/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.227 Revision 1.288
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.227 2009/12/08 20:12:48 nightmorph Exp $ --> 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.288 2013/12/09 08:57:22 swift Exp $ -->
4<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
5 <version>1.149</version> 5 <version>1.205</version>
6 <members> 6 <members>
7 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
8 <member>cam</member>
9 <member>flammie</member> 8 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member>
11 <member>jkt</member> 9 <member>jkt</member>
12 <member>nightmorph</member>
13 <member>rane</member> 10 <member>rane</member>
14 <member>swift</member>
15 <member>vanquirius</member> 11 <member>vanquirius</member>
16 <member>yoswink</member> 12 <member>SwifT</member>
17 </members> 13 </members>
18 <categories> 14 <categories>
19 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
20 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 15 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
21 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 16 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
22 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 17 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
23 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 18 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
24 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 19 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
106 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 101 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
107 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 102 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
108 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 103 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
109 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 104 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
110 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 105 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
111 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
112 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
113 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 106 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
114 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 107 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
115 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
116 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
117 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
118 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
119 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
120 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 108 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
121 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 109 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
122 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
123 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
124 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
125 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
126 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 110 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
127 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 111 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
128 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
129 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
130 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 112 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
131 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 113 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
132 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 114 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
133 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 115 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
134 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file> 116 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
161 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 143 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
162 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 144 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
163 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 145 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
164 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 146 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
165 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file> 147 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
166 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
167 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 148 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
168 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 149 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
169 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 150 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
170 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 151 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
171 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 152 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
194 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 175 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
195 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 176 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
196 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 177 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
197 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 178 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
198 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 179 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
180 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
199 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 181 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
200 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 182 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
201 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 183 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
202 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 184 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
203 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 185 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
204 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 186 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
205 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 187 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
206 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 188 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
207 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 189 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
208 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 190 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
209 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
210 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 191 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
211 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 192 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
212 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
213 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
214 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
215 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
216 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
217 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 193 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
218 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
219 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
220 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 194 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
221 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
222 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
223 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
224 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file> 195 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
225 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 196 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
226 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
227 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 197 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
228 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 198 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
229 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
230 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
231 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 199 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
232 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 200 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
233 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 201 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
234 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 202 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
235 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 203 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
237 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file> 205 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
238 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file> 206 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
239 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file> 207 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
240 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 208 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
241 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 209 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
242 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
243 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 210 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
244 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 211 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
245 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 212 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
246 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 213 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
247 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
248 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 214 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
249 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 215 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
250 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 216 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
251 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 217 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
252 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file> 218 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
253 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
254 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 219 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
255 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
256 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 220 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
257 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 221 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
258 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 222 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
259 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 223 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
260 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 224 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
261 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file> 225 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
262 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 226 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
263 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 227 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
264 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 228 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
265 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 229 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
266 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file> 230 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
231 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
267 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 232 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
268 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 233 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
269 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 234 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
270 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file> 235 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
271 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 236 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
277 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 242 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
278 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 243 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
279 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 244 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
280 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 245 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
281 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 246 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
247 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
282 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file> 248 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
249 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
250 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
251 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
252 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
253 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
283 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 254 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
284 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 255 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
285 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 256 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
286 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 257 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
287 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 258 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
294 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 265 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
295 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 266 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
296 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 267 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
297 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 268 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
298 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 269 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
299 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
300 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 270 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
301 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
302 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 271 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
303 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 272 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
304 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 273 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
305 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 274 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
306 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 275 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
312 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 281 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
313 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 282 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
314 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 283 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
315 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 284 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
316 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 285 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
317 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
318 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 286 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
319 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 287 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
320 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 288 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
321 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 289 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
322 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 290 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
323 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
324 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 291 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
325 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 292 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
326 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 293 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
327 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 294 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
328 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 295 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
340 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 307 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
341 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 308 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
342 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file> 309 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
343 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file> 310 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
344 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file> 311 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
345 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
346 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
347 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 312 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
348 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 313 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
349 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
350 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 314 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
351 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 315 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
352 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
353 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 316 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
354 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
355 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
356 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
357 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
358 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 317 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
359 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 318 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
360 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
361 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
362 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 319 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
363 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file> 320 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
364 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file> 321 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
365 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
366 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file> 322 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
367 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 323 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
368 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 324 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
369 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file> 325 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
370 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file> 326 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
374 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file> 330 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
375 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file> 331 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
376 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file> 332 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
377 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file> 333 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
378 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file> 334 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
379 <file id="multipath">/doc/en/multipath.xml</file>
380 <file id="bind-guide">/doc/en/bind-guide.xml</file>
381 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file> 335 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
382 </files> 336 </files>
383 <docs> 337 <docs>
384 <doc fileid="devmanual"> 338 <doc fileid="devmanual">
385 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 339 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
523 <memberof>articles_linux</memberof> 477 <memberof>articles_linux</memberof>
524 </doc> 478 </doc>
525 <doc fileid="l-afig-p8"> 479 <doc fileid="l-afig-p8">
526 <memberof>articles_linux</memberof> 480 <memberof>articles_linux</memberof>
527 </doc> 481 </doc>
528 <doc fileid="bugzie-howto">
529 <memberof>other</memberof>
530 </doc>
531 <doc fileid="mysql-howto">
532 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
533 </doc>
534 <doc fileid="postgres-howto"> 482 <doc fileid="postgres-howto">
535 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 483 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
536 </doc> 484 </doc>
537 <doc fileid="bt-guide"> 485 <doc fileid="bt-guide">
538 <memberof>desktop_config</memberof> 486 <memberof>desktop_config</memberof>
539 </doc> 487 </doc>
540 <doc fileid="utf-8">
541 <memberof>sysadmin_general</memberof>
542 <memberof>desktop_config</memberof>
543 </doc>
544 <doc fileid="handbook_index"> 488 <doc fileid="handbook_index">
545 <memberof>install_guides</memberof> 489 <memberof>install_guides</memberof>
546 </doc> 490 </doc>
547 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall"> 491 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
548 <memberof>install_guides</memberof> 492 <memberof>install_guides</memberof>
551 <memberof>install_guides</memberof> 495 <memberof>install_guides</memberof>
552 </doc> 496 </doc>
553 <doc fileid="amd64-howtos"> 497 <doc fileid="amd64-howtos">
554 <memberof>project_base</memberof> 498 <memberof>project_base</memberof>
555 </doc> 499 </doc>
556 <doc fileid="faq">
557 <memberof>faq</memberof>
558 </doc>
559 <doc fileid="gentoo-alpha-faq"> 500 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
560 <memberof>faq</memberof> 501 <memberof>faq</memberof>
561 </doc> 502 </doc>
562 <doc fileid="gentoo-amd64-faq"> 503 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
563 <memberof>faq</memberof> 504 <memberof>faq</memberof>
565 <doc fileid="gentoo-ppc-faq"> 506 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
566 <memberof>faq</memberof> 507 <memberof>faq</memberof>
567 </doc> 508 </doc>
568 <doc fileid="gentoo-sparc-faq"> 509 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
569 <memberof>faq</memberof> 510 <memberof>faq</memberof>
570 </doc>
571 <doc fileid="altinstall">
572 <memberof>install_other</memberof>
573 </doc>
574 <doc fileid="lvm2">
575 <memberof>install_other</memberof>
576 </doc> 511 </doc>
577 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks"> 512 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
578 <memberof>install_other</memberof> 513 <memberof>install_other</memberof>
579 </doc> 514 </doc>
580 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 515 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
610 <doc fileid="handbook-x86"> 545 <doc fileid="handbook-x86">
611 <memberof>gentoo_portage</memberof> 546 <memberof>gentoo_portage</memberof>
612 <!--use-flags--> 547 <!--use-flags-->
613 <bookref vchap="2" vpart="2"/> 548 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
614 </doc> 549 </doc>
615 <doc fileid="gentoolkit">
616 <memberof>gentoo_portage</memberof>
617 </doc>
618 <doc fileid="portage-utils"> 550 <doc fileid="portage-utils">
619 <memberof>gentoo_portage</memberof> 551 <memberof>gentoo_portage</memberof>
620 </doc> 552 </doc>
621 <doc fileid="handbook-x86"> 553 <doc fileid="handbook-x86">
622 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 554 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
632 <memberof>gentoo_choices</memberof> 564 <memberof>gentoo_choices</memberof>
633 </doc> 565 </doc>
634 <doc fileid="security-handbook-index"> 566 <doc fileid="security-handbook-index">
635 <memberof>sysadmin_general</memberof> 567 <memberof>sysadmin_general</memberof>
636 </doc> 568 </doc>
637 <doc fileid="prelink-howto">
638 <memberof>sysadmin_general</memberof>
639 </doc>
640 <doc fileid="ipv6">
641 <memberof>sysadmin_general</memberof>
642 </doc>
643 <doc fileid="uml">
644 <memberof>sysadmin_general</memberof>
645 </doc>
646 <doc fileid="diskless-howto">
647 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
648 </doc>
649 <doc fileid="ltsp">
650 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
651 </doc>
652 <doc fileid="distcc">
653 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
654 </doc>
655 <doc fileid="cross-distcc">
656 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
657 </doc>
658 <doc fileid="devfs-guide"> 569 <doc fileid="devfs-guide">
659 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
660 </doc>
661 <doc fileid="udev-guide">
662 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 570 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
663 </doc> 571 </doc>
664 <doc fileid="printing-howto"> 572 <doc fileid="printing-howto">
665 <memberof>desktop_config</memberof> 573 <memberof>desktop_config</memberof>
666 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 574 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
667 </doc> 575 </doc>
668 <doc fileid="openafs">
669 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
670 <bugs>
671 <bug>68740</bug>
672 </bugs>
673 </doc>
674 <doc fileid="virt-mail-howto">
675 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
676 </doc>
677 <doc fileid="mailfilter-guide"> 576 <doc fileid="mailfilter-guide">
678 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 577 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
679 </doc> 578 </doc>
680 <doc fileid="qmail-howto"> 579 <doc fileid="qmail-howto">
681 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 580 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
684 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 583 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
685 </doc> 584 </doc>
686 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference"> 585 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
687 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 586 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
688 </doc> 587 </doc>
689 <doc fileid="quick-samba-howto">
690 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
691 </doc>
692 <doc fileid="home-router-howto"> 588 <doc fileid="home-router-howto">
693 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
694 </doc>
695 <doc fileid="gcc-optimization">
696 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 589 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
697 </doc> 590 </doc>
698 <doc fileid="gentoo-dev-handbook"> 591 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
699 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 592 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
700 <memberof>project_devrel</memberof> 593 <memberof>project_devrel</memberof>
701 </doc> 594 </doc>
702 <doc fileid="doc-policy"> 595 <doc fileid="doc-policy">
703 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 596 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
704 <memberof>project_gdp</memberof> 597 <memberof>project_gdp</memberof>
705 </doc> 598 </doc>
706 <doc fileid="ebuild-submit">
707 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
708 </doc>
709 <doc fileid="xml-guide"> 599 <doc fileid="xml-guide">
710 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 600 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
711 </doc> 601 </doc>
712 <doc fileid="doc-tipsntricks"> 602 <doc fileid="doc-tipsntricks">
713 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 603 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
715 </doc> 605 </doc>
716 <doc fileid="handbook-release"> 606 <doc fileid="handbook-release">
717 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 607 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
718 <memberof>project_gdp</memberof> 608 <memberof>project_gdp</memberof>
719 </doc> 609 </doc>
610 <doc fileid="gorg">
611 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
612 <memberof>project_gdp</memberof>
613 </doc>
720 <doc fileid="cvs-tutorial"> 614 <doc fileid="cvs-tutorial">
721 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 615 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
722 </doc> 616 </doc>
723 <doc fileid="about"> 617 <doc fileid="about">
724 <memberof>other</memberof> 618 <memberof>other</memberof>
760 <memberof>other</memberof> 654 <memberof>other</memberof>
761 </doc> 655 </doc>
762 <doc fileid="source_mirrors"> 656 <doc fileid="source_mirrors">
763 <memberof>other</memberof> 657 <memberof>other</memberof>
764 </doc> 658 </doc>
765 <doc fileid="xorg-config">
766 <memberof>desktop_install</memberof>
767 </doc>
768 <doc fileid="nvidia-guide">
769 <memberof>desktop_install</memberof>
770 </doc>
771 <doc fileid="ati-faq">
772 <memberof>desktop_install</memberof>
773 <bugs>
774 <bug>83806</bug>
775 </bugs>
776 </doc>
777 <doc fileid="kde4-guide"> 659 <doc fileid="kde4-guide">
778 <memberof>desktop_install</memberof> 660 <memberof>desktop_install</memberof>
779 </doc> 661 </doc>
780 <doc fileid="gnome-config"> 662 <doc fileid="gnome-config">
781 <memberof>desktop_install</memberof> 663 <memberof>desktop_install</memberof>
792 <doc fileid="lxde-howto"> 674 <doc fileid="lxde-howto">
793 <memberof>desktop_install</memberof> 675 <memberof>desktop_install</memberof>
794 </doc> 676 </doc>
795 <doc fileid="vserver-howto"> 677 <doc fileid="vserver-howto">
796 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 678 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
797 </doc>
798 <doc fileid="alsa-guide">
799 <memberof>desktop_config</memberof>
800 <bugs>
801 <bug>48733</bug>
802 </bugs>
803 </doc> 679 </doc>
804 <doc fileid="java"> 680 <doc fileid="java">
805 <memberof>desktop_config</memberof> 681 <memberof>desktop_config</memberof>
806 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 682 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
807 </doc> 683 </doc>
808 <doc fileid="guide-localization">
809 <memberof>desktop_config</memberof>
810 <memberof>sysadmin_general</memberof>
811 </doc>
812 <doc fileid="dri-howto">
813 <memberof>desktop_config</memberof>
814 </doc>
815 <doc fileid="power-management-guide"> 684 <doc fileid="power-management-guide">
816 <memberof>desktop_config</memberof> 685 <memberof>desktop_config</memberof>
817 </doc> 686 </doc>
818 <doc fileid="gpm">
819 <memberof>desktop_config</memberof>
820 </doc>
821 <doc fileid="nano-basics-guide"> 687 <doc fileid="nano-basics-guide">
822 <memberof>desktop_apps</memberof> 688 <memberof>desktop_apps</memberof>
823 </doc> 689 </doc>
824 <doc fileid="vi-guide"> 690 <doc fileid="vi-guide">
825 <memberof>desktop_apps</memberof> 691 <memberof>desktop_apps</memberof>
828 <memberof>desktop_apps</memberof> 694 <memberof>desktop_apps</memberof>
829 </doc> 695 </doc>
830 <doc fileid="guide-to-mutt"> 696 <doc fileid="guide-to-mutt">
831 <memberof>desktop_apps</memberof> 697 <memberof>desktop_apps</memberof>
832 </doc> 698 </doc>
833 <doc fileid="shoutcast-config">
834 <memberof>desktop_apps</memberof>
835 </doc>
836 <doc fileid="vdr-guide"> 699 <doc fileid="vdr-guide">
837 <memberof>desktop_apps</memberof> 700 <memberof>desktop_apps</memberof>
838 </doc> 701 </doc>
839 <doc fileid="cron-guide">
840 <memberof>sysadmin_general</memberof>
841 </doc>
842 <doc fileid="kernel-upgrade"> 702 <doc fileid="kernel-upgrade">
843 <memberof>sysadmin_general</memberof> 703 <memberof>sysadmin_general</memberof>
844 <memberof>upgrade</memberof> 704 <memberof>upgrade</memberof>
845 </doc> 705 </doc>
846 <doc fileid="ldap-howto">
847 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
848 <bugs>
849 <bug>102481</bug>
850 <bug stopper="yes">115130</bug>
851 </bugs>
852 </doc>
853 <doc fileid="openrc-migration"> 706 <doc fileid="openrc-migration">
854 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 707 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
855 <memberof>upgrade</memberof> 708 <memberof>upgrade</memberof>
856 </doc>
857 <doc fileid="multipath">
858 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
859 </doc>
860 <doc fileid="bind-guide">
861 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
862 </doc> 709 </doc>
863 <doc fileid="devrel-policy"> 710 <doc fileid="devrel-policy">
864 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 711 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
865 <memberof>project_devrel</memberof> 712 <memberof>project_devrel</memberof>
866 </doc> 713 </doc>
963 <memberof>project_security</memberof> 810 <memberof>project_security</memberof>
964 </doc> 811 </doc>
965 <doc fileid="forums-guide"> 812 <doc fileid="forums-guide">
966 <memberof>project_forums</memberof> 813 <memberof>project_forums</memberof>
967 </doc> 814 </doc>
968 <doc fileid="keychain-guide">
969 <memberof>desktop_apps</memberof>
970 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
971 </doc>
972 <doc fileid="metadoc-guide"> 815 <doc fileid="metadoc-guide">
973 <memberof>project_gdp</memberof> 816 <memberof>project_gdp</memberof>
974 </doc> 817 </doc>
975 <doc fileid="hpc-howto"> 818 <doc fileid="hpc-howto">
976 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 819 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
985 <memberof>install_other</memberof> 828 <memberof>install_other</memberof>
986 </doc> 829 </doc>
987 <doc fileid="grub-error-guide"> 830 <doc fileid="grub-error-guide">
988 <memberof>install_other</memberof> 831 <memberof>install_other</memberof>
989 </doc> 832 </doc>
990 <doc fileid="usb-guide"> 833 <doc fileid="grub2-migration">
991 <memberof>install_other</memberof> 834 <memberof>upgrade</memberof>
992 </doc>
993 <doc fileid="liveusb">
994 <memberof>install_other</memberof>
995 </doc> 835 </doc>
996 <doc fileid="apache-troubleshooting"> 836 <doc fileid="apache-troubleshooting">
997 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 837 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
998 </doc> 838 </doc>
999 <doc fileid="apache-upgrading"> 839 <doc fileid="apache-upgrading">
1000 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 840 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1001 <memberof>upgrade</memberof> 841 <memberof>upgrade</memberof>
1002 </doc> 842 </doc>
1003 <doc fileid="apache-developer"> 843 <doc fileid="apache-developer">
1004 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 844 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1005 </doc>
1006 <doc fileid="sudo-guide">
1007 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1008 </doc>
1009 <doc fileid="freebsd-guide">
1010 <memberof>install_guides</memberof>
1011 <memberof>project_base</memberof>
1012 </doc> 845 </doc>
1013 <doc fileid="mips-faq"> 846 <doc fileid="mips-faq">
1014 <memberof>faq</memberof> 847 <memberof>faq</memberof>
1015 </doc> 848 </doc>
1016 <doc fileid="mysql-upgrading"> 849 <doc fileid="mysql-upgrading">
1017 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 850 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1018 <memberof>upgrade</memberof> 851 <memberof>upgrade</memberof>
1019 </doc> 852 </doc>
1020 <doc fileid="mysql-upgrade-slotted">
1021 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1022 <memberof>upgrade</memberof>
1023 </doc>
1024 <doc fileid="gcc-upgrading"> 853 <doc fileid="gcc-upgrading">
1025 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1026 <memberof>upgrade</memberof>
1027 </doc>
1028 <doc fileid="change-chost">
1029 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 854 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1030 <memberof>upgrade</memberof> 855 <memberof>upgrade</memberof>
1031 </doc> 856 </doc>
1032 <doc fileid="x86-at-faq"> 857 <doc fileid="x86-at-faq">
1033 <memberof>project_base</memberof> 858 <memberof>project_base</memberof>
1041 <memberof>upgrade</memberof> 866 <memberof>upgrade</memberof>
1042 </doc> 867 </doc>
1043 <doc fileid="porting-modular-x"> 868 <doc fileid="porting-modular-x">
1044 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 869 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1045 </doc> 870 </doc>
871 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
872 <memberof>desktop_install</memberof>
873 <memberof>upgrade</memberof>
874 </doc>
1046 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade"> 875 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
1047 <memberof>desktop_install</memberof> 876 <memberof>desktop_install</memberof>
1048 <memberof>upgrade</memberof> 877 <memberof>upgrade</memberof>
1049 </doc> 878 </doc>
879 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
880 <memberof>desktop_install</memberof>
881 <memberof>upgrade</memberof>
882 </doc>
883 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
884 <memberof>desktop_install</memberof>
885 <memberof>upgrade</memberof>
886 </doc>
887 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
888 <memberof>desktop_install</memberof>
889 <memberof>upgrade</memberof>
890 </doc>
1050 <doc fileid="php-upgrade"> 891 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
892 <memberof>desktop_install</memberof>
1051 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 893 <memberof>upgrade</memberof>
894 </doc>
895 <doc fileid="ati-migration">
896 <memberof>desktop_install</memberof>
1052 <memberof>upgrade</memberof> 897 <memberof>upgrade</memberof>
1053 </doc> 898 </doc>
1054 <doc fileid="jffnms"> 899 <doc fileid="jffnms">
1055 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 900 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1056 </doc> 901 </doc>
1057 <doc fileid="vpnc-howto"> 902 <doc fileid="vpnc-howto">
1058 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 903 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1059 </doc> 904 </doc>
1060 <doc fileid="conky">
1061 <memberof>desktop_config</memberof>
1062 </doc>
1063 <doc fileid="ldapdns">
1064 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1065 </doc>
1066 <doc fileid="man-guide">
1067 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1068 </doc>
1069 <doc fileid="info-guide">
1070 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1071 </doc>
1072 <doc fileid="java-upgrade"> 905 <doc fileid="java-upgrade">
1073 <memberof>upgrade</memberof> 906 <memberof>upgrade</memberof>
1074 </doc> 907 </doc>
1075 <doc fileid="kernel-config"> 908 <doc fileid="kernel-config">
1076 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1077 </doc>
1078 <doc fileid="zsh">
1079 <memberof>sysadmin_general</memberof> 909 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1080 </doc> 910 </doc>
1081 <doc fileid="qa-autofailure"> 911 <doc fileid="qa-autofailure">
1082 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 912 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1083 </doc> 913 </doc>

Legend:
Removed from v.1.227  
changed lines
  Added in v.1.288

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20