/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.13 Revision 1.14
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ --> 7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.14 2006/11/13 16:02:19 diox Exp $ -->
8 8
9<!-- 9<!--
10 Sync: 1.46 10 Sync: 1.51
11--> 11-->
12 12
13<sections> 13<sections>
14 14
15<abstract>
16Om de nieuwste bron code te kunnen downloaden, zul je eerst je netwerk moeten
17configureren.
18</abstract>
19
15<version>2.3</version> 20<version>3.1</version>
16<date>2005-07-02</date> 21<date>2006-11-10</date>
17 22
18<section> 23<section>
19<title>Automatische netwerk detectie</title> 24<title>Automatische netwerk detectie</title>
20<subsection> 25<subsection>
21<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 26<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 102zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
98werkt, enz... 103werkt, enz...
99</p> 104</p>
100 105
101<pre caption="Verdere netwerk testen"> 106<pre caption="Verdere netwerk testen">
102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 107# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
103</pre> 108</pre>
104 109
105<p> 110<p>
106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze 111Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 112sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
117<body> 122<body>
118 123
119<p> 124<p>
120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u 125Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), 126toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers 127<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken. 128- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc, ppc64) te gebruiken.
124</p> 129</p>
125 130
126<p> 131<p>
127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw 132Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met 133netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
181<body> 186<body>
182 187
183<p> 188<p>
184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de 189Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c> 190Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te 191bij te sluiten. Gebruik het <c>pppoe-setup</c> script om uw verbinding te
187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is 192configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw 193verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet. 194DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
190</p> 195</p>
191 196
192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 197<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
193# <i>adsl-setup</i> 198# <i>pppoe-setup</i>
194# <i>adsl-start</i> 199# <i>pppoe-start</i>
195</pre> 200</pre>
196 201
197<p> 202<p>
198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord 203Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 204correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
269hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het 274hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen. 275gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
271</p> 276</p>
272 277
273<p> 278<p>
274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 279Indien <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de 280dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
276geschikte kernel modules handmatig moet laden. 281geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277</p> 282</p>
278 283
279<p> 284<p>

Legend:
Removed from v.1.13  
changed lines
  Added in v.1.14

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20