/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.252 Revision 1.280
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.252 2013/07/23 17:03:52 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.280 2013/08/18 17:05:32 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.173</version> 5 <version>1.197</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 107 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 108 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
110 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
111 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
112 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
113 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
114 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
115 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
116 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
117 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
118 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 112 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
119 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
120 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
121 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 114 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
122 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
123 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
124 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 117 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
200 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 193 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
201 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 194 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
202 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 195 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
203 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 196 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
204 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 197 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
205 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
206 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file> 198 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
207 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 199 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
208 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 200 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
209 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 201 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
210 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
211 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 202 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
212 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 203 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
213 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
214 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 204 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
215 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 205 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
216 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
217 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
218 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 206 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
219 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 207 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
220 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 208 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
221 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 209 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
222 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 210 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
228 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 216 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
229 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 217 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
230 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 218 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
231 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 219 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
232 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 220 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
233 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
234 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 221 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
235 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 222 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
236 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 223 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
237 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 224 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
238 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 225 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
239 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
240 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 226 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
241 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
242 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 227 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
243 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 228 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
244 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 229 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
245 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 230 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
246 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 231 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
303 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 288 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
304 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 289 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
305 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 290 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
306 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 291 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
307 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 292 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
308 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
309 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 293 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
310 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 294 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
311 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 295 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
312 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 296 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
313 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 297 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
314 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
315 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
316 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 298 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
317 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 299 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
318 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 300 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
319 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 301 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
320 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 302 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
332 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 314 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
333 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 315 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
334 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 316 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
335 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 317 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
336 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 318 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
337 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
338 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
339 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 319 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
340 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 320 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
341 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
342 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 321 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
343 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 322 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
344 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 323 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
345 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
346 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
347 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
348 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file> 324 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
349 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 325 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
350 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 326 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
351 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
352 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 327 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
353 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 328 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
354 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 329 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
355 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file> 330 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
356 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
357 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 331 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
358 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 332 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
359 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 333 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
360 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 334 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
361 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 335 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
365 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 339 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
366 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 340 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
367 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 341 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
368 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 342 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
369 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 343 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
370 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
371 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
372 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
373 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 344 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
374 </files> 345 </files>
375 <docs> 346 <docs>
376 <doc fileid="devmanual"> 347 <doc fileid="devmanual">
377 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 348 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
515 <memberof>articles_linux</memberof> 486 <memberof>articles_linux</memberof>
516 </doc> 487 </doc>
517 <doc fileid="l-afig-p8"> 488 <doc fileid="l-afig-p8">
518 <memberof>articles_linux</memberof> 489 <memberof>articles_linux</memberof>
519 </doc> 490 </doc>
520 <doc fileid="mysql-howto">
521 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
522 </doc>
523 <doc fileid="postgres-howto"> 491 <doc fileid="postgres-howto">
524 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 492 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
525 </doc> 493 </doc>
526 <doc fileid="bt-guide"> 494 <doc fileid="bt-guide">
527 <memberof>desktop_config</memberof>
528 </doc>
529 <doc fileid="utf-8">
530 <memberof>sysadmin_general</memberof>
531 <memberof>desktop_config</memberof> 495 <memberof>desktop_config</memberof>
532 </doc> 496 </doc>
533 <doc fileid="handbook_index"> 497 <doc fileid="handbook_index">
534 <memberof>install_guides</memberof> 498 <memberof>install_guides</memberof>
535 </doc> 499 </doc>
618 <memberof>gentoo_choices</memberof> 582 <memberof>gentoo_choices</memberof>
619 </doc> 583 </doc>
620 <doc fileid="security-handbook-index"> 584 <doc fileid="security-handbook-index">
621 <memberof>sysadmin_general</memberof> 585 <memberof>sysadmin_general</memberof>
622 </doc> 586 </doc>
623 <doc fileid="prelink-howto">
624 <memberof>sysadmin_general</memberof>
625 </doc>
626 <doc fileid="diskless-howto">
627 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
628 </doc>
629 <doc fileid="distcc">
630 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
631 </doc>
632 <doc fileid="cross-distcc">
633 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
634 </doc>
635 <doc fileid="devfs-guide"> 587 <doc fileid="devfs-guide">
636 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
637 </doc>
638 <doc fileid="udev-guide">
639 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 588 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
640 </doc> 589 </doc>
641 <doc fileid="printing-howto"> 590 <doc fileid="printing-howto">
642 <memberof>desktop_config</memberof> 591 <memberof>desktop_config</memberof>
643 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 592 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
644 </doc> 593 </doc>
645 <doc fileid="openafs">
646 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
647 <bugs>
648 <bug>68740</bug>
649 </bugs>
650 </doc>
651 <doc fileid="mailfilter-guide"> 594 <doc fileid="mailfilter-guide">
652 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 595 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
653 </doc> 596 </doc>
654 <doc fileid="qmail-howto"> 597 <doc fileid="qmail-howto">
655 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 598 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
659 </doc> 602 </doc>
660 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference"> 603 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
661 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 604 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
662 </doc> 605 </doc>
663 <doc fileid="home-router-howto"> 606 <doc fileid="home-router-howto">
664 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
665 </doc>
666 <doc fileid="gcc-optimization">
667 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 607 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
668 </doc> 608 </doc>
669 <doc fileid="gentoo-dev-handbook"> 609 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
670 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 610 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
671 <memberof>project_devrel</memberof> 611 <memberof>project_devrel</memberof>
672 </doc> 612 </doc>
673 <doc fileid="doc-policy"> 613 <doc fileid="doc-policy">
674 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 614 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
675 <memberof>project_gdp</memberof> 615 <memberof>project_gdp</memberof>
676 </doc> 616 </doc>
677 <doc fileid="ebuild-submit">
678 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
679 </doc>
680 <doc fileid="xml-guide"> 617 <doc fileid="xml-guide">
681 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 618 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
682 </doc> 619 </doc>
683 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 620 <doc fileid="doc-tipsntricks">
684 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 621 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
734 <doc fileid="rsync"> 671 <doc fileid="rsync">
735 <memberof>other</memberof> 672 <memberof>other</memberof>
736 </doc> 673 </doc>
737 <doc fileid="source_mirrors"> 674 <doc fileid="source_mirrors">
738 <memberof>other</memberof> 675 <memberof>other</memberof>
739 </doc>
740 <doc fileid="xorg-config">
741 <memberof>desktop_install</memberof>
742 </doc> 676 </doc>
743 <doc fileid="ati-faq"> 677 <doc fileid="ati-faq">
744 <memberof>desktop_install</memberof> 678 <memberof>desktop_install</memberof>
745 <bugs> 679 <bugs>
746 <bug>83806</bug> 680 <bug>83806</bug>
775 <memberof>desktop_config</memberof> 709 <memberof>desktop_config</memberof>
776 </doc> 710 </doc>
777 <doc fileid="power-management-guide"> 711 <doc fileid="power-management-guide">
778 <memberof>desktop_config</memberof> 712 <memberof>desktop_config</memberof>
779 </doc> 713 </doc>
780 <doc fileid="gpm">
781 <memberof>desktop_config</memberof>
782 </doc>
783 <doc fileid="nano-basics-guide"> 714 <doc fileid="nano-basics-guide">
784 <memberof>desktop_apps</memberof> 715 <memberof>desktop_apps</memberof>
785 </doc> 716 </doc>
786 <doc fileid="vi-guide"> 717 <doc fileid="vi-guide">
787 <memberof>desktop_apps</memberof> 718 <memberof>desktop_apps</memberof>
790 <memberof>desktop_apps</memberof> 721 <memberof>desktop_apps</memberof>
791 </doc> 722 </doc>
792 <doc fileid="guide-to-mutt"> 723 <doc fileid="guide-to-mutt">
793 <memberof>desktop_apps</memberof> 724 <memberof>desktop_apps</memberof>
794 </doc> 725 </doc>
795 <doc fileid="shoutcast-config">
796 <memberof>desktop_apps</memberof>
797 </doc>
798 <doc fileid="vdr-guide"> 726 <doc fileid="vdr-guide">
799 <memberof>desktop_apps</memberof> 727 <memberof>desktop_apps</memberof>
800 </doc> 728 </doc>
801 <doc fileid="cron-guide">
802 <memberof>sysadmin_general</memberof>
803 </doc>
804 <doc fileid="kernel-upgrade"> 729 <doc fileid="kernel-upgrade">
805 <memberof>sysadmin_general</memberof> 730 <memberof>sysadmin_general</memberof>
806 <memberof>upgrade</memberof> 731 <memberof>upgrade</memberof>
807 </doc> 732 </doc>
808 <doc fileid="ldap-howto">
809 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
810 <bugs>
811 <bug>102481</bug>
812 <bug stopper="yes">115130</bug>
813 </bugs>
814 </doc>
815 <doc fileid="openrc-migration"> 733 <doc fileid="openrc-migration">
816 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 734 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
817 <memberof>upgrade</memberof> 735 <memberof>upgrade</memberof>
818 </doc>
819 <doc fileid="multipath">
820 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
821 </doc>
822 <doc fileid="bind-guide">
823 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
824 </doc> 736 </doc>
825 <doc fileid="devrel-policy"> 737 <doc fileid="devrel-policy">
826 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 738 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
827 <memberof>project_devrel</memberof> 739 <memberof>project_devrel</memberof>
828 </doc> 740 </doc>
925 <memberof>project_security</memberof> 837 <memberof>project_security</memberof>
926 </doc> 838 </doc>
927 <doc fileid="forums-guide"> 839 <doc fileid="forums-guide">
928 <memberof>project_forums</memberof> 840 <memberof>project_forums</memberof>
929 </doc> 841 </doc>
930 <doc fileid="keychain-guide">
931 <memberof>desktop_apps</memberof>
932 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
933 </doc>
934 <doc fileid="metadoc-guide"> 842 <doc fileid="metadoc-guide">
935 <memberof>project_gdp</memberof> 843 <memberof>project_gdp</memberof>
936 </doc> 844 </doc>
937 <doc fileid="hpc-howto"> 845 <doc fileid="hpc-howto">
938 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 846 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
950 <memberof>install_other</memberof> 858 <memberof>install_other</memberof>
951 </doc> 859 </doc>
952 <doc fileid="grub2-migration"> 860 <doc fileid="grub2-migration">
953 <memberof>upgrade</memberof> 861 <memberof>upgrade</memberof>
954 </doc> 862 </doc>
955 <doc fileid="usb-guide">
956 <memberof>install_other</memberof>
957 </doc>
958 <doc fileid="liveusb">
959 <memberof>install_other</memberof>
960 </doc>
961 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 863 <doc fileid="apache-troubleshooting">
962 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 864 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
963 </doc> 865 </doc>
964 <doc fileid="apache-upgrading"> 866 <doc fileid="apache-upgrading">
965 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 867 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
966 <memberof>upgrade</memberof> 868 <memberof>upgrade</memberof>
967 </doc> 869 </doc>
968 <doc fileid="apache-developer"> 870 <doc fileid="apache-developer">
969 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 871 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
970 </doc>
971 <doc fileid="sudo-guide">
972 <memberof>sysadmin_general</memberof>
973 </doc>
974 <doc fileid="freebsd-guide">
975 <memberof>install_guides</memberof>
976 <memberof>project_base</memberof>
977 </doc> 872 </doc>
978 <doc fileid="mips-faq"> 873 <doc fileid="mips-faq">
979 <memberof>faq</memberof> 874 <memberof>faq</memberof>
980 </doc> 875 </doc>
981 <doc fileid="mysql-upgrading"> 876 <doc fileid="mysql-upgrading">
982 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 877 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
983 <memberof>upgrade</memberof> 878 <memberof>upgrade</memberof>
984 </doc> 879 </doc>
985 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
986 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
987 <memberof>upgrade</memberof>
988 </doc>
989 <doc fileid="gcc-upgrading"> 880 <doc fileid="gcc-upgrading">
990 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 881 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
991 <memberof>upgrade</memberof> 882 <memberof>upgrade</memberof>
992 </doc> 883 </doc>
993 <doc fileid="change-chost"> 884 <doc fileid="change-chost">
1040 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 931 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1041 </doc> 932 </doc>
1042 <doc fileid="vpnc-howto"> 933 <doc fileid="vpnc-howto">
1043 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 934 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1044 </doc> 935 </doc>
1045 <doc fileid="conky">
1046 <memberof>desktop_config</memberof>
1047 </doc>
1048 <doc fileid="man-guide">
1049 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1050 </doc>
1051 <doc fileid="info-guide">
1052 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1053 </doc>
1054 <doc fileid="initramfs-guide"> 936 <doc fileid="initramfs-guide">
1055 <memberof>sysadmin_general</memberof> 937 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1056 </doc> 938 </doc>
1057 <doc fileid="java-upgrade"> 939 <doc fileid="java-upgrade">
1058 <memberof>upgrade</memberof> 940 <memberof>upgrade</memberof>
1059 </doc> 941 </doc>
1060 <doc fileid="kernel-config"> 942 <doc fileid="kernel-config">
1061 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1062 </doc>
1063 <doc fileid="zsh">
1064 <memberof>sysadmin_general</memberof> 943 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1065 </doc> 944 </doc>
1066 <doc fileid="qa-autofailure"> 945 <doc fileid="qa-autofailure">
1067 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 946 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1068 </doc> 947 </doc>
1095 <memberof>upgrade</memberof> 974 <memberof>upgrade</memberof>
1096 </doc> 975 </doc>
1097 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 976 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1098 <memberof>upgrade</memberof> 977 <memberof>upgrade</memberof>
1099 </doc> 978 </doc>
1100 <doc fileid="logcheck">
1101 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1102 </doc>
1103 </docs> 979 </docs>
1104</metadoc> 980</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.252  
changed lines
  Added in v.1.280

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20