/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.251 Revision 1.282
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.251 2013/07/23 14:38:52 swift Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.282 2013/09/17 07:17:09 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.172</version> 5 <version>1.199</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>nightmorph</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
9 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
10 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 102 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 103 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 104 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 105 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 106 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
107 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
108 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 107 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
109 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 108 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
110 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
111 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
112 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
113 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 109 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
114 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 110 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
115 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 111 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
116 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
117 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
118 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 112 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
119 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
120 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
121 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 114 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
122 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
123 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
124 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 117 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
200 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 193 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
201 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 194 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
202 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 195 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
203 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 196 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
204 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 197 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
205 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
206 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
207 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
208 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 198 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
209 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 199 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
210 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 200 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
211 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
212 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 201 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
213 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 202 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
214 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
215 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 203 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
216 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 204 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
217 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
218 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
219 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 205 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
220 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 206 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
221 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 207 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
222 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 208 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
223 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 209 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
229 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 215 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
230 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 216 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
231 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 217 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
232 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 218 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
233 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 219 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
234 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
235 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 220 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
236 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 221 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
237 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 222 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
238 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 223 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
239 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 224 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
240 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
241 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 225 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
242 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
243 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 226 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
244 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 227 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
245 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 228 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
246 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 229 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
247 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 230 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
304 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 287 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
305 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 288 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
306 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 289 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
307 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 290 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
308 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 291 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
309 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
310 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 292 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
311 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 293 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
312 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 294 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
313 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 295 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
314 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file> 296 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
315 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
316 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
317 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 297 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
318 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 298 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
319 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 299 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
320 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 300 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
321 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 301 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
333 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 313 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
334 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 314 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
335 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 315 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
336 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 316 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
337 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 317 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
338 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
339 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
340 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 318 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
341 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 319 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
342 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
343 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 320 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
344 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 321 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
345 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 322 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
346 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
347 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
348 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
349 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file> 323 <file id="initramfs-guide">/doc/en/initramfs-guide.xml</file>
350 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 324 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
351 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 325 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
352 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
353 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
354 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 326 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
355 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 327 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
356 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file> 328 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
357 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
358 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 329 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
359 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 330 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
360 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 331 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
361 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 332 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
362 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 333 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
366 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 337 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
367 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 338 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
368 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 339 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
369 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 340 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
370 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 341 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
371 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
372 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
373 <file id="logcheck">/doc/en/logcheck.xml</file>
374 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 342 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
375 </files> 343 </files>
376 <docs> 344 <docs>
377 <doc fileid="devmanual"> 345 <doc fileid="devmanual">
378 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 346 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
516 <memberof>articles_linux</memberof> 484 <memberof>articles_linux</memberof>
517 </doc> 485 </doc>
518 <doc fileid="l-afig-p8"> 486 <doc fileid="l-afig-p8">
519 <memberof>articles_linux</memberof> 487 <memberof>articles_linux</memberof>
520 </doc> 488 </doc>
521 <doc fileid="mysql-howto">
522 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
523 </doc>
524 <doc fileid="postgres-howto"> 489 <doc fileid="postgres-howto">
525 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 490 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
526 </doc> 491 </doc>
527 <doc fileid="bt-guide"> 492 <doc fileid="bt-guide">
528 <memberof>desktop_config</memberof>
529 </doc>
530 <doc fileid="utf-8">
531 <memberof>sysadmin_general</memberof>
532 <memberof>desktop_config</memberof> 493 <memberof>desktop_config</memberof>
533 </doc> 494 </doc>
534 <doc fileid="handbook_index"> 495 <doc fileid="handbook_index">
535 <memberof>install_guides</memberof> 496 <memberof>install_guides</memberof>
536 </doc> 497 </doc>
597 <doc fileid="handbook-x86"> 558 <doc fileid="handbook-x86">
598 <memberof>gentoo_portage</memberof> 559 <memberof>gentoo_portage</memberof>
599 <!--use-flags--> 560 <!--use-flags-->
600 <bookref vchap="2" vpart="2"/> 561 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
601 </doc> 562 </doc>
602 <doc fileid="gentoolkit">
603 <memberof>gentoo_portage</memberof>
604 </doc>
605 <doc fileid="portage-utils"> 563 <doc fileid="portage-utils">
606 <memberof>gentoo_portage</memberof> 564 <memberof>gentoo_portage</memberof>
607 </doc> 565 </doc>
608 <doc fileid="handbook-x86"> 566 <doc fileid="handbook-x86">
609 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 567 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
619 <memberof>gentoo_choices</memberof> 577 <memberof>gentoo_choices</memberof>
620 </doc> 578 </doc>
621 <doc fileid="security-handbook-index"> 579 <doc fileid="security-handbook-index">
622 <memberof>sysadmin_general</memberof> 580 <memberof>sysadmin_general</memberof>
623 </doc> 581 </doc>
624 <doc fileid="prelink-howto">
625 <memberof>sysadmin_general</memberof>
626 </doc>
627 <doc fileid="diskless-howto">
628 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
629 </doc>
630 <doc fileid="distcc">
631 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
632 </doc>
633 <doc fileid="cross-distcc">
634 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
635 </doc>
636 <doc fileid="devfs-guide"> 582 <doc fileid="devfs-guide">
637 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
638 </doc>
639 <doc fileid="udev-guide">
640 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 583 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
641 </doc> 584 </doc>
642 <doc fileid="printing-howto"> 585 <doc fileid="printing-howto">
643 <memberof>desktop_config</memberof> 586 <memberof>desktop_config</memberof>
644 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 587 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
645 </doc> 588 </doc>
646 <doc fileid="openafs">
647 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
648 <bugs>
649 <bug>68740</bug>
650 </bugs>
651 </doc>
652 <doc fileid="mailfilter-guide"> 589 <doc fileid="mailfilter-guide">
653 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 590 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
654 </doc> 591 </doc>
655 <doc fileid="qmail-howto"> 592 <doc fileid="qmail-howto">
656 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 593 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
660 </doc> 597 </doc>
661 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference"> 598 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
662 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 599 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
663 </doc> 600 </doc>
664 <doc fileid="home-router-howto"> 601 <doc fileid="home-router-howto">
665 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
666 </doc>
667 <doc fileid="gcc-optimization">
668 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 602 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
669 </doc> 603 </doc>
670 <doc fileid="gentoo-dev-handbook"> 604 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
671 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 605 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
672 <memberof>project_devrel</memberof> 606 <memberof>project_devrel</memberof>
673 </doc> 607 </doc>
674 <doc fileid="doc-policy"> 608 <doc fileid="doc-policy">
675 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 609 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
676 <memberof>project_gdp</memberof> 610 <memberof>project_gdp</memberof>
677 </doc> 611 </doc>
678 <doc fileid="ebuild-submit">
679 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
680 </doc>
681 <doc fileid="xml-guide"> 612 <doc fileid="xml-guide">
682 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 613 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
683 </doc> 614 </doc>
684 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 615 <doc fileid="doc-tipsntricks">
685 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 616 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
735 <doc fileid="rsync"> 666 <doc fileid="rsync">
736 <memberof>other</memberof> 667 <memberof>other</memberof>
737 </doc> 668 </doc>
738 <doc fileid="source_mirrors"> 669 <doc fileid="source_mirrors">
739 <memberof>other</memberof> 670 <memberof>other</memberof>
740 </doc>
741 <doc fileid="xorg-config">
742 <memberof>desktop_install</memberof>
743 </doc> 671 </doc>
744 <doc fileid="ati-faq"> 672 <doc fileid="ati-faq">
745 <memberof>desktop_install</memberof> 673 <memberof>desktop_install</memberof>
746 <bugs> 674 <bugs>
747 <bug>83806</bug> 675 <bug>83806</bug>
766 <memberof>desktop_install</memberof> 694 <memberof>desktop_install</memberof>
767 </doc> 695 </doc>
768 <doc fileid="vserver-howto"> 696 <doc fileid="vserver-howto">
769 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 697 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
770 </doc> 698 </doc>
771 <doc fileid="alsa-guide">
772 <memberof>desktop_config</memberof>
773 <bugs>
774 <bug>48733</bug>
775 </bugs>
776 </doc>
777 <doc fileid="java"> 699 <doc fileid="java">
778 <memberof>desktop_config</memberof> 700 <memberof>desktop_config</memberof>
779 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 701 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
780 </doc> 702 </doc>
781 <doc fileid="dri-howto"> 703 <doc fileid="dri-howto">
782 <memberof>desktop_config</memberof> 704 <memberof>desktop_config</memberof>
783 </doc> 705 </doc>
784 <doc fileid="power-management-guide"> 706 <doc fileid="power-management-guide">
785 <memberof>desktop_config</memberof> 707 <memberof>desktop_config</memberof>
786 </doc> 708 </doc>
787 <doc fileid="gpm">
788 <memberof>desktop_config</memberof>
789 </doc>
790 <doc fileid="nano-basics-guide"> 709 <doc fileid="nano-basics-guide">
791 <memberof>desktop_apps</memberof> 710 <memberof>desktop_apps</memberof>
792 </doc> 711 </doc>
793 <doc fileid="vi-guide"> 712 <doc fileid="vi-guide">
794 <memberof>desktop_apps</memberof> 713 <memberof>desktop_apps</memberof>
797 <memberof>desktop_apps</memberof> 716 <memberof>desktop_apps</memberof>
798 </doc> 717 </doc>
799 <doc fileid="guide-to-mutt"> 718 <doc fileid="guide-to-mutt">
800 <memberof>desktop_apps</memberof> 719 <memberof>desktop_apps</memberof>
801 </doc> 720 </doc>
802 <doc fileid="shoutcast-config">
803 <memberof>desktop_apps</memberof>
804 </doc>
805 <doc fileid="vdr-guide"> 721 <doc fileid="vdr-guide">
806 <memberof>desktop_apps</memberof> 722 <memberof>desktop_apps</memberof>
807 </doc> 723 </doc>
808 <doc fileid="cron-guide">
809 <memberof>sysadmin_general</memberof>
810 </doc>
811 <doc fileid="kernel-upgrade"> 724 <doc fileid="kernel-upgrade">
812 <memberof>sysadmin_general</memberof> 725 <memberof>sysadmin_general</memberof>
813 <memberof>upgrade</memberof> 726 <memberof>upgrade</memberof>
814 </doc> 727 </doc>
815 <doc fileid="ldap-howto">
816 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
817 <bugs>
818 <bug>102481</bug>
819 <bug stopper="yes">115130</bug>
820 </bugs>
821 </doc>
822 <doc fileid="openrc-migration"> 728 <doc fileid="openrc-migration">
823 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 729 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
824 <memberof>upgrade</memberof> 730 <memberof>upgrade</memberof>
825 </doc>
826 <doc fileid="multipath">
827 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
828 </doc>
829 <doc fileid="bind-guide">
830 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
831 </doc> 731 </doc>
832 <doc fileid="devrel-policy"> 732 <doc fileid="devrel-policy">
833 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 733 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
834 <memberof>project_devrel</memberof> 734 <memberof>project_devrel</memberof>
835 </doc> 735 </doc>
932 <memberof>project_security</memberof> 832 <memberof>project_security</memberof>
933 </doc> 833 </doc>
934 <doc fileid="forums-guide"> 834 <doc fileid="forums-guide">
935 <memberof>project_forums</memberof> 835 <memberof>project_forums</memberof>
936 </doc> 836 </doc>
937 <doc fileid="keychain-guide">
938 <memberof>desktop_apps</memberof>
939 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
940 </doc>
941 <doc fileid="metadoc-guide"> 837 <doc fileid="metadoc-guide">
942 <memberof>project_gdp</memberof> 838 <memberof>project_gdp</memberof>
943 </doc> 839 </doc>
944 <doc fileid="hpc-howto"> 840 <doc fileid="hpc-howto">
945 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 841 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
957 <memberof>install_other</memberof> 853 <memberof>install_other</memberof>
958 </doc> 854 </doc>
959 <doc fileid="grub2-migration"> 855 <doc fileid="grub2-migration">
960 <memberof>upgrade</memberof> 856 <memberof>upgrade</memberof>
961 </doc> 857 </doc>
962 <doc fileid="usb-guide">
963 <memberof>install_other</memberof>
964 </doc>
965 <doc fileid="liveusb">
966 <memberof>install_other</memberof>
967 </doc>
968 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 858 <doc fileid="apache-troubleshooting">
969 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 859 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
970 </doc> 860 </doc>
971 <doc fileid="apache-upgrading"> 861 <doc fileid="apache-upgrading">
972 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 862 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
973 <memberof>upgrade</memberof> 863 <memberof>upgrade</memberof>
974 </doc> 864 </doc>
975 <doc fileid="apache-developer"> 865 <doc fileid="apache-developer">
976 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 866 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
977 </doc>
978 <doc fileid="sudo-guide">
979 <memberof>sysadmin_general</memberof>
980 </doc>
981 <doc fileid="freebsd-guide">
982 <memberof>install_guides</memberof>
983 <memberof>project_base</memberof>
984 </doc> 867 </doc>
985 <doc fileid="mips-faq"> 868 <doc fileid="mips-faq">
986 <memberof>faq</memberof> 869 <memberof>faq</memberof>
987 </doc> 870 </doc>
988 <doc fileid="mysql-upgrading"> 871 <doc fileid="mysql-upgrading">
989 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 872 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
990 <memberof>upgrade</memberof> 873 <memberof>upgrade</memberof>
991 </doc> 874 </doc>
992 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
993 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
994 <memberof>upgrade</memberof>
995 </doc>
996 <doc fileid="gcc-upgrading"> 875 <doc fileid="gcc-upgrading">
997 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
998 <memberof>upgrade</memberof>
999 </doc>
1000 <doc fileid="change-chost">
1001 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 876 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1002 <memberof>upgrade</memberof> 877 <memberof>upgrade</memberof>
1003 </doc> 878 </doc>
1004 <doc fileid="x86-at-faq"> 879 <doc fileid="x86-at-faq">
1005 <memberof>project_base</memberof> 880 <memberof>project_base</memberof>
1047 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 922 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1048 </doc> 923 </doc>
1049 <doc fileid="vpnc-howto"> 924 <doc fileid="vpnc-howto">
1050 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 925 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1051 </doc> 926 </doc>
1052 <doc fileid="conky">
1053 <memberof>desktop_config</memberof>
1054 </doc>
1055 <doc fileid="man-guide">
1056 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1057 </doc>
1058 <doc fileid="info-guide">
1059 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1060 </doc>
1061 <doc fileid="initramfs-guide"> 927 <doc fileid="initramfs-guide">
1062 <memberof>sysadmin_general</memberof> 928 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1063 </doc> 929 </doc>
1064 <doc fileid="java-upgrade"> 930 <doc fileid="java-upgrade">
1065 <memberof>upgrade</memberof> 931 <memberof>upgrade</memberof>
1066 </doc> 932 </doc>
1067 <doc fileid="kernel-config"> 933 <doc fileid="kernel-config">
1068 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1069 </doc>
1070 <doc fileid="zsh">
1071 <memberof>sysadmin_general</memberof> 934 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1072 </doc> 935 </doc>
1073 <doc fileid="qa-autofailure"> 936 <doc fileid="qa-autofailure">
1074 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 937 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1075 </doc> 938 </doc>
1102 <memberof>upgrade</memberof> 965 <memberof>upgrade</memberof>
1103 </doc> 966 </doc>
1104 <doc fileid="texlive-migration-guide"> 967 <doc fileid="texlive-migration-guide">
1105 <memberof>upgrade</memberof> 968 <memberof>upgrade</memberof>
1106 </doc> 969 </doc>
1107 <doc fileid="logcheck">
1108 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1109 </doc>
1110 </docs> 970 </docs>
1111</metadoc> 971</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.251  
changed lines
  Added in v.1.282

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20