/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.11 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Jun 11 12:21:16 2005 UTC (13 years, 7 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.10: +6 -6 lines
File MIME type: application/xml
#95769 - Dutch updates

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.11 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.10 2005/04/07 16:00:52 swift Exp $ -->
8 swift 1.4
9 swift 1.5 <sections>
10    
11 swift 1.11 <version>2.1</version>
12     <date>2005-05-19</date>
13 neysx 1.3
14     <section>
15 neysx 1.9 <title>Automatische netwerk detectie</title>
16 neysx 1.3 <subsection>
17 neysx 1.8 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18 neysx 1.3 <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.8 Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
22     het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23     zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
24 swift 1.10 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
25     <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
26 neysx 1.3 </p>
27    
28     <p>
29 neysx 1.8 Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30     enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
31 neysx 1.3 </p>
32    
33 neysx 1.8 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34     # <i>/sbin/ifconfig</i>
35     <comment>(...)</comment>
36     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
37     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
38     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
39     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
40     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
41     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
42     collisions:1984 txqueuelen:100
43     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
44     Interrupt:11 Base address:0xe800
45     </pre>
46 neysx 1.3
47     </body>
48     </subsection>
49     <subsection>
50     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51     <body>
52    
53     <p>
54 swift 1.6 Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55     in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56     definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57     informatie bevat.
58 neysx 1.3 </p>
59    
60     <p>
61 swift 1.6 In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62     server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63 neysx 1.8 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64 neysx 1.3 </p>
65    
66     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73     </pre>
74    
75     <p>
76 swift 1.6 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77     syntax voor de variabele gebruiken:
78 neysx 1.3 </p>
79    
80 swift 1.6 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81 neysx 1.8 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
82 neysx 1.3 </pre>
83    
84     </body>
85     </subsection>
86     <subsection>
87 neysx 1.9 <title>Testen van het netwerk</title>
88 neysx 1.3 <body>
89    
90     <p>
91 swift 1.6 Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
92     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
93     zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94     werkt, enz...
95 neysx 1.3 </p>
96    
97     <pre caption="Verdere netwerk testen">
98     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99     </pre>
100    
101     <p>
102 swift 1.6 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
103 neysx 1.9 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
104     van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
105 neysx 1.3 </p>
106    
107     </body>
108     </subsection>
109     </section>
110     <section>
111     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112     <subsection>
113     <body>
114    
115     <p>
116 swift 1.6 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
117     om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
118     (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
119     op x86) te gebruiken.
120 neysx 1.3 </p>
121    
122     <p>
123 swift 1.6 Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
124     netwerk nog niet functioneert, ga verder met
125 swift 1.11 <uri link="#doc_chap3">Handmatige network configuratie</uri>.
126 neysx 1.3 </p>
127    
128     <ul>
129     <li>
130     Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
131     <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
132     </li>
133     <li>
134     ADSL gebruikers moet verdergaan met
135     <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136     </li>
137     <li>
138     PPTP gebruikers moeten verdergaan met
139     <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140     </li>
141     </ul>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection id="net-setup">
146     <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
147     <body>
148    
149     <p>
150 swift 1.6 Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151     de makkelijkste optie:
152 neysx 1.3 </p>
153    
154     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155     # <i>net-setup eth0</i>
156     </pre>
157    
158     <p>
159 swift 1.6 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
160     alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161     Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162     succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163     Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
164 neysx 1.3 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165     </p>
166    
167     <p>
168 swift 1.6 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met
169 swift 1.11 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170 neysx 1.3 </p>
171    
172    
173     </body>
174     </subsection>
175     <subsection id="rp-pppoe">
176     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177     <body>
178    
179     <p>
180 swift 1.6 Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181 swift 1.10 Installatie CD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c>
182     bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te
183     configureren. Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is
184     verbonden met je ADSL modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS
185     servers en of je een basis firewall wenst of niet.
186 neysx 1.3 </p>
187    
188     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189     # <i>adsl-setup</i>
190     # <i>adsl-start</i>
191     </pre>
192    
193     <p>
194 swift 1.6 Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
195 neysx 1.3 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196 swift 1.6 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
197     correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
198     dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
199 swift 1.11 met <uri link="#doc_chap3">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200 swift 1.6 uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
201 neysx 1.3 </p>
202    
203     <p>
204 swift 1.6 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
205     van de Schijven</uri>.
206 neysx 1.3 </p>
207    
208     </body>
209     </subsection>
210     <subsection id="pptp">
211     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212     <body>
213    
214 swift 1.10 <note>
215     PPTP is alleen beschikbaar voor x86
216     </note>
217    
218 neysx 1.3 <p>
219 swift 1.6 Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
220 swift 1.10 welke standaard op de Installatie CDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van
221     zijn dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
222 swift 1.6 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
223     wachtwoord bevat:
224 neysx 1.3 </p>
225    
226 neysx 1.9 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets">
227 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
228     </pre>
229    
230     <p>
231     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
232     </p>
233    
234 neysx 1.9 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp">
235 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
236     </pre>
237    
238     <p>
239 swift 1.6 Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
240     niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
241     server:
242 neysx 1.3 </p>
243    
244 neysx 1.9 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
245 neysx 1.3 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
246     </pre>
247    
248     <p>
249 swift 1.6 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
250     Schijven</uri>.
251 neysx 1.3 </p>
252    
253     </body>
254     </subsection>
255     </section>
256     <section>
257 swift 1.6 <title>Handmatige network configuratie</title>
258 neysx 1.3 <subsection>
259 swift 1.6 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
260 neysx 1.3 <body>
261    
262     <p>
263 swift 1.10 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
264     te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
265 swift 1.6 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
266     gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
267 neysx 1.3 </p>
268    
269     <p>
270 swift 1.6 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
271     dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
272     geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
273 neysx 1.3 </p>
274    
275     <p>
276 swift 1.6 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
277     gebruik <c>ls</c>:
278 neysx 1.3 </p>
279    
280     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
281     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
282     </pre>
283    
284     <p>
285 swift 1.6 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
286     laden met behulp van <c>modprobe</c>:
287 neysx 1.3 </p>
288    
289     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
290     <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
291     # <i>modprobe pcnet32</i>
292     </pre>
293    
294     <p>
295 swift 1.6 Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
296     gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
297 neysx 1.3 </p>
298    
299     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
300     # <i>ifconfig eth0</i>
301     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
302     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
303     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
304     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
305     collisions:0 txqueuelen:0
306     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
307     </pre>
308    
309     <p>
310 swift 1.6 Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
311 neysx 1.3 gedetecteerd:
312     </p>
313    
314     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
315     # <i>ifconfig eth0</i>
316     eth0: error fetching interface information: Device not found
317     </pre>
318    
319     <p>
320 swift 1.6 Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
321     als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
322     wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
323 neysx 1.3 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
324     </p>
325    
326     <p>
327 swift 1.6 Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
328     <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
329     zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
330     uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
331 neysx 1.3 </p>
332    
333     <p>
334     Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
335     </p>
336    
337     <ul>
338     <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
339     <li>
340     <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
341     </li>
342     <li>
343     <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
344     </li>
345     <li>
346     <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
347     </li>
348     </ul>
349    
350     </body>
351     </subsection>
352     <subsection id="dhcp">
353     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
354     <body>
355    
356     <p>
357 swift 1.6 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
358     netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
359     nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
360     indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
361     informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
362 neysx 1.3 </p>
363    
364     <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
365     # <i>dhcpcd eth0</i>
366 swift 1.6 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment>
367     <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
368 neysx 1.3 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
369     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
370     </pre>
371    
372     <p>
373     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
374     <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
375     verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
376     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
377     </p>
378    
379     </body>
380     </subsection>
381     <subsection id="wireless">
382     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
383     <body>
384    
385     <note>
386 swift 1.10 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de x86,
387     amd64 en ppc Installatie CDs. Je kan dit alsnog aan de praat krijgen door de
388     instructies te volgen van het <uri
389     link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
390     project</uri> (Engelstalig).
391 neysx 1.3 </note>
392    
393     <p>
394 swift 1.6 Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
395     instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
396     draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
397 neysx 1.3 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
398     </p>
399    
400     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
401     # <i>iwconfig eth0</i>
402     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
403     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
404     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
405     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
406     Power Management:off
407     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
408     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
409     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
410     </pre>
411    
412     <note>
413     Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
414     in plaats van <c>eth0</c>.
415     </note>
416    
417     <p>
418 swift 1.6 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
419     om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
420     Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
421     weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
422     je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
423     volgende commando's uitvoeren:
424 neysx 1.3 </p>
425    
426     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
427     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
428     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
429    
430     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
431     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
432    
433     <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
434     # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
435     </pre>
436    
437     <p>
438 swift 1.6 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
439     uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
440     instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
441     (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
442     gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
443 neysx 1.3 </p>
444    
445     </body>
446     </subsection>
447     <subsection id="network_term">
448     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
449     <body>
450    
451     <note>
452     Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
453     dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
454     link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
455     </note>
456    
457     <p>
458 swift 1.6 Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
459     het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
460     uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
461     stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
462     een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
463     <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
464 neysx 1.3 hebt.
465     </p>
466    
467     <p>
468 swift 1.6 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
469     Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
470     255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
471     uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
472 neysx 1.3 </p>
473    
474     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
475     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
476     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
477     -------- -------- -------- --------
478     192 168 0 2
479     </pre>
480    
481     <p>
482 swift 1.6 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
483 neysx 1.3 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
484     uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
485     binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
486     in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
487     </p>
488    
489     <p>
490 swift 1.6 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
491     enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
492     gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
493     host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
494 neysx 1.3 </p>
495    
496     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
497     IP-adres: 192 168 0 2
498     11000000 10101000 00000000 00000010
499     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
500     255 255 255 0
501     +--------------------------+--------+
502     Netwerk Host
503     </pre>
504    
505     <p>
506 neysx 1.8
507 swift 1.6 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
508     192.168.1.2 niet.
509 neysx 1.3 </p>
510    
511     <p>
512     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
513 swift 1.6 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
514     op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
515     van pakketten.
516 neysx 1.3 </p>
517    
518     <pre caption="Broadcast adres">
519     IP-adres: 192 168 0 2
520     11000000 10101000 00000000 00000010
521     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
522     192 168 0 255
523     +--------------------------+--------+
524     Netwerk Host
525     </pre>
526    
527     <p>
528 swift 1.6 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
529     verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
530     heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
531 neysx 1.3 </p>
532    
533     <p>
534 swift 1.6 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
535     via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
536     naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
537     <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
538     dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
539     <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
540 neysx 1.3 </p>
541    
542     <p>
543 neysx 1.8
544 swift 1.6 In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
545     Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
546 neysx 1.3 </p>
547    
548     <p>
549 neysx 1.8
550 swift 1.6 Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
551     voordat je verder kan gaan.
552 neysx 1.3 </p>
553    
554     <table>
555     <tr>
556     <th>Netwerk Item</th>
557     <th>Voorbeeld</th>
558     </tr>
559     <tr>
560     <ti>Uw IP adres</ti>
561     <ti>192.168.0.2</ti>
562     </tr>
563     <tr>
564     <ti>Netmask</ti>
565     <ti>255.255.255.0</ti>
566     </tr>
567     <tr>
568     <ti>Broadcast</ti>
569     <ti>192.168.0.255</ti>
570     </tr>
571     <tr>
572     <ti>Gateway</ti>
573     <ti>192.168.0.1</ti>
574     </tr>
575     <tr>
576     <ti>Nameserver(s)</ti>
577     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
578     </tr>
579     </table>
580    
581     </body>
582     </subsection>
583     <subsection id="ifconfig_route">
584     <title>Gebruik ifconfig en route</title>
585     <body>
586    
587     <p>
588 swift 1.6 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
589     gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
590     gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
591     IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
592 neysx 1.3 </p>
593    
594     <p>
595 swift 1.6 Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
596     netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
597     <c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
598     en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
599 neysx 1.3 </p>
600    
601     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
602     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
603     </pre>
604    
605     <p>
606 swift 1.6 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
607     hier met je gateway IP adres:
608 neysx 1.3 </p>
609    
610     <pre caption="Gebruiken van route">
611     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
612     </pre>
613    
614     <p>
615 swift 1.6 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
616     voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
617 neysx 1.3 </p>
618    
619 swift 1.6 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
620 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
621     </pre>
622    
623     <p>
624     Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
625 swift 1.6 Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
626 neysx 1.3 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
627     </p>
628    
629     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
630     nameserver ${NAMESERVER1}
631     nameserver ${NAMESERVER2}
632     </pre>
633    
634     <p>
635 swift 1.6 Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
636     (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
637     gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
638     te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
639 neysx 1.3 </p>
640    
641     </body>
642     </subsection>
643     </section>
644     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20