/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.276 Revision 1.303
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.276 2013/08/18 15:39:39 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.303 2013/12/09 11:44:19 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.193</version> 5 <version>1.220</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
11 <member>vanquirius</member> 11 <member>vanquirius</member>
12 <member>SwifT</member> 12 <member>SwifT</member>
13 </members> 13 </members>
14 <categories> 14 <categories>
15 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
16 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 15 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
17 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 16 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
18 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 17 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
19 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 18 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
20 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 19 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 103 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 104 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 105 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 106 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
108 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 107 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 108 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 109 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
112 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
114 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 110 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
117 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
118 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
119 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 111 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
120 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 112 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
121 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file> 113 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
122 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 114 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
123 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file> 115 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
191 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 183 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
192 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 184 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
193 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 185 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
194 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 186 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
195 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 187 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
196 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
197 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
198 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
199 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
200 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 188 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
201 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
202 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
203 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 189 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
204 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 190 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
205 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 191 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
206 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 192 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
207 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 193 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
215 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file> 201 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
216 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 202 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
217 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 203 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
218 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 204 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
219 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 205 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
220 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
221 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 206 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
222 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
223 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
224 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
225 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
226 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 207 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
227 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 208 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
228 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 209 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
229 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 210 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
230 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 211 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
294 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 275 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
295 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 276 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
296 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 277 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
297 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 278 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
298 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 279 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
299 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
300 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
301 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 280 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
302 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 281 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
303 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 282 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
304 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 283 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
305 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 284 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
316 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 295 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
317 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 296 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
318 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 297 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
319 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 298 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
320 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 299 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
321 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
322 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
323 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 300 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
324 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
325 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 301 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
326 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 302 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
327 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
328 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 303 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
329 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 304 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
330 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
331 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 305 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
332 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 306 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
333 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file> 307 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
334 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 308 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
335 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 309 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
336 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 310 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
337 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 311 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
338 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 312 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
339 <file id="xen-guide">/doc/en/xen-guide.xml</file>
340 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file> 313 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
341 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file> 314 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
342 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 315 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
343 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 316 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
344 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 317 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
345 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 318 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
346 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 319 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
347 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
348 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 320 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
349 </files> 321 </files>
350 <docs> 322 <docs>
351 <doc fileid="devmanual"> 323 <doc fileid="devmanual">
352 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 324 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
508 <memberof>install_guides</memberof> 480 <memberof>install_guides</memberof>
509 </doc> 481 </doc>
510 <doc fileid="amd64-howtos"> 482 <doc fileid="amd64-howtos">
511 <memberof>project_base</memberof> 483 <memberof>project_base</memberof>
512 </doc> 484 </doc>
513 <doc fileid="faq">
514 <memberof>faq</memberof>
515 </doc>
516 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
517 <memberof>faq</memberof>
518 </doc>
519 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
520 <memberof>faq</memberof>
521 </doc>
522 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
523 <memberof>faq</memberof>
524 </doc>
525 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
526 <memberof>faq</memberof>
527 </doc>
528 <doc fileid="altinstall">
529 <memberof>install_other</memberof>
530 </doc>
531 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
532 <memberof>install_other</memberof>
533 </doc>
534 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 485 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
535 <memberof>install_other</memberof>
536 <memberof>upgrade</memberof>
537 </doc>
538 <doc fileid="gentoo-upgrading">
539 <memberof>install_other</memberof> 486 <memberof>install_other</memberof>
540 <memberof>upgrade</memberof> 487 <memberof>upgrade</memberof>
541 </doc> 488 </doc>
542 <doc fileid="migration-2.6"> 489 <doc fileid="migration-2.6">
543 <memberof>install_other</memberof> 490 <memberof>install_other</memberof>
564 <doc fileid="handbook-x86"> 511 <doc fileid="handbook-x86">
565 <memberof>gentoo_portage</memberof> 512 <memberof>gentoo_portage</memberof>
566 <!--use-flags--> 513 <!--use-flags-->
567 <bookref vchap="2" vpart="2"/> 514 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
568 </doc> 515 </doc>
569 <doc fileid="gentoolkit">
570 <memberof>gentoo_portage</memberof>
571 </doc>
572 <doc fileid="portage-utils"> 516 <doc fileid="portage-utils">
573 <memberof>gentoo_portage</memberof> 517 <memberof>gentoo_portage</memberof>
574 </doc> 518 </doc>
575 <doc fileid="handbook-x86"> 519 <doc fileid="handbook-x86">
576 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 520 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
580 <doc fileid="handbook-x86"> 524 <doc fileid="handbook-x86">
581 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 525 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
582 <!--initscripts--> 526 <!--initscripts-->
583 <bookref vchap="4" vpart="2"/> 527 <bookref vchap="4" vpart="2"/>
584 </doc> 528 </doc>
585 <doc fileid="gentoo-kernel">
586 <memberof>gentoo_choices</memberof>
587 </doc>
588 <doc fileid="security-handbook-index"> 529 <doc fileid="security-handbook-index">
589 <memberof>sysadmin_general</memberof> 530 <memberof>sysadmin_general</memberof>
590 </doc> 531 </doc>
591 <doc fileid="devfs-guide"> 532 <doc fileid="devfs-guide">
592 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 533 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
593 </doc> 534 </doc>
594 <doc fileid="printing-howto"> 535 <doc fileid="printing-howto">
595 <memberof>desktop_config</memberof> 536 <memberof>desktop_config</memberof>
596 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 537 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
597 </doc> 538 </doc>
598 <doc fileid="openafs">
599 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
600 <bugs>
601 <bug>68740</bug>
602 </bugs>
603 </doc>
604 <doc fileid="mailfilter-guide"> 539 <doc fileid="mailfilter-guide">
605 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 540 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
606 </doc> 541 </doc>
607 <doc fileid="qmail-howto"> 542 <doc fileid="qmail-howto">
608 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
609 </doc>
610 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
611 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
612 </doc>
613 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
614 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 543 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
615 </doc> 544 </doc>
616 <doc fileid="home-router-howto"> 545 <doc fileid="home-router-howto">
617 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 546 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
618 </doc> 547 </doc>
682 <memberof>other</memberof> 611 <memberof>other</memberof>
683 </doc> 612 </doc>
684 <doc fileid="source_mirrors"> 613 <doc fileid="source_mirrors">
685 <memberof>other</memberof> 614 <memberof>other</memberof>
686 </doc> 615 </doc>
687 <doc fileid="ati-faq">
688 <memberof>desktop_install</memberof>
689 <bugs>
690 <bug>83806</bug>
691 </bugs>
692 </doc>
693 <doc fileid="kde4-guide"> 616 <doc fileid="kde4-guide">
694 <memberof>desktop_install</memberof>
695 </doc>
696 <doc fileid="gnome-config">
697 <memberof>desktop_install</memberof>
698 </doc>
699 <doc fileid="fluxbox-config">
700 <memberof>desktop_install</memberof> 617 <memberof>desktop_install</memberof>
701 </doc> 618 </doc>
702 <doc fileid="xfce-config"> 619 <doc fileid="xfce-config">
703 <memberof>desktop_install</memberof> 620 <memberof>desktop_install</memberof>
704 </doc> 621 </doc>
713 </doc> 630 </doc>
714 <doc fileid="java"> 631 <doc fileid="java">
715 <memberof>desktop_config</memberof> 632 <memberof>desktop_config</memberof>
716 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 633 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
717 </doc> 634 </doc>
718 <doc fileid="dri-howto">
719 <memberof>desktop_config</memberof>
720 </doc>
721 <doc fileid="power-management-guide"> 635 <doc fileid="power-management-guide">
722 <memberof>desktop_config</memberof> 636 <memberof>desktop_config</memberof>
723 </doc> 637 </doc>
724 <doc fileid="nano-basics-guide"> 638 <doc fileid="nano-basics-guide">
725 <memberof>desktop_apps</memberof> 639 <memberof>desktop_apps</memberof>
726 </doc> 640 </doc>
727 <doc fileid="vi-guide"> 641 <doc fileid="vi-guide">
728 <memberof>desktop_apps</memberof> 642 <memberof>desktop_apps</memberof>
729 </doc> 643 </doc>
730 <doc fileid="gnupg-user">
731 <memberof>desktop_apps</memberof>
732 </doc>
733 <doc fileid="guide-to-mutt"> 644 <doc fileid="guide-to-mutt">
734 <memberof>desktop_apps</memberof> 645 <memberof>desktop_apps</memberof>
735 </doc> 646 </doc>
736 <doc fileid="vdr-guide"> 647 <doc fileid="vdr-guide">
737 <memberof>desktop_apps</memberof> 648 <memberof>desktop_apps</memberof>
741 <memberof>upgrade</memberof> 652 <memberof>upgrade</memberof>
742 </doc> 653 </doc>
743 <doc fileid="openrc-migration"> 654 <doc fileid="openrc-migration">
744 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 655 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
745 <memberof>upgrade</memberof> 656 <memberof>upgrade</memberof>
746 </doc>
747 <doc fileid="multipath">
748 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
749 </doc> 657 </doc>
750 <doc fileid="devrel-policy"> 658 <doc fileid="devrel-policy">
751 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 659 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
752 <memberof>project_devrel</memberof> 660 <memberof>project_devrel</memberof>
753 </doc> 661 </doc>
871 <memberof>install_other</memberof> 779 <memberof>install_other</memberof>
872 </doc> 780 </doc>
873 <doc fileid="grub2-migration"> 781 <doc fileid="grub2-migration">
874 <memberof>upgrade</memberof> 782 <memberof>upgrade</memberof>
875 </doc> 783 </doc>
876 <doc fileid="usb-guide">
877 <memberof>install_other</memberof>
878 </doc>
879 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 784 <doc fileid="apache-troubleshooting">
880 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 785 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
881 </doc> 786 </doc>
882 <doc fileid="apache-upgrading"> 787 <doc fileid="apache-upgrading">
883 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 788 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
884 <memberof>upgrade</memberof> 789 <memberof>upgrade</memberof>
885 </doc> 790 </doc>
886 <doc fileid="apache-developer"> 791 <doc fileid="apache-developer">
887 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 792 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
888 </doc> 793 </doc>
889 <doc fileid="sudo-guide">
890 <memberof>sysadmin_general</memberof>
891 </doc>
892 <doc fileid="mips-faq">
893 <memberof>faq</memberof>
894 </doc>
895 <doc fileid="mysql-upgrading"> 794 <doc fileid="mysql-upgrading">
896 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
897 <memberof>upgrade</memberof>
898 </doc>
899 <doc fileid="gcc-upgrading">
900 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
901 <memberof>upgrade</memberof>
902 </doc>
903 <doc fileid="change-chost">
904 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 795 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
905 <memberof>upgrade</memberof> 796 <memberof>upgrade</memberof>
906 </doc> 797 </doc>
907 <doc fileid="x86-at-faq"> 798 <doc fileid="x86-at-faq">
908 <memberof>project_base</memberof> 799 <memberof>project_base</memberof>
950 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 841 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
951 </doc> 842 </doc>
952 <doc fileid="vpnc-howto"> 843 <doc fileid="vpnc-howto">
953 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 844 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
954 </doc> 845 </doc>
955 <doc fileid="initramfs-guide">
956 <memberof>sysadmin_general</memberof>
957 </doc>
958 <doc fileid="java-upgrade"> 846 <doc fileid="java-upgrade">
959 <memberof>upgrade</memberof> 847 <memberof>upgrade</memberof>
960 </doc> 848 </doc>
961 <doc fileid="kernel-config"> 849 <doc fileid="kernel-config">
962 <memberof>sysadmin_general</memberof> 850 <memberof>sysadmin_general</memberof>
970 <doc fileid="qa-backtraces"> 858 <doc fileid="qa-backtraces">
971 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 859 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
972 </doc> 860 </doc>
973 <doc fileid="manually-fixing-portage"> 861 <doc fileid="manually-fixing-portage">
974 <memberof>gentoo_portage</memberof> 862 <memberof>gentoo_portage</memberof>
975 </doc>
976 <doc fileid="xen-guide">
977 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
978 </doc> 863 </doc>
979 <doc fileid="overlays-userguide"> 864 <doc fileid="overlays-userguide">
980 <memberof>project_overlays</memberof> 865 <memberof>project_overlays</memberof>
981 <memberof>gentoo_portage</memberof> 866 <memberof>gentoo_portage</memberof>
982 </doc> 867 </doc>

Legend:
Removed from v.1.276  
changed lines
  Added in v.1.303

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20