/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.11 Revision 1.12
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.11 2005/06/11 12:21:16 swift Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.12 2006/03/11 10:56:29 neysx Exp $ -->
8
9<!--
10 Sync: 1.46
11-->
8 12
9<sections> 13<sections>
10 14
11<version>2.1</version> 15<version>2.3</version>
12<date>2005-05-19</date> 16<date>2005-07-02</date>
13 17
14<section> 18<section>
15<title>Automatische netwerk detectie</title> 19<title>Automatische netwerk detectie</title>
16<subsection> 20<subsection>
17<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 21<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18<body> 22<body>
19 23
20<p> 24<p>
21Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is 25Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
22het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 26het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 27zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
24bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder 28bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
25<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>. 29<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
26</p> 30</p>
27 31
28<p> 32<p>
29Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 33Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 34naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
31</p> 35</p>
32 36
33<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 37<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34# <i>/sbin/ifconfig</i> 38# <i>/sbin/ifconfig</i>
35<comment>(...)</comment> 39<comment>(...)</comment>
49<subsection> 53<subsection>
50<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title> 54<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51<body> 55<body>
52 56
53<p> 57<p>
54Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy 58Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
55in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te 59in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server 60definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
57informatie bevat. 61informatie bevat.
58</p> 62</p>
59 63
60<p> 64<p>
61In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de 65In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
62server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy 66van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>. 67<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64</p> 68</p>
65 69
66<pre caption="Definiëren van de proxy servers"> 70<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 71<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
71<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 75<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i> 76# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73</pre> 77</pre>
74 78
75<p> 79<p>
76Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende 80Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
77syntax voor de variabele gebruiken: 81syntax voor de variabele gebruiken:
78</p> 82</p>
79 83
80<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele"> 84<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080 85http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86<subsection> 90<subsection>
87<title>Testen van het netwerk</title> 91<title>Testen van het netwerk</title>
88<body> 92<body>
89 93
90<p> 94<p>
91Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in 95U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
92<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er 96<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
93zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94werkt, enz... 98werkt, enz...
95</p> 99</p>
96 100
97<pre caption="Verdere netwerk testen"> 101<pre caption="Verdere netwerk testen">
98# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99</pre> 103</pre>
100 104
101<p> 105<p>
102Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze 106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
103sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
104van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten. 108van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
105</p> 109</p>
106 110
107</body> 111</body>
108</subsection> 112</subsection>
109</section> 113</section>
111<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 115<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112<subsection> 116<subsection>
113<body> 117<body>
114 118
115<p> 119<p>
116Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe 120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
117om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c> 121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
118(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar 122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
119op x86) te gebruiken. 123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
120</p>
121
122<p> 124</p>
125
126<p>
123Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je 127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
124netwerk nog niet functioneert, ga verder met 128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
125<uri link="#doc_chap3">Handmatige network configuratie</uri>. 129<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
126</p> 130</p>
127 131
128<ul> 132<ul>
129 <li> 133 <li>
130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
131 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri> 135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
132 </li> 136 </li>
133 <li> 137 <li>
134 ADSL gebruikers moet verdergaan met 138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
135 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136 </li> 140 </li>
137 <li> 141 <li>
138 PPTP gebruikers moeten verdergaan met 142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
139 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140 </li> 144 </li>
141</ul> 145</ul>
142 146
143</body> 147</body>
144</subsection> 148</subsection>
145<subsection id="net-setup"> 149<subsection id="net-setup">
146<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 150<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
147<body> 151<body>
148 152
149<p> 153<p>
150Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 154Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151de makkelijkste optie: 155de makkelijkste optie:
152</p> 156</p>
153 157
154<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 158<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155# <i>net-setup eth0</i> 159# <i>net-setup eth0</i>
156</pre> 160</pre>
157 161
158<p> 162<p>
159<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als 163<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
160alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 164alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 165Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 166succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 167Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
164<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 168link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165</p>
166
167<p> 169</p>
170
171<p>
168Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met 172Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
169<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 173<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170</p> 174</p>
171 175
172 176
173</body> 177</body>
175<subsection id="rp-pppoe"> 179<subsection id="rp-pppoe">
176<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 180<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177<body> 181<body>
178 182
179<p> 183<p>
180Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de 184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181Installatie CD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> 185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
182bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te 186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
183configureren. Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is 187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
184verbonden met je ADSL modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS 188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
185servers en of je een basis firewall wenst of niet. 189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
186</p> 190</p>
187 191
188<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189# <i>adsl-setup</i> 193# <i>adsl-setup</i>
190# <i>adsl-start</i> 194# <i>adsl-start</i>
191</pre> 195</pre>
192 196
193<p> 197<p>
194Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord 198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
195correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het 200<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
197correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 201correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
198dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan 202dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
199met <uri link="#doc_chap3">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar 203met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt. 204uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
201</p>
202
203<p> 205</p>
206
207<p>
204Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden 208Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
205van de Schijven</uri>. 209van de Schijven</uri>.
206</p> 210</p>
207 211
208</body> 212</body>
209</subsection> 213</subsection>
214<note> 218<note>
215PPTP is alleen beschikbaar voor x86 219PPTP is alleen beschikbaar voor x86
216</note> 220</note>
217 221
218<p> 222<p>
219Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c> 223Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
220welke standaard op de Installatie CDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van 224<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
221zijn dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 225moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
222<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met 226<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
223wachtwoord bevat: 227zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
224</p> 228</p>
225 229
226<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
227# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
228</pre> 232</pre>
229 233
230<p> 234<p>
231Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
232</p> 236</p>
233 237
234<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
235# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
236</pre> 240</pre>
237 241
238<p> 242<p>
239Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 243Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
240niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 244niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
241server: 245server:
242</p> 246</p>
243 247
244<pre caption="Verbinden met een inbel server"> 248<pre caption="Verbinden met een inbel server">
252 256
253</body> 257</body>
254</subsection> 258</subsection>
255</section> 259</section>
256<section> 260<section>
257<title>Handmatige network configuratie</title> 261<title>Handmatige netwerk configuratie</title>
258<subsection> 262<subsection>
259<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 263<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
260<body> 264<body>
261 265
262<p> 266<p>
266gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen. 270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
267</p> 271</p>
268 272
269<p> 273<p>
270Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
271dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de 275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
272geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
273</p> 277</p>
274 278
275<p> 279<p>
276Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 280Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
277gebruik <c>ls</c>: 281gebruikt u <c>ls</c>:
278</p> 282</p>
279 283
280<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
281# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
282</pre> 286</pre>
283 287
284<p> 288<p>
285Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik 289Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
286laden met behulp van <c>modprobe</c>: 290laden met behulp van <c>modprobe</c>:
287</p> 291</p>
288 292
289<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
290<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
291# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
292</pre> 296</pre>
293 297
294<p> 298<p>
295Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c> 299Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
296gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 300gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
297</p> 301</p>
298 302
299<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
300# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
301eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
302 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
303 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
304 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
305 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
306 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
307</pre> 311</pre>
308 312
309<p> 313<p>
310Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 314Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
311gedetecteerd: 315gevonden:
312</p> 316</p>
313 317
314<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
315# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
316eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
317</pre> 321</pre>
318 322
319<p> 323<p>
320Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid 324Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
321als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je 325als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
322wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit 326wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
323document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
324</p>
325
326<p> 328</p>
329
330<p>
327Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu 331Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
328<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu 332<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
329zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we 333zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
330uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren. 334netwerkkaart handmatig kunt configureren.
331</p>
332
333<p> 335</p>
336
337<p>
334Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
335</p> 339</p>
336 340
337<ul> 341<ul>
338 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li> 342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
339 <li> 343 verkrijgen van een IP adres
340 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
341 </li> 344 </li>
342 <li> 345 <li>
343 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken 346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347 indien u een draadloze kaart hebt
344 </li> 348 </li>
345 <li> 349 <li>
346 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen 350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 </li>
353 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
347 </li> 356 </li>
348</ul> 357</ul>
349 358
350</body> 359</body>
351</subsection> 360</subsection>
354<body> 363<body>
355 364
356<p> 365<p>
357DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 366DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
358netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 367netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
359nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of 368nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
360indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 369indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
361informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 370informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
362</p> 371</p>
363 372
364<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 373<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
365# <i>dhcpcd eth0</i> 374# <i>dhcpcd eth0</i>
366<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment> 375<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
367<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment> 376<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
368<comment>In dat geval, gebruik</comment> 377<comment>In dat geval, gebruik</comment>
369# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 378# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
370</pre> 379</pre>
371 380
372<p> 381<p>
373Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 382Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
374<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 383<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
375verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 384verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
376met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 385met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
377</p> 386</p>
378 387
379</body> 388</body>
381<subsection id="wireless"> 390<subsection id="wireless">
382<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 391<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
383<body> 392<body>
384 393
385<note> 394<note>
386Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de x86, 395Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
387amd64 en ppc Installatie CDs. Je kan dit alsnog aan de praat krijgen door de 396x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
388instructies te volgen van het <uri 397de instructies te volgen van het <uri
389link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 398link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
390project</uri> (Engelstalig). 399project</uri> (Engelstalig).
391</note> 400</note>
392 401
393<p> 402<p>
394Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze 403Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
395instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige 404instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
396draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van 405draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
397<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 406<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
398</p> 407</p>
399 408
400<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 409<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
401# <i>iwconfig eth0</i> 410# <i>iwconfig eth0</i>
402eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 411eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
408 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
409 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
410</pre> 419</pre>
411 420
412<note> 421<note>
413Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 422Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
414in plaats van <c>eth0</c>. 423hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424om de juiste device-naam te bepalen.
415</note> 425</note>
416 426
417<p> 427<p>
418Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn 428Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
419om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 429zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
420Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden 430Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
421weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je 431weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
422je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de 432de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
423volgende commando's uitvoeren: 433de volgende commando's uitvoeren:
424</p> 434</p>
425 435
426<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 436<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
427<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 437<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
428# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 438# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
429 439
430<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 440<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
431# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 441# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
432 442
433<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 443<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444"s:")</comment>
434# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
435</pre> 446</pre>
436 447
437<p> 448<p>
438Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 449U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
439uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het 450uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
440instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 451instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
441(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 452(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
442gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
443</p> 454</p>
444 455
445</body> 456</body>
446</subsection> 457</subsection>
447<subsection id="network_term"> 458<subsection id="network_term">
448<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 459<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
449<body> 460<body>
450 461
451<note> 462<note>
452Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 463Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
453dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 464dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
454link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 465link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
455</note> 466</note>
456 467
457<p> 468<p>
458Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang, 469Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
459het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken 470handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
460uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te 471we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
461stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat 472hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
462een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een 473met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
463<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 474<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
464hebt. 475waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
465</p> 476</p>
466 477
467<p> 478<p>
468In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 479In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
469Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
470255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat 481255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
471uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
472</p> 483</p>
473 484
474<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
475IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (getallen): 192.168.0.2
478 192 168 0 2 489 192 168 0 2
479</pre> 490</pre>
480 491
481<p> 492<p>
482Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
483in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 494in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
484uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 495uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
485binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 496binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
486in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 497in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
487</p> 498</p>
488 499
489<p> 500<p>
490De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 501De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
491enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat 502enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
492gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het 503gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
493host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven. 504host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
494</p> 505</p>
495 506
496<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 507<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
501 +--------------------------+--------+ 512 +--------------------------+--------+
502 Netwerk Host 513 Netwerk Host
503</pre> 514</pre>
504 515
505<p> 516<p>
506
507Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 517Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
508192.168.1.2 niet. 518192.168.1.2 niet.
509</p> 519</p>
510 520
511<p> 521<p>
512Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 522Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
513als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 523als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
514op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 524op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
515van pakketten. 525van pakketten.
516</p> 526</p>
517 527
518<pre caption="Broadcast adres"> 528<pre caption="Broadcast adres">
519IP-adres: 192 168 0 2 529IP-adres: 192 168 0 2
523 +--------------------------+--------+ 533 +--------------------------+--------+
524 Netwerk Host 534 Netwerk Host
525</pre> 535</pre>
526 536
527<p> 537<p>
528Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet 538Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
529verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is 539verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
530heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1). 540heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
531</p> 541</p>
532 542
533<p> 543<p>
534We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 544We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
535via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een 545via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
536naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals 546een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
537<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n 547<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
538dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in 548dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
539<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten. 549<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
540</p> 550</p>
541 551
542<p> 552<p>
543
544In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver. 553In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
545Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken. 554zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
546</p>
547
548<p> 555</p>
549 556
550Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken 557<p>
551voordat je verder kan gaan. 558Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
559verder gaat.
552</p> 560</p>
553 561
554<table> 562<table>
555<tr> 563<tr>
556 <th>Netwerk Item</th> 564 <th>Netwerk Item</th>
579</table> 587</table>
580 588
581</body> 589</body>
582</subsection> 590</subsection>
583<subsection id="ifconfig_route"> 591<subsection id="ifconfig_route">
584<title>Gebruik ifconfig en route</title> 592<title>Gebruik van ifconfig en route</title>
585<body> 593<body>
586 594
587<p> 595<p>
588Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres 596Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
589gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway 597via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
590gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het 598<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
591IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 599<path>/etc/resolv.conf</path>.
592</p>
593
594<p> 600</p>
601
602<p>
595Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en 603Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
596netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier 604netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
597<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres 605<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
598en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask: 606en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
599</p> 607</p>
600 608
601<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 609<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
602# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 610# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
603</pre> 611</pre>
604 612
605<p> 613<p>
606Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 614Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
607hier met je gateway IP adres: 615hier met uw gateway IP adres:
608</p> 616</p>
609 617
610<pre caption="Gebruiken van route"> 618<pre caption="Gebruiken van route">
611# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 619# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
612</pre> 620</pre>
613 621
614<p> 622<p>
615Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons 623Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
616voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 624voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
617</p> 625</p>
618 626
619<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 627<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
620# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 628# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
621</pre> 629</pre>
622 630
623<p> 631<p>
624Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 632Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
625Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 633Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
626vervangt met de geschikte nameserver adressen: 634vervangt met de geschikte nameserver adressen:
627</p> 635</p>
628 636
629<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 637<pre caption="/etc/resolv.conf template">
630nameserver ${NAMESERVER1} 638nameserver ${NAMESERVER1}
631nameserver ${NAMESERVER2} 639nameserver ${NAMESERVER2}
632</pre> 640</pre>
633 641
634<p> 642<p>
635Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen 643Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
636(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 644(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
637gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder 645gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
638te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 646gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
639</p> 647</p>
640 648
641</body> 649</body>
642</subsection> 650</subsection>
643</section> 651</section>

Legend:
Removed from v.1.11  
changed lines
  Added in v.1.12

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20