/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.130
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.130 2006/01/03 08:10:43 fox2mike Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.59</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
12 <member>cam</member> 12 <member>cam</member>
13 <member>vanquirius</member> 13 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 14 <member>alin</member>
15 <member>dertobi123</member>
16 </members> 15 </members>
17 <categories> 16 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
21 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
23 <cat id="articles">Published Articles</cat> 23 <cat id="articles">Published Articles</cat>
24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 52 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
52 </categories> 53 </categories>
53 <files> 54 <files>
54 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
55 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 56 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
57 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
56 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 58 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
57 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 59 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
58 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 60 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
59 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 61 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
60 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 62 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
61 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 63 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
62 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 64 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
63 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 65 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
66 <file id="art-lpi-101-intermediate-p3">/doc/en/articles/lpi-101-intermediate-p3.xml</file>
67 <file id="art-lpi-101-advanced-p4">/doc/en/articles/lpi-101-advanced-p4.xml</file>
64 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file> 68 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file>
65 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file> 69 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 70 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 71 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 72 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 73 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 74 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
75 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
76 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
77 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 78 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
79 <file id="afig-ct-ext3-intro">/doc/en/articles/afig-ct-ext3-intro.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 80 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 81 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
82 <file id="partitioning-p1">/doc/en/articles/partitioning-p1.xml</file>
83 <file id="partitioning-p2">/doc/en/articles/partitioning-p2.xml</file>
84 <file id="partition-planning-tips">/doc/en/articles/partition-planning-tips.xml</file>
85 <file id="maximum-swappage">/doc/en/articles/maximum-swappage.xml</file>
86 <file id="lvm-p1">/doc/en/articles/lvm-p1.xml</file>
87 <file id="lvm-p2">/doc/en/articles/lvm-p2.xml</file>
88 <file id="software-raid-p1">/doc/en/articles/software-raid-p1.xml</file>
89 <file id="software-raid-p2">/doc/en/articles/software-raid-p2.xml</file>
90 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file>
91 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file>
92 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file>
93 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file>
94 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file>
95 <file id="samba-p1">/doc/en/articles/samba-p1.xml</file>
96 <file id="samba-p2">/doc/en/articles/samba-p2.xml</file>
97 <file id="samba-p3">/doc/en/articles/samba-p3.xml</file>
98 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
99 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
100 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
101 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
102 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 103 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
104 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
105 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 106 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
76 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 107 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
77 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 108 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
78 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 109 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
79 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 110 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
85 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 116 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
86 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 117 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
87 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 118 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
88 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 119 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
89 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 120 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
90 <file id="gentoo-alpha-compaq-tools">/doc/en/gentoo-alpha-compaq-tools.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 121 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 122 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 123 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 124 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 125 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 126 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file> 127 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 128 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 129 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 130 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
155 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 183 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
156 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 184 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
157 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 185 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
158 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 186 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
159 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 187 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
160 <file id="2004.3-handbook-x86">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-x86.xml</file>
161 <file id="2004.3-hb-install-about">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-about.xml</file>
162 <file id="2004.3-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-medium.xml</file>
163 <file id="2004.3-hb-install-network">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-network.xml</file>
164 <file id="2004.3-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-stage.xml</file>
165 <file id="2004.3-hb-install-system">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-system.xml</file>
166 <file id="2004.3-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-kernel.xml</file>
167 <file id="2004.3-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-tools.xml</file>
168 <file id="2004.3-handbook-index">/doc/en/handbook/2004.3/index.xml</file>
169 <file id="2004.3-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-sparc.xml</file> 188 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
170 <file id="2004.3-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-amd64.xml</file> 189 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
171 <file id="2004.3-hb-install-next">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-next.xml</file>
172 <file id="2004.3-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
173 <file id="2004.3-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-disk.xml</file>
174 <file id="2004.3-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
175 <file id="2004.3-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-medium.xml</file>
176 <file id="2004.3-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
177 <file id="2004.3-hb-install-config">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-config.xml</file>
178 <file id="2004.3-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-finalise.xml</file>
179 <file id="2004.3-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-disk.xml</file>
180 <file id="2004.3-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
181 <file id="2004.3-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-medium.xml</file>
182 <file id="2004.3-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-hppa.xml</file> 190 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
191 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
183 <file id="2004.3-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-ppc.xml</file> 192 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
184 <file id="2004.3-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 193 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
185 <file id="2004.3-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-disk.xml</file>
186 <file id="2004.3-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
187 <file id="2004.3-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-medium.xml</file>
188 <file id="2004.3-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
189 <file id="2004.3-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-disk.xml</file>
190 <file id="2004.3-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
191 <file id="2004.3-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-medium.xml</file>
192 <file id="2004.3-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
193 <file id="2004.3-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-disk.xml</file>
194 <file id="2005.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-x86.xml</file> 194 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
195 <file id="2005.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-about.xml</file> 195 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
196 <file id="2005.0-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-medium.xml</file>
197 <file id="2005.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-network.xml</file>
198 <file id="2005.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-stage.xml</file>
199 <file id="2005.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-system.xml</file>
200 <file id="2005.0-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-kernel.xml</file>
201 <file id="2005.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-tools.xml</file>
202 <file id="2005.0-handbook-index">/doc/en/handbook/2005.0/index.xml</file>
203 <file id="2005.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-sparc.xml</file>
204 <file id="2005.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-amd64.xml</file>
205 <file id="2005.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-next.xml</file>
206 <file id="2005.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
207 <file id="2005.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
208 <file id="2005.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
209 <file id="2005.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
210 <file id="2005.0-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
211 <file id="2005.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-config.xml</file>
212 <file id="2005.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-finalise.xml</file>
213 <file id="2005.0-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-disk.xml</file>
214 <file id="2005.0-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
215 <file id="2005.0-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-medium.xml</file>
216 <file id="2005.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-hppa.xml</file>
217 <file id="2005.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-ppc.xml</file>
218 <file id="2005.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
219 <file id="2005.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
220 <file id="2005.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
221 <file id="2005.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
222 <file id="2005.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
223 <file id="2005.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
224 <file id="2005.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
225 <file id="2005.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
226 <file id="2005.0-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
227 <file id="2005.0-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-disk.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 196 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
197 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
198 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
199 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
200 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
201 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
202 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
203 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
204 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
205 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
206 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
207 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
208 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
209 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
210 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
211 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
212 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
213 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
214 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
215 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
216 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
217 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
218 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
219 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
220 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
221 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
222 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
223 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
224 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
225 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
226 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
227 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
228 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
229 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
230 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
231 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 232 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 233 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 234 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 235 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 236 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
245 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 244 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
246 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 245 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
247 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 246 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
248 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 247 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
249 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 248 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
250 <file id="management-structure">/doc/en/management-structure.xml</file>
251 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 249 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
252 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 250 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
253 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 251 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
254 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file> 252 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
255 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 253 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
276 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 274 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 275 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
278 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file> 276 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
279 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 277 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
280 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 278 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
279 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.12-upgrade.xml</file>
281 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 280 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
282 <file id="macos-guide">/doc/en/macos-guide.xml</file>
283 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file> 281 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 282 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 283 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 284 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 285 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 286 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
287 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
288 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
289 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 290 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 291 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 292 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 293 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
294 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 295 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
296 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
297 <file id="irc-gentoo-policy">/main/en/irc-gentoo-policy.xml</file>
298 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
299 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
300 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
301 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
302 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
303 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
294 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 304 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
295 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 305 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
296 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 306 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
297 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 307 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
308 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
309 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
298 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 310 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file>
299 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 311 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
300 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 312 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
301 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 313 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
302 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 314 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
303 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 315 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
304 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 316 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
305 <file id="hardened-grsec2">/proj/en/hardened/grsecurity2.xml</file>
306 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 317 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
307 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 318 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file>
308 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file> 319 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
309 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file> 320 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
310 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file> 321 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 368 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 369 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 370 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 371 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 372 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
373 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
374 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
375 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
376 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
377 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
378 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
379 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
380 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
362 </files> 381 </files>
363 <docs> 382 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 383 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 384 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 385 <fileid>name-logo</fileid>
395 </doc> 414 </doc>
396 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 415 <doc id="art-lpi-101-administration-p2">
397 <memberof>articles_linux</memberof> 416 <memberof>articles_linux</memberof>
398 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid> 417 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
399 </doc> 418 </doc>
419 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3">
420 <memberof>articles_linux</memberof>
421 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
422 </doc>
423 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4">
424 <memberof>articles_linux</memberof>
425 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
426 </doc>
400 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 427 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw">
401 <memberof>articles_commth</memberof> 428 <memberof>articles_commth</memberof>
402 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid> 429 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
403 </doc> 430 </doc>
404 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 431 <doc id="art-ct-l-sed-p1">
423 </doc> 450 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 451 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 452 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 453 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 454 </doc>
455 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
456 <memberof>articles_commth</memberof>
457 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
458 </doc>
459 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
460 <memberof>articles_commth</memberof>
461 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
462 </doc>
463 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
464 <memberof>articles_commth</memberof>
465 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
466 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 467 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 468 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 469 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 470 </doc>
471 <doc id="afig-ct-ext3-intro">
472 <memberof>articles_commth</memberof>
473 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
474 </doc>
475 <doc id="samba-p1">
476 <memberof>articles_commth</memberof>
477 <fileid>samba-p1</fileid>
478 </doc>
479 <doc id="samba-p2">
480 <memberof>articles_commth</memberof>
481 <fileid>samba-p2</fileid>
482 </doc>
483 <doc id="samba-p3">
484 <memberof>articles_commth</memberof>
485 <fileid>samba-p3</fileid>
486 </doc>
487 <doc id="l-redesign-1">
488 <memberof>articles_commth</memberof>
489 <fileid>l-redesign-1</fileid>
490 </doc>
491 <doc id="l-redesign-2">
492 <memberof>articles_commth</memberof>
493 <fileid>l-redesign-2</fileid>
494 </doc>
495 <doc id="l-redesign-3">
496 <memberof>articles_commth</memberof>
497 <fileid>l-redesign-3</fileid>
498 </doc>
499 <doc id="l-redesign-4">
500 <memberof>articles_commth</memberof>
501 <fileid>l-redesign-4</fileid>
502 </doc>
503 <doc id="autotools-practices">
504 <memberof>articles_others</memberof>
505 <fileid>autotools-practices</fileid>
506 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 507 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 508 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 509 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 510 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 511 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 512 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 513 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
439 </doc> 514 </doc>
515 <doc id="partitioning-p1">
516 <memberof>articles_linux</memberof>
517 <fileid>partitioning-p1</fileid>
518 </doc>
519 <doc id="partitioning-p2">
520 <memberof>articles_linux</memberof>
521 <fileid>partitioning-p2</fileid>
522 </doc>
523 <doc id="partition-planning-tips">
524 <memberof>articles_linux</memberof>
525 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
526 </doc>
527 <doc id="maximum-swappage">
528 <memberof>articles_linux</memberof>
529 <fileid>maximum-swappage</fileid>
530 </doc>
531 <doc id="lvm-p1">
532 <memberof>articles_linux</memberof>
533 <fileid>lvm-p1</fileid>
534 </doc>
535 <doc id="lvm-p2">
536 <memberof>articles_linux</memberof>
537 <fileid>lvm-p2</fileid>
538 </doc>
539 <doc id="software-raid-p1">
540 <memberof>articles_linux</memberof>
541 <fileid>software-raid-p1</fileid>
542 </doc>
543 <doc id="software-raid-p2">
544 <memberof>articles_linux</memberof>
545 <fileid>software-raid-p2</fileid>
546 </doc>
547 <doc id="linux-kernel-compiling">
548 <memberof>articles_linux</memberof>
549 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
550 </doc>
551 <doc id="art-prompt-magic">
552 <memberof>articles_linux</memberof>
553 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
554 </doc>
555 <doc id="openssh-key-management-p1">
556 <memberof>articles_linux</memberof>
557 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
558 </doc>
559 <doc id="openssh-key-management-p2">
560 <memberof>articles_linux</memberof>
561 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
562 </doc>
563 <doc id="openssh-key-management-p3">
564 <memberof>articles_linux</memberof>
565 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
566 </doc>
567 <doc id="l-afig-p8">
568 <memberof>articles_linux</memberof>
569 <fileid>l-afig-p8</fileid>
570 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 571 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 572 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 573 <fileid>bugzie-howto</fileid>
574 </doc>
575 <doc id="mysql-howto">
576 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
577 <fileid>mysql-howto</fileid>
578 </doc>
579 <doc id="bluetooth-guide">
580 <memberof>install_other</memberof>
581 <fileid>bt-guide</fileid>
443 </doc> 582 </doc>
444 <doc id="utf-8"> 583 <doc id="utf-8">
445 <memberof>sysadmin_general</memberof> 584 <memberof>sysadmin_general</memberof>
446 <memberof>desktop_config</memberof> 585 <memberof>desktop_config</memberof>
447 <fileid>utf-8</fileid> 586 <fileid>utf-8</fileid>
448 </doc> 587 </doc>
449 <doc id="handbook_index"> 588 <doc id="handbook_index">
450 <memberof>install_guides</memberof> 589 <memberof>install_guides</memberof>
451 <fileid>handbook_index</fileid> 590 <fileid>handbook_index</fileid>
452 </doc> 591 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 592 <doc id="2005.1-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 593 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 594 <fileid>2005.1-index</fileid>
456 </doc> 595 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 596 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 597 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 598 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 599 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 600 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 601 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 602 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
603 <bugs>
604 <bug>91769</bug>
605 </bugs>
464 </doc> 606 </doc>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools">
466 <memberof>install_guides</memberof>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 607 <doc id="amd64-howtos">
470 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 608 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 609 <fileid>amd64-howtos</fileid>
473 </doc> 610 </doc>
474 <doc id="faq"> 611 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 612 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 613 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 614 </doc>
499 <memberof>install_other</memberof> 636 <memberof>install_other</memberof>
500 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid> 637 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
501 </doc> 638 </doc>
502 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 639 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
503 <memberof>install_other</memberof> 640 <memberof>install_other</memberof>
641 <memberof>upgrade</memberof>
504 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid> 642 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
505 </doc> 643 </doc>
506 <doc id="gentoo-upgrading"> 644 <doc id="gentoo-upgrading">
507 <memberof>install_other</memberof> 645 <memberof>install_other</memberof>
646 <memberof>upgrade</memberof>
508 <fileid>gentoo-upgrading</fileid> 647 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
509 </doc> 648 </doc>
510 <doc id="2.6-migration"> 649 <doc id="2.6-migration">
511 <memberof>install_other</memberof> 650 <memberof>install_other</memberof>
651 <memberof>upgrade</memberof>
512 <fileid>2.6-migration</fileid> 652 <fileid>2.6-migration</fileid>
513 </doc> 653 </doc>
514 <doc id="genkernel"> 654 <doc id="genkernel">
515 <memberof>install_other</memberof> 655 <memberof>install_other</memberof>
516 <fileid>genkernel</fileid> 656 <fileid>genkernel</fileid>
536 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid> 676 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid>
537 </doc> 677 </doc>
538 <doc id="gentoolkit"> 678 <doc id="gentoolkit">
539 <memberof>gentoo_portage</memberof> 679 <memberof>gentoo_portage</memberof>
540 <fileid>gentoolkit</fileid> 680 <fileid>gentoolkit</fileid>
541 </doc>
542 <doc id="macos-guide">
543 <memberof>gentoo_portage</memberof>
544 <fileid>macos-guide</fileid>
545 </doc> 681 </doc>
546 <doc id="environment-variables"> 682 <doc id="environment-variables">
547 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 683 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
548 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 684 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
549 </doc> 685 </doc>
663 </doc> 799 </doc>
664 <doc id="about"> 800 <doc id="about">
665 <memberof>other</memberof> 801 <memberof>other</memberof>
666 <fileid>about</fileid> 802 <fileid>about</fileid>
667 </doc> 803 </doc>
804 <doc id="philosophy">
805 <memberof>other</memberof>
806 <fileid>philosophy</fileid>
807 </doc>
668 <doc id="contract"> 808 <doc id="contract">
669 <memberof>other</memberof> 809 <memberof>other</memberof>
670 <fileid>contract</fileid> 810 <fileid>contract</fileid>
811 </doc>
812 <doc id="gentoo-graphics">
813 <memberof>other</memberof>
814 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
815 </doc>
816 <doc id="irc-gentoo-policy">
817 <memberof>other</memberof>
818 <fileid>irc-gentoo-policy</fileid>
819 </doc>
820 <doc id="irc">
821 <memberof>other</memberof>
822 <fileid>irc</fileid>
823 </doc>
824 <doc id="mailing-lists">
825 <memberof>other</memberof>
826 <fileid>mailing-lists</fileid>
827 </doc>
828 <doc id="screenshots">
829 <memberof>other</memberof>
830 <fileid>screenshots</fileid>
831 </doc>
832 <doc id="sponsors">
833 <memberof>other</memberof>
834 <fileid>sponsors</fileid>
835 </doc>
836 <doc id="howto-obtain-support">
837 <memberof>other</memberof>
838 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
839 </doc>
840 <doc id="where-to-get">
841 <memberof>other</memberof>
842 <fileid>where-to-get</fileid>
671 </doc> 843 </doc>
672 <doc id="site"> 844 <doc id="site">
673 <memberof>other</memberof> 845 <memberof>other</memberof>
674 <fileid>site</fileid> 846 <fileid>site</fileid>
675 </doc> 847 </doc>
772 <memberof>sysadmin_general</memberof> 944 <memberof>sysadmin_general</memberof>
773 <fileid>cron-guide</fileid> 945 <fileid>cron-guide</fileid>
774 </doc> 946 </doc>
775 <doc id="kernel-upgrade"> 947 <doc id="kernel-upgrade">
776 <memberof>sysadmin_general</memberof> 948 <memberof>sysadmin_general</memberof>
949 <memberof>upgrade</memberof>
777 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 950 <fileid>kernel-upgrade</fileid>
778 </doc> 951 </doc>
779 <doc id="ldap-howto"> 952 <doc id="ldap-howto">
780 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 953 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
781 <fileid>ldap-howto</fileid> 954 <fileid>ldap-howto</fileid>
955 <bugs>
956 <bug>102481</bug>
957 <bug stopper="yes">115130</bug>
958 </bugs>
782 </doc> 959 </doc>
783 <doc id="research_manifest"> 960 <doc id="research_manifest">
784 <memberof>desktop_project</memberof> 961 <memberof>desktop_project</memberof>
785 <fileid>research_manifest</fileid> 962 <fileid>research_manifest</fileid>
786 </doc> 963 </doc>
815 </doc> 992 </doc>
816 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 993 <doc id="hardened-pax-quickstart">
817 <memberof>project_hardened</memberof> 994 <memberof>project_hardened</memberof>
818 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 995 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
819 </doc> 996 </doc>
820 <doc id="hardened-grsec2">
821 <memberof>project_hardened</memberof>
822 <fileid>hardened-grsec2</fileid>
823 </doc>
824 <doc id="hardened-capabilities"> 997 <doc id="hardened-capabilities">
825 <memberof>project_hardened</memberof> 998 <memberof>project_hardened</memberof>
826 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 999 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
827 </doc> 1000 </doc>
828 <doc id="hardened-x86-selinux"> 1001 <doc id="hardened-x86-selinux">
974 </doc> 1147 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1148 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1149 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1150 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1151 </doc>
1152 <doc id="apache-troubleshooting">
1153 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1154 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1155 </doc>
1156 <doc id="apache-upgrading">
1157 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1158 <memberof>upgrade</memberof>
1159 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1160 </doc>
1161 <doc id="apache-developer">
1162 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1163 <fileid>apache-developer</fileid>
1164 </doc>
1165 <doc id="sudo-guide">
1166 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1167 <fileid>sudo-guide</fileid>
1168 </doc>
1169 <doc id="freebsd-guide">
1170 <memberof>install_guides</memberof>
1171 <memberof>project_base</memberof>
1172 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1173 </doc>
1174 <doc id="mips-faq">
1175 <memberof>faq</memberof>
1176 <fileid>mips-faq</fileid>
1177 </doc>
1178 <doc id="mysql-upgrading">
1179 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1180 <memberof>upgrade</memberof>
1181 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1182 </doc>
1183 <doc id="gcc-upgrading">
1184 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1185 <memberof>upgrade</memberof>
1186 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1187 </doc>
1188 <doc id="gnome-upgrade">
1189 <memberof>desktop_install</memberof>
1190 <memberof>upgrade</memberof>
1191 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1192 </doc>
1193 <doc id="modular-x-howto">
1194 <memberof>upgrade</memberof>
1195 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1196 </doc>
1197 <doc id="porting-modular-x">
1198 <memberof>desktop</memberof>
1199 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1200 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1201 </doc>
979 </docs> 1202 </docs>
980</metadoc> 1203</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.130

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20