/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.100
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.100 2005/08/21 16:56:57 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.30</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 67 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 68 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 69 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 70 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 71 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
72 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
73 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
74 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 75 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 76 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 77 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
78 <file id="partitioning-p1">/doc/en/articles/partitioning-p1.xml</file>
79 <file id="partitioning-p2">/doc/en/articles/partitioning-p2.xml</file>
80 <file id="partition-planning-tips">/doc/en/articles/partition-planning-tips.xml</file>
81 <file id="maximum-swappage">/doc/en/articles/maximum-swappage.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 82 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 83 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
76 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 84 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
77 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 85 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
78 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 86 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 99 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 100 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 101 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 102 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 103 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 104 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file> 105 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 106 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 107 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 108 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file> 234 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file> 235 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file> 236 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 237 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 238 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
239 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
240 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
241 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
242 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
243 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
244 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
245 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
246 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
247 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
248 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
249 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
250 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
251 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
252 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
253 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
254 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
255 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
256 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
257 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
258 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
259 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
260 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
261 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
262 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
263 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
264 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
265 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
266 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
267 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
268 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
269 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
270 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
271 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
272 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
273 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
274 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
275 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
276 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
277 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
278 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
279 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
280 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
281 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
282 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 283 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 284 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 285 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 286 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 287 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 334 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 335 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 336 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 337 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 338 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file>
339 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
340 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
341 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
342 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 343 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 344 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 345 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 346 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
347 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 348 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
294 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 349 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
295 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 350 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
296 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 351 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
297 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 352 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 412 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 413 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 414 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 415 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 416 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
417 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
418 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
419 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
420 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
362 </files> 421 </files>
363 <docs> 422 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 423 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 424 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 425 <fileid>name-logo</fileid>
423 </doc> 482 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 483 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 484 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 485 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 486 </doc>
487 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
488 <memberof>articles_commth</memberof>
489 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
490 </doc>
491 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
492 <memberof>articles_commth</memberof>
493 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
494 </doc>
495 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
496 <memberof>articles_commth</memberof>
497 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
498 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 499 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 500 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 501 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 502 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 503 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 504 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 505 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 506 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 507 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 508 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 509 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
510 </doc>
511 <doc id="partitioning-p1">
512 <memberof>articles_linux</memberof>
513 <fileid>partitioning-p1</fileid>
514 </doc>
515 <doc id="partitioning-p2">
516 <memberof>articles_linux</memberof>
517 <fileid>partitioning-p2</fileid>
518 </doc>
519 <doc id="partition-planning-tips">
520 <memberof>articles_linux</memberof>
521 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
522 </doc>
523 <doc id="maximum-swappage">
524 <memberof>articles_linux</memberof>
525 <fileid>maximum-swappage</fileid>
439 </doc> 526 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 527 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 528 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 529 <fileid>bugzie-howto</fileid>
443 </doc> 530 </doc>
448 </doc> 535 </doc>
449 <doc id="handbook_index"> 536 <doc id="handbook_index">
450 <memberof>install_guides</memberof> 537 <memberof>install_guides</memberof>
451 <fileid>handbook_index</fileid> 538 <fileid>handbook_index</fileid>
452 </doc> 539 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 540 <doc id="2005.1-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 541 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 542 <fileid>2005.1-index</fileid>
456 </doc> 543 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 544 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 545 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 546 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 547 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 548 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 549 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 550 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
551 <bugs>
552 <bug>91769</bug>
553 </bugs>
464 </doc> 554 </doc>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools"> 555 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools">
466 <memberof>install_guides</memberof> 556 <memberof>install_guides</memberof>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid> 557 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc> 558 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 559 <doc id="amd64-technotes">
470 <memberof>install_guides</memberof> 560 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 561 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 562 <fileid>amd64-technotes</fileid>
473 </doc> 563 </doc>
564 <doc id="amd64-howtos">
565 <memberof>project_base</memberof>
566 <fileid>amd64-howtos</fileid>
567 </doc>
474 <doc id="faq"> 568 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 569 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 570 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 571 </doc>
478 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 572 <doc id="gentoo-amd64-faq">
662 <fileid>cvs-tutorial</fileid> 756 <fileid>cvs-tutorial</fileid>
663 </doc> 757 </doc>
664 <doc id="about"> 758 <doc id="about">
665 <memberof>other</memberof> 759 <memberof>other</memberof>
666 <fileid>about</fileid> 760 <fileid>about</fileid>
761 </doc>
762 <doc id="philosophy">
763 <memberof>other</memberof>
764 <fileid>philosophy</fileid>
667 </doc> 765 </doc>
668 <doc id="contract"> 766 <doc id="contract">
669 <memberof>other</memberof> 767 <memberof>other</memberof>
670 <fileid>contract</fileid> 768 <fileid>contract</fileid>
671 </doc> 769 </doc>
974 </doc> 1072 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1073 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1074 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1075 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1076 </doc>
1077 <doc id="apache-troubleshooting">
1078 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1079 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1080 </doc>
1081 <doc id="apache-upgrading">
1082 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1083 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1084 </doc>
1085 <doc id="apache-developer">
1086 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1087 <fileid>apache-developer</fileid>
1088 </doc>
1089 <doc id="sudo-guide">
1090 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1091 <fileid>sudo-guide</fileid>
1092 </doc>
979 </docs> 1093 </docs>
980</metadoc> 1094</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.100

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20