/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.236 Revision 1.316
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.236 2011/11/01 16:39:31 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.316 2013/12/09 14:16:16 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.158</version> 5 <version>1.231</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>cam</member>
9 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member>
11 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
12 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
13 <member>vanquirius</member> 11 <member>vanquirius</member>
14 <member>SwifT</member> 12 <member>SwifT</member>
15 </members> 13 </members>
16 <categories> 14 <categories>
17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 15 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 16 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 17 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 18 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 19 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
104 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 101 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
105 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 102 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
106 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 103 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
107 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 104 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
108 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 105 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
109 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
110 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
111 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 106 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
112 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 107 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
113 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
114 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
115 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
116 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
117 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
118 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 108 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
119 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 109 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
120 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
121 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
122 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
123 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
124 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
125 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
126 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
127 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
128 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
129 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
130 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 110 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
131 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 111 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
132 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file> 112 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
133 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 113 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
134 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file> 114 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
159 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 139 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
160 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 140 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
161 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 141 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
162 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 142 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
163 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file> 143 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
164 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
165 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 144 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
166 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 145 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
167 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 146 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
168 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 147 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
169 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 148 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
192 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 171 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
193 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 172 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
194 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 173 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
195 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 174 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
196 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 175 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
176 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
197 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 177 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
198 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 178 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
199 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 179 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
200 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 180 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
201 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 181 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
202 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 182 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
203 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 183 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
204 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 184 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
205 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 185 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
206 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 186 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
207 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
208 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
209 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
210 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
211 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
212 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
213 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
214 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
215 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
216 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
217 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
218 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
219 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
220 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
221 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
222 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 187 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
223 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 188 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
224 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
225 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 189 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
226 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 190 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
227 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
228 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
229 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 191 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
230 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 192 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
231 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 193 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
232 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 194 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
233 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 195 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
235 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file> 197 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
236 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file> 198 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
237 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file> 199 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
238 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 200 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
239 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 201 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
240 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
241 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
242 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 202 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
243 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
244 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
245 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
246 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
247 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
248 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
249 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
250 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 203 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
251 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
252 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
253 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
254 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 204 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
255 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 205 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
256 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 206 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
257 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 207 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
258 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 208 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
259 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file> 209 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
260 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 210 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
261 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 211 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
262 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 212 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
263 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 213 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
264 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file> 214 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
273 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file> 223 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
274 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file> 224 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
275 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file> 225 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
276 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 226 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
277 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 227 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
278 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
279 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 228 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
280 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 229 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
281 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file> 230 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file> 231 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
283 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file> 232 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
315 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 264 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
316 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 265 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
317 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 266 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
318 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 267 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
319 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 268 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
320 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
321 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 269 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
322 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
323 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 270 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
324 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
325 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
326 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
327 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
328 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 271 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
329 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 272 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
330 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 273 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
331 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 274 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
332 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 275 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
343 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 286 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
344 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 287 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
345 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 288 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
346 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 289 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
347 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 290 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
348 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
349 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
350 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
351 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
352 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
353 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
354 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 291 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
355 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
356 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
357 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
358 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
359 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 292 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
360 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
361 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
362 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
363 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 293 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
364 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 294 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
365 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
366 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
367 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 295 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
368 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 296 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
369 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 297 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
370 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 298 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
371 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 299 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
372 <file id="xen-guide">/doc/en/xen-guide.xml</file>
373 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file> 300 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
374 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file> 301 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
375 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 302 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
376 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 303 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
377 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 304 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
378 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 305 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
379 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 306 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
380 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
381 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
382 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
383 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 307 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
384 </files> 308 </files>
385 <docs> 309 <docs>
386 <doc fileid="devmanual"> 310 <doc fileid="devmanual">
387 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 311 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
525 <memberof>articles_linux</memberof> 449 <memberof>articles_linux</memberof>
526 </doc> 450 </doc>
527 <doc fileid="l-afig-p8"> 451 <doc fileid="l-afig-p8">
528 <memberof>articles_linux</memberof> 452 <memberof>articles_linux</memberof>
529 </doc> 453 </doc>
530 <doc fileid="bugzie-howto">
531 <memberof>other</memberof>
532 </doc>
533 <doc fileid="mysql-howto">
534 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
535 </doc>
536 <doc fileid="postgres-howto"> 454 <doc fileid="postgres-howto">
537 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 455 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
538 </doc> 456 </doc>
539 <doc fileid="bt-guide"> 457 <doc fileid="bt-guide">
540 <memberof>desktop_config</memberof> 458 <memberof>desktop_config</memberof>
541 </doc> 459 </doc>
542 <doc fileid="utf-8">
543 <memberof>sysadmin_general</memberof>
544 <memberof>desktop_config</memberof>
545 </doc>
546 <doc fileid="handbook_index"> 460 <doc fileid="handbook_index">
547 <memberof>install_guides</memberof> 461 <memberof>install_guides</memberof>
548 </doc> 462 </doc>
549 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall"> 463 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
550 <memberof>install_guides</memberof> 464 <memberof>install_guides</memberof>
553 <memberof>install_guides</memberof> 467 <memberof>install_guides</memberof>
554 </doc> 468 </doc>
555 <doc fileid="amd64-howtos"> 469 <doc fileid="amd64-howtos">
556 <memberof>project_base</memberof> 470 <memberof>project_base</memberof>
557 </doc> 471 </doc>
558 <doc fileid="faq">
559 <memberof>faq</memberof>
560 </doc>
561 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
562 <memberof>faq</memberof>
563 </doc>
564 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
565 <memberof>faq</memberof>
566 </doc>
567 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
568 <memberof>faq</memberof>
569 </doc>
570 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
571 <memberof>faq</memberof>
572 </doc>
573 <doc fileid="altinstall">
574 <memberof>install_other</memberof>
575 </doc>
576 <doc fileid="lvm2">
577 <memberof>install_other</memberof>
578 </doc>
579 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
580 <memberof>install_other</memberof>
581 </doc>
582 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 472 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
583 <memberof>install_other</memberof>
584 <memberof>upgrade</memberof>
585 </doc>
586 <doc fileid="gentoo-upgrading">
587 <memberof>install_other</memberof>
588 <memberof>upgrade</memberof>
589 </doc>
590 <doc fileid="migration-2.6">
591 <memberof>install_other</memberof> 473 <memberof>install_other</memberof>
592 <memberof>upgrade</memberof> 474 <memberof>upgrade</memberof>
593 </doc> 475 </doc>
594 <doc fileid="genkernel"> 476 <doc fileid="genkernel">
595 <memberof>install_other</memberof> 477 <memberof>install_other</memberof>
612 <doc fileid="handbook-x86"> 494 <doc fileid="handbook-x86">
613 <memberof>gentoo_portage</memberof> 495 <memberof>gentoo_portage</memberof>
614 <!--use-flags--> 496 <!--use-flags-->
615 <bookref vchap="2" vpart="2"/> 497 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
616 </doc> 498 </doc>
617 <doc fileid="gentoolkit">
618 <memberof>gentoo_portage</memberof>
619 </doc>
620 <doc fileid="portage-utils"> 499 <doc fileid="portage-utils">
621 <memberof>gentoo_portage</memberof> 500 <memberof>gentoo_portage</memberof>
622 </doc> 501 </doc>
623 <doc fileid="handbook-x86"> 502 <doc fileid="handbook-x86">
624 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 503 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
628 <doc fileid="handbook-x86"> 507 <doc fileid="handbook-x86">
629 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 508 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
630 <!--initscripts--> 509 <!--initscripts-->
631 <bookref vchap="4" vpart="2"/> 510 <bookref vchap="4" vpart="2"/>
632 </doc> 511 </doc>
633 <doc fileid="gentoo-kernel">
634 <memberof>gentoo_choices</memberof>
635 </doc>
636 <doc fileid="security-handbook-index"> 512 <doc fileid="security-handbook-index">
637 <memberof>sysadmin_general</memberof> 513 <memberof>sysadmin_general</memberof>
638 </doc> 514 </doc>
639 <doc fileid="prelink-howto">
640 <memberof>sysadmin_general</memberof>
641 </doc>
642 <doc fileid="ipv6">
643 <memberof>sysadmin_general</memberof>
644 </doc>
645 <doc fileid="uml">
646 <memberof>sysadmin_general</memberof>
647 </doc>
648 <doc fileid="diskless-howto">
649 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
650 </doc>
651 <doc fileid="ltsp">
652 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
653 </doc>
654 <doc fileid="distcc">
655 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
656 </doc>
657 <doc fileid="cross-distcc">
658 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
659 </doc>
660 <doc fileid="devfs-guide"> 515 <doc fileid="devfs-guide">
661 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
662 </doc>
663 <doc fileid="udev-guide">
664 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 516 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
665 </doc> 517 </doc>
666 <doc fileid="printing-howto"> 518 <doc fileid="printing-howto">
667 <memberof>desktop_config</memberof> 519 <memberof>desktop_config</memberof>
668 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 520 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
669 </doc> 521 </doc>
670 <doc fileid="openafs">
671 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
672 <bugs>
673 <bug>68740</bug>
674 </bugs>
675 </doc>
676 <doc fileid="virt-mail-howto">
677 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
678 </doc>
679 <doc fileid="mailfilter-guide">
680 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
681 </doc>
682 <doc fileid="qmail-howto"> 522 <doc fileid="qmail-howto">
683 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
684 </doc>
685 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
686 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
687 </doc>
688 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
689 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
690 </doc>
691 <doc fileid="quick-samba-howto">
692 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
693 </doc>
694 <doc fileid="home-router-howto">
695 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
696 </doc>
697 <doc fileid="gcc-optimization">
698 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 523 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
699 </doc> 524 </doc>
700 <doc fileid="gentoo-dev-handbook"> 525 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
701 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 526 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
702 <memberof>project_devrel</memberof> 527 <memberof>project_devrel</memberof>
703 </doc> 528 </doc>
704 <doc fileid="doc-policy"> 529 <doc fileid="doc-policy">
705 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 530 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
706 <memberof>project_gdp</memberof> 531 <memberof>project_gdp</memberof>
707 </doc> 532 </doc>
708 <doc fileid="ebuild-submit">
709 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
710 </doc>
711 <doc fileid="xml-guide"> 533 <doc fileid="xml-guide">
712 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 534 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
713 </doc> 535 </doc>
714 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 536 <doc fileid="doc-tipsntricks">
715 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 537 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
766 <memberof>other</memberof> 588 <memberof>other</memberof>
767 </doc> 589 </doc>
768 <doc fileid="source_mirrors"> 590 <doc fileid="source_mirrors">
769 <memberof>other</memberof> 591 <memberof>other</memberof>
770 </doc> 592 </doc>
771 <doc fileid="xorg-config">
772 <memberof>desktop_install</memberof>
773 </doc>
774 <doc fileid="nvidia-guide">
775 <memberof>desktop_install</memberof>
776 </doc>
777 <doc fileid="ati-faq">
778 <memberof>desktop_install</memberof>
779 <bugs>
780 <bug>83806</bug>
781 </bugs>
782 </doc>
783 <doc fileid="kde4-guide"> 593 <doc fileid="kde4-guide">
784 <memberof>desktop_install</memberof> 594 <memberof>desktop_install</memberof>
785 </doc> 595 </doc>
786 <doc fileid="gnome-config">
787 <memberof>desktop_install</memberof>
788 </doc>
789 <doc fileid="fluxbox-config">
790 <memberof>desktop_install</memberof>
791 </doc>
792 <doc fileid="xfce-config"> 596 <doc fileid="xfce-config">
793 <memberof>desktop_install</memberof> 597 <memberof>desktop_install</memberof>
794 </doc> 598 </doc>
795 <doc fileid="openbox"> 599 <doc fileid="openbox">
796 <memberof>desktop_install</memberof> 600 <memberof>desktop_install</memberof>
797 </doc> 601 </doc>
798 <doc fileid="lxde-howto">
799 <memberof>desktop_install</memberof>
800 </doc>
801 <doc fileid="vserver-howto"> 602 <doc fileid="vserver-howto">
802 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 603 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
803 </doc>
804 <doc fileid="alsa-guide">
805 <memberof>desktop_config</memberof>
806 <bugs>
807 <bug>48733</bug>
808 </bugs>
809 </doc> 604 </doc>
810 <doc fileid="java"> 605 <doc fileid="java">
811 <memberof>desktop_config</memberof> 606 <memberof>desktop_config</memberof>
812 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 607 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
813 </doc> 608 </doc>
814 <doc fileid="guide-localization">
815 <memberof>desktop_config</memberof>
816 <memberof>sysadmin_general</memberof>
817 </doc>
818 <doc fileid="dri-howto">
819 <memberof>desktop_config</memberof>
820 </doc>
821 <doc fileid="power-management-guide"> 609 <doc fileid="power-management-guide">
822 <memberof>desktop_config</memberof> 610 <memberof>desktop_config</memberof>
823 </doc> 611 </doc>
824 <doc fileid="gpm">
825 <memberof>desktop_config</memberof>
826 </doc>
827 <doc fileid="nano-basics-guide"> 612 <doc fileid="nano-basics-guide">
828 <memberof>desktop_apps</memberof> 613 <memberof>desktop_apps</memberof>
829 </doc> 614 </doc>
830 <doc fileid="vi-guide"> 615 <doc fileid="vi-guide">
831 <memberof>desktop_apps</memberof> 616 <memberof>desktop_apps</memberof>
832 </doc> 617 </doc>
833 <doc fileid="gnupg-user">
834 <memberof>desktop_apps</memberof>
835 </doc>
836 <doc fileid="guide-to-mutt">
837 <memberof>desktop_apps</memberof>
838 </doc>
839 <doc fileid="shoutcast-config">
840 <memberof>desktop_apps</memberof>
841 </doc>
842 <doc fileid="vdr-guide"> 618 <doc fileid="vdr-guide">
843 <memberof>desktop_apps</memberof> 619 <memberof>desktop_apps</memberof>
844 </doc> 620 </doc>
845 <doc fileid="cron-guide">
846 <memberof>sysadmin_general</memberof>
847 </doc>
848 <doc fileid="kernel-upgrade">
849 <memberof>sysadmin_general</memberof>
850 <memberof>upgrade</memberof>
851 </doc>
852 <doc fileid="ldap-howto">
853 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
854 <bugs>
855 <bug>102481</bug>
856 <bug stopper="yes">115130</bug>
857 </bugs>
858 </doc>
859 <doc fileid="openrc-migration"> 621 <doc fileid="openrc-migration">
860 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 622 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
861 <memberof>upgrade</memberof> 623 <memberof>upgrade</memberof>
862 </doc>
863 <doc fileid="multipath">
864 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
865 </doc>
866 <doc fileid="bind-guide">
867 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
868 </doc> 624 </doc>
869 <doc fileid="devrel-policy"> 625 <doc fileid="devrel-policy">
870 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 626 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
871 <memberof>project_devrel</memberof> 627 <memberof>project_devrel</memberof>
872 </doc> 628 </doc>
969 <memberof>project_security</memberof> 725 <memberof>project_security</memberof>
970 </doc> 726 </doc>
971 <doc fileid="forums-guide"> 727 <doc fileid="forums-guide">
972 <memberof>project_forums</memberof> 728 <memberof>project_forums</memberof>
973 </doc> 729 </doc>
974 <doc fileid="keychain-guide">
975 <memberof>desktop_apps</memberof>
976 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
977 </doc>
978 <doc fileid="metadoc-guide"> 730 <doc fileid="metadoc-guide">
979 <memberof>project_gdp</memberof> 731 <memberof>project_gdp</memberof>
980 </doc> 732 </doc>
981 <doc fileid="hpc-howto">
982 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
983 </doc>
984 <doc fileid="gnap-userguide"> 733 <doc fileid="gnap-userguide">
985 <memberof>project_base</memberof> 734 <memberof>project_base</memberof>
986 </doc> 735 </doc>
987 <doc fileid="embedded-handbook"> 736 <doc fileid="embedded-handbook">
988 <memberof>project_base</memberof> 737 <memberof>project_base</memberof>
989 </doc> 738 </doc>
990 <doc fileid="mips-requirements">
991 <memberof>install_other</memberof>
992 </doc>
993 <doc fileid="grub-error-guide">
994 <memberof>install_other</memberof>
995 </doc>
996 <doc fileid="usb-guide">
997 <memberof>install_other</memberof>
998 </doc>
999 <doc fileid="liveusb">
1000 <memberof>install_other</memberof>
1001 </doc>
1002 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 739 <doc fileid="apache-troubleshooting">
1003 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 740 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1004 </doc> 741 </doc>
1005 <doc fileid="apache-upgrading"> 742 <doc fileid="apache-upgrading">
1006 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 743 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1007 <memberof>upgrade</memberof> 744 <memberof>upgrade</memberof>
1008 </doc> 745 </doc>
1009 <doc fileid="apache-developer"> 746 <doc fileid="apache-developer">
1010 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 747 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1011 </doc>
1012 <doc fileid="sudo-guide">
1013 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1014 </doc>
1015 <doc fileid="freebsd-guide">
1016 <memberof>install_guides</memberof>
1017 <memberof>project_base</memberof>
1018 </doc>
1019 <doc fileid="mips-faq">
1020 <memberof>faq</memberof>
1021 </doc>
1022 <doc fileid="mysql-upgrading">
1023 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1024 <memberof>upgrade</memberof>
1025 </doc>
1026 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
1027 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1028 <memberof>upgrade</memberof>
1029 </doc>
1030 <doc fileid="gcc-upgrading">
1031 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1032 <memberof>upgrade</memberof>
1033 </doc>
1034 <doc fileid="change-chost">
1035 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1036 <memberof>upgrade</memberof>
1037 </doc> 748 </doc>
1038 <doc fileid="x86-at-faq"> 749 <doc fileid="x86-at-faq">
1039 <memberof>project_base</memberof> 750 <memberof>project_base</memberof>
1040 </doc> 751 </doc>
1041 <doc fileid="gnome-upgrade"> 752 <doc fileid="gnome-upgrade">
1075 </doc> 786 </doc>
1076 <doc fileid="ati-migration"> 787 <doc fileid="ati-migration">
1077 <memberof>desktop_install</memberof> 788 <memberof>desktop_install</memberof>
1078 <memberof>upgrade</memberof> 789 <memberof>upgrade</memberof>
1079 </doc> 790 </doc>
1080 <doc fileid="jffnms">
1081 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1082 </doc>
1083 <doc fileid="vpnc-howto"> 791 <doc fileid="vpnc-howto">
1084 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 792 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1085 </doc> 793 </doc>
1086 <doc fileid="conky">
1087 <memberof>desktop_config</memberof>
1088 </doc>
1089 <doc fileid="man-guide">
1090 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1091 </doc>
1092 <doc fileid="info-guide">
1093 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1094 </doc>
1095 <doc fileid="java-upgrade"> 794 <doc fileid="java-upgrade">
1096 <memberof>upgrade</memberof> 795 <memberof>upgrade</memberof>
1097 </doc>
1098 <doc fileid="kernel-config">
1099 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1100 </doc>
1101 <doc fileid="zsh">
1102 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1103 </doc> 796 </doc>
1104 <doc fileid="qa-autofailure"> 797 <doc fileid="qa-autofailure">
1105 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 798 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1106 </doc> 799 </doc>
1107 <doc fileid="qa-automagic"> 800 <doc fileid="qa-automagic">
1110 <doc fileid="qa-backtraces"> 803 <doc fileid="qa-backtraces">
1111 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 804 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1112 </doc> 805 </doc>
1113 <doc fileid="manually-fixing-portage"> 806 <doc fileid="manually-fixing-portage">
1114 <memberof>gentoo_portage</memberof> 807 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1115 </doc>
1116 <doc fileid="xen-guide">
1117 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1118 </doc> 808 </doc>
1119 <doc fileid="overlays-userguide"> 809 <doc fileid="overlays-userguide">
1120 <memberof>project_overlays</memberof> 810 <memberof>project_overlays</memberof>
1121 <memberof>gentoo_portage</memberof> 811 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1122 </doc> 812 </doc>
1133 <memberof>upgrade</memberof> 823 <memberof>upgrade</memberof>
1134 </doc> 824 </doc>
1135 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 825 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1136 <memberof>upgrade</memberof> 826 <memberof>upgrade</memberof>
1137 </doc> 827 </doc>
1138 <doc fileid="logcheck">
1139 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1140 </doc>
1141 </docs> 828 </docs>
1142</metadoc> 829</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.236  
changed lines
  Added in v.1.316

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20