/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Sep 13 10:50:08 2004 UTC (13 years, 9 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +701 -901 lines
File MIME type: application/xml
#63707  New translation

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7     <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-network.xml,v 1.33 2004/07/09 11:24:20 neysx Exp $ -->
8    
9     <sections>
10     <section>
11     <title>Je kan zonder, maar...</title>
12     <subsection>
13     <title>Wie kan zonder?</title>
14     <body>
15    
16     <p>
17     Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
18     kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
19     spelen niet met je geest =)
20     </p>
21    
22     <p>
23     Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
24     Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
25     netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
26     Universal LiveCDs.
27     </p>
28    
29     </body>
30     </subsection>
31     <subsection>
32     <title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
33     <body>
34    
35     <p>
36     Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
37     Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
38     recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
39     stellen samen met de tools om je software te beheren).
40     Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
41     Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
42     een werkende Internet verbinding.
43     </p>
44    
45     <p>
46     Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
47     gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
48     de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
49     een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
50     de verschillen zullen minimaal zijn.
51     </p>
52    
53     <p>
54     Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
55     een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
56     te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
57     Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
58     </p>
59    
60     </body>
61     </subsection>
62     <subsection>
63     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
64     <body>
65    
66     <p>
67     Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
68     dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
69     Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
70     instellen, welke de proxy server informatie bevat.
71     </p>
72    
73     <p>
74     In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
75     van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
76     de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
77     van de poort 8080.
78     </p>
79    
80     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
81     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
82     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
83     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
84     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
85     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
86     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
87     </pre>
88    
89     <p>
90     Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
91     de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
92     </p>
93    
94     <pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
95     http://username:password@server
96     </pre>
97    
98     <p>
99     Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
100     van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
101     </p>
102    
103     <pre caption="Authenticatie aan de proxy">
104     # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
105     </pre>
106    
107     </body>
108     </subsection>
109     </section>
110     <section>
111     <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
112     <subsection>
113     <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
114     <body>
115    
116     <p>
117     Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
118     is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch
119     geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken
120     van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
121     <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
122     </p>
123    
124     <p>
125     Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
126     zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
127     </p>
128    
129     <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
130     # <i>/sbin/ifconfig</i>
131     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
132     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
133     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
134     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
135     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
136     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
137     collisions:1984 txqueuelen:100
138     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
139     Interrupt:11 Base address:0xe800
140     </pre>
141    
142     </body>
143     </subsection>
144     <subsection>
145     <title>Testen van het Network</title>
146     <body>
147    
148     <p>
149     Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path>
150     /etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te
151     zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt,
152     enz...
153     </p>
154    
155     <pre caption="Verdere netwerk testen">
156     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
157     </pre>
158    
159     <p>
160     Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de
161     rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
162     van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder
163     opvolgen :)
164     </p>
165    
166     </body>
167     </subsection>
168     </section>
169     <section>
170     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
171     <subsection>
172     <body>
173    
174     <p>
175     Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om
176     <c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers)
177     of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86).
178     </p>
179    
180     <p>
181     Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of
182     indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met
183     <uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>.
184     </p>
185    
186     <ul>
187     <li>
188     Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
189     <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
190     </li>
191     <li>
192     ADSL gebruikers moet verdergaan met
193     <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
194     </li>
195     <li>
196     PPTP gebruikers moeten verdergaan met
197     <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
198     </li>
199     </ul>
200    
201     </body>
202     </subsection>
203     <subsection id="net-setup">
204     <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
205     <body>
206    
207     <p>
208     De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet
209     automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken
210     van het <c>net-setup</c> script:
211     </p>
212    
213     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
214     # <i>net-setup eth0</i>
215     </pre>
216    
217     <p>
218     <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving.
219     Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten
220     beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven.
221     Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om
222     Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
223     <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
224     </p>
225    
226     <p>
227     Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele
228     Netwerk Configuratie</uri>.
229     </p>
230    
231    
232     </body>
233     </subsection>
234     <subsection id="rp-pppoe">
235     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
236     <body>
237    
238     <p>
239     Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies)
240     maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten.
241     Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
242     Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem,
243     je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en
244     je een basis firewall wenst of niet.
245     </p>
246    
247     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
248     # <i>adsl-setup</i>
249     # <i>adsl-start</i>
250     </pre>
251    
252     <p>
253     Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord
254     correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
255     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het
256     correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
257     dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met
258     <uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen
259     hoe je de geschikte netwerk modules laad.
260     </p>
261    
262     <p>
263     Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de
264     Schijven</uri>.
265     </p>
266    
267     </body>
268     </subsection>
269     <subsection id="pptp">
270     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
271     <body>
272    
273     <p>
274     Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke
275     is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je
276     configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
277     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
278     combinatie bevat:
279     </p>
280    
281     <pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
282     # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
283     </pre>
284    
285     <p>
286     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
287     </p>
288    
289     <pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
290     # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
291     </pre>
292    
293     <p>
294     Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
295     niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server:
296     </p>
297    
298     <pre caption="Connecteren met een dial-in server">
299     # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
300     </pre>
301    
302     <p>
303     Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
304     </p>
305    
306     </body>
307     </subsection>
308     </section>
309     <section>
310     <title>Manuele Network Configuratie</title>
311     <subsection>
312     <title>Laden van de geschikte Network Modules</title>
313     <body>
314    
315     <p>
316     Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
317     detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
318     hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
319     In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
320     automatisch worden geladen.
321     </p>
322    
323     <p>
324     Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat
325     je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de
326     geschikte kernel modules manueel zult moeten laden.
327     </p>
328    
329     <p>
330     Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen
331     voor netwerken, gebruik <c>ls</c>:
332     </p>
333    
334     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
335     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
336     </pre>
337    
338     <p>
339     Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om
340     de kernel module te laden:
341     </p>
342    
343     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
344     <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
345     # <i>modprobe pcnet32</i>
346     </pre>
347    
348     <p>
349     Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik
350     <c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets
351     als het volgende:
352     </p>
353    
354     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
355     # <i>ifconfig eth0</i>
356     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
357     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
358     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
359     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
360     collisions:0 txqueuelen:0
361     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
362     </pre>
363    
364     <p>
365     Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet
366     gedetecteerd:
367     </p>
368    
369     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
370     # <i>ifconfig eth0</i>
371     eth0: error fetching interface information: Device not found
372     </pre>
373    
374     <p>
375     Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid
376     <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je
377     wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit
378     document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
379     </p>
380    
381     <p>
382     Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt,
383     kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
384     (welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
385     jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
386     configureren.
387     </p>
388    
389     <p>
390     Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
391     </p>
392    
393     <ul>
394     <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
395     <li>
396     <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
397     </li>
398     <li>
399     <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
400     </li>
401     <li>
402     <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
403     </li>
404     </ul>
405    
406     </body>
407     </subsection>
408     <subsection id="dhcp">
409     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
410     <body>
411    
412     <p>
413     DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk
414     om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
415     broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel
416     indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP
417     dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen,
418     gebruik dan <c>dhcpd</c>:
419     </p>
420    
421     <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
422     # <i>dhcpcd eth0</i>
423     <comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment>
424     <comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment>
425     <comment>In dat geval, gebruik</comment>
426     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
427     </pre>
428    
429     <p>
430     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
431     <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
432     verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
433     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
434     </p>
435    
436     </body>
437     </subsection>
438     <subsection id="wireless">
439     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
440     <body>
441    
442     <note>
443     Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe
444     niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de
445     praat krijgen door de volgende instructies van het
446     <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
447     project</uri> te volgen.
448     </note>
449    
450     <p>
451     Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze
452     instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan.
453     Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik
454     <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
455     </p>
456    
457     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
458     # <i>iwconfig eth0</i>
459     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
460     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
461     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
462     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
463     Power Management:off
464     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
465     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
466     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
467     </pre>
468    
469     <note>
470     Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
471     in plaats van <c>eth0</c>.
472     </note>
473    
474     <p>
475     Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen,
476     de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
477     Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en
478     je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet
479     veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende
480     commando's uitvoeren:
481     </p>
482    
483     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
484     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
485     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
486    
487     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
488     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
489    
490     <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
491     # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
492     </pre>
493    
494     <p>
495     Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren.
496     Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van
497     de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri
498     link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend
499     van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
500     </p>
501    
502     </body>
503     </subsection>
504     <subsection id="network_term">
505     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
506     <body>
507    
508     <note>
509     Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
510     dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
511     link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
512     </note>
513    
514     <p>
515     Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren.
516     Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan
517     een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je
518     het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
519     Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een
520     <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat,
521     hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
522     hebt.
523     </p>
524    
525     <p>
526     In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e>
527     (Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen
528     tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres
529     bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
530     </p>
531    
532     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
533     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
534     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
535     -------- -------- -------- --------
536     192 168 0 2
537     </pre>
538    
539     <p>
540     Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
541     in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
542     uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
543     binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
544     in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
545     </p>
546    
547     <p>
548     De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een
549     verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen.
550     Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is
551     het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
552     Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven.
553     </p>
554    
555     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
556     IP-adres: 192 168 0 2
557     11000000 10101000 00000000 00000010
558     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
559     255 255 255 0
560     +--------------------------+--------+
561     Netwerk Host
562     </pre>
563    
564     <p>
565     Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk,
566     maar 192.168.1.2 niet.
567     </p>
568    
569     <p>
570     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
571     als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke
572     host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om
573     pakketten uit te zenden.
574     </p>
575    
576     <pre caption="Broadcast adres">
577     IP-adres: 192 168 0 2
578     11000000 10101000 00000000 00000010
579     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
580     192 168 0 255
581     +--------------------------+--------+
582     Netwerk Host
583     </pre>
584    
585     <p>
586     Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host
587     de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>.
588     Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld:
589     192.168.0.1).
590     </p>
591    
592     <p>
593     We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft.
594     Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een
595     dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP
596     adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service
597     genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e>
598     in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
599     </p>
600    
601     <p>
602     In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver.
603     Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren.
604     </p>
605    
606     <p>
607     Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor
608     verder te gaan.
609     </p>
610    
611     <table>
612     <tr>
613     <th>Netwerk Item</th>
614     <th>Voorbeeld</th>
615     </tr>
616     <tr>
617     <ti>Uw IP adres</ti>
618     <ti>192.168.0.2</ti>
619     </tr>
620     <tr>
621     <ti>Netmask</ti>
622     <ti>255.255.255.0</ti>
623     </tr>
624     <tr>
625     <ti>Broadcast</ti>
626     <ti>192.168.0.255</ti>
627     </tr>
628     <tr>
629     <ti>Gateway</ti>
630     <ti>192.168.0.1</ti>
631     </tr>
632     <tr>
633     <ti>Nameserver(s)</ti>
634     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
635     </tr>
636     </table>
637    
638     </body>
639     </subsection>
640     <subsection id="ifconfig_route">
641     <title>Gebruik ifconfig en route</title>
642     <body>
643    
644     <p>
645     Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een
646     IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar
647     de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met
648     het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
649     </p>
650    
651     <p>
652     Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask
653     beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je
654     IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je
655     netmaks:
656     </p>
657    
658     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
659     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
660     </pre>
661    
662     <p>
663     Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>.
664     Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres:
665     </p>
666    
667     <pre caption="Gebruiken van route">
668     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
669     </pre>
670    
671     <p>
672     Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in
673     ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>):
674     </p>
675    
676     <pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf">
677     # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
678     </pre>
679    
680     <p>
681     Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
682     Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
683     vervangt met de geschikte nameserver adressen:
684     </p>
685    
686     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
687     nameserver ${NAMESERVER1}
688     nameserver ${NAMESERVER2}
689     </pre>
690    
691     <p>
692     Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen
693     (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien
694     dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
695     Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
696     </p>
697    
698     </body>
699     </subsection>
700     </section>
701     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20