/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.14 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Nov 13 16:02:19 2006 UTC (12 years, 2 months ago) by diox
Branch: MAIN
Changes since 1.13: +16 -11 lines
File MIME type: application/xml
rev 1.46 -> 1.51

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.12 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.3
7 diox 1.14 <!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.12
9     <!--
10 diox 1.14 Sync: 1.51
11 neysx 1.12 -->
12 swift 1.4
13 swift 1.5 <sections>
14    
15 diox 1.14 <abstract>
16     Om de nieuwste bron code te kunnen downloaden, zul je eerst je netwerk moeten
17     configureren.
18     </abstract>
19    
20     <version>3.1</version>
21     <date>2006-11-10</date>
22 neysx 1.3
23     <section>
24 neysx 1.9 <title>Automatische netwerk detectie</title>
25 neysx 1.3 <subsection>
26 neysx 1.8 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
27 neysx 1.3 <body>
28    
29     <p>
30 neysx 1.12 Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
31 neysx 1.8 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
32 neysx 1.12 zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
33 swift 1.10 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
34     <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
35 neysx 1.3 </p>
36    
37     <p>
38 neysx 1.12 Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
39     naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
40 neysx 1.3 </p>
41    
42 neysx 1.8 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
43     # <i>/sbin/ifconfig</i>
44     <comment>(...)</comment>
45     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
46     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
47     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
48     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
49     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
50     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
51     collisions:1984 txqueuelen:100
52     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
53     Interrupt:11 Base address:0xe800
54     </pre>
55 neysx 1.3
56     </body>
57     </subsection>
58     <subsection>
59     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
60     <body>
61    
62     <p>
63 neysx 1.12 Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
64 swift 1.6 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
65 neysx 1.12 definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
66 swift 1.6 informatie bevat.
67 neysx 1.3 </p>
68    
69     <p>
70 neysx 1.12 In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
71     van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
72 neysx 1.8 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
73 neysx 1.3 </p>
74    
75     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
76     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
77     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
78     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
79     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
80     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
81     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
82     </pre>
83    
84     <p>
85 neysx 1.12 Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
86 swift 1.6 syntax voor de variabele gebruiken:
87 neysx 1.3 </p>
88    
89 swift 1.6 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
90 neysx 1.8 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
91 neysx 1.3 </pre>
92    
93     </body>
94     </subsection>
95     <subsection>
96 neysx 1.9 <title>Testen van het netwerk</title>
97 neysx 1.3 <body>
98    
99     <p>
100 neysx 1.12 U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
101     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
102     zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
103 swift 1.6 werkt, enz...
104 neysx 1.3 </p>
105    
106     <pre caption="Verdere netwerk testen">
107 diox 1.14 # <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
108 neysx 1.3 </pre>
109    
110     <p>
111 neysx 1.12 Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
112 neysx 1.9 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
113 neysx 1.12 van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
114 neysx 1.3 </p>
115    
116     </body>
117     </subsection>
118     </section>
119     <section>
120     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
121     <subsection>
122     <body>
123    
124     <p>
125 neysx 1.12 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
126     toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
127 diox 1.14 <c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
128     - beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc, ppc64) te gebruiken.
129 neysx 1.3 </p>
130    
131     <p>
132 neysx 1.12 Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
133     netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
134     <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
135 neysx 1.3 </p>
136    
137     <ul>
138     <li>
139 neysx 1.12 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
140     <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
141 neysx 1.3 </li>
142     <li>
143 neysx 1.12 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
144 neysx 1.3 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
145     </li>
146     <li>
147 neysx 1.12 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
148 neysx 1.3 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
149     </li>
150     </ul>
151    
152     </body>
153     </subsection>
154     <subsection id="net-setup">
155 neysx 1.12 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
156 neysx 1.3 <body>
157    
158     <p>
159 neysx 1.12 Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
160 swift 1.6 de makkelijkste optie:
161 neysx 1.3 </p>
162    
163     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
164     # <i>net-setup eth0</i>
165     </pre>
166    
167     <p>
168 neysx 1.12 <c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
169     alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
170     Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
171     succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
172     Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
173     link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
174 neysx 1.3 </p>
175    
176     <p>
177 neysx 1.12 Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
178 swift 1.11 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
179 neysx 1.3 </p>
180    
181    
182     </body>
183     </subsection>
184     <subsection id="rp-pppoe">
185     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
186     <body>
187    
188     <p>
189 neysx 1.12 Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
190     Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
191 diox 1.14 bij te sluiten. Gebruik het <c>pppoe-setup</c> script om uw verbinding te
192 neysx 1.12 configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
193     verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
194     DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
195 neysx 1.3 </p>
196    
197     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
198 diox 1.14 # <i>pppoe-setup</i>
199     # <i>pppoe-start</i>
200 neysx 1.3 </pre>
201    
202     <p>
203 neysx 1.12 Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
204     correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
205     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
206     correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
207     dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
208     met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
209     uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
210 neysx 1.3 </p>
211    
212     <p>
213 neysx 1.12 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
214 swift 1.6 van de Schijven</uri>.
215 neysx 1.3 </p>
216    
217     </body>
218     </subsection>
219     <subsection id="pptp">
220     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
221     <body>
222    
223 swift 1.10 <note>
224     PPTP is alleen beschikbaar voor x86
225     </note>
226    
227 neysx 1.3 <p>
228 neysx 1.12 Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
229     <c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
230     moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
231     <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
232     zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
233 neysx 1.3 </p>
234    
235 neysx 1.12 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
236 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
237     </pre>
238    
239     <p>
240     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
241     </p>
242    
243 neysx 1.12 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
244 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
245     </pre>
246    
247     <p>
248 neysx 1.12 Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
249 swift 1.6 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
250     server:
251 neysx 1.3 </p>
252    
253 neysx 1.9 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
254 neysx 1.3 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
255     </pre>
256    
257     <p>
258 swift 1.6 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
259     Schijven</uri>.
260 neysx 1.3 </p>
261    
262     </body>
263     </subsection>
264     </section>
265     <section>
266 neysx 1.12 <title>Handmatige netwerk configuratie</title>
267 neysx 1.3 <subsection>
268 swift 1.6 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
269 neysx 1.3 <body>
270    
271     <p>
272 swift 1.10 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
273     te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
274 swift 1.6 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
275     gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
276 neysx 1.3 </p>
277    
278     <p>
279 diox 1.14 Indien <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
280 neysx 1.12 dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
281     geschikte kernel modules handmatig moet laden.
282 neysx 1.3 </p>
283    
284     <p>
285 swift 1.6 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
286 neysx 1.12 gebruikt u <c>ls</c>:
287 neysx 1.3 </p>
288    
289     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
290     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
291     </pre>
292    
293     <p>
294 neysx 1.12 Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
295 swift 1.6 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
296 neysx 1.3 </p>
297    
298     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
299 neysx 1.12 <comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
300 neysx 1.3 # <i>modprobe pcnet32</i>
301     </pre>
302    
303     <p>
304 neysx 1.12 Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
305     gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
306 neysx 1.3 </p>
307    
308 neysx 1.12 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
309 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
310     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
311     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
312     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
313     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
314     collisions:0 txqueuelen:0
315     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
316     </pre>
317    
318     <p>
319 neysx 1.12 Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
320     gevonden:
321 neysx 1.3 </p>
322    
323 neysx 1.12 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
324 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
325     eth0: error fetching interface information: Device not found
326     </pre>
327    
328     <p>
329 neysx 1.12 Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
330     als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
331     wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
332     document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
333 neysx 1.3 </p>
334    
335     <p>
336 neysx 1.12 Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
337 swift 1.6 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
338 neysx 1.12 zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
339     netwerkkaart handmatig kunt configureren.
340 neysx 1.3 </p>
341    
342     <p>
343 neysx 1.12 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
344 neysx 1.3 </p>
345    
346     <ul>
347 neysx 1.12 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
348     verkrijgen van een IP adres
349     </li>
350 neysx 1.3 <li>
351 neysx 1.12 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
352     indien u een draadloze kaart hebt
353 neysx 1.3 </li>
354     <li>
355 neysx 1.12 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
356     legt u uit wat u moet weten over netwerken
357 neysx 1.3 </li>
358     <li>
359 neysx 1.12 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
360     legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
361 neysx 1.3 </li>
362     </ul>
363    
364     </body>
365     </subsection>
366     <subsection id="dhcp">
367     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
368     <body>
369    
370     <p>
371 swift 1.6 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
372     netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
373 neysx 1.12 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
374     indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
375 swift 1.6 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
376 neysx 1.3 </p>
377    
378 neysx 1.12 <pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
379 neysx 1.3 # <i>dhcpcd eth0</i>
380 neysx 1.12 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
381 swift 1.6 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
382 neysx 1.3 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
383     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
384     </pre>
385    
386     <p>
387     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
388 neysx 1.12 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
389 neysx 1.3 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
390     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
391     </p>
392    
393     </body>
394     </subsection>
395     <subsection id="wireless">
396     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
397     <body>
398    
399     <note>
400 neysx 1.12 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
401     x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
402     de instructies te volgen van het <uri
403 swift 1.10 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
404     project</uri> (Engelstalig).
405 neysx 1.3 </note>
406    
407     <p>
408 neysx 1.12 Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
409     instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
410     draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
411     <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
412 neysx 1.3 </p>
413    
414     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
415     # <i>iwconfig eth0</i>
416     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
417     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
418     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
419     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
420     Power Management:off
421     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
422     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
423     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
424     </pre>
425    
426     <note>
427 neysx 1.12 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
428     hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
429     om de juiste device-naam te bepalen.
430 neysx 1.3 </note>
431    
432     <p>
433 neysx 1.12 Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
434     zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
435     Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
436     weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
437     de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
438     de volgende commando's uitvoeren:
439 neysx 1.3 </p>
440    
441     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
442     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
443     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
444    
445     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
446     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
447    
448 neysx 1.12 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
449     "s:")</comment>
450 neysx 1.3 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
451     </pre>
452    
453     <p>
454 neysx 1.12 U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
455     uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
456 swift 1.6 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
457     (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
458 neysx 1.12 gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
459 neysx 1.3 </p>
460    
461     </body>
462     </subsection>
463     <subsection id="network_term">
464     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
465     <body>
466    
467     <note>
468 neysx 1.12 Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
469     dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
470 neysx 1.3 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
471     </note>
472    
473     <p>
474 neysx 1.12 Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
475     handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
476     we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
477     hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
478     met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
479     <e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
480     waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
481 neysx 1.3 </p>
482    
483     <p>
484 swift 1.6 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
485     Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
486 neysx 1.12 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
487 swift 1.6 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
488 neysx 1.3 </p>
489    
490     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
491     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
492     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
493     -------- -------- -------- --------
494     192 168 0 2
495     </pre>
496    
497     <p>
498 swift 1.6 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
499 neysx 1.12 in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
500     uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
501 neysx 1.3 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
502 neysx 1.12 in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
503 neysx 1.3 </p>
504    
505     <p>
506 swift 1.6 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
507 neysx 1.12 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
508 swift 1.6 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
509     host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
510 neysx 1.3 </p>
511    
512     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
513     IP-adres: 192 168 0 2
514     11000000 10101000 00000000 00000010
515     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
516     255 255 255 0
517     +--------------------------+--------+
518     Netwerk Host
519     </pre>
520    
521     <p>
522 swift 1.6 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
523     192.168.1.2 niet.
524 neysx 1.3 </p>
525    
526     <p>
527     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
528 neysx 1.12 als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
529     op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
530 swift 1.6 van pakketten.
531 neysx 1.3 </p>
532    
533     <pre caption="Broadcast adres">
534     IP-adres: 192 168 0 2
535     11000000 10101000 00000000 00000010
536     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
537     192 168 0 255
538     +--------------------------+--------+
539     Netwerk Host
540     </pre>
541    
542     <p>
543 neysx 1.12 Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
544 swift 1.6 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
545     heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
546 neysx 1.3 </p>
547    
548     <p>
549 swift 1.6 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
550 neysx 1.12 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
551     een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
552 swift 1.6 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
553 neysx 1.12 dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
554 swift 1.6 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
555 neysx 1.3 </p>
556    
557     <p>
558 neysx 1.12 In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
559     zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
560 neysx 1.3 </p>
561    
562     <p>
563 neysx 1.12 Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
564     verder gaat.
565 neysx 1.3 </p>
566    
567     <table>
568     <tr>
569     <th>Netwerk Item</th>
570     <th>Voorbeeld</th>
571     </tr>
572     <tr>
573     <ti>Uw IP adres</ti>
574     <ti>192.168.0.2</ti>
575     </tr>
576     <tr>
577     <ti>Netmask</ti>
578     <ti>255.255.255.0</ti>
579     </tr>
580     <tr>
581     <ti>Broadcast</ti>
582     <ti>192.168.0.255</ti>
583     </tr>
584     <tr>
585     <ti>Gateway</ti>
586     <ti>192.168.0.1</ti>
587     </tr>
588     <tr>
589     <ti>Nameserver(s)</ti>
590     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
591     </tr>
592     </table>
593    
594     </body>
595     </subsection>
596     <subsection id="ifconfig_route">
597 neysx 1.12 <title>Gebruik van ifconfig en route</title>
598 neysx 1.3 <body>
599    
600     <p>
601 neysx 1.12 Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
602     via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
603     <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
604     <path>/etc/resolv.conf</path>.
605 neysx 1.3 </p>
606    
607     <p>
608 neysx 1.12 Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
609     netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
610     <c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
611     en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
612 neysx 1.3 </p>
613    
614     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
615     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
616     </pre>
617    
618     <p>
619 swift 1.6 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
620 neysx 1.12 hier met uw gateway IP adres:
621 neysx 1.3 </p>
622    
623     <pre caption="Gebruiken van route">
624     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
625     </pre>
626    
627     <p>
628 neysx 1.12 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
629 swift 1.6 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
630 neysx 1.3 </p>
631    
632 swift 1.6 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
633 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
634     </pre>
635    
636     <p>
637 neysx 1.12 Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
638     Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
639 neysx 1.3 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
640     </p>
641    
642     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
643     nameserver ${NAMESERVER1}
644     nameserver ${NAMESERVER2}
645     </pre>
646    
647     <p>
648 neysx 1.12 Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
649 swift 1.6 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
650 neysx 1.12 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
651     gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
652 neysx 1.3 </p>
653    
654     </body>
655     </subsection>
656     </section>
657     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20