/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 11:03:28 2004 UTC (14 years, 4 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +5 -1 lines
File MIME type: application/xml
Add english doc rev tag

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 swift 1.4 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.3 2004/09/13 10:50:08 neysx Exp $ -->
8    
9     <!--
10     English doc rev 1.34
11     -->
12 neysx 1.3
13     <sections>
14     <section>
15     <title>Je kan zonder, maar...</title>
16     <subsection>
17     <title>Wie kan zonder?</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
22     kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
23     spelen niet met je geest =)
24     </p>
25    
26     <p>
27     Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
28     Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
29     netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
30     Universal LiveCDs.
31     </p>
32    
33     </body>
34     </subsection>
35     <subsection>
36     <title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
37     <body>
38    
39     <p>
40     Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
41     Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
42     recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
43     stellen samen met de tools om je software te beheren).
44     Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
45     Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
46     een werkende Internet verbinding.
47     </p>
48    
49     <p>
50     Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
51     gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
52     de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
53     een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
54     de verschillen zullen minimaal zijn.
55     </p>
56    
57     <p>
58     Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
59     een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
60     te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
61     Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
62     </p>
63    
64     </body>
65     </subsection>
66     <subsection>
67     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
68     <body>
69    
70     <p>
71     Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
72     dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
73     Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
74     instellen, welke de proxy server informatie bevat.
75     </p>
76    
77     <p>
78     In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
79     van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
80     de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
81     van de poort 8080.
82     </p>
83    
84     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
85     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
86     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
87     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
88     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
89     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
90     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
91     </pre>
92    
93     <p>
94     Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
95     de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
96     </p>
97    
98     <pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
99     http://username:password@server
100     </pre>
101    
102     <p>
103     Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
104     van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
105     </p>
106    
107     <pre caption="Authenticatie aan de proxy">
108     # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
109     </pre>
110    
111     </body>
112     </subsection>
113     </section>
114     <section>
115     <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
116     <subsection>
117     <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
118     <body>
119    
120     <p>
121     Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
122     is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch
123     geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken
124     van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
125     <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
126     </p>
127    
128     <p>
129     Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
130     zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
131     </p>
132    
133     <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
134     # <i>/sbin/ifconfig</i>
135     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
136     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
137     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
138     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
139     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
140     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
141     collisions:1984 txqueuelen:100
142     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
143     Interrupt:11 Base address:0xe800
144     </pre>
145    
146     </body>
147     </subsection>
148     <subsection>
149     <title>Testen van het Network</title>
150     <body>
151    
152     <p>
153     Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path>
154     /etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te
155     zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt,
156     enz...
157     </p>
158    
159     <pre caption="Verdere netwerk testen">
160     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
161     </pre>
162    
163     <p>
164     Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de
165     rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
166     van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder
167     opvolgen :)
168     </p>
169    
170     </body>
171     </subsection>
172     </section>
173     <section>
174     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
175     <subsection>
176     <body>
177    
178     <p>
179     Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om
180     <c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers)
181     of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86).
182     </p>
183    
184     <p>
185     Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of
186     indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met
187     <uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>.
188     </p>
189    
190     <ul>
191     <li>
192     Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
193     <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
194     </li>
195     <li>
196     ADSL gebruikers moet verdergaan met
197     <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
198     </li>
199     <li>
200     PPTP gebruikers moeten verdergaan met
201     <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
202     </li>
203     </ul>
204    
205     </body>
206     </subsection>
207     <subsection id="net-setup">
208     <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
209     <body>
210    
211     <p>
212     De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet
213     automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken
214     van het <c>net-setup</c> script:
215     </p>
216    
217     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
218     # <i>net-setup eth0</i>
219     </pre>
220    
221     <p>
222     <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving.
223     Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten
224     beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven.
225     Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om
226     Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
227     <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
228     </p>
229    
230     <p>
231     Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele
232     Netwerk Configuratie</uri>.
233     </p>
234    
235    
236     </body>
237     </subsection>
238     <subsection id="rp-pppoe">
239     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
240     <body>
241    
242     <p>
243     Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies)
244     maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten.
245     Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
246     Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem,
247     je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en
248     je een basis firewall wenst of niet.
249     </p>
250    
251     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
252     # <i>adsl-setup</i>
253     # <i>adsl-start</i>
254     </pre>
255    
256     <p>
257     Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord
258     correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
259     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het
260     correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
261     dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met
262     <uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen
263     hoe je de geschikte netwerk modules laad.
264     </p>
265    
266     <p>
267     Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de
268     Schijven</uri>.
269     </p>
270    
271     </body>
272     </subsection>
273     <subsection id="pptp">
274     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
275     <body>
276    
277     <p>
278     Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke
279     is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je
280     configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
281     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
282     combinatie bevat:
283     </p>
284    
285     <pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
286     # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
287     </pre>
288    
289     <p>
290     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
291     </p>
292    
293     <pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
294     # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
295     </pre>
296    
297     <p>
298     Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
299     niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server:
300     </p>
301    
302     <pre caption="Connecteren met een dial-in server">
303     # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
304     </pre>
305    
306     <p>
307     Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
308     </p>
309    
310     </body>
311     </subsection>
312     </section>
313     <section>
314     <title>Manuele Network Configuratie</title>
315     <subsection>
316     <title>Laden van de geschikte Network Modules</title>
317     <body>
318    
319     <p>
320     Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
321     detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
322     hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
323     In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
324     automatisch worden geladen.
325     </p>
326    
327     <p>
328     Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat
329     je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de
330     geschikte kernel modules manueel zult moeten laden.
331     </p>
332    
333     <p>
334     Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen
335     voor netwerken, gebruik <c>ls</c>:
336     </p>
337    
338     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
339     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
340     </pre>
341    
342     <p>
343     Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om
344     de kernel module te laden:
345     </p>
346    
347     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
348     <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
349     # <i>modprobe pcnet32</i>
350     </pre>
351    
352     <p>
353     Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik
354     <c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets
355     als het volgende:
356     </p>
357    
358     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
359     # <i>ifconfig eth0</i>
360     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
361     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
362     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
363     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
364     collisions:0 txqueuelen:0
365     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
366     </pre>
367    
368     <p>
369     Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet
370     gedetecteerd:
371     </p>
372    
373     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
374     # <i>ifconfig eth0</i>
375     eth0: error fetching interface information: Device not found
376     </pre>
377    
378     <p>
379     Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid
380     <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je
381     wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit
382     document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
383     </p>
384    
385     <p>
386     Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt,
387     kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
388     (welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
389     jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
390     configureren.
391     </p>
392    
393     <p>
394     Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
395     </p>
396    
397     <ul>
398     <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
399     <li>
400     <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
401     </li>
402     <li>
403     <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
404     </li>
405     <li>
406     <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
407     </li>
408     </ul>
409    
410     </body>
411     </subsection>
412     <subsection id="dhcp">
413     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
414     <body>
415    
416     <p>
417     DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk
418     om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
419     broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel
420     indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP
421     dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen,
422     gebruik dan <c>dhcpd</c>:
423     </p>
424    
425     <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
426     # <i>dhcpcd eth0</i>
427     <comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment>
428     <comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment>
429     <comment>In dat geval, gebruik</comment>
430     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
431     </pre>
432    
433     <p>
434     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
435     <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
436     verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
437     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
438     </p>
439    
440     </body>
441     </subsection>
442     <subsection id="wireless">
443     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
444     <body>
445    
446     <note>
447     Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe
448     niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de
449     praat krijgen door de volgende instructies van het
450     <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
451     project</uri> te volgen.
452     </note>
453    
454     <p>
455     Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze
456     instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan.
457     Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik
458     <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
459     </p>
460    
461     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
462     # <i>iwconfig eth0</i>
463     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
464     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
465     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
466     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
467     Power Management:off
468     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
469     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
470     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
471     </pre>
472    
473     <note>
474     Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
475     in plaats van <c>eth0</c>.
476     </note>
477    
478     <p>
479     Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen,
480     de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
481     Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en
482     je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet
483     veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende
484     commando's uitvoeren:
485     </p>
486    
487     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
488     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
489     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
490    
491     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
492     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
493    
494     <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
495     # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
496     </pre>
497    
498     <p>
499     Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren.
500     Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van
501     de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri
502     link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend
503     van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
504     </p>
505    
506     </body>
507     </subsection>
508     <subsection id="network_term">
509     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
510     <body>
511    
512     <note>
513     Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
514     dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
515     link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
516     </note>
517    
518     <p>
519     Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren.
520     Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan
521     een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je
522     het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
523     Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een
524     <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat,
525     hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
526     hebt.
527     </p>
528    
529     <p>
530     In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e>
531     (Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen
532     tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres
533     bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
534     </p>
535    
536     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
537     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
538     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
539     -------- -------- -------- --------
540     192 168 0 2
541     </pre>
542    
543     <p>
544     Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
545     in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
546     uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
547     binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
548     in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
549     </p>
550    
551     <p>
552     De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een
553     verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen.
554     Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is
555     het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
556     Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven.
557     </p>
558    
559     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
560     IP-adres: 192 168 0 2
561     11000000 10101000 00000000 00000010
562     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
563     255 255 255 0
564     +--------------------------+--------+
565     Netwerk Host
566     </pre>
567    
568     <p>
569     Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk,
570     maar 192.168.1.2 niet.
571     </p>
572    
573     <p>
574     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
575     als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke
576     host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om
577     pakketten uit te zenden.
578     </p>
579    
580     <pre caption="Broadcast adres">
581     IP-adres: 192 168 0 2
582     11000000 10101000 00000000 00000010
583     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
584     192 168 0 255
585     +--------------------------+--------+
586     Netwerk Host
587     </pre>
588    
589     <p>
590     Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host
591     de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>.
592     Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld:
593     192.168.0.1).
594     </p>
595    
596     <p>
597     We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft.
598     Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een
599     dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP
600     adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service
601     genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e>
602     in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
603     </p>
604    
605     <p>
606     In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver.
607     Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren.
608     </p>
609    
610     <p>
611     Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor
612     verder te gaan.
613     </p>
614    
615     <table>
616     <tr>
617     <th>Netwerk Item</th>
618     <th>Voorbeeld</th>
619     </tr>
620     <tr>
621     <ti>Uw IP adres</ti>
622     <ti>192.168.0.2</ti>
623     </tr>
624     <tr>
625     <ti>Netmask</ti>
626     <ti>255.255.255.0</ti>
627     </tr>
628     <tr>
629     <ti>Broadcast</ti>
630     <ti>192.168.0.255</ti>
631     </tr>
632     <tr>
633     <ti>Gateway</ti>
634     <ti>192.168.0.1</ti>
635     </tr>
636     <tr>
637     <ti>Nameserver(s)</ti>
638     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
639     </tr>
640     </table>
641    
642     </body>
643     </subsection>
644     <subsection id="ifconfig_route">
645     <title>Gebruik ifconfig en route</title>
646     <body>
647    
648     <p>
649     Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een
650     IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar
651     de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met
652     het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
653     </p>
654    
655     <p>
656     Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask
657     beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je
658     IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je
659     netmaks:
660     </p>
661    
662     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
663     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
664     </pre>
665    
666     <p>
667     Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>.
668     Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres:
669     </p>
670    
671     <pre caption="Gebruiken van route">
672     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
673     </pre>
674    
675     <p>
676     Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in
677     ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>):
678     </p>
679    
680     <pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf">
681     # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
682     </pre>
683    
684     <p>
685     Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
686     Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
687     vervangt met de geschikte nameserver adressen:
688     </p>
689    
690     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
691     nameserver ${NAMESERVER1}
692     nameserver ${NAMESERVER2}
693     </pre>
694    
695     <p>
696     Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen
697     (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien
698     dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
699     Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
700     </p>
701    
702     </body>
703     </subsection>
704     </section>
705     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20