/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.260 Revision 1.277
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.260 2013/07/28 10:58:46 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.277 2013/08/18 16:00:59 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.180</version> 5 <version>1.194</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 107 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 108 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
110 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
111 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
112 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
113 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
114 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
115 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 112 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
116 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
117 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
118 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 114 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
119 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
120 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
121 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 117 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
204 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 200 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
205 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 201 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
206 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 202 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
207 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 203 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
208 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 204 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
209 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
210 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 205 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
211 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 206 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
212 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
213 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
214 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 207 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
215 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 208 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
216 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 209 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
217 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 210 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
218 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 211 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
229 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 222 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
230 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 223 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
231 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 224 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
232 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 225 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
233 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 226 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
234 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
235 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 227 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
236 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
237 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 228 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
238 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 229 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
239 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 230 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
240 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 231 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
241 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 232 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
304 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 295 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
305 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 296 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
306 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 297 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
307 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 298 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
308 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 299 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
309 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
310 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 300 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
311 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 301 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
312 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 302 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
313 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 303 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
314 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 304 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
327 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 317 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
328 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 318 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
329 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 319 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
330 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 320 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
331 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 321 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
332 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
333 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 322 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
334 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 323 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
335 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
336 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 324 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
337 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 325 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
338 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 326 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
339 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
340 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
341 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
342 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file> 327 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
343 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 328 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
344 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 329 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
345 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 330 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
346 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 331 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
357 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 342 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
358 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 343 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
359 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 344 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
360 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 345 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
361 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 346 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
362 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
363 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
364 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
365 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 347 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
366 </files> 348 </files>
367 <docs> 349 <docs>
368 <doc fileid="devmanual"> 350 <doc fileid="devmanual">
369 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 351 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
507 <memberof>articles_linux</memberof> 489 <memberof>articles_linux</memberof>
508 </doc> 490 </doc>
509 <doc fileid="l-afig-p8"> 491 <doc fileid="l-afig-p8">
510 <memberof>articles_linux</memberof> 492 <memberof>articles_linux</memberof>
511 </doc> 493 </doc>
512 <doc fileid="mysql-howto">
513 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
514 </doc>
515 <doc fileid="postgres-howto"> 494 <doc fileid="postgres-howto">
516 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 495 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
517 </doc> 496 </doc>
518 <doc fileid="bt-guide"> 497 <doc fileid="bt-guide">
519 <memberof>desktop_config</memberof> 498 <memberof>desktop_config</memberof>
606 <memberof>gentoo_choices</memberof> 585 <memberof>gentoo_choices</memberof>
607 </doc> 586 </doc>
608 <doc fileid="security-handbook-index"> 587 <doc fileid="security-handbook-index">
609 <memberof>sysadmin_general</memberof> 588 <memberof>sysadmin_general</memberof>
610 </doc> 589 </doc>
611 <doc fileid="prelink-howto">
612 <memberof>sysadmin_general</memberof>
613 </doc>
614 <doc fileid="diskless-howto">
615 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
616 </doc>
617 <doc fileid="cross-distcc">
618 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
619 </doc>
620 <doc fileid="devfs-guide"> 590 <doc fileid="devfs-guide">
621 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 591 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
622 </doc> 592 </doc>
623 <doc fileid="printing-howto"> 593 <doc fileid="printing-howto">
624 <memberof>desktop_config</memberof> 594 <memberof>desktop_config</memberof>
651 </doc> 621 </doc>
652 <doc fileid="doc-policy"> 622 <doc fileid="doc-policy">
653 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 623 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
654 <memberof>project_gdp</memberof> 624 <memberof>project_gdp</memberof>
655 </doc> 625 </doc>
656 <doc fileid="ebuild-submit">
657 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
658 </doc>
659 <doc fileid="xml-guide"> 626 <doc fileid="xml-guide">
660 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 627 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
661 </doc> 628 </doc>
662 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 629 <doc fileid="doc-tipsntricks">
663 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 630 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
751 <memberof>desktop_config</memberof> 718 <memberof>desktop_config</memberof>
752 </doc> 719 </doc>
753 <doc fileid="power-management-guide"> 720 <doc fileid="power-management-guide">
754 <memberof>desktop_config</memberof> 721 <memberof>desktop_config</memberof>
755 </doc> 722 </doc>
756 <doc fileid="gpm">
757 <memberof>desktop_config</memberof>
758 </doc>
759 <doc fileid="nano-basics-guide"> 723 <doc fileid="nano-basics-guide">
760 <memberof>desktop_apps</memberof> 724 <memberof>desktop_apps</memberof>
761 </doc> 725 </doc>
762 <doc fileid="vi-guide"> 726 <doc fileid="vi-guide">
763 <memberof>desktop_apps</memberof> 727 <memberof>desktop_apps</memberof>
766 <memberof>desktop_apps</memberof> 730 <memberof>desktop_apps</memberof>
767 </doc> 731 </doc>
768 <doc fileid="guide-to-mutt"> 732 <doc fileid="guide-to-mutt">
769 <memberof>desktop_apps</memberof> 733 <memberof>desktop_apps</memberof>
770 </doc> 734 </doc>
771 <doc fileid="shoutcast-config">
772 <memberof>desktop_apps</memberof>
773 </doc>
774 <doc fileid="vdr-guide"> 735 <doc fileid="vdr-guide">
775 <memberof>desktop_apps</memberof> 736 <memberof>desktop_apps</memberof>
776 </doc> 737 </doc>
777 <doc fileid="cron-guide">
778 <memberof>sysadmin_general</memberof>
779 </doc>
780 <doc fileid="kernel-upgrade"> 738 <doc fileid="kernel-upgrade">
781 <memberof>sysadmin_general</memberof> 739 <memberof>sysadmin_general</memberof>
782 <memberof>upgrade</memberof> 740 <memberof>upgrade</memberof>
783 </doc> 741 </doc>
784 <doc fileid="openrc-migration"> 742 <doc fileid="openrc-migration">
785 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 743 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
786 <memberof>upgrade</memberof> 744 <memberof>upgrade</memberof>
787 </doc>
788 <doc fileid="multipath">
789 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
790 </doc>
791 <doc fileid="bind-guide">
792 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
793 </doc> 745 </doc>
794 <doc fileid="devrel-policy"> 746 <doc fileid="devrel-policy">
795 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 747 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
796 <memberof>project_devrel</memberof> 748 <memberof>project_devrel</memberof>
797 </doc> 749 </doc>
918 <memberof>upgrade</memberof> 870 <memberof>upgrade</memberof>
919 </doc> 871 </doc>
920 <doc fileid="usb-guide"> 872 <doc fileid="usb-guide">
921 <memberof>install_other</memberof> 873 <memberof>install_other</memberof>
922 </doc> 874 </doc>
923 <doc fileid="liveusb">
924 <memberof>install_other</memberof>
925 </doc>
926 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 875 <doc fileid="apache-troubleshooting">
927 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 876 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
928 </doc> 877 </doc>
929 <doc fileid="apache-upgrading"> 878 <doc fileid="apache-upgrading">
930 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 879 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
934 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 883 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
935 </doc> 884 </doc>
936 <doc fileid="sudo-guide"> 885 <doc fileid="sudo-guide">
937 <memberof>sysadmin_general</memberof> 886 <memberof>sysadmin_general</memberof>
938 </doc> 887 </doc>
939 <doc fileid="freebsd-guide">
940 <memberof>install_guides</memberof>
941 <memberof>project_base</memberof>
942 </doc>
943 <doc fileid="mips-faq"> 888 <doc fileid="mips-faq">
944 <memberof>faq</memberof> 889 <memberof>faq</memberof>
945 </doc> 890 </doc>
946 <doc fileid="mysql-upgrading"> 891 <doc fileid="mysql-upgrading">
947 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 892 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
948 <memberof>upgrade</memberof> 893 <memberof>upgrade</memberof>
949 </doc> 894 </doc>
950 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
951 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
952 <memberof>upgrade</memberof>
953 </doc>
954 <doc fileid="gcc-upgrading"> 895 <doc fileid="gcc-upgrading">
955 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 896 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
956 <memberof>upgrade</memberof> 897 <memberof>upgrade</memberof>
957 </doc> 898 </doc>
958 <doc fileid="change-chost"> 899 <doc fileid="change-chost">
1004 <doc fileid="jffnms"> 945 <doc fileid="jffnms">
1005 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 946 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1006 </doc> 947 </doc>
1007 <doc fileid="vpnc-howto"> 948 <doc fileid="vpnc-howto">
1008 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 949 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1009 </doc>
1010 <doc fileid="conky">
1011 <memberof>desktop_config</memberof>
1012 </doc>
1013 <doc fileid="man-guide">
1014 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1015 </doc>
1016 <doc fileid="info-guide">
1017 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1018 </doc> 950 </doc>
1019 <doc fileid="initramfs-guide"> 951 <doc fileid="initramfs-guide">
1020 <memberof>sysadmin_general</memberof> 952 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1021 </doc> 953 </doc>
1022 <doc fileid="java-upgrade"> 954 <doc fileid="java-upgrade">
1057 <memberof>upgrade</memberof> 989 <memberof>upgrade</memberof>
1058 </doc> 990 </doc>
1059 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 991 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1060 <memberof>upgrade</memberof> 992 <memberof>upgrade</memberof>
1061 </doc> 993 </doc>
1062 <doc fileid="logcheck">
1063 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1064 </doc>
1065 </docs> 994 </docs>
1066</metadoc> 995</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.260  
changed lines
  Added in v.1.277

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20