/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.198 Revision 1.239
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.198 2007/12/29 16:30:11 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.239 2012/04/22 03:37:37 nightmorph Exp $ -->
5<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
6<version>1.121</version> 5 <version>1.161</version>
7 <members> 6 <members>
8 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
9 <member>cam</member> 8 <member>cam</member>
10 <member>flammie</member> 9 <member>flammie</member>
11 <member>fox2mike</member>
12 <member>grahl</member>
13 <member>jkt</member> 10 <member>jkt</member>
14 <member>nightmorph</member>
15 <member>rane</member> 11 <member>rane</member>
16 <member>swift</member>
17 <member>vanquirius</member> 12 <member>vanquirius</member>
18 <member>yoswink</member> 13 <member>SwifT</member>
19 </members> 14 </members>
20 <categories> 15 <categories>
21 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 16 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
22 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 17 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
23 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 18 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
24 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 19 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
25 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 20 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
26 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 21 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
27 <cat id="articles">Published Articles</cat> 22 <cat id="articles">Published Articles</cat>
28 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 23 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
29 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 24 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
30 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 25 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
31 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 26 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
32 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 27 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
33 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 28 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
34 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat> 29 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
35 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
36 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
37 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
38 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
39 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
40 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat> 35 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat>
41 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat> 36 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat>
42 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat> 37 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat>
43 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat> 38 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat>
44 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat> 39 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat>
45 <cat id="other">Other Documentation</cat> 40 <cat id="other">Other Documentation</cat>
46 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat> 41 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat>
47 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat> 42 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat>
48 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat> 43 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat>
49 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat> 44 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat>
50 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat> 45 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat>
51 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat> 46 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat>
52 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat> 47 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat>
53 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat> 48 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat>
54 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat> 49 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat>
55 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 50 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
56 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
57 <cat id="project_overlays" parent="project">Gentoo Overlays Documentation</cat> 52 <cat id="project_overlays" parent="project">Gentoo Overlays Documentation</cat>
58 </categories> 53 </categories>
59 <files> 54 <files>
60 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
61 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file> 56 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file>
62 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file> 57 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file>
63 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file> 58 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file>
59 <file id="doc-languages">/doc/en/doc-languages.xml</file>
64 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file> 60 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file>
65 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 61 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
66 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file> 62 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
67 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 63 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
68 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 64 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
123 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file> 119 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
124 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file> 120 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
125 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 121 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
126 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 122 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
127 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 123 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
128 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 124 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
129 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 125 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
130 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 126 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
131 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 127 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
132 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 128 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
133 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 129 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
179 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file> 175 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file>
180 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 176 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
181 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file> 177 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file>
182 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file> 178 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file>
183 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file> 179 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file>
184 <file id="hb-install-x86+amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file> 180 <file id="hb-install-x86_amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file>
185 <file id="hb-install-x86+amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file> 181 <file id="hb-install-x86_amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file>
186 <file id="hb-install-x86+amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file> 182 <file id="hb-install-x86_amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file>
187 <file id="hb-install-x86+amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file> 183 <file id="hb-install-x86_amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file>
184 <file id="hb-install-blockdevices">/doc/en/handbook/hb-install-blockdevices.xml</file>
185 <file id="hb-install-bootconfig">/doc/en/handbook/hb-install-bootconfig.xml</file>
186 <file id="hb-install-filesystems">/doc/en/handbook/hb-install-filesystems.xml</file>
187 <file id="hb-install-kernelmodules">/doc/en/handbook/hb-install-kernelmodules.xml</file>
188 <file id="hb-install-kernelparams">/doc/en/handbook/hb-install-kernelparams.xml</file>
188 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file> 189 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file>
189 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file> 190 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file>
190 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 191 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
191 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 192 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
192 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 193 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
193 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 194 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
194 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 195 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
196 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
195 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 197 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
196 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 198 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
197 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 199 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
198 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 200 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
199 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 201 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
200 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 202 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
201 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 203 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
202 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 204 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
203 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 205 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
204 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 206 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
205 <file id="2007.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-amd64.xml</file>
206 <file id="2007.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-hppa.xml</file>
207 <file id="2007.0-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc64.xml</file>
208 <file id="2007.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc.xml</file>
209 <file id="2007.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-sparc.xml</file>
210 <file id="2007.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml</file>
211 <file id="2007.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-about.xml</file>
212 <file id="2007.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-config.xml</file>
213 <file id="2007.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-finalise.xml</file>
214 <file id="2007.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
215 <file id="2007.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
216 <file id="2007.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
217 <file id="2007.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
218 <file id="2007.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-network.xml</file>
219 <file id="2007.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-next.xml</file>
220 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
221 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
222 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
223 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
224 <file id="2007.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
225 <file id="2007.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
226 <file id="2007.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
227 <file id="2007.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
228 <file id="2007.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
229 <file id="2007.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
230 <file id="2007.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
231 <file id="2007.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
232 <file id="2007.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-stage.xml</file>
233 <file id="2007.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-system.xml</file>
234 <file id="2007.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-tools.xml</file>
235 <file id="2007.0-hb-install-gli-dialog">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-dialog.xml</file>
236 <file id="2007.0-hb-install-gli-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-medium.xml</file>
237 <file id="2007.0-hb-install-gtkfe">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gtkfe.xml</file>
238 <file id="2007.0-index">/doc/en/handbook/2007.0/index.xml</file>
239 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 207 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
240 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 208 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
241 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 209 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
242 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 210 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
243 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 211 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
244 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file> 212 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
245 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file> 213 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
246 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file> 214 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
247 <file id="gentoo-sparc-quickinstall">/doc/en/gentoo-sparc-quickinstall.xml</file>
248 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 215 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
249 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file> 216 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
250 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file> 217 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
251 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 218 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
252 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 219 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
253 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 220 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
254 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 221 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
255 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 222 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
256 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 223 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
257 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 224 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
258 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 225 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
259 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 226 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
260 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 227 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
261 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file> 228 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
262 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 229 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
263 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 230 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
264 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 231 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
265 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 232 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
266 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file>
267 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 233 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
234 <file id="gentoo-x86-quickinstall-after-reboot">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-after-reboot.xml</file>
235 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
236 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
237 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
268 <file id="gentoo-x86-quickinstall+raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 238 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
269 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 239 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
270 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file> 240 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
271 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 241 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
272 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 242 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
273 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 243 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
274 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file>
275 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 244 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
276 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file>
277 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file>
278 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file>
279 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file>
280 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file> 245 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
281 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 246 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
282 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 247 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
283 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 248 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
284 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 249 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
285 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.20-upgrade.xml</file> 250 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
286 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 251 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
287 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
288 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 252 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
289 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 253 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
290 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 254 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
291 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 255 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
292 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 256 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
296 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 260 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
297 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 261 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
298 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 262 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
299 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 263 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
300 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file> 264 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
265 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
301 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 266 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
302 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 267 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
303 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 268 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
304 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file> 269 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
305 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 270 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
311 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 276 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
312 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 277 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
313 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 278 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
314 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 279 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
315 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 280 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
316 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 281 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
283 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
284 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
285 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
286 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
287 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
317 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 288 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
318 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 289 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
319 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 290 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
320 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 291 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
321 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 292 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
328 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 299 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
329 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 300 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
330 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 301 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
331 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 302 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
332 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 303 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
333 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
334 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 304 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
335 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
336 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 305 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
337 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 306 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
338 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 307 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
339 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 308 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
340 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 309 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
350 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 319 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
351 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file> 320 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
352 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 321 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
353 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 322 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
354 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 323 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
355 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
356 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 324 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
357 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 325 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
358 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file> 326 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
359 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 327 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
360 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 328 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
372 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 340 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
373 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 341 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
374 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 342 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
375 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 343 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
376 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 344 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
377 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file> 345 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
378 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file> 346 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
379 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file> 347 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
380 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 348 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
381 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file> 349 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
382 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 350 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
383 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 351 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
384 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file> 352 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
385 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 353 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
386 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 354 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
387 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
388 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 355 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
389 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file> 356 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
390 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
391 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file> 357 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
392 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file> 358 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
359 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
393 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 360 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
394 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 361 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
395 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file> 362 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
396 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 363 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
397 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 364 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
365 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
366 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
398 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file> 367 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
399 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 368 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
400 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 369 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
401 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 370 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
402 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 371 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
405 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file> 374 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
406 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file> 375 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
407 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 376 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
408 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 377 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
409 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 378 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
379 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
380 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
381 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
382 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
383 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
384 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
410 </files> 385 </files>
411 <docs> 386 <docs>
387 <doc fileid="devmanual">
388 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
389 </doc>
412 <doc id="name-logo"> 390 <doc fileid="name-logo">
413 <memberof>other</memberof> 391 <memberof>other</memberof>
414 <fileid>name-logo</fileid>
415 </doc> 392 </doc>
416 <doc id="art-bash-ex-p1"> 393 <doc fileid="art-bash-ex-p1">
417 <memberof>articles_linux</memberof> 394 <memberof>articles_linux</memberof>
418 <fileid>art-bash-ex-p1</fileid>
419 </doc> 395 </doc>
420 <doc id="art-bash-ex-p2"> 396 <doc fileid="art-bash-ex-p2">
421 <memberof>articles_linux</memberof> 397 <memberof>articles_linux</memberof>
422 <fileid>art-bash-ex-p2</fileid>
423 </doc> 398 </doc>
424 <doc id="art-bash-ex-p3"> 399 <doc fileid="art-bash-ex-p3">
425 <memberof>articles_linux</memberof> 400 <memberof>articles_linux</memberof>
426 <fileid>art-bash-ex-p3</fileid>
427 </doc> 401 </doc>
428 <doc id="art-mk-distro-p1"> 402 <doc fileid="art-mk-distro-p1">
429 <memberof>articles_gentoo</memberof> 403 <memberof>articles_gentoo</memberof>
430 <fileid>art-mk-distro-p1</fileid>
431 </doc> 404 </doc>
432 <doc id="art-mk-distro-p2"> 405 <doc fileid="art-mk-distro-p2">
433 <memberof>articles_gentoo</memberof> 406 <memberof>articles_gentoo</memberof>
434 <fileid>art-mk-distro-p2</fileid>
435 </doc> 407 </doc>
436 <doc id="art-mk-distro-p3"> 408 <doc fileid="art-mk-distro-p3">
437 <memberof>articles_gentoo</memberof> 409 <memberof>articles_gentoo</memberof>
438 <fileid>art-mk-distro-p3</fileid>
439 </doc> 410 </doc>
440 <doc id="art-lpi-101-fundamentals-p1"> 411 <doc fileid="art-lpi-101-fundamentals-p1">
441 <memberof>articles_linux</memberof> 412 <memberof>articles_linux</memberof>
442 <fileid>art-lpi-101-fundamentals-p1</fileid>
443 </doc> 413 </doc>
444 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 414 <doc fileid="art-lpi-101-administration-p2">
445 <memberof>articles_linux</memberof> 415 <memberof>articles_linux</memberof>
446 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
447 </doc> 416 </doc>
448 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3"> 417 <doc fileid="art-lpi-101-intermediate-p3">
449 <memberof>articles_linux</memberof> 418 <memberof>articles_linux</memberof>
450 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
451 </doc> 419 </doc>
452 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4"> 420 <doc fileid="art-lpi-101-advanced-p4">
453 <memberof>articles_linux</memberof> 421 <memberof>articles_linux</memberof>
454 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
455 </doc> 422 </doc>
456 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 423 <doc fileid="art-ct-dyn-iptables-fw">
457 <memberof>articles_commth</memberof> 424 <memberof>articles_commth</memberof>
458 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
459 </doc> 425 </doc>
460 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 426 <doc fileid="art-ct-l-sed-p1">
461 <memberof>articles_commth</memberof> 427 <memberof>articles_commth</memberof>
462 <fileid>art-ct-l-sed-p1</fileid>
463 </doc> 428 </doc>
464 <doc id="art-ct-l-sed-p2"> 429 <doc fileid="art-ct-l-sed-p2">
465 <memberof>articles_commth</memberof> 430 <memberof>articles_commth</memberof>
466 <fileid>art-ct-l-sed-p2</fileid>
467 </doc> 431 </doc>
468 <doc id="art-ct-l-sed-p3"> 432 <doc fileid="art-ct-l-sed-p3">
469 <memberof>articles_commth</memberof> 433 <memberof>articles_commth</memberof>
470 <fileid>art-ct-l-sed-p3</fileid>
471 </doc> 434 </doc>
472 <doc id="art-ct-l-awk-p1"> 435 <doc fileid="art-ct-l-awk-p1">
473 <memberof>articles_commth</memberof> 436 <memberof>articles_commth</memberof>
474 <fileid>art-ct-l-awk-p1</fileid>
475 </doc> 437 </doc>
476 <doc id="art-ct-l-awk-p2"> 438 <doc fileid="art-ct-l-awk-p2">
477 <memberof>articles_commth</memberof> 439 <memberof>articles_commth</memberof>
478 <fileid>art-ct-l-awk-p2</fileid>
479 </doc> 440 </doc>
480 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 441 <doc fileid="art-ct-l-awk-p3">
481 <memberof>articles_commth</memberof> 442 <memberof>articles_commth</memberof>
482 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
483 </doc> 443 </doc>
484 <doc id="art-ct-l-posix-p1"> 444 <doc fileid="art-ct-l-posix-p1">
485 <memberof>articles_commth</memberof> 445 <memberof>articles_commth</memberof>
486 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
487 </doc> 446 </doc>
488 <doc id="art-ct-l-posix-p2"> 447 <doc fileid="art-ct-l-posix-p2">
489 <memberof>articles_commth</memberof> 448 <memberof>articles_commth</memberof>
490 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
491 </doc> 449 </doc>
492 <doc id="art-ct-l-posix-p3"> 450 <doc fileid="art-ct-l-posix-p3">
493 <memberof>articles_commth</memberof> 451 <memberof>articles_commth</memberof>
494 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
495 </doc> 452 </doc>
496 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 453 <doc fileid="art-ct-sta-iptables-fw">
497 <memberof>articles_commth</memberof> 454 <memberof>articles_commth</memberof>
498 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
499 </doc> 455 </doc>
500 <doc id="afig-ct-ext3-intro"> 456 <doc fileid="afig-ct-ext3-intro">
501 <memberof>articles_commth</memberof> 457 <memberof>articles_commth</memberof>
502 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
503 </doc> 458 </doc>
504 <doc id="samba-p1"> 459 <doc fileid="samba-p1">
505 <memberof>articles_commth</memberof> 460 <memberof>articles_commth</memberof>
506 <fileid>samba-p1</fileid>
507 </doc> 461 </doc>
508 <doc id="samba-p2"> 462 <doc fileid="samba-p2">
509 <memberof>articles_commth</memberof> 463 <memberof>articles_commth</memberof>
510 <fileid>samba-p2</fileid>
511 </doc> 464 </doc>
512 <doc id="samba-p3"> 465 <doc fileid="samba-p3">
513 <memberof>articles_commth</memberof> 466 <memberof>articles_commth</memberof>
514 <fileid>samba-p3</fileid>
515 </doc> 467 </doc>
516 <doc id="l-redesign-1"> 468 <doc fileid="l-redesign-1">
517 <memberof>articles_commth</memberof> 469 <memberof>articles_commth</memberof>
518 <fileid>l-redesign-1</fileid>
519 </doc> 470 </doc>
520 <doc id="l-redesign-2"> 471 <doc fileid="l-redesign-2">
521 <memberof>articles_commth</memberof> 472 <memberof>articles_commth</memberof>
522 <fileid>l-redesign-2</fileid>
523 </doc> 473 </doc>
524 <doc id="l-redesign-3"> 474 <doc fileid="l-redesign-3">
525 <memberof>articles_commth</memberof> 475 <memberof>articles_commth</memberof>
526 <fileid>l-redesign-3</fileid>
527 </doc> 476 </doc>
528 <doc id="l-redesign-4"> 477 <doc fileid="l-redesign-4">
529 <memberof>articles_commth</memberof> 478 <memberof>articles_commth</memberof>
530 <fileid>l-redesign-4</fileid>
531 </doc> 479 </doc>
532 <doc id="autotools-practices"> 480 <doc fileid="autotools-practices">
533 <memberof>articles_others</memberof> 481 <memberof>articles_others</memberof>
534 <fileid>autotools-practices</fileid>
535 </doc> 482 </doc>
536 <doc id="hardware-stability-p1"> 483 <doc fileid="hardware-stability-p1">
537 <memberof>articles_others</memberof> 484 <memberof>articles_others</memberof>
538 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
539 </doc> 485 </doc>
540 <doc id="hardware-stability-p2"> 486 <doc fileid="hardware-stability-p2">
541 <memberof>articles_others</memberof> 487 <memberof>articles_others</memberof>
542 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
543 </doc> 488 </doc>
544 <doc id="partitioning-p1"> 489 <doc fileid="partitioning-p1">
545 <memberof>articles_linux</memberof> 490 <memberof>articles_linux</memberof>
546 <fileid>partitioning-p1</fileid>
547 </doc> 491 </doc>
548 <doc id="partitioning-p2"> 492 <doc fileid="partitioning-p2">
549 <memberof>articles_linux</memberof> 493 <memberof>articles_linux</memberof>
550 <fileid>partitioning-p2</fileid>
551 </doc> 494 </doc>
552 <doc id="partition-planning-tips"> 495 <doc fileid="partition-planning-tips">
553 <memberof>articles_linux</memberof> 496 <memberof>articles_linux</memberof>
554 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
555 </doc> 497 </doc>
556 <doc id="maximum-swappage"> 498 <doc fileid="maximum-swappage">
557 <memberof>articles_linux</memberof> 499 <memberof>articles_linux</memberof>
558 <fileid>maximum-swappage</fileid>
559 </doc> 500 </doc>
560 <doc id="lvm-p1"> 501 <doc fileid="lvm-p1">
561 <memberof>articles_linux</memberof> 502 <memberof>articles_linux</memberof>
562 <fileid>lvm-p1</fileid>
563 </doc> 503 </doc>
564 <doc id="lvm-p2"> 504 <doc fileid="lvm-p2">
565 <memberof>articles_linux</memberof> 505 <memberof>articles_linux</memberof>
566 <fileid>lvm-p2</fileid>
567 </doc> 506 </doc>
568 <doc id="software-raid-p1"> 507 <doc fileid="software-raid-p1">
569 <memberof>articles_linux</memberof> 508 <memberof>articles_linux</memberof>
570 <fileid>software-raid-p1</fileid>
571 </doc> 509 </doc>
572 <doc id="software-raid-p2"> 510 <doc fileid="software-raid-p2">
573 <memberof>articles_linux</memberof> 511 <memberof>articles_linux</memberof>
574 <fileid>software-raid-p2</fileid>
575 </doc> 512 </doc>
576 <doc id="linux-kernel-compiling"> 513 <doc fileid="linux-kernel-compiling">
577 <memberof>articles_linux</memberof> 514 <memberof>articles_linux</memberof>
578 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
579 </doc> 515 </doc>
580 <doc id="art-prompt-magic"> 516 <doc fileid="art-prompt-magic">
581 <memberof>articles_linux</memberof> 517 <memberof>articles_linux</memberof>
582 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
583 </doc> 518 </doc>
584 <doc id="openssh-key-management-p1"> 519 <doc fileid="openssh-key-management-p1">
585 <memberof>articles_linux</memberof> 520 <memberof>articles_linux</memberof>
586 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
587 </doc> 521 </doc>
588 <doc id="openssh-key-management-p2"> 522 <doc fileid="openssh-key-management-p2">
589 <memberof>articles_linux</memberof> 523 <memberof>articles_linux</memberof>
590 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
591 </doc> 524 </doc>
592 <doc id="openssh-key-management-p3"> 525 <doc fileid="openssh-key-management-p3">
593 <memberof>articles_linux</memberof> 526 <memberof>articles_linux</memberof>
594 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
595 </doc> 527 </doc>
596 <doc id="l-afig-p8"> 528 <doc fileid="l-afig-p8">
597 <memberof>articles_linux</memberof> 529 <memberof>articles_linux</memberof>
598 <fileid>l-afig-p8</fileid>
599 </doc> 530 </doc>
600 <doc id="bugzilla-howto"> 531 <doc fileid="bugzie-howto">
601 <memberof>other</memberof> 532 <memberof>other</memberof>
602 <fileid>bugzie-howto</fileid>
603 </doc> 533 </doc>
604 <doc id="mysql-howto"> 534 <doc fileid="mysql-howto">
605 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 535 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
606 <fileid>mysql-howto</fileid>
607 </doc> 536 </doc>
608 <doc id="postgres-howto"> 537 <doc fileid="postgres-howto">
609 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 538 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
610 <fileid>postgres-howto</fileid>
611 </doc> 539 </doc>
612 <doc id="bluetooth-guide"> 540 <doc fileid="bt-guide">
613 <memberof>desktop_config</memberof> 541 <memberof>desktop_config</memberof>
614 <fileid>bt-guide</fileid>
615 </doc> 542 </doc>
616 <doc id="utf-8"> 543 <doc fileid="utf-8">
617 <memberof>sysadmin_general</memberof> 544 <memberof>sysadmin_general</memberof>
618 <memberof>desktop_config</memberof> 545 <memberof>desktop_config</memberof>
619 <fileid>utf-8</fileid>
620 </doc> 546 </doc>
621 <doc id="handbook_index"> 547 <doc fileid="handbook_index">
622 <memberof>install_guides</memberof> 548 <memberof>install_guides</memberof>
623 <fileid>handbook_index</fileid>
624 </doc> 549 </doc>
625 <doc id="2007.0-index"> 550 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
626 <memberof>install_guides</memberof> 551 <memberof>install_guides</memberof>
627 <fileid>2007.0-index</fileid>
628 </doc> 552 </doc>
629 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 553 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall_raid">
630 <memberof>install_guides</memberof> 554 <memberof>install_guides</memberof>
631 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
632 </doc> 555 </doc>
633 <doc id="gentoo-x86-quickinstall+raid">
634 <memberof>install_guides</memberof>
635 <fileid>gentoo-x86-quickinstall+raid</fileid>
636 </doc>
637 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
638 <memberof>install_guides</memberof>
639 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
640 </doc>
641 <doc id="amd64-howtos"> 556 <doc fileid="amd64-howtos">
642 <memberof>project_base</memberof> 557 <memberof>project_base</memberof>
643 <fileid>amd64-howtos</fileid>
644 </doc> 558 </doc>
645 <doc id="faq"> 559 <doc fileid="faq">
646 <memberof>faq</memberof> 560 <memberof>faq</memberof>
647 <fileid>faq</fileid>
648 </doc> 561 </doc>
649 <doc id="gentoo-alpha-faq"> 562 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
650 <memberof>faq</memberof> 563 <memberof>faq</memberof>
651 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
652 </doc> 564 </doc>
653 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 565 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
654 <memberof>faq</memberof> 566 <memberof>faq</memberof>
655 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
656 </doc> 567 </doc>
657 <doc id="gentoo-ppc-faq"> 568 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
658 <memberof>faq</memberof> 569 <memberof>faq</memberof>
659 <fileid>gentoo-ppc-faq</fileid>
660 </doc> 570 </doc>
661 <doc id="gentoo-sparc-faq"> 571 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
662 <memberof>faq</memberof> 572 <memberof>faq</memberof>
663 <fileid>gentoo-sparc-faq</fileid>
664 </doc> 573 </doc>
665 <doc id="altinstall"> 574 <doc fileid="altinstall">
666 <memberof>install_other</memberof> 575 <memberof>install_other</memberof>
667 <fileid>altinstall</fileid>
668 </doc> 576 </doc>
669 <doc id="lvm2"> 577 <doc fileid="lvm2">
670 <memberof>install_other</memberof> 578 <memberof>install_other</memberof>
671 <fileid>lvm2</fileid>
672 </doc> 579 </doc>
673 <doc id="gentoo-x86-tipsntricks"> 580 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
674 <memberof>install_other</memberof> 581 <memberof>install_other</memberof>
675 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
676 </doc> 582 </doc>
677 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 583 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
678 <memberof>install_other</memberof> 584 <memberof>install_other</memberof>
679 <memberof>upgrade</memberof> 585 <memberof>upgrade</memberof>
680 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
681 </doc> 586 </doc>
682 <doc id="gentoo-upgrading"> 587 <doc fileid="gentoo-upgrading">
683 <memberof>install_other</memberof> 588 <memberof>install_other</memberof>
684 <memberof>upgrade</memberof> 589 <memberof>upgrade</memberof>
685 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
686 </doc> 590 </doc>
687 <doc id="2.6-migration"> 591 <doc fileid="migration-2.6">
688 <memberof>install_other</memberof> 592 <memberof>install_other</memberof>
689 <memberof>upgrade</memberof> 593 <memberof>upgrade</memberof>
690 <fileid>2.6-migration</fileid>
691 </doc> 594 </doc>
692 <doc id="genkernel"> 595 <doc fileid="genkernel">
693 <memberof>install_other</memberof> 596 <memberof>install_other</memberof>
694 <fileid>genkernel</fileid>
695 </doc> 597 </doc>
696 <doc id="portage-intro"> 598 <doc fileid="handbook-x86">
697 <memberof>gentoo_portage</memberof> 599 <memberof>gentoo_portage</memberof>
698 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid> 600 <!--portage-intro-->
601 <bookref vchap="1" vpart="2"/>
699 </doc> 602 </doc>
700 <doc id="portage-features"> 603 <doc fileid="handbook-x86">
701 <memberof>gentoo_portage</memberof> 604 <memberof>gentoo_portage</memberof>
702 <fileid vpart="2" vchap="3">handbook-x86</fileid> 605 <!--portage-features-->
606 <bookref vchap="3" vpart="2"/>
703 </doc> 607 </doc>
704 <doc id="working-with-portage"> 608 <doc fileid="handbook-x86">
705 <memberof>gentoo_portage</memberof> 609 <memberof>gentoo_portage</memberof>
706 <fileid vpart="3">handbook-x86</fileid> 610 <!--working-with-portage-->
611 <bookref vpart="3"/>
707 </doc> 612 </doc>
708 <doc id="use-flags"> 613 <doc fileid="handbook-x86">
709 <memberof>gentoo_portage</memberof> 614 <memberof>gentoo_portage</memberof>
710 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid> 615 <!--use-flags-->
616 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
711 </doc> 617 </doc>
712 <doc id="gentoolkit"> 618 <doc fileid="gentoolkit">
713 <memberof>gentoo_portage</memberof> 619 <memberof>gentoo_portage</memberof>
714 <fileid>gentoolkit</fileid>
715 </doc> 620 </doc>
716 <doc id="portage-utils"> 621 <doc fileid="portage-utils">
717 <memberof>gentoo_portage</memberof> 622 <memberof>gentoo_portage</memberof>
718 <fileid>portage-utils</fileid>
719 </doc> 623 </doc>
720 <doc id="environment-variables"> 624 <doc fileid="handbook-x86">
721 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 625 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
722 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 626 <!--environment-variables-->
627 <bookref vchap="5" vpart="2"/>
723 </doc> 628 </doc>
724 <doc id="initscripts"> 629 <doc fileid="handbook-x86">
725 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 630 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
726 <fileid vpart="2" vchap="4">handbook-x86</fileid> 631 <!--initscripts-->
632 <bookref vchap="4" vpart="2"/>
727 </doc> 633 </doc>
728 <doc id="gentoo-kernel"> 634 <doc fileid="gentoo-kernel">
729 <memberof>gentoo_choices</memberof> 635 <memberof>gentoo_choices</memberof>
730 <fileid>gentoo-kernel</fileid>
731 </doc> 636 </doc>
732 <doc id="security-handbook-index"> 637 <doc fileid="security-handbook-index">
733 <memberof>sysadmin_general</memberof> 638 <memberof>sysadmin_general</memberof>
734 <fileid>security-handbook-index</fileid>
735 </doc> 639 </doc>
736 <doc id="prelink-howto"> 640 <doc fileid="prelink-howto">
737 <memberof>sysadmin_general</memberof> 641 <memberof>sysadmin_general</memberof>
738 <fileid>prelink-howto</fileid>
739 </doc> 642 </doc>
740 <doc id="ipv6"> 643 <doc fileid="ipv6">
741 <memberof>sysadmin_general</memberof> 644 <memberof>sysadmin_general</memberof>
742 <fileid>ipv6</fileid>
743 </doc> 645 </doc>
744 <doc id="uml"> 646 <doc fileid="uml">
745 <memberof>sysadmin_general</memberof> 647 <memberof>sysadmin_general</memberof>
746 <fileid>uml</fileid>
747 </doc> 648 </doc>
748 <doc id="diskless-howto"> 649 <doc fileid="diskless-howto">
749 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 650 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
750 <fileid>diskless-howto</fileid>
751 </doc> 651 </doc>
752 <doc id="ltsp"> 652 <doc fileid="ltsp">
753 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 653 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
754 <fileid>ltsp</fileid>
755 </doc> 654 </doc>
756 <doc id="distcc"> 655 <doc fileid="distcc">
757 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 656 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
758 <fileid>distcc</fileid>
759 </doc> 657 </doc>
760 <doc id="cross-distcc"> 658 <doc fileid="cross-distcc">
761 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 659 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
762 <fileid>cross-distcc</fileid>
763 </doc> 660 </doc>
764 <doc id="devfs-guide"> 661 <doc fileid="devfs-guide">
765 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 662 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
766 <fileid>devfs-guide</fileid>
767 </doc> 663 </doc>
768 <doc id="udev-guide"> 664 <doc fileid="udev-guide">
769 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 665 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
770 <fileid>udev-guide</fileid>
771 </doc> 666 </doc>
772 <doc id="printing-howto"> 667 <doc fileid="printing-howto">
668 <memberof>desktop_config</memberof>
773 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 669 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
774 <fileid>printing-howto</fileid>
775 </doc> 670 </doc>
776 <doc id="openafs"> 671 <doc fileid="openafs">
777 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 672 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
778 <fileid>openafs</fileid>
779 <bugs> 673 <bugs>
780 <bug>68740</bug> 674 <bug>68740</bug>
781 </bugs> 675 </bugs>
782 </doc> 676 </doc>
783 <doc id="virt-mail-howto"> 677 <doc fileid="virt-mail-howto">
784 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 678 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
785 <fileid>virt-mail-howto</fileid>
786 </doc> 679 </doc>
787 <doc id="mailfilter-guide"> 680 <doc fileid="mailfilter-guide">
788 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 681 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
789 <fileid>mailfilter-guide</fileid>
790 </doc> 682 </doc>
791 <doc id="qmail-howto"> 683 <doc fileid="qmail-howto">
792 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 684 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
793 <fileid>qmail-howto</fileid>
794 </doc> 685 </doc>
795 <doc id="gentoo-sparc-netboot-howto"> 686 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
796 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 687 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
797 <fileid>gentoo-sparc-netboot-howto</fileid>
798 </doc> 688 </doc>
799 <doc id="gentoo-sparc-obpreference"> 689 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
800 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 690 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
801 <fileid>gentoo-sparc-obpreference</fileid>
802 </doc> 691 </doc>
803 <doc id="quick-samba-howto"> 692 <doc fileid="quick-samba-howto">
804 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 693 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
805 <fileid>quick-samba-howto</fileid>
806 </doc> 694 </doc>
807 <doc id="home-router-howto"> 695 <doc fileid="home-router-howto">
808 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 696 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
809 <fileid>home-router-howto</fileid>
810 </doc> 697 </doc>
811 <doc id="gcc-optimization"> 698 <doc fileid="gcc-optimization">
812 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 699 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
813 <fileid>gcc-optimization</fileid>
814 </doc> 700 </doc>
815 <doc id="gentoo-dev-handbook"> 701 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
816 <memberof>gentoodev</memberof> 702 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
817 <memberof>project_devrel</memberof> 703 <memberof>project_devrel</memberof>
818 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid>
819 </doc> 704 </doc>
820 <doc id="doc-policy"> 705 <doc fileid="doc-policy">
821 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 706 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
822 <memberof>project_gdp</memberof> 707 <memberof>project_gdp</memberof>
823 <fileid>doc-policy</fileid>
824 </doc> 708 </doc>
825 <doc id="ebuild-submit"> 709 <doc fileid="ebuild-submit">
826 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 710 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
827 <fileid>ebuild-submit</fileid>
828 </doc> 711 </doc>
829 <doc id="xml-guide"> 712 <doc fileid="xml-guide">
830 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 713 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
831 <fileid>xml-guide</fileid>
832 </doc> 714 </doc>
833 <doc id="doc-tipsntricks"> 715 <doc fileid="doc-tipsntricks">
834 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 716 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
835 <memberof>project_gdp</memberof> 717 <memberof>project_gdp</memberof>
836 <fileid>doc-tipsntricks</fileid>
837 </doc> 718 </doc>
838 <doc id="handbook-release"> 719 <doc fileid="handbook-release">
839 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 720 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
840 <memberof>project_gdp</memberof> 721 <memberof>project_gdp</memberof>
841 <fileid>handbook-release</fileid>
842 </doc> 722 </doc>
843 <doc id="cvs-tutorial"> 723 <doc fileid="gorg">
844 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 724 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
845 <fileid>cvs-tutorial</fileid> 725 <memberof>project_gdp</memberof>
846 </doc> 726 </doc>
727 <doc fileid="cvs-tutorial">
728 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
729 </doc>
847 <doc id="about"> 730 <doc fileid="about">
848 <memberof>other</memberof> 731 <memberof>other</memberof>
849 <fileid>about</fileid>
850 </doc> 732 </doc>
851 <doc id="philosophy"> 733 <doc fileid="philosophy">
852 <memberof>other</memberof> 734 <memberof>other</memberof>
853 <fileid>philosophy</fileid>
854 </doc> 735 </doc>
855 <doc id="contract"> 736 <doc fileid="contract">
856 <memberof>other</memberof> 737 <memberof>other</memberof>
857 <fileid>contract</fileid>
858 </doc> 738 </doc>
859 <doc id="contact"> 739 <doc fileid="contact">
860 <memberof>other</memberof> 740 <memberof>other</memberof>
861 <fileid>contact</fileid>
862 </doc> 741 </doc>
863 <doc id="gentoo-graphics"> 742 <doc fileid="gentoo-graphics">
864 <memberof>other</memberof> 743 <memberof>other</memberof>
865 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
866 </doc> 744 </doc>
867 <doc id="irc"> 745 <doc fileid="irc">
868 <memberof>other</memberof> 746 <memberof>other</memberof>
869 <fileid>irc</fileid>
870 </doc> 747 </doc>
871 <doc id="mailing-lists"> 748 <doc fileid="mailing-lists">
872 <memberof>other</memberof> 749 <memberof>other</memberof>
873 <fileid>mailing-lists</fileid>
874 </doc> 750 </doc>
875 <doc id="screenshots"> 751 <doc fileid="screenshots">
876 <memberof>other</memberof> 752 <memberof>other</memberof>
877 <fileid>screenshots</fileid>
878 </doc> 753 </doc>
879 <doc id="sponsors"> 754 <doc fileid="sponsors">
880 <memberof>other</memberof> 755 <memberof>other</memberof>
881 <fileid>sponsors</fileid>
882 </doc> 756 </doc>
883 <doc id="howto-obtain-support"> 757 <doc fileid="howto-obtain-support">
884 <memberof>other</memberof> 758 <memberof>other</memberof>
885 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
886 </doc> 759 </doc>
887 <doc id="where-to-get"> 760 <doc fileid="where-to-get">
888 <memberof>other</memberof> 761 <memberof>other</memberof>
889 <fileid>where-to-get</fileid>
890 </doc> 762 </doc>
891 <doc id="site"> 763 <doc fileid="site">
892 <memberof>other</memberof> 764 <memberof>other</memberof>
893 <fileid>site</fileid>
894 </doc> 765 </doc>
895 <doc id="rsync"> 766 <doc fileid="rsync">
896 <memberof>other</memberof> 767 <memberof>other</memberof>
897 <fileid>rsync</fileid>
898 </doc> 768 </doc>
899 <doc id="source_mirrors"> 769 <doc fileid="source_mirrors">
900 <memberof>other</memberof> 770 <memberof>other</memberof>
901 <fileid>source_mirrors</fileid>
902 </doc> 771 </doc>
903 <doc id="xorg-config"> 772 <doc fileid="xorg-config">
904 <memberof>desktop_install</memberof> 773 <memberof>desktop_install</memberof>
905 <fileid>xorg-config</fileid>
906 </doc> 774 </doc>
907 <doc id="nvidia-guide"> 775 <doc fileid="nvidia-guide">
908 <memberof>desktop_install</memberof> 776 <memberof>desktop_install</memberof>
909 <fileid>nvidia-guide</fileid>
910 </doc> 777 </doc>
911 <doc id="ati-faq"> 778 <doc fileid="ati-faq">
912 <memberof>desktop_install</memberof> 779 <memberof>desktop_install</memberof>
913 <fileid>ati-faq</fileid>
914 <bugs> 780 <bugs>
915 <bug>83806</bug> 781 <bug>83806</bug>
916 </bugs> 782 </bugs>
917 </doc> 783 </doc>
918 <doc id="kde-config"> 784 <doc fileid="kde4-guide">
919 <memberof>desktop_install</memberof> 785 <memberof>desktop_install</memberof>
920 <fileid>kde-config</fileid>
921 </doc> 786 </doc>
922 <doc id="gnome-config"> 787 <doc fileid="gnome-config">
923 <memberof>desktop_install</memberof> 788 <memberof>desktop_install</memberof>
924 <fileid>gnome-config</fileid>
925 </doc> 789 </doc>
926 <doc id="fluxbox-config"> 790 <doc fileid="fluxbox-config">
927 <memberof>desktop_install</memberof> 791 <memberof>desktop_install</memberof>
928 <fileid>fluxbox-config</fileid>
929 </doc> 792 </doc>
930 <doc id="xfce-config"> 793 <doc fileid="xfce-config">
931 <memberof>desktop_install</memberof> 794 <memberof>desktop_install</memberof>
932 <fileid>xfce-config</fileid>
933 </doc> 795 </doc>
796 <doc fileid="openbox">
797 <memberof>desktop_install</memberof>
798 </doc>
799 <doc fileid="lxde-howto">
800 <memberof>desktop_install</memberof>
801 </doc>
934 <doc id="vserver-howto"> 802 <doc fileid="vserver-howto">
935 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 803 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
936 <fileid>vserver-howto</fileid>
937 </doc> 804 </doc>
938 <doc id="alsa-guide"> 805 <doc fileid="alsa-guide">
939 <memberof>desktop_config</memberof> 806 <memberof>desktop_config</memberof>
940 <fileid>alsa-guide</fileid>
941 <bugs> 807 <bugs>
942 <bug>48733</bug> 808 <bug>48733</bug>
943 </bugs> 809 </bugs>
944 </doc> 810 </doc>
945 <doc id="java"> 811 <doc fileid="java">
946 <memberof>desktop_config</memberof> 812 <memberof>desktop_config</memberof>
947 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 813 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
948 <fileid>java</fileid>
949 </doc> 814 </doc>
950 <doc id="guide-localization"> 815 <doc fileid="guide-localization">
951 <memberof>desktop_config</memberof> 816 <memberof>desktop_config</memberof>
952 <memberof>sysadmin_general</memberof> 817 <memberof>sysadmin_general</memberof>
953 <fileid>guide-localization</fileid>
954 </doc> 818 </doc>
955 <doc id="dri-howto"> 819 <doc fileid="dri-howto">
956 <memberof>desktop_config</memberof> 820 <memberof>desktop_config</memberof>
957 <fileid>dri-howto</fileid>
958 </doc> 821 </doc>
959 <doc id="power-management-guide"> 822 <doc fileid="power-management-guide">
960 <memberof>desktop_config</memberof> 823 <memberof>desktop_config</memberof>
961 <fileid>power-management-guide</fileid>
962 </doc> 824 </doc>
963 <doc id="gpm"> 825 <doc fileid="gpm">
964 <memberof>desktop_config</memberof> 826 <memberof>desktop_config</memberof>
965 <fileid>gpm</fileid>
966 </doc> 827 </doc>
967 <doc id="kde-split-ebuilds">
968 <memberof>desktop_install</memberof>
969 <fileid>kde-split-ebuilds</fileid>
970 </doc>
971 <doc id="nano-basics-guide"> 828 <doc fileid="nano-basics-guide">
972 <memberof>desktop_apps</memberof> 829 <memberof>desktop_apps</memberof>
973 <fileid>nano-basics-guide</fileid>
974 </doc> 830 </doc>
975 <doc id="vi-guide"> 831 <doc fileid="vi-guide">
976 <memberof>desktop_apps</memberof> 832 <memberof>desktop_apps</memberof>
977 <fileid>vi-guide</fileid>
978 </doc> 833 </doc>
979 <doc id="gnupg-user"> 834 <doc fileid="gnupg-user">
980 <memberof>desktop_apps</memberof> 835 <memberof>desktop_apps</memberof>
981 <fileid>gnupg-user</fileid>
982 </doc> 836 </doc>
983 <doc id="guide-to-mutt"> 837 <doc fileid="guide-to-mutt">
984 <memberof>desktop_apps</memberof> 838 <memberof>desktop_apps</memberof>
985 <fileid>guide-to-mutt</fileid>
986 </doc> 839 </doc>
987 <doc id="shoutcast-config"> 840 <doc fileid="shoutcast-config">
988 <memberof>desktop_apps</memberof> 841 <memberof>desktop_apps</memberof>
989 <fileid>shoutcast-config</fileid>
990 </doc> 842 </doc>
991 <doc id="vdr-guide"> 843 <doc fileid="vdr-guide">
992 <memberof>desktop_apps</memberof> 844 <memberof>desktop_apps</memberof>
993 <fileid>vdr-guide</fileid>
994 </doc> 845 </doc>
995 <doc id="cron-guide"> 846 <doc fileid="cron-guide">
996 <memberof>sysadmin_general</memberof> 847 <memberof>sysadmin_general</memberof>
997 <fileid>cron-guide</fileid>
998 </doc> 848 </doc>
999 <doc id="kernel-upgrade"> 849 <doc fileid="kernel-upgrade">
1000 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1001 <memberof>upgrade</memberof> 850 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1002 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 851 <memberof>upgrade</memberof>
1003 </doc> 852 </doc>
1004 <doc id="ldap-howto"> 853 <doc fileid="ldap-howto">
1005 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 854 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1006 <fileid>ldap-howto</fileid>
1007 <bugs> 855 <bugs>
1008 <bug>102481</bug> 856 <bug>102481</bug>
1009 <bug stopper="yes">115130</bug> 857 <bug stopper="yes">115130</bug>
1010 </bugs> 858 </bugs>
1011 </doc> 859 </doc>
1012 <doc id="new-dev-training"> 860 <doc fileid="openrc-migration">
861 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1013 <memberof>project_devrel</memberof> 862 <memberof>upgrade</memberof>
1014 <fileid>new-dev-training</fileid>
1015 </doc> 863 </doc>
864 <doc fileid="multipath">
865 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
866 </doc>
867 <doc fileid="bind-guide">
868 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
869 </doc>
1016 <doc id="devrel-policy"> 870 <doc fileid="devrel-policy">
1017 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 871 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1018 <memberof>project_devrel</memberof> 872 <memberof>project_devrel</memberof>
1019 <fileid>devrel-policy</fileid>
1020 </doc> 873 </doc>
1021 <doc id="translators-howto"> 874 <doc fileid="translators-howto">
1022 <memberof>project_gdp</memberof> 875 <memberof>project_gdp</memberof>
1023 <fileid>translators-howto</fileid>
1024 </doc> 876 </doc>
1025 <doc id="hardened-primer"> 877 <doc fileid="hardened-primer">
1026 <memberof>project_hardened</memberof> 878 <memberof>project_hardened</memberof>
1027 <fileid>hardened-primer</fileid>
1028 </doc> 879 </doc>
1029 <doc id="hardened-faq"> 880 <doc fileid="hardened-faq">
1030 <memberof>project_hardened</memberof> 881 <memberof>project_hardened</memberof>
1031 <fileid>hardened-faq</fileid>
1032 </doc> 882 </doc>
1033 <doc id="hardened-xorg"> 883 <doc fileid="hardened-xorg">
1034 <memberof>project_hardened</memberof> 884 <memberof>project_hardened</memberof>
1035 <fileid>hardened-xorg</fileid>
1036 </doc> 885 </doc>
1037 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 886 <doc fileid="hardened-pax-quickstart">
1038 <memberof>project_hardened</memberof> 887 <memberof>project_hardened</memberof>
1039 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
1040 </doc> 888 </doc>
1041 <doc id="hardened-grsec"> 889 <doc fileid="hardened-grsec">
1042 <memberof>project_hardened</memberof>
1043 <fileid>hardened-grsec</fileid>
1044 </doc>
1045 <doc id="hardened-capabilities">
1046 <memberof>project_hardened</memberof> 890 <memberof>project_hardened</memberof>
891 </doc>
1047 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 892 <doc fileid="hardened-capabilities">
1048 </doc>
1049 <doc id="hardened-selinux">
1050 <memberof>project_hardened</memberof> 893 <memberof>project_hardened</memberof>
894 </doc>
1051 <fileid>hardened-selinux</fileid> 895 <doc fileid="hardened-selinux">
1052 </doc>
1053 <doc id="hardened-rsbac-overview">
1054 <memberof>project_hardened</memberof> 896 <memberof>project_hardened</memberof>
897 </doc>
1055 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid> 898 <doc fileid="hardened-rsbac-overview">
1056 </doc>
1057 <doc id="hardened-rsbac-quickstart">
1058 <memberof>project_hardened</memberof> 899 <memberof>project_hardened</memberof>
900 </doc>
1059 <fileid>hardened-rsbac-quickstart</fileid> 901 <doc fileid="hardened-rsbac-quickstart">
902 <memberof>project_hardened</memberof>
1060 </doc> 903 </doc>
1061 <doc id="infra-email"> 904 <doc fileid="infra-email">
1062 <memberof>project_infra</memberof> 905 <memberof>project_infra</memberof>
1063 <fileid>infra-email</fileid>
1064 </doc> 906 </doc>
1065 <doc id="infra-cvsssh"> 907 <doc fileid="infra-cvsssh">
1066 <memberof>project_infra</memberof> 908 <memberof>project_infra</memberof>
1067 <fileid>infra-cvsssh</fileid>
1068 </doc> 909 </doc>
1069 <doc id="infra-machines"> 910 <doc fileid="infra-machines">
1070 <memberof>project_infra</memberof> 911 <memberof>project_infra</memberof>
1071 <fileid>infra-machines</fileid>
1072 </doc> 912 </doc>
1073 <doc id="infra-servers"> 913 <doc fileid="infra-servers">
1074 <memberof>project_infra</memberof> 914 <memberof>project_infra</memberof>
1075 <fileid>infra-servers</fileid>
1076 </doc> 915 </doc>
1077 <doc id="infra-tenshi"> 916 <doc fileid="infra-tenshi">
1078 <memberof>project_infra</memberof> 917 <memberof>project_infra</memberof>
1079 <fileid>infra-tenshi</fileid>
1080 </doc> 918 </doc>
1081 <doc id="infra-ntp"> 919 <doc fileid="infra-ntp">
1082 <memberof>project_infra</memberof> 920 <memberof>project_infra</memberof>
1083 <fileid>infra-ntp</fileid>
1084 </doc> 921 </doc>
1085 <doc id="infra-ssh"> 922 <doc fileid="infra-ssh">
1086 <memberof>project_infra</memberof> 923 <memberof>project_infra</memberof>
1087 <fileid>infra-ssh</fileid>
1088 </doc> 924 </doc>
1089 <doc id="infra-syslog"> 925 <doc fileid="infra-syslog">
1090 <memberof>project_infra</memberof> 926 <memberof>project_infra</memberof>
1091 <fileid>infra-syslog</fileid>
1092 </doc> 927 </doc>
1093 <doc id="infra-webspace"> 928 <doc fileid="infra-webspace">
1094 <memberof>project_infra</memberof> 929 <memberof>project_infra</memberof>
1095 <fileid>infra-webspace</fileid>
1096 </doc> 930 </doc>
1097 <doc id="infra-faq"> 931 <doc fileid="infra-faq">
1098 <memberof>project_infra</memberof> 932 <memberof>project_infra</memberof>
1099 <fileid>infra-faq</fileid>
1100 </doc> 933 </doc>
1101 <doc id="infra-rsync"> 934 <doc fileid="infra-rsync">
1102 <memberof>project_infra</memberof> 935 <memberof>project_infra</memberof>
1103 <fileid>infra-rsync</fileid>
1104 </doc> 936 </doc>
1105 <doc id="metastructure-projectxml"> 937 <doc fileid="metastructure-projectxml">
1106 <memberof>project_metastructure</memberof> 938 <memberof>project_metastructure</memberof>
1107 <fileid>metastructure-projectxml</fileid>
1108 </doc> 939 </doc>
1109 <doc id="pr-presentation"> 940 <doc fileid="pr-presentation">
1110 <memberof>project_pr</memberof> 941 <memberof>project_pr</memberof>
1111 <fileid>pr-presentation</fileid>
1112 </doc> 942 </doc>
1113 <doc id="catalyst-faq"> 943 <doc fileid="catalyst-faq">
1114 <memberof>project_releng</memberof> 944 <memberof>project_releng</memberof>
1115 <fileid>catalyst-faq</fileid>
1116 </doc> 945 </doc>
1117 <doc id="installer-design"> 946 <doc fileid="installer-design">
1118 <memberof>project_releng</memberof> 947 <memberof>project_releng</memberof>
1119 <fileid>installer-design</fileid>
1120 </doc> 948 </doc>
1121 <doc id="releng-guidelines"> 949 <doc fileid="releng-guidelines">
1122 <memberof>project_releng</memberof> 950 <memberof>project_releng</memberof>
1123 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 951 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1124 <fileid>releng-guidelines</fileid>
1125 </doc> 952 </doc>
1126 <doc id="profile-update"> 953 <doc fileid="profile-update">
1127 <memberof>project_releng</memberof> 954 <memberof>project_releng</memberof>
1128 <fileid>profile-update</fileid>
1129 </doc> 955 </doc>
1130 <doc id="security-index"> 956 <doc fileid="security-index">
1131 <memberof>project_security</memberof> 957 <memberof>project_security</memberof>
1132 <fileid>security-index</fileid>
1133 </doc> 958 </doc>
1134 <doc id="security-policy"> 959 <doc fileid="security-policy">
1135 <memberof>project_security</memberof> 960 <memberof>project_security</memberof>
1136 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 961 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1137 <fileid>security-policy</fileid>
1138 </doc> 962 </doc>
1139 <doc id="security-coordination"> 963 <doc fileid="security-coordination">
1140 <memberof>project_security</memberof> 964 <memberof>project_security</memberof>
1141 <fileid>security-coordination</fileid>
1142 </doc> 965 </doc>
1143 <doc id="security-recruitment"> 966 <doc fileid="security-recruitment">
1144 <memberof>project_security</memberof> 967 <memberof>project_security</memberof>
1145 <fileid>security-recruitment</fileid>
1146 </doc> 968 </doc>
1147 <doc id="security-bugs"> 969 <doc fileid="security-bugs">
1148 <memberof>project_security</memberof> 970 <memberof>project_security</memberof>
1149 <fileid>security-bugs</fileid>
1150 </doc> 971 </doc>
1151 <doc id="forums-mod-guide"> 972 <doc fileid="forums-guide">
1152 <memberof>project_forums</memberof> 973 <memberof>project_forums</memberof>
1153 <fileid>forums-guide</fileid>
1154 </doc> 974 </doc>
1155 <doc id="keychain-guide"> 975 <doc fileid="keychain-guide">
1156 <memberof>desktop_apps</memberof> 976 <memberof>desktop_apps</memberof>
1157 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 977 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1158 <fileid>keychain-guide</fileid>
1159 </doc> 978 </doc>
1160 <doc id="metadoc-guide"> 979 <doc fileid="metadoc-guide">
1161 <memberof>project_gdp</memberof> 980 <memberof>project_gdp</memberof>
1162 <fileid>metadoc-guide</fileid>
1163 </doc> 981 </doc>
1164 <doc id="hpc-howto"> 982 <doc fileid="hpc-howto">
1165 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 983 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1166 <fileid>hpc-howto</fileid>
1167 </doc> 984 </doc>
1168 <doc id="gnap-userguide"> 985 <doc fileid="gnap-userguide">
1169 <memberof>project_base</memberof> 986 <memberof>project_base</memberof>
1170 <fileid>gnap-userguide</fileid>
1171 </doc> 987 </doc>
1172 <doc id="embedded-handbook"> 988 <doc fileid="embedded-handbook">
1173 <memberof>project_base</memberof> 989 <memberof>project_base</memberof>
1174 <fileid>embedded-handbook</fileid>
1175 </doc> 990 </doc>
1176 <doc id="mips-requirements"> 991 <doc fileid="mips-requirements">
1177 <memberof>install_other</memberof> 992 <memberof>install_other</memberof>
1178 <fileid>mips-requirements</fileid>
1179 </doc> 993 </doc>
1180 <doc id="grub-error-guide"> 994 <doc fileid="grub-error-guide">
1181 <memberof>install_other</memberof> 995 <memberof>install_other</memberof>
1182 <fileid>grub-error-guide</fileid>
1183 </doc> 996 </doc>
1184 <doc id="usb-guide"> 997 <doc fileid="usb-guide">
1185 <memberof>install_other</memberof> 998 <memberof>install_other</memberof>
1186 <fileid>usb-guide</fileid>
1187 </doc> 999 </doc>
1188 <doc id="liveusb"> 1000 <doc fileid="liveusb">
1189 <memberof>install_other</memberof> 1001 <memberof>install_other</memberof>
1190 <fileid>liveusb</fileid>
1191 </doc> 1002 </doc>
1192 <doc id="apache-troubleshooting"> 1003 <doc fileid="apache-troubleshooting">
1193 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1004 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1194 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1195 </doc> 1005 </doc>
1196 <doc id="apache-upgrading"> 1006 <doc fileid="apache-upgrading">
1197 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1198 <memberof>upgrade</memberof> 1007 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1199 <fileid>apache-upgrading</fileid> 1008 <memberof>upgrade</memberof>
1200 </doc> 1009 </doc>
1201 <doc id="apache-developer"> 1010 <doc fileid="apache-developer">
1202 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1011 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1203 <fileid>apache-developer</fileid>
1204 </doc> 1012 </doc>
1205 <doc id="sudo-guide"> 1013 <doc fileid="sudo-guide">
1206 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1014 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1207 <fileid>sudo-guide</fileid>
1208 </doc> 1015 </doc>
1209 <doc id="freebsd-guide"> 1016 <doc fileid="freebsd-guide">
1210 <memberof>install_guides</memberof> 1017 <memberof>install_guides</memberof>
1211 <memberof>project_base</memberof> 1018 <memberof>project_base</memberof>
1212 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1213 </doc> 1019 </doc>
1214 <doc id="mips-faq"> 1020 <doc fileid="mips-faq">
1215 <memberof>faq</memberof> 1021 <memberof>faq</memberof>
1216 <fileid>mips-faq</fileid>
1217 </doc> 1022 </doc>
1218 <doc id="mysql-upgrading"> 1023 <doc fileid="mysql-upgrading">
1219 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1220 <memberof>upgrade</memberof> 1024 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1221 <fileid>mysql-upgrading</fileid> 1025 <memberof>upgrade</memberof>
1222 </doc> 1026 </doc>
1223 <doc id="mysql-upgrade-slotted"> 1027 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
1224 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1225 <memberof>upgrade</memberof> 1028 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1226 <fileid>mysql-upgrade-slotted</fileid> 1029 <memberof>upgrade</memberof>
1227 </doc> 1030 </doc>
1228 <doc id="gcc-upgrading"> 1031 <doc fileid="gcc-upgrading">
1229 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1230 <memberof>upgrade</memberof> 1032 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1231 <fileid>gcc-upgrading</fileid> 1033 <memberof>upgrade</memberof>
1232 </doc> 1034 </doc>
1233 <doc id="change-chost"> 1035 <doc fileid="change-chost">
1234 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1235 <memberof>upgrade</memberof> 1036 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1236 <fileid>change-chost</fileid> 1037 <memberof>upgrade</memberof>
1237 </doc> 1038 </doc>
1238 <doc id="x86-at-faq"> 1039 <doc fileid="x86-at-faq">
1239 <memberof>project_base</memberof> 1040 <memberof>project_base</memberof>
1240 <fileid>x86-at-faq</fileid>
1241 </doc> 1041 </doc>
1242 <doc id="gnome-upgrade"> 1042 <doc fileid="gnome-upgrade">
1243 <memberof>desktop_install</memberof>
1244 <memberof>upgrade</memberof> 1043 <memberof>desktop_install</memberof>
1245 <fileid>gnome-upgrade</fileid> 1044 <memberof>upgrade</memberof>
1246 </doc> 1045 </doc>
1247 <doc id="modular-x-howto"> 1046 <doc fileid="modular-x-howto">
1248 <memberof>desktop</memberof> 1047 <memberof>desktop_install</memberof>
1249 <memberof>upgrade</memberof> 1048 <memberof>upgrade</memberof>
1250 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1251 </doc> 1049 </doc>
1252 <doc id="porting-modular-x"> 1050 <doc fileid="porting-modular-x">
1253 <memberof>desktop</memberof>
1254 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1051 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1255 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1256 </doc> 1052 </doc>
1257 <doc id="php-upgrade"> 1053 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
1054 <memberof>desktop_install</memberof>
1258 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1055 <memberof>upgrade</memberof>
1056 </doc>
1057 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
1259 <memberof>upgrade</memberof> 1058 <memberof>desktop_install</memberof>
1260 <fileid>php-upgrade</fileid> 1059 <memberof>upgrade</memberof>
1261 </doc> 1060 </doc>
1061 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
1062 <memberof>desktop_install</memberof>
1063 <memberof>upgrade</memberof>
1064 </doc>
1065 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
1066 <memberof>desktop_install</memberof>
1067 <memberof>upgrade</memberof>
1068 </doc>
1069 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
1070 <memberof>desktop_install</memberof>
1071 <memberof>upgrade</memberof>
1072 </doc>
1073 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
1074 <memberof>desktop_install</memberof>
1075 <memberof>upgrade</memberof>
1076 </doc>
1077 <doc fileid="ati-migration">
1078 <memberof>desktop_install</memberof>
1079 <memberof>upgrade</memberof>
1080 </doc>
1262 <doc id="jffnms"> 1081 <doc fileid="jffnms">
1263 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1082 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1264 <fileid>jffnms</fileid>
1265 </doc> 1083 </doc>
1266 <doc id="vpnc-howto"> 1084 <doc fileid="vpnc-howto">
1267 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1085 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1268 <fileid>vpnc-howto</fileid>
1269 </doc> 1086 </doc>
1270 <doc id="conky"> 1087 <doc fileid="conky">
1271 <memberof>desktop_config</memberof> 1088 <memberof>desktop_config</memberof>
1272 <fileid>conky</fileid>
1273 </doc> 1089 </doc>
1274 <doc id="ldapdns">
1275 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1276 <fileid>ldapdns</fileid>
1277 </doc>
1278 <doc id="man-guide"> 1090 <doc fileid="man-guide">
1279 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1091 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1280 <fileid>man-guide</fileid>
1281 </doc> 1092 </doc>
1282 <doc id="info-guide"> 1093 <doc fileid="info-guide">
1283 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1094 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1284 <fileid>info-guide</fileid>
1285 </doc> 1095 </doc>
1096 <doc fileid="initramfs-guide">
1097 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1098 </doc>
1286 <doc id="java-upgrade"> 1099 <doc fileid="java-upgrade">
1287 <memberof>upgrade</memberof> 1100 <memberof>upgrade</memberof>
1288 <fileid>java-upgrade</fileid>
1289 </doc> 1101 </doc>
1290 <doc id="kernel-config"> 1102 <doc fileid="kernel-config">
1291 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1103 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1292 <fileid>kernel-config</fileid>
1293 </doc> 1104 </doc>
1294 <doc id="zsh"> 1105 <doc fileid="zsh">
1295 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1106 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1296 <fileid>zsh</fileid>
1297 </doc> 1107 </doc>
1298 <doc id="qa-autofailure"> 1108 <doc fileid="qa-autofailure">
1299 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1109 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1300 <fileid>qa-autofailure</fileid>
1301 </doc> 1110 </doc>
1302 <doc id="qa-automagic"> 1111 <doc fileid="qa-automagic">
1303 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1112 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1304 <fileid>qa-automagic</fileid>
1305 </doc> 1113 </doc>
1306 <doc id="qa-backtraces"> 1114 <doc fileid="qa-backtraces">
1307 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1115 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1308 <fileid>qa-backtraces</fileid>
1309 </doc> 1116 </doc>
1310 <doc id="manually-fixing-portage"> 1117 <doc fileid="manually-fixing-portage">
1311 <memberof>gentoo_portage</memberof> 1118 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1312 <fileid>manually-fixing-portage</fileid>
1313 </doc> 1119 </doc>
1314 <doc id="xen-guide"> 1120 <doc fileid="xen-guide">
1315 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1121 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1316 <fileid>xen-guide</fileid>
1317 </doc> 1122 </doc>
1318 <doc id="overlays-userguide"> 1123 <doc fileid="overlays-userguide">
1319 <memberof>project_overlays</memberof> 1124 <memberof>project_overlays</memberof>
1320 <memberof>gentoo_portage</memberof> 1125 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1321 <fileid>overlays-userguide</fileid>
1322 </doc> 1126 </doc>
1323 <doc id="overlays-devguide"> 1127 <doc fileid="overlays-devguide">
1324 <memberof>project_overlays</memberof> 1128 <memberof>project_overlays</memberof>
1325 <memberof>gentdev_docs</memberof> 1129 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1326 <fileid>overlays-devguide</fileid>
1327 </doc> 1130 </doc>
1328 <doc id="overlays-policy"> 1131 <doc fileid="overlays-policy">
1329 <memberof>project_overlays</memberof> 1132 <memberof>project_overlays</memberof>
1330 <memberof>gentdev_docs</memberof> 1133 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1331 <memberof>gentdev_policies</memberof> 1134 <memberof>gentdev_policies</memberof>
1332 <fileid>overlays-policy</fileid>
1333 </doc> 1135 </doc>
1334 <doc id="pam-upgrade"> 1136 <doc fileid="pam-upgrade">
1335 <memberof>upgrade</memberof> 1137 <memberof>upgrade</memberof>
1336 <fileid>pam-upgrade</fileid> 1138 </doc>
1139 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1140 <memberof>upgrade</memberof>
1141 </doc>
1142 <doc fileid="logcheck">
1143 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1337 </doc> 1144 </doc>
1338 </docs> 1145 </docs>
1339</metadoc> 1146</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.198  
changed lines
  Added in v.1.239

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20