/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.134
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.134 2006/01/12 21:32:14 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.63</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
12 <member>cam</member> 12 <member>cam</member>
13 <member>vanquirius</member> 13 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 14 <member>alin</member>
15 <member>dertobi123</member>
16 </members> 15 </members>
17 <categories> 16 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 17 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 18 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 19 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
21 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 20 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
21 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
23 <cat id="articles">Published Articles</cat> 23 <cat id="articles">Published Articles</cat>
24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 52 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
52 </categories> 53 </categories>
53 <files> 54 <files>
54 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 55 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
55 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 56 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
57 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
56 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 58 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
57 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 59 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
58 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 60 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
59 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 61 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
60 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 62 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
61 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 63 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
62 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 64 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
63 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 65 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
66 <file id="art-lpi-101-intermediate-p3">/doc/en/articles/lpi-101-intermediate-p3.xml</file>
67 <file id="art-lpi-101-advanced-p4">/doc/en/articles/lpi-101-advanced-p4.xml</file>
64 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file> 68 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file>
65 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file> 69 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 70 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 71 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 72 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 73 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 74 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
75 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
76 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
77 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 78 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
79 <file id="afig-ct-ext3-intro">/doc/en/articles/afig-ct-ext3-intro.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 80 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 81 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
82 <file id="partitioning-p1">/doc/en/articles/partitioning-p1.xml</file>
83 <file id="partitioning-p2">/doc/en/articles/partitioning-p2.xml</file>
84 <file id="partition-planning-tips">/doc/en/articles/partition-planning-tips.xml</file>
85 <file id="maximum-swappage">/doc/en/articles/maximum-swappage.xml</file>
86 <file id="lvm-p1">/doc/en/articles/lvm-p1.xml</file>
87 <file id="lvm-p2">/doc/en/articles/lvm-p2.xml</file>
88 <file id="software-raid-p1">/doc/en/articles/software-raid-p1.xml</file>
89 <file id="software-raid-p2">/doc/en/articles/software-raid-p2.xml</file>
90 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file>
91 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file>
92 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file>
93 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file>
94 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file>
95 <file id="samba-p1">/doc/en/articles/samba-p1.xml</file>
96 <file id="samba-p2">/doc/en/articles/samba-p2.xml</file>
97 <file id="samba-p3">/doc/en/articles/samba-p3.xml</file>
98 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
99 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
100 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
101 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
102 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 103 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
104 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
105 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 106 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
76 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 107 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
77 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 108 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
78 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 109 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
79 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 110 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
84 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 115 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
85 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 116 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
86 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 117 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
87 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 118 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
88 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 119 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
120 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
89 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 121 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
90 <file id="gentoo-alpha-compaq-tools">/doc/en/gentoo-alpha-compaq-tools.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 122 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 123 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 124 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 125 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 126 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 127 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file> 128 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 129 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 130 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 131 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
155 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 184 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
156 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 185 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
157 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 186 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
158 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 187 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
159 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 188 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
160 <file id="2004.3-handbook-x86">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-x86.xml</file>
161 <file id="2004.3-hb-install-about">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-about.xml</file>
162 <file id="2004.3-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-medium.xml</file>
163 <file id="2004.3-hb-install-network">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-network.xml</file>
164 <file id="2004.3-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-stage.xml</file>
165 <file id="2004.3-hb-install-system">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-system.xml</file>
166 <file id="2004.3-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-kernel.xml</file>
167 <file id="2004.3-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-tools.xml</file>
168 <file id="2004.3-handbook-index">/doc/en/handbook/2004.3/index.xml</file>
169 <file id="2004.3-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-sparc.xml</file> 189 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
170 <file id="2004.3-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-amd64.xml</file> 190 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
171 <file id="2004.3-hb-install-next">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-next.xml</file>
172 <file id="2004.3-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
173 <file id="2004.3-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-disk.xml</file>
174 <file id="2004.3-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
175 <file id="2004.3-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-medium.xml</file>
176 <file id="2004.3-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
177 <file id="2004.3-hb-install-config">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-config.xml</file>
178 <file id="2004.3-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-finalise.xml</file>
179 <file id="2004.3-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-disk.xml</file>
180 <file id="2004.3-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
181 <file id="2004.3-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-medium.xml</file>
182 <file id="2004.3-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-hppa.xml</file> 191 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
192 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
183 <file id="2004.3-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-ppc.xml</file> 193 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
184 <file id="2004.3-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 194 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
185 <file id="2004.3-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-disk.xml</file>
186 <file id="2004.3-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
187 <file id="2004.3-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-medium.xml</file>
188 <file id="2004.3-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
189 <file id="2004.3-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-disk.xml</file>
190 <file id="2004.3-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
191 <file id="2004.3-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-medium.xml</file>
192 <file id="2004.3-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
193 <file id="2004.3-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-disk.xml</file>
194 <file id="2005.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-x86.xml</file> 195 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
195 <file id="2005.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-about.xml</file> 196 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
196 <file id="2005.0-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-medium.xml</file>
197 <file id="2005.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-network.xml</file>
198 <file id="2005.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-stage.xml</file>
199 <file id="2005.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-system.xml</file>
200 <file id="2005.0-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-kernel.xml</file>
201 <file id="2005.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-tools.xml</file>
202 <file id="2005.0-handbook-index">/doc/en/handbook/2005.0/index.xml</file>
203 <file id="2005.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-sparc.xml</file>
204 <file id="2005.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-amd64.xml</file>
205 <file id="2005.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-next.xml</file>
206 <file id="2005.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
207 <file id="2005.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
208 <file id="2005.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
209 <file id="2005.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
210 <file id="2005.0-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
211 <file id="2005.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-config.xml</file>
212 <file id="2005.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-finalise.xml</file>
213 <file id="2005.0-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-disk.xml</file>
214 <file id="2005.0-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
215 <file id="2005.0-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-medium.xml</file>
216 <file id="2005.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-hppa.xml</file>
217 <file id="2005.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-ppc.xml</file>
218 <file id="2005.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
219 <file id="2005.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
220 <file id="2005.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
221 <file id="2005.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
222 <file id="2005.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
223 <file id="2005.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
224 <file id="2005.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
225 <file id="2005.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
226 <file id="2005.0-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
227 <file id="2005.0-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-disk.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 197 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
198 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
199 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
200 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
201 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
202 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
203 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
204 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
205 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
206 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
207 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
208 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
209 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
210 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
211 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
212 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
213 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
214 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
215 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
216 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
217 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
218 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
219 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
220 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
221 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
222 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
223 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
224 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
225 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
226 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
227 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
228 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
229 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
230 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
231 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
232 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
245 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 245 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
246 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 246 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
247 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 247 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
248 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 248 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
249 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 249 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
250 <file id="management-structure">/doc/en/management-structure.xml</file>
251 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 250 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
252 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 251 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
253 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 252 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
254 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file> 253 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
255 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 254 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
276 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 275 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 276 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
278 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file> 277 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
279 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 278 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
280 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 279 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
280 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.12-upgrade.xml</file>
281 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 281 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
282 <file id="macos-guide">/doc/en/macos-guide.xml</file>
283 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file> 282 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 283 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 284 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 285 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 286 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 287 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
288 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
289 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
290 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 291 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 292 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 293 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 294 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
295 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 296 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
297 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
298 <file id="irc-gentoo-policy">/main/en/irc-gentoo-policy.xml</file>
299 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
300 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
301 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
302 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
303 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
304 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
294 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 305 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
295 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 306 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
296 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 307 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file>
297 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 308 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file>
309 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
310 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
298 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 311 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file>
299 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 312 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
300 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 313 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
301 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 314 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
302 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 315 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
303 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 316 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
304 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 317 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
305 <file id="hardened-grsec2">/proj/en/hardened/grsecurity2.xml</file> 318 <file id="hardened-grsec">/proj/en/hardened/grsecurity.xml</file>
306 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 319 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
307 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 320 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file>
308 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file> 321 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
309 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file> 322 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
310 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file> 323 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
339 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 352 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
340 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 353 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
341 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file> 354 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
342 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 355 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
343 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 356 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
357 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
344 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 358 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
345 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file> 359 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file>
346 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 360 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
347 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 361 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
348 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 362 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 371 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 372 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 373 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 374 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 375 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
376 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
377 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
378 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
379 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
380 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
381 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
382 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
383 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
362 </files> 384 </files>
363 <docs> 385 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 386 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 387 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 388 <fileid>name-logo</fileid>
395 </doc> 417 </doc>
396 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 418 <doc id="art-lpi-101-administration-p2">
397 <memberof>articles_linux</memberof> 419 <memberof>articles_linux</memberof>
398 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid> 420 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
399 </doc> 421 </doc>
422 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3">
423 <memberof>articles_linux</memberof>
424 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
425 </doc>
426 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4">
427 <memberof>articles_linux</memberof>
428 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
429 </doc>
400 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 430 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw">
401 <memberof>articles_commth</memberof> 431 <memberof>articles_commth</memberof>
402 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid> 432 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
403 </doc> 433 </doc>
404 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 434 <doc id="art-ct-l-sed-p1">
423 </doc> 453 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 454 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 455 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 456 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 457 </doc>
458 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
459 <memberof>articles_commth</memberof>
460 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
461 </doc>
462 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
463 <memberof>articles_commth</memberof>
464 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
465 </doc>
466 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
467 <memberof>articles_commth</memberof>
468 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
469 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 470 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 471 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 472 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 473 </doc>
474 <doc id="afig-ct-ext3-intro">
475 <memberof>articles_commth</memberof>
476 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
477 </doc>
478 <doc id="samba-p1">
479 <memberof>articles_commth</memberof>
480 <fileid>samba-p1</fileid>
481 </doc>
482 <doc id="samba-p2">
483 <memberof>articles_commth</memberof>
484 <fileid>samba-p2</fileid>
485 </doc>
486 <doc id="samba-p3">
487 <memberof>articles_commth</memberof>
488 <fileid>samba-p3</fileid>
489 </doc>
490 <doc id="l-redesign-1">
491 <memberof>articles_commth</memberof>
492 <fileid>l-redesign-1</fileid>
493 </doc>
494 <doc id="l-redesign-2">
495 <memberof>articles_commth</memberof>
496 <fileid>l-redesign-2</fileid>
497 </doc>
498 <doc id="l-redesign-3">
499 <memberof>articles_commth</memberof>
500 <fileid>l-redesign-3</fileid>
501 </doc>
502 <doc id="l-redesign-4">
503 <memberof>articles_commth</memberof>
504 <fileid>l-redesign-4</fileid>
505 </doc>
506 <doc id="autotools-practices">
507 <memberof>articles_others</memberof>
508 <fileid>autotools-practices</fileid>
509 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 510 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 511 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 512 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 513 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 514 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 515 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 516 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
439 </doc> 517 </doc>
518 <doc id="partitioning-p1">
519 <memberof>articles_linux</memberof>
520 <fileid>partitioning-p1</fileid>
521 </doc>
522 <doc id="partitioning-p2">
523 <memberof>articles_linux</memberof>
524 <fileid>partitioning-p2</fileid>
525 </doc>
526 <doc id="partition-planning-tips">
527 <memberof>articles_linux</memberof>
528 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
529 </doc>
530 <doc id="maximum-swappage">
531 <memberof>articles_linux</memberof>
532 <fileid>maximum-swappage</fileid>
533 </doc>
534 <doc id="lvm-p1">
535 <memberof>articles_linux</memberof>
536 <fileid>lvm-p1</fileid>
537 </doc>
538 <doc id="lvm-p2">
539 <memberof>articles_linux</memberof>
540 <fileid>lvm-p2</fileid>
541 </doc>
542 <doc id="software-raid-p1">
543 <memberof>articles_linux</memberof>
544 <fileid>software-raid-p1</fileid>
545 </doc>
546 <doc id="software-raid-p2">
547 <memberof>articles_linux</memberof>
548 <fileid>software-raid-p2</fileid>
549 </doc>
550 <doc id="linux-kernel-compiling">
551 <memberof>articles_linux</memberof>
552 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
553 </doc>
554 <doc id="art-prompt-magic">
555 <memberof>articles_linux</memberof>
556 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
557 </doc>
558 <doc id="openssh-key-management-p1">
559 <memberof>articles_linux</memberof>
560 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
561 </doc>
562 <doc id="openssh-key-management-p2">
563 <memberof>articles_linux</memberof>
564 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
565 </doc>
566 <doc id="openssh-key-management-p3">
567 <memberof>articles_linux</memberof>
568 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
569 </doc>
570 <doc id="l-afig-p8">
571 <memberof>articles_linux</memberof>
572 <fileid>l-afig-p8</fileid>
573 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 574 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 575 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 576 <fileid>bugzie-howto</fileid>
577 </doc>
578 <doc id="mysql-howto">
579 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
580 <fileid>mysql-howto</fileid>
581 </doc>
582 <doc id="bluetooth-guide">
583 <memberof>install_other</memberof>
584 <fileid>bt-guide</fileid>
443 </doc> 585 </doc>
444 <doc id="utf-8"> 586 <doc id="utf-8">
445 <memberof>sysadmin_general</memberof> 587 <memberof>sysadmin_general</memberof>
446 <memberof>desktop_config</memberof> 588 <memberof>desktop_config</memberof>
447 <fileid>utf-8</fileid> 589 <fileid>utf-8</fileid>
448 </doc> 590 </doc>
449 <doc id="handbook_index"> 591 <doc id="handbook_index">
450 <memberof>install_guides</memberof> 592 <memberof>install_guides</memberof>
451 <fileid>handbook_index</fileid> 593 <fileid>handbook_index</fileid>
452 </doc> 594 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 595 <doc id="2005.1-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 596 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 597 <fileid>2005.1-index</fileid>
456 </doc> 598 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 599 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 600 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 601 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 602 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 603 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 604 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 605 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
606 <bugs>
607 <bug>91769</bug>
608 </bugs>
464 </doc> 609 </doc>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools">
466 <memberof>install_guides</memberof>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 610 <doc id="amd64-howtos">
470 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 611 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 612 <fileid>amd64-howtos</fileid>
473 </doc> 613 </doc>
474 <doc id="faq"> 614 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 615 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 616 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 617 </doc>
618 <doc id="gentoo-alpha-faq">
619 <memberof>faq</memberof>
620 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
621 </doc>
478 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 622 <doc id="gentoo-amd64-faq">
479 <memberof>faq</memberof> 623 <memberof>faq</memberof>
480 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid> 624 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
481 </doc> 625 </doc>
482 <doc id="gentoo-ppc-faq"> 626 <doc id="gentoo-ppc-faq">
499 <memberof>install_other</memberof> 643 <memberof>install_other</memberof>
500 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid> 644 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
501 </doc> 645 </doc>
502 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 646 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
503 <memberof>install_other</memberof> 647 <memberof>install_other</memberof>
648 <memberof>upgrade</memberof>
504 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid> 649 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
505 </doc> 650 </doc>
506 <doc id="gentoo-upgrading"> 651 <doc id="gentoo-upgrading">
507 <memberof>install_other</memberof> 652 <memberof>install_other</memberof>
653 <memberof>upgrade</memberof>
508 <fileid>gentoo-upgrading</fileid> 654 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
509 </doc> 655 </doc>
510 <doc id="2.6-migration"> 656 <doc id="2.6-migration">
511 <memberof>install_other</memberof> 657 <memberof>install_other</memberof>
658 <memberof>upgrade</memberof>
512 <fileid>2.6-migration</fileid> 659 <fileid>2.6-migration</fileid>
513 </doc> 660 </doc>
514 <doc id="genkernel"> 661 <doc id="genkernel">
515 <memberof>install_other</memberof> 662 <memberof>install_other</memberof>
516 <fileid>genkernel</fileid> 663 <fileid>genkernel</fileid>
536 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid> 683 <fileid vpart="2" vchap="2">handbook-x86</fileid>
537 </doc> 684 </doc>
538 <doc id="gentoolkit"> 685 <doc id="gentoolkit">
539 <memberof>gentoo_portage</memberof> 686 <memberof>gentoo_portage</memberof>
540 <fileid>gentoolkit</fileid> 687 <fileid>gentoolkit</fileid>
541 </doc>
542 <doc id="macos-guide">
543 <memberof>gentoo_portage</memberof>
544 <fileid>macos-guide</fileid>
545 </doc> 688 </doc>
546 <doc id="environment-variables"> 689 <doc id="environment-variables">
547 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 690 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
548 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 691 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
549 </doc> 692 </doc>
663 </doc> 806 </doc>
664 <doc id="about"> 807 <doc id="about">
665 <memberof>other</memberof> 808 <memberof>other</memberof>
666 <fileid>about</fileid> 809 <fileid>about</fileid>
667 </doc> 810 </doc>
811 <doc id="philosophy">
812 <memberof>other</memberof>
813 <fileid>philosophy</fileid>
814 </doc>
668 <doc id="contract"> 815 <doc id="contract">
669 <memberof>other</memberof> 816 <memberof>other</memberof>
670 <fileid>contract</fileid> 817 <fileid>contract</fileid>
818 </doc>
819 <doc id="gentoo-graphics">
820 <memberof>other</memberof>
821 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
822 </doc>
823 <doc id="irc-gentoo-policy">
824 <memberof>other</memberof>
825 <fileid>irc-gentoo-policy</fileid>
826 </doc>
827 <doc id="irc">
828 <memberof>other</memberof>
829 <fileid>irc</fileid>
830 </doc>
831 <doc id="mailing-lists">
832 <memberof>other</memberof>
833 <fileid>mailing-lists</fileid>
834 </doc>
835 <doc id="screenshots">
836 <memberof>other</memberof>
837 <fileid>screenshots</fileid>
838 </doc>
839 <doc id="sponsors">
840 <memberof>other</memberof>
841 <fileid>sponsors</fileid>
842 </doc>
843 <doc id="howto-obtain-support">
844 <memberof>other</memberof>
845 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
846 </doc>
847 <doc id="where-to-get">
848 <memberof>other</memberof>
849 <fileid>where-to-get</fileid>
671 </doc> 850 </doc>
672 <doc id="site"> 851 <doc id="site">
673 <memberof>other</memberof> 852 <memberof>other</memberof>
674 <fileid>site</fileid> 853 <fileid>site</fileid>
675 </doc> 854 </doc>
772 <memberof>sysadmin_general</memberof> 951 <memberof>sysadmin_general</memberof>
773 <fileid>cron-guide</fileid> 952 <fileid>cron-guide</fileid>
774 </doc> 953 </doc>
775 <doc id="kernel-upgrade"> 954 <doc id="kernel-upgrade">
776 <memberof>sysadmin_general</memberof> 955 <memberof>sysadmin_general</memberof>
956 <memberof>upgrade</memberof>
777 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 957 <fileid>kernel-upgrade</fileid>
778 </doc> 958 </doc>
779 <doc id="ldap-howto"> 959 <doc id="ldap-howto">
780 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 960 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
781 <fileid>ldap-howto</fileid> 961 <fileid>ldap-howto</fileid>
962 <bugs>
963 <bug>102481</bug>
964 <bug stopper="yes">115130</bug>
965 </bugs>
782 </doc> 966 </doc>
783 <doc id="research_manifest"> 967 <doc id="research_manifest">
784 <memberof>desktop_project</memberof> 968 <memberof>desktop_project</memberof>
785 <fileid>research_manifest</fileid> 969 <fileid>research_manifest</fileid>
786 </doc> 970 </doc>
815 </doc> 999 </doc>
816 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 1000 <doc id="hardened-pax-quickstart">
817 <memberof>project_hardened</memberof> 1001 <memberof>project_hardened</memberof>
818 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 1002 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
819 </doc> 1003 </doc>
820 <doc id="hardened-grsec2"> 1004 <doc id="hardened-grsec">
821 <memberof>project_hardened</memberof> 1005 <memberof>project_hardened</memberof>
822 <fileid>hardened-grsec2</fileid> 1006 <fileid>hardened-grsec</fileid>
823 </doc> 1007 </doc>
824 <doc id="hardened-capabilities"> 1008 <doc id="hardened-capabilities">
825 <memberof>project_hardened</memberof> 1009 <memberof>project_hardened</memberof>
826 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 1010 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
827 </doc> 1011 </doc>
974 </doc> 1158 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1159 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1160 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1161 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1162 </doc>
1163 <doc id="liveusb">
1164 <memberof>install_other</memberof>
1165 <fileid>liveusb</fileid>
1166 </doc>
1167 <doc id="apache-troubleshooting">
1168 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1169 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1170 </doc>
1171 <doc id="apache-upgrading">
1172 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1173 <memberof>upgrade</memberof>
1174 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1175 </doc>
1176 <doc id="apache-developer">
1177 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1178 <fileid>apache-developer</fileid>
1179 </doc>
1180 <doc id="sudo-guide">
1181 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1182 <fileid>sudo-guide</fileid>
1183 </doc>
1184 <doc id="freebsd-guide">
1185 <memberof>install_guides</memberof>
1186 <memberof>project_base</memberof>
1187 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1188 </doc>
1189 <doc id="mips-faq">
1190 <memberof>faq</memberof>
1191 <fileid>mips-faq</fileid>
1192 </doc>
1193 <doc id="mysql-upgrading">
1194 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1195 <memberof>upgrade</memberof>
1196 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1197 </doc>
1198 <doc id="gcc-upgrading">
1199 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1200 <memberof>upgrade</memberof>
1201 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1202 </doc>
1203 <doc id="gnome-upgrade">
1204 <memberof>desktop_install</memberof>
1205 <memberof>upgrade</memberof>
1206 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1207 </doc>
1208 <doc id="modular-x-howto">
1209 <memberof>desktop</memberof>
1210 <memberof>upgrade</memberof>
1211 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1212 </doc>
1213 <doc id="porting-modular-x">
1214 <memberof>desktop</memberof>
1215 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1216 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1217 </doc>
979 </docs> 1218 </docs>
980</metadoc> 1219</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.134

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20