"> 1056 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
1046 <memberof>desktop_install</memberof> 1057 <memberof>desktop_install</memberof>
1047 <memberof>upgrade</memberof> 1058 <memberof>upgrade</memberof>
1048 </doc> 1059 </doc>
1060 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
1061 <memberof>desktop_install</memberof>
1062 <memberof>upgrade</memberof>
1063 </doc>
1064 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
1065 <memberof>desktop_install</memberof>
1066 <memberof>upgrade</memberof>
1067 </doc>
1068 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
1069 <memberof>desktop_install</memberof>
1070 <memberof>upgrade</memberof>
1071 </doc>
1049 <doc fileid="php-upgrade"> 1072 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
1073 <memberof>desktop_install</memberof>
1050 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1074 <memberof>upgrade</memberof>
1075 </doc>
1076 <doc fileid="ati-migration">
1077 <memberof>desktop_install</memberof>
1051 <memberof>upgrade</memberof> 1078 <memberof>upgrade</memberof>
1052 </doc> 1079 </doc>
1053 <doc fileid="jffnms"> 1080 <doc fileid="jffnms">
1054 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1081 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1055 </doc> 1082 </doc>
1106 <memberof>upgrade</memberof> 1133 <memberof>upgrade</memberof>
1107 </doc> 1134 </doc>
1108 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 1135 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1109 <memberof>upgrade</memberof> 1136 <memberof>upgrade</memberof>
1110 </doc> 1137 </doc>
1138 <doc fileid="logcheck">
1139 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1140 </doc>
1111 </docs> 1141 </docs>
1112</metadoc> 1142</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.228  
changed lines
  Added in v.1.236

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20