/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.247 Revision 1.260
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.247 2013/07/22 13:59:36 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.260 2013/07/28 10:58:46 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.168</version> 5 <version>1.180</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file> 107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
110 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
111 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 110 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
112 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
113 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 111 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
114 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 112 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
115 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 113 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
116 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
117 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file> 114 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
118 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 115 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
119 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 116 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
120 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 117 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
121 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 118 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
198 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 195 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
199 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 196 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
200 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 197 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
201 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 198 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
202 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 199 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
203 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
204 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 200 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
205 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 201 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
206 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
207 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
208 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
209 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file> 202 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
210 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 203 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
211 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 204 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
212 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
213 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 205 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
214 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 206 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
215 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 207 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
216 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 208 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
217 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 209 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
228 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file> 220 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
229 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file> 221 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
230 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file> 222 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
231 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 223 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
232 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 224 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
233 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
234 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 225 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
235 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 226 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
236 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 227 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
237 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 228 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
238 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
239 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 229 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
240 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 230 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
241 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 231 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
242 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 232 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
243 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 233 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
308 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 298 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
309 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 299 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
310 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 300 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
311 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 301 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
312 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 302 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
313 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
314 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 303 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
315 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 304 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
316 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 305 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
317 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 306 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
318 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 307 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
351 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file> 340 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
352 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file> 341 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
353 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file> 342 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
354 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 343 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
355 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 344 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
356 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
357 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 345 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
358 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 346 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
359 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 347 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
360 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file> 348 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
361 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
362 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 349 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
363 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 350 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
364 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 351 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
365 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 352 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
366 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 353 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
529 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 516 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
530 </doc> 517 </doc>
531 <doc fileid="bt-guide"> 518 <doc fileid="bt-guide">
532 <memberof>desktop_config</memberof> 519 <memberof>desktop_config</memberof>
533 </doc> 520 </doc>
534 <doc fileid="utf-8">
535 <memberof>sysadmin_general</memberof>
536 <memberof>desktop_config</memberof>
537 </doc>
538 <doc fileid="handbook_index"> 521 <doc fileid="handbook_index">
539 <memberof>install_guides</memberof> 522 <memberof>install_guides</memberof>
540 </doc> 523 </doc>
541 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall"> 524 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
542 <memberof>install_guides</memberof> 525 <memberof>install_guides</memberof>
561 </doc> 544 </doc>
562 <doc fileid="gentoo-sparc-faq"> 545 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
563 <memberof>faq</memberof> 546 <memberof>faq</memberof>
564 </doc> 547 </doc>
565 <doc fileid="altinstall"> 548 <doc fileid="altinstall">
566 <memberof>install_other</memberof>
567 </doc>
568 <doc fileid="lvm2">
569 <memberof>install_other</memberof> 549 <memberof>install_other</memberof>
570 </doc> 550 </doc>
571 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks"> 551 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
572 <memberof>install_other</memberof> 552 <memberof>install_other</memberof>
573 </doc> 553 </doc>
629 <memberof>sysadmin_general</memberof> 609 <memberof>sysadmin_general</memberof>
630 </doc> 610 </doc>
631 <doc fileid="prelink-howto"> 611 <doc fileid="prelink-howto">
632 <memberof>sysadmin_general</memberof> 612 <memberof>sysadmin_general</memberof>
633 </doc> 613 </doc>
634 <doc fileid="uml">
635 <memberof>sysadmin_general</memberof>
636 </doc>
637 <doc fileid="diskless-howto"> 614 <doc fileid="diskless-howto">
638 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 615 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
639 </doc> 616 </doc>
640 <doc fileid="distcc">
641 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
642 </doc>
643 <doc fileid="cross-distcc"> 617 <doc fileid="cross-distcc">
644 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 618 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
645 </doc> 619 </doc>
646 <doc fileid="devfs-guide"> 620 <doc fileid="devfs-guide">
647 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
648 </doc>
649 <doc fileid="udev-guide">
650 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 621 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
651 </doc> 622 </doc>
652 <doc fileid="printing-howto"> 623 <doc fileid="printing-howto">
653 <memberof>desktop_config</memberof> 624 <memberof>desktop_config</memberof>
654 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 625 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
657 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 628 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
658 <bugs> 629 <bugs>
659 <bug>68740</bug> 630 <bug>68740</bug>
660 </bugs> 631 </bugs>
661 </doc> 632 </doc>
662 <doc fileid="virt-mail-howto">
663 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
664 </doc>
665 <doc fileid="mailfilter-guide"> 633 <doc fileid="mailfilter-guide">
666 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 634 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
667 </doc> 635 </doc>
668 <doc fileid="qmail-howto"> 636 <doc fileid="qmail-howto">
669 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 637 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
672 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 640 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
673 </doc> 641 </doc>
674 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference"> 642 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
675 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 643 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
676 </doc> 644 </doc>
677 <doc fileid="quick-samba-howto">
678 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
679 </doc>
680 <doc fileid="home-router-howto"> 645 <doc fileid="home-router-howto">
681 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
682 </doc>
683 <doc fileid="gcc-optimization">
684 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 646 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
685 </doc> 647 </doc>
686 <doc fileid="gentoo-dev-handbook"> 648 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
687 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 649 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
688 <memberof>project_devrel</memberof> 650 <memberof>project_devrel</memberof>
752 <memberof>other</memberof> 714 <memberof>other</memberof>
753 </doc> 715 </doc>
754 <doc fileid="source_mirrors"> 716 <doc fileid="source_mirrors">
755 <memberof>other</memberof> 717 <memberof>other</memberof>
756 </doc> 718 </doc>
757 <doc fileid="xorg-config">
758 <memberof>desktop_install</memberof>
759 </doc>
760 <doc fileid="ati-faq"> 719 <doc fileid="ati-faq">
761 <memberof>desktop_install</memberof> 720 <memberof>desktop_install</memberof>
762 <bugs> 721 <bugs>
763 <bug>83806</bug> 722 <bug>83806</bug>
764 </bugs> 723 </bugs>
782 <memberof>desktop_install</memberof> 741 <memberof>desktop_install</memberof>
783 </doc> 742 </doc>
784 <doc fileid="vserver-howto"> 743 <doc fileid="vserver-howto">
785 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 744 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
786 </doc> 745 </doc>
787 <doc fileid="alsa-guide">
788 <memberof>desktop_config</memberof>
789 <bugs>
790 <bug>48733</bug>
791 </bugs>
792 </doc>
793 <doc fileid="java"> 746 <doc fileid="java">
794 <memberof>desktop_config</memberof> 747 <memberof>desktop_config</memberof>
795 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 748 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
796 </doc> 749 </doc>
797 <doc fileid="dri-howto"> 750 <doc fileid="dri-howto">
825 <memberof>sysadmin_general</memberof> 778 <memberof>sysadmin_general</memberof>
826 </doc> 779 </doc>
827 <doc fileid="kernel-upgrade"> 780 <doc fileid="kernel-upgrade">
828 <memberof>sysadmin_general</memberof> 781 <memberof>sysadmin_general</memberof>
829 <memberof>upgrade</memberof> 782 <memberof>upgrade</memberof>
830 </doc>
831 <doc fileid="ldap-howto">
832 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
833 <bugs>
834 <bug>102481</bug>
835 <bug stopper="yes">115130</bug>
836 </bugs>
837 </doc> 783 </doc>
838 <doc fileid="openrc-migration"> 784 <doc fileid="openrc-migration">
839 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 785 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
840 <memberof>upgrade</memberof> 786 <memberof>upgrade</memberof>
841 </doc> 787 </doc>
948 <memberof>project_security</memberof> 894 <memberof>project_security</memberof>
949 </doc> 895 </doc>
950 <doc fileid="forums-guide"> 896 <doc fileid="forums-guide">
951 <memberof>project_forums</memberof> 897 <memberof>project_forums</memberof>
952 </doc> 898 </doc>
953 <doc fileid="keychain-guide">
954 <memberof>desktop_apps</memberof>
955 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
956 </doc>
957 <doc fileid="metadoc-guide"> 899 <doc fileid="metadoc-guide">
958 <memberof>project_gdp</memberof> 900 <memberof>project_gdp</memberof>
959 </doc> 901 </doc>
960 <doc fileid="hpc-howto"> 902 <doc fileid="hpc-howto">
961 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 903 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1079 </doc> 1021 </doc>
1080 <doc fileid="java-upgrade"> 1022 <doc fileid="java-upgrade">
1081 <memberof>upgrade</memberof> 1023 <memberof>upgrade</memberof>
1082 </doc> 1024 </doc>
1083 <doc fileid="kernel-config"> 1025 <doc fileid="kernel-config">
1084 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1085 </doc>
1086 <doc fileid="zsh">
1087 <memberof>sysadmin_general</memberof> 1026 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1088 </doc> 1027 </doc>
1089 <doc fileid="qa-autofailure"> 1028 <doc fileid="qa-autofailure">
1090 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 1029 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1091 </doc> 1030 </doc>

Legend:
Removed from v.1.247  
changed lines
  Added in v.1.260

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20