/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.195
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.195 2007/10/25 20:15:14 neysx Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.118</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 8 <lead>neysx</lead>
9 <member>cam</member>
10 <member>flammie</member>
10 <member>fox2mike</member> 11 <member>fox2mike</member>
12 <member>grahl</member>
13 <member>jkt</member>
14 <member>nightmorph</member>
15 <member>rane</member>
11 <member>smithj</member> 16 <member>swift</member>
12 <member>cam</member>
13 <member>vanquirius</member> 17 <member>vanquirius</member>
14 <member>alin</member> 18 <member>yoswink</member>
15 <member>dertobi123</member>
16 </members> 19 </members>
17 <categories> 20 <categories>
18 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat> 21 <cat id="faq">Frequently Asked Questions</cat>
19 <cat id="install">Installation Related Resources</cat> 22 <cat id="install">Installation Related Resources</cat>
20 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat> 23 <cat id="install_guides" parent="install">Installation Guides</cat>
21 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat> 24 <cat id="install_other" parent="install">Other Installation Related Documentation</cat>
25 <cat id="upgrade">Upgrade Guides</cat>
22 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat> 26 <cat id="gentoo">Gentoo System Documentation</cat>
23 <cat id="articles">Published Articles</cat> 27 <cat id="articles">Published Articles</cat>
24 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat> 28 <cat id="gentoo_portage" parent="gentoo">Portage and Related Documentation</cat>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 29 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 30 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 31 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 32 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 33 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
34 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 35 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 36 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 37 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 38 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 39 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
50 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat> 55 <cat id="project_security" parent="project">Security Project Documentation</cat>
51 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat> 56 <cat id="project_forums" parent="project">Gentoo Forums Documentation</cat>
52 </categories> 57 </categories>
53 <files> 58 <files>
54 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file> 59 <file id="metadoc">/doc/en/metadoc.xml</file>
60 <file id="metadoc-index">/doc/en/index.xml</file>
61 <file id="metadoc-list">/doc/en/list.xml</file>
62 <file id="metadoc-overview">/doc/en/overview.xml</file>
63 <file id="inserts">/doc/en/inserts.xml</file>
55 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file> 64 <file id="name-logo">/main/en/name-logo.xml</file>
65 <file id="art-prompt-magic">/doc/en/articles/prompt-magic.xml</file>
56 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file> 66 <file id="art-bash-ex-p1">/doc/en/articles/bash-by-example-p1.xml</file>
57 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file> 67 <file id="art-bash-ex-p2">/doc/en/articles/bash-by-example-p2.xml</file>
58 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file> 68 <file id="art-bash-ex-p3">/doc/en/articles/bash-by-example-p3.xml</file>
59 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file> 69 <file id="art-mk-distro-p1">/doc/en/articles/making-the-distro-p1.xml</file>
60 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file> 70 <file id="art-mk-distro-p2">/doc/en/articles/making-the-distro-p2.xml</file>
61 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file> 71 <file id="art-mk-distro-p3">/doc/en/articles/making-the-distro-p3.xml</file>
62 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file> 72 <file id="art-lpi-101-fundamentals-p1">/doc/en/articles/lpi-101-fundamentals-p1.xml</file>
63 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file> 73 <file id="art-lpi-101-administration-p2">/doc/en/articles/lpi-101-administration-p2.xml</file>
74 <file id="art-lpi-101-intermediate-p3">/doc/en/articles/lpi-101-intermediate-p3.xml</file>
75 <file id="art-lpi-101-advanced-p4">/doc/en/articles/lpi-101-advanced-p4.xml</file>
64 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file> 76 <file id="art-ct-dyn-iptables-fw">/doc/en/articles/dynamic-iptables-firewalls.xml</file>
65 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file> 77 <file id="art-ct-l-sed-p1">/doc/en/articles/l-sed1.xml</file>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 78 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 79 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 80 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 81 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 82 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
83 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
84 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
85 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 86 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
87 <file id="afig-ct-ext3-intro">/doc/en/articles/afig-ct-ext3-intro.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 88 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 89 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
90 <file id="partitioning-p1">/doc/en/articles/partitioning-p1.xml</file>
91 <file id="partitioning-p2">/doc/en/articles/partitioning-p2.xml</file>
92 <file id="partition-planning-tips">/doc/en/articles/partition-planning-tips.xml</file>
93 <file id="maximum-swappage">/doc/en/articles/maximum-swappage.xml</file>
94 <file id="lvm-p1">/doc/en/articles/lvm-p1.xml</file>
95 <file id="lvm-p2">/doc/en/articles/lvm-p2.xml</file>
96 <file id="software-raid-p1">/doc/en/articles/software-raid-p1.xml</file>
97 <file id="software-raid-p2">/doc/en/articles/software-raid-p2.xml</file>
98 <file id="linux-kernel-compiling">/doc/en/articles/linux-kernel-compiling.xml</file>
99 <file id="openssh-key-management-p1">/doc/en/articles/openssh-key-management-p1.xml</file>
100 <file id="openssh-key-management-p2">/doc/en/articles/openssh-key-management-p2.xml</file>
101 <file id="openssh-key-management-p3">/doc/en/articles/openssh-key-management-p3.xml</file>
102 <file id="l-afig-p8">/doc/en/articles/l-afig-p8.xml</file>
103 <file id="samba-p1">/doc/en/articles/samba-p1.xml</file>
104 <file id="samba-p2">/doc/en/articles/samba-p2.xml</file>
105 <file id="samba-p3">/doc/en/articles/samba-p3.xml</file>
106 <file id="l-redesign-1">/doc/en/articles/l-redesign-1.xml</file>
107 <file id="l-redesign-2">/doc/en/articles/l-redesign-2.xml</file>
108 <file id="l-redesign-3">/doc/en/articles/l-redesign-3.xml</file>
109 <file id="l-redesign-4">/doc/en/articles/l-redesign-4.xml</file>
110 <file id="autotools-practices">/doc/en/articles/autotools-practices.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 111 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
112 <file id="mysql-howto">/doc/en/mysql-howto.xml</file>
113 <file id="postgres-howto">/doc/en/postgres-howto.xml</file>
114 <file id="bt-guide">/doc/en/bluetooth-guide.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 115 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
76 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file> 116 <file id="cron-guide">/doc/en/cron-guide.xml</file>
77 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file> 117 <file id="ldap-howto">/doc/en/ldap-howto.xml</file>
78 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file> 118 <file id="nvidia-guide">/doc/en/nvidia-guide.xml</file>
79 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file> 119 <file id="ati-faq">/doc/en/ati-faq.xml</file>
80 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file> 120 <file id="cvs-tutorial">/doc/en/cvs-tutorial.xml</file>
81 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file> 121 <file id="devfs-guide">/doc/en/devfs-guide.xml</file>
82 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file> 122 <file id="distcc">/doc/en/distcc.xml</file>
123 <file id="cross-distcc">/doc/en/cross-compiling-distcc.xml</file>
83 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file> 124 <file id="dri-howto">/doc/en/dri-howto.xml</file>
84 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file> 125 <file id="ebuild-submit">/doc/en/ebuild-submit.xml</file>
85 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file> 126 <file id="gentoo-upgrading">/doc/en/gentoo-upgrading.xml</file>
86 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file> 127 <file id="2.6-migration">/doc/en/migration-to-2.6.xml</file>
87 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file> 128 <file id="altinstall">/doc/en/altinstall.xml</file>
88 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file> 129 <file id="faq">/doc/en/faq.xml</file>
130 <file id="gentoo-alpha-faq">/doc/en/gentoo-alpha-faq.xml</file>
89 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file> 131 <file id="gentoo-amd64-faq">/doc/en/gentoo-amd64-faq.xml</file>
90 <file id="gentoo-alpha-compaq-tools">/doc/en/gentoo-alpha-compaq-tools.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 132 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 133 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
134 <file id="handbook-arm">/doc/en/handbook/handbook-arm.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 135 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
136 <file id="handbook-ia64">/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 137 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 138 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
139 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file> 140 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file> 141 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 142 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 143 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 144 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 145 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
103 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 146 <file id="hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
104 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file> 147 <file id="hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-medium.xml</file>
105 <file id="handbook-ppc64">/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml</file> 148 <file id="hb-install-arm-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-arm-bootloader.xml</file>
106 <file id="hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-disk.xml</file> 149 <file id="hb-install-arm-disk">/doc/en/handbook/hb-install-arm-disk.xml</file>
107 <file id="hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-kernel.xml</file> 150 <file id="hb-install-arm-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-arm-kernel.xml</file>
108 <file id="hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-medium.xml</file> 151 <file id="hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/hb-install-arm-medium.xml</file>
109 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file> 152 <file id="hb-install-config">/doc/en/handbook/hb-install-config.xml</file>
110 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file> 153 <file id="hb-install-finalise">/doc/en/handbook/hb-install-finalise.xml</file>
111 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 154 <file id="hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
112 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file> 155 <file id="hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-disk.xml</file>
113 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file> 156 <file id="hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
114 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file> 157 <file id="hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/hb-install-hppa-medium.xml</file>
158 <file id="hb-install-ia64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-disk.xml</file>
159 <file id="hb-install-ia64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-kernel.xml</file>
160 <file id="hb-install-ia64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ia64-medium.xml</file>
115 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file> 161 <file id="hb-install-mips-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-mips-bootloader.xml</file>
116 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file> 162 <file id="hb-install-mips-disk">/doc/en/handbook/hb-install-mips-disk.xml</file>
117 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file> 163 <file id="hb-install-mips-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-mips-kernel.xml</file>
118 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file> 164 <file id="hb-install-mips-medium">/doc/en/handbook/hb-install-mips-medium.xml</file>
165 <file id="hb-install-mips-stage">/doc/en/handbook/hb-install-mips-stage.xml</file>
166 <file id="hb-install-mips-system.xml">/doc/en/handbook/hb-install-mips-system.xml</file>
119 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file> 167 <file id="hb-install-network">/doc/en/handbook/hb-install-network.xml</file>
120 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file> 168 <file id="hb-install-next">/doc/en/handbook/hb-install-next.xml</file>
121 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file> 169 <file id="hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
122 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file> 170 <file id="hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-disk.xml</file>
123 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file> 171 <file id="hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
124 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file> 172 <file id="hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc-medium.xml</file>
173 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
174 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
175 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
176 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
125 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 177 <file id="hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
126 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file> 178 <file id="hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-disk.xml</file>
127 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 179 <file id="hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
128 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file> 180 <file id="hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/hb-install-sparc-medium.xml</file>
129 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file> 181 <file id="hb-install-stage">/doc/en/handbook/hb-install-stage.xml</file>
130 <file id="handbook-x86">/doc/en/handbook/handbook-x86.xml</file>
131 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file> 182 <file id="hb-install-tools">/doc/en/handbook/hb-install-tools.xml</file>
132 <file id="hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-amd64-bootloader.xml</file> 183 <file id="hb-install-x86+amd64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-bootloader.xml</file>
133 <file id="hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86-disk.xml</file> 184 <file id="hb-install-x86+amd64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-disk.xml</file>
134 <file id="hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86-kernel.xml</file> 185 <file id="hb-install-x86+amd64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-kernel.xml</file>
135 <file id="hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86-medium.xml</file> 186 <file id="hb-install-x86+amd64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-x86+amd64-medium.xml</file>
136 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file> 187 <file id="hb-working-features">/doc/en/handbook/hb-working-features.xml</file>
137 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file> 188 <file id="hb-working-portage">/doc/en/handbook/hb-working-portage.xml</file>
138 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file> 189 <file id="hb-working-rcscripts">/doc/en/handbook/hb-working-rcscripts.xml</file>
139 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file> 190 <file id="hb-working-use">/doc/en/handbook/hb-working-use.xml</file>
140 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file> 191 <file id="hb-working-variables">/doc/en/handbook/hb-working-variables.xml</file>
141 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file> 192 <file id="handbook_index">/doc/en/handbook/index.xml</file>
142 <file id="hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
143 <file id="handbook-sparc">/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml</file>
144 <file id="hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
145 <file id="hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
146 <file id="hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
147 <file id="hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
148 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file> 193 <file id="hb-install-system">/doc/en/handbook/hb-install-system.xml</file>
149 <file id="hb-portage-ebuild">/doc/en/handbook/hb-portage-ebuild.xml</file>
150 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file> 194 <file id="hb-portage-configuration">/doc/en/handbook/hb-portage-configuration.xml</file>
151 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file> 195 <file id="hb-portage-diverttree">/doc/en/handbook/hb-portage-diverttree.xml</file>
152 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file> 196 <file id="hb-portage-files">/doc/en/handbook/hb-portage-files.xml</file>
153 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file> 197 <file id="hb-portage-tools">/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml</file>
154 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file> 198 <file id="hb-net-advanced">/doc/en/handbook/hb-net-advanced.xml</file>
155 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file> 199 <file id="hb-net-functions">/doc/en/handbook/hb-net-functions.xml</file>
156 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file> 200 <file id="hb-net-management">/doc/en/handbook/hb-net-management.xml</file>
157 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file> 201 <file id="hb-net-modules">/doc/en/handbook/hb-net-modules.xml</file>
158 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file> 202 <file id="hb-net-start">/doc/en/handbook/hb-net-start.xml</file>
159 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file> 203 <file id="hb-net-wireless">/doc/en/handbook/hb-net-wireless.xml</file>
160 <file id="2004.3-handbook-x86">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-x86.xml</file>
161 <file id="2004.3-hb-install-about">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-about.xml</file>
162 <file id="2004.3-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-medium.xml</file>
163 <file id="2004.3-hb-install-network">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-network.xml</file>
164 <file id="2004.3-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-stage.xml</file>
165 <file id="2004.3-hb-install-system">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-system.xml</file>
166 <file id="2004.3-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-kernel.xml</file>
167 <file id="2004.3-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-tools.xml</file>
168 <file id="2004.3-handbook-index">/doc/en/handbook/2004.3/index.xml</file>
169 <file id="2004.3-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-sparc.xml</file>
170 <file id="2004.3-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-amd64.xml</file> 204 <file id="2007.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-amd64.xml</file>
171 <file id="2004.3-hb-install-next">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-next.xml</file>
172 <file id="2004.3-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
173 <file id="2004.3-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-disk.xml</file>
174 <file id="2004.3-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
175 <file id="2004.3-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-sparc-medium.xml</file>
176 <file id="2004.3-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
177 <file id="2004.3-hb-install-config">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-config.xml</file>
178 <file id="2004.3-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-finalise.xml</file>
179 <file id="2004.3-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-disk.xml</file>
180 <file id="2004.3-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
181 <file id="2004.3-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-amd64-medium.xml</file>
182 <file id="2004.3-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-hppa.xml</file> 205 <file id="2007.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-hppa.xml</file>
206 <file id="2007.0-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc64.xml</file>
183 <file id="2004.3-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2004.3/handbook-ppc.xml</file> 207 <file id="2007.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc.xml</file>
184 <file id="2004.3-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-bootloader.xml</file> 208 <file id="2007.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-sparc.xml</file>
185 <file id="2004.3-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-disk.xml</file>
186 <file id="2004.3-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
187 <file id="2004.3-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-hppa-medium.xml</file>
188 <file id="2004.3-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
189 <file id="2004.3-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-disk.xml</file>
190 <file id="2004.3-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
191 <file id="2004.3-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-ppc-medium.xml</file>
192 <file id="2004.3-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
193 <file id="2004.3-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2004.3/hb-install-x86-disk.xml</file>
194 <file id="2005.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-x86.xml</file> 209 <file id="2007.0-handbook-x86">/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml</file>
195 <file id="2005.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-about.xml</file> 210 <file id="2007.0-hb-install-about">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-about.xml</file>
211 <file id="2007.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-config.xml</file>
212 <file id="2007.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-finalise.xml</file>
213 <file id="2007.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
214 <file id="2007.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
215 <file id="2007.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
196 <file id="2005.0-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-medium.xml</file> 216 <file id="2007.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-hppa-medium.xml</file>
197 <file id="2005.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-network.xml</file> 217 <file id="2007.0-hb-install-network">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-network.xml</file>
198 <file id="2005.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-stage.xml</file>
199 <file id="2005.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-system.xml</file>
200 <file id="2005.0-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-kernel.xml</file>
201 <file id="2005.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-tools.xml</file>
202 <file id="2005.0-handbook-index">/doc/en/handbook/2005.0/index.xml</file>
203 <file id="2005.0-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-sparc.xml</file>
204 <file id="2005.0-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-amd64.xml</file>
205 <file id="2005.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-next.xml</file> 218 <file id="2007.0-hb-install-next">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-next.xml</file>
219 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
220 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
221 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
222 <file id="2007.0-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
223 <file id="2007.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
224 <file id="2007.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-disk.xml</file>
225 <file id="2007.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
226 <file id="2007.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
206 <file id="2005.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file> 227 <file id="2007.0-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
207 <file id="2005.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-disk.xml</file> 228 <file id="2007.0-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-disk.xml</file>
208 <file id="2005.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file> 229 <file id="2007.0-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
209 <file id="2005.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-sparc-medium.xml</file> 230 <file id="2007.0-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-sparc-medium.xml</file>
210 <file id="2005.0-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
211 <file id="2005.0-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-config.xml</file>
212 <file id="2005.0-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-finalise.xml</file> 231 <file id="2007.0-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-stage.xml</file>
213 <file id="2005.0-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-disk.xml</file>
214 <file id="2005.0-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
215 <file id="2005.0-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-amd64-medium.xml</file>
216 <file id="2005.0-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-hppa.xml</file>
217 <file id="2005.0-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-ppc.xml</file>
218 <file id="2005.0-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
219 <file id="2005.0-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-disk.xml</file>
220 <file id="2005.0-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
221 <file id="2005.0-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-hppa-medium.xml</file> 232 <file id="2007.0-hb-install-system">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-system.xml</file>
222 <file id="2005.0-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
223 <file id="2005.0-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-disk.xml</file> 233 <file id="2007.0-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-tools.xml</file>
224 <file id="2005.0-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
225 <file id="2005.0-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-ppc-medium.xml</file>
226 <file id="2005.0-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
227 <file id="2005.0-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-x86-disk.xml</file> 234 <file id="2007.0-hb-install-gli-dialog">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-dialog.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file> 235 <file id="2007.0-hb-install-gli-medium">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gli-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 236 <file id="2007.0-hb-install-gtkfe">/doc/en/handbook/2007.0/hb-install-gtkfe.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 237 <file id="2007.0-index">/doc/en/handbook/2007.0/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 238 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 239 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 240 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 241 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 242 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
245 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file> 250 <file id="guide-to-mutt">/doc/en/guide-to-mutt.xml</file>
246 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file> 251 <file id="uml">/doc/en/uml.xml</file>
247 <file id="java">/doc/en/java.xml</file> 252 <file id="java">/doc/en/java.xml</file>
248 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file> 253 <file id="openafs">/doc/en/openafs.xml</file>
249 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file> 254 <file id="kde-config">/doc/en/kde-config.xml</file>
250 <file id="management-structure">/doc/en/management-structure.xml</file>
251 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file> 255 <file id="nano-basics-guide">/doc/en/nano-basics-guide.xml</file>
252 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file> 256 <file id="shoutcast-config">/doc/en/shoutcast-config.xml</file>
257 <file id="vdr-guide">/doc/en/vdr-guide.xml</file>
253 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file> 258 <file id="xml-guide">/doc/en/xml-guide.xml</file>
254 <file id="openmosix-howto">/doc/en/openmosix-howto.xml</file>
255 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file> 259 <file id="diskless-howto">/doc/en/diskless-howto.xml</file>
256 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file> 260 <file id="prelink-howto">/doc/en/prelink-howto.xml</file>
257 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file> 261 <file id="printing-howto">/doc/en/printing-howto.xml</file>
258 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file> 262 <file id="rsync">/doc/en/rsync.xml</file>
259 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file> 263 <file id="qmail-howto">/doc/en/qmail-howto.xml</file>
260 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file> 264 <file id="source_mirrors">/doc/en/source_mirrors.xml</file>
261 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file> 265 <file id="gentoo-ppc-install">/doc/en/gentoo-ppc-install.xml</file>
262 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file> 266 <file id="gentoo-x86-quickinstall">/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml</file>
267 <file id="gentoo-x86-quickinstall+raid">/doc/en/gentoo-x86+raid+lvm2-quickinstall.xml</file>
263 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file> 268 <file id="vi-guide">/doc/en/vi-guide.xml</file>
264 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file> 269 <file id="virt-mail-howto">/doc/en/virt-mail-howto.xml</file>
265 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file> 270 <file id="mailfilter-guide">/doc/en/mailfilter-guide.xml</file>
266 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file> 271 <file id="genkernel">/doc/en/genkernel.xml</file>
267 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file> 272 <file id="gentoo-sparc-faq">/doc/en/gentoo-sparc-faq.xml</file>
268 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file> 273 <file id="gentoo-x86-install">/doc/en/gentoo-x86-install.xml</file>
269 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file> 274 <file id="mips-requirements">/doc/en/mips-requirements.xml</file>
270 <file id="nx-guide">/doc/en/nx-guide.xml</file>
271 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file> 275 <file id="gentoo-sparc-install">/doc/en/gentoo-sparc-install.xml</file>
272 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file> 276 <file id="gentoo-hppa-install">/doc/en/gentoo-hppa-install.xml</file>
273 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file> 277 <file id="gentoo-alpha-install">/doc/en/gentoo-alpha-install.xml</file>
274 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file> 278 <file id="gentoo-mips-install">/doc/en/gentoo-mips-install.xml</file>
275 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file> 279 <file id="udev-guide">/doc/en/udev-guide.xml</file>
276 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file> 280 <file id="gentoo-x86-tipsntricks">/doc/en/gentoo-x86-tipsntricks.xml</file>
277 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file> 281 <file id="gentoo-sparc-netboot-howto">/doc/en/gentoo-sparc-netboot-howto.xml</file>
278 <file id="colinux-howto">/doc/en/colinux-howto.xml</file>
279 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file> 282 <file id="gentoo-sparc-obpreference">/doc/en/gentoo-sparc-obpreference.xml</file>
280 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file> 283 <file id="gnome-config">/doc/en/gnome-config.xml</file>
284 <file id="gnome-upgrade">/proj/en/desktop/gnome/howtos/gnome-2.18-upgrade.xml</file>
281 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file> 285 <file id="gpm">/doc/en/gpm.xml</file>
282 <file id="macos-guide">/doc/en/macos-guide.xml</file>
283 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file> 286 <file id="gentoo-security">/doc/en/gentoo-security.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 287 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 288 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 289 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 290 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
291 <file id="portage-utils">/doc/en/portage-utils.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 292 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
293 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
294 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot-old.xml</file>
295 <file id="amd64-howtos-fpic">/proj/en/base/amd64/howtos/fpic-howto.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 296 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 297 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 298 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
299 <file id="handbook-release">/proj/en/gdp/doc/handbook-release.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 300 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
301 <file id="philosophy">/main/en/philosophy.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 302 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
303 <file id="contact">/main/en/contact.xml</file>
304 <file id="gentoo-graphics">/main/en/graphics.xml</file>
305 <file id="irc">/main/en/irc.xml</file>
306 <file id="mailing-lists">/main/en/lists.xml</file>
307 <file id="screenshots">/main/en/shots.xml</file>
308 <file id="sponsors">/main/en/sponsors.xml</file>
309 <file id="howto-obtain-support">/main/en/support.xml</file>
310 <file id="where-to-get">/main/en/where.xml</file>
294 <file id="site">/proj/en/site.xml</file> 311 <file id="site">/proj/en/site.xml</file>
295 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file> 312 <file id="kernel-upgrade">/doc/en/kernel-upgrade.xml</file>
296 <file id="research_manifest">/proj/en/desktop/research/manifest.xml</file> 313 <file id="modular-x-howto">/proj/en/desktop/x/x11/modular-x-howto.xml</file>
297 <file id="x_maintaining">/proj/en/desktop/x/x11/maintaining.xml</file> 314 <file id="porting-modular-x">/proj/en/desktop/x/x11/porting-modular-x-howto.xml</file>
298 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file> 315 <file id="new-dev-training">/proj/en/devrel/new-dev-training.xml</file>
299 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file> 316 <file id="devrel-policy">/proj/en/devrel/policy.xml</file>
300 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file> 317 <file id="translators-howto">/proj/en/gdp/doc/translators-howto.xml</file>
301 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file> 318 <file id="hardened-primer">/proj/en/hardened/primer.xml</file>
302 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file> 319 <file id="hardened-faq">/proj/en/hardened/hardenedfaq.xml</file>
303 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file> 320 <file id="hardened-xorg">/proj/en/hardened/hardenedxorg.xml</file>
304 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file> 321 <file id="hardened-pax-quickstart">/proj/en/hardened/pax-quickstart.xml</file>
305 <file id="hardened-grsec2">/proj/en/hardened/grsecurity2.xml</file> 322 <file id="hardened-grsec">/proj/en/hardened/grsecurity.xml</file>
306 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file> 323 <file id="hardened-capabilities">/proj/en/hardened/capabilities.xml</file>
307 <file id="hardened-x86-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-x86-handbook.xml</file> 324 <file id="hardened-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-handbook.xml</file>
308 <file id="hardened-ppc-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-ppc-handbook.xml</file>
309 <file id="hardened-sparc64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-sparc64-handbook.xml</file>
310 <file id="hardened-amd64-selinux">/proj/en/hardened/selinux/selinux-amd64-handbook.xml</file>
311 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file> 325 <file id="hardened-rsbac-overview">/proj/en/hardened/rsbac/overview.xml</file>
312 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file> 326 <file id="hardened-rsbac-quickstart">/proj/en/hardened/rsbac/quickstart.xml</file>
313 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file> 327 <file id="infra-email">/proj/en/infrastructure/dev-email.xml</file>
314 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file> 328 <file id="infra-cvsssh">/proj/en/infrastructure/cvs-sshkeys.xml</file>
315 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file> 329 <file id="infra-machines">/proj/en/infrastructure/dev-machines.xml</file>
316 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file> 330 <file id="infra-servers">/proj/en/infrastructure/server-specs.xml</file>
317 <file id="infra-serverstandards">/proj/en/infrastructure/server-standards.xml</file>
318 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file> 331 <file id="infra-tenshi">/proj/en/infrastructure/tenshi/index.xml</file>
319 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file> 332 <file id="infra-ntp">/proj/en/infrastructure/config-ntp.xml</file>
320 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file> 333 <file id="infra-ssh">/proj/en/infrastructure/config-ssh.xml</file>
321 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file> 334 <file id="infra-syslog">/proj/en/infrastructure/config-syslog.xml</file>
322 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file> 335 <file id="infra-webspace">/proj/en/infrastructure/dev-webspace.xml</file>
339 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file> 352 <file id="hpc-howto">/doc/en/hpc-howto.xml</file>
340 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file> 353 <file id="gnap-userguide">/proj/en/base/embedded/gnap-userguide.xml</file>
341 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file> 354 <file id="kde-split-ebuilds">/doc/en/kde-split-ebuilds.xml</file>
342 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file> 355 <file id="grub-error-guide">/doc/en/grub-error-guide.xml</file>
343 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file> 356 <file id="usb-guide">/doc/en/usb-guide.xml</file>
357 <file id="liveusb">/doc/en/liveusb.xml</file>
344 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file> 358 <file id="fluxbox-config">/doc/en/fluxbox-config.xml</file>
345 <file id="vserver-howto">/doc/en/vserver-howto.xml</file> 359 <file id="vserver-howto">/proj/en/vps/vserver-howto.xml</file>
346 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file> 360 <file id="security-handbook-index">/doc/en/security/index.xml</file>
347 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file> 361 <file id="security-handbook">/doc/en/security/security-handbook.xml</file>
348 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file> 362 <file id="shb-chroot">/doc/en/security/shb-chroot.xml</file>
349 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file> 363 <file id="shb-firewalls">/doc/en/security/shb-firewalls.xml</file>
350 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file> 364 <file id="shb-intrusion">/doc/en/security/shb-intrusion.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 371 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 372 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 373 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 374 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 375 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
376 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
377 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
378 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
379 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
380 <file id="freebsd-guide">/doc/en/gentoo-freebsd.xml</file>
381 <file id="mips-faq">/doc/en/gentoo-mips-faq.xml</file>
382 <file id="mysql-upgrading">/doc/en/mysql-upgrading.xml</file>
383 <file id="mysql-upgrade-slotted">/doc/en/mysql-upgrade-slotted.xml</file>
384 <file id="gcc-upgrading">/doc/en/gcc-upgrading.xml</file>
385 <file id="x86-at-faq">/proj/en/base/x86/arch-testers-faq.xml</file>
386 <file id="php-upgrade">/proj/en/php/php-upgrading.xml</file>
387 <file id="jffnms">/doc/en/jffnms.xml</file>
388 <file id="conky">/doc/en/conky-howto.xml</file>
389 <file id="ldapdns">/doc/en/ldapdns-guide.xml</file>
390 <file id="man-guide">/doc/en/man-guide.xml</file>
391 <file id="info-guide">/doc/en/info-guide.xml</file>
392 <file id="java-upgrade">/proj/en/java/java-upgrade.xml</file>
393 <file id="kernel-config">/doc/en/kernel-config.xml</file>
394 <file id="zsh">/doc/en/zsh.xml</file>
395 <file id="change-chost">/doc/en/change-chost.xml</file>
396 <file id="xfce-config">/doc/en/xfce-config.xml</file>
397 <file id="gcc-optimization">/doc/en/gcc-optimization.xml</file>
398 <file id="vpnc-howto">/doc/en/vpnc-howto.xml</file>
399 <file id="qa-autofailure">/proj/en/qa/autofailure.xml</file>
400 <file id="qa-automagic">/proj/en/qa/automagic.xml</file>
401 <file id="qa-backtraces">/proj/en/qa/backtraces.xml</file>
402 <file id="manually-fixing-portage">/proj/en/portage/doc/manually-fixing-portage.xml</file>
403 <file id="xen-guide">/doc/en/xen-guide.xml</file>
404 <file id="overlays-userguide">/proj/en/overlays/userguide.xml</file>
405 <file id="overlays-devguide">/proj/en/overlays/devguide.xml</file>
406 <file id="overlays-policy">/proj/en/overlays/policy.xml</file>
362 </files> 407 </files>
363 <docs> 408 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 409 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 410 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 411 <fileid>name-logo</fileid>
395 </doc> 440 </doc>
396 <doc id="art-lpi-101-administration-p2"> 441 <doc id="art-lpi-101-administration-p2">
397 <memberof>articles_linux</memberof> 442 <memberof>articles_linux</memberof>
398 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid> 443 <fileid>art-lpi-101-administration-p2</fileid>
399 </doc> 444 </doc>
445 <doc id="art-lpi-101-intermediate-p3">
446 <memberof>articles_linux</memberof>
447 <fileid>art-lpi-101-intermediate-p3</fileid>
448 </doc>
449 <doc id="art-lpi-101-advanced-p4">
450 <memberof>articles_linux</memberof>
451 <fileid>art-lpi-101-advanced-p4</fileid>
452 </doc>
400 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw"> 453 <doc id="art-ct-dyn-iptables-fw">
401 <memberof>articles_commth</memberof> 454 <memberof>articles_commth</memberof>
402 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid> 455 <fileid>art-ct-dyn-iptables-fw</fileid>
403 </doc> 456 </doc>
404 <doc id="art-ct-l-sed-p1"> 457 <doc id="art-ct-l-sed-p1">
423 </doc> 476 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 477 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 478 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 479 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 480 </doc>
481 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
482 <memberof>articles_commth</memberof>
483 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
484 </doc>
485 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
486 <memberof>articles_commth</memberof>
487 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
488 </doc>
489 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
490 <memberof>articles_commth</memberof>
491 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
492 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 493 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 494 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 495 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 496 </doc>
497 <doc id="afig-ct-ext3-intro">
498 <memberof>articles_commth</memberof>
499 <fileid>afig-ct-ext3-intro</fileid>
500 </doc>
501 <doc id="samba-p1">
502 <memberof>articles_commth</memberof>
503 <fileid>samba-p1</fileid>
504 </doc>
505 <doc id="samba-p2">
506 <memberof>articles_commth</memberof>
507 <fileid>samba-p2</fileid>
508 </doc>
509 <doc id="samba-p3">
510 <memberof>articles_commth</memberof>
511 <fileid>samba-p3</fileid>
512 </doc>
513 <doc id="l-redesign-1">
514 <memberof>articles_commth</memberof>
515 <fileid>l-redesign-1</fileid>
516 </doc>
517 <doc id="l-redesign-2">
518 <memberof>articles_commth</memberof>
519 <fileid>l-redesign-2</fileid>
520 </doc>
521 <doc id="l-redesign-3">
522 <memberof>articles_commth</memberof>
523 <fileid>l-redesign-3</fileid>
524 </doc>
525 <doc id="l-redesign-4">
526 <memberof>articles_commth</memberof>
527 <fileid>l-redesign-4</fileid>
528 </doc>
529 <doc id="autotools-practices">
530 <memberof>articles_others</memberof>
531 <fileid>autotools-practices</fileid>
532 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 533 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 534 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 535 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 536 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 537 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 538 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 539 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
439 </doc> 540 </doc>
541 <doc id="partitioning-p1">
542 <memberof>articles_linux</memberof>
543 <fileid>partitioning-p1</fileid>
544 </doc>
545 <doc id="partitioning-p2">
546 <memberof>articles_linux</memberof>
547 <fileid>partitioning-p2</fileid>
548 </doc>
549 <doc id="partition-planning-tips">
550 <memberof>articles_linux</memberof>
551 <fileid>partition-planning-tips</fileid>
552 </doc>
553 <doc id="maximum-swappage">
554 <memberof>articles_linux</memberof>
555 <fileid>maximum-swappage</fileid>
556 </doc>
557 <doc id="lvm-p1">
558 <memberof>articles_linux</memberof>
559 <fileid>lvm-p1</fileid>
560 </doc>
561 <doc id="lvm-p2">
562 <memberof>articles_linux</memberof>
563 <fileid>lvm-p2</fileid>
564 </doc>
565 <doc id="software-raid-p1">
566 <memberof>articles_linux</memberof>
567 <fileid>software-raid-p1</fileid>
568 </doc>
569 <doc id="software-raid-p2">
570 <memberof>articles_linux</memberof>
571 <fileid>software-raid-p2</fileid>
572 </doc>
573 <doc id="linux-kernel-compiling">
574 <memberof>articles_linux</memberof>
575 <fileid>linux-kernel-compiling</fileid>
576 </doc>
577 <doc id="art-prompt-magic">
578 <memberof>articles_linux</memberof>
579 <fileid>art-prompt-magic</fileid>
580 </doc>
581 <doc id="openssh-key-management-p1">
582 <memberof>articles_linux</memberof>
583 <fileid>openssh-key-management-p1</fileid>
584 </doc>
585 <doc id="openssh-key-management-p2">
586 <memberof>articles_linux</memberof>
587 <fileid>openssh-key-management-p2</fileid>
588 </doc>
589 <doc id="openssh-key-management-p3">
590 <memberof>articles_linux</memberof>
591 <fileid>openssh-key-management-p3</fileid>
592 </doc>
593 <doc id="l-afig-p8">
594 <memberof>articles_linux</memberof>
595 <fileid>l-afig-p8</fileid>
596 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 597 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 598 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 599 <fileid>bugzie-howto</fileid>
600 </doc>
601 <doc id="mysql-howto">
602 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
603 <fileid>mysql-howto</fileid>
604 </doc>
605 <doc id="postgres-howto">
606 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
607 <fileid>postgres-howto</fileid>
608 </doc>
609 <doc id="bluetooth-guide">
610 <memberof>desktop_config</memberof>
611 <fileid>bt-guide</fileid>
443 </doc> 612 </doc>
444 <doc id="utf-8"> 613 <doc id="utf-8">
445 <memberof>sysadmin_general</memberof> 614 <memberof>sysadmin_general</memberof>
446 <memberof>desktop_config</memberof> 615 <memberof>desktop_config</memberof>
447 <fileid>utf-8</fileid> 616 <fileid>utf-8</fileid>
448 </doc> 617 </doc>
449 <doc id="handbook_index"> 618 <doc id="handbook_index">
450 <memberof>install_guides</memberof> 619 <memberof>install_guides</memberof>
451 <fileid>handbook_index</fileid> 620 <fileid>handbook_index</fileid>
452 </doc> 621 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 622 <doc id="2007.0-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 623 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 624 <fileid>2007.0-index</fileid>
456 </doc> 625 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 626 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 627 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 628 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 629 </doc>
630 <doc id="gentoo-x86-quickinstall+raid">
631 <memberof>install_guides</memberof>
632 <fileid>gentoo-x86-quickinstall+raid</fileid>
633 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 634 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 635 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 636 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
464 </doc> 637 </doc>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools">
466 <memberof>install_guides</memberof>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 638 <doc id="amd64-howtos">
470 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 639 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 640 <fileid>amd64-howtos</fileid>
473 </doc> 641 </doc>
474 <doc id="faq"> 642 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 643 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 644 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 645 </doc>
646 <doc id="gentoo-alpha-faq">
647 <memberof>faq</memberof>
648 <fileid>gentoo-alpha-faq</fileid>
649 </doc>
478 <doc id="gentoo-amd64-faq"> 650 <doc id="gentoo-amd64-faq">
479 <memberof>faq</memberof> 651 <memberof>faq</memberof>
480 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid> 652 <fileid>gentoo-amd64-faq</fileid>
481 </doc> 653 </doc>
482 <doc id="gentoo-ppc-faq"> 654 <doc id="gentoo-ppc-faq">
499 <memberof>install_other</memberof> 671 <memberof>install_other</memberof>
500 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid> 672 <fileid>gentoo-x86-tipsntricks</fileid>
501 </doc> 673 </doc>
502 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4"> 674 <doc id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">
503 <memberof>install_other</memberof> 675 <memberof>install_other</memberof>
676 <memberof>upgrade</memberof>
504 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid> 677 <fileid>new-upgrade-to-gentoo-1.4</fileid>
505 </doc> 678 </doc>
506 <doc id="gentoo-upgrading"> 679 <doc id="gentoo-upgrading">
507 <memberof>install_other</memberof> 680 <memberof>install_other</memberof>
681 <memberof>upgrade</memberof>
508 <fileid>gentoo-upgrading</fileid> 682 <fileid>gentoo-upgrading</fileid>
509 </doc> 683 </doc>
510 <doc id="2.6-migration"> 684 <doc id="2.6-migration">
511 <memberof>install_other</memberof> 685 <memberof>install_other</memberof>
686 <memberof>upgrade</memberof>
512 <fileid>2.6-migration</fileid> 687 <fileid>2.6-migration</fileid>
513 </doc> 688 </doc>
514 <doc id="genkernel"> 689 <doc id="genkernel">
515 <memberof>install_other</memberof> 690 <memberof>install_other</memberof>
516 <fileid>genkernel</fileid> 691 <fileid>genkernel</fileid>
517 </doc> 692 </doc>
518 <doc id="colinux-howto">
519 <memberof>install_other</memberof>
520 <fileid>colinux-howto</fileid>
521 </doc>
522 <doc id="portage-intro"> 693 <doc id="portage-intro">
523 <memberof>gentoo_portage</memberof> 694 <memberof>gentoo_portage</memberof>
524 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid> 695 <fileid vpart="2" vchap="1">handbook-x86</fileid>
525 </doc> 696 </doc>
526 <doc id="portage-features"> 697 <doc id="portage-features">
537 </doc> 708 </doc>
538 <doc id="gentoolkit"> 709 <doc id="gentoolkit">
539 <memberof>gentoo_portage</memberof> 710 <memberof>gentoo_portage</memberof>
540 <fileid>gentoolkit</fileid> 711 <fileid>gentoolkit</fileid>
541 </doc> 712 </doc>
542 <doc id="macos-guide"> 713 <doc id="portage-utils">
543 <memberof>gentoo_portage</memberof> 714 <memberof>gentoo_portage</memberof>
544 <fileid>macos-guide</fileid> 715 <fileid>portage-utils</fileid>
545 </doc> 716 </doc>
546 <doc id="environment-variables"> 717 <doc id="environment-variables">
547 <memberof>gentoo_configuring</memberof> 718 <memberof>gentoo_configuring</memberof>
548 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid> 719 <fileid vpart="2" vchap="5">handbook-x86</fileid>
549 </doc> 720 </doc>
569 </doc> 740 </doc>
570 <doc id="uml"> 741 <doc id="uml">
571 <memberof>sysadmin_general</memberof> 742 <memberof>sysadmin_general</memberof>
572 <fileid>uml</fileid> 743 <fileid>uml</fileid>
573 </doc> 744 </doc>
574 <doc id="openmosix-howto">
575 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
576 <fileid>openmosix-howto</fileid>
577 </doc>
578 <doc id="diskless-howto"> 745 <doc id="diskless-howto">
579 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 746 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
580 <fileid>diskless-howto</fileid> 747 <fileid>diskless-howto</fileid>
581 </doc> 748 </doc>
582 <doc id="ltsp"> 749 <doc id="ltsp">
584 <fileid>ltsp</fileid> 751 <fileid>ltsp</fileid>
585 </doc> 752 </doc>
586 <doc id="distcc"> 753 <doc id="distcc">
587 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 754 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
588 <fileid>distcc</fileid> 755 <fileid>distcc</fileid>
756 </doc>
757 <doc id="cross-distcc">
758 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
759 <fileid>cross-distcc</fileid>
589 </doc> 760 </doc>
590 <doc id="devfs-guide"> 761 <doc id="devfs-guide">
591 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 762 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
592 <fileid>devfs-guide</fileid> 763 <fileid>devfs-guide</fileid>
593 </doc> 764 </doc>
632 </doc> 803 </doc>
633 <doc id="home-router-howto"> 804 <doc id="home-router-howto">
634 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 805 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
635 <fileid>home-router-howto</fileid> 806 <fileid>home-router-howto</fileid>
636 </doc> 807 </doc>
808 <doc id="gcc-optimization">
809 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
810 <fileid>gcc-optimization</fileid>
811 </doc>
637 <doc id="gentoo-dev-handbook"> 812 <doc id="gentoo-dev-handbook">
638 <memberof>gentoodev</memberof> 813 <memberof>gentoodev</memberof>
639 <memberof>project_devrel</memberof> 814 <memberof>project_devrel</memberof>
640 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid> 815 <fileid>gentoo-dev-handbook</fileid>
641 </doc> 816 </doc>
655 <doc id="doc-tipsntricks"> 830 <doc id="doc-tipsntricks">
656 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 831 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
657 <memberof>project_gdp</memberof> 832 <memberof>project_gdp</memberof>
658 <fileid>doc-tipsntricks</fileid> 833 <fileid>doc-tipsntricks</fileid>
659 </doc> 834 </doc>
835 <doc id="handbook-release">
836 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
837 <memberof>project_gdp</memberof>
838 <fileid>handbook-release</fileid>
839 </doc>
660 <doc id="cvs-tutorial"> 840 <doc id="cvs-tutorial">
661 <memberof>gentoodev_docs</memberof> 841 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
662 <fileid>cvs-tutorial</fileid> 842 <fileid>cvs-tutorial</fileid>
663 </doc> 843 </doc>
664 <doc id="about"> 844 <doc id="about">
665 <memberof>other</memberof> 845 <memberof>other</memberof>
666 <fileid>about</fileid> 846 <fileid>about</fileid>
667 </doc> 847 </doc>
848 <doc id="philosophy">
849 <memberof>other</memberof>
850 <fileid>philosophy</fileid>
851 </doc>
668 <doc id="contract"> 852 <doc id="contract">
669 <memberof>other</memberof> 853 <memberof>other</memberof>
670 <fileid>contract</fileid> 854 <fileid>contract</fileid>
855 </doc>
856 <doc id="contact">
857 <memberof>other</memberof>
858 <fileid>contact</fileid>
859 </doc>
860 <doc id="gentoo-graphics">
861 <memberof>other</memberof>
862 <fileid>gentoo-graphics</fileid>
863 </doc>
864 <doc id="irc">
865 <memberof>other</memberof>
866 <fileid>irc</fileid>
867 </doc>
868 <doc id="mailing-lists">
869 <memberof>other</memberof>
870 <fileid>mailing-lists</fileid>
871 </doc>
872 <doc id="screenshots">
873 <memberof>other</memberof>
874 <fileid>screenshots</fileid>
875 </doc>
876 <doc id="sponsors">
877 <memberof>other</memberof>
878 <fileid>sponsors</fileid>
879 </doc>
880 <doc id="howto-obtain-support">
881 <memberof>other</memberof>
882 <fileid>howto-obtain-support</fileid>
883 </doc>
884 <doc id="where-to-get">
885 <memberof>other</memberof>
886 <fileid>where-to-get</fileid>
671 </doc> 887 </doc>
672 <doc id="site"> 888 <doc id="site">
673 <memberof>other</memberof> 889 <memberof>other</memberof>
674 <fileid>site</fileid> 890 <fileid>site</fileid>
675 </doc> 891 </doc>
706 </doc> 922 </doc>
707 <doc id="fluxbox-config"> 923 <doc id="fluxbox-config">
708 <memberof>desktop_install</memberof> 924 <memberof>desktop_install</memberof>
709 <fileid>fluxbox-config</fileid> 925 <fileid>fluxbox-config</fileid>
710 </doc> 926 </doc>
927 <doc id="xfce-config">
928 <memberof>desktop_install</memberof>
929 <fileid>xfce-config</fileid>
930 </doc>
711 <doc id="vserver-howto"> 931 <doc id="vserver-howto">
712 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 932 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
713 <fileid>vserver-howto</fileid> 933 <fileid>vserver-howto</fileid>
714 </doc> 934 </doc>
715 <doc id="alsa-guide"> 935 <doc id="alsa-guide">
719 <bug>48733</bug> 939 <bug>48733</bug>
720 </bugs> 940 </bugs>
721 </doc> 941 </doc>
722 <doc id="java"> 942 <doc id="java">
723 <memberof>desktop_config</memberof> 943 <memberof>desktop_config</memberof>
944 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
724 <fileid>java</fileid> 945 <fileid>java</fileid>
725 </doc> 946 </doc>
726 <doc id="guide-localization"> 947 <doc id="guide-localization">
727 <memberof>desktop_config</memberof> 948 <memberof>desktop_config</memberof>
728 <memberof>sysadmin_general</memberof> 949 <memberof>sysadmin_general</memberof>
762 </doc> 983 </doc>
763 <doc id="shoutcast-config"> 984 <doc id="shoutcast-config">
764 <memberof>desktop_apps</memberof> 985 <memberof>desktop_apps</memberof>
765 <fileid>shoutcast-config</fileid> 986 <fileid>shoutcast-config</fileid>
766 </doc> 987 </doc>
767 <doc id="nx-guide"> 988 <doc id="vdr-guide">
768 <memberof>desktop_apps</memberof> 989 <memberof>desktop_apps</memberof>
769 <fileid>nx-guide</fileid> 990 <fileid>vdr-guide</fileid>
770 </doc> 991 </doc>
771 <doc id="cron-guide"> 992 <doc id="cron-guide">
772 <memberof>sysadmin_general</memberof> 993 <memberof>sysadmin_general</memberof>
773 <fileid>cron-guide</fileid> 994 <fileid>cron-guide</fileid>
774 </doc> 995 </doc>
775 <doc id="kernel-upgrade"> 996 <doc id="kernel-upgrade">
776 <memberof>sysadmin_general</memberof> 997 <memberof>sysadmin_general</memberof>
998 <memberof>upgrade</memberof>
777 <fileid>kernel-upgrade</fileid> 999 <fileid>kernel-upgrade</fileid>
778 </doc> 1000 </doc>
779 <doc id="ldap-howto"> 1001 <doc id="ldap-howto">
780 <memberof>sysadmin_specific</memberof> 1002 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
781 <fileid>ldap-howto</fileid> 1003 <fileid>ldap-howto</fileid>
782 </doc> 1004 <bugs>
783 <doc id="research_manifest"> 1005 <bug>102481</bug>
784 <memberof>desktop_project</memberof> 1006 <bug stopper="yes">115130</bug>
785 <fileid>research_manifest</fileid> 1007 </bugs>
786 </doc>
787 <doc id="x_maintaining">
788 <memberof>desktop_project</memberof>
789 <fileid>x_maintaining</fileid>
790 </doc> 1008 </doc>
791 <doc id="new-dev-training"> 1009 <doc id="new-dev-training">
792 <memberof>project_devrel</memberof> 1010 <memberof>project_devrel</memberof>
793 <fileid>new-dev-training</fileid> 1011 <fileid>new-dev-training</fileid>
794 </doc> 1012 </doc>
815 </doc> 1033 </doc>
816 <doc id="hardened-pax-quickstart"> 1034 <doc id="hardened-pax-quickstart">
817 <memberof>project_hardened</memberof> 1035 <memberof>project_hardened</memberof>
818 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid> 1036 <fileid>hardened-pax-quickstart</fileid>
819 </doc> 1037 </doc>
820 <doc id="hardened-grsec2"> 1038 <doc id="hardened-grsec">
821 <memberof>project_hardened</memberof> 1039 <memberof>project_hardened</memberof>
822 <fileid>hardened-grsec2</fileid> 1040 <fileid>hardened-grsec</fileid>
823 </doc> 1041 </doc>
824 <doc id="hardened-capabilities"> 1042 <doc id="hardened-capabilities">
825 <memberof>project_hardened</memberof> 1043 <memberof>project_hardened</memberof>
826 <fileid>hardened-capabilities</fileid> 1044 <fileid>hardened-capabilities</fileid>
827 </doc> 1045 </doc>
828 <doc id="hardened-x86-selinux"> 1046 <doc id="hardened-selinux">
829 <memberof>project_hardened</memberof> 1047 <memberof>project_hardened</memberof>
830 <fileid>hardened-x86-selinux</fileid> 1048 <fileid>hardened-selinux</fileid>
831 </doc>
832 <doc id="hardened-ppc-selinux">
833 <memberof>project_hardened</memberof>
834 <fileid>hardened-ppc-selinux</fileid>
835 </doc>
836 <doc id="hardened-sparc64-selinux">
837 <memberof>project_hardened</memberof>
838 <fileid>hardened-sparc64-selinux</fileid>
839 </doc>
840 <doc id="hardened-amd64-selinux">
841 <memberof>project_hardened</memberof>
842 <fileid>hardened-amd64-selinux</fileid>
843 </doc> 1049 </doc>
844 <doc id="hardened-rsbac-overview"> 1050 <doc id="hardened-rsbac-overview">
845 <memberof>project_hardened</memberof> 1051 <memberof>project_hardened</memberof>
846 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid> 1052 <fileid>hardened-rsbac-overview</fileid>
847 </doc> 1053 </doc>
862 <fileid>infra-machines</fileid> 1068 <fileid>infra-machines</fileid>
863 </doc> 1069 </doc>
864 <doc id="infra-servers"> 1070 <doc id="infra-servers">
865 <memberof>project_infra</memberof> 1071 <memberof>project_infra</memberof>
866 <fileid>infra-servers</fileid> 1072 <fileid>infra-servers</fileid>
867 </doc>
868 <doc id="infra-serverstandards">
869 <memberof>project_infra</memberof>
870 <fileid>infra-serverstandards</fileid>
871 </doc> 1073 </doc>
872 <doc id="infra-tenshi"> 1074 <doc id="infra-tenshi">
873 <memberof>project_infra</memberof> 1075 <memberof>project_infra</memberof>
874 <fileid>infra-tenshi</fileid> 1076 <fileid>infra-tenshi</fileid>
875 </doc> 1077 </doc>
974 </doc> 1176 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1177 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1178 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1179 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1180 </doc>
1181 <doc id="liveusb">
1182 <memberof>install_other</memberof>
1183 <fileid>liveusb</fileid>
1184 </doc>
1185 <doc id="apache-troubleshooting">
1186 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1187 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1188 </doc>
1189 <doc id="apache-upgrading">
1190 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1191 <memberof>upgrade</memberof>
1192 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1193 </doc>
1194 <doc id="apache-developer">
1195 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1196 <fileid>apache-developer</fileid>
1197 </doc>
1198 <doc id="sudo-guide">
1199 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1200 <fileid>sudo-guide</fileid>
1201 </doc>
1202 <doc id="freebsd-guide">
1203 <memberof>install_guides</memberof>
1204 <memberof>project_base</memberof>
1205 <fileid>freebsd-guide</fileid>
1206 </doc>
1207 <doc id="mips-faq">
1208 <memberof>faq</memberof>
1209 <fileid>mips-faq</fileid>
1210 </doc>
1211 <doc id="mysql-upgrading">
1212 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1213 <memberof>upgrade</memberof>
1214 <fileid>mysql-upgrading</fileid>
1215 </doc>
1216 <doc id="mysql-upgrade-slotted">
1217 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1218 <memberof>upgrade</memberof>
1219 <fileid>mysql-upgrade-slotted</fileid>
1220 </doc>
1221 <doc id="gcc-upgrading">
1222 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1223 <memberof>upgrade</memberof>
1224 <fileid>gcc-upgrading</fileid>
1225 </doc>
1226 <doc id="change-chost">
1227 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1228 <memberof>upgrade</memberof>
1229 <fileid>change-chost</fileid>
1230 </doc>
1231 <doc id="x86-at-faq">
1232 <memberof>project_base</memberof>
1233 <fileid>x86-at-faq</fileid>
1234 </doc>
1235 <doc id="gnome-upgrade">
1236 <memberof>desktop_install</memberof>
1237 <memberof>upgrade</memberof>
1238 <fileid>gnome-upgrade</fileid>
1239 </doc>
1240 <doc id="modular-x-howto">
1241 <memberof>desktop</memberof>
1242 <memberof>upgrade</memberof>
1243 <fileid>modular-x-howto</fileid>
1244 </doc>
1245 <doc id="porting-modular-x">
1246 <memberof>desktop</memberof>
1247 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1248 <fileid>porting-modular-x</fileid>
1249 </doc>
1250 <doc id="php-upgrade">
1251 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1252 <memberof>upgrade</memberof>
1253 <fileid>php-upgrade</fileid>
1254 </doc>
1255 <doc id="jffnms">
1256 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1257 <fileid>jffnms</fileid>
1258 </doc>
1259 <doc id="vpnc-howto">
1260 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1261 <fileid>vpnc-howto</fileid>
1262 </doc>
1263 <doc id="conky">
1264 <memberof>desktop_config</memberof>
1265 <fileid>conky</fileid>
1266 </doc>
1267 <doc id="ldapdns">
1268 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1269 <fileid>ldapdns</fileid>
1270 </doc>
1271 <doc id="man-guide">
1272 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1273 <fileid>man-guide</fileid>
1274 </doc>
1275 <doc id="info-guide">
1276 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1277 <fileid>info-guide</fileid>
1278 </doc>
1279 <doc id="java-upgrade">
1280 <memberof>upgrade</memberof>
1281 <fileid>java-upgrade</fileid>
1282 </doc>
1283 <doc id="kernel-config">
1284 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1285 <fileid>kernel-config</fileid>
1286 </doc>
1287 <doc id="zsh">
1288 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1289 <fileid>zsh</fileid>
1290 </doc>
1291 <doc id="qa-autofailure">
1292 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1293 <fileid>qa-autofailure</fileid>
1294 </doc>
1295 <doc id="qa-automagic">
1296 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1297 <fileid>qa-automagic</fileid>
1298 </doc>
1299 <doc id="qa-backtraces">
1300 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1301 <fileid>qa-backtraces</fileid>
1302 </doc>
1303 <doc id="manually-fixing-portage">
1304 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1305 <fileid>manually-fixing-portage</fileid>
1306 </doc>
1307 <doc id="xen-guide">
1308 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1309 <fileid>xen-guide</fileid>
1310 </doc>
1311 <doc id="overlays-userguide">
1312 <memberof>project</memberof>
1313 <memberof>gentoo_portage</memberof>
1314 <fileid>overlays-userguide</fileid>
1315 </doc>
1316 <doc id="overlays-devguide">
1317 <memberof>project</memberof>
1318 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1319 <fileid>overlays-devguide</fileid>
1320 </doc>
1321 <doc id="overlays-policy">
1322 <memberof>project</memberof>
1323 <memberof>gentdev_docs</memberof>
1324 <memberof>gentdev_policies</memberof>
1325 <fileid>overlays-policy</fileid>
1326 </doc>
979 </docs> 1327 </docs>
980</metadoc> 1328</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.195

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20