/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Feb 5 15:54:25 2005 UTC (13 years, 11 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +10 -10 lines
File MIME type: application/xml
#80867 minor updates

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.9 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.8 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8 swift 1.4
9 swift 1.5 <sections>
10    
11 neysx 1.9 <version>1.38</version>
12     <date>2005-01-04</date>
13 neysx 1.3
14     <section>
15 neysx 1.9 <title>Automatische netwerk detectie</title>
16 neysx 1.3 <subsection>
17 neysx 1.8 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18 neysx 1.3 <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.8 Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
22     het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23     zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
24     bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
25     <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
26 neysx 1.3 </p>
27    
28     <p>
29 neysx 1.8 Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30     enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
31 neysx 1.3 </p>
32    
33 neysx 1.8 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34     # <i>/sbin/ifconfig</i>
35     <comment>(...)</comment>
36     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
37     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
38     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
39     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
40     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
41     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
42     collisions:1984 txqueuelen:100
43     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
44     Interrupt:11 Base address:0xe800
45     </pre>
46 neysx 1.3
47     </body>
48     </subsection>
49     <subsection>
50     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51     <body>
52    
53     <p>
54 swift 1.6 Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55     in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56     definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57     informatie bevat.
58 neysx 1.3 </p>
59    
60     <p>
61 swift 1.6 In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62     server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63 neysx 1.8 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64 neysx 1.3 </p>
65    
66     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73     </pre>
74    
75     <p>
76 swift 1.6 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77     syntax voor de variabele gebruiken:
78 neysx 1.3 </p>
79    
80 swift 1.6 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81 neysx 1.8 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
82 neysx 1.3 </pre>
83    
84     </body>
85     </subsection>
86     <subsection>
87 neysx 1.9 <title>Testen van het netwerk</title>
88 neysx 1.3 <body>
89    
90     <p>
91 swift 1.6 Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
92     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
93     zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94     werkt, enz...
95 neysx 1.3 </p>
96    
97     <pre caption="Verdere netwerk testen">
98     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99     </pre>
100    
101     <p>
102 swift 1.6 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
103 neysx 1.9 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
104     van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
105 neysx 1.3 </p>
106    
107     </body>
108     </subsection>
109     </section>
110     <section>
111     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112     <subsection>
113     <body>
114    
115     <p>
116 swift 1.6 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
117     om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
118     (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
119     op x86) te gebruiken.
120 neysx 1.3 </p>
121    
122     <p>
123 swift 1.6 Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
124     netwerk nog niet functioneert, ga verder met
125     <uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>.
126 neysx 1.3 </p>
127    
128     <ul>
129     <li>
130     Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
131     <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
132     </li>
133     <li>
134     ADSL gebruikers moet verdergaan met
135     <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136     </li>
137     <li>
138     PPTP gebruikers moeten verdergaan met
139     <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140     </li>
141     </ul>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection id="net-setup">
146     <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
147     <body>
148    
149     <p>
150 swift 1.6 Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151     de makkelijkste optie:
152 neysx 1.3 </p>
153    
154     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155     # <i>net-setup eth0</i>
156     </pre>
157    
158     <p>
159 swift 1.6 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
160     alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161     Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162     succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163     Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
164 neysx 1.3 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165     </p>
166    
167     <p>
168 swift 1.6 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met
169     <uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170 neysx 1.3 </p>
171    
172    
173     </body>
174     </subsection>
175     <subsection id="rp-pppoe">
176     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177     <body>
178    
179     <p>
180 swift 1.6 Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181     LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te
182     sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
183     Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL
184     modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een
185     basis firewall wenst of niet.
186 neysx 1.3 </p>
187    
188     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189     # <i>adsl-setup</i>
190     # <i>adsl-start</i>
191     </pre>
192    
193     <p>
194 swift 1.6 Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
195 neysx 1.3 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196 swift 1.6 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
197     correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
198     dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
199     met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200     uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
201 neysx 1.3 </p>
202    
203     <p>
204 swift 1.6 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
205     van de Schijven</uri>.
206 neysx 1.3 </p>
207    
208     </body>
209     </subsection>
210     <subsection id="pptp">
211     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212     <body>
213    
214     <p>
215 neysx 1.8
216 swift 1.6 Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
217     welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
218     dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
219     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
220     wachtwoord bevat:
221 neysx 1.3 </p>
222    
223 neysx 1.9 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets">
224 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
225     </pre>
226    
227     <p>
228     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
229     </p>
230    
231 neysx 1.9 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp">
232 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
233     </pre>
234    
235     <p>
236 swift 1.6 Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
237     niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
238     server:
239 neysx 1.3 </p>
240    
241 neysx 1.9 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
242 neysx 1.3 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
243     </pre>
244    
245     <p>
246 swift 1.6 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
247     Schijven</uri>.
248 neysx 1.3 </p>
249    
250     </body>
251     </subsection>
252     </section>
253     <section>
254 swift 1.6 <title>Handmatige network configuratie</title>
255 neysx 1.3 <subsection>
256 swift 1.6 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
257 neysx 1.3 <body>
258    
259     <p>
260 swift 1.6 Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te
261     vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
262     hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
263     gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
264 neysx 1.3 </p>
265    
266     <p>
267 swift 1.6 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
268     dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
269     geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
270 neysx 1.3 </p>
271    
272 swift 1.7 <warn>
273     Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
274     alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
275     dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
276     </warn>
277    
278 neysx 1.3 <p>
279 swift 1.6 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
280     gebruik <c>ls</c>:
281 neysx 1.3 </p>
282    
283     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
284     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
285     </pre>
286    
287     <p>
288 swift 1.6 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
289     laden met behulp van <c>modprobe</c>:
290 neysx 1.3 </p>
291    
292     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
293     <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
294     # <i>modprobe pcnet32</i>
295     </pre>
296    
297     <p>
298 swift 1.6 Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
299     gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
300 neysx 1.3 </p>
301    
302     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
303     # <i>ifconfig eth0</i>
304     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
305     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
306     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
307     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
308     collisions:0 txqueuelen:0
309     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
310     </pre>
311    
312     <p>
313 swift 1.6 Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
314 neysx 1.3 gedetecteerd:
315     </p>
316    
317     <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
318     # <i>ifconfig eth0</i>
319     eth0: error fetching interface information: Device not found
320     </pre>
321    
322     <p>
323 swift 1.6 Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
324     als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
325     wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
326 neysx 1.3 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
327     </p>
328    
329     <p>
330 swift 1.6 Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
331     <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
332     zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
333     uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
334 neysx 1.3 </p>
335    
336     <p>
337     Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
338     </p>
339    
340     <ul>
341     <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
342     <li>
343     <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
344     </li>
345     <li>
346     <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
347     </li>
348     <li>
349     <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
350     </li>
351     </ul>
352    
353     </body>
354     </subsection>
355     <subsection id="dhcp">
356     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
357     <body>
358    
359     <p>
360 swift 1.6 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
361     netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
362     nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
363     indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
364     informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
365 neysx 1.3 </p>
366    
367     <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
368     # <i>dhcpcd eth0</i>
369 swift 1.6 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment>
370     <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
371 neysx 1.3 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
372     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
373     </pre>
374    
375     <p>
376     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
377     <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
378     verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
379     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
380     </p>
381    
382     </body>
383     </subsection>
384     <subsection id="wireless">
385     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
386     <body>
387    
388     <note>
389 swift 1.6 Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier
390     niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het
391 neysx 1.3 <uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
392 swift 1.6 project</uri> (EN).
393 neysx 1.3 </note>
394    
395     <p>
396 swift 1.6 Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
397     instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
398     draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
399 neysx 1.3 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
400     </p>
401    
402     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
403     # <i>iwconfig eth0</i>
404     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
405     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
406     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
407     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
408     Power Management:off
409     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
410     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
411     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
412     </pre>
413    
414     <note>
415     Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
416     in plaats van <c>eth0</c>.
417     </note>
418    
419     <p>
420 swift 1.6 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
421     om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
422     Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
423     weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
424     je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
425     volgende commando's uitvoeren:
426 neysx 1.3 </p>
427    
428     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
429     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
430     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
431    
432     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
433     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
434    
435     <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
436     # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
437     </pre>
438    
439     <p>
440 swift 1.6 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
441     uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
442     instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
443     (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
444     gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
445 neysx 1.3 </p>
446    
447     </body>
448     </subsection>
449     <subsection id="network_term">
450     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
451     <body>
452    
453     <note>
454     Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
455     dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
456     link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
457     </note>
458    
459     <p>
460 swift 1.6 Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
461     het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
462     uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
463     stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
464     een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
465     <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
466 neysx 1.3 hebt.
467     </p>
468    
469     <p>
470 swift 1.6 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
471     Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
472     255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
473     uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
474 neysx 1.3 </p>
475    
476     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
477     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
478     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
479     -------- -------- -------- --------
480     192 168 0 2
481     </pre>
482    
483     <p>
484 swift 1.6 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
485 neysx 1.3 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
486     uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
487     binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
488     in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
489     </p>
490    
491     <p>
492 swift 1.6 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
493     enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
494     gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
495     host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
496 neysx 1.3 </p>
497    
498     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
499     IP-adres: 192 168 0 2
500     11000000 10101000 00000000 00000010
501     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
502     255 255 255 0
503     +--------------------------+--------+
504     Netwerk Host
505     </pre>
506    
507     <p>
508 neysx 1.8
509 swift 1.6 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
510     192.168.1.2 niet.
511 neysx 1.3 </p>
512    
513     <p>
514     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
515 swift 1.6 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
516     op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
517     van pakketten.
518 neysx 1.3 </p>
519    
520     <pre caption="Broadcast adres">
521     IP-adres: 192 168 0 2
522     11000000 10101000 00000000 00000010
523     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
524     192 168 0 255
525     +--------------------------+--------+
526     Netwerk Host
527     </pre>
528    
529     <p>
530 swift 1.6 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
531     verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
532     heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
533 neysx 1.3 </p>
534    
535     <p>
536 swift 1.6 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
537     via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
538     naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
539     <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
540     dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
541     <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
542 neysx 1.3 </p>
543    
544     <p>
545 neysx 1.8
546 swift 1.6 In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
547     Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
548 neysx 1.3 </p>
549    
550     <p>
551 neysx 1.8
552 swift 1.6 Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
553     voordat je verder kan gaan.
554 neysx 1.3 </p>
555    
556     <table>
557     <tr>
558     <th>Netwerk Item</th>
559     <th>Voorbeeld</th>
560     </tr>
561     <tr>
562     <ti>Uw IP adres</ti>
563     <ti>192.168.0.2</ti>
564     </tr>
565     <tr>
566     <ti>Netmask</ti>
567     <ti>255.255.255.0</ti>
568     </tr>
569     <tr>
570     <ti>Broadcast</ti>
571     <ti>192.168.0.255</ti>
572     </tr>
573     <tr>
574     <ti>Gateway</ti>
575     <ti>192.168.0.1</ti>
576     </tr>
577     <tr>
578     <ti>Nameserver(s)</ti>
579     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
580     </tr>
581     </table>
582    
583     </body>
584     </subsection>
585     <subsection id="ifconfig_route">
586     <title>Gebruik ifconfig en route</title>
587     <body>
588    
589     <p>
590 swift 1.6 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
591     gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
592     gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
593     IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
594 neysx 1.3 </p>
595    
596     <p>
597 swift 1.6 Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
598     netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
599     <c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
600     en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
601 neysx 1.3 </p>
602    
603     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
604     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
605     </pre>
606    
607     <p>
608 swift 1.6 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
609     hier met je gateway IP adres:
610 neysx 1.3 </p>
611    
612     <pre caption="Gebruiken van route">
613     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
614     </pre>
615    
616     <p>
617 swift 1.6 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
618     voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
619 neysx 1.3 </p>
620    
621 swift 1.6 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
622 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
623     </pre>
624    
625     <p>
626     Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
627 swift 1.6 Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
628 neysx 1.3 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
629     </p>
630    
631     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
632     nameserver ${NAMESERVER1}
633     nameserver ${NAMESERVER2}
634     </pre>
635    
636     <p>
637 swift 1.6 Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
638     (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
639     gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
640     te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
641 neysx 1.3 </p>
642    
643     </body>
644     </subsection>
645     </section>
646     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20