/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 10:57:28 2004 UTC (14 years, 4 months ago) by swift
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.3: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
FILE REMOVED
Removing obsoleted document

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-kernel.xml,v 1.3 2004/09/26 10:40:47 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>De Sources Installeren</title>
12 <subsection>
13 <title>Een Kernel Kiezen</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 De kern waar rond alle distributies gebouwd zijn is de Linux kernel. Het is de
18 laag tussen de gebruikers programmas en de hardware. Gentoo laat je kiezen
19 tussen verschillende kernel sources. Een volledige lijst met beschrijving is
20 te vinden op <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo KernelGuide</uri>.
21 </p>
22
23 <p>
24 Voor x86 systemen hebben we onder andere, <c>vanilla-sources</c>
25 (de default kernel zoals die beschikbaar wordt gesteld door de linux-kernel
26 developers), <c>gentoo-sources</c> (gepatched voor betere performance),
27 <c>gentoo-dev-sources</c>, (de 2.6 kernel met extra performance patches
28 en betere stabiliteit), <c>xfs-sources</c> (kernel source met de laatste XFS
29 support), <c>gs-sources</c> (gepatched voor gebuik op servers),
30 <c>gaming-sources</c> (voor optimale game performance), ...
31 </p>
32
33 <p>
34 Voor Alpha systemen hebben we de <c>vanilla-sources</c>
35 (de default kernel zoals die beschikbaar wordt gesteld door de linux-kernel
36 developers), <c>alpha-sources</c> (geoptimaliseerd voor alpha gebuikers),
37 <c>compaq-sources</c> (gebruikt door redHat voor Alpha, onderhouden door
38 compaq).
39 </p>
40
41 <p>
42 Voor Sparc systemen hebben we de <c>vanilla-sources</c>
43 (de default kernel zoals die beschikbaar wordt gesteld door de linux-kernel
44 developers) en de <c>sparc-sources</c> (geoptimaliseerd voor Sparc gebruikers).
45 </p>
46
47 <p>
48 MIPS eigenaren kunnen kiezen uit <c>mips-sources</c> (de default kernel
49 source voor de MIPS architectuur) en <c>mips-prepatch-sources</c> (de prerelease
50 kernel tree).
51 </p>
52
53 <p>
54 Voor AMD64 systemen hebben we de <c>gentoo-dev-sources</c> (2.6 kernel source
55 met patches voor amd64 specifieke oplossingen voor stabiliteit, performance
56 en hardware).
57 </p>
58
59 <p>
60 Andere architectuuren moeten de kernel source gebruiken die geoptimaliseerd is
61 voor hun architectuur: <c>hppa-sources</c> (HPPA) of <c>ppc-sources</c>
62 (PowerPC).
63 </p>
64
65 <p>
66 Kies je kernel en installeer hem met <c>emerge</c>. Vanaf nu zullen we
67 <c>emerge --usepkg</c> gebruiken wat een vooraf gemaakt pakket zal gebuiken
68 indien beschikbaar (voor GRP gebruikers) en downloaden indien niet.
69 Met ander woorden, als je geen GRP gebruikt kan je <c>--usepkg</c> weg laten,
70 maar het is niet noodzakelijk. <c>--usepkg</c> kan ook afgekort worden tot
71 <c>-k</c>.
72 </p>
73
74 <p>
75 In het volgende voorbeeld installeren we de <c>vanilla-sources</c> (want
76 de <c>gentoo-sources</c> zijn niet voor alle architecturen beschikbaar).
77 Natuurlijk ben je vrij naar eigen inzicht een andere kernel te kiezen.
78 </p>
79
80 <pre caption="een kernel source installeren">
81 # <i>emerge --usepkg vanilla-sources</i>
82 </pre>
83
84 <p>
85 Als je kijkt in <path>/usr/src</path> moet je een symlink zien, namelijk
86 <path>linux</path>, die naar de kernel source wijst.
87 </p>
88
89 <pre caption="de kernel source symlink bekijken">
90 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
91 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.4.22
92 </pre>
93
94 <p>
95 Als dit niet het geval is (wanneer de symlink naar een andere source wijst)
96 moet je hem veranderen voor je verder gaat.
97 </p>
98
99 <pre caption="de kernel source symlink veranderen">
100 # <i>rm /usr/src/linux &amp;&amp; ln -s /usr/src/linux-2.4.22 /usr/src/linux</i>
101 </pre>
102
103 <p>
104 Nu is het tijd om de kernel te configureren en te compileren. De x86 gebuikers
105 kunnen hiervoor <c>genkernel</c> gebruiken, wat een generieke kernel zal
106 aanmaken zoals die op de LiveCD gebruikt wordt. Maar eerst leggen we
107 de handmatige configuratie uit, dit is de beste manier om je omgeving
108 te optimalizeren.
109 </p>
110
111 <p>
112 Als je de kernel handmatig wilt configureren, ga dan door met <uri
113 link="#doc_chap2">Standaard: Handmatige Configuratie</uri>. Als je een x86
114 gebruiker bent en je wilt <c>genkernel</c> gebruiken, lees dan <uri
115 link="#doc_chap3">Alternatief: genkernel</uri>.
116 </p>
117
118 </body>
119 </subsection>
120 </section>
121 <section>
122 <title>Standaard: Handmatige Configuratie</title>
123 <subsection>
124 <title>Introductie</title>
125 <body>
126
127 <p>
128 Handmatig de kernel configureren wordt vaak gezien als de moeilijkste taak die
129 Linux gebruikers hebben. Niets is minder waar -- na het configureren van een
130 aantal kernels herinner je je niet meer dat het moeilijk was.
131 </p>
132
133 <p>
134 Hoewel, een ding is waar: je moet je systeem kennen wanneer je je kernel
135 handmatig gaat configureren. De meeste informatie kan gevonden worden door de
136 inhoud van <path>/proc/pci</path> te bekijken (of met <c>lspci</c> indien
137 beschikbaar). Je kan ook <c>lsmod</c> gebruiken om te zien welke kernel modules
138 de LiveCD gebruikt (het kan je eventueel hints geven over welke opties je moet
139 gebruiken).
140 </p>
141
142 <p>
143 Ga nu naar je kernel source directory in en voer <c>make menuconfig</c> uit.
144 Dit zal een ncurses gebaseerd configuratie menu opstarten.
145 </p>
146
147 <pre caption="Invoking menuconfig">
148 # <i>cd /usr/src/linux</i>
149 # <i>make menuconfig</i>
150 </pre>
151
152 <p>
153 Je zal verschillende configuratie secties zien, We zullen eerst enkele opties
154 bespreken die je moet activeren (anders zal Gentoo niet werken, of niet goed
155 werken zonder de juiste aanpassingen).
156 </p>
157
158 </body>
159 </subsection>
160 <subsection>
161 <title>Vereiste Opties Activeren</title>
162 <body>
163
164 <p>
165 Allereerst, activeer het gebuik van "development and experimental code/drivers".
166 Je hebt dit nodig, anders zullen een aantal belangrijke code/drivers niet
167 getoond worden.
168 </p>
169
170 <pre caption="Experimentele code/drivers selecteren">
171 Code maturity level options ---&gt;
172 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers"
173 </pre>
174
175 <p>
176 Ga nu naar <c>File Systems</c> en selecteer de bestandssystemen die je gebruikt.
177 Compileer ze <e>niet</e> als modules, anders zal Gentoo jouw partities niet
178 kunnen mounten. Selecteer ook <c>Virtual memory</c>, <c>/proc
179 file system</c>, <c>/dev file system</c> + <c>Automatically mount at boot</c>:
180 </p>
181
182 <pre caption="Noodzakelijke bestandssystemen selecteren">
183 File systems ---&gt;
184 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
185 [*] /proc file system support
186 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
187 [*] Automatically mount at boot
188
189 <comment>(deslecteer dit tenzij je een 2.6 kernel hebt)</comment>
190 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
191
192 <comment>(kies een of meerdere van deze opties)</comment>
193 &lt;*&gt; Reiserfs support
194 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
195 &lt;*&gt; JFS filesystem support
196 &lt;*&gt; Second extended fs support
197 &lt;*&gt; XFS filesystem support
198 </pre>
199
200 <note>
201 Gebruikers met een 2.6 kernel zullen enkele opties vinden onder <c>Pseudo
202 filesystems</c>, wat een subdeel is van <c>File systems</c>.
203 </note>
204
205 <p>
206 Als je PPPoE gebruikt om met internet te verbinden, heb je de volgende opties
207 nodig in de kernel.
208 </p>
209
210 <pre caption="PPPoE drivers selecteren">
211 Network device support ---&gt;
212 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
213 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
214 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
215 </pre>
216
217 <note>
218 Gebruikers met een 2.6 kernel zullen deze opties vinden onder <c>Networking
219 support</c> wat een subdeel is van <c>Device Drivers</c>.
220 </note>
221
222 <p>
223 De twee compressie opties kunnen geen kwaad maar zijn zeker niet noodzakelijk,
224 net zoals de <c>PPP over Ethernet</c> optie, wat enkel gebuikt wordt door
225 <c>rp-pppoe</c> indien geconfigureerd voor kernel mode PPPoE.
226 </p>
227
228 <note>
229 Gebruikers met een 2.6 kernel zullen deze opties vinden onder <c>Device
230 Drivers</c>.
231 </note>
232
233 <p>
234 Als je het nodig hebt, vergeet geen support voor je netwerk kaart in de
235 kernel.
236 </p>
237
238 <p>
239 Nu, fahankelijk van je systeem kan je meer opties nodig hebben:
240 </p>
241
242 <ul>
243 <li><uri link="#doc_chap2_sect3">x86 aangeraden opties</uri></li>
244 <li><uri link="#doc_chap2_sect4">Alpha aangeraden opties</uri></li>
245 <li><uri link="#doc_chap2_sect5">HPPA aangeraden opties</uri></li>
246 <li><uri link="#doc_chap2_sect6">PPC aangeraden opties</uri></li>
247 <li><uri link="#doc_chap2_sect7">SPARC aangeraden opties</uri></li>
248 <li><uri link="#doc_chap2_sect8">MIPS aangeraden opties</uri></li>
249 <li><uri link="#doc_chap2_sect9">AMD64 aangeraden opties</uri></li>
250 </ul>
251
252 </body>
253 </subsection>
254 <subsection>
255 <title>x86 aangeraden opties</title>
256 <body>
257
258 <p>
259 Als je een Intel CPU hebt die HyperThreading (tm) ondersteund, of als je een
260 multi-CPU systeen hebt, dan moet je "Symmetric multi-processing support"
261 activeren.
262 </p>
263
264 <pre caption="Activeer SMP support">
265 Processor type and features ---&gt;
266 [*] Symmetric multi-processing support
267 </pre>
268
269 <p>
270 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
271 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
272 </p>
273
274 </body>
275 </subsection>
276 <subsection>
277 <title>Alpha aanbevolen opties</title>
278 <body>
279
280 <p>
281 De volgende opties zijn aanbevolen voor Alpha gebruikers:
282 </p>
283
284 <pre caption="Alpha-specific options">
285 General setup ---&gt;
286 &lt;*&gt; SRM environment through procfs
287 &lt;*&gt; Configure uac policy via sysctl
288
289 Plug and Play configuration ---&gt;
290 &lt;*&gt; Plug and Play support
291 &lt;M&gt; ISA Plug and Play support
292
293 SCSI support ---&gt;
294 SCSI low-level drivers ---&gt;
295 &lt;*&gt; SYM53C8XX Version 2 SCSI support (NEW)
296 &lt;*&gt; Qlogic ISP SCSI support
297
298 Network device support ---&gt;
299 Ethernet (10 or 100 Mbit) ---&gt;
300 &lt;M&gt; DECchip Tulip (dc21x4x) PCI support
301 &lt;M&gt; Generic DECchip &amp; DIGITAL EtherWORKS PCI/EISA
302 &lt;M&gt; EtherExpressPro/100 support (eepro100)
303 &lt;M&gt; EtherExpressPro/100 support (e100)
304 Ethernet (1000 Mbit) ---&gt;
305 &lt;M&gt; Alteon AceNIC
306 [*] Omit support for old Tigon I
307 &lt;M&gt; Broadcom Tigon3
308 [*] FDDI driver support
309 &lt;M&gt; Digital DEFEA and DEFPA
310 &lt;*&gt; PPP support
311 &lt;*&gt; PPP Deflate compression
312
313 Character devices ---&gt;
314 [*] Support for console on serial port
315 [*] Direct Rendering Manager
316
317 File systems ---&gt;
318 &lt;*&gt; Kernel automounter version 4 support
319 Network File Systems ---&gt;
320 &lt;*&gt; NFS
321 [*] NFSv3 client
322 &lt;*&gt; NFS server
323 [*] NFSv3 server
324 Partition Types ---&gt;
325 [*] Advanced partition selection
326 [*] Alpha OSF partition support
327 Native Language Support
328 &lt;*&gt; NLS ISO 8859-1
329
330 Sound ---&gt;
331 &lt;M&gt; Sound card support
332 &lt;M&gt; OSS sound modules
333 [*] Verbose initialisation
334 [*] Persistent DMA buffers
335 &lt;M&gt; 100% Sound Blaster compatibles
336 </pre>
337
338 <p>
339 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
340 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
341 </p>
342
343 </body>
344 </subsection>
345 <subsection>
346 <title>HPPA aanbevolen opties</title>
347 <body>
348
349 <p>
350 Als je een HIL muis of keyboard hebt, vergeet dan niet om hier de volgende
351 opties voor te selecteren:
352 </p>
353
354 <pre caption="Activateer HIL support">
355 Input core support ---&gt;
356 [*] Keyboard support
357 [*] Mouse support
358 [*] Event interface support
359 </pre>
360
361 <p>
362 Als je geen muis hebt op je HIL poort, activeer enkel basis support:
363 </p>
364
365 <pre caption="Basic HIL support">
366 HIL support ---&gt;
367 [*] HIL Keyboard (basic) support
368 </pre>
369
370 <p>
371 Als je echter <e>full</e> HIL support wilt, selecteer de volgende opties:
372 </p>
373
374 <pre caption="Full HIL support">
375 HIL support ---&gt;
376 [*] HP System Device Controller i8042 Support
377 [*] HIL MLC Support
378 [*] HIL Keyboard (full) support
379 [*] HIL Mouse &amp; Pointer support
380 </pre>
381
382 <p>
383 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
384 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
385 </p>
386
387 </body>
388 </subsection>
389 <subsection>
390 <title>PPC aanbevolen opties</title>
391 <body>
392
393 <p>
394 Allereerst, zet ondersteuning voor ADB raw keycodes uit:
395 </p>
396
397 <pre caption="ADB raw keycodes uitzetten">
398 Macintosh Device Drivers ---&gt;
399 [ ] Support for ADB raw keycodes
400 </pre>
401
402 <p>
403 Kies ook de juiste RTC support (<e>disable</e> de <c>Enhanced RTC</c>
404 optie):
405 </p>
406
407 <pre caption="Activeer de juiste RTC option">
408 Character devices ---&gt;
409 [ ] Enhanced RTC
410
411 General setup ---&gt;
412 [*] Support for /dev/rtc
413 </pre>
414
415 <p>
416 Gebruikers van OldWorld machines zullen HFS support willen zodat ze
417 gecompileerde kernels kunnen kopieren naar de MacOS partitie.
418 </p>
419
420 <pre caption="Activateer HFS support">
421 File Systems ---&gt;
422 [*] HFS Support
423 </pre>
424
425 <p>
426 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
427 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
428 </p>
429
430 </body>
431 </subsection>
432 <subsection>
433 <title>SPARC aangeraden opties</title>
434 <body>
435
436 <p>
437 Activeer eerst de juiste bus-support:
438 </p>
439
440 <pre caption="Activateer SBUS/UPA">
441 Console drivers ---&gt;
442 Frame-buffer support ---&gt;
443 [*] SBUS and UPA framebuffers
444 [*] Creator/Creator3D support <comment>(Enkel voor de UPA slot adapter gebruikt in veel Ultras)</comment>
445 [*] CGsix (GX,TurboGX) support <comment>(Enkel voor de SBUS slot adapter gebruikt in veel SPARCStations)</comment>
446 </pre>
447
448 <p>
449 En natuurlijk wil je ondersteuning voor OBP
450 </p>
451
452 <pre caption="Activateer OBP Support">
453 Misc Linux/SPARC drivers ---&gt;
454 [*] /dev/openprom device support
455 </pre>
456
457 <p>
458 Je zal ook specifieke SCSI support modig hebben:
459 </p>
460
461 <pre caption="Activeer specifieke SCSI support">
462 SCSI support ---&gt;
463 SCSI low-level drivers ---&gt;
464 &lt;*&gt; Sparc ESP Scsi Driver <comment>(Enkel voor SPARC ESP on-board SCSI adapter)</comment>
465 &lt;*&gt; PTI Qlogic, ISP Driver <comment>(Enkel voor SBUS SCSI controllers van PTI of QLogic)</comment>
466 &lt;*&gt; SYM53C8XX Version 2 SCSI support <comment>(Enkel voor Ultra 60 on-board SCSI adapter)</comment>
467 </pre>
468
469 <p>
470 Voor je netwerkkaart, selecteer een van de volgende opties:
471 </p>
472
473 <pre caption="Activeer netwerk support">
474 Network device support ---&gt;
475 Ethernet (10 or 100Mbit) ---&gt;
476 &lt;*&gt; Sun LANCE support <comment>(Enkel voor SPARCStation, oudere Ultra systemen, en als Sbus optie)</comment>
477 &lt;*&gt; Sun Happy Meal 10/100baseT support <comment>(Enkel voor Ultra; ook voor "qfe" quad-ethernet op PCI en Sbus)</comment>
478 </pre>
479
480 <p>
481 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
482 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>. Maar check eerst de kernel
483 grootte.
484 </p>
485
486 <pre caption="Check kernel grootte">
487 # <i>ls -lh vmlinux</i>
488 -rw-r--r-- 1 root root 2.4M Oct 25 14:38 vmlinux
489 </pre>
490
491 <p>
492 Waneer de (niet gecomprimeerde) grootte groter is dan 2.5Mb (voor Sparc32)
493 of 3.5Mb (voor Sparc64), herconfigureer de kernel tot hij deze limieten niet
494 overschrijdt. Een manier om dit te doen is door de meeste kernel drivers als
495 modules te compileren. Let op, dit kan leiden tot een niet-bootende kernel.
496 </p>
497
498 <p>
499 Je kan ook de kernel strippen als die net te groot is met <c>strip</c>:
500 </p>
501
502 <pre caption="De kernel strippen">
503 # <i>strip -R .comment -R .note vmlinux</i>
504 </pre>
505
506 </body>
507 </subsection>
508 <subsection>
509 <title>MIPS aanbevolen opties</title>
510 <body>
511
512 <p>
513 Als je een Indy/Indigo2 systeem gebruikt, moet je hier support hebben:
514 </p>
515
516 <pre caption="Activateer SGI IP22">
517 Machine selection ---&gt;
518 [*] Support for SGI IP22 (Indy/Indigo2)
519 </pre>
520
521 <p>
522 Als je Irix binaries wil gebruiken, zet de volgende optie aan:
523 </p>
524
525 <pre caption="IRIX Binary support">
526 General setup ---&gt;
527 [*] Include IRIX binary compatibility
528 </pre>
529
530 <p>
531 Als je ISA/EISA kaarten hebt in je SGI Indigo2:
532 </p>
533
534 <pre caption="ISA/EISA support voor SGI Indigo2">
535 General setup ---&gt;
536 [*] Indigo-2 (IP22) EISA bus support
537 [*] ISA bus support
538 </pre>
539
540 <p>
541 Als je een SGI parallelle poort hebt, kan je support hiervoor activeren. Als je
542 een ISA parallelle poort hebt moet je "PC-style hardware" selecteren.
543 </p>
544
545 <pre caption="SGI Parallel Port Support">
546 Parallel port support ---&gt;
547 &lt;*&gt; Parallel port support
548 &lt;*&gt; SGI Indy/Indigo2 hardware (EXPERIMENTAL) (NEW)
549 &lt;*&gt; IEEE 1284 transfer modes (NEW)
550 </pre>
551
552 <p>
553 Als je de Indigo2 ISA slots wilt gebruiken, activeer plug and play support.
554 </p>
555
556 <pre caption="PnP support voor ISA">
557 Plug and Play configuration ---&gt;
558 &lt;*&gt; Plug and Play support
559 &lt;*&gt; ISA Plug and Play support
560 </pre>
561
562 <p>
563 Vergeet geen SCSI support en gebruik de SGI WD93C93 Driver:
564 </p>
565
566 <pre caption="WD93C93 Driver Support">
567 SCSI low-level drivers ---&gt;
568 &lt;*&gt; SGI WD93C93 SCSI Driver
569 </pre>
570
571 <p>
572 Voor netwerkkaarten heb je waarschijnlijk support voor de SGI Seeq ethernet
573 controller nodig:
574 </p>
575
576 <pre caption="SGI Seeq Support">
577 Network device support ---&gt;
578 Ethernet (10 or 100Mbit) ---&gt;
579 [*] Ethernet (10 or 100Mbit)
580 [*] SGI Seeq ethernet controller support
581 </pre>
582
583 <p>
584 Vergeet niet serial console support en SGI Zilog85C30 support te activeren:
585 </p>
586
587 <pre caption="SGI Zilog85C30 Support">
588 Character devices ---&gt;
589 [*] Non-standard serial port support
590 [*] SGI Zilog85C30 serial support
591 </pre>
592
593 <p>
594 Vergeet ook niet Indy/I2 Watchdog support en SGI
595 DS1286 RTC support te activeren:
596 </p>
597
598 <pre caption="Watchdog en RTC Support">
599 Character Devices ---&gt;
600 [*] SGI DS1286 RTC support
601 Watchdog Cards ---&gt;
602 [*] Watchdog Timer Support
603 &lt;*&gt; Indy/I2 Hardware Watchdog
604 </pre>
605
606 <p>
607 Je moet ook support voor je SGI partities activeren
608 </p>
609
610 <pre caption="Support voor SGI Partities">
611 File Systems ---&gt;
612 Partition Types ---&gt;
613 [*] Advanced partition selection
614 [*] SGI partition support
615 </pre>
616
617 <p>
618 Als je een SGI Newport (XL Gfx) kaart heb en je wil ze gebruiken:
619 </p>
620
621 <pre caption="Support voor de SGI Newport kaart">
622 Console drivers ---&gt;
623 &lt;*&gt; SGI Newport Console support (NEW)
624 </pre>
625
626 <p>
627 Als je geluidsondersteuning wil voor Indy/Indigo2:
628 </p>
629
630 <pre caption="Support voor SGI HAL2">
631 Sound ---&gt;
632 &lt;*&gt; Sound card support
633 &lt;*&gt; SGI HAL2 sound (EXPERIMENTAL)
634 </pre>
635
636 <p>
637 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
638 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
639 </p>
640
641 </body>
642 </subsection>
643 <subsection>
644 <title>AMD64 aanbevolen opties</title>
645 <body>
646
647 <p>
648 Als je een multi-CPU Opteron systeem hebt, moet je "Symmetric
649 multi-processing support" activeren:
650 </p>
651
652 <pre caption="Activeer SMP support">
653 Processor type and features ---&gt;
654 [*] Symmetric multi-processing support
655 </pre>
656
657 <p>
658 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga verder met <uri
659 link="#compiling">Compileren en Installeren</uri>.
660 </p>
661
662 </body>
663 </subsection>
664 <subsection id="compiling">
665 <title>Compileren and Installeren</title>
666 <body>
667
668 <p>
669 Nu de kernel geconfigureerd is is het tijd om hem te compileren en installeren.
670 Verlaat de configratie en voer <c>make dep &amp;&amp; make bzImage modules
671 modules_install</c> uit:
672 </p>
673
674 <pre caption="De kernel compileren">
675 <comment>(x86 systemen met 2.4 kernel)</comment>
676 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
677
678 <comment>(Alle andere systemen met 2.4 kernel)</comment>
679 # <i>make dep &amp;&amp; make vmlinux modules modules_install</i>
680
681 <comment>(amd64 systemen met 2.6 kernel)</comment>
682 # <i>make bzImage modules modules_install</i>
683
684 <comment>(Alle andere systemen met 2.6 kernel)</comment>
685 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
686 </pre>
687
688 <p>
689 Wanneer de kernel gecompileerd is moet je hem naar <path>/boot</path> kopieren.
690 In het volgende voorbeeld veronderstellen we dat je een
691 <c>vanilla-sources-2.4.22</c> gecompileerd hebt (wat een foute kernel kan zijn
692 voor je architectuur).
693 </p>
694
695 <pre caption="De kernel installeren">
696 <comment>(x86 systemen)</comment>
697 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.4.22</i>
698 # <i>cp System.map /boot/System.map-2.4.22</i>
699
700 <comment>(amd64 systemen)</comment>
701 # <i>cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/kernel-2.4.22</i>
702
703 <comment>(Alle andere systemen)</comment>
704 # <i>cp vmlinux /boot/kernel-2.4.22</i>
705 # <i>cp System.map /boot/System.map-2.4.22</i>
706 </pre>
707
708 <p>
709 Het is ook verstandig de kernel te configuratie te kopieren naar
710 <path>/boot</path>, je weet maar nooit :)
711 </p>
712
713 <pre caption="Back-up van de kernel configuratie ">
714 # <i>cp .config /boot/config-2.4.22</i>
715 </pre>
716
717 <p>
718 Als je een MIPS gebruiker bent met een systeem dat geen ELF kernels kan booten,
719 compileer de kernel fsn met <c>make vmlinux.ecoff</c> ipv <c>make vmlinux</c>.
720 De kernel image zal gesaved worden als <path>arch/mips/boot/vmlinux.ecoff</path>
721 ipv <path>vmlinux</path>.
722 </p>
723
724 <p>
725 Ga verder met <uri link="#doc_chap4">Aparte Kernel
726 Modules Installeren</uri>.
727 </p>
728
729 </body>
730 </subsection>
731 </section>
732 <section>
733 <title>Alternatief: genkernel</title>
734 <body>
735
736 <p>
737 Als je deze sectie leest heb je gekozen om <c>genkernel</c> te gebruiken om
738 voor jou de kernel te configureren. Dit betekent ook dat je een x86 systeem
739 hebt. Andere architecturen worden<e>niet ondersteund</e> door <c>genkernel</c>.
740 </p>
741
742 <p>
743 Nu de kernel source tree geinstalleerd is is het tijd om de kernel te compileren
744 met ons <c>genkernel</c> script dat automatisch een kernel maakt voor jou.
745 <c>genkernel</c> configureert een kernel op bijna dezelfde wijze zoals ze op de
746 LiveCD geconfigureerd is. Dit betekent dat als je <c>genkernel</c> gebruikt,
747 je systeem alle hardware zal detecteren tijdens het booten. net zoals de LiveCD
748 dit doet. Omdat genkernel geen handmaite configuratie vereist is het de ideale
749 oplossing voor gebruikers die zich niet zo goed voelen bij het zelf compileren
750 van de kernel.
751 </p>
752
753 <p>
754 Hier volgt het gebruik van genkernel. Installeer eerst genkernel:
755 </p>
756
757 <pre caption="Emerging genkernel">
758 # <i>emerge --usepkg genkernel</i>
759 </pre>
760
761 <p>
762 Compileer nu de kernel sources met <c>genkernel</c>. Let op, dit kan lang duren
763 want <c>genkernel</c> compileert een kernel die de meeste hardware ondersteund.
764 </p>
765
766 <pre caption="Genkernel">
767 # <i>genkernel</i>
768 Gentoo Linux genkernel, version 1.4
769 Copyright 2003 Gentoo Technologies, Inc., Bob Johnson, Daniel Robbins
770 Distributed under the GNU General Public License version 2
771
772 Settings:
773 compile optimization: 1 processor(s)
774 source tree: /usr/src/linux-2.4.22
775 config: gentoo (customized)
776 config loc: /etc/kernels/config-2.4.22
777 initrd config: (default) /etc/kernels/settings
778
779 * Running "make oldconfig"... [ ok ]
780 * Logging to /var/log/genkernel.log... [ ok ]
781 * Starting 2.4.22 build... [ ok ]
782 * Running "make dep"... [ ok ]
783 * Running "make bzImage"... [ ok ]
784 * Running "make modules"... [ ok ]
785 * Running "make modules_install"... [ ok ]
786 * Moving bzImage to /boot/kernel-2.4.22... [ ok ]
787 * Building busybox... [ ok ]
788 * Creating initrd... [ ok ]
789
790 * Build completed successfully!
791
792 * Please specify /boot/kernel-2.4.22 and /boot/initrd-2.4.22
793 * when customizing your boot loader configuration files.
794 </pre>
795
796 <p>
797 Eenmaal <c>genkernel</c> klaar is zal een volledige set modules en een
798 <e>initial root disk</e> aangemaakt worden. We zullen de kernel en initrd
799 gebruiken wanneer we later de boot loader configureren. Schrijf de namen op
800 van de kernel en initrd want je hebt ze nodig om de bootloader configuratie te
801 schrijven. Initrd wordt gestart vlak na het booten om de hardware autodetectie
802 uit te voeren (zoals op de LiveCD) voor het "echte" systeem opstart.
803 </p>
804
805 <p>
806 Laat ons nu nog een stap uitvoeren om ons systeem te laten lijken op de LiveCD:
807 emerge <c>hotplug</c>. Zoals initrd nodig is om hardware te detecteren is
808 <c>hotplug</c> nodig om al de rest te detecteren. Om <c>hotplug</c> te
809 installeren en te activeren, doe het volgende:
810 </p>
811
812 <pre caption="Hotplug installeren en activeren">
813 # <i>emerge --usepkg hotplug</i>
814 # <i>rc-update add hotplug default</i>
815 </pre>
816
817 </body>
818 </section>
819 <section>
820 <title>Aparte Kernel Modules Installeren</title>
821 <subsection>
822 <title>Extra Modules Installeren</title>
823 <body>
824
825 <p>
826 Indien nodig moet je ebuilds emergen voor extra hardware in je systeem.
827 Hier volgt een lijst van kernel gerelateerde ebuilds die je kan installeren:
828 </p>
829
830 <table>
831 <tcolumn width="1in"/>
832 <tcolumn width="4in"/>
833 <tcolumn width="2in"/>
834 <tr>
835 <th>Ebuild</th>
836 <th>Doel</th>
837 <th>Commando</th>
838 </tr>
839 <tr>
840 <ti>nvidia-kernel</ti>
841 <ti>NVIDIA driver voor XFree86</ti>
842 <ti><c>emerge --usepkg nvidia-kernel</c></ti>
843 </tr>
844 <tr>
845 <ti>nforce-net</ti>
846 <ti>On-board ethernet controller voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
847 <ti><c>emerge nforce-net</c></ti>
848 </tr>
849 <tr>
850 <ti>nforce-audio</ti>
851 <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
852 <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
853 </tr>
854 <tr>
855 <ti>e100</ti>
856 <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
857 <ti><c>emerge e100</c></ti>
858 </tr>
859 <tr>
860 <ti>e1000</ti>
861 <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
862 <ti><c>emerge e1000</c></ti>
863 </tr>
864 <tr>
865 <ti>emu10k1</ti>
866 <ti>Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning</ti>
867 <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
868 </tr>
869 <tr>
870 <ti>ati-drivers</ti>
871 <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor XFree86</ti>
872 <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
873 </tr>
874 <tr>
875 <ti>xfree-drm</ti>
876 <ti>
877 AFree86 drivers voor ATI Radeon tot 9200, Rage128, Matrox, Voodoo en
878 andere kaarten
879 </ti>
880 <ti><c>VIDEO_CARDS="yourcard" emerge xfree-drm</c></ti>
881 </tr>
882 </table>
883
884 <p>
885 Let op want sommige van deze ebuilds kunnen grote dependencies hebben. Om dit
886 te contoleren voer je <c>emerge --pretend</c>. Bij voorbeeld voor het
887 <c>emu10k1</c> pakket.
888 </p>
889
890 <pre caption="Toon de volledige installatie listing van dit pakket">
891 # <i>emerge --pretend emu10k1</i>
892 </pre>
893
894 <p>
895 Als de pakketten u niet bevallen kan je <c>emerge --pretend --verbose</c>
896 gebruiken om te zien welke USE-flags worden gecontroleerd voor de dependencies.
897 </p>
898
899 <pre caption="Toon USE-flag gebruik">
900 # <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
901 <comment>...</comment>
902 [ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
903 </pre>
904
905 <p>
906 In het vorig voorbeeld kan je zien dat een van de <c>emu10k1</c> dependencies
907 (<c>aumix</c>) de <c>gtk</c> en <c>gnome</c> USE-flags gebruikt zodat gtk
908 (dat van Xfree afhangt) mee gecompileerd wordt.
909 </p>
910
911 <p>
912 Als je niet wil dat dit allemaal gecompileerd wordt, deselecteer de USE
913 vlaggen, bij voorbeeld:
914 </p>
915
916 <pre caption="Emerge emu10k1 met USE-flags gedeselecteerd">
917 # <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
918 </pre>
919
920 <p>
921 Wanneer het resultaat je bevalt, verwijder de <c>--pretend</c> om
922 <c>emu10k1</c> te installeren.
923 </p>
924
925 </body>
926 </subsection>
927 <subsection>
928 <title>De Modules Configureren</title>
929 <body>
930
931 <p>
932 Als je geen <c>hotplug</c> gebruikt moet je de modules die je wil laden in
933 <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of <path>kernel-2.6</path>).
934 invullen. Je kan ook extra opties aan de modules meegeven als je wil.
935 </p>
936
937 <p>
938 Om alle beschikbare modules te zien, voer het volgende <c>find</c> commando uit.
939 Vergeet niet om de "&lt;kernel versie&gt;" aan te passen in functie van diegene
940 die je zonet gecompileerd hebt.
941 </p>
942
943 <pre caption="Alle beschikbare modules tonen">
944 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel versie&gt;/ -type f -iname '*.o'</i>
945 </pre>
946
947 <p>
948 Bij voorbeeld, om <c>3c59x.o</c> automatisch te laden:
949 </p>
950
951 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
952 3c59x
953 </pre>
954
955 <p>
956 Voer nu <c>modules-update</c> uit om de wijzingen in
957 <path>/etc/modules.conf</path> vast te leggen.
958 </p>
959
960 <pre caption="modules-update uitvoeren">
961 # <i>modules-update</i>
962 </pre>
963
964 <p>
965 Ga verder met de installatie: <uri link="?part=1&amp;chap=8">Het Systeem
966 Configureren</uri>.
967 </p>
968
969 </body>
970 </subsection>
971 </section>
972 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20