/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.117
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.117 2005/10/29 07:54:44 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.46</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 52 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
52 </categories> 53 </categories>
53 <files> 54 <files>
54 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
55 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 56 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
57 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
56 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 58 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
57 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 59 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
58 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 60 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
59 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 61 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
60 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 62 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 68 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 69 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 70 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 71 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 72 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
73 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
74 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
75 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 76 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
77 <file id="afig-ct-ext3-intro">/doc/en/articles/afig-ct-ext3-intro.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 78 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 79 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
80 <file id="partitioning-p1">/doc/en/articles/partitioning-p1.xml</file>
81 <file id="partitioning-p2">/doc/en/articles/partitioning-p2.xml</file>
82 <file id="partition-planning-tips">/doc/en/articles/partition-planning-tips.xml</file>
83 <file id="maximum-swappage">/doc/en/articles/maximum-swappage.xml</file>
84 <file id="lvm-p1">/doc/en/articles/lvm-p1.xml</file>
85 <file id="lvm-p2">/doc/en/articles/lvm-p2.xml</file>
86 <file id="software-raid-p1">/doc/en/articles/software-raid-p1.xml</file>
87 <file id="software-raid-p2">/doc/en/articles/software-raid-p2.xml</file>
88 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file>
89 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file>
90 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file>
91 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file>
92 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file>
93 <file id="samba-p1">/doc/en/articles/samba-p1.xml</file>
94 <file id="samba-p2">/doc/en/articles/samba-p2.xml</file>
95 <file id="samba-p3">/doc/en/articles/samba-p3.xml</file>
96 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
97 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
98 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
99 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 100 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
101 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
102 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 103 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
76 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 104 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
77 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 105 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
78 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 106 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
79 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 107 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
85 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 113 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
86 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 114 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
87 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 115 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
88 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 116 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
89 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 117 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
90 <file id="gentoo-alpha-compaq-tools">/doc/en/gentoo-alpha-compaq-tools.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 118 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 119 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 120 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 121 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 122 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 123 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file> 124 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 125 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 126 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 127 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file> 253 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file> 254 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file> 255 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 256 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 257 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
258 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
259 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
260 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
261 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
262 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
263 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
264 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
265 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
266 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
267 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
268 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
269 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
270 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
271 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
272 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
273 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
274 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
275 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
276 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
277 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
278 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
279 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
280 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
281 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
282 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
283 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
284 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
285 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
286 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
287 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
288 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
289 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
290 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
291 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
292 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
293 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
294 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
295 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
296 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
297 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
298 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
299 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
300 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
301 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 302 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 303 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 304 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 305 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 306 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 353 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 354 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 355 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 356 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 357 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file>
358 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
359 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
360 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
361 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 362 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 363 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 364 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 365 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
366 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 367 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
368 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
369 <file id="irc-gentoo-policy">/main/en/irc-gentoo-policy.xml</file>
370 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
371 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
372 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
373 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
374 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
375 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
294 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 376 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
295 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 377 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
296 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 378 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
297 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 379 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
298 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 380 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file>
300 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 382 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
301 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 383 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
302 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 384 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
303 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 385 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
304 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 386 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
305 <file id="hardened-grsec2">/proj/en/hardened/grsecurity2.xml</file>
306 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 387 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
307 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 388 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file>
308 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file> 389 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
309 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file> 390 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
310 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file> 391 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 438 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 439 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 440 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 441 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 442 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
443 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
444 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
445 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
446 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
447 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
448 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
449 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
362 </files> 450 </files>
363 <docs> 451 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 452 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 453 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 454 <fileid>name-logo</fileid>
423 </doc> 511 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 512 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 513 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 514 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 515 </doc>
516 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
517 <memberof>articles_commth</memberof>
518 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
519 </doc>
520 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
521 <memberof>articles_commth</memberof>
522 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
523 </doc>
524 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
525 <memberof>articles_commth</memberof>
526 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
527 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 528 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 529 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 530 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 531 </doc>
532 <doc id="afig-ct-ext3-intro">
533 <memberof>articles_commth</memberof>
534 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
535 </doc>
536 <doc id="samba-p1">
537 <memberof>articles_commth</memberof>
538 <fileid>samba-p1</fileid>
539 </doc>
540 <doc id="samba-p2">
541 <memberof>articles_commth</memberof>
542 <fileid>samba-p2</fileid>
543 </doc>
544 <doc id="samba-p3">
545 <memberof>articles_commth</memberof>
546 <fileid>samba-p3</fileid>
547 </doc>
548 <doc id="l-redesign-1">
549 <memberof>articles_commth</memberof>
550 <fileid>l-redesign-1</fileid>
551 </doc>
552 <doc id="l-redesign-2">
553 <memberof>articles_commth</memberof>
554 <fileid>l-redesign-2</fileid>
555 </doc>
556 <doc id="l-redesign-3">
557 <memberof>articles_commth</memberof>
558 <fileid>l-redesign-3</fileid>
559 </doc>
560 <doc id="l-redesign-4">
561 <memberof>articles_commth</memberof>
562 <fileid>l-redesign-4</fileid>
563 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 564 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 565 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 566 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 567 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 568 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 569 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 570 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
439 </doc> 571 </doc>
572 <doc id="partitioning-p1">
573 <memberof>articles_linux</memberof>
574 <fileid>partitioning-p1</fileid>
575 </doc>
576 <doc id="partitioning-p2">
577 <memberof>articles_linux</memberof>
578 <fileid>partitioning-p2</fileid>
579 </doc>
580 <doc id="partition-planning-tips">
581 <memberof>articles_linux</memberof>
582 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
583 </doc>
584 <doc id="maximum-swappage">
585 <memberof>articles_linux</memberof>
586 <fileid>maximum-swappage</fileid>
587 </doc>
588 <doc id="lvm-p1">
589 <memberof>articles_linux</memberof>
590 <fileid>lvm-p1</fileid>
591 </doc>
592 <doc id="lvm-p2">
593 <memberof>articles_linux</memberof>
594 <fileid>lvm-p2</fileid>
595 </doc>
596 <doc id="software-raid-p1">
597 <memberof>articles_linux</memberof>
598 <fileid>software-raid-p1</fileid>
599 </doc>
600 <doc id="software-raid-p2">
601 <memberof>articles_linux</memberof>
602 <fileid>software-raid-p2</fileid>
603 </doc>
604 <doc id="linux-kernel-compiling">
605 <memberof>articles_linux</memberof>
606 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
607 </doc>
608 <doc id="art-prompt-magic">
609 <memberof>articles_linux</memberof>
610 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
611 </doc>
612 <doc id="openssh-key-management-p1">
613 <memberof>articles_linux</memberof>
614 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
615 </doc>
616 <doc id="openssh-key-management-p2">
617 <memberof>articles_linux</memberof>
618 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
619 </doc>
620 <doc id="openssh-key-management-p3">
621 <memberof>articles_linux</memberof>
622 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
623 </doc>
624 <doc id="l-afig-p8">
625 <memberof>articles_linux</memberof>
626 <fileid>l-afig-p8</fileid>
627 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 628 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 629 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 630 <fileid>bugzie-howto</fileid>
631 </doc>
632 <doc id="mysql-howto">
633 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
634 <fileid>mysql-howto</fileid>
635 </doc>
636 <doc id="bluetooth-guide">
637 <memberof>install_other</memberof>
638 <fileid>bt-guide</fileid>
443 </doc> 639 </doc>
444 <doc id="utf-8"> 640 <doc id="utf-8">
445 <memberof>sysadmin_general</memberof> 641 <memberof>sysadmin_general</memberof>
446 <memberof>desktop_config</memberof> 642 <memberof>desktop_config</memberof>
447 <fileid>utf-8</fileid> 643 <fileid>utf-8</fileid>
448 </doc> 644 </doc>
449 <doc id="handbook_index"> 645 <doc id="handbook_index">
450 <memberof>install_guides</memberof> 646 <memberof>install_guides</memberof>
451 <fileid>handbook_index</fileid> 647 <fileid>handbook_index</fileid>
452 </doc> 648 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 649 <doc id="2005.1-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 650 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 651 <fileid>2005.1-index</fileid>
456 </doc> 652 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 653 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 654 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 655 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 656 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 657 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 658 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 659 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
464 </doc> 660 <bugs>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools"> 661 <bug>91769</bug>
466 <memberof>install_guides</memberof> 662 </bugs>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc> 663 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 664 <doc id="amd64-technotes">
470 <memberof>install_guides</memberof> 665 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 666 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 667 <fileid>amd64-technotes</fileid>
473 </doc> 668 </doc>
669 <doc id="amd64-howtos">
670 <memberof>project_base</memberof>
671 <fileid>amd64-howtos</fileid>
672 </doc>
474 <doc id="faq"> 673 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 674 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 675 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 676 </doc>
478 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 677 <doc id="gentoo-amd64-faq">
663 </doc> 862 </doc>
664 <doc id="about"> 863 <doc id="about">
665 <memberof>other</memberof> 864 <memberof>other</memberof>
666 <fileid>about</fileid> 865 <fileid>about</fileid>
667 </doc> 866 </doc>
867 <doc id="philosophy">
868 <memberof>other</memberof>
869 <fileid>philosophy</fileid>
870 </doc>
668 <doc id="contract"> 871 <doc id="contract">
669 <memberof>other</memberof> 872 <memberof>other</memberof>
670 <fileid>contract</fileid> 873 <fileid>contract</fileid>
874 </doc>
875 <doc id="gentoo-graphics">
876 <memberof>other</memberof>
877 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
878 </doc>
879 <doc id="irc-gentoo-policy">
880 <memberof>other</memberof>
881 <fileid>irc-gentoo-policy</fileid>
882 </doc>
883 <doc id="irc">
884 <memberof>other</memberof>
885 <fileid>irc</fileid>
886 </doc>
887 <doc id="mailing-lists">
888 <memberof>other</memberof>
889 <fileid>mailing-lists</fileid>
890 </doc>
891 <doc id="screenshots">
892 <memberof>other</memberof>
893 <fileid>screenshots</fileid>
894 </doc>
895 <doc id="sponsors">
896 <memberof>other</memberof>
897 <fileid>sponsors</fileid>
898 </doc>
899 <doc id="howto-obtain-support">
900 <memberof>other</memberof>
901 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
902 </doc>
903 <doc id="where-to-get">
904 <memberof>other</memberof>
905 <fileid>where-to-get</fileid>
671 </doc> 906 </doc>
672 <doc id="site"> 907 <doc id="site">
673 <memberof>other</memberof> 908 <memberof>other</memberof>
674 <fileid>site</fileid> 909 <fileid>site</fileid>
675 </doc> 910 </doc>
815 </doc> 1050 </doc>
816 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 1051 <doc id="hardened-pax-quickstart">
817 <memberof>project_hardened</memberof> 1052 <memberof>project_hardened</memberof>
818 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 1053 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
819 </doc> 1054 </doc>
820 <doc id="hardened-grsec2">
821 <memberof>project_hardened</memberof>
822 <fileid>hardened-grsec2</fileid>
823 </doc>
824 <doc id="hardened-capabilities"> 1055 <doc id="hardened-capabilities">
825 <memberof>project_hardened</memberof> 1056 <memberof>project_hardened</memberof>
826 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 1057 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
827 </doc> 1058 </doc>
828 <doc id="hardened-x86-selinux"> 1059 <doc id="hardened-x86-selinux">
974 </doc> 1205 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1206 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1207 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1208 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1209 </doc>
1210 <doc id="apache-troubleshooting">
1211 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1212 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1213 </doc>
1214 <doc id="apache-upgrading">
1215 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1216 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1217 </doc>
1218 <doc id="apache-developer">
1219 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1220 <fileid>apache-developer</fileid>
1221 </doc>
1222 <doc id="sudo-guide">
1223 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1224 <fileid>sudo-guide</fileid>
1225 </doc>
1226 <doc id="freebsd-guide">
1227 <memberof>install_guides</memberof>
1228 <memberof>project_base</memberof>
1229 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1230 </doc>
1231 <doc id="mips-faq">
1232 <memberof>faq</memberof>
1233 <fileid>mips-faq</fileid>
1234 </doc>
1235 <doc id="mysql-upgrading">
1236 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1237 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1238 </doc>
979 </docs> 1239 </docs>
980</metadoc> 1240</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.117

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20