/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.139 Revision 1.239
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.139 2006/02/01 15:24:07 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.239 2012/04/22 03:37:37 nightmorph Exp $ -->
5<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
6<version>1.67</version> 5 <version>1.161</version>
7 <members> 6 <members>
8 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
9 <member>fox2mike</member>
10 <member>swift</member>
11 <member>smithj</member>
12 <member>cam</member> 8 <member>cam</member>
9 <member>flammie</member>
10 <member>jkt</member>
11 <member>rane</member>
13 <member>vanquirius</member> 12 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 13 <member>SwifT</member>
15 </members> 14 </members>
16 <categories> 15 <categories>
17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 16 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 17 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 18 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 19 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 20 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
23 <cat id="articles">Published Articles</cat> 22 <cat id="articles">Published Articles</cat>
24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 23 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 24 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 25 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 26 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 27 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 28 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat> 29 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
36 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat> 35 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat>
37 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat> 36 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat>
38 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat> 37 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat>
39 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat> 38 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat>
40 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat> 39 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat>
41 <cat id="other">Other Documentation</cat> 40 <cat id="other">Other Documentation</cat>
42 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat> 41 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat>
43 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat> 42 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat>
44 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat> 43 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat>
45 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat> 44 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat>
46 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat> 45 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat>
47 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat> 46 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat>
48 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat> 47 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat>
49 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat> 48 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat>
50 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat> 49 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat>
51 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 50 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
52 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
52 <cat id="project_overlays" parent="project">Gentoo Overlays Documentation</cat>
53 </categories> 53 </categories>
54 <files> 54 <files>
55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
56 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file>
57 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file>
58 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file>
59 <file id="doc-languages">/doc/en/doc-languages.xml</file>
60 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file>
56 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 61 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
57 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file> 62 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
58 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 63 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
59 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 64 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
60 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 65 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
100 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 105 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
101 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 106 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
102 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 107 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
103 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 108 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
104 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file> 109 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
110 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
105 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 111 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
106 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 112 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
107 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 113 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
108 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 114 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
109 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 115 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
113 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file> 119 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
114 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file> 120 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
115 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 121 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
116 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 122 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
117 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 123 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
118 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 124 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
119 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 125 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
120 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 126 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
121 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 127 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
122 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 128 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
123 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 129 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
124 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 130 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
131 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
125 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 132 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
133 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
126 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 134 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
127 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 135 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
136 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file>
137 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
138 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
128 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 139 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
129 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
130 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 140 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
131 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 141 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
132 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 142 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
133 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 143 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
134 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file> 144 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file>
135 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file> 145 <file id="hb-install-arm-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-arm-bootloader.xml</file>
136 <file id="hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-disk.xml</file> 146 <file id="hb-install-arm-disk">/doc/en/handbook/hb-install-arm-disk.xml</file>
137 <file id="hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-kernel.xml</file> 147 <file id="hb-install-arm-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-arm-kernel.xml</file>
138 <file id="hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-medium.xml</file> 148 <file id="hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/hb-install-arm-medium.xml</file>
139 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file> 149 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file>
140 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file> 150 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file>
141 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 151 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
142 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file> 152 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file>
143 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file> 153 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
144 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file> 154 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file>
155 <file id="hb-install-ia64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-disk.xml</file>
156 <file id="hb-install-ia64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-kernel.xml</file>
157 <file id="hb-install-ia64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-medium.xml</file>
145 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 158 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
146 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 159 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
147 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 160 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
148 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 161 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
162 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
163 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
149 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 164 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
150 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 165 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
151 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 166 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
152 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 167 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
153 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 168 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
154 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file> 169 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file>
170 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
171 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
172 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
173 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
155 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 174 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
156 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file> 175 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file>
157 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 176 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
158 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file> 177 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file>
159 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file> 178 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file>
160 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
161 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file> 179 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file>
162 <file id="hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-bootloader.xml</file> 180 <file id="hb-install-x86_amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file>
163 <file id="hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86-disk.xml</file> 181 <file id="hb-install-x86_amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file>
164 <file id="hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86-kernel.xml</file> 182 <file id="hb-install-x86_amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file>
165 <file id="hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86-medium.xml</file> 183 <file id="hb-install-x86_amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file>
184 <file id="hb-install-blockdevices">/doc/en/handbook/hb-install-blockdevices.xml</file>
185 <file id="hb-install-bootconfig">/doc/en/handbook/hb-install-bootconfig.xml</file>
186 <file id="hb-install-filesystems">/doc/en/handbook/hb-install-filesystems.xml</file>
187 <file id="hb-install-kernelmodules">/doc/en/handbook/hb-install-kernelmodules.xml</file>
188 <file id="hb-install-kernelparams">/doc/en/handbook/hb-install-kernelparams.xml</file>
166 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file> 189 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file>
167 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file> 190 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file>
168 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 191 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
169 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 192 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
170 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 193 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
171 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 194 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
172 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
173 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
174 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
175 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
176 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
177 <file id="hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
178 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 195 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
179 <file id="hb-portage-ebuild">/doc/en/handbook/hb-portage-ebuild.xml</file> 196 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
180 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 197 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
181 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 198 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
182 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 199 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
183 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 200 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
184 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 201 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
185 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 202 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
186 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 203 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
187 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 204 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
188 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 205 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
189 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 206 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
190 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
191 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
192 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
193 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
194 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
195 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
196 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
197 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
198 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
199 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
200 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
201 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
202 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
203 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
204 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
205 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
206 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
207 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
208 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
209 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
210 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
211 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
212 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
213 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
214 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
215 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
216 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
217 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
218 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
219 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
220 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
221 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
222 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
223 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
224 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
225 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
226 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
227 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
228 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
229 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
230 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
231 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
233 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
234 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 207 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
235 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 208 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
236 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 209 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
237 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 210 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
238 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 211 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
239 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file> 212 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
240 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file> 213 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
241 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file> 214 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
242 <file id="gentoo-sparc-quickinstall">/doc/en/gentoo-sparc-quickinstall.xml</file>
243 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 215 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
244 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file> 216 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
245 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file> 217 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
246 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 218 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
247 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 219 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
248 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 220 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
249 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 221 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
250 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 222 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
251 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 223 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
252 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 224 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
225 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
253 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 226 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
254 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
255 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 227 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
256 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file> 228 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
257 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 229 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
258 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 230 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
259 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 231 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
260 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 232 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
261 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file>
262 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 233 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
234 <file id="gentoo-x86-quickinstall-after-reboot">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-after-reboot.xml</file>
235 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
236 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
237 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
238 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
263 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 239 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
264 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file> 240 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
265 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 241 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
266 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 242 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
267 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 243 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
268 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file>
269 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 244 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
270 <file id="nx-guide">/doc/en/nx-guide.xml</file>
271 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file>
272 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file>
273 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file>
274 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file>
275 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file> 245 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
276 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 246 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 247 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
278 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
279 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 248 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
280 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 249 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
281 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.12-upgrade.xml</file> 250 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
282 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 251 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
283 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 252 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 253 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 254 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 255 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
256 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
288 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 257 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
289 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 258 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
290 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file> 259 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file>
260 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
291 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 261 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
292 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 262 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
293 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 263 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
264 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
265 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
294 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 266 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
295 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 267 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
296 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 268 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
269 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
297 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 270 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
298 <file id="irc-gentoo-policy">/main/en/irc-gentoo-policy.xml</file>
299 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file> 271 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
300 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file> 272 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
301 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file> 273 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
302 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file> 274 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
303 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file> 275 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
304 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 276 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
305 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 277 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
306 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 278 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
307 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
308 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
309 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 279 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
310 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 280 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
311 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 281 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
283 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
284 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
285 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
286 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
287 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
312 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 288 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
313 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 289 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
314 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 290 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
315 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 291 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
316 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 292 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
317 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 293 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
318 <file id="hardened-grsec">/proj/en/hardened/grsecurity.xml</file> 294 <file id="hardened-grsec">/proj/en/hardened/grsecurity.xml</file>
319 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 295 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
320 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 296 <file id="hardened-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-handbook.xml</file>
321 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
322 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
323 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
324 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file> 297 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file>
325 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file> 298 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file>
326 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 299 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
327 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 300 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
328 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 301 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
329 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 302 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
330 <file id="infra-serverstandards">/proj/en/infrastructure/server-standards.xml</file>
331 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 303 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
332 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
333 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 304 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
334 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
335 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 305 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
336 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 306 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
337 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 307 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
338 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 308 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
339 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 309 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
349 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 319 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
350 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file> 320 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
351 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 321 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
352 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 322 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
353 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 323 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
354 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
355 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 324 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
356 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 325 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
357 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file> 326 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
358 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 327 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
359 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file> 328 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
360 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 329 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
361 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 330 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
362 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 331 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
363 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 332 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
364 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file> 333 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file>
371 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 340 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
372 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 341 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
373 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 342 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
374 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 343 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
375 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 344 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
376 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file> 345 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
377 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file> 346 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
378 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file> 347 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
379 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 348 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
380 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file> 349 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
381 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 350 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
382 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 351 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
383 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file> 352 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
384 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 353 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
385 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 354 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
355 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
356 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
357 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
358 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
359 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
360 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
361 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
362 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
363 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
364 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
365 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
366 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
367 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
368 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
369 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
370 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
371 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
372 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
373 <file id="xen-guide">/doc/en/xen-guide.xml</file>
374 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
375 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
376 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
377 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
378 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
379 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
380 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
381 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
382 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
383 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
384 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
386 </files> 385 </files>
387 <docs> 386 <docs>
387 <doc fileid="devmanual">
388 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
389 </doc>
388 <doc id="name-logo"> 390 <doc fileid="name-logo">
389 <memberof>other</memberof> 391 <memberof>other</memberof>
390 <fileid>name-logo</fileid>
391 </doc> 392 </doc>
392 <doc id="art-bash-ex-p1"> 393 <doc fileid="art-bash-ex-p1">
393 <memberof>articles_linux</memberof> 394 <memberof>articles_linux</memberof>
394 <fileid>art-bash-ex-p1</fileid>
395 </doc> 395 </doc>
396 <doc id="art-bash-ex-p2"> 396 <doc fileid="art-bash-ex-p2">
397 <memberof>articles_linux</memberof> 397 <memberof>articles_linux</memberof>
398 <fileid>art-bash-ex-p2</fileid>
399 </doc> 398 </doc>
400 <doc id="art-bash-ex-p3"> 399 <doc fileid="art-bash-ex-p3">
401 <memberof>articles_linux</memberof> 400 <memberof>articles_linux</memberof>
402 <fileid>art-bash-ex-p3</fileid>
403 </doc> 401 </doc>
404 <doc id="art-mk-distro-p1"> 402 <doc fileid="art-mk-distro-p1">
405 <memberof>articles_gentoo</memberof> 403 <memberof>articles_gentoo</memberof>
406 <fileid>art-mk-distro-p1</fileid>
407 </doc> 404 </doc>
408 <doc id="art-mk-distro-p2"> 405 <doc fileid="art-mk-distro-p2">
409 <memberof>articles_gentoo</memberof> 406 <memberof>articles_gentoo</memberof>
410 <fileid>art-mk-distro-p2</fileid>
411 </doc> 407 </doc>
412 <doc id="art-mk-distro-p3"> 408 <doc fileid="art-mk-distro-p3">
413 <memberof>articles_gentoo</memberof> 409 <memberof>articles_gentoo</memberof>
414 <fileid>art-mk-distro-p3</fileid>
415 </doc> 410 </doc>
416 <doc id="art-lpi-101-fundamentals-p1"> 411 <doc fileid="art-lpi-101-fundamentals-p1">
417 <memberof>articles_linux</memberof> 412 <memberof>articles_linux</memberof>
418 <fileid>art-lpi-101-fundamentals-p1</fileid>
419 </doc> 413 </doc>
420 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 414 <doc fileid="art-lpi-101-administration-p2">
421 <memberof>articles_linux</memberof> 415 <memberof>articles_linux</memberof>
422 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
423 </doc> 416 </doc>
424 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3"> 417 <doc fileid="art-lpi-101-intermediate-p3">
425 <memberof>articles_linux</memberof> 418 <memberof>articles_linux</memberof>
426 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
427 </doc> 419 </doc>
428 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4"> 420 <doc fileid="art-lpi-101-advanced-p4">
429 <memberof>articles_linux</memberof> 421 <memberof>articles_linux</memberof>
430 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
431 </doc> 422 </doc>
432 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 423 <doc fileid="art-ct-dyn-iptables-fw">
433 <memberof>articles_commth</memberof> 424 <memberof>articles_commth</memberof>
434 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
435 </doc> 425 </doc>
436 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 426 <doc fileid="art-ct-l-sed-p1">
437 <memberof>articles_commth</memberof> 427 <memberof>articles_commth</memberof>
438 <fileid>art-ct-l-sed-p1</fileid>
439 </doc> 428 </doc>
440 <doc id="art-ct-l-sed-p2"> 429 <doc fileid="art-ct-l-sed-p2">
441 <memberof>articles_commth</memberof> 430 <memberof>articles_commth</memberof>
442 <fileid>art-ct-l-sed-p2</fileid>
443 </doc> 431 </doc>
444 <doc id="art-ct-l-sed-p3"> 432 <doc fileid="art-ct-l-sed-p3">
445 <memberof>articles_commth</memberof> 433 <memberof>articles_commth</memberof>
446 <fileid>art-ct-l-sed-p3</fileid>
447 </doc> 434 </doc>
448 <doc id="art-ct-l-awk-p1"> 435 <doc fileid="art-ct-l-awk-p1">
449 <memberof>articles_commth</memberof> 436 <memberof>articles_commth</memberof>
450 <fileid>art-ct-l-awk-p1</fileid>
451 </doc> 437 </doc>
452 <doc id="art-ct-l-awk-p2"> 438 <doc fileid="art-ct-l-awk-p2">
453 <memberof>articles_commth</memberof> 439 <memberof>articles_commth</memberof>
454 <fileid>art-ct-l-awk-p2</fileid>
455 </doc> 440 </doc>
456 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 441 <doc fileid="art-ct-l-awk-p3">
457 <memberof>articles_commth</memberof> 442 <memberof>articles_commth</memberof>
458 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
459 </doc> 443 </doc>
460 <doc id="art-ct-l-posix-p1"> 444 <doc fileid="art-ct-l-posix-p1">
461 <memberof>articles_commth</memberof> 445 <memberof>articles_commth</memberof>
462 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
463 </doc> 446 </doc>
464 <doc id="art-ct-l-posix-p2"> 447 <doc fileid="art-ct-l-posix-p2">
465 <memberof>articles_commth</memberof> 448 <memberof>articles_commth</memberof>
466 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
467 </doc> 449 </doc>
468 <doc id="art-ct-l-posix-p3"> 450 <doc fileid="art-ct-l-posix-p3">
469 <memberof>articles_commth</memberof> 451 <memberof>articles_commth</memberof>
470 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
471 </doc> 452 </doc>
472 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 453 <doc fileid="art-ct-sta-iptables-fw">
473 <memberof>articles_commth</memberof> 454 <memberof>articles_commth</memberof>
474 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
475 </doc> 455 </doc>
476 <doc id="afig-ct-ext3-intro"> 456 <doc fileid="afig-ct-ext3-intro">
477 <memberof>articles_commth</memberof> 457 <memberof>articles_commth</memberof>
478 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
479 </doc> 458 </doc>
480 <doc id="samba-p1"> 459 <doc fileid="samba-p1">
481 <memberof>articles_commth</memberof> 460 <memberof>articles_commth</memberof>
482 <fileid>samba-p1</fileid>
483 </doc> 461 </doc>
484 <doc id="samba-p2"> 462 <doc fileid="samba-p2">
485 <memberof>articles_commth</memberof> 463 <memberof>articles_commth</memberof>
486 <fileid>samba-p2</fileid>
487 </doc> 464 </doc>
488 <doc id="samba-p3"> 465 <doc fileid="samba-p3">
489 <memberof>articles_commth</memberof> 466 <memberof>articles_commth</memberof>
490 <fileid>samba-p3</fileid>
491 </doc> 467 </doc>
492 <doc id="l-redesign-1"> 468 <doc fileid="l-redesign-1">
493 <memberof>articles_commth</memberof> 469 <memberof>articles_commth</memberof>
494 <fileid>l-redesign-1</fileid>
495 </doc> 470 </doc>
496 <doc id="l-redesign-2"> 471 <doc fileid="l-redesign-2">
497 <memberof>articles_commth</memberof> 472 <memberof>articles_commth</memberof>
498 <fileid>l-redesign-2</fileid>
499 </doc> 473 </doc>
500 <doc id="l-redesign-3"> 474 <doc fileid="l-redesign-3">
501 <memberof>articles_commth</memberof> 475 <memberof>articles_commth</memberof>
502 <fileid>l-redesign-3</fileid>
503 </doc> 476 </doc>
504 <doc id="l-redesign-4"> 477 <doc fileid="l-redesign-4">
505 <memberof>articles_commth</memberof> 478 <memberof>articles_commth</memberof>
506 <fileid>l-redesign-4</fileid>
507 </doc> 479 </doc>
508 <doc id="autotools-practices"> 480 <doc fileid="autotools-practices">
509 <memberof>articles_others</memberof> 481 <memberof>articles_others</memberof>
510 <fileid>autotools-practices</fileid>
511 </doc> 482 </doc>
512 <doc id="hardware-stability-p1"> 483 <doc fileid="hardware-stability-p1">
513 <memberof>articles_others</memberof> 484 <memberof>articles_others</memberof>
514 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
515 </doc> 485 </doc>
516 <doc id="hardware-stability-p2"> 486 <doc fileid="hardware-stability-p2">
517 <memberof>articles_others</memberof> 487 <memberof>articles_others</memberof>
518 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
519 </doc> 488 </doc>
520 <doc id="partitioning-p1"> 489 <doc fileid="partitioning-p1">
521 <memberof>articles_linux</memberof> 490 <memberof>articles_linux</memberof>
522 <fileid>partitioning-p1</fileid>
523 </doc> 491 </doc>
524 <doc id="partitioning-p2"> 492 <doc fileid="partitioning-p2">
525 <memberof>articles_linux</memberof> 493 <memberof>articles_linux</memberof>
526 <fileid>partitioning-p2</fileid>
527 </doc> 494 </doc>
528 <doc id="partition-planning-tips"> 495 <doc fileid="partition-planning-tips">
529 <memberof>articles_linux</memberof> 496 <memberof>articles_linux</memberof>
530 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
531 </doc> 497 </doc>
532 <doc id="maximum-swappage"> 498 <doc fileid="maximum-swappage">
533 <memberof>articles_linux</memberof> 499 <memberof>articles_linux</memberof>
534 <fileid>maximum-swappage</fileid>
535 </doc> 500 </doc>
536 <doc id="lvm-p1"> 501 <doc fileid="lvm-p1">
537 <memberof>articles_linux</memberof> 502 <memberof>articles_linux</memberof>
538 <fileid>lvm-p1</fileid>
539 </doc> 503 </doc>
540 <doc id="lvm-p2"> 504 <doc fileid="lvm-p2">
541 <memberof>articles_linux</memberof> 505 <memberof>articles_linux</memberof>
542 <fileid>lvm-p2</fileid>
543 </doc> 506 </doc>
544 <doc id="software-raid-p1"> 507 <doc fileid="software-raid-p1">
545 <memberof>articles_linux</memberof> 508 <memberof>articles_linux</memberof>
546 <fileid>software-raid-p1</fileid>
547 </doc> 509 </doc>
548 <doc id="software-raid-p2"> 510 <doc fileid="software-raid-p2">
549 <memberof>articles_linux</memberof> 511 <memberof>articles_linux</memberof>
550 <fileid>software-raid-p2</fileid>
551 </doc> 512 </doc>
552 <doc id="linux-kernel-compiling"> 513 <doc fileid="linux-kernel-compiling">
553 <memberof>articles_linux</memberof> 514 <memberof>articles_linux</memberof>
554 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
555 </doc> 515 </doc>
556 <doc id="art-prompt-magic"> 516 <doc fileid="art-prompt-magic">
557 <memberof>articles_linux</memberof> 517 <memberof>articles_linux</memberof>
558 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
559 </doc> 518 </doc>
560 <doc id="openssh-key-management-p1"> 519 <doc fileid="openssh-key-management-p1">
561 <memberof>articles_linux</memberof> 520 <memberof>articles_linux</memberof>
562 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
563 </doc> 521 </doc>
564 <doc id="openssh-key-management-p2"> 522 <doc fileid="openssh-key-management-p2">
565 <memberof>articles_linux</memberof> 523 <memberof>articles_linux</memberof>
566 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
567 </doc> 524 </doc>
568 <doc id="openssh-key-management-p3"> 525 <doc fileid="openssh-key-management-p3">
569 <memberof>articles_linux</memberof> 526 <memberof>articles_linux</memberof>
570 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
571 </doc> 527 </doc>
572 <doc id="l-afig-p8"> 528 <doc fileid="l-afig-p8">
573 <memberof>articles_linux</memberof> 529 <memberof>articles_linux</memberof>
574 <fileid>l-afig-p8</fileid>
575 </doc> 530 </doc>
576 <doc id="bugzilla-howto"> 531 <doc fileid="bugzie-howto">
577 <memberof>other</memberof> 532 <memberof>other</memberof>
578 <fileid>bugzie-howto</fileid>
579 </doc> 533 </doc>
580 <doc id="mysql-howto"> 534 <doc fileid="mysql-howto">
535 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
536 </doc>
537 <doc fileid="postgres-howto">
538 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
539 </doc>
540 <doc fileid="bt-guide">
541 <memberof>desktop_config</memberof>
542 </doc>
543 <doc fileid="utf-8">
581 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 544 <memberof>sysadmin_general</memberof>
582 <fileid>mysql-howto</fileid> 545 <memberof>desktop_config</memberof>
583 </doc> 546 </doc>
584 <doc id="bluetooth-guide"> 547 <doc fileid="handbook_index">
548 <memberof>install_guides</memberof>
549 </doc>
550 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
551 <memberof>install_guides</memberof>
552 </doc>
553 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall_raid">
554 <memberof>install_guides</memberof>
555 </doc>
556 <doc fileid="amd64-howtos">
557 <memberof>project_base</memberof>
558 </doc>
559 <doc fileid="faq">
560 <memberof>faq</memberof>
561 </doc>
562 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
563 <memberof>faq</memberof>
564 </doc>
565 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
566 <memberof>faq</memberof>
567 </doc>
568 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
569 <memberof>faq</memberof>
570 </doc>
571 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
572 <memberof>faq</memberof>
573 </doc>
574 <doc fileid="altinstall">
585 <memberof>install_other</memberof> 575 <memberof>install_other</memberof>
586 <fileid>bt-guide</fileid>
587 </doc> 576 </doc>
577 <doc fileid="lvm2">
578 <memberof>install_other</memberof>
579 </doc>
580 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
581 <memberof>install_other</memberof>
582 </doc>
583 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
584 <memberof>install_other</memberof>
585 <memberof>upgrade</memberof>
586 </doc>
587 <doc fileid="gentoo-upgrading">
588 <memberof>install_other</memberof>
589 <memberof>upgrade</memberof>
590 </doc>
591 <doc fileid="migration-2.6">
592 <memberof>install_other</memberof>
593 <memberof>upgrade</memberof>
594 </doc>
595 <doc fileid="genkernel">
596 <memberof>install_other</memberof>
597 </doc>
598 <doc fileid="handbook-x86">
599 <memberof>gentoo_portage</memberof>
600 <!--portage-intro-->
601 <bookref vchap="1" vpart="2"/>
602 </doc>
603 <doc fileid="handbook-x86">
604 <memberof>gentoo_portage</memberof>
605 <!--portage-features-->
606 <bookref vchap="3" vpart="2"/>
607 </doc>
608 <doc fileid="handbook-x86">
609 <memberof>gentoo_portage</memberof>
610 <!--working-with-portage-->
611 <bookref vpart="3"/>
612 </doc>
613 <doc fileid="handbook-x86">
614 <memberof>gentoo_portage</memberof>
615 <!--use-flags-->
616 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
617 </doc>
618 <doc fileid="gentoolkit">
619 <memberof>gentoo_portage</memberof>
620 </doc>
621 <doc fileid="portage-utils">
622 <memberof>gentoo_portage</memberof>
623 </doc>
624 <doc fileid="handbook-x86">
625 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
626 <!--environment-variables-->
627 <bookref vchap="5" vpart="2"/>
628 </doc>
629 <doc fileid="handbook-x86">
630 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
631 <!--initscripts-->
632 <bookref vchap="4" vpart="2"/>
633 </doc>
634 <doc fileid="gentoo-kernel">
635 <memberof>gentoo_choices</memberof>
636 </doc>
637 <doc fileid="security-handbook-index">
638 <memberof>sysadmin_general</memberof>
639 </doc>
640 <doc fileid="prelink-howto">
641 <memberof>sysadmin_general</memberof>
642 </doc>
643 <doc fileid="ipv6">
644 <memberof>sysadmin_general</memberof>
645 </doc>
588 <doc id="utf-8"> 646 <doc fileid="uml">
647 <memberof>sysadmin_general</memberof>
648 </doc>
649 <doc fileid="diskless-howto">
589 <memberof>sysadmin_general</memberof> 650 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
651 </doc>
652 <doc fileid="ltsp">
653 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
654 </doc>
655 <doc fileid="distcc">
656 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
657 </doc>
658 <doc fileid="cross-distcc">
659 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
660 </doc>
661 <doc fileid="devfs-guide">
662 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
663 </doc>
664 <doc fileid="udev-guide">
665 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
666 </doc>
667 <doc fileid="printing-howto">
590 <memberof>desktop_config</memberof> 668 <memberof>desktop_config</memberof>
591 <fileid>utf-8</fileid>
592 </doc>
593 <doc id="handbook_index">
594 <memberof>install_guides</memberof>
595 <fileid>handbook_index</fileid>
596 </doc>
597 <doc id="2005.1-index">
598 <memberof>install_guides</memberof>
599 <fileid>2005.1-index</fileid>
600 </doc>
601 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
602 <memberof>install_guides</memberof>
603 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
604 </doc>
605 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
606 <memberof>install_guides</memberof>
607 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
608 <bugs>
609 <bug>91769</bug>
610 </bugs>
611 </doc>
612 <doc id="amd64-howtos">
613 <memberof>project_base</memberof>
614 <fileid>amd64-howtos</fileid>
615 </doc>
616 <doc id="faq">
617 <memberof>faq</memberof>
618 <fileid>faq</fileid>
619 </doc>
620 <doc id="gentoo-alpha-faq">
621 <memberof>faq</memberof>
622 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
623 </doc>
624 <doc id="gentoo-amd64-faq">
625 <memberof>faq</memberof>
626 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
627 </doc>
628 <doc id="gentoo-ppc-faq">
629 <memberof>faq</memberof>
630 <fileid>gentoo-ppc-faq</fileid>
631 </doc>
632 <doc id="gentoo-sparc-faq">
633 <memberof>faq</memberof>
634 <fileid>gentoo-sparc-faq</fileid>
635 </doc>
636 <doc id="altinstall">
637 <memberof>install_other</memberof>
638 <fileid>altinstall</fileid>
639 </doc>
640 <doc id="lvm2">
641 <memberof>install_other</memberof>
642 <fileid>lvm2</fileid>
643 </doc>
644 <doc id="gentoo-x86-tipsntricks">
645 <memberof>install_other</memberof>
646 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
647 </doc>
648 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
649 <memberof>install_other</memberof>
650 <memberof>upgrade</memberof>
651 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
652 </doc>
653 <doc id="gentoo-upgrading">
654 <memberof>install_other</memberof>
655 <memberof>upgrade</memberof>
656 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
657 </doc>
658 <doc id="2.6-migration">
659 <memberof>install_other</memberof>
660 <memberof>upgrade</memberof>
661 <fileid>2.6-migration</fileid>
662 </doc>
663 <doc id="genkernel">
664 <memberof>install_other</memberof>
665 <fileid>genkernel</fileid>
666 </doc>
667 <doc id="colinux-howto">
668 <memberof>install_other</memberof>
669 <fileid>colinux-howto</fileid>
670 </doc>
671 <doc id="portage-intro">
672 <memberof>gentoo_portage</memberof>
673 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid>
674 </doc>
675 <doc id="portage-features">
676 <memberof>gentoo_portage</memberof>
677 <fileid vpart="2" vchap="3">handbook-x86</fileid>
678 </doc>
679 <doc id="working-with-portage">
680 <memberof>gentoo_portage</memberof>
681 <fileid vpart="3">handbook-x86</fileid>
682 </doc>
683 <doc id="use-flags">
684 <memberof>gentoo_portage</memberof>
685 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid>
686 </doc>
687 <doc id="gentoolkit">
688 <memberof>gentoo_portage</memberof>
689 <fileid>gentoolkit</fileid>
690 </doc>
691 <doc id="environment-variables">
692 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
693 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
694 </doc>
695 <doc id="initscripts">
696 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
697 <fileid vpart="2" vchap="4">handbook-x86</fileid>
698 </doc>
699 <doc id="gentoo-kernel">
700 <memberof>gentoo_choices</memberof>
701 <fileid>gentoo-kernel</fileid>
702 </doc>
703 <doc id="security-handbook-index">
704 <memberof>sysadmin_general</memberof> 669 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
705 <fileid>security-handbook-index</fileid>
706 </doc> 670 </doc>
707 <doc id="prelink-howto">
708 <memberof>sysadmin_general</memberof>
709 <fileid>prelink-howto</fileid>
710 </doc>
711 <doc id="ipv6">
712 <memberof>sysadmin_general</memberof>
713 <fileid>ipv6</fileid>
714 </doc>
715 <doc id="uml">
716 <memberof>sysadmin_general</memberof>
717 <fileid>uml</fileid>
718 </doc>
719 <doc id="openmosix-howto">
720 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
721 <fileid>openmosix-howto</fileid>
722 </doc>
723 <doc id="diskless-howto">
724 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
725 <fileid>diskless-howto</fileid>
726 </doc>
727 <doc id="ltsp">
728 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
729 <fileid>ltsp</fileid>
730 </doc>
731 <doc id="distcc">
732 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
733 <fileid>distcc</fileid>
734 </doc>
735 <doc id="cross-distcc">
736 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
737 <fileid>cross-distcc</fileid>
738 </doc>
739 <doc id="devfs-guide">
740 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
741 <fileid>devfs-guide</fileid>
742 </doc>
743 <doc id="udev-guide">
744 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
745 <fileid>udev-guide</fileid>
746 </doc>
747 <doc id="printing-howto">
748 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
749 <fileid>printing-howto</fileid>
750 </doc>
751 <doc id="openafs"> 671 <doc fileid="openafs">
752 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 672 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
753 <fileid>openafs</fileid>
754 <bugs> 673 <bugs>
755 <bug>68740</bug> 674 <bug>68740</bug>
756 </bugs> 675 </bugs>
757 </doc> 676 </doc>
758 <doc id="virt-mail-howto"> 677 <doc fileid="virt-mail-howto">
759 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 678 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
760 <fileid>virt-mail-howto</fileid>
761 </doc> 679 </doc>
762 <doc id="mailfilter-guide"> 680 <doc fileid="mailfilter-guide">
763 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 681 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
764 <fileid>mailfilter-guide</fileid>
765 </doc> 682 </doc>
766 <doc id="qmail-howto"> 683 <doc fileid="qmail-howto">
767 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 684 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
768 <fileid>qmail-howto</fileid>
769 </doc> 685 </doc>
770 <doc id="gentoo-sparc-netboot-howto"> 686 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
771 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 687 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
772 <fileid>gentoo-sparc-netboot-howto</fileid>
773 </doc> 688 </doc>
774 <doc id="gentoo-sparc-obpreference"> 689 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
775 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 690 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
776 <fileid>gentoo-sparc-obpreference</fileid>
777 </doc> 691 </doc>
778 <doc id="quick-samba-howto"> 692 <doc fileid="quick-samba-howto">
779 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 693 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
780 <fileid>quick-samba-howto</fileid>
781 </doc> 694 </doc>
782 <doc id="home-router-howto"> 695 <doc fileid="home-router-howto">
783 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 696 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
784 <fileid>home-router-howto</fileid>
785 </doc> 697 </doc>
698 <doc fileid="gcc-optimization">
699 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
700 </doc>
786 <doc id="gentoo-dev-handbook"> 701 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
787 <memberof>gentoodev</memberof> 702 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
788 <memberof>project_devrel</memberof> 703 <memberof>project_devrel</memberof>
789 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid>
790 </doc> 704 </doc>
791 <doc id="doc-policy"> 705 <doc fileid="doc-policy">
792 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 706 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
793 <memberof>project_gdp</memberof> 707 <memberof>project_gdp</memberof>
794 <fileid>doc-policy</fileid>
795 </doc> 708 </doc>
796 <doc id="ebuild-submit"> 709 <doc fileid="ebuild-submit">
797 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 710 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
798 <fileid>ebuild-submit</fileid>
799 </doc> 711 </doc>
800 <doc id="xml-guide"> 712 <doc fileid="xml-guide">
801 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 713 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
802 <fileid>xml-guide</fileid>
803 </doc> 714 </doc>
804 <doc id="doc-tipsntricks"> 715 <doc fileid="doc-tipsntricks">
805 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 716 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
806 <memberof>project_gdp</memberof> 717 <memberof>project_gdp</memberof>
807 <fileid>doc-tipsntricks</fileid>
808 </doc> 718 </doc>
809 <doc id="cvs-tutorial"> 719 <doc fileid="handbook-release">
810 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 720 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
811 <fileid>cvs-tutorial</fileid> 721 <memberof>project_gdp</memberof>
812 </doc> 722 </doc>
723 <doc fileid="gorg">
724 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
725 <memberof>project_gdp</memberof>
726 </doc>
727 <doc fileid="cvs-tutorial">
728 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
729 </doc>
813 <doc id="about"> 730 <doc fileid="about">
814 <memberof>other</memberof> 731 <memberof>other</memberof>
815 <fileid>about</fileid>
816 </doc> 732 </doc>
817 <doc id="philosophy"> 733 <doc fileid="philosophy">
818 <memberof>other</memberof> 734 <memberof>other</memberof>
819 <fileid>philosophy</fileid>
820 </doc> 735 </doc>
821 <doc id="contract"> 736 <doc fileid="contract">
822 <memberof>other</memberof> 737 <memberof>other</memberof>
823 <fileid>contract</fileid>
824 </doc> 738 </doc>
739 <doc fileid="contact">
740 <memberof>other</memberof>
741 </doc>
825 <doc id="gentoo-graphics"> 742 <doc fileid="gentoo-graphics">
826 <memberof>other</memberof> 743 <memberof>other</memberof>
827 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
828 </doc> 744 </doc>
829 <doc id="irc-gentoo-policy">
830 <memberof>other</memberof>
831 <fileid>irc-gentoo-policy</fileid>
832 </doc>
833 <doc id="irc"> 745 <doc fileid="irc">
834 <memberof>other</memberof> 746 <memberof>other</memberof>
835 <fileid>irc</fileid>
836 </doc> 747 </doc>
837 <doc id="mailing-lists"> 748 <doc fileid="mailing-lists">
838 <memberof>other</memberof> 749 <memberof>other</memberof>
839 <fileid>mailing-lists</fileid>
840 </doc> 750 </doc>
841 <doc id="screenshots"> 751 <doc fileid="screenshots">
842 <memberof>other</memberof> 752 <memberof>other</memberof>
843 <fileid>screenshots</fileid>
844 </doc> 753 </doc>
845 <doc id="sponsors"> 754 <doc fileid="sponsors">
846 <memberof>other</memberof> 755 <memberof>other</memberof>
847 <fileid>sponsors</fileid>
848 </doc> 756 </doc>
849 <doc id="howto-obtain-support"> 757 <doc fileid="howto-obtain-support">
850 <memberof>other</memberof> 758 <memberof>other</memberof>
851 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
852 </doc> 759 </doc>
853 <doc id="where-to-get"> 760 <doc fileid="where-to-get">
854 <memberof>other</memberof> 761 <memberof>other</memberof>
855 <fileid>where-to-get</fileid>
856 </doc> 762 </doc>
857 <doc id="site"> 763 <doc fileid="site">
858 <memberof>other</memberof> 764 <memberof>other</memberof>
859 <fileid>site</fileid>
860 </doc> 765 </doc>
861 <doc id="rsync"> 766 <doc fileid="rsync">
862 <memberof>other</memberof> 767 <memberof>other</memberof>
863 <fileid>rsync</fileid>
864 </doc> 768 </doc>
865 <doc id="source_mirrors"> 769 <doc fileid="source_mirrors">
866 <memberof>other</memberof> 770 <memberof>other</memberof>
867 <fileid>source_mirrors</fileid>
868 </doc> 771 </doc>
869 <doc id="xorg-config"> 772 <doc fileid="xorg-config">
870 <memberof>desktop_install</memberof> 773 <memberof>desktop_install</memberof>
871 <fileid>xorg-config</fileid>
872 </doc> 774 </doc>
873 <doc id="nvidia-guide"> 775 <doc fileid="nvidia-guide">
874 <memberof>desktop_install</memberof> 776 <memberof>desktop_install</memberof>
875 <fileid>nvidia-guide</fileid>
876 </doc> 777 </doc>
877 <doc id="ati-faq"> 778 <doc fileid="ati-faq">
878 <memberof>desktop_install</memberof> 779 <memberof>desktop_install</memberof>
879 <fileid>ati-faq</fileid>
880 <bugs> 780 <bugs>
881 <bug>83806</bug> 781 <bug>83806</bug>
882 </bugs> 782 </bugs>
883 </doc> 783 </doc>
884 <doc id="kde-config"> 784 <doc fileid="kde4-guide">
885 <memberof>desktop_install</memberof> 785 <memberof>desktop_install</memberof>
886 <fileid>kde-config</fileid>
887 </doc> 786 </doc>
888 <doc id="gnome-config"> 787 <doc fileid="gnome-config">
889 <memberof>desktop_install</memberof> 788 <memberof>desktop_install</memberof>
890 <fileid>gnome-config</fileid>
891 </doc> 789 </doc>
892 <doc id="fluxbox-config"> 790 <doc fileid="fluxbox-config">
893 <memberof>desktop_install</memberof> 791 <memberof>desktop_install</memberof>
894 <fileid>fluxbox-config</fileid>
895 </doc> 792 </doc>
793 <doc fileid="xfce-config">
794 <memberof>desktop_install</memberof>
795 </doc>
796 <doc fileid="openbox">
797 <memberof>desktop_install</memberof>
798 </doc>
799 <doc fileid="lxde-howto">
800 <memberof>desktop_install</memberof>
801 </doc>
896 <doc id="vserver-howto"> 802 <doc fileid="vserver-howto">
897 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 803 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
898 <fileid>vserver-howto</fileid>
899 </doc> 804 </doc>
900 <doc id="alsa-guide"> 805 <doc fileid="alsa-guide">
901 <memberof>desktop_config</memberof> 806 <memberof>desktop_config</memberof>
902 <fileid>alsa-guide</fileid>
903 <bugs> 807 <bugs>
904 <bug>48733</bug> 808 <bug>48733</bug>
905 </bugs> 809 </bugs>
906 </doc> 810 </doc>
907 <doc id="java"> 811 <doc fileid="java">
908 <memberof>desktop_config</memberof> 812 <memberof>desktop_config</memberof>
909 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 813 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
910 <fileid>java</fileid>
911 </doc> 814 </doc>
912 <doc id="guide-localization"> 815 <doc fileid="guide-localization">
913 <memberof>desktop_config</memberof> 816 <memberof>desktop_config</memberof>
914 <memberof>sysadmin_general</memberof> 817 <memberof>sysadmin_general</memberof>
915 <fileid>guide-localization</fileid>
916 </doc> 818 </doc>
917 <doc id="dri-howto"> 819 <doc fileid="dri-howto">
918 <memberof>desktop_config</memberof> 820 <memberof>desktop_config</memberof>
919 <fileid>dri-howto</fileid>
920 </doc> 821 </doc>
921 <doc id="power-management-guide"> 822 <doc fileid="power-management-guide">
922 <memberof>desktop_config</memberof> 823 <memberof>desktop_config</memberof>
923 <fileid>power-management-guide</fileid>
924 </doc> 824 </doc>
925 <doc id="gpm"> 825 <doc fileid="gpm">
926 <memberof>desktop_config</memberof> 826 <memberof>desktop_config</memberof>
927 <fileid>gpm</fileid>
928 </doc> 827 </doc>
929 <doc id="kde-split-ebuilds">
930 <memberof>desktop_install</memberof>
931 <fileid>kde-split-ebuilds</fileid>
932 </doc>
933 <doc id="nano-basics-guide"> 828 <doc fileid="nano-basics-guide">
934 <memberof>desktop_apps</memberof> 829 <memberof>desktop_apps</memberof>
935 <fileid>nano-basics-guide</fileid>
936 </doc> 830 </doc>
937 <doc id="vi-guide"> 831 <doc fileid="vi-guide">
938 <memberof>desktop_apps</memberof> 832 <memberof>desktop_apps</memberof>
939 <fileid>vi-guide</fileid>
940 </doc> 833 </doc>
941 <doc id="gnupg-user"> 834 <doc fileid="gnupg-user">
942 <memberof>desktop_apps</memberof> 835 <memberof>desktop_apps</memberof>
943 <fileid>gnupg-user</fileid>
944 </doc> 836 </doc>
945 <doc id="guide-to-mutt"> 837 <doc fileid="guide-to-mutt">
946 <memberof>desktop_apps</memberof> 838 <memberof>desktop_apps</memberof>
947 <fileid>guide-to-mutt</fileid>
948 </doc> 839 </doc>
949 <doc id="shoutcast-config"> 840 <doc fileid="shoutcast-config">
950 <memberof>desktop_apps</memberof> 841 <memberof>desktop_apps</memberof>
951 <fileid>shoutcast-config</fileid>
952 </doc> 842 </doc>
953 <doc id="nx-guide"> 843 <doc fileid="vdr-guide">
954 <memberof>desktop_apps</memberof> 844 <memberof>desktop_apps</memberof>
955 <fileid>nx-guide</fileid>
956 </doc> 845 </doc>
957 <doc id="cron-guide"> 846 <doc fileid="cron-guide">
958 <memberof>sysadmin_general</memberof> 847 <memberof>sysadmin_general</memberof>
959 <fileid>cron-guide</fileid>
960 </doc> 848 </doc>
961 <doc id="kernel-upgrade"> 849 <doc fileid="kernel-upgrade">
962 <memberof>sysadmin_general</memberof>
963 <memberof>upgrade</memberof> 850 <memberof>sysadmin_general</memberof>
964 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 851 <memberof>upgrade</memberof>
965 </doc> 852 </doc>
966 <doc id="ldap-howto"> 853 <doc fileid="ldap-howto">
967 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 854 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
968 <fileid>ldap-howto</fileid>
969 <bugs> 855 <bugs>
970 <bug>102481</bug> 856 <bug>102481</bug>
971 <bug stopper="yes">115130</bug> 857 <bug stopper="yes">115130</bug>
972 </bugs> 858 </bugs>
973 </doc> 859 </doc>
974 <doc id="research_manifest"> 860 <doc fileid="openrc-migration">
975 <memberof>desktop_project</memberof> 861 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
976 <fileid>research_manifest</fileid>
977 </doc>
978 <doc id="x_maintaining">
979 <memberof>desktop_project</memberof>
980 <fileid>x_maintaining</fileid>
981 </doc>
982 <doc id="new-dev-training">
983 <memberof>project_devrel</memberof> 862 <memberof>upgrade</memberof>
984 <fileid>new-dev-training</fileid>
985 </doc> 863 </doc>
864 <doc fileid="multipath">
865 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
866 </doc>
867 <doc fileid="bind-guide">
868 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
869 </doc>
986 <doc id="devrel-policy"> 870 <doc fileid="devrel-policy">
987 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 871 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
988 <memberof>project_devrel</memberof> 872 <memberof>project_devrel</memberof>
989 <fileid>devrel-policy</fileid>
990 </doc> 873 </doc>
991 <doc id="translators-howto"> 874 <doc fileid="translators-howto">
992 <memberof>project_gdp</memberof> 875 <memberof>project_gdp</memberof>
993 <fileid>translators-howto</fileid>
994 </doc> 876 </doc>
995 <doc id="hardened-primer"> 877 <doc fileid="hardened-primer">
996 <memberof>project_hardened</memberof> 878 <memberof>project_hardened</memberof>
997 <fileid>hardened-primer</fileid>
998 </doc> 879 </doc>
999 <doc id="hardened-faq"> 880 <doc fileid="hardened-faq">
1000 <memberof>project_hardened</memberof> 881 <memberof>project_hardened</memberof>
1001 <fileid>hardened-faq</fileid>
1002 </doc> 882 </doc>
1003 <doc id="hardened-xorg"> 883 <doc fileid="hardened-xorg">
1004 <memberof>project_hardened</memberof> 884 <memberof>project_hardened</memberof>
1005 <fileid>hardened-xorg</fileid>
1006 </doc> 885 </doc>
1007 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 886 <doc fileid="hardened-pax-quickstart">
1008 <memberof>project_hardened</memberof> 887 <memberof>project_hardened</memberof>
1009 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
1010 </doc> 888 </doc>
1011 <doc id="hardened-grsec"> 889 <doc fileid="hardened-grsec">
1012 <memberof>project_hardened</memberof>
1013 <fileid>hardened-grsec</fileid>
1014 </doc>
1015 <doc id="hardened-capabilities">
1016 <memberof>project_hardened</memberof> 890 <memberof>project_hardened</memberof>
891 </doc>
1017 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 892 <doc fileid="hardened-capabilities">
1018 </doc>
1019 <doc id="hardened-x86-selinux">
1020 <memberof>project_hardened</memberof> 893 <memberof>project_hardened</memberof>
1021 <fileid>hardened-x86-selinux</fileid>
1022 </doc> 894 </doc>
1023 <doc id="hardened-ppc-selinux"> 895 <doc fileid="hardened-selinux">
1024 <memberof>project_hardened</memberof> 896 <memberof>project_hardened</memberof>
1025 <fileid>hardened-ppc-selinux</fileid>
1026 </doc> 897 </doc>
1027 <doc id="hardened-sparc64-selinux"> 898 <doc fileid="hardened-rsbac-overview">
1028 <memberof>project_hardened</memberof> 899 <memberof>project_hardened</memberof>
1029 <fileid>hardened-sparc64-selinux</fileid>
1030 </doc> 900 </doc>
1031 <doc id="hardened-amd64-selinux"> 901 <doc fileid="hardened-rsbac-quickstart">
1032 <memberof>project_hardened</memberof> 902 <memberof>project_hardened</memberof>
1033 <fileid>hardened-amd64-selinux</fileid>
1034 </doc> 903 </doc>
1035 <doc id="hardened-rsbac-overview">
1036 <memberof>project_hardened</memberof>
1037 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid>
1038 </doc>
1039 <doc id="hardened-rsbac-quickstart">
1040 <memberof>project_hardened</memberof>
1041 <fileid>hardened-rsbac-quickstart</fileid>
1042 </doc>
1043 <doc id="infra-email"> 904 <doc fileid="infra-email">
1044 <memberof>project_infra</memberof> 905 <memberof>project_infra</memberof>
1045 <fileid>infra-email</fileid>
1046 </doc> 906 </doc>
1047 <doc id="infra-cvsssh"> 907 <doc fileid="infra-cvsssh">
1048 <memberof>project_infra</memberof> 908 <memberof>project_infra</memberof>
1049 <fileid>infra-cvsssh</fileid>
1050 </doc> 909 </doc>
1051 <doc id="infra-machines"> 910 <doc fileid="infra-machines">
1052 <memberof>project_infra</memberof> 911 <memberof>project_infra</memberof>
1053 <fileid>infra-machines</fileid>
1054 </doc> 912 </doc>
1055 <doc id="infra-servers"> 913 <doc fileid="infra-servers">
1056 <memberof>project_infra</memberof> 914 <memberof>project_infra</memberof>
1057 <fileid>infra-servers</fileid>
1058 </doc> 915 </doc>
1059 <doc id="infra-serverstandards"> 916 <doc fileid="infra-tenshi">
1060 <memberof>project_infra</memberof> 917 <memberof>project_infra</memberof>
1061 <fileid>infra-serverstandards</fileid>
1062 </doc> 918 </doc>
1063 <doc id="infra-tenshi"> 919 <doc fileid="infra-ntp">
1064 <memberof>project_infra</memberof> 920 <memberof>project_infra</memberof>
1065 <fileid>infra-tenshi</fileid>
1066 </doc> 921 </doc>
1067 <doc id="infra-ntp"> 922 <doc fileid="infra-ssh">
1068 <memberof>project_infra</memberof> 923 <memberof>project_infra</memberof>
1069 <fileid>infra-ntp</fileid>
1070 </doc> 924 </doc>
1071 <doc id="infra-ssh"> 925 <doc fileid="infra-syslog">
1072 <memberof>project_infra</memberof> 926 <memberof>project_infra</memberof>
1073 <fileid>infra-ssh</fileid>
1074 </doc> 927 </doc>
1075 <doc id="infra-syslog"> 928 <doc fileid="infra-webspace">
1076 <memberof>project_infra</memberof> 929 <memberof>project_infra</memberof>
1077 <fileid>infra-syslog</fileid>
1078 </doc> 930 </doc>
1079 <doc id="infra-webspace"> 931 <doc fileid="infra-faq">
1080 <memberof>project_infra</memberof> 932 <memberof>project_infra</memberof>
1081 <fileid>infra-webspace</fileid>
1082 </doc> 933 </doc>
1083 <doc id="infra-faq"> 934 <doc fileid="infra-rsync">
1084 <memberof>project_infra</memberof> 935 <memberof>project_infra</memberof>
1085 <fileid>infra-faq</fileid>
1086 </doc> 936 </doc>
1087 <doc id="infra-rsync">
1088 <memberof>project_infra</memberof>
1089 <fileid>infra-rsync</fileid>
1090 </doc>
1091 <doc id="metastructure-projectxml"> 937 <doc fileid="metastructure-projectxml">
1092 <memberof>project_metastructure</memberof> 938 <memberof>project_metastructure</memberof>
1093 <fileid>metastructure-projectxml</fileid>
1094 </doc> 939 </doc>
1095 <doc id="pr-presentation"> 940 <doc fileid="pr-presentation">
1096 <memberof>project_pr</memberof> 941 <memberof>project_pr</memberof>
1097 <fileid>pr-presentation</fileid>
1098 </doc> 942 </doc>
1099 <doc id="catalyst-faq"> 943 <doc fileid="catalyst-faq">
1100 <memberof>project_releng</memberof> 944 <memberof>project_releng</memberof>
1101 <fileid>catalyst-faq</fileid>
1102 </doc> 945 </doc>
1103 <doc id="installer-design"> 946 <doc fileid="installer-design">
1104 <memberof>project_releng</memberof> 947 <memberof>project_releng</memberof>
1105 <fileid>installer-design</fileid>
1106 </doc> 948 </doc>
1107 <doc id="releng-guidelines"> 949 <doc fileid="releng-guidelines">
1108 <memberof>project_releng</memberof> 950 <memberof>project_releng</memberof>
1109 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 951 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1110 <fileid>releng-guidelines</fileid>
1111 </doc> 952 </doc>
1112 <doc id="profile-update"> 953 <doc fileid="profile-update">
1113 <memberof>project_releng</memberof> 954 <memberof>project_releng</memberof>
1114 <fileid>profile-update</fileid>
1115 </doc> 955 </doc>
1116 <doc id="security-index"> 956 <doc fileid="security-index">
1117 <memberof>project_security</memberof> 957 <memberof>project_security</memberof>
1118 <fileid>security-index</fileid>
1119 </doc> 958 </doc>
1120 <doc id="security-policy"> 959 <doc fileid="security-policy">
1121 <memberof>project_security</memberof> 960 <memberof>project_security</memberof>
1122 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 961 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1123 <fileid>security-policy</fileid>
1124 </doc> 962 </doc>
1125 <doc id="security-coordination"> 963 <doc fileid="security-coordination">
1126 <memberof>project_security</memberof> 964 <memberof>project_security</memberof>
1127 <fileid>security-coordination</fileid>
1128 </doc> 965 </doc>
1129 <doc id="security-recruitment"> 966 <doc fileid="security-recruitment">
1130 <memberof>project_security</memberof> 967 <memberof>project_security</memberof>
1131 <fileid>security-recruitment</fileid>
1132 </doc> 968 </doc>
1133 <doc id="security-bugs"> 969 <doc fileid="security-bugs">
1134 <memberof>project_security</memberof> 970 <memberof>project_security</memberof>
1135 <fileid>security-bugs</fileid>
1136 </doc> 971 </doc>
1137 <doc id="forums-mod-guide"> 972 <doc fileid="forums-guide">
1138 <memberof>project_forums</memberof> 973 <memberof>project_forums</memberof>
1139 <fileid>forums-guide</fileid>
1140 </doc> 974 </doc>
1141 <doc id="keychain-guide"> 975 <doc fileid="keychain-guide">
1142 <memberof>desktop_apps</memberof> 976 <memberof>desktop_apps</memberof>
1143 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 977 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1144 <fileid>keychain-guide</fileid>
1145 </doc> 978 </doc>
1146 <doc id="metadoc-guide"> 979 <doc fileid="metadoc-guide">
1147 <memberof>project_gdp</memberof> 980 <memberof>project_gdp</memberof>
1148 <fileid>metadoc-guide</fileid>
1149 </doc> 981 </doc>
1150 <doc id="hpc-howto"> 982 <doc fileid="hpc-howto">
1151 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 983 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1152 <fileid>hpc-howto</fileid>
1153 </doc> 984 </doc>
1154 <doc id="gnap-userguide"> 985 <doc fileid="gnap-userguide">
1155 <memberof>project_base</memberof> 986 <memberof>project_base</memberof>
1156 <fileid>gnap-userguide</fileid>
1157 </doc> 987 </doc>
988 <doc fileid="embedded-handbook">
989 <memberof>project_base</memberof>
990 </doc>
1158 <doc id="mips-requirements"> 991 <doc fileid="mips-requirements">
1159 <memberof>install_other</memberof> 992 <memberof>install_other</memberof>
1160 <fileid>mips-requirements</fileid>
1161 </doc> 993 </doc>
1162 <doc id="grub-error-guide"> 994 <doc fileid="grub-error-guide">
1163 <memberof>install_other</memberof> 995 <memberof>install_other</memberof>
1164 <fileid>grub-error-guide</fileid>
1165 </doc> 996 </doc>
1166 <doc id="usb-guide"> 997 <doc fileid="usb-guide">
1167 <memberof>install_other</memberof> 998 <memberof>install_other</memberof>
1168 <fileid>usb-guide</fileid>
1169 </doc> 999 </doc>
1170 <doc id="liveusb"> 1000 <doc fileid="liveusb">
1171 <memberof>install_other</memberof> 1001 <memberof>install_other</memberof>
1172 <fileid>liveusb</fileid>
1173 </doc> 1002 </doc>
1174 <doc id="apache-troubleshooting"> 1003 <doc fileid="apache-troubleshooting">
1175 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1004 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1176 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1177 </doc> 1005 </doc>
1178 <doc id="apache-upgrading"> 1006 <doc fileid="apache-upgrading">
1179 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1180 <memberof>upgrade</memberof> 1007 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1181 <fileid>apache-upgrading</fileid> 1008 <memberof>upgrade</memberof>
1182 </doc> 1009 </doc>
1183 <doc id="apache-developer"> 1010 <doc fileid="apache-developer">
1184 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1011 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1185 <fileid>apache-developer</fileid>
1186 </doc> 1012 </doc>
1187 <doc id="sudo-guide"> 1013 <doc fileid="sudo-guide">
1188 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1014 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1189 <fileid>sudo-guide</fileid>
1190 </doc> 1015 </doc>
1191 <doc id="freebsd-guide"> 1016 <doc fileid="freebsd-guide">
1192 <memberof>install_guides</memberof> 1017 <memberof>install_guides</memberof>
1193 <memberof>project_base</memberof> 1018 <memberof>project_base</memberof>
1194 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1195 </doc> 1019 </doc>
1196 <doc id="mips-faq"> 1020 <doc fileid="mips-faq">
1197 <memberof>faq</memberof> 1021 <memberof>faq</memberof>
1198 <fileid>mips-faq</fileid>
1199 </doc> 1022 </doc>
1200 <doc id="mysql-upgrading"> 1023 <doc fileid="mysql-upgrading">
1201 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1202 <memberof>upgrade</memberof> 1024 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1203 <fileid>mysql-upgrading</fileid> 1025 <memberof>upgrade</memberof>
1204 </doc> 1026 </doc>
1205 <doc id="mysql-upgrade-slotted"> 1027 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
1206 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1207 <memberof>upgrade</memberof> 1028 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1208 <fileid>mysql-upgrade-slotted</fileid> 1029 <memberof>upgrade</memberof>
1209 </doc> 1030 </doc>
1210 <doc id="gcc-upgrading"> 1031 <doc fileid="gcc-upgrading">
1211 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1212 <memberof>upgrade</memberof> 1032 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1213 <fileid>gcc-upgrading</fileid> 1033 <memberof>upgrade</memberof>
1214 </doc> 1034 </doc>
1035 <doc fileid="change-chost">
1036 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1037 <memberof>upgrade</memberof>
1038 </doc>
1215 <doc id="x86-at-faq"> 1039 <doc fileid="x86-at-faq">
1216 <memberof>project_base</memberof> 1040 <memberof>project_base</memberof>
1217 <fileid>x86-at-faq</fileid>
1218 </doc> 1041 </doc>
1219 <doc id="gnome-upgrade"> 1042 <doc fileid="gnome-upgrade">
1220 <memberof>desktop_install</memberof>
1221 <memberof>upgrade</memberof> 1043 <memberof>desktop_install</memberof>
1222 <fileid>gnome-upgrade</fileid> 1044 <memberof>upgrade</memberof>
1223 </doc> 1045 </doc>
1224 <doc id="modular-x-howto"> 1046 <doc fileid="modular-x-howto">
1225 <memberof>desktop</memberof> 1047 <memberof>desktop_install</memberof>
1226 <memberof>upgrade</memberof> 1048 <memberof>upgrade</memberof>
1227 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1228 </doc> 1049 </doc>
1229 <doc id="porting-modular-x"> 1050 <doc fileid="porting-modular-x">
1230 <memberof>desktop</memberof>
1231 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1051 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1232 <fileid>porting-modular-x</fileid> 1052 </doc>
1053 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
1054 <memberof>desktop_install</memberof>
1055 <memberof>upgrade</memberof>
1056 </doc>
1057 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
1058 <memberof>desktop_install</memberof>
1059 <memberof>upgrade</memberof>
1060 </doc>
1061 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
1062 <memberof>desktop_install</memberof>
1063 <memberof>upgrade</memberof>
1064 </doc>
1065 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
1066 <memberof>desktop_install</memberof>
1067 <memberof>upgrade</memberof>
1068 </doc>
1069 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
1070 <memberof>desktop_install</memberof>
1071 <memberof>upgrade</memberof>
1072 </doc>
1073 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
1074 <memberof>desktop_install</memberof>
1075 <memberof>upgrade</memberof>
1076 </doc>
1077 <doc fileid="ati-migration">
1078 <memberof>desktop_install</memberof>
1079 <memberof>upgrade</memberof>
1080 </doc>
1081 <doc fileid="jffnms">
1082 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1083 </doc>
1084 <doc fileid="vpnc-howto">
1085 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1086 </doc>
1087 <doc fileid="conky">
1088 <memberof>desktop_config</memberof>
1089 </doc>
1090 <doc fileid="man-guide">
1091 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1092 </doc>
1093 <doc fileid="info-guide">
1094 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1095 </doc>
1096 <doc fileid="initramfs-guide">
1097 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1098 </doc>
1099 <doc fileid="java-upgrade">
1100 <memberof>upgrade</memberof>
1101 </doc>
1102 <doc fileid="kernel-config">
1103 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1104 </doc>
1105 <doc fileid="zsh">
1106 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1107 </doc>
1108 <doc fileid="qa-autofailure">
1109 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1110 </doc>
1111 <doc fileid="qa-automagic">
1112 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1113 </doc>
1114 <doc fileid="qa-backtraces">
1115 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1116 </doc>
1117 <doc fileid="manually-fixing-portage">
1118 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1119 </doc>
1120 <doc fileid="xen-guide">
1121 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1122 </doc>
1123 <doc fileid="overlays-userguide">
1124 <memberof>project_overlays</memberof>
1125 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1126 </doc>
1127 <doc fileid="overlays-devguide">
1128 <memberof>project_overlays</memberof>
1129 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1130 </doc>
1131 <doc fileid="overlays-policy">
1132 <memberof>project_overlays</memberof>
1133 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1134 <memberof>gentdev_policies</memberof>
1135 </doc>
1136 <doc fileid="pam-upgrade">
1137 <memberof>upgrade</memberof>
1138 </doc>
1139 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1140 <memberof>upgrade</memberof>
1141 </doc>
1142 <doc fileid="logcheck">
1143 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1233 </doc> 1144 </doc>
1234 </docs> 1145 </docs>
1235</metadoc> 1146</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.139  
changed lines
  Added in v.1.239

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20