/[gentoo]/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.88 Revision 1.97
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.88 2005/08/01 12:19:01 swift Exp $ --> 2<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/metadoc.xml,v 1.97 2005/08/09 10:43:49 swift Exp $ -->
3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd"> 3<!DOCTYPE metadoc SYSTEM "/dtd/metadoc.dtd">
4 4
5<metadoc lang="en"> 5<metadoc lang="en">
6<version>1.23</version> 6<version>1.27</version>
7 <members> 7 <members>
8 <lead>swift</lead> 8 <lead>swift</lead>
9 <lead>neysx</lead> 9 <lead>neysx</lead>
10 <member>fox2mike</member> 10 <member>fox2mike</member>
11 <member>smithj</member> 11 <member>smithj</member>
25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat> 25 <cat id="gentoo_configuring" parent="gentoo">Configuring Gentoo</cat>
26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat> 26 <cat id="gentoo_choices" parent="gentoo">Gentoo Choices</cat>
27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat> 27 <cat id="articles_gentoo" parent="articles">Gentoo Articles</cat>
28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat> 28 <cat id="articles_linux" parent="articles">Learning Linux Articles</cat>
29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat> 29 <cat id="articles_commth" parent="articles">DeveloperWorks Common Threads</cat>
30 <cat id="articles_others" parent="articles">Miscellaneous Articles</cat>
30 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat> 31 <cat id="sysadmin">System Administration Documentation</cat>
31 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat> 32 <cat id="sysadmin_general" parent="sysadmin">General System Administration</cat>
32 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat> 33 <cat id="sysadmin_specific" parent="sysadmin">Specific Administration Guides</cat>
33 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat> 34 <cat id="gentoodev">Gentoo Development Documentation</cat>
34 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat> 35 <cat id="gentoodev_policies" parent="gentoodev">Gentoo Development Policies</cat>
66 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file> 67 <file id="art-ct-l-sed-p2">/doc/en/articles/l-sed2.xml</file>
67 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file> 68 <file id="art-ct-l-sed-p3">/doc/en/articles/l-sed3.xml</file>
68 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file> 69 <file id="art-ct-l-awk-p1">/doc/en/articles/l-awk1.xml</file>
69 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file> 70 <file id="art-ct-l-awk-p2">/doc/en/articles/l-awk2.xml</file>
70 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file> 71 <file id="art-ct-l-awk-p3">/doc/en/articles/l-awk3.xml</file>
72 <file id="art-ct-l-posix-p1">/doc/en/articles/l-posix1.xml</file>
73 <file id="art-ct-l-posix-p2">/doc/en/articles/l-posix2.xml</file>
74 <file id="art-ct-l-posix-p3">/doc/en/articles/l-posix3.xml</file>
71 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file> 75 <file id="art-ct-sta-iptables-fw">/doc/en/articles/linux-24-stateful-fw-design.xml</file>
72 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file> 76 <file id="hardware-stability-p1">/doc/en/articles/hardware-stability-p1.xml</file>
73 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file> 77 <file id="hardware-stability-p2">/doc/en/articles/hardware-stability-p2.xml</file>
74 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file> 78 <file id="bugzie-howto">/doc/en/bugzilla-howto.xml</file>
75 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file> 79 <file id="utf-8">/doc/en/utf-8.xml</file>
91 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file> 95 <file id="handbook-alpha">/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml</file>
92 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file> 96 <file id="handbook-amd64">/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml</file>
93 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file> 97 <file id="handbook-hppa">/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml</file>
94 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file> 98 <file id="handbook-mips">/doc/en/handbook/handbook-mips.xml</file>
95 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file> 99 <file id="handbook-ppc">/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml</file>
96 <file id="draft_handbook-arm">/doc/en/handbook/draft/handbook-arm.xml</file>
97 <file id="draft_hb-install-arm-medium">/doc/en/handbook/draft/hb-install-arm-medium.xml</file>
98 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file> 100 <file id="hb-portage-branches">/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml</file>
99 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file> 101 <file id="handbook">/doc/en/handbook/handbook.xml</file>
100 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file> 102 <file id="hb-install-about">/doc/en/handbook/hb-install-about.xml</file>
101 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 103 <file id="hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
102 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file> 104 <file id="hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/hb-install-alpha-disk.xml</file>
228 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file> 230 <file id="2005.0-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml</file>
229 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file> 231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-medium.xml</file>
230 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file> 232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-disk.xml</file>
231 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file> 233 <file id="2005.0-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
232 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file> 234 <file id="2005.0-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.0/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
235 <file id="2005.1-handbook-alpha">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml</file>
236 <file id="2005.1-handbook-amd64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml</file>
237 <file id="2005.1-handbook-hppa">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml</file>
238 <file id="2005.1-handbook-ppc64">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml</file>
239 <file id="2005.1-handbook-ppc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml</file>
240 <file id="2005.1-handbook-sparc">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml</file>
241 <file id="2005.1-handbook-x86">/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml</file>
242 <file id="2005.1-hb-install-about">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-about.xml</file>
243 <file id="2005.1-hb-install-alpha-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-bootloader.xml</file>
244 <file id="2005.1-hb-install-alpha-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-disk.xml</file>
245 <file id="2005.1-hb-install-alpha-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-kernel.xml</file>
246 <file id="2005.1-hb-install-alpha-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-alpha-medium.xml</file>
247 <file id="2005.1-hb-install-amd64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-bootloader.xml</file>
248 <file id="2005.1-hb-install-amd64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-disk.xml</file>
249 <file id="2005.1-hb-install-amd64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-kernel.xml</file>
250 <file id="2005.1-hb-install-amd64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-amd64-medium.xml</file>
251 <file id="2005.1-hb-install-config">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-config.xml</file>
252 <file id="2005.1-hb-install-finalise">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-finalise.xml</file>
253 <file id="2005.1-hb-install-hppa-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-bootloader.xml</file>
254 <file id="2005.1-hb-install-hppa-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-disk.xml</file>
255 <file id="2005.1-hb-install-hppa-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-kernel.xml</file>
256 <file id="2005.1-hb-install-hppa-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-hppa-medium.xml</file>
257 <file id="2005.1-hb-install-network">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-network.xml</file>
258 <file id="2005.1-hb-install-next">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-next.xml</file>
259 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-bootloader.xml</file>
260 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-disk.xml</file>
261 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-kernel.xml</file>
262 <file id="2005.1-hb-install-ppc64-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc64-medium.xml</file>
263 <file id="2005.1-hb-install-ppc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-bootloader.xml</file>
264 <file id="2005.1-hb-install-ppc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-disk.xml</file>
265 <file id="2005.1-hb-install-ppc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-kernel.xml</file>
266 <file id="2005.1-hb-install-ppc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-ppc-medium.xml</file>
267 <file id="2005.1-hb-install-sparc-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-bootloader.xml</file>
268 <file id="2005.1-hb-install-sparc-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-disk.xml</file>
269 <file id="2005.1-hb-install-sparc-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-kernel.xml</file>
270 <file id="2005.1-hb-install-sparc-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-sparc-medium.xml</file>
271 <file id="2005.1-hb-install-stage">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-stage.xml</file>
272 <file id="2005.1-hb-install-system">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-system.xml</file>
273 <file id="2005.1-hb-install-tools">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-tools.xml</file>
274 <file id="2005.1-hb-install-x86-bootloader">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-bootloader.xml</file>
275 <file id="2005.1-hb-install-x86-disk">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-disk.xml</file>
276 <file id="2005.1-hb-install-x86-kernel">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-kernel.xml</file>
277 <file id="2005.1-hb-install-x86-medium">/doc/en/handbook/2005.1/hb-install-x86-medium.xml</file>
278 <file id="2005.1-index">/doc/en/handbook/2005.1/index.xml</file>
233 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file> 279 <file id="lvm2">/doc/en/lvm2.xml</file>
234 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file> 280 <file id="gentoo-kernel">/doc/en/gentoo-kernel.xml</file>
235 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file> 281 <file id="gentoo-ppc-faq">/doc/en/gentoo-ppc-faq.xml</file>
236 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file> 282 <file id="alsa-guide">/doc/en/alsa-guide.xml</file>
237 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file> 283 <file id="xorg-config">/doc/en/xorg-config.xml</file>
284 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file> 330 <file id="home-router-howto">/doc/en/home-router-howto.xml</file>
285 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file> 331 <file id="arm-requirements">/doc/en/arm-requirements.xml</file>
286 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file> 332 <file id="power-management-guide">/doc/en/power-management-guide.xml</file>
287 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file> 333 <file id="new-upgrade-to-gentoo-1.4">/doc/en/new-upgrade-to-gentoo-1.4.xml</file>
288 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file> 334 <file id="amd64-technotes">/proj/en/base/amd64/technotes/index.xml</file>
335 <file id="amd64-howtos">/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml</file>
336 <file id="amd64-howtos-bugs">/proj/en/base/amd64/howtos/bugs.xml</file>
337 <file id="amd64-howtos-chroot">/proj/en/base/amd64/howtos/chroot.xml</file>
338 <file id="amd64-howtos-upgrade-to-2005.0">/proj/en/base/amd64/howtos/2005.0-upgrade-amd64.xml</file>
289 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file> 339 <file id="gentoo-dev-handbook">/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml</file>
290 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file> 340 <file id="doc-policy">/proj/en/gdp/doc/doc-policy.xml</file>
291 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file> 341 <file id="doc-tipsntricks">/proj/en/gdp/doc/doc-tipsntricks.xml</file>
292 <file id="about">/main/en/about.xml</file> 342 <file id="about">/main/en/about.xml</file>
293 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file> 343 <file id="contract">/main/en/contract.xml</file>
357 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file> 407 <file id="shb-pre">/doc/en/security/shb-pre.xml</file>
358 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file> 408 <file id="shb-tcp">/doc/en/security/shb-tcp.xml</file>
359 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file> 409 <file id="shb-services">/doc/en/security/shb-services.xml</file>
360 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file> 410 <file id="shb-tight">/doc/en/security/shb-tight.xml</file>
361 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file> 411 <file id="shb-uptodate">/doc/en/security/shb-uptodate.xml</file>
412 <file id="apache-troubleshooting">/doc/en/apache-troubleshooting.xml</file>
413 <file id="apache-upgrading">/doc/en/apache-upgrading.xml</file>
414 <file id="apache-developer">/doc/en/apache-developer.xml</file>
415 <file id="sudo-guide">/doc/en/sudo-guide.xml</file>
362 </files> 416 </files>
363 <docs> 417 <docs>
364 <doc id="name-logo"> 418 <doc id="name-logo">
365 <memberof>other</memberof> 419 <memberof>other</memberof>
366 <fileid>name-logo</fileid> 420 <fileid>name-logo</fileid>
423 </doc> 477 </doc>
424 <doc id="art-ct-l-awk-p3"> 478 <doc id="art-ct-l-awk-p3">
425 <memberof>articles_commth</memberof> 479 <memberof>articles_commth</memberof>
426 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid> 480 <fileid>art-ct-l-awk-p3</fileid>
427 </doc> 481 </doc>
482 <doc id="art-ct-l-posix-p1">
483 <memberof>articles_commth</memberof>
484 <fileid>art-ct-l-posix-p1</fileid>
485 </doc>
486 <doc id="art-ct-l-posix-p2">
487 <memberof>articles_commth</memberof>
488 <fileid>art-ct-l-posix-p2</fileid>
489 </doc>
490 <doc id="art-ct-l-posix-p3">
491 <memberof>articles_commth</memberof>
492 <fileid>art-ct-l-posix-p3</fileid>
493 </doc>
428 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw"> 494 <doc id="art-ct-sta-iptables-fw">
429 <memberof>articles_commth</memberof> 495 <memberof>articles_commth</memberof>
430 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid> 496 <fileid>art-ct-sta-iptables-fw</fileid>
431 </doc> 497 </doc>
432 <doc id="hardware-stability-p1"> 498 <doc id="hardware-stability-p1">
433 <memberof>articles</memberof> 499 <memberof>articles_others</memberof>
434 <fileid>hardware-stability-p1</fileid> 500 <fileid>hardware-stability-p1</fileid>
435 </doc> 501 </doc>
436 <doc id="hardware-stability-p2"> 502 <doc id="hardware-stability-p2">
437 <memberof>articles</memberof> 503 <memberof>articles_others</memberof>
438 <fileid>hardware-stability-p2</fileid> 504 <fileid>hardware-stability-p2</fileid>
439 </doc> 505 </doc>
440 <doc id="bugzilla-howto"> 506 <doc id="bugzilla-howto">
441 <memberof>other</memberof> 507 <memberof>other</memberof>
442 <fileid>bugzie-howto</fileid> 508 <fileid>bugzie-howto</fileid>
452 </doc> 518 </doc>
453 <doc id="2005.0-handbook-index"> 519 <doc id="2005.0-handbook-index">
454 <memberof>install_guides</memberof> 520 <memberof>install_guides</memberof>
455 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid> 521 <fileid>2005.0-handbook-index</fileid>
456 </doc> 522 </doc>
523 <doc id="2005.1-index">
524 <memberof>install_guides</memberof>
525 <fileid>2005.1-index</fileid>
526 </doc>
457 <doc id="gentoo-x86-quickinstall"> 527 <doc id="gentoo-x86-quickinstall">
458 <memberof>install_guides</memberof> 528 <memberof>install_guides</memberof>
459 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid> 529 <fileid>gentoo-x86-quickinstall</fileid>
460 </doc> 530 </doc>
461 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall"> 531 <doc id="gentoo-sparc-quickinstall">
462 <memberof>install_guides</memberof> 532 <memberof>install_guides</memberof>
463 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid> 533 <fileid>gentoo-sparc-quickinstall</fileid>
534 <bugs>
535 <bug>91769</bug>
536 </bugs>
464 </doc> 537 </doc>
465 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools"> 538 <doc id="gentoo-alpha-compaq-tools">
466 <memberof>install_guides</memberof> 539 <memberof>install_guides</memberof>
467 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid> 540 <fileid>gentoo-alpha-compaq-tools</fileid>
468 </doc> 541 </doc>
469 <doc id="amd64-technotes"> 542 <doc id="amd64-technotes">
470 <memberof>install_guides</memberof> 543 <memberof>install_guides</memberof>
471 <memberof>project_base</memberof> 544 <memberof>project_base</memberof>
472 <fileid>amd64-technotes</fileid> 545 <fileid>amd64-technotes</fileid>
546 </doc>
547 <doc id="amd64-howtos">
548 <memberof>project_base</memberof>
549 <fileid>amd64-howtos</fileid>
473 </doc> 550 </doc>
474 <doc id="faq"> 551 <doc id="faq">
475 <memberof>faq</memberof> 552 <memberof>faq</memberof>
476 <fileid>faq</fileid> 553 <fileid>faq</fileid>
477 </doc> 554 </doc>
974 </doc> 1051 </doc>
975 <doc id="usb-guide"> 1052 <doc id="usb-guide">
976 <memberof>install_other</memberof> 1053 <memberof>install_other</memberof>
977 <fileid>usb-guide</fileid> 1054 <fileid>usb-guide</fileid>
978 </doc> 1055 </doc>
1056 <doc id="apache-troubleshooting">
1057 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1058 <fileid>apache-troubleshooting</fileid>
1059 </doc>
1060 <doc id="apache-upgrading">
1061 <memberof>sysadmin_specific</memberof>
1062 <fileid>apache-upgrading</fileid>
1063 </doc>
1064 <doc id="apache-developer">
1065 <memberof>gentoodev_docs</memberof>
1066 <fileid>apache-developer</fileid>
1067 </doc>
1068 <doc id="sudo-guide">
1069 <memberof>sysadmin_general</memberof>
1070 <fileid>sudo-guide</fileid>
1071 </doc>
979 </docs> 1072 </docs>
980</metadoc> 1073</metadoc>

Legend:
Removed from v.1.88  
changed lines
  Added in v.1.97

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20