/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.259 Revision 1.274
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.259 2013/07/27 21:06:37 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.274 2013/08/18 14:01:51 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.179</version> 5 <version>1.191</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 107 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 108 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
110 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
111 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
112 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
113 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
114 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
115 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
116 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 112 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
117 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
118 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
119 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 114 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
120 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
121 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
122 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 117 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
205 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 200 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
206 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 201 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
207 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 202 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
208 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 203 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
209 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 204 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
210 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
211 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 205 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
212 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 206 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
213 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 207 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
214 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file> 208 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
215 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 209 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
230 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 224 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
231 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 225 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
232 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 226 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
233 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 227 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
234 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 228 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
235 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
236 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 229 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
237 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
238 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 230 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
239 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 231 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
240 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 232 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
241 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 233 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
242 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 234 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
305 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 297 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
306 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 298 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
307 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 299 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
308 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 300 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
309 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 301 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
310 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
311 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 302 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
312 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 303 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
313 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 304 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
314 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 305 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
315 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 306 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
328 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 319 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
329 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 320 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
330 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 321 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
331 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 322 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
332 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file> 323 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
333 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
334 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 324 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
335 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 325 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
336 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
337 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 326 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
338 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 327 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
339 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 328 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
340 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
341 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
342 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
343 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file> 329 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
344 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 330 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
345 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 331 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
346 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file> 332 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
347 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 333 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
359 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 345 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
360 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 346 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
361 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 347 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
362 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 348 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
363 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file> 349 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
364 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
365 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
366 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 350 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
367 </files> 351 </files>
368 <docs> 352 <docs>
369 <doc fileid="devmanual"> 353 <doc fileid="devmanual">
370 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 354 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
508 <memberof>articles_linux</memberof> 492 <memberof>articles_linux</memberof>
509 </doc> 493 </doc>
510 <doc fileid="l-afig-p8"> 494 <doc fileid="l-afig-p8">
511 <memberof>articles_linux</memberof> 495 <memberof>articles_linux</memberof>
512 </doc> 496 </doc>
513 <doc fileid="mysql-howto">
514 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
515 </doc>
516 <doc fileid="postgres-howto"> 497 <doc fileid="postgres-howto">
517 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 498 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
518 </doc> 499 </doc>
519 <doc fileid="bt-guide"> 500 <doc fileid="bt-guide">
520 <memberof>desktop_config</memberof> 501 <memberof>desktop_config</memberof>
613 <memberof>sysadmin_general</memberof> 594 <memberof>sysadmin_general</memberof>
614 </doc> 595 </doc>
615 <doc fileid="diskless-howto"> 596 <doc fileid="diskless-howto">
616 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 597 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
617 </doc> 598 </doc>
618 <doc fileid="cross-distcc">
619 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
620 </doc>
621 <doc fileid="devfs-guide"> 599 <doc fileid="devfs-guide">
622 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 600 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
623 </doc> 601 </doc>
624 <doc fileid="printing-howto"> 602 <doc fileid="printing-howto">
625 <memberof>desktop_config</memberof> 603 <memberof>desktop_config</memberof>
652 </doc> 630 </doc>
653 <doc fileid="doc-policy"> 631 <doc fileid="doc-policy">
654 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 632 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
655 <memberof>project_gdp</memberof> 633 <memberof>project_gdp</memberof>
656 </doc> 634 </doc>
657 <doc fileid="ebuild-submit">
658 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
659 </doc>
660 <doc fileid="xml-guide"> 635 <doc fileid="xml-guide">
661 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 636 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
662 </doc> 637 </doc>
663 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 638 <doc fileid="doc-tipsntricks">
664 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 639 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
752 <memberof>desktop_config</memberof> 727 <memberof>desktop_config</memberof>
753 </doc> 728 </doc>
754 <doc fileid="power-management-guide"> 729 <doc fileid="power-management-guide">
755 <memberof>desktop_config</memberof> 730 <memberof>desktop_config</memberof>
756 </doc> 731 </doc>
757 <doc fileid="gpm">
758 <memberof>desktop_config</memberof>
759 </doc>
760 <doc fileid="nano-basics-guide"> 732 <doc fileid="nano-basics-guide">
761 <memberof>desktop_apps</memberof> 733 <memberof>desktop_apps</memberof>
762 </doc> 734 </doc>
763 <doc fileid="vi-guide"> 735 <doc fileid="vi-guide">
764 <memberof>desktop_apps</memberof> 736 <memberof>desktop_apps</memberof>
767 <memberof>desktop_apps</memberof> 739 <memberof>desktop_apps</memberof>
768 </doc> 740 </doc>
769 <doc fileid="guide-to-mutt"> 741 <doc fileid="guide-to-mutt">
770 <memberof>desktop_apps</memberof> 742 <memberof>desktop_apps</memberof>
771 </doc> 743 </doc>
772 <doc fileid="shoutcast-config">
773 <memberof>desktop_apps</memberof>
774 </doc>
775 <doc fileid="vdr-guide"> 744 <doc fileid="vdr-guide">
776 <memberof>desktop_apps</memberof> 745 <memberof>desktop_apps</memberof>
777 </doc> 746 </doc>
778 <doc fileid="cron-guide">
779 <memberof>sysadmin_general</memberof>
780 </doc>
781 <doc fileid="kernel-upgrade"> 747 <doc fileid="kernel-upgrade">
782 <memberof>sysadmin_general</memberof> 748 <memberof>sysadmin_general</memberof>
783 <memberof>upgrade</memberof> 749 <memberof>upgrade</memberof>
784 </doc> 750 </doc>
785 <doc fileid="ldap-howto">
786 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
787 <bugs>
788 <bug>102481</bug>
789 <bug stopper="yes">115130</bug>
790 </bugs>
791 </doc>
792 <doc fileid="openrc-migration"> 751 <doc fileid="openrc-migration">
793 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 752 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
794 <memberof>upgrade</memberof> 753 <memberof>upgrade</memberof>
795 </doc> 754 </doc>
796 <doc fileid="multipath"> 755 <doc fileid="multipath">
797 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
798 </doc>
799 <doc fileid="bind-guide">
800 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 756 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
801 </doc> 757 </doc>
802 <doc fileid="devrel-policy"> 758 <doc fileid="devrel-policy">
803 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 759 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
804 <memberof>project_devrel</memberof> 760 <memberof>project_devrel</memberof>
926 <memberof>upgrade</memberof> 882 <memberof>upgrade</memberof>
927 </doc> 883 </doc>
928 <doc fileid="usb-guide"> 884 <doc fileid="usb-guide">
929 <memberof>install_other</memberof> 885 <memberof>install_other</memberof>
930 </doc> 886 </doc>
931 <doc fileid="liveusb">
932 <memberof>install_other</memberof>
933 </doc>
934 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 887 <doc fileid="apache-troubleshooting">
935 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 888 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
936 </doc> 889 </doc>
937 <doc fileid="apache-upgrading"> 890 <doc fileid="apache-upgrading">
938 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 891 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
942 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 895 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
943 </doc> 896 </doc>
944 <doc fileid="sudo-guide"> 897 <doc fileid="sudo-guide">
945 <memberof>sysadmin_general</memberof> 898 <memberof>sysadmin_general</memberof>
946 </doc> 899 </doc>
947 <doc fileid="freebsd-guide">
948 <memberof>install_guides</memberof>
949 <memberof>project_base</memberof>
950 </doc>
951 <doc fileid="mips-faq"> 900 <doc fileid="mips-faq">
952 <memberof>faq</memberof> 901 <memberof>faq</memberof>
953 </doc> 902 </doc>
954 <doc fileid="mysql-upgrading"> 903 <doc fileid="mysql-upgrading">
955 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 904 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
956 <memberof>upgrade</memberof> 905 <memberof>upgrade</memberof>
957 </doc> 906 </doc>
958 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
959 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
960 <memberof>upgrade</memberof>
961 </doc>
962 <doc fileid="gcc-upgrading"> 907 <doc fileid="gcc-upgrading">
963 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 908 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
964 <memberof>upgrade</memberof> 909 <memberof>upgrade</memberof>
965 </doc> 910 </doc>
966 <doc fileid="change-chost"> 911 <doc fileid="change-chost">
1012 <doc fileid="jffnms"> 957 <doc fileid="jffnms">
1013 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 958 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1014 </doc> 959 </doc>
1015 <doc fileid="vpnc-howto"> 960 <doc fileid="vpnc-howto">
1016 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 961 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1017 </doc>
1018 <doc fileid="conky">
1019 <memberof>desktop_config</memberof>
1020 </doc>
1021 <doc fileid="man-guide">
1022 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1023 </doc>
1024 <doc fileid="info-guide">
1025 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1026 </doc> 962 </doc>
1027 <doc fileid="initramfs-guide"> 963 <doc fileid="initramfs-guide">
1028 <memberof>sysadmin_general</memberof> 964 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1029 </doc> 965 </doc>
1030 <doc fileid="java-upgrade"> 966 <doc fileid="java-upgrade">
1065 <memberof>upgrade</memberof> 1001 <memberof>upgrade</memberof>
1066 </doc> 1002 </doc>
1067 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 1003 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1068 <memberof>upgrade</memberof> 1004 <memberof>upgrade</memberof>
1069 </doc> 1005 </doc>
1070 <doc fileid="logcheck">
1071 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1072 </doc>
1073 </docs> 1006 </docs>
1074</metadoc> 1007</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.259  
changed lines
  Added in v.1.274

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20