/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.175 Revision 1.289
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.175 2007/03/22 12:30:49 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 2<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.289 2013/12/09 09:11:21 swift Exp $ -->
5<metadoc lang="en"> 4<metadoc lang="en">
6<version>1.101</version> 5 <version>1.206</version>
7 <members> 6 <members>
8 <lead>neysx</lead> 7 <lead>nightmorph</lead>
9 <member>fox2mike</member> 8 <member>flammie</member>
10 <member>swift</member> 9 <member>jkt</member>
11 <member>smithj</member>
12 <member>cam</member> 10 <member>rane</member>
13 <member>vanquirius</member> 11 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 12 <member>SwifT</member>
15 <member>nightmorph</member>
16 </members> 13 </members>
17 <categories> 14 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 15 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 16 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
21 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 17 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
22 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat> 18 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
23 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 19 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
24 <cat id="articles">Published Articles</cat> 20 <cat id="articles">Published Articles</cat>
25 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 21 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
26 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 22 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
27 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 23 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
28 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 24 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
29 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 25 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
30 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 26 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
31 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat> 27 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
32 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 28 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
33 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 29 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
34 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 30 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
35 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 31 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
36 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 32 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
37 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat> 33 <cat id="gentoodev_docs" parent="gentoodev">Development Related Documentation</cat>
38 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat> 34 <cat id="desktop">Gentoo Desktop Documentation Resources</cat>
39 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat> 35 <cat id="desktop_install" parent="desktop">Installing your Desktop</cat>
40 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat> 36 <cat id="desktop_config" parent="desktop">Configuring your Desktop</cat>
41 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat> 37 <cat id="desktop_apps" parent="desktop">Application Specific Documentation</cat>
42 <cat id="other">Other Documentation</cat> 38 <cat id="other">Other Documentation</cat>
43 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat> 39 <cat id="project">Project Specific Documentation</cat>
44 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat> 40 <cat id="project_base" parent="project">Base Project Documentation</cat>
45 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat> 41 <cat id="project_devrel" parent="project">Developer Relations Documentation</cat>
46 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat> 42 <cat id="project_gdp" parent="project">Documentation Project Documentation</cat>
47 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat> 43 <cat id="project_hardened" parent="project">Hardened Project Documentation</cat>
48 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat> 44 <cat id="project_infra" parent="project">Infrastructure Project Documentation</cat>
49 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat> 45 <cat id="project_metastructure" parent="project">Metastructure Project Documentation</cat>
50 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat> 46 <cat id="project_pr" parent="project">Public Relations Project Documentation</cat>
51 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat> 47 <cat id="project_releng" parent="project">Release Engineering Project Documentation</cat>
52 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 48 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
53 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 49 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
50 <cat id="project_overlays" parent="project">Gentoo Overlays Documentation</cat>
54 </categories> 51 </categories>
55 <files> 52 <files>
56 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 53 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
57 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file> 54 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file>
58 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file> 55 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file>
59 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file> 56 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file>
57 <file id="doc-languages">/doc/en/doc-languages.xml</file>
60 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file> 58 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file>
61 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 59 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
62 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file> 60 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
63 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 61 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
64 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 62 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
103 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file> 101 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
104 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file> 102 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
105 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file> 103 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
106 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file> 104 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
107 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file> 105 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
108 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
109 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
110 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file> 106 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
111 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file> 107 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
112 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
113 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
114 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
115 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
116 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
117 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 108 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
118 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 109 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
119 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
120 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
121 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
122 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
123 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 110 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
124 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 111 <file id="migration-2.6">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
125 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
126 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
127 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file> 112 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
128 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 113 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
129 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 114 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
130 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 115 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
116 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
131 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 117 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
118 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
132 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 119 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
133 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 120 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
121 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file>
122 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
123 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
134 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 124 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
135 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 125 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
136 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 126 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
137 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 127 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
138 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 128 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
139 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file> 129 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file>
140 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file> 130 <file id="hb-install-arm-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-arm-bootloader.xml</file>
131 <file id="hb-install-arm-disk">/doc/en/handbook/hb-install-arm-disk.xml</file>
132 <file id="hb-install-arm-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-arm-kernel.xml</file>
133 <file id="hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/hb-install-arm-medium.xml</file>
141 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file> 134 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file>
142 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file> 135 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file>
143 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 136 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
144 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file> 137 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file>
145 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file> 138 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
146 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file> 139 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file>
140 <file id="hb-install-ia64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-disk.xml</file>
141 <file id="hb-install-ia64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-kernel.xml</file>
142 <file id="hb-install-ia64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-medium.xml</file>
147 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 143 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
148 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 144 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
149 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 145 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
150 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 146 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
151 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file> 147 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
152 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
153 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 148 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
154 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 149 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
155 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 150 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
156 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 151 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
157 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 152 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
158 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file> 153 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file>
154 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
155 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
156 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
157 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
159 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 158 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
160 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file> 159 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file>
161 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 160 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
162 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file> 161 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file>
163 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file> 162 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file>
164 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
165 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file> 163 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file>
166 <file id="hb-install-x86+amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file> 164 <file id="hb-install-x86_amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file>
167 <file id="hb-install-x86+amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file> 165 <file id="hb-install-x86_amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file>
168 <file id="hb-install-x86+amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file> 166 <file id="hb-install-x86_amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file>
169 <file id="hb-install-x86+amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file> 167 <file id="hb-install-x86_amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file>
168 <file id="hb-install-blockdevices">/doc/en/handbook/hb-install-blockdevices.xml</file>
169 <file id="hb-install-bootconfig">/doc/en/handbook/hb-install-bootconfig.xml</file>
170 <file id="hb-install-filesystems">/doc/en/handbook/hb-install-filesystems.xml</file>
171 <file id="hb-install-kernelmodules">/doc/en/handbook/hb-install-kernelmodules.xml</file>
172 <file id="hb-install-kernelparams">/doc/en/handbook/hb-install-kernelparams.xml</file>
170 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file> 173 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file>
171 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file> 174 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file>
172 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 175 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
173 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 176 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
174 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 177 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
175 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 178 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
176 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
177 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
178 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
179 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
180 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
181 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 179 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
180 <file id="hb-portage-advanced">/doc/en/handbook/hb-portage-advanced.xml</file>
182 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 181 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
183 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 182 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
184 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 183 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
185 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 184 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
186 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 185 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
187 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 186 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
188 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 187 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
189 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 188 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
190 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 189 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
191 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 190 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
192 <file id="2006.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-alpha.xml</file>
193 <file id="2006.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-amd64.xml</file>
194 <file id="2006.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-hppa.xml</file>
195 <file id="2006.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-ppc64.xml</file>
196 <file id="2006.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-ppc.xml</file>
197 <file id="2006.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-sparc.xml</file>
198 <file id="2006.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2006.1/handbook-x86.xml</file>
199 <file id="2006.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-about.xml</file>
200 <file id="2006.1-hb-installer-about">/doc/en/handbook/2006.1/hb-installer-about.xml</file>
201 <file id="2006.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
202 <file id="2006.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
203 <file id="2006.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
204 <file id="2006.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
205 <file id="2006.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-config.xml</file>
206 <file id="2006.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-finalise.xml</file>
207 <file id="2006.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
208 <file id="2006.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
209 <file id="2006.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
210 <file id="2006.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
211 <file id="2006.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-network.xml</file>
212 <file id="2006.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-next.xml</file>
213 <file id="2006.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
214 <file id="2006.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
215 <file id="2006.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
216 <file id="2006.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
217 <file id="2006.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
218 <file id="2006.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
219 <file id="2006.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
220 <file id="2006.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
221 <file id="2006.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
222 <file id="2006.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
223 <file id="2006.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
224 <file id="2006.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
225 <file id="2006.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-stage.xml</file>
226 <file id="2006.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-system.xml</file>
227 <file id="2006.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-tools.xml</file>
228 <file id="2006.1-hb-install-gli-dialog">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-gli-dialog.xml</file>
229 <file id="2006.1-hb-install-gli-medium">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-gli-medium.xml</file>
230 <file id="2006.1-hb-install-gtkfe">/doc/en/handbook/2006.1/hb-install-gtkfe.xml</file>
231 <file id="2006.1-index">/doc/en/handbook/2006.1/index.xml</file>
232 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
233 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 191 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
234 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 192 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
235 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
236 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
237 <file id="quick-samba-howto">/doc/en/quick-samba-howto.xml</file>
238 <file id="ltsp">/doc/en/ltsp.xml</file>
239 <file id="gentoolkit">/doc/en/gentoolkit.xml</file>
240 <file id="gentoo-sparc-quickinstall">/doc/en/gentoo-sparc-quickinstall.xml</file>
241 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file> 193 <file id="gnupg-user">/doc/en/gnupg-user.xml</file>
242 <file id="ipv6">/doc/en/ipv6.xml</file>
243 <file id="guide-localization">/doc/en/guide-localization.xml</file>
244 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 194 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
245 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 195 <file id="kde4-guide">/proj/en/desktop/kde/kde4-guide.xml</file>
246 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
247 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
248 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
249 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 196 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
250 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
251 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file> 197 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
252 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 198 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
253 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
254 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
255 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 199 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
256 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 200 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
257 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 201 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
258 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 202 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
259 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file>
260 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 203 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
204 <file id="gentoo-x86-quickinstall-after-reboot">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-after-reboot.xml</file>
205 <file id="gentoo-x86-quickinstall-media">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-media.xml</file>
206 <file id="gentoo-x86-quickinstall-stage">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-stage.xml</file>
207 <file id="gentoo-x86-quickinstall-system">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall-system.xml</file>
261 <file id="gentoo-x86-quickinstall+raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file> 208 <file id="gentoo-x86-quickinstall_raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
262 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 209 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
263 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
264 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 210 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
265 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 211 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
266 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 212 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
267 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file>
268 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 213 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
269 <file id="nx-guide">/doc/en/nx-guide.xml</file>
270 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file>
271 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file>
272 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file>
273 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file>
274 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
275 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 214 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
276 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 215 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 216 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
278 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 217 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
279 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.16-upgrade.xml</file> 218 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.26-upgrade.xml</file>
280 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
281 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
282 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 219 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
283 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
284 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 220 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
285 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 221 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
286 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file> 222 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
287 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file> 223 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
288 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file> 224 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
289 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file> 225 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
290 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file> 226 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
291 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 227 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
292 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 228 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
293 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 229 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
230 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
231 <file id="gorg">/proj/en/gdp/doc/gorg.xml</file>
294 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 232 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
295 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file> 233 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
296 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 234 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
297 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file> 235 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
298 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file> 236 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
302 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file> 240 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
303 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file> 241 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
304 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file> 242 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
305 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 243 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
306 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 244 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
307 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
308 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
309 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file> 245 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
310 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file> 246 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
311 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 247 <file id="xserver-1.5-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.5-upgrade-guide.xml</file>
248 <file id="xserver-1.6-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.6-upgrade-guide.xml</file>
249 <file id="xserver-1.8-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.8-upgrade-guide.xml</file>
250 <file id="xserver-1.9-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.9-upgrade-guide.xml</file>
251 <file id="xserver-1.10-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/xorg-server-1.10-upgrade-guide.xml</file>
252 <file id="libxcb-1.4-upgrade">/proj/en/desktop/x/x11/libxcb-1.4-upgrade-guide.xml</file>
253 <file id="ati-migration">/proj/en/desktop/x/x11/ati-migration-guide.xml</file>
312 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 254 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
313 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 255 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
314 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 256 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
315 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 257 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
316 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 258 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
322 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file> 264 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file>
323 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 265 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
324 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 266 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
325 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 267 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
326 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 268 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
327 <file id="infra-serverstandards">/proj/en/infrastructure/server-standards.xml</file>
328 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 269 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
329 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
330 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 270 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
331 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
332 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 271 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
333 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file> 272 <file id="infra-faq">/proj/en/infrastructure/faq.xml</file>
334 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file> 273 <file id="infra-rsync">/proj/en/infrastructure/mirrors-rsync.xml</file>
335 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file> 274 <file id="metastructure-projectxml">/proj/en/metastructure/projectxml.xml</file>
336 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file> 275 <file id="pr-presentation">/proj/en/pr/docs/howto-presentation.xml</file>
342 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file> 281 <file id="security-index">/security/en/index.xml</file>
343 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file> 282 <file id="security-policy">/security/en/vulnerability-policy.xml</file>
344 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file> 283 <file id="security-coordination">/security/en/coordinator_guide.xml</file>
345 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file> 284 <file id="security-recruitment">/security/en/padawans.xml</file>
346 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file> 285 <file id="security-bugs">/security/en/bug-searching.xml</file>
347 <file id="keychain-guide">/doc/en/keychain-guide.xml</file>
348 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file> 286 <file id="metadoc-guide">/proj/en/gdp/doc/metadoc-guide.xml</file>
349 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 287 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
350 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 288 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
351 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
352 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 289 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
353 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 290 <file id="grub2-migration">/doc/en/grub2-migration.xml</file>
354 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
355 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
356 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file> 291 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
357 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 292 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
358 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 293 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
359 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 294 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
360 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 295 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
368 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 303 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
369 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 304 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
370 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 305 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
371 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 306 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
372 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 307 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
373 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file> 308 <file id="apache-troubleshooting">/proj/en/apache/doc/troubleshooting.xml</file>
374 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file> 309 <file id="apache-upgrading">/proj/en/apache/doc/upgrading.xml</file>
375 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file> 310 <file id="apache-developer">/proj/en/apache/doc/developer.xml</file>
376 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
377 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
378 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file> 311 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
379 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file> 312 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
380 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
381 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file> 313 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
382 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file> 314 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
383 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
384 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file> 315 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
385 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
386 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
387 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
388 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
389 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file> 316 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
390 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file> 317 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
391 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
392 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
393 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file> 318 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
319 <file id="openbox">/doc/en/openbox.xml</file>
320 <file id="lxde-howto">/doc/en/lxde-howto.xml</file>
321 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
394 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file> 322 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
395 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file> 323 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
324 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
325 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
326 <file id="xen-guide">/doc/en/xen-guide.xml</file>
327 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
328 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
329 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
330 <file id="pam-upgrade">/proj/en/base/pam/upgrade-0.99.xml</file>
331 <file id="embedded-handbook">/proj/en/base/embedded/handbook/index.xml</file>
332 <file id="texlive-migration-guide">/proj/en/tex/texlive-migration-guide.xml</file>
333 <file id="openrc-migration">/doc/en/openrc-migration.xml</file>
334 <file id="devmanual">/proj/en/qa/devmanual.xml</file>
396 </files> 335 </files>
397 <docs> 336 <docs>
337 <doc fileid="devmanual">
338 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
339 </doc>
398 <doc id="name-logo"> 340 <doc fileid="name-logo">
399 <memberof>other</memberof> 341 <memberof>other</memberof>
400 <fileid>name-logo</fileid>
401 </doc> 342 </doc>
402 <doc id="art-bash-ex-p1"> 343 <doc fileid="art-bash-ex-p1">
403 <memberof>articles_linux</memberof> 344 <memberof>articles_linux</memberof>
404 <fileid>art-bash-ex-p1</fileid>
405 </doc> 345 </doc>
406 <doc id="art-bash-ex-p2"> 346 <doc fileid="art-bash-ex-p2">
407 <memberof>articles_linux</memberof> 347 <memberof>articles_linux</memberof>
408 <fileid>art-bash-ex-p2</fileid>
409 </doc> 348 </doc>
410 <doc id="art-bash-ex-p3"> 349 <doc fileid="art-bash-ex-p3">
411 <memberof>articles_linux</memberof> 350 <memberof>articles_linux</memberof>
412 <fileid>art-bash-ex-p3</fileid>
413 </doc> 351 </doc>
414 <doc id="art-mk-distro-p1"> 352 <doc fileid="art-mk-distro-p1">
415 <memberof>articles_gentoo</memberof> 353 <memberof>articles_gentoo</memberof>
416 <fileid>art-mk-distro-p1</fileid>
417 </doc> 354 </doc>
418 <doc id="art-mk-distro-p2"> 355 <doc fileid="art-mk-distro-p2">
419 <memberof>articles_gentoo</memberof> 356 <memberof>articles_gentoo</memberof>
420 <fileid>art-mk-distro-p2</fileid>
421 </doc> 357 </doc>
422 <doc id="art-mk-distro-p3"> 358 <doc fileid="art-mk-distro-p3">
423 <memberof>articles_gentoo</memberof> 359 <memberof>articles_gentoo</memberof>
424 <fileid>art-mk-distro-p3</fileid>
425 </doc> 360 </doc>
426 <doc id="art-lpi-101-fundamentals-p1"> 361 <doc fileid="art-lpi-101-fundamentals-p1">
427 <memberof>articles_linux</memberof> 362 <memberof>articles_linux</memberof>
428 <fileid>art-lpi-101-fundamentals-p1</fileid>
429 </doc> 363 </doc>
430 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 364 <doc fileid="art-lpi-101-administration-p2">
431 <memberof>articles_linux</memberof> 365 <memberof>articles_linux</memberof>
432 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
433 </doc> 366 </doc>
434 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3"> 367 <doc fileid="art-lpi-101-intermediate-p3">
435 <memberof>articles_linux</memberof> 368 <memberof>articles_linux</memberof>
436 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
437 </doc> 369 </doc>
438 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4"> 370 <doc fileid="art-lpi-101-advanced-p4">
439 <memberof>articles_linux</memberof> 371 <memberof>articles_linux</memberof>
440 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
441 </doc> 372 </doc>
442 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 373 <doc fileid="art-ct-dyn-iptables-fw">
443 <memberof>articles_commth</memberof> 374 <memberof>articles_commth</memberof>
444 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
445 </doc> 375 </doc>
446 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 376 <doc fileid="art-ct-l-sed-p1">
447 <memberof>articles_commth</memberof> 377 <memberof>articles_commth</memberof>
448 <fileid>art-ct-l-sed-p1</fileid>
449 </doc> 378 </doc>
450 <doc id="art-ct-l-sed-p2"> 379 <doc fileid="art-ct-l-sed-p2">
451 <memberof>articles_commth</memberof> 380 <memberof>articles_commth</memberof>
452 <fileid>art-ct-l-sed-p2</fileid>
453 </doc> 381 </doc>
454 <doc id="art-ct-l-sed-p3"> 382 <doc fileid="art-ct-l-sed-p3">
455 <memberof>articles_commth</memberof> 383 <memberof>articles_commth</memberof>
456 <fileid>art-ct-l-sed-p3</fileid>
457 </doc> 384 </doc>
458 <doc id="art-ct-l-awk-p1"> 385 <doc fileid="art-ct-l-awk-p1">
459 <memberof>articles_commth</memberof> 386 <memberof>articles_commth</memberof>
460 <fileid>art-ct-l-awk-p1</fileid>
461 </doc> 387 </doc>
462 <doc id="art-ct-l-awk-p2"> 388 <doc fileid="art-ct-l-awk-p2">
463 <memberof>articles_commth</memberof> 389 <memberof>articles_commth</memberof>
464 <fileid>art-ct-l-awk-p2</fileid>
465 </doc> 390 </doc>
466 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 391 <doc fileid="art-ct-l-awk-p3">
467 <memberof>articles_commth</memberof> 392 <memberof>articles_commth</memberof>
468 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
469 </doc> 393 </doc>
470 <doc id="art-ct-l-posix-p1"> 394 <doc fileid="art-ct-l-posix-p1">
471 <memberof>articles_commth</memberof> 395 <memberof>articles_commth</memberof>
472 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
473 </doc> 396 </doc>
474 <doc id="art-ct-l-posix-p2"> 397 <doc fileid="art-ct-l-posix-p2">
475 <memberof>articles_commth</memberof> 398 <memberof>articles_commth</memberof>
476 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
477 </doc> 399 </doc>
478 <doc id="art-ct-l-posix-p3"> 400 <doc fileid="art-ct-l-posix-p3">
479 <memberof>articles_commth</memberof> 401 <memberof>articles_commth</memberof>
480 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
481 </doc> 402 </doc>
482 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 403 <doc fileid="art-ct-sta-iptables-fw">
483 <memberof>articles_commth</memberof> 404 <memberof>articles_commth</memberof>
484 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
485 </doc> 405 </doc>
486 <doc id="afig-ct-ext3-intro"> 406 <doc fileid="afig-ct-ext3-intro">
487 <memberof>articles_commth</memberof> 407 <memberof>articles_commth</memberof>
488 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
489 </doc> 408 </doc>
490 <doc id="samba-p1"> 409 <doc fileid="samba-p1">
491 <memberof>articles_commth</memberof> 410 <memberof>articles_commth</memberof>
492 <fileid>samba-p1</fileid>
493 </doc> 411 </doc>
494 <doc id="samba-p2"> 412 <doc fileid="samba-p2">
495 <memberof>articles_commth</memberof> 413 <memberof>articles_commth</memberof>
496 <fileid>samba-p2</fileid>
497 </doc> 414 </doc>
498 <doc id="samba-p3"> 415 <doc fileid="samba-p3">
499 <memberof>articles_commth</memberof> 416 <memberof>articles_commth</memberof>
500 <fileid>samba-p3</fileid>
501 </doc> 417 </doc>
502 <doc id="l-redesign-1"> 418 <doc fileid="l-redesign-1">
503 <memberof>articles_commth</memberof> 419 <memberof>articles_commth</memberof>
504 <fileid>l-redesign-1</fileid>
505 </doc> 420 </doc>
506 <doc id="l-redesign-2"> 421 <doc fileid="l-redesign-2">
507 <memberof>articles_commth</memberof> 422 <memberof>articles_commth</memberof>
508 <fileid>l-redesign-2</fileid>
509 </doc> 423 </doc>
510 <doc id="l-redesign-3"> 424 <doc fileid="l-redesign-3">
511 <memberof>articles_commth</memberof> 425 <memberof>articles_commth</memberof>
512 <fileid>l-redesign-3</fileid>
513 </doc> 426 </doc>
514 <doc id="l-redesign-4"> 427 <doc fileid="l-redesign-4">
515 <memberof>articles_commth</memberof> 428 <memberof>articles_commth</memberof>
516 <fileid>l-redesign-4</fileid>
517 </doc> 429 </doc>
518 <doc id="autotools-practices"> 430 <doc fileid="autotools-practices">
519 <memberof>articles_others</memberof> 431 <memberof>articles_others</memberof>
520 <fileid>autotools-practices</fileid>
521 </doc> 432 </doc>
522 <doc id="hardware-stability-p1"> 433 <doc fileid="hardware-stability-p1">
523 <memberof>articles_others</memberof> 434 <memberof>articles_others</memberof>
524 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
525 </doc> 435 </doc>
526 <doc id="hardware-stability-p2"> 436 <doc fileid="hardware-stability-p2">
527 <memberof>articles_others</memberof> 437 <memberof>articles_others</memberof>
528 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
529 </doc> 438 </doc>
530 <doc id="partitioning-p1"> 439 <doc fileid="partitioning-p1">
531 <memberof>articles_linux</memberof> 440 <memberof>articles_linux</memberof>
532 <fileid>partitioning-p1</fileid>
533 </doc> 441 </doc>
534 <doc id="partitioning-p2"> 442 <doc fileid="partitioning-p2">
535 <memberof>articles_linux</memberof> 443 <memberof>articles_linux</memberof>
536 <fileid>partitioning-p2</fileid>
537 </doc> 444 </doc>
538 <doc id="partition-planning-tips"> 445 <doc fileid="partition-planning-tips">
539 <memberof>articles_linux</memberof> 446 <memberof>articles_linux</memberof>
540 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
541 </doc> 447 </doc>
542 <doc id="maximum-swappage"> 448 <doc fileid="maximum-swappage">
543 <memberof>articles_linux</memberof> 449 <memberof>articles_linux</memberof>
544 <fileid>maximum-swappage</fileid>
545 </doc> 450 </doc>
546 <doc id="lvm-p1"> 451 <doc fileid="lvm-p1">
547 <memberof>articles_linux</memberof> 452 <memberof>articles_linux</memberof>
548 <fileid>lvm-p1</fileid>
549 </doc> 453 </doc>
550 <doc id="lvm-p2"> 454 <doc fileid="lvm-p2">
551 <memberof>articles_linux</memberof> 455 <memberof>articles_linux</memberof>
552 <fileid>lvm-p2</fileid>
553 </doc> 456 </doc>
554 <doc id="software-raid-p1"> 457 <doc fileid="software-raid-p1">
555 <memberof>articles_linux</memberof> 458 <memberof>articles_linux</memberof>
556 <fileid>software-raid-p1</fileid>
557 </doc> 459 </doc>
558 <doc id="software-raid-p2"> 460 <doc fileid="software-raid-p2">
559 <memberof>articles_linux</memberof> 461 <memberof>articles_linux</memberof>
560 <fileid>software-raid-p2</fileid>
561 </doc> 462 </doc>
562 <doc id="linux-kernel-compiling"> 463 <doc fileid="linux-kernel-compiling">
563 <memberof>articles_linux</memberof> 464 <memberof>articles_linux</memberof>
564 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
565 </doc> 465 </doc>
566 <doc id="art-prompt-magic"> 466 <doc fileid="art-prompt-magic">
567 <memberof>articles_linux</memberof> 467 <memberof>articles_linux</memberof>
568 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
569 </doc> 468 </doc>
570 <doc id="openssh-key-management-p1"> 469 <doc fileid="openssh-key-management-p1">
571 <memberof>articles_linux</memberof> 470 <memberof>articles_linux</memberof>
572 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
573 </doc> 471 </doc>
574 <doc id="openssh-key-management-p2"> 472 <doc fileid="openssh-key-management-p2">
575 <memberof>articles_linux</memberof> 473 <memberof>articles_linux</memberof>
576 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
577 </doc> 474 </doc>
578 <doc id="openssh-key-management-p3"> 475 <doc fileid="openssh-key-management-p3">
579 <memberof>articles_linux</memberof> 476 <memberof>articles_linux</memberof>
580 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
581 </doc> 477 </doc>
582 <doc id="l-afig-p8"> 478 <doc fileid="l-afig-p8">
583 <memberof>articles_linux</memberof>
584 <fileid>l-afig-p8</fileid>
585 </doc>
586 <doc id="bugzilla-howto">
587 <memberof>other</memberof> 479 <memberof>articles_linux</memberof>
588 <fileid>bugzie-howto</fileid>
589 </doc> 480 </doc>
590 <doc id="mysql-howto">
591 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
592 <fileid>mysql-howto</fileid>
593 </doc>
594 <doc id="postgres-howto"> 481 <doc fileid="postgres-howto">
595 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 482 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
596 <fileid>postgres-howto</fileid>
597 </doc> 483 </doc>
598 <doc id="bluetooth-guide"> 484 <doc fileid="bt-guide">
485 <memberof>desktop_config</memberof>
486 </doc>
487 <doc fileid="handbook_index">
488 <memberof>install_guides</memberof>
489 </doc>
490 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall">
491 <memberof>install_guides</memberof>
492 </doc>
493 <doc fileid="gentoo-x86-quickinstall_raid">
494 <memberof>install_guides</memberof>
495 </doc>
496 <doc fileid="amd64-howtos">
497 <memberof>project_base</memberof>
498 </doc>
499 <doc fileid="gentoo-alpha-faq">
500 <memberof>faq</memberof>
501 </doc>
502 <doc fileid="gentoo-amd64-faq">
503 <memberof>faq</memberof>
504 </doc>
505 <doc fileid="gentoo-ppc-faq">
506 <memberof>faq</memberof>
507 </doc>
508 <doc fileid="gentoo-sparc-faq">
509 <memberof>faq</memberof>
510 </doc>
511 <doc fileid="gentoo-x86-tipsntricks">
599 <memberof>install_other</memberof> 512 <memberof>install_other</memberof>
600 <fileid>bt-guide</fileid>
601 </doc> 513 </doc>
602 <doc id="utf-8"> 514 <doc fileid="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
515 <memberof>install_other</memberof>
516 <memberof>upgrade</memberof>
517 </doc>
518 <doc fileid="gentoo-upgrading">
519 <memberof>install_other</memberof>
520 <memberof>upgrade</memberof>
521 </doc>
522 <doc fileid="migration-2.6">
523 <memberof>install_other</memberof>
524 <memberof>upgrade</memberof>
525 </doc>
526 <doc fileid="genkernel">
527 <memberof>install_other</memberof>
528 </doc>
529 <doc fileid="handbook-x86">
530 <memberof>gentoo_portage</memberof>
531 <!--portage-intro-->
532 <bookref vchap="1" vpart="2"/>
533 </doc>
534 <doc fileid="handbook-x86">
535 <memberof>gentoo_portage</memberof>
536 <!--portage-features-->
537 <bookref vchap="3" vpart="2"/>
538 </doc>
539 <doc fileid="handbook-x86">
540 <memberof>gentoo_portage</memberof>
541 <!--working-with-portage-->
542 <bookref vpart="3"/>
543 </doc>
544 <doc fileid="handbook-x86">
545 <memberof>gentoo_portage</memberof>
546 <!--use-flags-->
547 <bookref vchap="2" vpart="2"/>
548 </doc>
549 <doc fileid="portage-utils">
550 <memberof>gentoo_portage</memberof>
551 </doc>
552 <doc fileid="handbook-x86">
553 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
554 <!--environment-variables-->
555 <bookref vchap="5" vpart="2"/>
556 </doc>
557 <doc fileid="handbook-x86">
558 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
559 <!--initscripts-->
560 <bookref vchap="4" vpart="2"/>
561 </doc>
562 <doc fileid="gentoo-kernel">
563 <memberof>gentoo_choices</memberof>
564 </doc>
565 <doc fileid="security-handbook-index">
603 <memberof>sysadmin_general</memberof> 566 <memberof>sysadmin_general</memberof>
567 </doc>
568 <doc fileid="devfs-guide">
569 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
570 </doc>
571 <doc fileid="printing-howto">
604 <memberof>desktop_config</memberof> 572 <memberof>desktop_config</memberof>
605 <fileid>utf-8</fileid>
606 </doc>
607 <doc id="handbook_index">
608 <memberof>install_guides</memberof>
609 <fileid>handbook_index</fileid>
610 </doc>
611 <doc id="2006.1-index">
612 <memberof>install_guides</memberof>
613 <fileid>2006.1-index</fileid>
614 </doc>
615 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
616 <memberof>install_guides</memberof>
617 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
618 </doc>
619 <doc id="gentoo-x86-quickinstall+raid">
620 <memberof>install_guides</memberof>
621 <fileid>gentoo-x86-quickinstall+raid</fileid>
622 </doc>
623 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
624 <memberof>install_guides</memberof>
625 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
626 </doc>
627 <doc id="amd64-howtos">
628 <memberof>project_base</memberof>
629 <fileid>amd64-howtos</fileid>
630 </doc>
631 <doc id="faq">
632 <memberof>faq</memberof>
633 <fileid>faq</fileid>
634 </doc>
635 <doc id="gentoo-alpha-faq">
636 <memberof>faq</memberof>
637 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
638 </doc>
639 <doc id="gentoo-amd64-faq">
640 <memberof>faq</memberof>
641 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
642 </doc>
643 <doc id="gentoo-ppc-faq">
644 <memberof>faq</memberof>
645 <fileid>gentoo-ppc-faq</fileid>
646 </doc>
647 <doc id="gentoo-sparc-faq">
648 <memberof>faq</memberof>
649 <fileid>gentoo-sparc-faq</fileid>
650 </doc>
651 <doc id="altinstall">
652 <memberof>install_other</memberof>
653 <fileid>altinstall</fileid>
654 </doc>
655 <doc id="lvm2">
656 <memberof>install_other</memberof>
657 <fileid>lvm2</fileid>
658 </doc>
659 <doc id="gentoo-x86-tipsntricks">
660 <memberof>install_other</memberof>
661 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
662 </doc>
663 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
664 <memberof>install_other</memberof>
665 <memberof>upgrade</memberof>
666 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
667 </doc>
668 <doc id="gentoo-upgrading">
669 <memberof>install_other</memberof>
670 <memberof>upgrade</memberof>
671 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
672 </doc>
673 <doc id="2.6-migration">
674 <memberof>install_other</memberof>
675 <memberof>upgrade</memberof>
676 <fileid>2.6-migration</fileid>
677 </doc>
678 <doc id="genkernel">
679 <memberof>install_other</memberof>
680 <fileid>genkernel</fileid>
681 </doc>
682 <doc id="portage-intro">
683 <memberof>gentoo_portage</memberof>
684 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid>
685 </doc>
686 <doc id="portage-features">
687 <memberof>gentoo_portage</memberof>
688 <fileid vpart="2" vchap="3">handbook-x86</fileid>
689 </doc>
690 <doc id="working-with-portage">
691 <memberof>gentoo_portage</memberof>
692 <fileid vpart="3">handbook-x86</fileid>
693 </doc>
694 <doc id="use-flags">
695 <memberof>gentoo_portage</memberof>
696 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid>
697 </doc>
698 <doc id="gentoolkit">
699 <memberof>gentoo_portage</memberof>
700 <fileid>gentoolkit</fileid>
701 </doc>
702 <doc id="portage-utils">
703 <memberof>gentoo_portage</memberof>
704 <fileid>portage-utils</fileid>
705 </doc>
706 <doc id="environment-variables">
707 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
708 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
709 </doc>
710 <doc id="initscripts">
711 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
712 <fileid vpart="2" vchap="4">handbook-x86</fileid>
713 </doc>
714 <doc id="gentoo-kernel">
715 <memberof>gentoo_choices</memberof>
716 <fileid>gentoo-kernel</fileid>
717 </doc>
718 <doc id="security-handbook-index">
719 <memberof>sysadmin_general</memberof> 573 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
720 <fileid>security-handbook-index</fileid>
721 </doc> 574 </doc>
722 <doc id="prelink-howto">
723 <memberof>sysadmin_general</memberof>
724 <fileid>prelink-howto</fileid>
725 </doc>
726 <doc id="ipv6">
727 <memberof>sysadmin_general</memberof>
728 <fileid>ipv6</fileid>
729 </doc>
730 <doc id="uml">
731 <memberof>sysadmin_general</memberof>
732 <fileid>uml</fileid>
733 </doc>
734 <doc id="diskless-howto">
735 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
736 <fileid>diskless-howto</fileid>
737 </doc>
738 <doc id="ltsp">
739 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
740 <fileid>ltsp</fileid>
741 </doc>
742 <doc id="distcc">
743 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
744 <fileid>distcc</fileid>
745 </doc>
746 <doc id="cross-distcc">
747 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
748 <fileid>cross-distcc</fileid>
749 </doc>
750 <doc id="devfs-guide">
751 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
752 <fileid>devfs-guide</fileid>
753 </doc>
754 <doc id="udev-guide">
755 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
756 <fileid>udev-guide</fileid>
757 </doc>
758 <doc id="printing-howto">
759 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
760 <fileid>printing-howto</fileid>
761 </doc>
762 <doc id="openafs">
763 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
764 <fileid>openafs</fileid>
765 <bugs>
766 <bug>68740</bug>
767 </bugs>
768 </doc>
769 <doc id="virt-mail-howto">
770 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
771 <fileid>virt-mail-howto</fileid>
772 </doc>
773 <doc id="mailfilter-guide"> 575 <doc fileid="mailfilter-guide">
774 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 576 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
775 <fileid>mailfilter-guide</fileid>
776 </doc> 577 </doc>
777 <doc id="qmail-howto"> 578 <doc fileid="qmail-howto">
778 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 579 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
779 <fileid>qmail-howto</fileid>
780 </doc> 580 </doc>
781 <doc id="gentoo-sparc-netboot-howto"> 581 <doc fileid="gentoo-sparc-netboot-howto">
782 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 582 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
783 <fileid>gentoo-sparc-netboot-howto</fileid>
784 </doc> 583 </doc>
785 <doc id="gentoo-sparc-obpreference"> 584 <doc fileid="gentoo-sparc-obpreference">
786 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 585 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
787 <fileid>gentoo-sparc-obpreference</fileid>
788 </doc> 586 </doc>
789 <doc id="quick-samba-howto">
790 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
791 <fileid>quick-samba-howto</fileid>
792 </doc>
793 <doc id="home-router-howto"> 587 <doc fileid="home-router-howto">
794 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 588 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
795 <fileid>home-router-howto</fileid>
796 </doc> 589 </doc>
797 <doc id="gentoo-dev-handbook"> 590 <doc fileid="gentoo-dev-handbook">
798 <memberof>gentoodev</memberof> 591 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
799 <memberof>project_devrel</memberof> 592 <memberof>project_devrel</memberof>
800 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid>
801 </doc> 593 </doc>
802 <doc id="doc-policy"> 594 <doc fileid="doc-policy">
803 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 595 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
804 <memberof>project_gdp</memberof> 596 <memberof>project_gdp</memberof>
805 <fileid>doc-policy</fileid>
806 </doc> 597 </doc>
807 <doc id="ebuild-submit">
808 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
809 <fileid>ebuild-submit</fileid>
810 </doc>
811 <doc id="xml-guide"> 598 <doc fileid="xml-guide">
812 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 599 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
813 <fileid>xml-guide</fileid>
814 </doc> 600 </doc>
815 <doc id="doc-tipsntricks"> 601 <doc fileid="doc-tipsntricks">
816 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 602 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
817 <memberof>project_gdp</memberof> 603 <memberof>project_gdp</memberof>
818 <fileid>doc-tipsntricks</fileid>
819 </doc> 604 </doc>
605 <doc fileid="handbook-release">
606 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
607 <memberof>project_gdp</memberof>
608 </doc>
609 <doc fileid="gorg">
610 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
611 <memberof>project_gdp</memberof>
612 </doc>
820 <doc id="cvs-tutorial"> 613 <doc fileid="cvs-tutorial">
821 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 614 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
822 <fileid>cvs-tutorial</fileid>
823 </doc> 615 </doc>
824 <doc id="about"> 616 <doc fileid="about">
825 <memberof>other</memberof> 617 <memberof>other</memberof>
826 <fileid>about</fileid>
827 </doc> 618 </doc>
828 <doc id="philosophy"> 619 <doc fileid="philosophy">
829 <memberof>other</memberof> 620 <memberof>other</memberof>
830 <fileid>philosophy</fileid>
831 </doc> 621 </doc>
832 <doc id="contract"> 622 <doc fileid="contract">
833 <memberof>other</memberof> 623 <memberof>other</memberof>
834 <fileid>contract</fileid>
835 </doc> 624 </doc>
836 <doc id="contact"> 625 <doc fileid="contact">
837 <memberof>other</memberof> 626 <memberof>other</memberof>
838 <fileid>contact</fileid>
839 </doc> 627 </doc>
840 <doc id="gentoo-graphics"> 628 <doc fileid="gentoo-graphics">
841 <memberof>other</memberof> 629 <memberof>other</memberof>
842 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
843 </doc> 630 </doc>
844 <doc id="irc"> 631 <doc fileid="irc">
845 <memberof>other</memberof> 632 <memberof>other</memberof>
846 <fileid>irc</fileid>
847 </doc> 633 </doc>
848 <doc id="mailing-lists"> 634 <doc fileid="mailing-lists">
849 <memberof>other</memberof> 635 <memberof>other</memberof>
850 <fileid>mailing-lists</fileid>
851 </doc> 636 </doc>
852 <doc id="screenshots"> 637 <doc fileid="screenshots">
853 <memberof>other</memberof> 638 <memberof>other</memberof>
854 <fileid>screenshots</fileid>
855 </doc> 639 </doc>
856 <doc id="sponsors"> 640 <doc fileid="sponsors">
857 <memberof>other</memberof> 641 <memberof>other</memberof>
858 <fileid>sponsors</fileid>
859 </doc> 642 </doc>
860 <doc id="howto-obtain-support"> 643 <doc fileid="howto-obtain-support">
861 <memberof>other</memberof> 644 <memberof>other</memberof>
862 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
863 </doc> 645 </doc>
864 <doc id="where-to-get"> 646 <doc fileid="where-to-get">
865 <memberof>other</memberof> 647 <memberof>other</memberof>
866 <fileid>where-to-get</fileid>
867 </doc> 648 </doc>
868 <doc id="site"> 649 <doc fileid="site">
869 <memberof>other</memberof> 650 <memberof>other</memberof>
870 <fileid>site</fileid>
871 </doc> 651 </doc>
872 <doc id="rsync"> 652 <doc fileid="rsync">
873 <memberof>other</memberof> 653 <memberof>other</memberof>
874 <fileid>rsync</fileid>
875 </doc> 654 </doc>
876 <doc id="source_mirrors"> 655 <doc fileid="source_mirrors">
877 <memberof>other</memberof>
878 <fileid>source_mirrors</fileid>
879 </doc>
880 <doc id="xorg-config">
881 <memberof>desktop_install</memberof> 656 <memberof>other</memberof>
882 <fileid>xorg-config</fileid>
883 </doc> 657 </doc>
884 <doc id="nvidia-guide"> 658 <doc fileid="kde4-guide">
885 <memberof>desktop_install</memberof> 659 <memberof>desktop_install</memberof>
886 <fileid>nvidia-guide</fileid>
887 </doc> 660 </doc>
888 <doc id="ati-faq">
889 <memberof>desktop_install</memberof>
890 <fileid>ati-faq</fileid>
891 <bugs>
892 <bug>83806</bug>
893 </bugs>
894 </doc>
895 <doc id="kde-config">
896 <memberof>desktop_install</memberof>
897 <fileid>kde-config</fileid>
898 </doc>
899 <doc id="gnome-config"> 661 <doc fileid="gnome-config">
900 <memberof>desktop_install</memberof> 662 <memberof>desktop_install</memberof>
901 <fileid>gnome-config</fileid>
902 </doc> 663 </doc>
903 <doc id="fluxbox-config">
904 <memberof>desktop_install</memberof>
905 <fileid>fluxbox-config</fileid>
906 </doc>
907 <doc id="xfce-config"> 664 <doc fileid="xfce-config">
908 <memberof>desktop_install</memberof> 665 <memberof>desktop_install</memberof>
909 <fileid>xfce-config</fileid>
910 </doc> 666 </doc>
667 <doc fileid="openbox">
668 <memberof>desktop_install</memberof>
669 </doc>
670 <doc fileid="lxde-howto">
671 <memberof>desktop_install</memberof>
672 </doc>
911 <doc id="vserver-howto"> 673 <doc fileid="vserver-howto">
912 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 674 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
913 <fileid>vserver-howto</fileid>
914 </doc> 675 </doc>
915 <doc id="alsa-guide"> 676 <doc fileid="java">
916 <memberof>desktop_config</memberof> 677 <memberof>desktop_config</memberof>
917 <fileid>alsa-guide</fileid> 678 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
918 <bugs>
919 <bug>48733</bug>
920 </bugs>
921 </doc> 679 </doc>
922 <doc id="java"> 680 <doc fileid="power-management-guide">
923 <memberof>desktop_config</memberof> 681 <memberof>desktop_config</memberof>
924 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
925 <fileid>java</fileid>
926 </doc> 682 </doc>
927 <doc id="guide-localization"> 683 <doc fileid="nano-basics-guide">
928 <memberof>desktop_config</memberof> 684 <memberof>desktop_apps</memberof>
685 </doc>
686 <doc fileid="vi-guide">
687 <memberof>desktop_apps</memberof>
688 </doc>
689 <doc fileid="gnupg-user">
690 <memberof>desktop_apps</memberof>
691 </doc>
692 <doc fileid="guide-to-mutt">
693 <memberof>desktop_apps</memberof>
694 </doc>
695 <doc fileid="vdr-guide">
696 <memberof>desktop_apps</memberof>
697 </doc>
698 <doc fileid="kernel-upgrade">
929 <memberof>sysadmin_general</memberof> 699 <memberof>sysadmin_general</memberof>
930 <fileid>guide-localization</fileid>
931 </doc>
932 <doc id="dri-howto">
933 <memberof>desktop_config</memberof>
934 <fileid>dri-howto</fileid>
935 </doc>
936 <doc id="power-management-guide">
937 <memberof>desktop_config</memberof>
938 <fileid>power-management-guide</fileid>
939 </doc>
940 <doc id="gpm">
941 <memberof>desktop_config</memberof>
942 <fileid>gpm</fileid>
943 </doc>
944 <doc id="kde-split-ebuilds">
945 <memberof>desktop_install</memberof>
946 <fileid>kde-split-ebuilds</fileid>
947 </doc>
948 <doc id="nano-basics-guide">
949 <memberof>desktop_apps</memberof> 700 <memberof>upgrade</memberof>
950 <fileid>nano-basics-guide</fileid>
951 </doc> 701 </doc>
952 <doc id="vi-guide"> 702 <doc fileid="openrc-migration">
953 <memberof>desktop_apps</memberof>
954 <fileid>vi-guide</fileid>
955 </doc>
956 <doc id="gnupg-user">
957 <memberof>desktop_apps</memberof>
958 <fileid>gnupg-user</fileid>
959 </doc>
960 <doc id="guide-to-mutt">
961 <memberof>desktop_apps</memberof>
962 <fileid>guide-to-mutt</fileid>
963 </doc>
964 <doc id="shoutcast-config">
965 <memberof>desktop_apps</memberof>
966 <fileid>shoutcast-config</fileid>
967 </doc>
968 <doc id="vdr-guide">
969 <memberof>desktop_apps</memberof>
970 <fileid>vdr-guide</fileid>
971 </doc>
972 <doc id="nx-guide">
973 <memberof>desktop_apps</memberof>
974 <fileid>nx-guide</fileid>
975 </doc>
976 <doc id="cron-guide">
977 <memberof>sysadmin_general</memberof> 703 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
978 <fileid>cron-guide</fileid>
979 </doc>
980 <doc id="kernel-upgrade">
981 <memberof>sysadmin_general</memberof>
982 <memberof>upgrade</memberof>
983 <fileid>kernel-upgrade</fileid>
984 </doc>
985 <doc id="ldap-howto">
986 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
987 <fileid>ldap-howto</fileid>
988 <bugs>
989 <bug>102481</bug>
990 <bug stopper="yes">115130</bug>
991 </bugs>
992 </doc>
993 <doc id="research_manifest">
994 <memberof>desktop_project</memberof>
995 <fileid>research_manifest</fileid>
996 </doc>
997 <doc id="x_maintaining">
998 <memberof>desktop_project</memberof>
999 <fileid>x_maintaining</fileid>
1000 </doc>
1001 <doc id="new-dev-training">
1002 <memberof>project_devrel</memberof> 704 <memberof>upgrade</memberof>
1003 <fileid>new-dev-training</fileid>
1004 </doc> 705 </doc>
1005 <doc id="devrel-policy"> 706 <doc fileid="devrel-policy">
1006 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 707 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1007 <memberof>project_devrel</memberof> 708 <memberof>project_devrel</memberof>
1008 <fileid>devrel-policy</fileid>
1009 </doc> 709 </doc>
1010 <doc id="translators-howto"> 710 <doc fileid="translators-howto">
1011 <memberof>project_gdp</memberof> 711 <memberof>project_gdp</memberof>
1012 <fileid>translators-howto</fileid>
1013 </doc> 712 </doc>
1014 <doc id="hardened-primer"> 713 <doc fileid="hardened-primer">
1015 <memberof>project_hardened</memberof> 714 <memberof>project_hardened</memberof>
1016 <fileid>hardened-primer</fileid>
1017 </doc> 715 </doc>
1018 <doc id="hardened-faq"> 716 <doc fileid="hardened-faq">
1019 <memberof>project_hardened</memberof> 717 <memberof>project_hardened</memberof>
1020 <fileid>hardened-faq</fileid>
1021 </doc> 718 </doc>
1022 <doc id="hardened-xorg"> 719 <doc fileid="hardened-xorg">
1023 <memberof>project_hardened</memberof> 720 <memberof>project_hardened</memberof>
1024 <fileid>hardened-xorg</fileid>
1025 </doc> 721 </doc>
1026 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 722 <doc fileid="hardened-pax-quickstart">
1027 <memberof>project_hardened</memberof> 723 <memberof>project_hardened</memberof>
1028 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
1029 </doc> 724 </doc>
1030 <doc id="hardened-grsec"> 725 <doc fileid="hardened-grsec">
1031 <memberof>project_hardened</memberof>
1032 <fileid>hardened-grsec</fileid>
1033 </doc>
1034 <doc id="hardened-capabilities">
1035 <memberof>project_hardened</memberof> 726 <memberof>project_hardened</memberof>
727 </doc>
1036 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 728 <doc fileid="hardened-capabilities">
1037 </doc>
1038 <doc id="hardened-selinux">
1039 <memberof>project_hardened</memberof> 729 <memberof>project_hardened</memberof>
730 </doc>
1040 <fileid>hardened-selinux</fileid> 731 <doc fileid="hardened-selinux">
1041 </doc>
1042 <doc id="hardened-rsbac-overview">
1043 <memberof>project_hardened</memberof> 732 <memberof>project_hardened</memberof>
733 </doc>
1044 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid> 734 <doc fileid="hardened-rsbac-overview">
1045 </doc>
1046 <doc id="hardened-rsbac-quickstart">
1047 <memberof>project_hardened</memberof> 735 <memberof>project_hardened</memberof>
736 </doc>
1048 <fileid>hardened-rsbac-quickstart</fileid> 737 <doc fileid="hardened-rsbac-quickstart">
738 <memberof>project_hardened</memberof>
1049 </doc> 739 </doc>
1050 <doc id="infra-email"> 740 <doc fileid="infra-email">
1051 <memberof>project_infra</memberof> 741 <memberof>project_infra</memberof>
1052 <fileid>infra-email</fileid>
1053 </doc> 742 </doc>
1054 <doc id="infra-cvsssh"> 743 <doc fileid="infra-cvsssh">
1055 <memberof>project_infra</memberof> 744 <memberof>project_infra</memberof>
1056 <fileid>infra-cvsssh</fileid>
1057 </doc> 745 </doc>
1058 <doc id="infra-machines"> 746 <doc fileid="infra-machines">
1059 <memberof>project_infra</memberof> 747 <memberof>project_infra</memberof>
1060 <fileid>infra-machines</fileid>
1061 </doc> 748 </doc>
1062 <doc id="infra-servers"> 749 <doc fileid="infra-servers">
1063 <memberof>project_infra</memberof> 750 <memberof>project_infra</memberof>
1064 <fileid>infra-servers</fileid>
1065 </doc> 751 </doc>
1066 <doc id="infra-serverstandards">
1067 <memberof>project_infra</memberof>
1068 <fileid>infra-serverstandards</fileid>
1069 </doc>
1070 <doc id="infra-tenshi"> 752 <doc fileid="infra-tenshi">
1071 <memberof>project_infra</memberof> 753 <memberof>project_infra</memberof>
1072 <fileid>infra-tenshi</fileid>
1073 </doc> 754 </doc>
1074 <doc id="infra-ntp"> 755 <doc fileid="infra-ntp">
1075 <memberof>project_infra</memberof> 756 <memberof>project_infra</memberof>
1076 <fileid>infra-ntp</fileid>
1077 </doc> 757 </doc>
1078 <doc id="infra-ssh"> 758 <doc fileid="infra-ssh">
1079 <memberof>project_infra</memberof> 759 <memberof>project_infra</memberof>
1080 <fileid>infra-ssh</fileid>
1081 </doc> 760 </doc>
1082 <doc id="infra-syslog"> 761 <doc fileid="infra-syslog">
1083 <memberof>project_infra</memberof> 762 <memberof>project_infra</memberof>
1084 <fileid>infra-syslog</fileid>
1085 </doc> 763 </doc>
1086 <doc id="infra-webspace"> 764 <doc fileid="infra-webspace">
1087 <memberof>project_infra</memberof> 765 <memberof>project_infra</memberof>
1088 <fileid>infra-webspace</fileid>
1089 </doc> 766 </doc>
1090 <doc id="infra-faq"> 767 <doc fileid="infra-faq">
1091 <memberof>project_infra</memberof> 768 <memberof>project_infra</memberof>
1092 <fileid>infra-faq</fileid>
1093 </doc> 769 </doc>
1094 <doc id="infra-rsync"> 770 <doc fileid="infra-rsync">
1095 <memberof>project_infra</memberof> 771 <memberof>project_infra</memberof>
1096 <fileid>infra-rsync</fileid>
1097 </doc> 772 </doc>
1098 <doc id="metastructure-projectxml"> 773 <doc fileid="metastructure-projectxml">
1099 <memberof>project_metastructure</memberof> 774 <memberof>project_metastructure</memberof>
1100 <fileid>metastructure-projectxml</fileid>
1101 </doc> 775 </doc>
1102 <doc id="pr-presentation"> 776 <doc fileid="pr-presentation">
1103 <memberof>project_pr</memberof> 777 <memberof>project_pr</memberof>
1104 <fileid>pr-presentation</fileid>
1105 </doc> 778 </doc>
1106 <doc id="catalyst-faq"> 779 <doc fileid="catalyst-faq">
1107 <memberof>project_releng</memberof> 780 <memberof>project_releng</memberof>
1108 <fileid>catalyst-faq</fileid>
1109 </doc> 781 </doc>
1110 <doc id="installer-design"> 782 <doc fileid="installer-design">
1111 <memberof>project_releng</memberof> 783 <memberof>project_releng</memberof>
1112 <fileid>installer-design</fileid>
1113 </doc> 784 </doc>
1114 <doc id="releng-guidelines"> 785 <doc fileid="releng-guidelines">
1115 <memberof>project_releng</memberof> 786 <memberof>project_releng</memberof>
1116 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 787 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1117 <fileid>releng-guidelines</fileid>
1118 </doc> 788 </doc>
1119 <doc id="profile-update"> 789 <doc fileid="profile-update">
1120 <memberof>project_releng</memberof> 790 <memberof>project_releng</memberof>
1121 <fileid>profile-update</fileid>
1122 </doc> 791 </doc>
1123 <doc id="security-index"> 792 <doc fileid="security-index">
1124 <memberof>project_security</memberof> 793 <memberof>project_security</memberof>
1125 <fileid>security-index</fileid>
1126 </doc> 794 </doc>
1127 <doc id="security-policy"> 795 <doc fileid="security-policy">
1128 <memberof>project_security</memberof> 796 <memberof>project_security</memberof>
1129 <memberof>gentoodev_policies</memberof> 797 <memberof>gentoodev_policies</memberof>
1130 <fileid>security-policy</fileid>
1131 </doc> 798 </doc>
1132 <doc id="security-coordination"> 799 <doc fileid="security-coordination">
1133 <memberof>project_security</memberof> 800 <memberof>project_security</memberof>
1134 <fileid>security-coordination</fileid>
1135 </doc> 801 </doc>
1136 <doc id="security-recruitment"> 802 <doc fileid="security-recruitment">
1137 <memberof>project_security</memberof> 803 <memberof>project_security</memberof>
1138 <fileid>security-recruitment</fileid>
1139 </doc> 804 </doc>
1140 <doc id="security-bugs"> 805 <doc fileid="security-bugs">
1141 <memberof>project_security</memberof> 806 <memberof>project_security</memberof>
1142 <fileid>security-bugs</fileid>
1143 </doc> 807 </doc>
1144 <doc id="forums-mod-guide"> 808 <doc fileid="forums-guide">
1145 <memberof>project_forums</memberof> 809 <memberof>project_forums</memberof>
1146 <fileid>forums-guide</fileid>
1147 </doc> 810 </doc>
1148 <doc id="keychain-guide">
1149 <memberof>desktop_apps</memberof>
1150 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1151 <fileid>keychain-guide</fileid>
1152 </doc>
1153 <doc id="metadoc-guide"> 811 <doc fileid="metadoc-guide">
1154 <memberof>project_gdp</memberof> 812 <memberof>project_gdp</memberof>
1155 <fileid>metadoc-guide</fileid>
1156 </doc> 813 </doc>
1157 <doc id="hpc-howto"> 814 <doc fileid="hpc-howto">
1158 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 815 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1159 <fileid>hpc-howto</fileid>
1160 </doc> 816 </doc>
1161 <doc id="gnap-userguide"> 817 <doc fileid="gnap-userguide">
1162 <memberof>project_base</memberof> 818 <memberof>project_base</memberof>
1163 <fileid>gnap-userguide</fileid>
1164 </doc> 819 </doc>
820 <doc fileid="embedded-handbook">
821 <memberof>project_base</memberof>
822 </doc>
1165 <doc id="mips-requirements"> 823 <doc fileid="mips-requirements">
1166 <memberof>install_other</memberof> 824 <memberof>install_other</memberof>
1167 <fileid>mips-requirements</fileid>
1168 </doc> 825 </doc>
1169 <doc id="grub-error-guide"> 826 <doc fileid="grub-error-guide">
1170 <memberof>install_other</memberof> 827 <memberof>install_other</memberof>
1171 <fileid>grub-error-guide</fileid>
1172 </doc> 828 </doc>
1173 <doc id="usb-guide"> 829 <doc fileid="grub2-migration">
1174 <memberof>install_other</memberof> 830 <memberof>upgrade</memberof>
1175 <fileid>usb-guide</fileid>
1176 </doc> 831 </doc>
1177 <doc id="liveusb">
1178 <memberof>install_other</memberof>
1179 <fileid>liveusb</fileid>
1180 </doc>
1181 <doc id="apache-troubleshooting"> 832 <doc fileid="apache-troubleshooting">
1182 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 833 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1183 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1184 </doc> 834 </doc>
1185 <doc id="apache-upgrading"> 835 <doc fileid="apache-upgrading">
1186 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1187 <memberof>upgrade</memberof> 836 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1188 <fileid>apache-upgrading</fileid> 837 <memberof>upgrade</memberof>
1189 </doc> 838 </doc>
1190 <doc id="apache-developer"> 839 <doc fileid="apache-developer">
840 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
841 </doc>
842 <doc fileid="mips-faq">
843 <memberof>faq</memberof>
844 </doc>
845 <doc fileid="mysql-upgrading">
846 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1191 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 847 <memberof>upgrade</memberof>
1192 <fileid>apache-developer</fileid>
1193 </doc> 848 </doc>
1194 <doc id="sudo-guide"> 849 <doc fileid="gcc-upgrading">
850 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
851 <memberof>upgrade</memberof>
852 </doc>
853 <doc fileid="x86-at-faq">
854 <memberof>project_base</memberof>
855 </doc>
856 <doc fileid="gnome-upgrade">
857 <memberof>desktop_install</memberof>
858 <memberof>upgrade</memberof>
859 </doc>
860 <doc fileid="modular-x-howto">
861 <memberof>desktop_install</memberof>
862 <memberof>upgrade</memberof>
863 </doc>
864 <doc fileid="porting-modular-x">
865 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
866 </doc>
867 <doc fileid="xserver-1.5-upgrade">
868 <memberof>desktop_install</memberof>
869 <memberof>upgrade</memberof>
870 </doc>
871 <doc fileid="xserver-1.6-upgrade">
872 <memberof>desktop_install</memberof>
873 <memberof>upgrade</memberof>
874 </doc>
875 <doc fileid="xserver-1.8-upgrade">
876 <memberof>desktop_install</memberof>
877 <memberof>upgrade</memberof>
878 </doc>
879 <doc fileid="xserver-1.9-upgrade">
880 <memberof>desktop_install</memberof>
881 <memberof>upgrade</memberof>
882 </doc>
883 <doc fileid="xserver-1.10-upgrade">
884 <memberof>desktop_install</memberof>
885 <memberof>upgrade</memberof>
886 </doc>
887 <doc fileid="libxcb-1.4-upgrade">
888 <memberof>desktop_install</memberof>
889 <memberof>upgrade</memberof>
890 </doc>
891 <doc fileid="ati-migration">
892 <memberof>desktop_install</memberof>
893 <memberof>upgrade</memberof>
894 </doc>
895 <doc fileid="jffnms">
896 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
897 </doc>
898 <doc fileid="vpnc-howto">
899 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
900 </doc>
901 <doc fileid="java-upgrade">
902 <memberof>upgrade</memberof>
903 </doc>
904 <doc fileid="kernel-config">
1195 <memberof>sysadmin_general</memberof> 905 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1196 <fileid>sudo-guide</fileid>
1197 </doc> 906 </doc>
907 <doc fileid="qa-autofailure">
908 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
909 </doc>
910 <doc fileid="qa-automagic">
911 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
912 </doc>
913 <doc fileid="qa-backtraces">
914 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
915 </doc>
916 <doc fileid="manually-fixing-portage">
917 <memberof>gentoo_portage</memberof>
918 </doc>
1198 <doc id="freebsd-guide"> 919 <doc fileid="xen-guide">
1199 <memberof>install_guides</memberof> 920 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
921 </doc>
922 <doc fileid="overlays-userguide">
1200 <memberof>project_base</memberof> 923 <memberof>project_overlays</memberof>
1201 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1202 </doc>
1203 <doc id="mips-faq">
1204 <memberof>faq</memberof>
1205 <fileid>mips-faq</fileid>
1206 </doc>
1207 <doc id="mysql-upgrading">
1208 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1209 <memberof>upgrade</memberof> 924 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1210 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1211 </doc> 925 </doc>
1212 <doc id="mysql-upgrade-slotted"> 926 <doc fileid="overlays-devguide">
1213 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1214 <memberof>upgrade</memberof>
1215 <fileid>mysql-upgrade-slotted</fileid>
1216 </doc>
1217 <doc id="gcc-upgrading">
1218 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1219 <memberof>upgrade</memberof>
1220 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1221 </doc>
1222 <doc id="change-chost">
1223 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1224 <memberof>upgrade</memberof>
1225 <fileid>change-chost</fileid>
1226 </doc>
1227 <doc id="x86-at-faq">
1228 <memberof>project_base</memberof> 927 <memberof>project_overlays</memberof>
1229 <fileid>x86-at-faq</fileid>
1230 </doc>
1231 <doc id="gnome-upgrade">
1232 <memberof>desktop_install</memberof>
1233 <memberof>upgrade</memberof>
1234 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1235 </doc>
1236 <doc id="modular-x-howto">
1237 <memberof>desktop</memberof>
1238 <memberof>upgrade</memberof>
1239 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1240 </doc>
1241 <doc id="porting-modular-x">
1242 <memberof>desktop</memberof>
1243 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 928 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1244 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1245 </doc> 929 </doc>
1246 <doc id="php-upgrade"> 930 <doc fileid="overlays-policy">
1247 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1248 <memberof>upgrade</memberof> 931 <memberof>project_overlays</memberof>
1249 <fileid>php-upgrade</fileid>
1250 </doc>
1251 <doc id="jffnms">
1252 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1253 <fileid>jffnms</fileid>
1254 </doc>
1255 <doc id="conky">
1256 <memberof>desktop_config</memberof>
1257 <fileid>conky</fileid>
1258 </doc>
1259 <doc id="ldapdns">
1260 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1261 <fileid>ldapdns</fileid>
1262 </doc>
1263 <doc id="man-guide">
1264 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1265 <fileid>man-guide</fileid>
1266 </doc>
1267 <doc id="info-guide">
1268 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1269 <fileid>info-guide</fileid>
1270 </doc>
1271 <doc id="java-upgrade">
1272 <memberof>upgrade</memberof>
1273 <fileid>java-upgrade</fileid>
1274 </doc>
1275 <doc id="kernel-config">
1276 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1277 <fileid>kernel-config</fileid>
1278 </doc>
1279 <doc id="zsh">
1280 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1281 <fileid>zsh</fileid>
1282 </doc>
1283 <doc id="qa-autofailure">
1284 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 932 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1285 <fileid>qa-autofailure</fileid>
1286 </doc>
1287 <doc id="qa-automagic">
1288 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 933 <memberof>gentdev_policies</memberof>
1289 <fileid>qa-automagic</fileid> 934 </doc>
935 <doc fileid="pam-upgrade">
936 <memberof>upgrade</memberof>
937 </doc>
938 <doc fileid="texlive-migration-guide">
939 <memberof>upgrade</memberof>
1290 </doc> 940 </doc>
1291 </docs> 941 </docs>
1292</metadoc> 942</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.175  
changed lines
  Added in v.1.289

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20